Groch pastewny - właściwości

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Groch pastewny - właściwości

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

Groch pastewny (Pisum sativum subsp. arvense L.), nazywany też peluszką, grochem polnym czy błękitnopurpurowym, to roślina pastewna strączkowa powszechnie uprawiana w całej Polsce na nasiona, paszę i zielony nawóz. Należy jednak do innej rodziny botanicznej niż powszechnie uprawiane rośliny, dlatego jego uprawa na nasiona oraz jego wysiew w międzyplonie są ważnym przerywnikiem uproszczonego zmianowania zbożowo-rzepakowego i sposobem na urozmaicenie płodozmianu.

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Rośliny uprawiane w poplonach wpływają pozytywnie na właściwości fizyczne gleby, zabezpieczają glebę przed szkodliwym wpływem (...) czerwca i I dekady lipca należy wysiewać kukurydzę i kapustę pastewną. W III dekadzie lipca – bobik, (...) i wąskolistny, słonecznik, wykę jarą, rzepę ścierniskową, pastewne odmiany grochu, seradelę i życicę westerwoldzką, mieszańcową oraz

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

żółtego z seradelą, wyką kosmata, grochem pastewnym, facelią, łubin wąskolistny najczęściej wysiewa się zaś z grochem pastewnym. Nawożenie Jeżeli uprawa łubinu jako międzyplonu jest zlokalizowana na słabszych stanowiskach, to należy nawozić je niewielką dawką azotu – 20–30 kg N/ha.  Pod uprawy mieszanek łubinu z roślinami niemotylkowatymi

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

po łubinie wąskolistnym i żółtym, grochu pastewnym, mieszance wyki ozimej z udziałem żyta oraz mieszankach zbożowo-strączkowych. Dobrymi przedplonami są ziemniaki na oborniku, rzepak oraz owies, zaś najgorszymi przedplonami są zboża ozime. Uprawa żyta w monokulturze powoduje obniżenie plonu o 15–20%. Spadki plonu można ograniczyć poprzez wsiewanie seradeli w

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

Najczęściej wysiewa się go z grochem pastewnym i wyką siewną w różnych proporcjach. Takie mieszanki mogą być uprawiane jako plon główny lub poplon ścierniskowy. Nie mogą być stosowane po roślinach motylkowatych. Uprawa bobiku na zieloną masę jest prowadzona według takich samych zasad jak w przypadku uprawy na nasiona.

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Groch jest bardzo ważną jadalną rośliną na świecie. W Polsce użytkowany jako roślina jadalna i pastewna. Spełnia bardzo ważną rolę w płodozmianie, ponieważ jest rośliną przerywającą częste następstwo zbóż po sobie. Jego nasiona odznaczają się dużą zawartością lizyny, która wpływa na wartość odżywczą białka. Aktualnie w Krajowym Rejestrze COBORU znajduje się 21 odmian grochu siewnego. Odmiany te przede wszystkim różnią się kolorem kwiatów, szybkością wzrostu, okresem kwitnienia oraz odpornością na szkodniki.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

ozime, zbożowe jare, strączkowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, jednoroczne pastewne, przemysłowe, poplony, plony wtóre. W wymienionych elementach mogą się znajdować rośliny o różnych (...) Zalicza się do niego wszystkie rośliny motylkowe grubonasienne jednoroczne, takie jak bobik, groch siewny i polny, łubin żółty, wąskolistny i biały, wykę siewną i

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

Gleby tej klasy mają podobne właściwości do gleb klasy IVa, lecz bywają bardziej wadliwe – nie mają uregulowanych stosunków wodno-powietrzne, są albo za suche, albo za mokre. Gleby ciężkie są zwykle podmokłe, ciężkie do uprawy i najczęściej położone w złych warunkach fizjograficznych. Najlepiej rosną na nich mieszanki pastewne, koniczyna, owies, kapusta,

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

Wyka siewna (Vicia sativa) jest formą jarą, którą można uprawiać na terenie całej Polski. Ma ona mniejsze znaczenie gospodarcze niż łubin, bobik lub groch. Najczęściej przeznaczana jest na zieloną paszę i często wchodzi w skład mieszanek zbożowych. Idealnie nadaje się na zieloną paszę, ponieważ ma cienkie łodygi i dużą ilość

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

Rejestrze znajduje się cztery odmiany słonecznika uprawianego na cele pastewne: LG 5385, Blizar RM, Lech i Wielkopolski. (...) mieszanki ze słonecznikiem nadające się na średnio żyzne gleby to: groch siewny pastewny 130 kg/ha + słonecznik (...) tych samych maszyn co do zbioru kukurydzy. Właściwości i zastosowanie Słonecznik uprawiany

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

Pszenżyto Pszenżyto ma podobne niekorzystne właściwości jak żyto, dlatego należy skarmiać je tylko (...) problemem skarmiania pszenicy jest dodawanie do mieszanek odmiany chlebowej zamiast pastewnej. Zwierzęta źle reagują na zmianę gatunku (...) wykorzystywane w żywieniu zwierząt domowych. Należą do nich bobik, groch, łubin żółty, biały i wąskolistny. Wszystkie

Gorczyca
Kiedy i jak siać gorczycę? Zbiór najważniejszych informacji

Gorczyca należy do jednej z najstarszych roślin uprawnych. Obecnie cieszy się dużą popularnością ze względu na jej szerokie zastosowanie. Gorczycę uprawia się zarówno jako roślinę oleistą, jak i jako roślinę podpierającą w grochu czy w mieszankach pastewnych, a także w siewie czystym jako roślinę pastewną i na zielony nawóz. Nasiona gorczycy używane są również jako przyprawa w gospodarstwach domowych i przemyśle spożywczym oraz jako lek w przemyśle farmaceutycznym.

Groch
Groch Batuta - nowa wysoko plonująca odmiana grochu siewnego

prawdziwego (7.8/9). Polecana jest do uprawy w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim oraz śląskim (LZO). Krótko o siewie Groch siewny najlepiej rośnie na glebach kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego lub zbożowo-pastewnego mocnego. Z siewem nie należy zwlekać, należy go wykonać już w połowie marca w obeschniętą glebę. Nasiona wcześniej

Gołębie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o żywieniu i paszach dla gołębi

się również na paszach białkowych, które głównie stanowią nasiona roślin motylkowatych- bobik, groch i peluszka. Można stosować także nasiona łubinu, wyki czy fasoli. Niedobór energetyczny (...) soli kuchennej. Niedobór witamin można zniwelować podając do mieszanki paszowej drożdże browarniane lub pastewne albo skiełkowane zboże. Gołębiom można podawać pasze zielone, ale

Rośliny lecznicze
Pokrzywa żegawka – opis, występowanie, zwalczanie i zastosowanie

gdzie może być niebezpieczna, głównie ze względu na swoje właściwości parzące. Zwalczanie Ze (...) pojawienia się 3 liścia. Preparatów tych możemy użyć w plantacjach grochu i innych roślinach strączkowych, marchwi, pietruszce, (...) zwyczajnej. W Skandynawii uważa się ją za wartościową roślinę pastewną i faktycznie jest bardzo chętnie zjadana

Chwasty
Wilczomlecz obrotny – trujący i trudny do wytępienia chwast

niebezpieczna. W jej łodydze znajduje się sok mleczny, który ma bardzo silne właściwości toksyczne. Nawet najmniejszy kontakt skóry z tym białawym płynem może skończyć się (...) wytępienia chwastem, który najczęściej zachwaszcza uprawy szerokorzędowe i ogrody warzywne. Jego obecność w grochu jest szczególnie niepożądana, ponieważ jest wektorem choroby nazwanej rdzą grochu.

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

stosuje się bardzo rzadko, ponieważ mają dużo glutenu oraz mało włókna surowego. Duże zastosowanie mają otręby pszenne i mąki pastewne, pochodzące z przerobu zbóż, ze względu na wspaniałe właściwości dietetyczne i oczyszczające. Przemysł browarniczy dostarcza stajniom takich produktów ubocznych jak: kiełki słodowe, młóto browarniane oraz drożdże pastewne.

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

ma wpływ typ, odmiana i warunki uprawy. Pszenica nadaje cząstkom granulatu korzystne właściwości technologiczne, ponieważ je utrwala (dużo glutenu w białku). W mieszankach dla młodego (...) zastosowanie mają otręby pszenne, np. przy żywieniu stad rodzicielskich. Wykorzystywane są również mąki pastewne, kiełki i zarodki pszenne oraz gluten kukurydziany jako dodatek do pasz

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

jest pozytywne. W przypadku typu pastewnego, za najlepsze przedplony uznaje się: łubiny, bobik, groch, rzepak jary i ozimy. Spośród zbóż, tylko owies spełnia wymogi dobrego przedplonu. Pozostałe gatunki stwarzają dobre (...) najlepszych pasz objętościowych, którą chętnie zjadają zwierzęta. Posiada jednak właściwości zatwardzające.  Jęczmień jary to

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

zwałowych i iłów gleby brunatne typowe, mimo że są zasobne w składniki pokarmowe, to odznaczają się niekorzystnymi właściwościami wodno-powietrznymi, ponieważ są słabo przepuszczalne i mało przewiewne. Zaliczane są do kompleksu pszennego, pszennego wadliwego lub kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego. Gleby brunatne typowe wytworzone z lessów, najczęściej węglanowych, charakteryzują się małą ilością

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

glebę i dobrze spulchnia. Nadaje się dla: marchwi, buraków, selera i pora, grochu oraz ziemniaków. Odpowiedni również dla rozsad. Obornik Z trzody chlewnej (...) dla roślin, powoli uwalnia związki mineralne. Nie daje możliwości przenawożenia. Udowodniono jego korzystne właściwości na plonowanie. Warzywa nawożone biohumusem są mniej narażone na skażenie metalami

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

Owies najlepiej rośnie na glebach kompleksów żytnich, ale też owsiano-ziemniaczanych górskich, owsiano-pastewnych górskich oraz nieznacznie słabiej na pszennych. Wywnioskować można więc, że jego uprawa (...) pryszczarka zbożowca obecnie nie ma zarejestrowanych preparatów.   Ciekawe właściwości owsa Owies zawiera saponiny, flawonoidy, witaminy B1, B2, E,

Chwasty
Szczwół plamisty - mroczne oblicze pospolitego chwastu

prawdopodobieństwo związane jest z pomyleniem jednorocznej rozety liści szczwołu z pietruszką lub pasternakiem, ponieważ wyraźnie inny jest jedynie zapach tych roślin. Sporadycznie szczwół bywa również (...) lub 3 g nasion. Co ciekawe, młode zwierzęta są mniej wrażliwe na trujące właściwości pietrasznika.   Zastosowanie w medycynie ludowej

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

trawniki, pola golfowe i boiska sportowe. Poszczególne odmiany różnią się między sobą właściwościami biologicznymi i chemicznymi. Cechy charakterystyczne Życica trwała ma (...) mogą należeć do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Jeżeli gleby są słabo zasobne, to życica może po 2–3

Kury
Żywienie i pasze dla kurczaków brojlerów - najważniejsze informacje

paszowych dla kurcząt brojlerów można znaleźć również produkty uboczne przemiału zbóż- mąki pastewne, gluten, zarodki i kiełki pszenne; tłuszcze paszowe – oleje roślinne, tłuszcz wieprzowy, (...) białka w mieszankach uzupełnia się dodając wysokobiałkowe nasiona roślin motylkowatych- łubin wąskolistny i groch. Na liście składników mieszanki można znaleźć takie dodatki jak

Rośliny lecznicze
Słonecznik bulwiasty (topinambur) – ekskluzywny przysmak kuchni europejskiej

ekskluzywny przysmaki kuchni francuskiej i brytyjskiej. Oprócz walorów smakowych topinambur ma duże właściwości zdrowotne. Opis Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.), nazywany (...) ryzyko zachwaszczenia, najlepiej jest przeznaczyć teren po zlikwidowanej plantacji pod inne wielokośne rośliny pastewne lub trawy w uprawie polowej. Zbiór bulw odbywa się

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

naszym kraju największą popularnością cieszy się wyka siewna, która jest cenną rośliną pastewną z grupy roślin strączkowych. Odmiany W Krajowym Rejestrze (...) odpowiada za ich gorzki smak, czy podatnością na choroby. Skład chemiczny nasion zależy od właściwości genetycznych odmian oraz warunków siedliska. Hanka Odmiana

Rośliny pastewne
Koniczyna drobnogłówkowa - lubiana przez zwierzęta roślina pastewna

dwuletnia. Koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium Sibth.) nie jest bardzo wartościową rośliną pastewną jak inne rośliny motylkowe, lecz często rozsmakowują się w niej owce, kozy (...) azot, wiążąc jego wolną formę z atmosfery dzięki bakteriom brodawkowym. Dodatkowo poprawiają jej właściwości fizyczne, a także chronią przed erozją i negatywnym wpływem warunków klimatycznych.

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

hybridum występuje w dwóch odmianach botanicznych: uprawnej i nadobnej, która ma trujące właściwości. Odmiany te występują w stanie dzikim, na całym terenie polskim z tym, (...) mineralnych i torfowych. Zalecana jest do uprawny na kompleksie żytnim bardzo dobrym i zbożowo-pastewnym mocnym. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego (pH>7,3). We wschodniej

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

postaci zielonki, jak i siana. Tymotka łąkowa (Phleum pratense) to trawa pastewna wymagająca umiarkowanego użytkowania, należącą do wysokich traw, luźnokępowych. Odznacza się dużą wartością (...) terminem kłoszenia. Najlepsze są odmiany wczesne. Różnice mogą też występować w pokroju oraz właściwościach morfologicznych. Niektóre odmiany tymotki zalecane są na placach parkowych i poboczach

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny motylkowe. Po pierwsze, mają właściwości fitosanitarne, oczyszczają pole z niepożądanych substancji, np. po jęczmieniu. Wpływając dodatnio na (...) sposób jego uprawy. Pożniwną uprawę ściernisk wykonuje się po zbiorach zbóż, rzepaku i grochu. Podstawowym celem podorywki jest szybkie zakrycie glebą nasion chwastów oraz ograniczenie

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

plantacjach marchwi, pasternaków, pietruszki, selera i zimniaków. Są to takie preparaty jak Cliophar 300 SL, Lontrel 300 SL i Racer 250 EC. Używając do oprysków tego ostatniego środka należy zachować szczególną ostrożność, gdyż może być szkodliwy. Okres jego działania w glebie szacuje się nawet na 3-4 miesiące. Właściwości toksyczne

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

jedynym zbożem pozbawionym substancji antyodżywczych. W żywieniu drobiu jest stosowany rzadko, posiada właściwości dietetyczne. Produkty uboczne pochodzące z przerobu zbóż W (...) uboczne przemysłu młynarskiego stosowane w żywieniu drobiu to: zarodki pszenne, gluten kukurydziany, mąki pastewne, kiełki pszenne. Gluten kukurydziany ma największe znaczenie w produkcji nieśnej jaj

Indyki
Indyk czerwony (burboński) – średniociężka odmiana indyka. Oto porady, jak go hodować!

nasiona i śruty poekstracyjne (sojowa, rzepakowa, z roślin strączkowych – bobiku, grochu i łubinu). Ważnym dodatkiem do paszy są mączki pochodzenia zwierzęcego, których udział powinien być ograniczony do maksymalnie 15% dawki pokarmowej. Zbilansowana dieta wymaga również stosowania dodatków paszowych – kredy pastewnej, fosforanu dwuwapniowego i soli pastewnej. Ze względu na wysokie

Rośliny lecznicze
Bylica polna – pospolity, strzelisty półkrzew, zachwaszczający uprawy

chemiczny jak bylica pospolita, dlatego bywa wykorzystywana w ziołolecznictwie. Jej zastosowanie i właściwości są mniej znane i skromniej opracowane w książkach zielarskich. Surowcem zielarskim są (...) który coraz częściej zachwaszcza pola uprawne. Na użytkach zielonych konkuruje z cennymi gatunkami pastewnymi. Sam zaś nie ma wartości pastewnej, gdyż zdrewniałe łodygi rośliny nie

Rośliny lecznicze
Lnica pospolita – chrońmy bydło przed lwimi paszczami!

lnica mała (Linaria minor), która ma podobny skład chemiczny i takie same właściwości lecznicze jak lnica pospolita. Zastosowanie w ogrodnictwie Lnica (...) i rozpowszechnienia się chwastu. Lnica zachwaszcza przede wszystkim uprawy buraka cukrowego i buraka pastewnego. Na tych uprawach stosowanie herbicydów powinno się odbywać w dawkach dzielonych.

Rośliny pastewne
Po co uprawiać rzodkiew oleistą? Przekonaj się, jak wiele zastosowań ma to warzywo!

ilości przeznaczane są do produkcji karmy dla ptaków. Rzodkiew oleista ma wysokie właściwości poprawiające jakość gleby – chroni ją przed erozją, poprawia strukturę, rozluźnia i (...) Romesa, pozostałe to Adagio, Colonel, Pegletta oraz Siletta Nova. Ta ostatnia jest odmianą pastewną rzodkwi oleistej, reszta uprawiana w międzyplonie ścierniskowym przeznaczana jest na nawóz

Chwasty
Włośnica sina – uporczywa trawa, zachwaszczająca uprawy szerokorzędowe

nazewnictwie potocznym i ludowym występuje jako: dziki ber, szczecica, włosica, brzyca. Jej właściwości oraz ewentualne zastosowanie są mało zbadane. W związku z tym, głównie rozpoznawana (...) wykorzystywane jako pokarm dla ptactwa. W niektórych krajach zaś uprawiana jest jako trawa pastewna. Szkodliwość i zwalczanie Włośnica jest pospolitym, ciepłolubnym

Rośliny pastewne
Wyczyniec łąkowy – charakterystyczne lisie ogonki doskonałe na pastwisko!

do cenionych traw pastewnych użytków nawadnianych gnojowicą i ściekami oraz trudnych i nietypowych. Od pewnego czasu wyczyniec łąkowy występuje tylko jako samosiew, ponieważ brak jest odmian hodowlanych, co uniemożliwia stosowania tej trawy w mieszankach. Ostatnio, co prawda, wzrasta zainteresowanie uprawą tego gatunku, zwłaszcza ze względu na właściwości absorbowania składników

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

Razem z trawami warto wysiać bobowate, np. koniczynę, lucernę, wykę, łubin i groch – również peluszkę. Wartościową paszą dla kóz jest seradela, która znosi temperaturę (...) być też karmione kiszonkami z traw, roślin strączkowych i kukurydzy z dodatkiem kredy pastewnej. Samica w okresie laktacji pobiera 1-1,3 kg takiej paszy dziennie. Nie

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

przewód pokarmowy zwierząt. Potrafią one kiełkować z głębokości 25 cm. Właściwości Ziarniaki owsa głuchego kiełkują wczesną wiosną lub na jesieni. Jednak (...) owsa zwyczajnego. Występowanie Owies głuchy najczęściej występuje w uprawach grochu, ziemniaka, buraka pastewnego i cukrowego oraz w zbożach jarych. W zbożach

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

uprawy zbóż. W Polsce ziarno jęczmienia ozimego wykorzystuje się głównie na cele pastewne, jednak w rejestrze odmian znajduje się kilka odmian, które nadają się do (...) dekadzie sierpnia można już zacząć siać jęczmień. W tych miesiącach dokonuje się zbioru: grochu, rzepaku ozimego, ziemniaka wczesnego i mieszanki strączkowych na nasiona. Ze względu

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) jest niską, rozłogowo-luźnokępkową, trwałą trawą o wysokiej wartości pastewnej. Charakteryzuje się wysoką zdolnością darniotwórczą oraz intensywnym krzewieniem. Występują dwie odmiany botaniczne (...) konkurencyjnością, ale czasem może zdominować teren i wytworzyć duże, zwarte płaty. Wykazuje duże właściwości mikotroficzne i allelopatyczne. Poa pratensis jest w niewielkim stopniu odporna na choroby

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki