Gleby mułowe właściwe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby mułowe właściwe

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Profil genetyczny gleb bagiennych jest następujący: PO-O-D. Litera P oznacza proces bagienny, a litera D – podłoże mineralne gleb organicznych. Można rozróżnić dwa typy gleb bagiennych: gleby mułowe i torfowe. Proces bagenny zachodzi na podtopionych terenach w warunkach beztlenowych (anaerobiozy). W jego wyniku, przy częściowej anaerobiozie, powstają z obumarłych roślin gleby mułowe, a w warunkach całkowitej anaerobiozy – torfy. Gleby te w wierzchnich warstwach zawierają duże ilości niecałkowicie rozłożonej substancji organicznej.

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

30 centymetrów. O przynależności konkretnej gleby do typu murszowego można zdecydować jedynie poprzez analizę jej profilu, gdyż ma wiele właściwości typowych dla gleb torfowych. Podtypy Ziemie (...) Jak sama nazwa na to wskazuje, gleby murszowo-mułowe powstają w wyniku procesu murszenia zachodzącego

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

tygodni, ale zależy to od właściwości gleby oraz jej uwilgotnienia. Ma największy wpływ na wielkość plonu zebranego z łąki, ponieważ przyspiesza wzrost runi i jej odrastanie. Odpowiednia dawka azotu poprawia strawność i jakość paszy, ponieważ zwiększa zawartość białka ogólnego w roślinach, a zmniejsza zawartość włókna i cukrów. Na

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

formie Ca(HCO3)2. Silnie wpływa na właściwości gleby, gdyż reguluje jej odczyn, poprawia pulchność, a na glebach lekkich ulepsza ich gruzełkowatość. Wpływa również na rozwój organizmów glebowych. W przypadku silnie kwaśnych gleb dokonuje się wapnowania z użyciem: na ciężkich glebach – wapna palonego CaO, na lekkich – węglanu wapnia CaCO3. Przy

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

w składniki pokarmowe. Właściwości gleb bielicowych Rozkład porów w glebach bielicowych jest bardzo niekorzystny, ponieważ jest mało porów średnich oraz drobnych, a na glebach piaskowych dominują pory wypełnione powietrzem. Żyzność gleb bielicowych i ich produktywność jest ściśle uzależniona od pochodzenia geologicznego gleby, czyli od jej składu

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

Prosta analiza do wyznaczenia podstawowej właściwości gleby Przed wysłaniem próbek do laboratorium sami możemy wykonać wstępne badania gleby w warunkach polowych. Odczyn możemy zmierzyć za pomocą pasków wskaźnikowych czy kwasomierza Helliga. Pamiętajmy jednak, że to nie jest tak dokładne jak wynik analizy laboratoryjnej. Gdzie wykonamy analizy

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

tytoniu, ponieważ korzystnie wpływa na właściwości gleby. Należy go przyorywać na jesień. Pod tytonie papierosowe jasne uprawiane na glebach słabych należy rozrzucać 15–20 t/ha, a pod tytonie ciemne i Burley – 30–40 t/ha. W tabeli zostały przedstawione zalecane dawki azotu, fosforu i potasu w zależności od grupy tytoniu.

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

przy ocenie prawidłowości ziębli to: właściwości gleby (ciężkość i stopień uwilgotnienia), głębokość i równomierność orki, parametry orki (stopień wyskibienia, jakość zabiegu). Wykonanie pomiaru od powierzchni calizny pola do dna bruzdy za pomocą bruzdomierza, umożliwia określenie głębokości i równomierności orki. Podczas ziębli dokonuje się pomiaru szerokości skiby. Stosunek dwóch parametrów: głębokości

Gleby
Gleby gliniaste - dowiedz się, jak przystosować je do uprawy!

ilość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym. Gleby gliniaste uznaje się za bardzo wydajne. Ich skałę macierzystą stanowi charakteryzująca się dużą zwięzłością glina. W związku z tym wymagają one wielu zabiegów spulchniających. Takie gleby w wierzchnich warstwach są lżejsze niż w głębszych. Ich porowatość ogólna zwiększa się w miarę rozdrobnienia (dyspersji).

Gleby
Wapnowanie gleby i trawnika - odczyn, termin, zalety i zasady

zawsze należy go poprzedzić analizą gleby. Niewłaściwe wapnowanie może również wyrządzić szkody, nadmierna alkalizacja środowiska korzeniowego jest tak samo niebezpieczna jak zakwaszenie. Co daje wapnowanie? Głównym zadaniem wapnowania jest zmniejszenie zakwaszenia gleby. Wpływa ono również na poprawę właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych podłoża. Zwiększa dostępność i

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

mogą również pochodzić bezpośrednio z gleb właściwych. Zajmują one wyżej położne miejsca w dolinie rzeki i rzadko są zalewane, a działanie procesu osadowego jest minimalne. W tych miejscach najczęściej gleba ma kwaśny odczyn, dlatego, niezagospodarowana przez człowieka, staje się stanowiskiem wrzosowisk i łąk porośniętych bliźniczką psią trawką. Warstwy profilu są

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

Gleby torfowe, obok gleb mułowych, należą do rzędu gleb bagiennych. Proces bagiennienia gleby przebiega w dwojakich warunkach: przy niewielkim udziale tlenu i beztlenowo. Pozbawiona tlenu skała macierzysta, w dużym zawilgoceniu, porośnięta rozkładającą się roślinnością powoli zamienia się w torf, który narasta stopniowo. W jego profilu często można odnaleźć

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Maliny
Pielęgnacja malin kluczem do uzyskania obfitych plonów

konieczność nawożenia jest zależna od właściwości gleby. Jeśli jest ona uboga w próchnicę i składniki mineralne, konieczne może okazać się zastosowanie nawozu – organicznego lub mineralnego. Ten pierwszy, np. w postaci obornika warto zastosować nawet na bardzo żyznej glebie, w ramach przygotowania podłoża pod uprawę (i właściwie wystarczy tylko w

Maliny
Jak sadzić maliny? Odkrywamy sekrety sadzenia malin

rozprowadzamy nawóz w celu podniesienia właściwości gleby i następnie zasypujemy. Już na tym etapie możemy rozmieścić metalowe konstrukcje w zależności od wybranej przez nas metody uprawy. Maliny najlepiej jest uprawiać na stanowisku słonecznym lub w lekkim półcieniu, co jeszcze bardziej sprzyja owocom. Po upływie trzech miesięcy od użyźniania

Kapusta
Sposoby sadzenia kapusty oraz jej wymagania glebowe

odmiany) po wytworzeniu 4 liści właściwych. Glebę, na której rośnie, podlewamy, aby ułatwić wyciągnięcie roślin bez ich uszkodzenia. Rozsadę sadzimy ręcznie lub mechanicznie, w zależności od powierzchni plantacji i naszych możliwości, co się przekłada na rozstawę. Wczesne odmiany sadzimy w rozstawie 40–50 x 40–50 cm, późniejsze 50–70 x 50–60 cm.

Rośliny pastewne
Wyczyniec łąkowy – charakterystyczne lisie ogonki doskonałe na pastwisko!

zarośla i przydrożne skarpy. Preferuje gleby mułowo-glejowe, mady, żyzne i wilgotne, bogate w azot. Należy do roślin wskaźnikowych gleb bogatych w potas i fosfor. Chętnie rośnie na stanowiskach nasłonecznionych i (...) wzrasta zainteresowanie uprawą tego gatunku, zwłaszcza ze względu na właściwości absorbowania składników z różnego rodzaju ścieków,

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jednak dzięki tolerancji na zakwaszenie glebygleb ubogich w składniki pokarmowe oraz dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu.

Trawy łąkowe
Manna mielec – trawa podmokłych łąk i ozdoba naszych ogrodów

wielu wymagań, więc zdobywa coraz większą popularność wśród właścicieli ogrodów. Charakterystyka Ten (...) Do rozwoju potrzebuje wilgotnego podłoża. Preferuje mułowe lub mułowo-glejowe gleby, o dużym poziomie próchnicy i bogatych w składniki odżywcze. Nie toleruje kwaśnego odczynu pH. Pojawia się na całym terenie Polski,

Uprawa
Nawozy do iglaków - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

jak obornik i kompost poprawiają właściwości gleby. W żyznej i bogatej w związki próchnicy glebie, składniki pokarmowe są lepiej dostępne dla roślin. Raz na jakiś czas warto używać biohumusu, kurzaka, mączek rogowych i kostnych czy gnojówki. Nawozy naturalne układamy pod iglakami i płytko przekopujemy. Jeśli nie mamy dostępu do tego

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek roślinnych. Skała macierzysta takich gleb składa się głównie z glin pylastych, które są bogate w wapń. Na takich glebach rosną głównie lasy liściaste. Pod względem użytkowania rolniczego są one uznawane za dobre gleby.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

Ocenę rolniczej wartości gleby i jej przydatności określa się na podstawie bonitacji gleb oraz ich grupowania w kompleksy. Klasyfikację bonitacyjną opiera się na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości gleby oraz warunków uprawy. Wyróżnia się 9 klas bonitacyjnych. Spośród trwałych użytków zielonych wymienia się 6 klas bonitacyjnych, uwzględniając głównie skład botaniczny i średni plon siana. Z kol

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

Zdolność przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, ciepła oraz powietrza nazywamy żyznością gleby. Żyzność jest uzależniona od właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych gleby oraz jej naturalnej zasobności w składniki pokarmowe. Gleba żyzna dostarcza roślinom składników pokarmowych w niezbędnych ilościach do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Gleba żyzna nie zawsze jest glebą zasobną. Przykładowo gleby wytworzone z iłów są zasobne w składniki pokarmowe, ale nie stwarzają roślinom dobrych warunków powietrzno-wodnych. Na zasobność gleb wpływają procesy wietrzenia i tworzenia oraz gromadzenia się próchnicy. Zasobność może być kształtowana w sposób naturalny oraz agrotechniczny, czyli przez człowieka.

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

i słabo wykształconych. Oznacza to, że są to gleby znajdujące się dopiero w stadium tworzenia się ze skał. Ich podstawą są zarówno skały masywne jak i luźne, bezwęglanowe. Są one prawie niewykształcone, nie różnią się w dużym stopniu od skały macierzystej i przyjmują jej właściwości – na przykład stopień zwietrzenia. Większość

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

Odczyn to jedna z najbardziej istotnych właściwości gleby. Nie jest to wartość stała, ciągle zmienia się pod wpływem bardzo wielu różnych czynników, na które nie mamy wpływu, a utrzymanie odpowiedniego pH gleby jest bardzo ważne w czasie prowadzenia upraw.

Gleby
Wyjaśniamy, czym jest gęstość gleby i jaki ma wpływ na uprawę

Gleba składa się z trzech faz: stałej (cząstki mineralne, mineralno-organiczne, organiczne), płynnej (roztwór glebowy) i gazowej (powietrze glebowe). We wszystkich stale zachodzą pewne procesy i zmiany, które mają wpływ na jej właściwości. Do jej podstawowych właściwości fizycznych zalicza się m.in. gęstość (dawniej ciężar właściwy). Wielkość gęstości gleby ściśle związana jest z gęstością fazy stałej (gęstość właściwa) i objętością wolnych porów gleb

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

ściekami, nawozami organicznymi czy odpadami przemysłu (głównie mięsnego). Rekultywacja gleb Jest to proces odwrotny do degradacji gleby, czyli poprawianie jej jakości i żyzności – przywrócenie jej pierwotnych właściwości poprzez wiele zespołów zabiegów. Głównymi zabiegami są zalesienia gruntów, zagospodarowanie ich jako pastwiska, stosowanie racjonalnego nawożenia i uprawa roślin

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

gleby powinna wynosić 65–85% polowej pojemności wodnej, powietrza natomiast 85–100 % wilgotności względnej. Należy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności wierzchniej warstwy gleby dla wykiełkowania siewek i rozwoju liścieni oraz liści właściwych. W innym przypadku kiełki mogą zamierać. W fazie do kwitnienia zapotrzebowanie na wodę jest stosunkowo niskie. Wzrasta ono w okresie

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

N/ha, która pokryje zapotrzebowanie roślin na ten pierwiastek, aż do momentu rozpoczęcia symbiozy z bakteriami brodawkowymi (Rhizobium). Symbioza ta rozpoczyna się w 2-3 fazie liści właściwych. Na glebach kwaśnych i o niskiej zasobności w mikroelementy można zastosować dawki azotu powyżej 30 kg/ha. Zastosowanie zwiększonej dawki azotu jest uzasadnione, jeżeli istnieje podejrzenie

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

w rejonach Polski o zwiększonych odpadach. Gorczyca biała ma mniejsze wymagania glebowe, dlatego też uprawia się ją na glebach żytnich dobrych. Pod gorczyce dobre są gleby brunatne właściwe, pyłowe, mady, niektóre rędziny, czarne ziemie i czarnoziemy. Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać,

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

łatwo przyswajalnych składników pokarmowych  Wszystko to daje nawożenie organiczne. Stosowanie obornika to nieodłączny element towarzyszący zabiegom agrotechnicznym w uprawie ziemniaka. Jego obecność w glebie zwiększa aktywność pożytecznych mikroorganizmów, polepsza właściwości fizyczne i chemiczne gleb, głównie struktury gruzełkowatej. Nawożenie obornikiem sprawia, że inne nawozy, w tym mineralne, są lepiej wykorzystywane przez rośliny.

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

erozji wodnej. Są to: Erozja powierzchniowa płaska i liniowa Erozja powierzchniowa płaska to proces, podczas którego woda zmywa cząstki gleby powoli po stoku, pogarszając jej właściwości fizyczne – zaskorupia się ona na powierzchni. Proces erozji powierzchniowej liniowej jest podobny do płaskiej, z tym że często

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

Ich cechą charakterystyczna jest słabe uwilgotnienie, ponieważ podłoże jest bardzo przepuszczalne. Klasyfikacja Wyróżnia się trzy podtypy gleb rdzawych, które różnią się od siebie nieznacznie pod względem kilku właściwości, szczególnie pod względem chemicznym. Gleby rdzawe właściwe tworzą się ze skał przepuszczalnych. Przyjmują barwę w procesie rdzewienia,

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

Klasyczna orka jest zabiegiem energochłonnym, wymagającym dużego nakładu czasu i zużycia paliwa, a czasem mającym też negatywny wpływ na właściwości gleby i środowiska, dlatego też coroczna orka nie jest dobrym rozwiązaniem i coraz częściej rezygnuje się z klasycznego modelu uprawy. Alternatywą dla niej może być uproszczona technologia uprawy roli, do której zalicza się uprawa bezorkowa. To powrót do znanych naszym przodkom od dawna i znacznie starszych niż orka uproszczonych form gospodarowania ziemią. Wiąże się ona z wyeliminowaniem większości tych mankamentów, jednak łączy się też z niższymi plonami i większym zachwaszczeniem pola. Wyjaśniamy, kiedy może być stosowana, i przybliżamy zasady uprawy bez pługa.

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

Burak uprawiany na glebach żyznych, niekwaśnych, zasobnych w substancję próchniczne i składniki mineralne, daje duże plony. Pod uprawę najlepsze są gleby głębokie, które mają uregulowane stosunki wodno-powietrzne. Muszą też charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi, które umożliwią przenikanie powietrza i wody w głąb warstwy ornej oraz mające zdolność zatrzymywania wody. Takie gleby

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

zwalczanie chwastów za pomocą brony w fazie szpilkowania lub w fazie 5 liści. Należy pamiętać, że wcześniejsze użycie brony może prowadzić do przerzedzenia zasiewów. Przy właściwym uwilgotnieniu gleby, po fazie krzewienia, można przeprowadzić kilka razy bronowanie. Podczas stosowania herbicydów należy pamiętać o jego negatywnej reakcji na niektóre substancje aktywne, które głównie

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

podzielić na odmiany diploidalne i tetraploidalne, które różnią się cechami morfologicznymi i właściwościami. Przykładowo odmiany diploidalne są mniej podatne na porażenie przez mączniaka prawdziwego, a (...) rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do prawidłowego wzrostu i rozwoju koniczyna czerwona potrzebuje 650

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

jest na glebach kwaśnych to wymagają one wapnowania. Można ją uprawiać na glebach lekko kwaśnych, obojętnych i słabo zasadowych (pH od 5 do 7,5). (...) nawet wczesne – FAO do 220. W takich warunkach klimatycznych te odmiany osiągają właściwą dojrzałość i po zakiszeniu wytwarzają kiszonkę o odpowiedniej wartości energetycznej.

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

oraz przedłużają okres wegetacji, a co za tym idzie nie dojrzewają przed wystąpieniem przymrozków. Uprawę soi należy prowadzić na glebach żyznych utrzymywanych w wysokiej kulturze, które odznaczają się dobrymi właściwościami fizycznymi. Takie gleby powinny być przewiewne i niezlewne. Dobre plony soi można uzyskać na czarnych ziemiach oraz glebach lżejszych,

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie. Rośliny uprawiane w poplonach wpływają pozytywnie na właściwości fizyczne gleby, zabezpieczają glebę przed szkodliwym wpływem opadów oraz mają działanie odchwaszczające. Ograniczają

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

Charakterystyka To pnąca, wieloletnia i rozdzielnopłciowa roślina zimująca w glebie w formie karpy, z której wiosną wyrastają nadziemne części, zarówno wegetatywne, jak (...) Rzymianom, określali go mianem Lapus Salictarus, co oznacza wilk pośród wierzb. Właściwości lecznicze i zastosowanie Jak wcześniej wspomniano, surowcem chmielu są

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

odstraszać obecność na polu pora i cebuli. Aby ograniczać występowanie chorób i szkodników, ważne jest właściwe zmianowanie. Należy pamiętać, że rośliny na tym samym polu mogą być uprawiane po 4 latach. Na glebach cięższych powinno się prowadzić uprawę na wałach, by ograniczyć występowanie chorób zgorzelowych podczas wschodów. W okresie

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

ukorzenianiu się roślin, wysokiemu plonowaniu i dobremu przezimowaniu. Siew wiosenny w niektórych warunkach wymaga użycia rośliny ochronnej. Siew letni, dający dobre efekty wyłącznie w okresach właściwego uwilgotnienia gleby, jest zazwyczaj siewem czystym. Liczne dane pokazują, że lucerna lepiej rozwija się, gdy rośnie bez rośliny ochronnej. W użytkowaniu wielokośnym (3- kośne, 4-

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

w rejonach o krótkim okresie wegetacji i wolno nagrzewających się glebach wiosną. Metoda ta składa się z dwóch etapów – w pierwszym roku produkujemy cebule (dymki) o średnicy 5–25 mm, a w kolejnym sadzimy je na polu, aby otrzymać cebulę właściwą. Jest to wydłużony i pracochłonny proces, chociaż nie

Gleby
Kompleks sorpcyjny gleby. Wyjaśniamy pojęcie i omawiamy jego wpływ na uprawę

i fenolowe nadające zdolność wymiany z roztworem glebowym kationów – wodór jest zastępowany przez dany kation (np. Ca2+, K+, NH4+), wyłącznie w środowisku silnie kwaśnym jest mocno związany z kompleksem sorpcyjnym, co ogranicza pobieranie jonów dodatnich. W związku z obecnością wodoru część organiczna ma silne właściwości sorpcyjne, kilkukrotnie wyższe niż część

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

Nawożenie azotowe Żyto należy do grupy roślin dobrze wykorzystujących azot glebowy, zarówno ten zmineralizowany na wiosnę, jak i pochodzący z resztek pożniwnych przedplonu. (...) śniegową.  Przy późnych siewach należy zastosować nieco zwiększoną (110%) ilość wysiewu. Właściwa obsada roślin to jeden z ważniejszych elementów agrotechniki zbóż. Negatywnie na

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

Przy glebach słabszych dawki nawozów azotowych można podzielić. Seler, zwłaszcza uprawiany na glebach źle nawożonych, cierpi na niedobory boru i molibdenu. Objawia się to pękaniem (...) wzrostu – 15–18°C. Po miesiącu od siewu, po wytworzeniu 3–4 liści właściwych, siewki pikuje się do wielodoniczek lub skrzynek 5x5 cm wypełnionych dobrej

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

czerwone. Owoc truskawki jest rzekomy, to właśnie czerwone orzeszki są właściwym owocem i zawierają w środku nasiona. Uważa się, że truskawki ananasowe są bardziej odporne na choroby oraz bardziej wytrzymałe na chłody. Wymagania uprawowe Truskawki najlepiej rosną na glebach żyznych, próchnicznych, zasobnych w składniki pokarmowe, o pH=5,5–6,5.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki