Jałówki hodowlane - utrzymanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jałówki hodowlane - utrzymanie

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

Jałówki hodowlane zasługują na szczególną uwagę hodowcy. To one bowiem są przyszłością stada. Od nich będzie zależała opłacalności produkcji i to one będą wydawać na świat potomstwo, z którego część zostanie w gospodarstwie i utworzy stado podstawowe.

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

Prawidłowy odchów i hodowla jałówek cielnych jest ważnym aspektem ekonomicznym wpływającym na jakość uzyskiwanych produktów, czyli mięsa i mleka. Aby uzyskać jałówki zdrowe, odporne, wytrzymałe i długowieczne należy dobrze odchować (...) Tempo wzrostu cieląt zależy od zdrowia, warunków utrzymania i intensywności żywienia. Natomiast intensywność żywienia

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

do rozrodu. Zapewnienie właściwych warunków odchowu to przede wszystkim utrzymanie cieląt w pomieszczeniu o odpowiednich warunkach zoohigienicznych, (...) ciała, w zależności od tego czy cielę jest utrzymywane w hodowli na remont stada-jałówka hodowlana, czy jako (...) proszku. Wyliczono, że przez cały okres odchowu jałówek przeznacza się około 250-300 l, a

Konie
Koń andaluzyjski - opis, hodowla i charakterystyka rasy

się dowiedzieć wszystkiego na temat hodowli, utrzymania, żywienia oraz pielęgnacji koni rasy hiszpańskiej. Charakterystyka Typowy koń barokowy o szlachetnej i mocnej sylwetce. Konie w kłębie osiągają zazwyczaj około 152 cm. Kształt ciała można wpisać w prostokąt. Jest to koń o proporcjonalnej i harmonijnej budowie.

Bydło mleczne
Przebieg ciąży i poród u krów - najważniejsze informacje

są wykorzystywane na remont stada (jałówki hodowlane), jako materiał rzeźny oraz celu powiększenia stada. Odpowiedni przebieg ciąży u krów zależy od wielu czynników działających na zwierzę w całym cyklu produkcyjnym. Budowa narządów płciowych Znajomość budowy narządów rozrodczych krów i ocena ich zdrowotności wpływają na efektywność rozrodu.

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

5 do 52 osobników stada podstawowego. Najwyższe koszty związane są z rozpoczęciem hodowli, zakupem ziemi, ogrodzenia oraz materiału hodowlanego. Zaletami hodowli są: mała pracochłonność i czasochłonność oraz niewielkie wymagania zwierząt dotyczące utrzymania i żywienia. Łanie są zostawiane w gospodarstwie na remont, rozszerzenie stada lub sprzedawane do innych ferm. Charakterystyka

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

dostrzec zalety takiej działalności i w pełni wykorzystać jej potencjał. Zalety hodowli cielaków mięsnych Do niewątpliwych zalet hodowli cielaków mięsnych zalicza się niskie koszty związane z utrzymaniem bydła w fazie wzrostu. Potrafi ono efektywnie wykorzystać trwałe użytki zielone i pasze gospodarskie przy małym udziale pasz treściwych. Bydło

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

leśnych oraz jako dostarczyciel mięsa świetnej jakości. W Polsce hodowla bydła mięsnego w czystości rasy jest rzadkością. (...) 80-85%. Charolaise bardzo wolno dojrzewają płciowo. Pierwsze ocielenia jałówek następują w wieku 36 miesięcy. Najkorzystniej (...) Krajowy Program Hodowlany dla Rasy Charolaise ma za zadanie utrzymanie stałej masy ciała oraz wysokości w

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

i ich dalszej hodowli należy kierować się paroma zasadami. Muszą być żywione tak, aby nie przybierać na masie zbyt szybko. W przeciwnym razie będą miały słabo rozwinięty kościec co w przyszłości będzie skutkowało ich krótkim użytkowaniem. Aby powstał silny, stabilny kościec potrzeba jest czasu, dobrego żywienia i odpowiednich warunków utrzymania. Loszki

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

odchów piskląt (występują trzy metody), drugim jest tucz właściwy brojlerów. Indyki należą do gatunku ptaków bardzo wrażliwych na nieodpowiednie warunki utrzymania, dlatego bardzo ważne jest stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad w hodowli. Najstarszą metodą odchowu piskląt w wielkotowarowej hodowli jest „utrzymanie w kręgach”, umożliwia; zapewnienie dwóch stref cieplnych

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

do zbiorników wodnych, z których mogą pobierać wodę pitną. Hodowla zamknięta, czyli zagrodowa rozwinęła się głównie ze względu na potrzeby polowań zbiorowych lub łatwe pozyskanie dziczyzny w latach 70. ubiegłego wieku. Zagrody dzicze są wielkości 600-800 hektarów powierzchni lasów. Utrzymanie dużej liczby dzików na takim obszarze wymusza obfite dokarmianie

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

W Polsce ślimaki kojarzą się przede wszystkim ze szkodnikami upraw, podczas gdy w krajach zachodniej Europy mięso i jaja ślimacze uznawane są za kulinarny rarytas. Z tego względu hodowla ślimaków afrykańskich z przeznaczeniem na eksport jest zajęciem perspektywicznym. W jaki sposób ją rozpocząć? Podpowiadamy, co o ślimakach afrykańskich, ich cyklu rozwojowym i wymaganiach w zakresie utrzymania wiedzieć trzeba.

Ryby
Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

akwakultury ułatwiło Stowarzyszeniu Producentów Ryb Łososiowatych otwarcie Nowego Serwisu Pstrągowego. Dzięki niemu hodowcy mogą stale obserwować dane statystyczne dotyczące chowu, żywienia oraz utrzymania w różnych regionach kraju. Gatunki hodowlane Pstrągi należą do rodziny ryb łososiowatych. W Polsce najczęściej hodowanym gatunkiem jest pstrąg tęczowy. Spotykane są również hodowle

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

miesiące na pastwisku, a zimą w pomieszczeniach. Zaobserwowano, że 50% strat w hodowli ślimaków powodują nieodpowiednie warunki chowu w newralgicznych momentach, tj. składanie jaj, pierwszy (...) Występują trzy rodzaje chowu ślimaków w parkach. Pierwszy system zakłada utrzymanie ślimaków w sezonie letnim na pastwisku obsadzonym roślinami wieloletnimi i zbiór

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

przypadku chowu bydła mlecznego. Dlatego nieraz gospodarstwa produkujące mleko przestawiają się na hodowlę opasów wykorzystując do tego obecne budynki inwentarskie. Warunkiem opłacalności przedsięwzięcia jest posiadanie (...) powietrzu mogą być trzymane już kilkudniowe cielęta. Można wyróżnić dwa systemu utrzymania bydła mięsnego: wolnostanowiskowe uwięziowe Obory

Trzoda chlewna
Świnia złotnicka biała - poznaj białą polską rasę o niewielkich wymaganiach

użytkowości mięsnej znacznej poprawie uległy dzienne przyrosty, wynoszące 490 g/dzień. Dzięki pracy hodowlanej zmniejszono również grubość słoniny grzbietowej na korzyść tłuszczu międzymięśniowego i marmurkowatości. Poprawie (...) wpisana na listę produktów regionalnych pod nazwą Wielkopolska Wieprzowina Złotnicka. Warunki utrzymania Złotnicka biała jest świnią niezbyt wymagającą. Bardzo dobrze przyrasta

Konie
Koń śląski – ciężka, gorącokrwista rasa koni zaprzęgowych

Śląskich w 1955 r. wznowiono prace nad doskonaleniem wzorca rasy. Hodowlę koni śląskich prowadziły nowo powstałe stadniny w Strzelcach Opolskich, Wojanowie, Strzegomiu, Koźlu, Książu i Drogomyślu. Na skutek przyjęcia w polskim rolnictwie wzorca konia małego i ekonomicznego w utrzymaniu, niektóre hodowle zaczęły krzyżować konie śląskie z przedstawicielami mniejszych ras,

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

jest system taśmowy. Taśmy znajdują się pod klatkami i okresowo przesuwają zebrane odchody do pomieszczenia magazynowego. Hodowla kur niosek na ściółce wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z zapewnieniem odpowiedniego podłoża i utrzymania go w czystości. Mniejsze są natomiast inwestycje w sprzęt potrzebny do hodowli. Zdecydowaną zaletą jest możliwość

Owce
Owce kameruńskie - charakterystyka, chów i użytkowanie

tamtejszych hodowlach stanowią 60-95% pogłowia owiec. Współcześnie dąży się do uproszczenia hodowli i zminimalizowania nakładów pracy oraz kosztów żywienia owiec. Owce kameruńskie w Europie zdobywają coraz większe poparcie jako komponent do krzyżowań – odporny, szerstny, mało wymagający w żywieniu i utrzymaniu, o dobrym mięsie. Charakterystyka Owce kameruńskie

Kaczki
Choroby kaczek - objawy, zapobieganie i leczenie

Duży wpływ na zdrowotność stada mają także warunki transportu piskląt z zakładu wylęgowego do fermy (przegrzanie, przeziębienie, brak higieny pojazdu). W późniejszych etapach hodowli wszystko zależy od warunków utrzymania, żywienia i higieny kaczarni. Choroby inwazyjne Do najczęściej występujących chorób inwazyjnych w hodowli kaczek zaliczana jest kokcydioza oraz

Drób ozdobny
Hodowla perlic - najważniejsze informacje

ryby, dodatki mineralne, drożdże. W żywieniu perlic bardzo ważny jest stały dostęp do świeżej i czystej wody. Warunki utrzymania Perlice nie należą do gatunków wymagających pod względem warunków hodowlanych. Temperatura pomieszczeń (szop, wolier, starych obór) nie powinna w zimie spadać poniżej 0°C, ale jeśli tak się stanie

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

tuszek, hodowla wzrosła. Głównym odbiorcą polskich tuszek króliczych są Niemcy. Hodowla królików jest bardzo przyszłościowym kierunkiem produkcji zwierzęcej. Niestety w Polsce nie ma (...) znane, w każdym sklepie zoologicznym można spotkać króliki różnych ras. Systemy utrzymania i chowu Wyróżnia się trzy systemy chowu, zależą one

Owce
Efektywna hodowla owiec w Polsce - cenne wskazówki

komórek jajowych. Dodatkowe metody poprawiające wskaźniki rozrodu W hodowli owiec stosowane są urządzenia ultrasonograficzne, służące diagnozowaniu ciąży, dzięki którym zmniejsza się (...) odchowu: tradycyjny, skrócony i sztuczny. Stosowanie konkretnego systemu zależy od przeznaczenia jagniąt i utrzymania. System tradycyjny zakłada odchów jagniąt z maciorkami do 90-120

Konie
Konie arabskie - opis, hodowla i charakterystyka

ciała nie jest jednorodna i wyrównana dla całego typu. Są uznawane za konie mniej wartościowe, szybkie na krótkich dystansach Praca hodowlana W kraju dąży się do utrzymania orientalnego wyglądu koni, prawidłowej budowy kośćca i mięśni, pokroju i wydajności w ruchu. Największą rolę odgrywają przeróżne pokazy

Inne zwierzęta
Hodowla alpak w Polsce – wszystko o wymaganiach tych peruwiańskich zwierząt

jest cieplejszy, a jego produkty są łatwe w utrzymaniu czystości. Roztocza nie znajdują w nich korzystnego mikrośrodowiska do rozwoju, dlatego jest to idealny materiał dla alergików. Popyt na ten produkt jest zdecydowanie wyższy niż podaż. Zwierząt tych jest bowiem relatywnie mało, a zwiększenie populacji hodowli wymaga wielu lat pracy hodowlanej. Obecnie

Ryby
Hodowla ryb stawowych. Przedstawiamy sposoby zakładania i zarybiania stawów

jest pozwolenie wodnoprawne, które uzyskać możemy u starosty powiatu. W hodowli towarowej najczęściej prowadzone są stawy pstrągowe i karpiowe. W przypadku tego drugiego (...) W porównaniu ze stawem pstrągowym staw karpiowy jest łatwiejszy, tańszy i wygodniejszy w utrzymaniu. Często przez amatorów prowadzone są stawy do celów rekreacyjnych, typu wędkowanie,

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

W Polsce hodowla drobiu ozdobnego cieszy się dużą popularnością. Ptaki o zachwycającym ubarwieniu i nietypowej budowie zamieszkują gospodarstwa agroturystyczne lub stanowią urozmaicenie ogrodów i podwórek przydomowych. Są stosunkowo łatwe i niedrogie w utrzymaniu, a poza walorami estetycznymi mogą też przynieść korzyść w postaci smacznych jaj konsumpcyjnych.

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

efekt rosnącej popularności chowu ekologicznego. W chowie intensywnym wyróżniamy systemy utrzymania na głębokiej ściółce i ściółkowo-rusztowe. W zależności od wyboru jednej z powyższych (...) uboju. Taki system ma swój udział w produkcji ekologicznej oraz w małych przydomowych hodowlach. W tym przypadku w żywieniu główny udział mają pasze własne z

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

to krowy mleczne. Pogłowie bydła w ostatnich latach charakteryzowało się tendencją spadkową. Hodowla bydła coraz bardziej rozwija się pod kątem mechanizacji i automatyzacji systemów wspomagających zarządzanie stadem. Dzięki nim zmniejsza się pracochłonność i czasochłonność produkcji mleka. Systemy utrzymania Bydło mleczne utrzymywane jest w oborach uwięziowych lub wolnostanowiskowych.

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

wyróżnić rasę alpejską i saaneńską, obie zostały sprowadzone z zagranicy i ich hodowla jest nastawiona na produkcję mleka. Typ mięsny reprezentuje rasa burska, w Polsce (...) kilka systemów krycia w rozrodzie kóz. Krycie dzikie polega na całorocznym utrzymaniu samców z samicami i młodymi. System, który zakłada dopuszczenie kozłów do

Kozy
Hodowla kóz mlecznych - kilka ważnych aspektów

do jednego razu dziennie, by po około 1 tygodniu zaprzestać całkowicie tej czynności. Kozy nie są wymagającymi zwierzętami jeśli chodzi o warunki utrzymania. W przydomowych hodowlach, gdzie trzymane są pojedyncze sztuki, zazwyczaj zagospodarowuje się niewykorzystane pomieszczenia lub wydziela się stanowiska w budynkach inwentarskich, w których znajdują się inne gatunki.

Ryby
Hodowla sandacza - niełatwa, lecz bardzo opłacalna. Zdradzamy sekrety hodowli!

składania ikry wybierają zbiorowiska roślin lub korzenie drzew, zwłaszcza wierzby. W systemie hodowli intensywnej zaleca się odławiać tarlaki do małych stawów, głębokich na minimum 1,2-1,5 (...) szt./ha), zasiedlonych przez tarlaki lina. Liny rozgrzebują muł na dnie stawu, co sprzyja utrzymaniu odpowiednio wysokiego odczynu wody – jest to sytuacja wyjątkowo korzystna dla

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

W tym wieku można także już maksymalnie wykorzystać pierze, które przynosi dodatkowy dochód z hodowli. Pierz Na jakość pierza mają wpływ czynniki genetyczne ptaka oraz te, na które bezpośrednio mamy wpływ, czyli warunki utrzymania, dobre odżywianie i zdrowotność (brak pasożytów zewnętrznych niszczących naskórek i pierze). U gęsi

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

od takich czynników jak system utrzymania oraz prawidłowo zaplanowany program żywienia, które z kolei wpływają na całkowite wykorzystanie potencjału genetycznego. W Polsce hodowla bydła mięsnego wynosi tylko 3% całego pogłowia (...) dwóch sezonów pastwiskowych. Tą metodą można opasać wolce i jałówki do masy 500-600 kg (18-24 miesiące)

Konie
Konie wielkopolskie – polska rasa gorącokrwista

Główne stada ogierów wielkopolskich znajdowały się w Sierakowie, Gnieźnie i Starogardzie. Obecnie hodowle rasy wielkopolskiej są głównie zlokalizowane w środkowej i zachodniej Polsce. (...) tego mogą być wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, sportach oraz rekreacji. Są tanie w utrzymaniu, niezbyt wymagające i odporne na niekorzystne warunki środowiska. Bardzo często są

Ryby
Choroby ryb stawowych – przegląd największych zagrożeń ryb hodowlanych

obrzęk jamy brzusznej, ogólne osłabienie i problemy z utrzymaniem równowagi. Większość części ciała jest przekrwiona, a z odbytu wydostaje się nitkowaty śluz. Śnięcia mogą dochodzić do 50%. Choroba jest objęta obowiązkiem rejestracji. Walka z chorobą nie jest łatwa, najczęściej dochodzi do likwidacji hodowli i ponownego zarybienia. Czynnikiem zabezpieczającym może

Owce
Owca wrzosówka – doskonałe zwierzę na wypas usługowy!

– stado liczące niespełna 190 osobników udało się powiększyć do 2000 sztuk. Hodowle zachowawcze zakładano na terenach północno-wschodniej Polski. Obecnie zwierzęta tej rasy spotyka się (...) strzyków wykształcają po 2 przystrzyki, których stan należy regularnie kontrolować. Warunki utrzymania Wrzosówka należy do najwytrzymalszych ras owiec. Jest doskonale przystosowana

Ziemniaki
Przechowywanie ziemniaków krok po kroku - cenne wskazówki

wentylacyjnych, które gwarantują stały przepływ powietrza. Ponadto, ubytki naturalne można ograniczyć poprzez utrzymanie w obiektach przechowalniczych niskiej temperatury (4OC) i wysokiej wilgotności powietrza (95%). (...) jednostajnej wentylacji. Zaraza ziemniaka (sprawca: lęgniowiec Phytophthora infestans): według danych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin jest najważniejszą i najgroźniejszą chorobą w uprawie ziemniaka.

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

Systemy opasu W hodowli bydła mięsnego wyróżnia się trzy systemy opasu, które są związane z jakością i ilością podawanych pasz oraz z systemem utrzymania. Wybór intensywności opasu zależy (...) opasa się do 24-30 miesięcy życia i wykorzystuje głównie jałówki i wolce. Przyrosty dzienne młodych zwierząt

Kozy
Koza alpejska - opis rasy, charakterystyka i hodowla

w dwóch odmianach, francuskiej i brytyjskiej. Różnią się pochodzeniem, wyglądem oraz historią hodowli. Jednak obie odmiany należą do jednokierunkowego typu użytkowego, mlecznego i uzyskują wysoką (...) średnią plenność na poziomie 160%, a użytkowość rozpłodowa wynosi 140%. Warunki utrzymania Kozy francuskie alpejskie doskonale adaptują się do nowych warunków

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

indywidualne podejście i obserwację zwierząt podczas karmienia lub doju. Utrzymanie krów na uwięzi powinno być rekompensowane ruchem (...) krów. Szerokość stanowiska dla krów powinna wynosić 120 cm, dla jałówek i bukatów 100 cm, dla młodych (...) odbywa się mechanicznie. Największe zastosowanie w polskich hodowlach bydła znalazły uwięzie orczykowe. Na belce

Drób ozdobny
Bażant złocisty – piękny, azjatycki ptak, a do tego łatwy w hodowli!

W barwnym korowodzie drobiu ozdobnego bażant złocisty zajmuje szczególne miejsce. Ten piękny, niezwykle kolorowy ptak ma małe wymagania w zakresie żywienia i utrzymania, dlatego jest bardzo łatwy w hodowli. Azjatyckie bażanty o szkarłatno-złotych piórach zasługują na zainteresowanie wszystkich miłośników drobiu ozdobnego, a zwłaszcza tych, którzy planują założenie swojej pierwszej woliery.

Ryby
Czym i jak karmić ryby w stawie? Przedstawiamy najważniejsze zasady

Umiejętność właściwego doboru i dawkowania paszy jest niezbędna w chowie ryb stawowych. W jaki sposób poradzić sobie z tym zadaniem, by nie zaszkodzić zwierzętom i uzyskać jak najlepsze wyniki w ich hodowli? Radzimy, czym i jak karmić ryby w stawie. Ryby żyjące w prawidłowo utrzymanym zbiorniku mają dostęp do różnorodnego pokarmu naturalnego – zooplanktonu, roślin i narybku. W stawach hodowlanych ryby dokarmia się w celu polepszenia ich przyrostów, w ogrodowych oczkach wodnych natomiast konieczność podawania paszy jest związana ze stosunkowo dużym zagęszczeniem zwierząt przy niewielkiej powierzchni zbiornika.

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

na eksport, ponieważ w Polsce spożycie tego gatunku mięsa jest niezwykle niskie i stanowi 700 ton rocznie. Hodowla gęsi w Polsce ciągle się rozwija i rośnie ilość producentów, wszystko dzięki temu, że koszty żywienia i utrzymania są stosunkowo niskie, a ceny skupu żywca utrzymują się na wysokim poziomie. Rasy

Strusie
Hodowla strusi – najważniejsze informacje i ciekawostki

z dostępem do wybiegów. Pomieszczenia, w których utrzymywane są pisklęta i młodzież hodowlana powinny być ogrzewane w zimie. Budynek przeznaczony dla zwierząt dorosłych nie wymaga (...) zużywa około 3,5-4 kg paszy. Obliczono, że średni przyrost dzienny przez cały rok utrzymania wynosi 300-350 g. Wydajność rzeźna strusi o masie ciała

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki