Gęstość siewu pszenicy

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gęstość siewu pszenicy

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

Dobrze wykonany siew jest jednym z podstawowych elementów uzyskania jak najwyższych plonów. Już podczas wysiewu kształtowane są dwa podstawowe czynniki gwarantujące dobre plonowanie pszenicy: liczba roślin i kłosów na 1 m2 oraz liczba ziaren w kłosie. Terminowy siew pozwala pszenicy dobrze wykorzystać okres wegetacji i prawidłowo ukształtować łan.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Udział zbóż w strukturze zasiewów dla Polski od kilkunastu lat wynosi ponad 70 % (6,7 mln ha). Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym gatunkiem bezapelacyjnie pozostaje pszenica ozima, którą w roku 2013 zasiano na 2, 1 mln ha polskich pól (31, 4% wszystkich zbóż).

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

siedlisko, nawożenie azotem, termin i gęstość siewu. Poważnym błędem agrotechnicznym jest stosowanie zbyt dużych dawek azotu przed zimą. Sprzyja to wzrostowi uwodnienia tkanek, stymuluje wydłużeniowy wzrost części nadziemnej. Rzepak zbyt wybujały źle znosi przerwę w wegetacji, podlega działaniu niekorzystnych zjawisk pogodowych (wysmalanie, wyprzenie, wymakanie). Podsumowując, stan rozwoju roślin przed zimą

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Progi szkodliwości podawane są przez IOR (Instytut Ochrony Roślin). Pszenica jest zbożem bardzo podatnym na choroby, a (...) konkretnej fazy rozwojowej zboża. Choroby, które są przenoszone przez materiał siewny oraz atakują zboża we wczesnych fazach (...) podorywkę i staranną orkę, która niszczy resztki pożniwne. Zbyt gęsty siew, przenawożenie azotem, sąsiedztwo form ozimych

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Pszenżyto jest mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. Nie występuje on w stanie naturalnym. W 1982 roku naukowcy z Poznańskiego Instytutu Roślin pozyskali pierwszą odmianę pszenżyta, którą wpisano do Rejestru Odmian Oryginalnych i nadano nazwę Lasko. Krajowy Rejestr zawiera

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

najniższych strąków. Największe wymagania termiczne rośliny soi wykazują od siewu do pełni wschodów i wtedy też mogą (...) nawożone mineralnie. Soję najlepiej uprawiać na glebach należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego oraz wadliwego. Odpowiedni (...) obsadę, należy wysiewać 150-200 kg nasion na hektar. Zbyt gęsty siew powoduje to, że rośliny są

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

powietrza, wysoka temperatura, słabe oświetlenie, gęsty siew i nadmiar azotu. Aby zapobiegać pojawieniu się czarnej nóżki, należy starannie dobierać miejsce na rozsadnik. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna. Przede wszystkim nie należy prowadzić uprawy w miejscu, w którym występowała zgorzel siewek. Ponadto konieczne jest zaprawianie nasion Zaprawą Nasienną T

Choroby zbóż
Sporysz zbóż i traw – choroba szkodliwie wpływająca na wielkość plonów i zdrowie

przede wszystkim żyto, rzadziej jęczmień, pszenicę, pszenżyto i gatunki traw. Buławinka to forma przetrwalnikowa sporyszu, zimuje w glebie w postaci przetrwalników, które na wiosnę kiełkują. Rozprzestrzeniają się z wiatrem i przez owady, infekują wyłącznie rozwinięte kwiaty. Rozwojowi choroby i infekcjom Sprawcą tej choroby jest grzyb buławinka czerwona Claviceps purpurea, którego

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Normy wysiewu Siew pszenżyta ozimego, w zależności od części kraju, można rozpoczynać pomiędzy 10 września, a 5 października. Zbiór wykonuje się w I‒III dekadzie sierpnia. Ilość wysiewu jest uzależniona od terminu siewu i odmiany pszenżyta. Liczba ziaren powinna wynosić 350‒650 na 1 m2, czyli ilość wysiewu może

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

się pod jej uprawę. Do siewu zalecane są kompleksy: pszenny bardzo dobry i dobry, żytni bardzo dobry oraz żytni dobry. Stanowisko powinno być pozbawione chwastów wieloletnich i uporczywych chwastów jednorocznych. (...) gorszych warunkach wysiew można zwiększyć do 18-20 kg/ha. Zbyt gęsty siew poszczególnych roślin może prowadzić do

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

uzyskać przy starannej uprawie rzepaku na glebach pszennych górskich, pszenno-żytnich i żytnich dobrych. Rzepak najlepiej (...) zimy ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na nich uprawiać rzepak (...) pod naciskiem. Zabiegi pielęgnacyjne Zbyt gęste siewy rzepaku można przerzedzać za pomocą

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

głębokość 5-7 cm. Peluszkę najlepiej wysiewać siewnikiem zbożowym w gęste rzędy o rozstawie ok. 25 cm, co sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia stanowiska. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom plonów, niezbędna jest dodatkowa chemiczna walka z zachwaszczeniem. W siewie współrzędnym zalecana głębokość siewu wynosi ok. 4 cm, a rozstawa rzędów ok. 15 cm.

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

kolanka. W przypadku wykonania opóźnionego siewu pszenicy dawkę azotu stosuje się w okresie ruszania wegetacji wiosennej. Drugą dawkę stosuje się dwa tygodnie przed kłoszeniem i ma ona na celu zapobieganie nadmiernej redukcji zawiązków kłosków, a także umożliwia wykształcenie dużego aparatu asymilacyjnego. Zbyt wczesne zastosowanie tej dawki może powodować

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

60% nasion łubinu i 40% pszenżyta. Siew powinien być wykonywany na głębokość 3–4 cm. Siew można wykonywać za pomocą punktowego siewnika. Można również do tego wykorzystywać siewniki zbożowe z kołeczkowym zespołem wysiewającym, przeznaczonym do wysiewu grubych nasion. Sposób siewu ma istotny wpływ na plonowanie łubinu białego. Wysokie plony

Rzepak
Kiedy siać rzepak jary, a kiedy ozimy? Różnice w siewie i agrotechnice

z ważniejszych zabiegów agrotechnicznych jest siew – ważne, by znać jego główne kwestie: właściwy termin oraz obsadę roślin. Rzepak posiada bardzo duże wymagania glebowe – najlepsze będą gleby kompleksu pszennego (...) nasion, MTN = 4 – 4,5 g). Niezależnie od gęstości siewu nasiona wysiewamy na głębokość 2

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

stokłosą bezostna. Materiał siewny wysiewa się w postaci strąków w ilości około 80-100 kg/ha. Jeżeli do wysiewu wykorzystuje się nasiona obłuskane to ilość wysiewu wynosi 50-60 kg/ha. Rozstawa rzędów esparcety przeznaczonej na paszę wynosi 20 cm, a głębokość wysiewu nasion 2-3 cm. W przypadku, gdy ma być użytkowana

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

różni się od technologii stosowanych w innych zbożach, np. pszenicy. Wykorzystuje się tu niższe nakłady na przemysłowe (...) pozwalają na stałe utrzymanie się tego gatunku w polskiej strukturze zasiewów zbóż są: wybitna mrozoodporność, wierne plonowanie (...) plon działa zarówno zbyt duża jak i zbyt mała gęstość siewu. Żyto charakteryzuje się bardzo dobrą

Kukurydza
Kiedy siać kukurydzę? Poznaj najważniejsze zasady jej uprawy i ciesz się złotymi kolbami

nie ma dużych wymagań glebowych, plonuje zarówno na stanowiskach pszennych, jak i na żytnich, o pH w granicach (...) czynników. Nieco mniejsze plony uzyskamy z uprawy na glebach kwaśnych, natomiast siew na glebach zwięzłych, podmokłych lub piaszczystych (...) w większym. Mniejszym błędem jest za rzadki niż za gęsty siew, który prowadzi do zmniejszenie plonu

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

gładkie i nagie. Jedynie dokłosie, czyli ostatnie międzywęźle, jest gęsto pokryte krótkimi włoskami oraz pełni bardzo ważną (...) Wymagania termiczne Najkorzystniejszą temperaturą dla żyta w okresie siewu i wschodów jest 10–13,5°C. Jesienią, w (...) uprawiać na kompleksach słabszych, a lepsze pozostawić pod uprawę pszenicy. Przedplon Żyto

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

glebach zasadowych kwaśne nawozy. Materiał siewny należy zaprawiać, a siew trzeba opóźniać na zakażonych polach, ponieważ niskie (...) Rynchosporioza zbóż Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest przez Rhynchosporium (...) poprzez wykonywanie prawidłowej agrotechniki, należy też nie wysiewać za gęsto ziarna i nie przenawozić roślin azotem.

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

jest ona do późnych odmian pszenicy, typu długiego dnia. Fazę strzelania w źdźbło rozpoczyna późno i buduje bardzo gęsty łan, dlatego też można zaliczyć ją również do typu kompensacyjnego pszenic. (...) rozwojowej roślin i stanowiska (40‒90 kg N/ha). Optymalna gęstość siewu powinna wynosić 220‒400 nasion/m2 i jest

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

zostaje przeznaczone na paszę, reszta wykorzystywana jest jako materiał siewny i na cele konsumpcyjne. Odmiany (...) żytnich, a jako przerywacz fitosanitarny może być uprawiany na kompleksach pszennych. Przy równomiernym rozkładzie opadów może dobrze (...) rdza koronowa oraz mączniak, który może występować w warunkach gęstego zasiewu i przy zastosowaniu wysokich dawek

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

stanowiskami pod uprawę soczewicy są gleby zaliczane do kompleksów: pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego i dobrego. W (...) obniżenie plonowania. Soczewica wymaga gleb lekkich i przewiewnych, dlatego wiosenne, przedsiewne zabiegi uprawowe ograniczają się wyłącznie do (...) przypadku form wielkonasiennych i 200 nasion/m2 dla odmian drobnonasiennych.  Gęstość siewu jest dodatnio skorelowana z wysokością

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

110‒120 dla odmian samokończących. Zwiększenie gęstości siewu sprzyja wyleganiu, natomiast w rzadkich zasiewach dochodzi do nadmiernej kumulacji uciążliwych chwasty. Ze względu na epigieiczny sposób kiełkowania łubinów, nasiona przykrywa są płytko, na głębokość 3‒4 cm. Łubin żółty uprawiany na zieloną masę, wysiewany jest najczęściej ze zbożami lub innymi gatunkami strączkowych. Nie

Rośliny lecznicze
Rdest plamisty. Zobacz, jak go zwalczać i wykorzystać w ziołolecznictwie

wyzwanie nawet dla zielarzy.  Charakterystyka Siewki tej jednorocznej rośliny jarej pojawiają się dopiero (...) ładnie prezentują się kwiaty rdestu plamistego, które są zebrane w gęste, proste kłosy o walcowatym, symetrycznym kształcie. (...) możemy użyć bardzo wiele różnych środków. Zarówno w życie, pszenicy, pszenżycie i jęczmieniu możemy robić opryski

Inne warzywa
Nasiona szpinaku - zbiór najważniejszych informacji

uzyskać duże rozety, zaleca się gęstszy siew i 8-10-centymetrowe odstępy między roślinami. Zapobiega to rozwojowi chwastów. W uprawie szklarniowej zalecana jest odległość między rzędami wynosi 20-25 cm, a odległość w rządkach wynosi 3-5 cm. Norma wysiewu szpinaku wynosi 2-4 g nasion na 1 m2, co w przeliczeniu wynosi 20-40

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

powinny być otoczkowane. Gęstość siewu oraz jego równomierność są bardzo ważne i wpływają na prawidłowy wzrost oraz rozwój siewek. Nasiona można wysiewać ręcznie, ale wtedy należy wymieszać je z drobnoziarnistym piaskiem, a przy siewie stosować drewniane szablony, które zapewniają prawidłowe rozmieszczenie ich w rzędach. Można też nasiona wysiewać

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

choroba, porażająca wszystkie rodzaje zbóż (pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto) i niestety pojawiająca się coraz częściej w naszych uprawach, ze względu na uproszczenia w systemie zmianowania. Schorzenie to jest jedną z czterech form fuzariozy, która może mieć także postać: zgorzeli siewek, pleśni śniegowej i fuzaryjnej zgorzeli podstawy zboża.

Szkodniki warzyw
Borykasz się z chorobami i szkodnikami pomidorów? Znamy na to sposób!

wilgotność powietrza i podłoża oraz gęsty siew. Jeśli dojdzie do wczesnej infekcji, zamierają siewki, w przypadku późniejszej dochodzi do przewężenia pędu pod liścieniami, czego skutkiem jest przewracanie się i zamieranie roślin. Szara pleśń. Chorobę powoduje grzyb Botryotinia fuckeliana. Objawia się pojawianiem na liściach i ogonkach liściowych brunatniejących plam,

Szkodniki upraw
Rolnice – nocne motyle atakują rzepak!

chemicznym nasion, wcześniejszym, gęstszym siewie rzepaku jarego opóźniony siewie rzepaku ozimego, zaorywaniu ugorów, niszczeniu samosiewów rzepaku. Dodatkowo powinniśmy pamiętać o systematycznym niszczeniu chwastów w międzyrzędziach, zwłaszcza gorczycy i komosy białej, gdyż ich korzenie stanowią pożywienie dla rolnic oraz terminowym zbiorze

Rośliny lecznicze
Nasiona czosnku niedźwiedziego - opis, zasady siewu i zbioru

ziemi. W skrzynkach możliwy jest gęstszy siew czosnku. Rośliny powinny pozostać pod osłonami przez pierwszy rok uprawy. Wiosną przerzedza się zbyt gęsto rosnące sadzonki, a następnie późnym latem cebulki przesadza się do gruntu. Należy pamiętać, że uzyskane tą metodą rośliny zakwitają dopiero po trzech latach.  Zbiór nasion

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

i dojrzewania facelii błękitnej. Zbyt gęsty siew roślin stymuluje ich silne rozgałęzianie, co z punktu uprawy jest niekorzystne. Znaczne straty nasion obserwuje się przy wydłużaniu okresu wegetacji facelii. Wówczas jej owoce pękają, a nasiona osypują się na ziemię. Głównymi kierunkami przeznaczenia i użytkowania facelii są: pasza oraz przyoranie.

Orzech włoski
Sadzonki orzecha włoskiego - czym kierować się przy kupnie?

w nowych sadach możliwy jest też gęstszy siew w rozstawie 10 x 10 m. Orzech jest samopylny, mimo to nie zawsze zapłodnienie się udaje. Spowodowane jest to oddzieleniem od siebie na drzewie kwiatów męskich i żeńskich i różnym terminem ich kwitnienia, co utrudnia ich zapylenie. Z tego powodu warto posadzić w

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

W uprawie pszenżyta najważniejsze są dwa czynniki, które bezpośrednio oddziałują na wzrost roślin, ich rozwój oraz produktywność. Pierwszy czynnik wpływa na produktywność pszenżyta jarego – to termin siewu. Musi być dostosowany do wymagań tego zboża względem długości dnia i jarowizacji. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na plon pszenżyta jest gęstość siewu, ponieważ ściśle wiąże się z wymaganiami świetlnymi poszczególnych odmian.

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

Pszenica jara ma duże wymagania pokarmowe i glebowe. Posiada jednak słabo rozwinięty system korzeniowy. W związku z tym ma małą zdolność do pobierania składników pokarmowych dostępnych w glebie. Należy pamiętać, że intensywność rozwoju systemu korzeniowego pszenicy jarej zależy przede wszystkich od terminu siewu czy wilgotności. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju tego zboża można spodziewać się dobrych plonów.

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

i należą do kompleksu pszennego dobrego lub wadliwego. Jeżeli dodawana jest ona do mieszanek na zieloną paszę, to do jej prawidłowego wzrostu i rozwoju wystarczą gleby słabsze, jednak jest to uzależnione od doboru pozostałych komponentów oraz ich wymagań. Toleruje odczyn gleby zasadowy bądź obojętny. Uprawa wyki siewnej na nasiona

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

należy do bardzo cennych fitosanitarnie roślin, którego krótki okres wegetacji powoduje, że staje się on dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla grochu są rośliny zbożowe. Nie należy uprawiać go bezpośrednio po roślinach okopowych, ponieważ może to prowadzić do

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

się ich wschody. Siewki bobiku znoszą przymrozki dochodzące do -7°C. Jeżeli po siewie występują niskie temperatury, a w trakcie wegetacji umiarkowane, to mają one pozytywny (...) które są zasobne w składniki pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione. Gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego idealnie nadają się

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Zestawienie rekomendowanych odmian pszenżyta jarego dla poszczególnych województw (2013) z uwzględnieniem hodowcy przedstawiono poniżej:  Na podstawie LZO COBORU W literaturze specjalistycznej często podkreślana jest rola odmiany jako czynnika gwarantującego najwyższą jakość ziarna. Warunkiem niezbędnym w produkcji jakościowej zbóż jest także odpowiedni materiał siewny. Wybór właściwej odmiany

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

utrzymują się niskie temperatury, które mogą zahamowywać wzrost i zatrzymać pędy w ziemi, gdzie łatwiej zostają zaatakowane przez choroby grzybicze. Zgorzel siewek rozprzestrzenia się w szybkim tempie jeżeli rośliny zostały zbyt gęsto posadzone. Choroba pojawia się najczęściej na zacienionych stanowiskach, które były jesienią intensywnie nawożone azotem. Występowanie

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

Roślina ma dość wysokie wymagania siedliskowe, świetnie czuje się na wszystkich kompleksach pszennych i żytnim bardzo dobrym. Istotnym czynnikiem, który w głównej mierze decyduje o (...) jest lucerna mieszańcowa. Powstała z naturalnego skojarzenia dwóch gatunków: lucerny sierpowatej i lucerny siewnej. Poszerzenie puli genowej na wskutek krzyżowania oddalonego umożliwiło kumulację wielu korzystnych

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

precyzyjnego. W siewie rzędowym szerokość międzyrzedzi powinna wynosić 80-120 cm, natomiast w siewie pasowo-rzędowym odległość między rzędami w pasie powinna wynosić 60 cm, a odległość między pasami – 120 cm. Dwa tygodnie po wschodach zaleca się usuwanie zbyt gęsto rosnących siewek, pozostawiając rośliny w rzędzie co 15-20 cm. Norma nasion

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

zgorzel podstawy łodygi, zgorzel siewek i żółta plamistość liści kukurydzy. Bakterie również mogą wywoływać choroby u kukurydzy, np. bakteryjną plamistość liści kukurydzy, bakteryjne gnicie łodygi, zarazę liści, więdniecie naczyniowe kukurydzy i srogo, zaś wirusy przenoszone przez owady mogą powodować: żółtą karłowatość jęczmienia na kukurydzy, smugowatą mozaikę pszenicy na kukurydzy

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki