Gęstość siewu kukurydzy

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gęstość siewu kukurydzy

Kukurydza
Siew kukurydzy najważniejszym elementem technologii produkcji

Kukurydza (Zea mays) to jedna z najbardziej wydajnych roślin zbożowych. Głównym celem jej uprawy jest otrzymanie dwóch produktów użytkowych: formy typowo ziarnowej albo wysokiego plonu suchej masy roślin z dużym udziałem kolb. Ponadto, coraz większego znaczenia nabiera produkcja tzw. CCM (kiszonki z całych kolb).

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz odporności lub podatności na uszkodzenia spowodowane przez patogeny czy szkodniki. Materiał siewny najlepiej zakupić w wyspecjalizowanych firmach nasiennych. Gwarantuje to czystość odmianową oraz odpowiednie przygotowanie ziarna. Zakupiony materiał w zależności od jego stopnia kwalifikacji może być reprodukowany przez 3-5 lat. Podczas stosowania

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

III dekady kwietnia. Gęstość siewu Odpowiednia obsada kłosów na jednostce powierzchni zapewnia uzyskanie wysokich plonów podczas zbiorów. Liczba roślin jest uzależniona od gęstości siewu. Przy optymalnym terminie siewu nie należy stosować nadmiernej ilości wysiewu, ponieważ może to doprowadzić do zbyt dużego zagęszczenia łanu, co skutkuje wyleganiem

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

mieszańcowych tzw. mieszańców międzyliniowych. Materiału siewnego kukurydzy nie można reprodukować w gospodarstwie, dlatego też rolnicy muszą kupować nasiona od producenta. Mieszańce międzyliniowe charakteryzują się dużą żywotnością, wysokim wzrostem i większym plonem ziarna. Różnią się między sobą długością okresu wegetacji, która jest określana liczbą FAO składającą się z trzech

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak i owies, jeśli były odpowiednio chronione przed chorobami i chwastami.  Jako przedplonu dla pszenicy nie poleca się (...) i Pomorzu (20.09- 5.10).   Gęstość siewu Gęstym siewom sprzyja

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

siedlisko, nawożenie azotem, termin i gęstość siewu. Poważnym błędem agrotechnicznym jest stosowanie zbyt dużych dawek azotu przed zimą. Sprzyja to wzrostowi uwodnienia tkanek, stymuluje wydłużeniowy wzrost części nadziemnej. Rzepak zbyt wybujały źle znosi przerwę w wegetacji, podlega działaniu niekorzystnych zjawisk pogodowych (wysmalanie, wyprzenie, wymakanie). Podsumowując, stan rozwoju roślin przed zimą

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

południowo-zachodniej części Polski optymalny termin siewu kukurydzy na ziarno przypada między 10 a 15 kwietnia. W pozostałych rejonach kraju kukurydzę wysiewa się po 15 kwietnia. Na glebach ciężkich głębokość siewu powinna wynosić 4 cm, a na lekkich 6-8 cm. Jeżeli była wykonywana orka wiosenna lub z pola schodzi

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni wschodów i wtedy też mogą (...) W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku po okopowych (...) obsadę, należy wysiewać 150-200 kg nasion na hektar. Zbyt gęsty siew powoduje to, że rośliny są

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

powietrza, wysoka temperatura, słabe oświetlenie, gęsty siew i nadmiar azotu. Aby zapobiegać pojawieniu się czarnej nóżki, należy starannie dobierać miejsce na rozsadnik. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna. Przede wszystkim nie należy prowadzić uprawy w miejscu, w którym występowała zgorzel siewek. Ponadto konieczne jest zaprawianie nasion Zaprawą Nasienną T

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

po zbiorze przedplonu, a przed siewem kukurydzy (np. przed III dekadą kwietnia), w celu wymieszania nawozów z glebą. Następnie w dawce startowej można zastosować 15-25% ilości obu składników. Z plonem ziarna wynoszone jest z pola większość pobranego przez rośliny fosforu, a niewielka ilość potasu. W związku z tym,

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

Do bardzo dobrych roślin ochronnych, wykorzystywanych w siewie lucerny, zalicza się zboża uprawiane na zielonkę (...) z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. Zboża uprawiane na ziarno (...) gorszych warunkach wysiew można zwiększyć do 18-20 kg/ha. Zbyt gęsty siew poszczególnych roślin może prowadzić do

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

głębokość 5-7 cm. Peluszkę najlepiej wysiewać siewnikiem zbożowym w gęste rzędy o rozstawie ok. 25 cm, co sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia stanowiska. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom plonów, niezbędna jest dodatkowa chemiczna walka z zachwaszczeniem. W siewie współrzędnym zalecana głębokość siewu wynosi ok. 4 cm, a rozstawa rzędów ok. 15 cm.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Zabiegi pielęgnacyjne Zbyt gęste siewy rzepaku można przerzedzać za pomocą bronowania. Zabieg ten należy wykonywać przed pojawianiem się pierwszego liścia. Przy okazji dochodzi również do niszczenia siewek chwastów. W przypadku zasiania rzepaku w szerokie rzędy, oprócz bronowania, można wykonać pielenie mechaniczne na jesień i wiosnę. Na wiosnę wykonuje

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

która niszczy resztki pożniwne. Zbyt gęsty siew, przenawożenie azotem, sąsiedztwo form ozimych i jarych tych samych gatunków zbóż również mogą prowadzić do porażania pszenicy przez mączniaka. Na polach można uprawiać odmiany odporne na tą chorobę, takie jak: Kredo, Speedway i Arktis. Przeciwko mączniakowi prawdziwemu można stosować następujące fungicydy: Amistar 250

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

– 4,5 g). Niezależnie od gęstości siewu nasiona wysiewamy na głębokość 2 cm, płytszy i głębszy siew silnie ogranicza wschody oraz w rozstawie rzędów 18-20 cm – przy szerszych międzyrzędziach wyrasta znacznie więcej chwastów. Siew rzepaku ozimego Siew ozimego rzepaku przeprowadza się w sierpniu, najwcześniej w

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

duża jak i zbyt mała gęstość siewu. Żyto charakteryzuje się bardzo dobrą krzewistością. Odmiany populacyjne wysiewa się w ilości 300‒400 ziarniaków/m2. Obsada zależy też od rodzaju stanowiska. Na kompleksach lepszych (żytni bardzo dobry) stosuje się niższe wartości ilości wysiewu. Więcej ziarniaków zaaplikować trzeba na kompleksach słabszych (żytni słaby). Odmiany mieszańcowe

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

przedplonach zbożowych nawozy azotowe można wysiewać przedsiewnie w dawce 20–25 kg N/ha i w dawce wiosennej wynoszącej 60–80 kg N/ha. Dawka wiosenna powinna być wysiewana w dwóch terminach, w czasie wznowienia wegetacji (60%) i w fazie wydłużania trzeciego międzywęźla. Zwiększanie dawek azotu wysiewanych pod żyto prowadzi do wzrostu zawartości białka

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

EC. Należy też unikać zbyt gęstych siewów, a na jesień plantacje można przerzedzać poprzez wykonanie bronowania. Można też stosować nawożenie pogłówne na wiosnę, aby wzmocnić rośliny na plantacji. Czernienie zbóż – czerń zbożowa Choroba ta jest wywoływana przez grzyb pochodzący z klasy strzępczaków (Hyphomycetes) i atakuje

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

związku z tym w Polsce tytoń nie może być wysiewany z nasion bezpośrednio do gleby, lecz najpierw (...) silnych wiatrów. Jako osłony można stosować takie rośliny, jak żyto, kukurydza czy słonecznik, ponieważ rosną one wysoko (...) poniżej 15°C. Wysiewane nasiona powinny być otoczkowane. Gęstość siewu oraz jego równomierność są bardzo

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

110‒120 dla odmian samokończących. Zwiększenie gęstości siewu sprzyja wyleganiu, natomiast w rzadkich zasiewach dochodzi do nadmiernej kumulacji uciążliwych chwasty. Ze względu na epigieiczny sposób kiełkowania łubinów, nasiona przykrywa są płytko, na głębokość 3‒4 cm. Łubin żółty uprawiany na zieloną masę, wysiewany jest najczęściej ze zbożami lub innymi gatunkami strączkowych. Nie

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

i I dekady lipca należy wysiewać kukurydzę i kapustę pastewną. W III dekadzie lipca – bobik, jęczmień, łubin żółty i wąskolistny, peluszkę oraz owies. W I dekadzie sierpnia można wysiewać gorczycę białą i facelię. Najczęściej poplony ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym,

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

200 nasion/m2 dla odmian drobnonasiennych.  Gęstość siewu jest dodatnio skorelowana z wysokością osadzania pierwszego strąka (im gęściej, tym wyżej). Ze względu na hypogeiczny sposób kiełkowania, nasiona wymagają głębszego przykrycia glebą, tj. 4-6 cm. Rozstawa rzędów, gwarantująca optymalny wzrost i rozwój roślin, powinna mieścić się w granicach 12- 15 cm.

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

który może występować w warunkach gęstego zasiewu i przy zastosowaniu wysokich dawek azotu. Przed siewem należy pamiętać o zaprawianiu nasion przeciwko głowni pylącej i zwartej, ponieważ nie można zwalczyć tych chorób w trakcie wegetacji. Najczęściej pojawiającymi się szkodnikami w uprawie owsa są: mszyce, ploniarka zbożówka, pryszczarka zbożowca i skrzypionki.

Trawy łąkowe
Czas na sorgo sudańskie – doskonałą trawę o zastosowaniu w przemyśle i gospodarce!

ciepłolubnych. Ze względu na późny siew kukurydzy i wrażliwość na rośliny konkurencyjne, sorgo ma sprzyjające warunki rozwoju, dlatego przed założeniem uprawy kukurydzy możemy użyć herbicydów totalnych, a zaraz po wzejściu chwastów zastosować środki zawierające mieszaninę dwóch substancji: floramsulfuronu z jodosulfuronem metylosodowym. Oprysku dokonujemy, używając mieszanek lub pojedynczych preparatów takich jak:

Inne warzywa
Nasiona szpinaku - zbiór najważniejszych informacji

uzyskać duże rozety, zaleca się gęstszy siew i 8-10-centymetrowe odstępy między roślinami. Zapobiega to rozwojowi chwastów. W uprawie szklarniowej zalecana jest odległość między rzędami wynosi 20-25 cm, a odległość w rządkach wynosi 3-5 cm. Norma wysiewu szpinaku wynosi 2-4 g nasion na 1 m2, co w przeliczeniu wynosi 20-40

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

obornika przed sadzeniem ziemniaków lub siewem kukurydzy. Niestety wtedy niskie temperatury powietrza oraz lekko wilgotna gleba nie zapewniają korzystnych warunków. W tym terminie obornik należy rozrzucać na gleby suche, a następnie wykonywać natychmiastową orkę. Stosowanie Należy pamiętać, że zbyt głębokie przyorywanie obornika utrudnia jego rozkład, zaś

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

chemicznym nasion, wcześniejszym, gęstszym siewie rzepaku jarego opóźniony siewie rzepaku ozimego, zaorywaniu ugorów, niszczeniu samosiewów rzepaku. Dodatkowo powinniśmy pamiętać o systematycznym niszczeniu chwastów w międzyrzędziach, zwłaszcza gorczycy i komosy białej, gdyż ich korzenie stanowią pożywienie dla rolnic oraz terminowym zbiorze

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

stanowiska (40‒90 kg N/ha). Optymalna gęstość siewu powinna wynosić 220‒400 nasion/m2 i jest uzależniona od terminu siewu. Mniej nasion należy wysiewać przy wczesnym terminie, a więcej przy późnym. Odporność Rośliny odmiany Skagen są odporne na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, brunatną plamistość liści, septoriozę plew

Szkodniki warzyw
Borykasz się z chorobami i szkodnikami pomidorów? Znamy na to sposób!

wilgotność powietrza i podłoża oraz gęsty siew. Jeśli dojdzie do wczesnej infekcji, zamierają siewki, w przypadku późniejszej dochodzi do przewężenia pędu pod liścieniami, czego skutkiem jest przewracanie się i zamieranie roślin. Szara pleśń. Chorobę powoduje grzyb Botryotinia fuckeliana. Objawia się pojawianiem na liściach i ogonkach liściowych brunatniejących plam,

Rośliny lecznicze
Nasiona czosnku niedźwiedziego - opis, zasady siewu i zbioru

ziemi. W skrzynkach możliwy jest gęstszy siew czosnku. Rośliny powinny pozostać pod osłonami przez pierwszy rok uprawy. Wiosną przerzedza się zbyt gęsto rosnące sadzonki, a następnie późnym latem cebulki przesadza się do gruntu. Należy pamiętać, że uzyskane tą metodą rośliny zakwitają dopiero po trzech latach.  Zbiór nasion

Kukurydza
Kukurydza odporna na choroby? Poznaj odmianę Prosna

Cechy charakterystyczne Siewki kukurydzy Prosna odznaczają się bardzo dobrym i wczesnym wigorem. Rośliny, które wytwarzają, osiągają wysokość ok. 250 cm. Są tolerancyjne na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe, w związku z czym mogą być uprawiane na słabych stanowiskach. Ich liście i łodygi utrzymują bardzo długo zielony kolor

Orzech włoski
Sadzonki orzecha włoskiego - czym kierować się przy kupnie?

w nowych sadach możliwy jest też gęstszy siew w rozstawie 10 x 10 m. Orzech jest samopylny, mimo to nie zawsze zapłodnienie się udaje. Spowodowane jest to oddzieleniem od siebie na drzewie kwiatów męskich i żeńskich i różnym terminem ich kwitnienia, co utrudnia ich zapylenie. Z tego powodu warto posadzić w

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

i dojrzewania facelii błękitnej. Zbyt gęsty siew roślin stymuluje ich silne rozgałęzianie, co z punktu uprawy jest niekorzystne. Znaczne straty nasion obserwuje się przy wydłużaniu okresu wegetacji facelii. Wówczas jej owoce pękają, a nasiona osypują się na ziemię. Głównymi kierunkami przeznaczenia i użytkowania facelii są: pasza oraz przyoranie.

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

Do najważniejszych chorób kukurydzy, które zagrażają jej uprawom zalicza się choroby grzybowe. Najgroźniejsze są: choroba szalonych wiech, drobna plamistość liści kukurydzy, głownia kukurydzy, głownia pylącej kukurydzy, fuzarioza kolb, rdza kukurydzy, zgorzel korzeni, zgorzel podstawy łodygi, zgorzel siewek i żółta plamistość liści kukurydzy.

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

Technologia uprawy kukurydzy na kiszonkę różni się od innych technologii. Różnice te można zauważyć przede wszystkim w doborze odmian, gęstości siewu, dojrzałości zbieranych roślin, metodach zbioru, konserwacji oraz stanowisku w zmianowaniu.

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Groch pastewny na zieloną masę uprawiany w mieszankach można stosować jako międzyplon. Najlepszym dodatkiem do mieszanki są owies i kukurydza bądź słonecznik, gorczyca czy facelia. Stosowanie bobiku, wyki siewnej, łubinu żółtego i wąskolistnego umożliwia ich funkcjonowanie w plonie jako rośliny podporowej. Uprawa grochu w siewie mieszanym

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

utrzymują się niskie temperatury, które mogą zahamowywać wzrost i zatrzymać pędy w ziemi, gdzie łatwiej zostają zaatakowane przez choroby grzybicze. Zgorzel siewek rozprzestrzenia się w szybkim tempie jeżeli rośliny zostały zbyt gęsto posadzone. Choroba pojawia się najczęściej na zacienionych stanowiskach, które były jesienią intensywnie nawożone azotem. Występowanie

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

na pojawienie się rozłogów perzu. Za najlepsze przedplony uważa się wszystkie rośliny głęboko korzeniące się, tj. okopowe na oborniku oraz kukurydzę. Po starannie wykonanych zabiegach uprawowych po zbiorze rośliny przedplonowej,  lucernę wysiewa się w terminie wiosennym, przypadającym na okres od  II dekady kwietnia do II dekady maja. W przypadku siewu późniejszego

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

precyzyjnego. W siewie rzędowym szerokość międzyrzedzi powinna wynosić 80-120 cm, natomiast w siewie pasowo-rzędowym odległość między rzędami w pasie powinna wynosić 60 cm, a odległość między pasami – 120 cm. Dwa tygodnie po wschodach zaleca się usuwanie zbyt gęsto rosnących siewek, pozostawiając rośliny w rzędzie co 15-20 cm. Norma nasion

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Przedplon Pole przeznaczone pod uprawę lucerny powinno być odchwaszczone i oczyszczone z perzu. Jeśli lucerna jest wysiewana w terminie wiosennym, to najlepszym przedplonem są dla niej rośliny okopowe na oborniku bądź kukurydza. Jeżeli lucernę wysiewamy w okresie letnim, to należy uprawiać ją po międzyplonach ozimych lub mieszankach zbożowo-strączkowych, które

Marchew
Siew marchwi - termin, techniki i normy wysiewu

a przy precyzyjnym 1,8–2,6 kg/ha. Oprócz terminu i normy siewu należy także starannie utrzymywać odpowiednie zagęszczenie roślin. Marchew wczesna powinna rosnąć w ilości 150–200 szt./m2, późna 120–180 szt./m2, a ta przeznaczona do przemysłu przetwórczego 80–100 szt./m2. Jeżeli za gęsto wysieje się nasiona, można doprowadzić do wyrastania małych, zniekształconych korzeni.

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

względnej. Należy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy gleby dla wykiełkowania siewek i rozwoju liścieni oraz liści właściwych. W innym przypadku kiełki mogą zamierać. (...) może również wywracać pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą być zboża czy kukurydza. Odpowiednimi glebami pod uprawę ogórka są gleby zwięzłe, przepuszczalne,

Inne warzywa
Nasiona rzeżuchy - uprawa ogrodowa czy doniczkowa? Wyjaśniamy zasady!

się na początku marca, kolejne co 15 dni, by przedłużyć zbiory. Nasiona wysiewa się rzutowo na starannie przygotowane podłoże w rzędy co 10-15 cm, stosując uprawę pasowo-rzędową, i przykrywa cienką warstwą ziemi.   Najlepszy jest dość gęsty, jednak płytki siew, tak by nasiona się nie przykrywały. Po

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

pastewne Zalicza się do niego wszystkie rośliny jednoroczne uprawiane w plonie głównym, siewie czystym lub mieszankach na cele paszowe dla zwierząt: jednoroczne pastewne niemotylkowe, takie jak zbożowe jare, życica wielokwiatowa, sporek, facelia, słonecznik, kapusta pastewna, kukurydza, gorczyca biała, jednoroczne pastewne motylkowe, uprawiane najczęściej w mieszankach takich jak bobik z

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki