Gleby inicjalne - występowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby inicjalne - występowanie

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

Gleby inicjalne należą do najsłabiej wykształconych gleb na świecie. Mały poziom próchnicy i niekorzystne warunki wiatrowo-wodne nie sprzyjają wykorzystywaniu ich w rolnictwie i sadownictwie, ale w Polsce zajmują obszar około 700 tysięcy hektarów i często są dostosowywane pod uprawy różnego rodzaju.

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

łubin i owies tolerują zakwaszoną glebę. Gleby o odczynie kwaśnym można podzielić według pH: • poniżej 4,5 – gleby bardzo silnie kwaśne; • 4,6–5,5 – gleby kwaśne; • 5,6–6,5 – gleby lekko kwaśne. Gleby o odczynie kwaśnym są wysycone jonami wodoru i glinu. Ich pH wynosi poniżej 6,5. Mają słabo wykształconą

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

fizjograficznych. Klasa IIIb – gleby orne średnio dobre Gleby tej klasy mają nieco gorsze właściwości fizyczne i chemiczne niż gleby klasy IIIa oraz mogą występować w gorszych warunkach fizjograficznych. Szczególnie narażone są na erozje, mogą okresowo bywać zbyt suche lub zbyt mokre, co spowodowane jest wysokimi wahaniami

Gleby
Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

Gleby płowe zaliczane są do gleb brunatnoziemnych. Zajmują ok. 30% powierzchni kraju. Dominuje w nich proces przemywania (lessivage). Najczęściej powstają pod lasami liściastymi i mieszanymi w klimacie umiarkowanie wilgotnym. Występowanie skał osadowych, głębokich i porowatych sprzyja procesowi przemywania. W związku z tym gleby płowe najczęściej powstają z glin zwałowych, utworów pyłowych, a czasem z piasków.

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

środkami chemicznymi oraz zanieczyszczenia przemysłowe.   Rodzaje żyzności Gleba może być naturalnie żyzna, ale też może stać się żyzna przez ingerencję człowieka lub poprzez zabiegi agrotechniczne. W związku z tym może występować żyzność naturalna, agrotechniczna i nabyta. Żyzność agrotechniczną kształtują wykonane zabiegi uprawowe

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

gleb może wynosić nawet 2 m. Profil glebowy przedstawia się następująco: POm-Om. Gleby mułowe właściwe wytworzone z mułów telmatycznych charakteryzują się zmiennymi procesami redukcyjnymi i utleniania, spowodowanymi dużą roczną amplitudą wahań wód gruntowych. Powoduje to występowanie w warstwach mineralnych cech charakterystycznych dla gleb glejowych. Profil glebowy takiej gleby wygląda

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

roślin, czyli gnicia części nadziemnych i korzeni w skutek braku dostępu do tlenu. W związku z tym rzepak powinien być uprawiany na glebach, które są drenowane i nie mają zagłebień. Występowanie na przemian mrozów i odwilży przyczynia się do uszkadzania systemu korzeniowego rzepaku, ponieważ powodują one ruchy gleby. Wymagania

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

to z tym, że nasiona np. rzepaku mogą przeleżeć w glebie nawet kilka lat, a następnie skiełkować, co prowadzi do dyskwalifikacji plantacji bądź zebranego plonu. W zmianowaniach zbożowych gorczyce bardzo korzystnie wpływają na zdrowotność zbóż następujących po nich. Ograniczają one występowanie chorób korzeni i podstawy źdźbła, a odmiany mątwikobójcze

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

zbóż i traw, zgorzej siewek, głownia pyląca jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia oraz pałecznica traw. Jeżeli zastosowany płodozmian jest wadliwy, to na jęczmieniu mogą występować również choroby podstawy źdźbła. Na glebach lekkich najczęściej występuje zgorzel podstawy źdźbła, a na glebach ciężkich i zbitych – łamliwość źdźbła zbóż. Pospolicie występuje fuzaryjna zgorzel podstawy

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby oznacza niszczenie jej pokrywy przez działanie wody i wiatru. Najbardziej są na nią narażone gleby lekkie o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak okrywy roślinnej, kiepska struktura gleby czy duży współczynnik podatności gleby na erozję.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Prawidłowo skonstruowany płodozmian poprzez odpowiedni dobór i następstwo roślin powinien nie tylko zwiększać żyzność gleby, wpływać na ilość azotu i jego wykorzystanie w gospodarstwie, ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za tym idzie skutkować uzyskaniem wysokich i dobrych

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

gleby, który przyspiesza dodatkowo działalność człowieka. Aby uchronić przed nią glebę, zaleca się prowadzić orkę w poprzek stoku, tarasować zbocza, utrzymywać w wielu miejscach okrywę roślinną, zalesiać piaszczyste wzgórza, zmniejszać intensywność zabiegów agrotechnicznych, zwiększać zawartość materii organicznej, a na terenach podatnych na występowanie erozji stosować siew w mulcz. Wyjałowienie

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

może powodować stres chłodno-wodny, który polega na wprowadzeniu roślin w stan szoku. Prowadzi to do licznych zaburzeń fizjologicznych w nasionach i siewkach. Takie zjawisko może występować na glebach ciężkich podczas chłodnej i mokrej wiosny. Optymalna obsada tradycyjnych odmian bobiku powinna wynosić 40-60 roślin na 1 m2, a odmian samokończących

Zabiegi agrotechniczne
Głęboszowanie – sposób na zwiększenie plonów. Radzimy, kiedy spulchniać glebę

poprawę jakości gleby i zwiększenie plonów. Korzystnie jest stosować głęboszowanie pod rośliny wrażliwe na nadmierne zagęszczenie warstw podornych, a jednocześnie z głębokim systemem korzeniowym, ale wpływa ono korzystnie również na pozostałe rośliny w zmianowaniu. Należy pamiętać o tym, że widoczne zwiększenie plonu w wyniku głęboszowania występuje jedynie w przypadku występowania

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

ściółki organiczne. Czarna folia pochłania promienie świetlne i zapobiega ich przenikaniu do gleby, co podnosi jej temeraturę o 3–4°C. Aby przyspieszyć plonowanie ogórka, (...) plantacjach ogórka należą: śmietka kiełkówka, przędziorki, zmieniki oraz mszyce. Aby uniknąć występowania szkodników lub zmniejszyć ich ilość na polu, ważne jest przyoranie pola

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

uprawę należy rozpocząć od włóki na glebach zwięźlejszych, a na średnich i lekkich od agregatu, który składa się z brony średniej lub ciężkiej wraz z wałem strunowym. Taki agregat za jednym przejazdem, na głębokości 5 cm, doprawia pole. Na polu, którego nie zaorano jesienią, a wcześniej występowały na nim okopowe, należy

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

jęczmieniu ozimym. Przerwy w uprawie koniczyny na tym samym polu powinny wynosić 4-5 lat. Ma to na celu zapobieganie występowania wykoniczynienia, które może nastąpić po wyczerpaniu składników pokarmowych z gleby, nagromadzeniu się agrofagów w glebie czy rozwoju bakteriofagów, które pasożytują na bakteriach brodawkowych. Jeżeli na polu pojawi się rak

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

Rośliny motylkowe grubonasienne (groch, wyka, mieszanki ze zbożami) pozostawiają po sobie glebę o dobrej strukturze, która jest wilgotna, mało zachwaszczona i zasobna w azot. Jednak często przyczyniają się do pojawiania się szkodników. Uprawa koniczyny i lucerny zwiększa zachwaszczenie na polu i występowanie szkodników glebowych. Niekorzystnym przedplonem są również trawy użytkowane na

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

dla organizmu azotanów. Można podać całą dawkę azotu, mieszając z glebą na głębokości 10–20 cm, 2–3 tygodnie przed siewem. Uprawa Przed wysiewem marchwi należy starannie przygotować stanowisko. Orka przedzimowa prowadzona jest na głębokości 25–30 cm. W przypadku występowania podeszwy płużnej zalecane jest użycie pogłębiacza. W okresie wiosennym

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

jest nawożenie magnezem, ponieważ do podstawowych źródeł magnezu należą nawozy wapniowo-magnezowe. Jeżeli gleba nie wymaga wapnowania, to odpowiednia dawka magnezu wynosi 80–120 kg MgO na (...) i środków ochrony należy kierować się progami szkodliwości (IOR). Dodatkowo na pszenicy mogą występować takie szkodniki jak mszyce czy skrzypionki. Zbiór

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

długi, wymaga nakładów finansowych i ciężkiej pracy. Gleby rdzawe zajmują bardzo dużą część powierzchni Polski. Chociaż ich wartość użytkowa jest niewielka, często zostają wykorzystywane w rolnictwie. Proces uzdatnienia ich do użytku rolnego jest długi, wymaga nakładów finansowych i ciężkiej pracy. Charakterystyka i występowanie Gleby rdzawe są typem

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

rozwoju roślin. Wysoka suma opadów letnich (140–160 mm) wpływa bardzo korzystnie na uprawę międzyplonów, a występowanie jesiennych przymrozków kończy wegetację roślin i ogranicza przyrost ich masy. Najodpowiedniejsza do wzrostu jest średnia temperatura dobowa wynosząca 12°C. Jedynie rodzaj gleby ma najmniejszy wpływ na plonowanie międzyplonów. Na polu przeznaczonym pod poplon

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

obniżenia plonowania roślin, szczególnie w pierwszych latach. Brak odwracania gleby sprzyja zwiększenie zachwaszczenia powierzchni uprawowej. Niesie za sobą również większe ryzyko powierzchniowego zakwaszenia gleb, nasilenie występowania chorób podsuszkowych i wzrost liczby szkodników, zwłaszcza gryzoni. Dodatkowo wymaga od nas stosowania metod chemicznych i większej dbałości o dobór środków

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

w glebie. Jej największe braki objawiają się na glebach torfowych. Jeżeli kukurydza uprawiana jest na glebach o odczynie obojętnym, to należy zapewnić jej odpowiednie nawożenie manganem, ponieważ w takich warunkach siedliskowych mogą występować jego niedobory. Nawozy organiczne Kukurydzę można również nawozić poprzez stosowanie nawozów organicznych.

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

konnych bądź ciągnikowych. Można również wykonywać redlenie, polegające na obsypywaniu glebą dolnej części łodyg, które sprzyja rozwojowi korzeni przybyszowych, reguluje zachwaszczenie, zapobiega zgniliźnie (...) pospolitą, starzec zwyczajny, tasznik pospolity oraz żółtlicę drobnokwiatową. Dodatkowo w uprawach tytoniu mogą występować, m.in.: perz właściwy, skrzyp polny, miotła zbożowa, fiołek polny, rzodkiew świrzepa

Gleby
Gleby zasadowe - poznaj ich właściwości i wymagania uprawowe

Na glebach zasadowych bardzo łatwo tworzy się gruzełkowata struktura, w związku z czym takie gleby mają lepsze stosunki wodno-powietrzne. Ich pH jest powyżej 7,2. Lucerna i esparceta bezwzględnie wymagają pod uprawę gleb o odczynie zasadowym. Takie gleby występują na ok. 20% powierzchni kraju. Zasadowy odczyn gleb powstaje w wyniku przewagi jonów OH- nad jonami H+. Takie gleby najczęściej występują na rejonach suchych i półsuchych. W ich skład wchodzą kationy zasadowe, takie jak Ca2+, Mg2+ i K+. Węglan sodu, który może występować w tych glebach, zwiększa pH i jest szkodliwy dla roślin. Na takich glebach przyswajalność fosforu jest niska.

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

tłuszczu, są wysokiej jakości, a skład zmienia się w zależności od wilgotności gleby i warunków klimatycznych. W Polsce panują niekorzystne warunki pod uprawę (...) wypełniania strąków soja wykazuje największe zapotrzebowanie na wodę mimo, że jest przystosowana do występowania okresów suszy, ponieważ posiada bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz owłosienie

Borówka amerykańska
Niełatwa uprawa borówki amerykańskiej. Oto sposoby, by sprostać jej wymaganiom!

jagody co do poziomu wody, w przypadku występowania pory suchej, konieczne będzie podlewanie ogródka lub, w przypadku uprawy przemysłowej, uruchomienie systemu sztucznego nawadniania. Pielęgnacja Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest oczywiście systematyczne odchwaszczanie stanowiska. Podczas mechanicznego usuwania chwastów, możemy także lekko spulchnić glebę na maksymalnej głębokości 8cm – tak,

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

balkon.   Pielęgnacja Wiosną, po rozmarznięciu gleby, spulchniamy ją, a grządki truskawek odchwaszczamy. Z roślin usuwamy również chore i (...) roztocza, przędziorki, kwieciaki oraz zmieniki. Właściwa agrotechnika, uprawa oraz pielęgnacja pozwala na ograniczenie występowania wyżej wymienionych szkodników. Ochronę chemiczną prowadzimy wyłącznie, jeżeli jest wskazana i

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

obficie podlać, a następnie podsypać suchą glebą i delikatnie ugnieść. Na dużych areałach stosuje się sadzenie mechaniczne, a na małych plantacjach ręczne łopatką lub sadzakiem, w obu przypadkach w wyredlone bruzdy. Najlepszymi warunkami do wysadzenia rozsady jest pogoda pochmurna, ale nie deszczowa, w przypadku występowania wyłącznie dni słonecznych najlepiej

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

okazują się siewy rzadsze- 300- 350 ziarniaków na 1m2. Dotyczy to wyłącznie gleb najlepszych- prowadzonych w wysokiej kulturze rolnej. W tabeli 2. Przedstawiono (...) zdecyduje się rolnik, decyzje o wykonaniu zabiegu ochronnego powinien podejmować o dokładny monitoring występowania chwastów, chorób czy szkodników. Dobierać substancje aktywne rozsądnie, zgodnie z wytycznymi

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

z 8-10 liści z pąkiem wierzchołkowym umieszczonym maksymalnie 4 cm nad powierzchnią gleby. Pierwszy liść formy ozimej jest nieowłosiony lub tylko w niewielkim stopniu, np. (...) rzepaku są drobne, kuliste. Masa 1000 nasion wynosi 4,5-6,0 g. W nasionach mogą występować glukozynolany, które są niepożądane. Jednak współcześnie uprawiane odmiany są podwójnie ulepszane

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

wynosi 12-15 g, a jako materiał siewny najczęściej wykorzystywane są strąki, ponieważ wymłócone nasiona szybko tracą zdolność kiełkowania. Wymagania, występowanie i użytkowanie Esparcetę można uprawiać na glebach ubogich i suchych, dość powszechnie występuje na niżu oraz w niższych położeniach górskich. W uprawie polowej można użytkować ją przez

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

względu na stopień wykształcenia rędziny dzieli się na kilka rodzajów, które mają różne właściwości i zastosowania. Rędziny inicjalne Rędziny inicjalne są początkowym stadium rozwoju gleb wapniowych. Są najsłabiej wykształcone i najmniej przydatne w rolnictwie. Ich zastosowaniem gospodarczym mogą być pastwiska dla zwierząt gospodarskich. Poziom próchnicy nie przekracza

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

lekkie, to nawożenie potasowe należy wykonać na wiosnę. Przy stosunkowo niskiej zasobności gleb dawki nawozów powinny wynosić: 60–80 kg P2O5/ha i 80–130 kg K2O/ha. W (...) rzekomy wyki, fuzaryjna zgorzel siewek, rdza wyki i mączniak prawdziwy wyki. W ograniczaniu występowania chorób może pomagać prawidłowe zmianowanie, terminowa oraz staranna uprawa roli, właściwe

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

w Polsce występuje przeważnie w czerwcu, lecz zdarzają się suche lata. Nawadnianie ważne jest późnym latem i wczesną jesienią, kiedy jest mniej wody w glebie i mogą występować krótkotrwałe susze, a formowane są pąki kwiatowe na następny rok. Truskawki najlepiej rosną w rejonach, gdzie średnie roczne opady wynoszą 600–750 mm (wczesne

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

może dochodzić do dużych strat azotu amonowego, które są powodowane przez niekorzystne warunki pogodowe, np. częste występowanie wysokich temperatur powietrza. W związku z tym obornik należy stosować przy pochmurnej pogodzie, a po jego rozrzuceniu na glebę trzeba wykonać orkę. Dobry termin zastosowania obornika przypada przed orką zimową. Zapewnione są

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

przy 7–12-godzinnym dniu. Sałata liściowa może występować w typie Lollo Rossa oraz Lollo Bionda. Wymagania klimatyczne do uprawy w gruncie Wszystkie sałaty potrzebują podobnych warunków do wzrostu. Sałata ma małe wymaganie cieplne, za to bardzo wysokie wymagania wilgotności gleby. Do kiełkowania najlepsza jest temperatura 15–18°C.

Agrest
Agrest pienny – owocowa propozycja i ciekawa aranżacja ogrodu zarazem

Krzewy możemy również ściółkować, co pozwoli na ograniczenie utraty wody z gleby, poprawi zasobność w próchnicę i składniki mineralne oraz zmniejszy liczbę chwastów. Najlepsza (...) programem ochrony roślin sadowniczych). Nie można zapomnieć również o opadzinie liści porzeczki, której występowanie ograniczymy opryskami, także fungicydami IBE. Pamiętajmy, że te środki możemy stosować

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

runi. Dodatkowo nie nadaje się pod uprawę na glebach z wodami stagnującymi, które bardzo wolno zasychają wiosną. Najlepiej, żeby gleby przeznaczone pod jej uprawę miały odczyn słabo kwaśny lub obojętny. Występowanie Życica trwała może występować na pastwiskach, przydrożach, ścieżkach i drogach polnych, a także na trawiastych placach.

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

najlepiej jednak rośnie po ziemniaku i roślinach strączkowych drobnonasiennych, takich jak lucerna czy koniczyna. Złym przedplonem jest jęczmień, głównie ze względu na możliwość występowania tych samych chwastów i wzbogacania gleby w grzyby patogeniczne. Co ciekawe, owies jest doskonałą rośliną w płodozmianie (roślina fitosanitarna), ponieważ ze względu na wydzielane substancje korzeniowe (alkaloid

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

zbóż po sobie. Zmniejsza niebezpieczeństwo występowania chorób i szkodników, ogranicza występowanie kompleksu chorób podsuszkowych, będących efektem niewłaściwego płodozmianu. Uprawa roli Najczęściej zalecanymi zabiegami przygotowującym rolę do wysiewu gorczycy białej jest podorywka (12‒15 cm) i czynności przyspieszające osiadanie gleby (wał Campbella i kolczatka). Przed siewem konieczne jest zastosowanie

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

MgCO3) stosuje się na glebach lekkich w dawce 2–3 t/ha, zaś na glebach ciężkich używa się wapna w formie tlenkowej (CaO) w dawce 1–1,5 t/ha. (...) a także może zimować w roślinach ozimych, np. w rzepaku. Najważniejsze przy ograniczaniu występowania chorób w uprawach gorczycy jest przestrzeganie prawidłowej agrotechniki, czyli odpowiedniego doboru

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

(Trifolium incarnatum) określana jest również jako inkarnatka. Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego. Może występować w dwóch formach: jednorocznej i dwuletniej. W Polsce uprawiana jest jednoroczna forma (...) sięgający do głębokości 90 cm, który wytwarza odgałęzienia boczne zlokalizowane w ornej warstwie gleby. Łodygi są sztywne i wzniesione oraz mogą osiągać wysokość 60-80 cm.

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

piaszczystych, w rejonach charakteryzujących się niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, gdzie inne rośliny mogą wymarzać. Można nim również obsiewać gleby ugorowane i zdegradowane np. przez przemysł. Znajduje też wykorzystanie jako roślina lecznicza. Wymagania i występowanie Nostrzyk biały jest rośliną dnia długiego, odznaczającą się dobrą zimotrwałością. Można uprawiać go na

Buraki ćwikłowe
Kiedy siać buraki ćwikłowe? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

spulchnić jej zaskorupiałą powierzchnię. Najlepszym terminem na pierwszy siew jest moment, gdy gleba będzie mieć temperaturę 8-10o C – w naszym klimacie jest to mniej (...) czerwonym winie, spożywanie buraków zwiększa naszą odporność, opóźnia procesy starzenia się i zapobiega występowaniu nowotworów. Częste picie soku z buraków jest zalecane nadciśnieniowcom

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki