Gęstość gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gęstość gleby

Gleby
Wyjaśniamy, czym jest gęstość gleby i jaki ma wpływ na uprawę

Gleba składa się z trzech faz: stałej (cząstki mineralne, mineralno-organiczne, organiczne), płynnej (roztwór glebowy) i gazowej (powietrze glebowe). We wszystkich stale zachodzą pewne procesy i zmiany, które mają wpływ na jej właściwości. Do jej podstawowych właściwości fizycznych zalicza się m.in. gęstość (dawniej ciężar właściwy). Wielkość gęstości gleby ściśle związana jest z gęstością fazy stałej (gęstość właściwa) i objętością wolnych porów gleb

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

zabiegu są: wilgotność i rodzaj gleby. Gleby suche wymagają głębszego sadzenia. Płytko umieszczone bulwy są bardziej podatne na porażenie zarazą ziemniaka oraz szybko się zielenieją. Zwiększenie głębokości sadzenia nawet o 1 cm może przynieść wiele niepożądanych skutków takich jak: opóźnienie wschodów, rozdrobnienie bulw, zagrożenie ryzoktoniozy ziemniaka. Kiedy sadzić

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

jest zależna od zwięzłości gleby i jej stopnia zakwaszenia. Odpowiednie wyregulowanie odczynu gleby prowadzi do pełnego zaspokojenia potrzeb rzepaku na wapń. Rzepak wymaga (...) roślin bądź rozmazuje się pod naciskiem. Zabiegi pielęgnacyjne Zbyt gęste siewy rzepaku można przerzedzać za pomocą bronowania. Zabieg ten należy wykonywać

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

że wcześniejsze użycie brony może prowadzić do przerzedzenia zasiewów. Przy właściwym uwilgotnieniu gleby, po fazie krzewienia, można przeprowadzić kilka razy bronowanie. Podczas stosowania herbicydów należy (...) obniżki plonu przyczyniają się rdza koronowa oraz mączniak, który może występować w warunkach gęstego zasiewu i przy zastosowaniu wysokich dawek azotu. Przed siewem należy pamiętać

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

W Polsce tytoń najczęściej sadzi się gęsto, jednak prowadzi to do zwiększenia nakładów pracy związanych z pielęgnacja roślin, zbioru liści i ich nawlekania, przy czym jakość zbioru jest obniżona. Tytonie papierosowe jasne należy sadzić w rozstawę rzędów 80–90 cm, a papierosowe ciemne uprawiane na glebach żyźniejszych – 90–100 cm. Tytoń

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

strąk, ale ilość strąków jest mniejsza, tak samo jak ilość nasion w strąku i ich masa 1000 nasion. Dlatego też gęsty siew nie powoduje zwiększenia plonów. Przy optymalnych warunkach glebowych rozstawa rzędów powinna wynosić 20-25 cm, a przy zwiększonym siewie może być zmniejszona do 15 cm, jeżeli pole jest

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

Nawożenie azotowe Żyto należy do grupy roślin dobrze wykorzystujących azot glebowy, zarówno ten zmineralizowany na wiosnę, jak i pochodzący z resztek pożniwnych przedplonu. (...) agrotechniki zbóż. Negatywnie na plon działa zarówno zbyt duża jak i zbyt mała gęstość siewu. Żyto charakteryzuje się bardzo dobrą krzewistością. Odmiany populacyjne wysiewa się

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

nawożenia organicznego. Dostępność manganu dla roślin rośnie wraz ze zwiększającym się pH gleby. Dlatego też, stanowiska pod pszenicę trzeba regularnie wapnować. Siew (...) się na Nizinie Śląskiej i Pomorzu (20.09- 5.10).   Gęstość siewu Gęstym siewom sprzyja nadmierne wyleganie. Skutkuje to silnym

Jabłonie
Jak wybrać najlepsze sadzonki jabłoni? Odpowiadamy!

M.0 T 337, M.9 Pajam 1 oraz M.9 RN 29. Na słabszą glebę bardziej odpowiednie są podkładki półkarłowe: M.26 i P 14. Warto wyróżnić również (...) jesienią. Pierwsze cięcie powinno być jednocześnie początkiem formowania korony. Ze względu na dość gęste sadzenie korona jabłoni powinna mieć tylko jeden konar pionowy zwany przewodnikiem,

Czereśnie
Sadzenie czereśni – zakładamy plenny sad owocowy

wykonuje się wapnowanie. Zaleca się stosowanie wapna magnezowego (dolomitowego), ponieważ czereśnie źle znoszą niedobory magnezu w glebie. Stanowisko przed sadzeniem powinno być odpowiednio przygotowane – równe jak stół. Rozstawa Czereśnie sadzi się gęsto, rozstawa zależna jest od rodzaju gleby oraz odmian i podkładek, na jakiej są szczepione.

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

jest pogoda pochmurna, ale nie deszczowa, w przypadku występowania wyłącznie dni słonecznych najlepiej zrobić to  wieczorem. Sadzenie przeprowadza się zwykle rzędowo. Gęstość uprawy zależy od odmiany, jaka jest uprawiana, oraz rodzaju gleby. Dla odmian wczesnych stosuje się rozstawę 80x40–50 cm, dla odmian późnych 80–100x50–80 cm lub 80x80 cm. Odmiany karłowe sadzi

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

terminowej jarowizacji, optymalnego rozwoju roślin w ciągu wegetacji. Ponadto, w okresie wczesnowiosennym gleba jest bogata w duże ilości wody pośniegowej, którą intensywnie wykorzystują kiełkujące nasiona. (...) 1 m2  powinno wynosić:  90‒100 dla odmian tradycyjnych; 110‒120 dla odmian samokończących. Zwiększenie gęstości siewu sprzyja wyleganiu, natomiast w rzadkich zasiewach dochodzi do nadmiernej kumulacji

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

powierzchnią gleby. Następnie rośliny są częściowo wciągane do otworów, uprzednio wydrążonych w glebie i tam zjadane. Uszkodzenia często bywają mylnie przypisywane larwom gnatarza rzepakowca, gąsienicom (...) zimowania szkodnika, zwiększeniu norm wysiewu, zaprawieniu chemicznym nasion, wcześniejszym, gęstszym siewie rzepaku jarego opóźniony siewie rzepaku ozimego,

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

z innymi gatunkami, przykładowe mieszanki ze słonecznikiem nadające się na średnio żyzne gleby to: groch siewny pastewny 130 kg/ha + słonecznik 12 kg/ha; groch siewny (...) w ilości 30-40 kg/ha i rozstawie rzędów co najmniej 20-25 cm – taki gęstszy siew powoduje wytwarzanie delikatniejszych i smaczniejszych łodyg. Zwykły siew słonecznika następuje w

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

może sięgać nawet 2,5 m w głąb gleby. W trakcie krzewienia wyrastają z niego korzenie przybyszowe, które mogą mieć długość dochodzącą do 120 cm. Źdźbła żyta osiągają wysokość 144–154 cm, są cienkie i długie oraz gładkie i nagie. Jedynie dokłosie, czyli ostatnie międzywęźle, jest gęsto pokryte krótkimi włoskami oraz pełni bardzo

Śliwy
Śliwa węgierka. Jak ją prawidłowo uprawiać? Odpowiadamy!

bierze się jej nazwa. Średnio silnie rosnące drzewo początkowo tworzące stożkowatą koronę, później formuje kulistą, gęstą, wymaga więc prześwietlania. Nie potrzebuje zapylaczy, odmiana samopylna. Średnio późno owocuje, regularnie od 3. roku po posadzeniu, obficie na zasobnych glebach z dużą zawartością wody. Na słabych glebach obserwuje się drobnienie owoców. Owoce są dość

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

uprawie najefektywniejsza będzie 40-45 roślin/m2. Jeśli nie dysponujemy dobrą jakościowo glebą musimy liczyć się ze zmniejszeniem zagęszczenia rzepaku – korzystna w tym wypadku będzie obsada 80-100 roślin/m2 (4-4,5 kg nasion, MTN = 4 – 4,5 g). Niezależnie od gęstości siewu nasiona wysiewamy na głębokość 2 cm, płytszy i głębszy

Maliny
Jakie sadzonki malin warto wybrać? Zobacz!

znajdujących się na szyjcie korzeniowej, wokół posadzonych roślin usypuje się kopczyk z ziemi. Wiosną kopczyki rozgarnia się, spulchniając przy tym glebę wokół roślin. Optymalna głębokość dołków wynosi 20-30 cm. Zalecana gęstość sadzenia powinna wynosić 0,3-0,5 m w rzędzie i 1,6-2 m między rzędami w uprawie amatorskiej. Ostateczna rozstawa zależy od

Agrest
Agrest pienny – owocowa propozycja i ciekawa aranżacja ogrodu zarazem

pozwala na gęstsze nasadzenia, co przekłada się na wielkość plonu. Odmiany W krajowym rejestrze znajdują się takie odmiany jak: Biały Triumf, Czerwony Triumf, Hinnonmaki Rot, Hinsel, Invicta, Pax oraz Resika. Większość z nich dobrze przyjmuje się po szczepieniu na porzeczce złotej. Wymagania klimatyczne i glebowe

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

zapewnia równomierne wschody. Na glebach zwięzłych jako pierwszy zabieg należy wykonać bronowanie lub włóknowanie za pomocą agregatu (siewnika połączonego z kultywatorem lub brony z siewnikiem). Podczas uprawy wiosennej nie należy wykonywać orki pod pszenżyto jare, ponieważ skutkuje to dużym spadkiem plonów.   Termin siewu, gęstość wysiewu i

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

liczba ziaren w kłosie i masa 1000 ziaren. Zaletą gęstego siewu jest to, że łagodzi on obniżkę plonu przy niekorzystnych warunkach przyrodniczych lub agrotechnicznych, które ograniczają krzewienie produktywne.   Norma wysiewu Na glebach pszennych, przy średnich warunkach agrotechnicznych, optimum wysiewu pszenicy ozimej wynosi

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

podkładkach – siewka antypki i dzika czereśnia ptasia. Antypka nadaje się do gleb piaszczystych, czereśnia ptasia do cięższych, gliniastych. Materiał do sadzenia powinien być zdrowy, (...) luźnej rozstawie (5 x 3 m) zwykle nie mają przewodnika i pędy rosną gęsto. Korony tak posadzonych drzew corocznie powinno się prześwietlać. Wycina się gałęzie

Pomidory
Sadzenie pomidorów. Przedstawiamy krótki poradnik

Technika sadzenia jest prosta, gdyż sprowadza się do ręcznego umieszczania roślin w glebie. Jedynie w przypadku dużych plantacji towarowych konieczne będzie zastosowanie sadzenia mechanicznego przy (...) nawet 1 m między rzędami wczesne odmiany sadzi się natomiast dość gęsto, wówczas odległości w rzędzie wynoszą w granicach 40-50 cm, przy zachowaniu

Jabłonie
Podpowiadamy, jak uprawiać jabłoń, by uzyskać wspaniałe plony

formowaniu ziemi wokół umieszczonego w glebie drzewka. Wiosną po posadzeniu tworzymy zagłębienie i obficie podlewamy, natomiast jesienią konieczna jest ochrona przed ewentualnymi przymrozkami. Wówczas wokół drzewka usypujemy średniej wielkości kopiec ziemi, a po okresie zimy tworzymy takie samo wgłębienie, jak w przypadku wiosennego sadzenia. Gęstość, z jaką rozmieszczamy drzewka,

Morele
Sadzenie moreli – podpowiadamy, jak to zrobić prawidłowo

gleby lekkie lub 2 t/ha na gleby ciężkie. Morela dobrze rośnie na glebie o pH=6,5–7,1. Przed założeniem sadu stosuje się obornik w dawce maksymalnej 40 (...) śliwy Węgierki Wangenheima 5 x 5 m lub 5 x 2,5 m. Zwykle gęstość nasadzenia moreli na 1 ha wynosi 500–1000 sztuk. Sadzenie

Żurawina
Sadzonki żurawiny - co trzeba o nich wiedzieć? Podpowiadamy!

10 m2.   Sadzonki sadzi się wprost na pole w rozstawie 25 x 25 cm lub 20 x 40 cm. Gęste sadzenie sprzyja szybkiemu pokryciu gleby pędami roślin. Najlepiej układać rośliny po 2-3 wzdłuż rzędów i wpychać ukośnie w piasek na głębokość ok. 5 cm, tak by wierzchołki

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

stałych doglebowo lub w formie płynnej nalistnie. Dawki azotu przekraczające 60 kg N/ha należy dzielić na dwie części. Pierwszą z nich (ok. 60%) należy zastosować w trakcie ruszenia wegetacji, a drugą w fazie strzelania w źdźbło. Termin zastosowania drugiej dawki można opóźnić do fazy kłoszenia, jeżeli łan jest gęsty

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

dawce 2–3 t/ha, zaś na glebach ciężkich używa się wapna w formie tlenkowej (CaO) w dawce 1–1,5 t/ha. Siew Gorczycę białą należy wysiewać jak najwcześniej, najlepiej w III dekadzie marca lub I dekadzie kwietnia. Opóźnienie siewu może powodować spore straty w plonie. Optymalna gęstość roślin po zasiewach

Buraki ćwikłowe
Kiedy siać buraki ćwikłowe? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

spulchnić jej zaskorupiałą powierzchnię. Najlepszym terminem na pierwszy siew jest moment, gdy gleba będzie mieć temperaturę 8-10o C – w naszym klimacie jest to mniej (...) wcześnie, gdy tylko osiągną średnicę kilku centymetrów. Po wschodach, gdy rośliny rosną zbyt gęsto, przerywamy je, pozostawiając bulwy co 6-10 cm. Do końca

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

Na szyjce korzeniowej pojawiają się ciemne, wodniste plamy, które powodują przewężanie się łodygi. Rośliny więdną i zamierają. Rozwojowi choroby sprzyjają nadmierna wilgotność gleby i powietrza, wysoka temperatura, słabe oświetlenie, gęsty siew i nadmiar azotu. Aby zapobiegać pojawieniu się czarnej nóżki, należy starannie dobierać miejsce na rozsadnik. Gleba powinna być

Czereśnie
Sadzonki czereśni - radzimy, jak kupić najlepsze drzewka

kwitnie w tym samym czasie.   Optymalna rozstawa zależna jest od rodzaju gleby, a także odmian i podkładek, na jakich drzewa są szczepione. Większość odmian czereśni rośnie bardzo silnie, dlatego sadzi się je w dość luźnej rozstawie. Zalecana gęstość sadzenia czereśni wynosi dla form piennych i półpiennych 6 x 6 m

Leszczyna (Orzech laskowy)
Sadzonki leszczyny - jak wybrać najlepszy materiał do nasadzeń?

najpowszechniej występującą w naszym kraju odmianą leszczyny jest leszczyna pospolita. Ma ona gęste, zielone lub purpurowe ulistnienie, które zrzuca na zimę. Jej charakterystyczne gałęzie są (...) Gdzie sadzić sadzonki? Leszczyna nie ma dużych wymagań w stosunku do gleby. Potrafi dostosować się do każdego podłoża, jednak najlepsze są pod nią

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

ziemniaki paszowe to: duża plenność, wysoka zawartość białka, suchej masy oraz skrobi (ponad 16%). Wybór odpowiedniej odmiany, ściśle dostosowanej do warunków glebowych gospodarstwa oraz tania, łatwa technologia produkcji gwarantująca uzyskanie wyżej wymienionych parametrów, odpowiadają za powodzenie specjalizacji uprawy ziemniaków paszowych. Ziemniak to doskonała pasza węglowodanowa, wyróżniająca

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

abiotyczne i biotyczne, intensywność krzewienia i składowe plonu. Obsada roślin na wiosnę znacznie odbiega od optymalnej. Gęstość siewu Gęstość siewu rzepaku jest ściśle skorelowana z typem gleby, rodzajem przedplonu oraz terminem siewu. Obsada wpływa na kształt i pokrój rozety liściowej jesienią, architekturę łanu, walkę z chwastami. Zachowanie

Poziomki
Sadzenie poziomek - stanowisko, termin i technika sadzenia

jest zależny przede wszystkim od rodzaju gleby, wielkości plantacji czy technologii wykorzystywanych przy pielęgnacji. Wiadomo, że stosowanie maszyn będzie wymagało większych rozstaw. Jeśli chodzi o gleby, to gęsta uprawa najlepiej sprawdza się na ciężkich ziemiach i odwrotnie – rzadką rozstawę stosujemy na glebach lekkich. Poziomki uprawia się na kilka

Agrest
Uprawa agrestu - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia!

się nierentowne w przypadku uprawy agrestu. Warto w tym miejscu nadmienić, że gleby bogate w próchnicę na plantacjach dostatecznie nawodnionych nie będą wymagały ściółkowania. Wówczas (...) krzewy trzeba odpowiednio zabezpieczyć przed ptakami. W sklepie ogrodniczym kupujemy siatkę o odpowiedniej gęstości oczek i rozciągamy ją na naszym agreście, przyciskając kamieniami na ziemi.

Truskawki
Wyjaśniamy zasady sadzenia truskawek. Zobacz sprawdzone rady!

bądź doniczkowanych świeżych lub frigo. Przed sadzeniem należy odpowiednio przygotować glebę, przede wszystkim usunąć wszelkie rosnące w niej chwasty. Jest to jeden z ważniejszych zabiegów. Niepożądane rośliny można usunąć lub ograniczyć ich wyrastanie poprzez sadzenie przedplonów – gorczyca, zboża, rośliny kapustne czy gęsto wysiane jednoroczne rośliny bobowate i przeorane na nawóz

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

przyczynia się do strat w uprawie. W czystym siewie zaprawiony materiał siewny zaleca się wysiewać w dobrze uprawioną glebę na głębokość 5-7 cm. Peluszkę najlepiej wysiewać siewnikiem zbożowym w gęste rzędy o rozstawie ok. 25 cm, co sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia stanowiska. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom plonów, niezbędna jest

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

do powierzchni pola. Należy pamiętać, by na glebach suchych sadzić bulwy głębiej niż na glebach wilgotnych. Głębokość sadzenia reguluje się, przykrywając bulwy ziemią podczas obredlania – początkowo powinna wynosić 5-7 cm, następnie zwiększa się ją do 10-12 cm. Gęstość sadzenia powinna wynosić 25-30 cm przy wadze bulw ok. 60 g. Dostosowanie

Maliny
Jak sadzić maliny? Odkrywamy sekrety sadzenia malin

zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie malin jest dostarczanie wieloskładnikowego nawozu oraz jednoczesne spulchnianie gleby wokół krzewów przy użyciu wideł – na niewielkiej głębokości kilku centymetrów, by (...) rozłożonej słomy. W czasie dojrzewania owoców zbawienne może okazać się rozłożenie gęstej, plastikowej siatki, gdyż w tym czasie słodkie i dorodne owoce kuszą

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

są przez nią atakowane. Źródłem zakażenia są przetrwalniki, które długo zimują w glebie, a rozwojowi choroby sprzyja długie zaleganie okrywy śnieżnej. Na porażonych roślinach pojawia (...) rośliny. Mączniakowi zapobiega się poprzez wykonywanie prawidłowej agrotechniki, należy też nie wysiewać za gęsto ziarna i nie przenawozić roślin azotem. Rośliny można opryskiwać fungicydami, np.

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

Koniczynę białą wysiewaną z innymi roślinami, np. trawami, cechuje 2-3 letnia cykliczność. Po takim okresie wzrostu roślina całkowicie obumiera, a jej resztki wzbogacają glebę w makro- i mikroelementy. Optymalnymi warunkami rozwoju koniczyny białej jest ciepła i wilgotna wiosna. Roślina dobrze znosi kilkunastodniowe zalanie wodą i suszę. Jest wrażliwa na niedobór

Marchew
Siew marchwi - termin, techniki i normy wysiewu

nasion na 1 ha. Właściwie dobrana ilość materiału siewnego i rozmieszczenie w glebie ogranicza stosowanie przerywki. Norma przy siewie tradycyjnym wynosi 3–4 kg/ha, a przy (...) późna 120–180 szt./m2, a ta przeznaczona do przemysłu przetwórczego 80–100 szt./m2. Jeżeli za gęsto wysieje się nasiona, można doprowadzić do wyrastania małych, zniekształconych korzeni. Konieczne

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

przedplonu należy ją skultywatorować i zabronować. Ewentualnie zamiast kultywatorowania przed bronowaniem, można glebę płytko zaorać na głębokości ok. 20cm. W uprawie towarowej niezwykle (...) w odległości około 25cm od siebie. Po zasypaniu ziemią, obficie podlewamy przy użyciu gęstego sitka. Także w przydomowych warunkach nie możemy zapominać o przerywaniu, które

Winorośl
Właściwa uprawa winorośli gwarantowany sukces przynosi!

powinna mieścić się w przedziale od 10 do 15 kg/m2. Po użyźnianiu, glebę należy głęboko przekopać. Jak już wspomnieliśmy, sprowadzenie obornika jest nieekonomiczne. (...) zaczną dojrzewać. W tym celu najlepiej owinąć winorośl plastikową siatką ogrodniczą na tyle gęstą, by nie przedostał się przez nią dziób żadnego szpaka czy innego

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki