Jak uprawiać owies?

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jak uprawiać owies?

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

Owies jest zbożem uprawianym na ok. 12 mln hektarów, co stanowi niewielki areał uprawy zbóż na świecie. Najwięcej wysiewa się go w Europie. W Polsce uprawia się tylko formę jarą, ponieważ odmiany ozime w krajowych warunkach nie wykazują odpowiedniej mrozoodporności i zimotrwałości. W 2012 roku uprawa owsa zajmowała 6,7% ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Wyprodukowane ziarno w ok. 85% zostaje przeznaczone na paszę, reszta wykorzystywana jest jako materiał siewny i na cele konsumpcyjne.

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Lucerna mieszańcowa (Medicago sativa L. ssp. falcata x ssp. sativa) powstała z połączenia lucerny sierpowatej i siewnej. Po lucernie siewnej odziedziczyła pokrój pędów oraz barwę kwiatów, która najczęściej jest niebieska, a po sierpowatej – silnie rozgałęziony korzeń palowy oraz dużą mrozoodporność. Jest gatunkiem wieloletnim, który może być wielokośnie użytkowany. W trakcie trwania okresu wegetacyjnego najczęściej zbiera się 3 pokosy lucerny mieszańcowej, a jeżeli warunki siedliskowe i klimatyczne są sprzyjające, to można zebrać nawet 4–5 pokosów.

Borówka amerykańska
Dowiedz się więcej o uprawie borówki amerykańskiej! Radzimy, jak sadzić i dbać o krzewy

Krzewy borówek już coraz częściej można spotkać w naszych ogrodach i na działkach. Wielu z nas bardzo sobie ceni smak tych pysznych i zdrowych owoców, a mając możliwość uprawy, próbuje wyhodować własne owoce. Czasem bywają z tym jednak pewne kłopoty, mimo iż uprawa borówki nie jest bardzo trudna. Nie ma ona wprawdzie wielu wyszukanych oczekiwań, ale jeśli nie spełnimy jej podstawowego i najważniejszego warunku uprawy, czyli odpowiedniej kwasowości gleby, nigdy nie będz

Rośliny pastewne
Łubin żółty - roślina o dużym znaczeniu gospodarczym. Dowiedz się, jak go uprawiać!

Łubin żółty (Lupinus luteus) ma największe znaczenie gospodarcze w Polsce. Wynika to z jego dużej zawartości białka w nasionach, które ma dobrą wartość biologiczną. Jego nasiona zawierają również mało substancji antyżywieniowych. W krajowym rejestrze jest wpisanych 8 odmian łubinu żółtego. Są to: Baryt, Bursztyn, Dukat, Lord, Mister, Parys, Perkoz i Taper. Różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim wielkością plonowania. Można je podzielić na tradycyjne (niesamokończące) i samokończące.

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

oraz na poniesione koszty chowu. Powierzchnia uprawy roślin pastewnych ciągle ulega zmianom. W związku ze spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce zmniejsza się również powierzchnia upraw, coraz częściej zwierzęta żywi się też paszami konserwowanymi. Uprawa roślin pastewnych ma bardzo duże znaczenie w gospodarstwach, które nie posiadają trwałych użytków

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

roślina fitosanitarna), a następnie wydzielamy powierzchnie uprawową i dzielimy ją na pola, na których nasz płodozmian będzie stosowany. W każdym zmianowaniu można wyodrębnić od jednego do kilku członów składających się z rośliny niezbożowej i następujących po niej kłosowych. Najlepiej jest ustalić człony zmianowania i połączyć je ze sobą. Przykłady

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

jęczmienia stanowi ok. 8% światowej powierzchni uprawy zbóż. W Polsce ziarno jęczmienia ozimego wykorzystuje się głównie na cele pastewne, jednak w rejestrze odmian znajduje się kilka odmian, które nadają się do produkcji piwa. W Krajowym Rejestrze COBORU znajduje się 21 odmian jęczmienia ozimego. Są to odmiany wielorzędowe, najczęściej czterorzędowe, oraz

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

się z ząbków i cebulek powietrznych. Uprawia się go z sadzenia wiosennego i jesiennego. Czosnek wytwarzający pędy kwiatostanowe sadzi się jesienią, a niewytwarzający – wiosną. Jesienny gorzej przechowuje się przez zimę. Najodpowiedniejszym terminem do sadzenia czosnku jesiennego jest trzecia dekada października. Wiosenny sadzi się najwcześniej wiosną, po obeschnięciu ziemi, ale

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

za pomocą łopatek. Przy większych powierzchniach upraw rozsadę wysadza się do wąskich bruzd, obsypując ją glebą i podlewając wodą.   W celu przyspieszenia wzrostu i rozwoju ogórka można stosować ściółkowanie. Zabieg ten powoduje szybsze plonowanie rośliny. Do ściółkowania można stosować takie materiały jak folie polietylenowe i

Seler
Jak prawidłowo uprawiać seler? Odpowiadamy!

Zbiór Przy małych powierzchniach upraw, seler można łatwo wykopać, podważając go widłami. Jednak w przypadku uprawy towarowej na szeroką skalę stosuje się orkę pługiem lub zbiór maszyną przeznaczoną do zbioru ziemniaków lub buraków. Seler z przeznaczeniem na zbiór pęczkowy wyoruje się po 6-8 tygodniach, natomiast na

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

uprawki przedsiewne bądź zastosować agregat uprawowo-siewny. Uprawa wiosenna powinna zostać rozpoczęta jak najwcześniej, aby ograniczyć straty wody oraz odpowiednio przygotować glebę pod siew nasion na odpowiednią głębokość. Wykę ozimą można przykaszać w okresie jej rozgałęziania, co prowadzi do zwiększenia masy nasion i prowadzi do uzyskania wysoce jakościowego plonu.

Inne warzywa
Chwila uwagi na szparagi - uprawa niezwykłego przysmaku wśród warzyw wieloletnich

od razu posadzenie na docelową powierzchnię uprawną. Decydując się na plantację białego szparaga należy pamiętać, że odległość między rzędami nie powinna mieć mniej, niż 150-180 cm, szparagi zielone potrzebują nieco mniejszej przestrzeni, tj. 125-135 cm. Sadzimy na głębokość nie mniejszą, niż 25-35 cm, umieszczając na wcześniej uformowanym, kilkucentymetrowym

Inne warzywa
Uprawa szpinaku - warzywa o dużej wartości odżywczej i małej kaloryczności

się go na tej samej powierzchni uprawnej w kolejnych latach (odstęp pomiędzy uprawami powinien wynosić przynajmniej 3-4 lata). Odmiany Uprawiane odmiany szpinaku charakteryzują takie czynniki jak kształt, zabarwienie, odporność na niskie temperatury, choroby czy pasożyty. Warto zwrócić uwagę na zróżnicowany podział roślin na żeńskie (ulistnione pędy

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

ludności na świecie przybywa, natomiast powierzchnia upraw roślin rolniczych sukcesywnie zmniejsza się. Hodowcy, oprócz skrócenia czasu wyhodowania nowych odmian, starają się zwiększyć ich potencjał plonotwórczy. Odmiany hybrydowe uzyskują większe przyrosty biomasy a ich system korzeniowy jest bardziej stabilny.  Są bardziej tolerancyjne na niekorzystne warunki klimatyczne (susza, przymrozki, niedobór makro i

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

W większości przypadków odpowiednia uprawa oraz podjęte zabiegi profilaktyczne powodują, że chowacz brukwiaczek nie pasożytuje masowo w rzepaku. Poza tym stosowanie integrowanej ochrony roślin przyczynia się do oszczędności, zdrowszego środowiska, a od 1 stycznia 2014 roku jest działaniem obowiązkowym w państwach Unii Europejskiej. Integrowana ochrona nie

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

bobowate, między innymi lucerna. Po uprawie kalafiora wczesnego można uprawiać warzywa o krótkim okresie wegetacyjnym, podobnie w uprawie późnego – przedplonem mogą być rośliny wcześnie schodzące z pola – sałata, szpinak, wczesne ziemniaki. Na małych powierzchniach prowadzi się zazwyczaj uprawę współrzędną z sałatą lub kalarepą, które zbiera się przed rozrośnięciem się

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

jęczmieniu. Wpływając dodatnio na strukturę gleby, znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak i owies, jeśli były odpowiednio chronione przed chorobami i chwastami.  Jako przedplonu dla pszenicy nie

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

wysiewa się w roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę bądź po okopowych na oborniku – ziemniakach czy burakach cukrowych. Koniczynę łąkową można również uprawiać w siewie czystym. Najczęściej taki sposób uprawy można spotkać w rejonach Polski charakteryzujących się łagodniejszym

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

Bardzo częsta w uprawach amatorskich, przydomowych ogrodach. W 2012 r. areał upraw cebuli obejmował ok. 25 tys. ha, co stanowi ok. 14% upraw wszystkich warzyw. Niestety notuje się spadek wielkości powierzchni w stosunku do poprzednich lat. Ponadto zbiór w 2012 r. wyniósł 642 tys. ton. Corocznie ok. 20% zbiorów przeznaczanych jest

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

Owies jest jednym z najpóźniej uprawianych zbóż, zapiski dotyczące jego pierwszych upraw pochodzą dopiero z I w. n.e. W Polsce na szeroką skalę rozpoczęto jego uprawę niedługo przed nastaniem rządów dynastii Piastów. Obecnie Polska znajduje się na liście największych producentów owsa, na której szczycie są Rosja i Kanada, ale z roku na rok powierzchnia jego upraw w naszym kraju znacznie spada.

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

Wymagania wodne Burak cukrowy odznacza się bardzo dużymi potrzebami wodnymi, ponieważ tworzy dużą masę plonu, a jego powierzchnia liści jest najbardziej rozwinięta spośród wszystkich gatunków roślin uprawnych. Wydajność buraka jest uzależniona od zaopatrzenia w wodę. Jeżeli roczna suma opadów wynosi 600-700 mm i jest dobrze rozłożona w

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

Sałata listkowa Australijska. Silnie ulistniona o jasnozielonych, silnie pęcherzykowatych liściach. Szybko przerasta w pędy kwiatostanowe. Przydatna do uprawy polowej wczesnej. Amerykańska Brązowa. Odmiana o barwie zielonobrązowej i średnio falisto-kędzierzawej powierzchni liści. Liście wyrastające na pędach nadają się do spożycia. Przydatna do uprawy polowej. Wymagania klimatyczne

Owies
Owies zwyczajny - opis, charakterystyka i zastosowanie

Pierwsze wzmianki o użytkowaniu owsa (Avena sativa L.) płyną z starożytnego Egiptu (ok. 1500 lat p.n.e.). Jednak nie ma żadnych, dokładnych informacji o pochodzeniu tej rośliny. Przodkiem owsa mógł być pospolity chwast upraw zbożowych - owies głuchy (Avena fatua L.). Gatunki te w warunkach naturalnych bardzo łatwo krzyżują się ze sobą, a w konsekwencji dają wiele form pośrednich

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Jego uprawy koncentrują się głównie w północnych, południowo-wschodnich i południowych regionach kraju. Uprawa tytoniu udaje się na glebach gorszej jakości, gdzie nie mogą rosnąć rośliny o większych wymaganiach. Tytoń można podzielić na sześć grup użytkowych: suszony ogrzewanym powietrzem, orientalny, Burley, ciemny, cygarowy i ciemny suszony ogniowo. Inny podział to:

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

skutek działania nie tylko wiatru, ale także intensywnych opadów, mogą się przewracać. Kiedy uprawiać? W przypadku uprawy kapusty pekińskiej w tunelach foliowych lub szklarniach wysiewa się ją w połowie stycznia na zbiór kwietniowy oraz na początku sierpnia na zbiór jesienny w listopadzie. W przypadku siewu

Kapusta
Jak uprawiać brokuły? Odkrywamy sekrety uprawy brokułów

roku na zasobnych w próchnicę. Dawka obornika nie powinna przekraczać 40 t/ha, najczęściej podaje się 30–40 t/ha. To wartościowe warzywo może być uprawiane jako przedplon, przy zbiorze w czerwcu. Jest nieodpowiednim przedplonem dla roślin cebulowych. Częściej jednak uprawiane jest jesienią jako poplon. Brokuł może być sadzony po wszystkich gatunkach oprócz kapustnych,

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

I – gleby orne najlepsze Gleby tej klasy występują na równinach lub łagodnych pochyłach. Charakteryzują się wysoką zasobnością w składniki pokarmowe, odpowiednią strukturalnością i łatwością w uprawie. Są ciepłe, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych (nie wymagają melioracji). W głębokim poziomie próchnicznym zawierają słodką próchnicę niemającą tendencji do

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

ponad 2 miesiące przeciwdziała temu zjawisku. Cebula może być uprawiana na tym samym stanowisku przez kilka lat, lecz stwarza to niebezpieczeństwo wystąpienia chorób i szkodników. Ponadto brak płodozmianu sprzyja rozwojowi wielu chwastów, które ciężko później zwalczyć. Zalecane jest zatem odpowiednie zmianowanie i uprawianie cebulowych po sobie nie częściej niż

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

zwyczajny (Lycopersicon esculentum Mill.) do Europy został przywieziony w XVI w. z Ameryki Południowej, gdzie był już wcześniej uprawiany. Początkowo nie był chętnie spożywany, raczej stosowany jako roślina ozdobna lub afrodyzjak – należy bowiem do rodziny psiankowatych, do których również zalicza się trujące psiankę słodkogórz i belladonnę (pokrzyk wilcza jagoda). Dopiero

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

w warunkach polskich. Uprawia się ją na nasiona, ale również można wysiewać ją w międzyplonie ścierniskowym na paszę, zielony nawóz bądź na mulcz. Gorczycę sarepską sieje się w Polsce rzadziej, a czarną tylko lokalnie na niewielkim obszarze, ponieważ w kraju plonuje najsłabiej. Wymagania glebowe Najodpowiedniejsze pod uprawę

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

zasadowy bądź obojętny. Uprawa wyki siewnej na nasiona Dużym nieudogodnieniem w uprawie wyki na nasiona jest jej opóźnione kwitnienie i dojrzewanie spowodowane przez pędy boczne, które przerastają pęd główny. Jednak przy zapewnieniu jej odpowiedniego przedplonu, siewu, pielęgnacji i zbioru jej plony mogą być bardzo wysokie.

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

lub zasadowy (pH 6,5-7,2). Uprawa bobiku na nasiona Uprawianie bobiku umożliwia wyprodukowanie wysokobiałkowych pasz, które mogą być przeznaczone do skarmiania bydła, trzody chlewnej i koni. Całe rośliny i wysuszone łodygi mogą być również stosowane w żywieniu owiec i bydła. Przedplon Bobik roślinom następczym

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

głębokości 20 cm. Cebula źle znosi chlor, dlatego nie powinno się stosować soli potasowej. Nawozy azotowe podaje się w połowie przed siewem, drugą połowę zaś pogłównie, najpóźniej pod koniec czerwca. Uprawa Cebulę cukrową uprawiać można z siewu, z rozsady i z dymki. Najczęściej stosuje się tę pierwszą

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

znajduje się 21 odmian grochu siewnego. Odmiany te przede wszystkim różnią się kolorem kwiatów, szybkością wzrostu, okresem kwitnienia oraz odpornością na szkodniki. Poniżej dowiesz się wszystkiego na temat prawidłowej uprawy grochu siewnego. Wymagania cieplne Formy jare grochu są bardzo dobrze przystosowane do warunków klimatycznych na terenie całego

Jabłonie
Wybieramy najlepsze odmiany jabłoni

wybranych i polecanych do uprawy. Rozróżnione są one ze względu na porę dojrzewania. Odmiany letnie Discovery. Wyhodowana w Wielkiej Brytanii. Wzrost średni. Zawiązuje średniej wielkości owoce, wyrównane, kuliste, o gładkiej, jasnożółtej skórce pokrytej czerwonym, rozlanym rumieńcem. Owocuje corocznie, zbiór kilkukrotny. Owoce dojrzewają w połowie sierpnia. Można przechowywać

Seler
Seler naciowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

Nawozy stosuje się wiosną przed posadzeniem, natomiast nawóz azotowy należy wysiewać w dwóch lub nawet trzech dawkach – przed uprawą oraz pogłównie około miesiąca po posadzeniu oraz w pierwszej połowie czerwca. Seler naciowy jest wrażliwy na niedobór magnezu, co może sprzyjać pojawianiu się plam chlorotycznych. Brak boru

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

słonecznik i wykę ozimą, a na wilgotnych bobik, groch pastewny i rzepak.   Plonowanie międzyplonów i uprawa Po zbiorze plonu głównego pozostaje niewiele czasu na odpowiednie przygotowanie roli pod wysiew poplonów. Na plonowanie poplonów wpływają warunki pogodowe występujące podczas rozwoju roślin. Wysoka suma opadów letnich

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

Przy uprawie do bezpośredniego spożycia latem i jesienią nasiona (w kłębkach) wysiewa się pod koniec kwietnia i w maju. Siew buraków uprawianych na przemysł przetwórczy prowadzi się w maju lub pierwszej połowie lipca (konserwowanie w całości – baby beets), a do długiego przechowywania, od drugiej połowy maja do połowy czerwca.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

jednolite odmianowo ziarno, nieuszkodzone, jednakowo zabarwione, z odpowiednio wysoką zawartością skrobi i mniejszym udziale białka. Jęczmień wykorzystuje się też do produkcji kaszy, płatków itd. Ponad 70 % ziarna jęczmienia przeznacza się na cele paszowe. Stanowi doskonałe pożywienie dla zwierząt przeżuwających. Główną zaletą uprawowych form jęczmienia jarego jest ich wysoka

Leszczyna (Orzech laskowy)
Odmiany leszczyny – przedstawiamy te najchętniej uprawiane

w drugiej połowie września. Nadaje się też jako odmiana dekoracyjna, bo tworzy smukłe, brunatne kwiatostany męskie, a na jesień jej liście stają się czerwonawe. Kataloński – odmiana pochodzenia hiszpańskiego; ma spore i kuliste orzechy o migdałowym smaku, a na dodatek świetnej jakości, więc wspaniale nada się do uprawy towarowej.

Rośliny lecznicze
Uprawa żurawiny bez najmniejszych wątpliwości!

Piaszczyste grunty zasobne w składniki mineralne, w przypadku żurawiny, mogą być wykorzystane wyłącznie przy jednoczesnym, intensywnym nawadnianiu uprawy. Skoro już o nawadnianiu mowa, to poziom wód gruntowych nie powinien przekraczać 30-40 cm od powierzchni ziemi. Stanowisko pod uprawę powinno być dobrze uregulowane pod tym względem, gdyż żurawina źle znosi

Papryka
Wysokiej jakości nasiona papryki – co trzeba wiedzieć przed zakupem?

Polsce papryka należy do grupy wielkoowocowej (zwana papryką słodką) oraz do grupy drobnoowocowej (papryka ostra). Warzywem właściwym jest papryka słodka, którą uprawia się zarówno do bezpośredniego spożycia, jak i jako surowiec do przetwórstwa. Na mniejszą skalę jako przyprawę i roślinę zielarską uprawia się paprykę ostrą. Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które trzeba

Dynie
Dynie ozdobne – wyjątkowa dekoracja ogrodów i wnętrz

materiału siewnego – do uprawy nadają się tylko nasiona, które opadną na dno. W wyznaczone rzędy lub miejsca siejemy po 2–3 nasiona na głębokość 2–4 cm i przysypujemy ziemią. Po skiełkowaniu pozostawiamy najsilniejszą siewkę (nie wyrywamy pozostałych, tylko je uszczykujemy lub wycinamy). Na małej powierzchni możemy prowadzić

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki