Fuzarioza kłosów zbóż

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Fuzarioza kłosów zbóż

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Pszenica jest zbożem bardzo podatnym na choroby, a jej straty w plonie w wyniku porażenia mogą wynosić nawet 90%. Przy podejmowaniu decyzji co do zastosowania środka ochrony roślin należy ocenić próg szkodliwości dla danej choroby. Progi szkodliwości podawane są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin).

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

między sobą cechami użytkowymi i warunkami uprawy. Spośród wszystkich zbóż uprawianych w Polsce pszenica ozima ma największe (...) 13 województwach. Jest odmianą jakościową (grupa A), charakteryzuje się ościstym kłosem. Jest średnio mrozoodporna i bardzo odporna (...) podstawy źdźbła – średnia, zaś na septoriozę liści i fuzariozę kłosów – mała. Wytwarza ona wysokie

Choroby roślin
Pleśń śniegowa atakuje zboża! Sprawdź, jak chronić uprawy

węzłów krzewienia. Grzyb poraża również kłosy i powoduje podobne objawy, jak w przypadku fuzariozy kłosów. Kłoski jaśnieją, bieleją, mogą zasychać i co najważniejsze, dalej są płonne (nie wytwarzają nasion). Jeśli (...) Pleśń śniegowa jest jedną z częściej występujących chorób zbóż ozimych w Polsce. Pojawia się na

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

graminis i atakuje wszystkie gatunki zbóż. Głównie przenoszona jest przez resztki pożniwne. Powoduje sczernienie podstawy źdźbeł u chorych roślin, które dodatkowo są pokryte brunatnoczarną opilśnią. Zakażone rośliny są niższe, zżółknięte (...) FS). Trzeba pamiętać o wykonywaniu prawidłowej agrotechniki. Fuzarioza podstawy źdźbła i korzeni

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

przesusza glebę. Siew pszenicy w nieosiadłe podłoże pogarsza zimotrwałość zbóż. Ich węzeł krzewienia formułuje się głębiej w (...) z pobierania ostatecznego. Maksimum pobierania magnezu wypada na okres pomiędzy kłoszeniem a pełnią dojrzałości ziarna. Dokładna znajomość (...) na septoriozę. Ponadto w ostatnich latach zanotowano wzrastające zagrożenie fuzariozami kłosów. Szkodnikami, mogącymi często pojawiać się

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

odporności na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów, a mniejsze na odporność mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i septoriozę liści. Różnice pomiędzy dojrzewaniem poszczególnych odmian nie są duże. Cechy charakterystyczne System korzeniowy pszenżyta ma cechy pośrednie pomiędzy żytem, a pszenicą. Źdźbła osiągają długość 100‒115 cm, a liście

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

Zbyt rzadki siew pszenżyta powoduje zmniejszoną obsadę kłosów oraz sprzyja rozwojowi chwastów, co prowadzi do (...) Do najgroźniejszych chorób zaliczamy mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Mniejsze znaczenie mają septorioza plew, sporysz zbóż i traw, brunatna plamistość liści, czernienie kłosów czy fuzarioza kłosów. W celu zwalczenia chorób,

Pszenica
Pszenica Bombona – charakterystyka odmiany

prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła. Wykazuje średnią odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści.     Autor: mgr inż.

Rośliny pastewne
Szarłat szorstki - pospolity chwast warzyw okopowych i zbóż jarych

zielonych kłębików zebranych w zbity kłos. Kłosów może być kilka, a szczytowy jest najdłuższy. Dojrzała roślina wytwarza owoce w formie torebek nasiennych. Ich brunatnoczarne nasiona są błyszczące i mają kształt soczewek. Kwitnienie i wysiew nasion Szarłat szorstki rozpoczyna wegetację już pod koniec marca, a kwitnie od

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

od 9 do 29 bezostnych kłosków. Kłoski są naprzemianlegle ułożone oraz lekko odstają, zawierają 8–10 kwiatów. Życica kwitnienie rozpoczyna w II dekadzie kwietnia i może kończyć nawet we wrześniu. Jej masa 1000 nasion jest uzależniona od odmiany i może wynosić od 1,3 do 4,2 g. Ziarniaki są bezostne, płaskie i

Pszenżyto
Pszenżyto Atletico – opis i agrotechnika

średnio odporny na mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosów, rynchosporiozę, septoriozę plew i liści oraz choroby podstawy źdźbła. Rośliny tej odmiany średnio tolerują niskie pH. Norma wysiewu dla odmiany Atletico na kompleksie pszennym bardzo dobrym, dobrym i wadliwym wynosi 120 kg ziaren/ha, zaś na żytnim bardzo dobrym – 160 kg

Pszenżyto
Pszenżyto Leontino – opis odmiany i wymagania

septoriozę plew, rdze brunatną i fuzariozę kłosów. Oprócz tego jest umiarkowanie odporna na rynchosporiozę oraz septoriozę plew. Wykazuje średnią tolerancję na niskie pH gleby.     Autor: mgr inż.

Pszenica
Pszenica Toras – opis ozimej odmiany pszenicy

mączniaka prawdziwego, septoriozę liści i fuzariozę kłosa. Dodatkowo jest wysoce odporna na choroby podstawy źdźbła, ale jej odporność na septoriozę plew i brunatną plamistość liści jest średnia.     Autor: mgr inż.

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

Fuzarioza kłosów to uporczywa w zwalczaniu choroba, porażająca wszystkie rodzaje zbóż i niestety pojawiająca się coraz częściej w uprawach, ze względu na uproszczenia w systemie zmianowania.Schorzenie to jest jedną z czterech form fuzariozy, która może mieć także postać: zgorzeli siewek, pleśni śniegowej i fuzaryjnej zgorzeli podstawy zboża. Fuzariozę kłosów wywołuje kilka gatunków grzybów z rodziny Fusarium, które rozwijają się podczas dojrzewania rośliny, w czasie

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

jęczmienia jarego Jęczmień jary charakteryzuje się największa spośród wszystkich gatunków zbóż tolerancją na opóźnienie terminu siewu. Wynika to z jego stosunkowo niewielkiej wrażliwości (...) wczesnowiosennymi. Krzewiąc się, wytwarza nowe pędy boczne, które niestety są krótsze, zakończone drobniejszymi kłosami. Kilkudniowe opóźnienie terminu siewu powoduje skrócenie faz rozwoju wegetatywnego i szybkie

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

Polska jest jednym z głównych producentów żyta na świecie. Ponad połowę jego zbiorów przeznacza się na produkcję pasz, a ok. 27% ziarna na cele konsumpcyjne do produkcji mąki żytniej. Niewielki procent żyta wykorzystywany jest przy produkcji alkoholi. Żyto należy do zbóż ozimych, którego krzewienie produktywne zachodzi jesienią. Krzewienie wiosenne jest nieproduktywne, ponieważ w jego wyniku nie powstają kłosy. Trzeba również pamiętać o tym, że jeżeli dojdzie do nadmiernego rozkrzewienia żyta, to wytworzy on mała liczbę kłosów.

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

żyta stanowią: rdza brunatna i rizoktonioza zbóż. Zbiór Zbiór ziarna odbywa się w jego dojrzałości pełnej, przypadającej na III dekadę lipca lub II dekadę sierpnia, w zależności od lokalizacji uprawy. Opóźnienie terminu żniw, skutkuje nadmiernym porastaniem ziarna (przedwczesne kiełkowanie ziarniaków w kłosie), co z kolei znacznie obniża

Zboża
Silosy zbożowe - radzimy, jak wybrać i zbudować odpowiedni magazyn zbożowy

do rozpoczęcia procesów gnicia czy fermentacji. Zboże umieszczone w silosie powinno być dokładnie oczyszczone z plew, kłosów, nasion chwastów oraz słomy, ponieważ tego typu zanieczyszczenia wpływają długość przechowywania. Dopuszczalna jest 5-cio procentowa zawartość zanieczyszczeń w ziarnie zbóż. W silosie bardzo ważna jest wentylacja i przesypywanie zboża. W całkowicie zautomatyzowanych magazynach stosuje

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

pszenicy ozimej i jarej. Materiał PIORiN”, Warszawa 2014 r.   Magnez Magnez uważany jest za stabilizator plonowania zbóż jarych. Jego aplikację zaleca się wszędzie tam, gdzie zanotowano niedobory tego pierwiastka w glebie. Optymalnymi terminami stosowania magnezu są: wiosna (gleby lekkie) przed zabiegami doprawiającymi rolę,

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

składających się z rośliny niezbożowej i następujących po niej kłosowych. Najlepiej jest ustalić człony zmianowania i połączyć je (...) stosunkowo wczesny, by przygotować pole pod ich zasiewy. Największe przyrosty zbóż ozimych następują w połowie wiosny i (...) spowodowane masowym pojawieniem się chorób atakujących len, takimi jak fuzarioza lnu, szara pleśń i antraknoza lnu;

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

stosowana w fazie pojawiania się liścia flagowego, a druga (1/3) na początku kłoszenia. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór nawozów azotowych. Jako wiosenny starter (...) Ważne jest, aby ograniczyć dostarczanie boru do gleby, ponieważ jest on szkodliwy dla zbóż. Jego nadmiar może prowadzić do bielenia liści i znacząco obniżać plon

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

należy do typu browarnego. Uprawa jęczmienia stanowi ok. 8% światowej powierzchni uprawy zbóż. W Polsce ziarno jęczmienia ozimego wykorzystuje się głównie na cele pastewne, jednak (...) zbyt wilgotna, to rośliny nie zostaną zahartowane, a ich zimowanie ulegnie pogorszeniu. Wczesne kłoszenie jest bardzo korzystne dla jęczmienia, ponieważ w glebie są jeszcze wystarczające

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

i zimotrwałości. W 2012 roku uprawa owsa zajmowała 6,7% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Wyprodukowane ziarno w ok. 85% zostaje przeznaczone na paszę, reszta (...) 12°C sprzyja krzewieniu roślin. W trakcie fazy strzelania w źdźbło, aż do fazy kłoszenia, optymalną temperaturą, gwarantującą dobry wzrost owsa jest 12–16°C. Jeżeli przekroczy ona

Rośliny pastewne
Jęczmień ozimy - przegląd popularnych odmian pastewnych i browarnych

Odmiany jęczmienia ozimego potrafią wysoce plonować, jednak wykazują najmniejszą mrozoodporność spośród innych zbóż ozimych. Poniższa tabela przedstawia 21 odmian pastewnych jęczmienia ozimego i 2 odmiany (...) rośliny o średniej wysokości (99 cm), które są odporne na wyleganie. Jej termin kłoszenia jest średni, a czas dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren (MTZ)

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

Termin siewu jęczmienia jarego, podobnie jak ozimego, powinien być jak najwcześniejszy. Spośród wszystkich zbóż jarych najlepiej toleruje on opóźnienie terminu siewu, jednak największy plon dają możliwie jak najwcześniejsze zasiewy. Wczesny siew sprzyja krzewieniu produktywnemu i dużej liczbie kłosów, a jednocześnie warunkuje dużą zawartość skrobi i mały udział łuski w ziarnie.

Żyto
Żyto zwyczajne - zboże o najmniejszych wymaganiach uprawowych

ok. 150 cm. Liście mają kształt lancetowaty, a kwiatostan ma postać złożonego kłosa. Ziarniak żyta ma kształt wrzecionowaty, a podczas omłotu może wypadać z plewek. (...) Wymagania i agrotechnika Żyto siewne ma najmniejsze wymagania termiczne spośród innych zbóż i odznacza się największą mrozoodpornością. Optymalna temperatura do jego wzrostu i

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

Mączniak prawdziwy zbóż i traw jest bardzo często pojawiająca się chorobą, która poraża głównie pszenicę i jęczmień, w dużo mniejszym stopniu atakuje żyto i owies. Najczęściej wybiera oziminy albo samosiewne trawy, chociaż może pojawić się w uprawach nasiennych. Pierwsze objawy można zauważyć dopiero po etapie wykłoszenia się zbóż. Na

Pszenica
Kiedy siać pszenicę jarą a kiedy ozimą? Przedstawiamy zalecane terminy siewu

rozwoju roślin przed zimą. Nasilają się wtedy takie choroby, jak: mączniak prawdziwy, fuzariozy liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna i rdza żółta. Choroby te zakłócają (...) pozwala na wytworzenie głębokiego systemu korzeniowego, dobre rozkrzewienie i rozpoczęcie różnicowania się elementów kłosa. Pszenicę ozimą wysiewa się w terminie od II dekady

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

kłoszenia jest wczesny, a dojrzewania średni. Roślina jest odporna na porastanie w kłosie i niekorzystne warunki glebowe. Dodatkowo w porównaniu z odmianami ozimymi odznacza się (...) są bardzo niskie. Można ją również wysiewać jesienią, w terminach przeznaczonych na siew zbóż ozimych, np. w III dekadzie września. Według hodowców siew można też

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki