Gleby murszowe - właściwości

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Gleby murszowe - właściwości

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

Do niedawna sądzono, że gleby murszowe są zdegradowanymi torfowiskami i wprowadzano działania powstrzymujące proces murszenia, aby jak najdłużej cieszyć się żyznymi glebami bagiennymi i pobagiennymi. Okazuje się jednak, że odpowiednio zagospodarowane mursze świetnie nadają się pod uprawy, a umiejętnie użytkowane i intensywnie nawożone dają wysoki plon.

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

określa się na podstawie bonitacji gleb oraz ich grupowania w kompleksy. Klasyfikację bonitacyjną opiera się na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości gleby oraz warunków (...) lub podścielonych piaskiem luźnym, gleby torfowe bardzo płytkie, gleby murszowe, mady bardzo lekkie, płytkie i suche

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

chwasty azotolubne (np. gwiazdnica pospolita), oznacza to, że w glebie jest nadmiar azotu. Nie należy wtedy nawozić (...) działanie może trwać nawet 8 tygodni, ale zależy to od właściwości gleby oraz jej uwilgotnienia. Ma największy (...) N/ha rocznie (na torfach świeżo zmeliorowanych i glebach torfowo murszowych) lub 110–130 kg N/ha rocznie (na

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

formie Ca(HCO3)2. Silnie wpływa na właściwości gleby, gdyż reguluje jej odczyn, poprawia pulchność, a na glebach lekkich ulepsza ich gruzełkowatość. Wpływa również na rozwój organizmów glebowych. W przypadku silnie kwaśnych gleb dokonuje się wapnowania z użyciem: na ciężkich glebach – wapna palonego CaO, na lekkich – węglanu wapnia CaCO3. Przy

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

w składniki pokarmowe. Właściwości gleb bielicowych Rozkład porów w glebach bielicowych jest bardzo niekorzystny, ponieważ jest mało porów średnich oraz drobnych, a na glebach piaskowych dominują pory wypełnione powietrzem. Żyzność gleb bielicowych i ich produktywność jest ściśle uzależniona od pochodzenia geologicznego gleby, czyli od jej składu

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

Prosta analiza do wyznaczenia podstawowej właściwości gleby Przed wysłaniem próbek do laboratorium sami możemy wykonać wstępne badania gleby w warunkach polowych. Odczyn możemy zmierzyć za pomocą pasków wskaźnikowych czy kwasomierza Helliga. Pamiętajmy jednak, że to nie jest tak dokładne jak wynik analizy laboratoryjnej. Gdzie wykonamy analizy

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych w wapń. Na glebach o odczynie kwaśnym gorzej rosną i plonują. Gleby podmokłe, nieprzepuszczalne i piaszczyste w ogóle nie nadają się pod uprawę tych roślin. Wymagania termiczne

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

tytoniu, ponieważ korzystnie wpływa na właściwości gleby. Należy go przyorywać na jesień. Pod tytonie papierosowe jasne uprawiane na glebach słabych należy rozrzucać 15–20 t/ha, a pod tytonie ciemne i Burley – 30–40 t/ha. W tabeli zostały przedstawione zalecane dawki azotu, fosforu i potasu w zależności od grupy tytoniu.

Gleby
Gleby gliniaste - dowiedz się, jak przystosować je do uprawy!

ilość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym. Gleby gliniaste uznaje się za bardzo wydajne. Ich skałę macierzystą stanowi charakteryzująca się dużą zwięzłością glina. W związku z tym wymagają one wielu zabiegów spulchniających. Takie gleby w wierzchnich warstwach są lżejsze niż w głębszych. Ich porowatość ogólna zwiększa się w miarę rozdrobnienia (dyspersji).

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

przy ocenie prawidłowości ziębli to: właściwości gleby (ciężkość i stopień uwilgotnienia), głębokość i równomierność orki, parametry orki (stopień wyskibienia, jakość zabiegu). Wykonanie pomiaru od powierzchni calizny pola do dna bruzdy za pomocą bruzdomierza, umożliwia określenie głębokości i równomierności orki. Podczas ziębli dokonuje się pomiaru szerokości skiby. Stosunek dwóch parametrów: głębokości

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

ziemią, o innej strukturze uziarnienia. Gleby te są zazwyczaj bardzo żyzne i bogate w składniki mineralne. Czarne ziemie zbrunatniałe mają bardzo podobne właściwości, z tym, że ich poziom zawartości materii (...) pracy. Ostatnim podtypem gleb czarnych są ziemie murszaste, które pojawiają się w okolicach dolin

Maliny
Pielęgnacja malin kluczem do uzyskania obfitych plonów

konieczność nawożenia jest zależna od właściwości gleby. Jeśli jest ona uboga w próchnicę i składniki mineralne, konieczne może okazać się zastosowanie nawozu – organicznego lub mineralnego. Ten pierwszy, np. w postaci obornika warto zastosować nawet na bardzo żyznej glebie, w ramach przygotowania podłoża pod uprawę (i właściwie wystarczy tylko w

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

mieszanek łąkowych i wysiewana na glebach murszowych, torfowych i podmokłych. Jest cenną rośliną pastewną, która jest wytrzymała na przygryzanie i użytkowanie, a uzyskana z niej pasza odznacza się dobrą jakością. Jednak występują w niej związki cyjanogenne, które powodują, że w smaku jest gorzka, dlatego też niechętnie jest zjadana przez zwierzęta,

Maliny
Jak sadzić maliny? Odkrywamy sekrety sadzenia malin

rozprowadzamy nawóz w celu podniesienia właściwości gleby i następnie zasypujemy. Już na tym etapie możemy rozmieścić metalowe konstrukcje w zależności od wybranej przez nas metody uprawy. Maliny najlepiej jest uprawiać na stanowisku słonecznym lub w lekkim półcieniu, co jeszcze bardziej sprzyja owocom. Po upływie trzech miesięcy od użyźniania

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

odmiany wczesne. Różnice mogą też występować w pokroju oraz właściwościach morfologicznych. Niektóre odmiany tymotki zalecane są na (...) zalewy nie przekraczające 15 dni oraz nie tolerujący dużego zasolenia gleby. Podczas wzrostu potrzebuje dużych ilości wody, (...) żyznych oraz wilgotnych, a bardzo szybko zanika na glebach torfowo-murszowych i mułowo-glejowych, słabo uwilgotnionych.

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

jednak dzięki tolerancji na zakwaszenie glebygleb ubogich w składniki pokarmowe oraz dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną – odporną na choroby i nieuczestnicząca w ich przenoszeniu.

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

teren i wytworzyć duże, zwarte płaty. Wykazuje duże właściwości mikotroficzne i allelopatyczne. Poa pratensis jest w niewielkim (...) Bardzo dobrze rozwija się na mineralnych glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. Na nawożenie reaguje bardzo dobrze poprzez szybki rozwój i dobre plonowanie. Gleby zasobne w azot i fosfor

Chwasty
Zwalczamy owsicę omszoną – pospolitą trawę i chwast polny

i poziomu wilgotności gleby. Preferuje gleby murszowate i mineralno-murszowate oraz mady. Lubi stanowiska lekkie, ubogie w składniki pokarmowe, dość wilgotne. Najczęściej pojawia się na łąkach i innych użytkach zielonych, można ją spotkać również na suchych polanach leśnych i w zaroślach. Znaczenie Mimo tego, że jest wartościowym

Uprawa
Nawozy do iglaków - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

jak obornik i kompost poprawiają właściwości gleby. W żyznej i bogatej w związki próchnicy glebie, składniki pokarmowe są lepiej dostępne dla roślin. Raz na jakiś czas warto używać biohumusu, kurzaka, mączek rogowych i kostnych czy gnojówki. Nawozy naturalne układamy pod iglakami i płytko przekopujemy. Jeśli nie mamy dostępu do tego

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

Zdolność przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, ciepła oraz powietrza nazywamy żyznością gleby. Żyzność jest uzależniona od właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych gleby oraz jej naturalnej zasobności w składniki pokarmowe. Gleba żyzna dostarcza roślinom składników pokarmowych w niezbędnych ilościach do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Gleba żyzna nie zawsze jest glebą zasobną. Przykładowo gleby wytworzone z iłów są zasobne w składniki pokarmowe, ale nie stwarzają roślinom dobrych warunków powietrzno-wodnych. Na zasobność gleb wpływają procesy wietrzenia i tworzenia oraz gromadzenia się próchnicy. Zasobność może być kształtowana w sposób naturalny oraz agrotechniczny, czyli przez człowieka.

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Są trzy typy torfowisk: niskie, wysokie i przejściowe. Gleby, które powstają z torfów, należą do dwóch rzędów: gleb bagiennych, czyli torfowych, i gleb pobagiennych, czyli murszowych. W glebach torfowych zachodzi proces bagienny i w jego wyniku mogą powstawać podtypy gleb torfowych: gleby torfowe torfowisk niskich oraz gleby torfowe torfowisk

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

i słabo wykształconych. Oznacza to, że są to gleby znajdujące się dopiero w stadium tworzenia się ze skał. Ich podstawą są zarówno skały masywne jak i luźne, bezwęglanowe. Są one prawie niewykształcone, nie różnią się w dużym stopniu od skały macierzystej i przyjmują jej właściwości – na przykład stopień zwietrzenia. Większość

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

również można uzyskać dobre plony, ale tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać na glebach torfowych i murszowych, ponieważ górne warstwy tych gleb w czasie zimy ulegają ruszaniu. Jednak jeżeli zostaną one wcześniej przygotowane pod zasiew to można na nich uprawiać

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

Odczyn to jedna z najbardziej istotnych właściwości gleby. Nie jest to wartość stała, ciągle zmienia się pod wpływem bardzo wielu różnych czynników, na które nie mamy wpływu, a utrzymanie odpowiedniego pH gleby jest bardzo ważne w czasie prowadzenia upraw.

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

ściekami, nawozami organicznymi czy odpadami przemysłu (głównie mięsnego). Rekultywacja gleb Jest to proces odwrotny do degradacji gleby, czyli poprawianie jej jakości i żyzności – przywrócenie jej pierwotnych właściwości poprzez wiele zespołów zabiegów. Głównymi zabiegami są zalesienia gruntów, zagospodarowanie ich jako pastwiska, stosowanie racjonalnego nawożenia i uprawa roślin

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

fosfor, potas i magnez. Nie należy go uprawiać na glebach należących do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego oraz na trwałych użytkach zielonych na glebach mineralnych, torfowych i torfowo-murszowych. Jęczmień ma największe wymagania pod względem pH, najlepiej plonuje przy odczynie od 5,4 do 7,5. Poniżej tego zakresu plon zostaje bardzo obniżony,

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

łatwo przyswajalnych składników pokarmowych  Wszystko to daje nawożenie organiczne. Stosowanie obornika to nieodłączny element towarzyszący zabiegom agrotechnicznym w uprawie ziemniaka. Jego obecność w glebie zwiększa aktywność pożytecznych mikroorganizmów, polepsza właściwości fizyczne i chemiczne gleb, głównie struktury gruzełkowatej. Nawożenie obornikiem sprawia, że inne nawozy, w tym mineralne, są lepiej wykorzystywane przez rośliny.

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

erozji wodnej. Są to: Erozja powierzchniowa płaska i liniowa Erozja powierzchniowa płaska to proces, podczas którego woda zmywa cząstki gleby powoli po stoku, pogarszając jej właściwości fizyczne – zaskorupia się ona na powierzchni. Proces erozji powierzchniowej liniowej jest podobny do płaskiej, z tym że często

Gleby
Wyjaśniamy, czym jest gęstość gleby i jaki ma wpływ na uprawę

Gleba składa się z trzech faz: stałej (cząstki mineralne, mineralno-organiczne, organiczne), płynnej (roztwór glebowy) i gazowej (powietrze glebowe). We wszystkich stale zachodzą pewne procesy i zmiany, które mają wpływ na jej właściwości. Do jej podstawowych właściwości fizycznych zalicza się m.in. gęstość (dawniej ciężar właściwy). Wielkość gęstości gleby ściśle związana jest z gęstością fazy stałej (gęstość właściwa) i objętością wolnych porów gleb

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

Klasyczna orka jest zabiegiem energochłonnym, wymagającym dużego nakładu czasu i zużycia paliwa, a czasem mającym też negatywny wpływ na właściwości gleby i środowiska, dlatego też coroczna orka nie jest dobrym rozwiązaniem i coraz częściej rezygnuje się z klasycznego modelu uprawy. Alternatywą dla niej może być uproszczona technologia uprawy roli, do której zalicza się uprawa bezorkowa. To powrót do znanych naszym przodkom od dawna i znacznie starszych niż orka uproszczonych form gospodarowania ziemią. Wiąże się ona z wyeliminowaniem większości tych mankamentów, jednak łączy się też z niższymi plonami i większym zachwaszczeniem pola. Wyjaśniamy, kiedy może być stosowana, i przybliżamy zasady uprawy bez pługa.

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

Burak uprawiany na glebach żyznych, niekwaśnych, zasobnych w substancję próchniczne i składniki mineralne, daje duże plony. Pod uprawę najlepsze są gleby głębokie, które mają uregulowane stosunki wodno-powietrzne. Muszą też charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi, które umożliwią przenikanie powietrza i wody w głąb warstwy ornej oraz mające zdolność zatrzymywania wody. Takie gleby

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

Ich cechą charakterystyczna jest słabe uwilgotnienie, ponieważ podłoże jest bardzo przepuszczalne. Klasyfikacja Wyróżnia się trzy podtypy gleb rdzawych, które różnią się od siebie nieznacznie pod względem kilku właściwości, szczególnie pod względem chemicznym. Gleby rdzawe właściwe tworzą się ze skał przepuszczalnych. Przyjmują barwę w procesie rdzewienia,

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

podzielić na odmiany diploidalne i tetraploidalne, które różnią się cechami morfologicznymi i właściwościami. Przykładowo odmiany diploidalne są mniej podatne na porażenie przez mączniaka prawdziwego, a (...) rośliną miododajną. Agrotechnika na paszę Wymagania wodne, termiczne i glebowe Do prawidłowego wzrostu i rozwoju koniczyna czerwona potrzebuje 650

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie. Rośliny uprawiane w poplonach wpływają pozytywnie na właściwości fizyczne gleby, zabezpieczają glebę przed szkodliwym wpływem opadów oraz mają działanie odchwaszczające. Ograniczają

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

Charakterystyka To pnąca, wieloletnia i rozdzielnopłciowa roślina zimująca w glebie w formie karpy, z której wiosną wyrastają nadziemne części, zarówno wegetatywne, jak (...) Rzymianom, określali go mianem Lapus Salictarus, co oznacza wilk pośród wierzb. Właściwości lecznicze i zastosowanie Jak wcześniej wspomniano, surowcem chmielu są

Gleby
Kompleks sorpcyjny gleby. Wyjaśniamy pojęcie i omawiamy jego wpływ na uprawę

i fenolowe nadające zdolność wymiany z roztworem glebowym kationów – wodór jest zastępowany przez dany kation (np. Ca2+, K+, NH4+), wyłącznie w środowisku silnie kwaśnym jest mocno związany z kompleksem sorpcyjnym, co ogranicza pobieranie jonów dodatnich. W związku z obecnością wodoru część organiczna ma silne właściwości sorpcyjne, kilkukrotnie wyższe niż część

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

oraz przedłużają okres wegetacji, a co za tym idzie nie dojrzewają przed wystąpieniem przymrozków. Uprawę soi należy prowadzić na glebach żyznych utrzymywanych w wysokiej kulturze, które odznaczają się dobrymi właściwościami fizycznymi. Takie gleby powinny być przewiewne i niezlewne. Dobre plony soi można uzyskać na czarnych ziemiach oraz glebach lżejszych,

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

Cebula jest ceniona na całym świecie nie tylko ze względu na właściwości lecznicze, lecz także walory smakowe i przyprawowe. Ma duże znaczenie gospodarcze, wykorzystywana (...) i doskonale czuje się w naszych warunkach. Do wykiełkowania nasiona potrzebują minimalnej temperatury gleby 2°C, lecz najszybciej proces ten zachodzi, gdy gleba ogrzeje się do

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

koloru jasnego, występuje w kwaśnych glebach, najczęściej bielicowych i glejowych lasów iglastych oraz wrzosowisk. Posiada słabe właściwości sorpcyjne i strukturotwórcze. Jest adsorpcyjnie nienasycona, wysycona kationami H+ i Al3+. (...) Próchnice półwodne i wodne próchnica murszowa próchnica torfowa

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

lessowym, najczęściej w górnej części stoków, które ulegają erozji wodnej. Ich poziom próchniczny jest mało miąższy. Określane są one jako stadium przejściowe czarnoziemów i gleb brunatnych. Właściwości czarnoziemów Czarnoziemy charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi w zależności od ich degradacji. Uzyskane plony uprawianych na nich

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

tworzące się w górnej części korzeni. Dzięki głębokiemu, sztywnemu systemowi korzeniowemu wpływa na głębokie spulchnienie gleby i rozluźnienie warstwy podornej. Ponadto, łubin pobiera składniki pokarmowe z głębokich warstw, przemieszczając i pozostawiając je roślinom następczym wykształcającym płytsze korzenie. Właściwość ta sprawia, że gleba jest chroniona przed jednostronnym wyczerpaniem zapasów wody na tych

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

jest rzadko możliwe. Przedplon Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny motylkowe. Po pierwsze, mają właściwości fitosanitarne, oczyszczają pole z niepożądanych substancji, np. po jęczmieniu. Wpływając dodatnio na strukturę gleby, znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada

Borówka amerykańska
Omawiamy sposoby pielęgnacji i wymagania borówki amerykańskiej

o temperaturze 18–21°C. Stanowisko pod uprawę powinno być równe, z możliwością łatwego nawadniania, zaciszne, nasłonecznione i osłonięte od wiatru. Borówka dobrze rozwija się na glebach o dobrych właściwościach fizycznych, o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Odpowiednie są gleby lekkie, próchniczne i kwaśne, o pH=3,5–4,0 (mierzone w KCl) – torfowe, torfowe piaszczyste. Pod uwagę

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

grupy B. Dzięki solom wapnia i potasu działa odkwaszająco na nasz organizm. Cebula zawiera również kwercetynę, kemferol i związki selenu, które mają właściwości przeciwutleniające i przeciwnowotworowe. Wymagania glebowo-klimatyczne Cebula jest rośliną umiarkowanego klimatu, ma jednak stosunkowo duże wymagania. Nasiona kiełkują już przy temperaturze gleby 2°C, ale najlepiej

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

Polsce od XVII w. uprawiana była jako roślina lecznicza i przyprawowa. Oprócz właściwości leczniczych ma także duże wartości odżywcze. Obecnie uprawia się ją przede wszystkim (...) Warunki uprawy Papryka ma wysokie wymagania co do temperatury powietrza i gleby. Niewystarczające warunki powodują zakłócenia wzrostu, zmniejszenie liczby kwiatów, pogorszenie jakości plonu,

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

i 3. dekadę sierpnia. Jęczmionka- słoma jęczmienna to jedna z najlepszych pasz objętościowych, którą chętnie zjadają zwierzęta. Posiada jednak właściwości zatwardzające.  Jęczmień jary to zboże bardzo wymagające. Potrzebuje starannie doprawionej gleby o uregulowanym odczynie i dobrych stosunkach wodno- powietrznych. Mimo to rolnicy coraz częściej decydują się na umieszczanie go

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki