Ilość wysiewu pszenicy

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Ilość wysiewu pszenicy

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

Dobrze wykonany siew jest jednym z podstawowych elementów uzyskania jak najwyższych plonów. Już podczas wysiewu kształtowane są dwa podstawowe czynniki gwarantujące dobre plonowanie pszenicy: liczba roślin i kłosów na 1 m2 oraz liczba ziaren w kłosie. Terminowy siew pozwala pszenicy dobrze wykorzystać okres wegetacji i prawidłowo ukształtować łan.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

od formy może wynosić 1,7-2,8 g. Po wysiewie oraz wiosną koniczyna czerwona szybko się rozwija. (...) Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo (...) W zależności od przeznaczenia koniczyny łąkowej i jej ilości pokosów siew można wykonać od III

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

warunków pogodowych. Na kompleksie 3 (pszenny wadliwy) narażona jest na przemarznięcie. Słabo plonuje w latach z niewystarczającą ilością opadów. Pszenica wymaga gleb o uregulowanym odczynie (5,3- 7,5). Ponadto, jest wrażliwa (...) i zdrowotność łanu. Składowymi tego zabiegu agrotechnicznego są: ilość wysiewu, termin siewu, jakość materiału siewnego.

Pszenica
Kiedy siać pszenicę jarą a kiedy ozimą? Przedstawiamy zalecane terminy siewu

Przy wysiewie pszenicy należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego terminu oraz dostosować go do danego rejonu, gdzie ma być wykonywana uprawa. Optymalny termin ma duży wpływ na wielkość plonów, a także ogranicza (...) aby miała możliwość dobrego rozkrzewienia się i wytworzenia dużej ilości kłosów. Wczesny siew umożliwia również prawidłowy

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

żytem w siewie łącznym, a ilość wysiewu musi być dostosowana do rodzaju gleb. Na glebach należących do kompleksu żytniego dobrego należy wysiewać 6–8 kg/ha wyki ozimej, a na glebach kompleksu żytniego bardzo słabego od 12 do 15 kg/ha. Optymalna ilość wysiewu to 8–12 kg/ha i przy takim wysiewie obsada wynosi

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

tym idzie – umożliwia uzyskanie obfitego plonu nasion. Wcześnie wysiany łubin lepiej wykorzystuje wodę z gleby oraz (...) gleby jest mniejsza. Dodatkowo późniejszy siew wpływa znacząco na zmianę ilości białka w nasionach. Wysiewy (...) w czystym zasiewie. Łubin wąskolistny można wysiewać razem z pszenżytem jarym. Pozwala to uzyskać większą ilość

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

chemicznego nasion. Jeżeli nasiona są pomarszczone i zawierają duże ilości cukrów, to potrzebują więcej wody niż nasiona (...) tym karłowe odmiany biało kwitnące powinny być uprawiane na kompleksie pszennym dobrym i żytnim bardzo dobrym, półkarłowe, (...) się on dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

hemiceluloz. Nie kumuluje dużych ilości azotu azotanowego. Posiada w swoim składzie niewielkie ilości substancji antyżywieniowych, jednak nie zagrażają one zwierzętom. Jest to gatunek (...) bardzo dużą strawnością, która jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Szybko rozwija się po wysiewie i w trakcie wschodów oraz bardzo dobrze odrasta po defoliacji. Bardzo

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

zbiorze jęczmienia ozimego. Wysiew może być wykonywany w roślinę ochronną, do których zalicza się zboża jare. Bardzo dobrze tą funkcję spełnia pszenica jara, która słabo krzewi się i (...) Materiał siewny wysiewa się w postaci strąków w ilości około 80-100 kg/ha. Jeżeli do wysiewu

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

się przed uprawą w monokulturze lub po życie i pszenżycie, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób podsuszkowych. Jęczmień, (...) silnie rozwijające się części podziemne spulchniają glebę. Ponadto, pobierają spore ilości azotu, co z punktu widzenia użytkowania (...) duże znaczenie w uprawie typu browarnego. Norma wysiewu Czynnikami determinującymi ilość wysiewu

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

należy wykonać wałowanie. Ilość wysiewu tymotki powinna wynosić 8-10 kg/ha, rozstawa rzędów 10-15 cm, a głębokość przykrycia ziarniaków - 0,5-2 cm. Jeżeli tymotka ma być uprawiana w warunkach górskich to należy wysiewać ją ręcznie w ilości 11-13 kg/ha. W celu zapewnienia optymalnych warunków do wzrostu i rozwoju tymotki

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

jarym czy życie. Ilość wysiewu nostrzyka wynosi 15-20 kg nasion na hektar. Prawidłowa rozstawa rzędów wynosi 15-20 cm, a głębokość siewu od 1,5 do 2 cm. Można go również dodawać do mieszanek z trawami np. z kupkówką pospolitą, a wtedy na jeden hektar należy wysiać 10 kg nostrzyka

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

przyspieszenia kiełkowania. Można ją również wysiewać w zboża jare, które pełnią wtedy rolę roślin ochronnych. Ilość wysiewu powinna wynosić 300-5000 nasion/m2, czyli 20-30 kg/ha, a nasiona najlepiej wysiewać na wiosnę, (...) wysiewem na ziarno. Do najlepszych roślin ochronnych rutwicy należy pszenżyto jare i owies, ze względu na

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon i uprawa roli (...) a masa tysiąca nasion znacznie odbiega od wartości pożądanej. Żyto wysiane zbyt wcześniej ulega łatwiejszemu porażeniu przez (...) się bardzo dobrą krzewistością. Odmiany populacyjne wysiewa się w ilości 300‒400 ziarniaków/m2. Obsada zależy też od

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

inny sposób uprawy roli. Jeżeli pszenica ma być wysiewana po roślinach okopowych, to można wykonać kultywatorowanie lub głęboszowanie. Jednak przed tymi zabiegami należy zebrać liście i łęciny oraz wyrównać koleiny, (...) dekady kwietnia. Na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym ilość wysiewu ziaren wynosi 160–180 kg/ha, a

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

zależny od regionu Polski. Najwcześniej, bo w terminie 10-20 września, sieje się pszenżyto w północno-wschodniej części kraju: na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazurach i Warmii. W centralnej części (...) w północno-wschodniej części kraju: na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Mazurach i Warmii. W centralnej części kraju wysiewa się je ok. 20-25 września. Jeszcze później, bo w

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

łagodzi ona działanie mrozu na rośliny. Rzepak wysiany w optymalnym terminie wschodzi po 4-8 dniach (...) Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby należące do kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych. Dobre plony (...) wcześnie zeszły z pola, dzięki czemu uzyska się wystarczającą ilość czasu na staranne przygotowanie roli. Rzepak

Kapusta
Nasiona kapusty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

i przysypujemy cienką warstwą piasku. Ilość wysiewu wynosi 2-4 g/m2. Skrzynki pozostawiamy w pomieszczeniu w temperaturze 16-18o C. Po około miesiącu, gdy liścienie roślin są dobrze wyrośnięte, rośliny pikuje się do doniczek o rozmiarach 5 x 5 cm i pozostawia w temperaturze 12o C. Przed wysadzeniem do gruntu zaleca się zahartowanie roślin.

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

wykorzystywać go w siewie mieszanym. Ilość wysiewu w takich mieszankach powinna być zmniejszona o 10–20% w porównaniu z siewem czystym. Na glebach słabszych najlepiej wysiewać łubin żółty, a na średnich – łubin wąskolistny. Skład takich mieszanek wraz z uwzględnieniem rodzaju gleb został przedstawiony w tabeli 1. Tab. 1.

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

polskich. Uprawia się ją na nasiona, ale również można wysiewać ją w międzyplonie ścierniskowym na paszę, zielony (...) Wymagania glebowe Najodpowiedniejsze pod uprawę gorczyc są kompleksy pszenne. Można je również uprawiać na kompleksie (...) chorób korzeni i podstawy źdźbła, a odmiany mątwikobójcze ograniczają ilość nicieni w glebie. Uprawa

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

duże wymagania wodne, a pod pszenicę stosuje się wysokie nawożenie azotowe, co prowadzi do przedłużenia wegetacji lucerny. Termin Siew lucerny najlepiej wykonywać na wiosnę, ale dopuszczalny (...) lucerna wysiewana jest w zbożową roślinę ochronną, to przykładowo ilość wysiewu jęczmienia powinna wynosić 100-120 kg/ha,

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

na zieloną paszę, ponieważ ma cienkie łodygi i dużą ilość drobnych liści. Odmiany (...) zasobne w składniki pokarmowe oraz próchnicę i należą do kompleksu pszennego dobrego lub wadliwego. Jeżeli dodawana jest (...) siewu jest przełom marca i kwietnia, aczkolwiek można ją wysiewać nawet do III dekady kwietnia. Opóźnienie

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

przewiewne. Zaliczane są do kompleksu pszennego, pszennego wadliwego lub kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego. Gleby brunatne typowe wytworzone z lessów, najczęściej węglanowych, charakteryzują się małą ilością porów drobnych z wodą niedostępną dla roślin. Za to zawierają duże ilości porów średnich i dużych. Mają korzystne właściwości wodno-powietrzne. Gleby powstałe z lessów

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

powierzchni uprawy oraz światowej produkcji zajmuje trzecie miejsce po pszenicy i ryżu. Na ziarno uprawia się ją (...) wysokie mimo oszczędnej gospodarki wodnej. Jej plony zależą od wystarczającej ilości opadów. Od fazy kiełkowania do kwitnienia (...) na kiszonkę. W północnych i północno-wschodnich rejonach kraju należy wysiewać tylko odmiany średnio wczesne – FAO

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

i ograniczonej ilości opadów w nasionach gromadzi się większa ilość białka. Bobik ma bardzo duże (...) w składniki pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione. Gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego (...) ułatwi funkcjonowanie systemu odwadniającego. Nawozy fosforowo-potasowe należy wysiać przed zimą i wykonać pod nie

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie (...) pomocą brony ciężkiej w agregacie z wałem strunowym. Przy płytkim wysiewie nasion seradeli, gleba nie może być (...) przeznaczona jest na paszę, to należy ją wysiewać w ilości 30–40 kg nasion na hektar. Rozstawa

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

Odmiana pszenicy ozimej – Cubus, należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Ma ona wysoki potencjał plonowania i można uprawiać ją na wszystkich stanowiskach, po wielu przedplonach. Można ją wysiewać (...) dobrym gęstość łanu gwarantującą wysokie plony to 500-550 kłosów/m2. Ilość wysiewu, w zależności od terminu powinna

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

pola wcześnie zejdą przedplony. Optymalna ilość wysiewu nasion komonicy wynosi 8-10 kg/ha, rozstawa rzędów 15-20 cm, a głębokość wysiewu 0,5-1 cm. Komonica uprawiana bez rośliny ochronnej w roku siewu wydaje jeden lub dwa pokosy zielonki. Jeżeli jest wysiewana z rośliną ochronną to po jej zbiorach uzyskuje się ścierniankę.

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

50 x 30 cm. Standardowa ilość wysiewu to 3–4 g/m2. Nasiona najlepiej kiełkują w temperaturze 16–18°C. Wschody pojawiają się po 4–5 dniach. Siewki po rozwinięciu liścieni pikuje się do doniczek o średnicy 4–6 cm. Często w uprawie odmian wczesnych wymagane jest doświetlanie. Nasiona odmian średnio wczesnych

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

praktycznie pozbawione kwasu erukowego, a w nasionach gromadzą niewielkie ilości glukozynolanów. Prowadzone są prace hodowlane nad odmianami (...) Najwyższe plony rzepaku można uzyskać na glebach należących do kompleksów pszennych. Kompleks pszenno-żytni również może być wykorzystywany (...) rejonu kraju rozpoczyna się 5-25 sierpnia. Dopuszczalne jest opóźnienie wysiewu o 5-7 dni, a zbyt wczesny

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

co stanowi niewielki areał uprawy zbóż na świecie. Najwięcej wysiewa  się go w Europie. W Polsce uprawia (...) żytnich, a jako przerywacz fitosanitarny może być uprawiany na kompleksach pszennych. Przy równomiernym rozkładzie opadów może dobrze (...) pszenica, rzepak, bobik i koniczyna. Ze względu na dużą ilość patogenicznych grzybów oraz pojawiania się identycznych

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

Stosując siewnik precyzyjny, można zmniejszyć ilość wysiewu do 3-4 kg/ha. Metoda ta jest powszechnie stosowana w produkcji towarowej.  W niektórych regionach kraju do uprawy ogórka wykorzystuje się podkiełkowane nasiona. W tym celu moczy się je przez 24 godziny w letniej wodzie w temperaturze 25-30o C, a potem rozkłada

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

a w związku z tym ilość wysiewu powinna kształtować się na poziomie 10–12 kg/ha. Rozstawa rzędów pod gorczycę białą wynosi 20–25 cm, a siew powinien być wykonywany na głębokość 2,5–3 cm. Jeżeli planowana jest mechaniczna pielęgnacja zasiewów gorczycy, to można wysiewać ja w szerszą rozstawę rzędów – 25–35 cm.

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

33%. Jego przeważającą frakcją są globuliny. Nasiona posiadają niewielką ilość tłuszczu (2%), są bogate w skrobię (40%), (...) Odpowiednimi stanowiskami pod uprawę soczewicy są gleby zaliczane do kompleksów: pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego i dobrego. (...) naturalnie zasobne w aktywne szczepy kolonizujące jej korzenie. Roślinę wysiewa się wcześnie (III dekada marca- II

Rzodkiewka
Nasiona rzodkiewki – jakie wybrać, aby uzyskać pokaźny plon?

o 40% wyższy plon wczesny. Ilość wysiewu nasion wynosi 3,5-4 g na 1 m2.   Uprawa na nasiona Wysianie pod koniec marca odmian wczesnych w inspekcie półciepłym lub zimnym, a najpóźniej do 5 kwietnia odmian średnio wczesnych i późnych na rozsadniku zapewni nam uzyskanie wysokowartościowych

Pszenica
Pszenica Toras – opis ozimej odmiany pszenicy

cele konsumpcyjne. Toras to odmiana pszenicy ozimej należąca do klasy jakości A, wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne Odmiana Toras może być wysiewana nawet w bardzo (...) Wymagania glebowe pszenicy Toras są średnie. Jej średnia ilość wysiewu wynosi 180‒20 kg/ha.

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

dobrego. Uprawę łubinu białego można również prowadzić na kompleksie pszennym wadliwym. Jego wegetacja przedłuża się na glebach (...) jest wydłużona, a roślinom mogą zagrażać zgorzelowe choroby korzeni. Najlepiej wysiewać go w trzecim roku po oborniku. (...) mieścić się w granicach 60–80 nasion na m2, a ilość wysiewu powinna wynosić 180–280 kg/ha. Łubin

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

wegetacji trwa do 110 dni. Najlepiej rośnie na kompleksach pszennych i żytnim bardzo dobrym. Wymaga gleb zasobnych (...) stanowią okopowe na oborniku, ale po zbożach również można ją wysiewać. Należy jednak pamiętać o zastosowaniu wyższych (...) III dekadę kwietnia. Optymalna obsada wynosi 150–200 roślin/m2, a ilość wysiewu – 4,5–6 kg nasion na

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

uprawiać go na stanowiskach po zbożach, na kompleksach pszennych i żytnich. Gleby przeznaczone pod jego uprawę (...) pielęgnacja Rzepik ozimy należy wysiewać w I–II dekadzie września, czyli ok. 1–2 tygodnie później, niż wysiewa się rzepak. Ilość wysiewu w zależności od stanowiska powinna wynosić 3–6 kg

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki