Jałówki hodowlane - wymagania

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jałówki hodowlane - wymagania

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

Jałówki hodowlane zasługują na szczególną uwagę hodowcy. To one bowiem są przyszłością stada. Od nich będzie zależała opłacalności produkcji i to one będą wydawać na świat potomstwo, z którego część zostanie w gospodarstwie i utworzy stado podstawowe.

Inne zwierzęta
Hodowla alpak w Polsce – wszystko o wymaganiach tych peruwiańskich zwierząt

relatywnie mało, a zwiększenie populacji hodowli wymaga wielu lat pracy hodowlanej. Obecnie znakomita większość światowej populacji alpak mieści się w Peru. Tam produkcja wełny z tych zwierząt stanowi jedyne źródło utrzymania wielu tysięcy rodzinnych, rolniczych gospodarstw. Wypasane cały rok alpaki są krzyżowane według rodzimych tradycji i zaleceń przekazywanych z pokolenia

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

bardzo wrażliwe karpie koi, których hodowla wymaga większego nakładu pracy. Optymalne warunki dla tych ryb panują przy pH równym 7,2-7,8 i stałej zawartości tlenu 8 mg/l. Stężenie azotynów, azotanów i amoniaku musi być utrzymywane na poziomie zbliżonym do zera. W polskich warunkach najlepsze efekty przynosi hodowla karpi koi typu Euro

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

utrzymywane w hodowli na remont stada-jałówka hodowlana, czy jako cielę rzeźne- buhajki). Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zmienia się również w zależności od warunków środowiska i systemu w jakim się je utrzymuje. Zwierzęta utrzymywane w niższych temperaturach (np. na zewnątrz w domkach z wybiegami) mają wyższe zapotrzebowanie na energię. Szacuje się,

Bydło mleczne
Przebieg ciąży i poród u krów - najważniejsze informacje

są wykorzystywane na remont stada (jałówki hodowlane), jako materiał rzeźny oraz celu powiększenia stada. Odpowiedni przebieg ciąży u krów zależy od wielu czynników działających na zwierzę w całym cyklu produkcyjnym. Budowa narządów płciowych Znajomość budowy narządów rozrodczych krów i ocena ich zdrowotności wpływają na efektywność rozrodu.

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

Prawidłowy odchów i hodowla jałówek cielnych jest ważnym aspektem ekonomicznym wpływającym na jakość uzyskiwanych produktów, czyli mięsa i mleka. Aby uzyskać jałówki zdrowe, odporne, wytrzymałe i długowieczne należy dobrze odchować cielęta.

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

organicznych jest znacznie krótszy w porównaniu do gleb mineralnych. Pomimo dość wysokich wymagań wodnych, na takich stanowiskach roślina może intensywnie wypadać z runi. Puste miejsca (...) kierunku użytkowania i terminu ich aplikacji. Źródło: Na podstawie danych Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z. o. o. Dzięki wysiewie kostrzewy łąkowej

Inne zwierzęta
Hodowla danieli – ciekawa alternatywa dla hodowli trzody i bydła

się od 5 do 52 osobników stada podstawowego. Najwyższe koszty związane są z rozpoczęciem hodowli, zakupem ziemi, ogrodzenia oraz materiału hodowlanego. Zaletami hodowli są: mała pracochłonność i czasochłonność oraz niewielkie wymagania zwierząt dotyczące utrzymania i żywienia. Łanie są zostawiane w gospodarstwie na remont, rozszerzenie stada lub sprzedawane do innych ferm.

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

Zalety hodowli cielaków mięsnych Do niewątpliwych zalet hodowli cielaków mięsnych zalicza się niskie koszty związane z utrzymaniem bydła w fazie wzrostu. Potrafi ono efektywnie wykorzystać trwałe użytki zielone i pasze gospodarskie przy małym udziale pasz treściwych. Bydło mięsne nie jest tak wymagające, jak mleczne jeśli chodzi o sposób utrzymania.

Ryby
Hodowla ryb stawowych. Przedstawiamy sposoby zakładania i zarybiania stawów

Staw w aspekcie prawnym uznawany jest za urządzenie wodne. W przypadku małego zbiornika, o powierzchni do 30 m2, wymagane jest jedynie zgłoszenie planowanej budowy do odpowiedniego organu, z kolei do budowy stawu o większym areale wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, które uzyskać możemy u starosty powiatu. W hodowli towarowej najczęściej prowadzone są stawy pstrągowe i karpiowe. W przypadku tego drugiego typu należy uwzględnić to, że wody z niego odprowadzane uznawane są praw

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

pracach polowych i leśnych oraz jako dostarczyciel mięsa świetnej jakości. W Polsce hodowla bydła mięsnego w czystości rasy jest rzadkością. Najczęściej klasyczne mięsne rasy bydła (...) się na poziomie 80-85%. Charolaise bardzo wolno dojrzewają płciowo. Pierwsze ocielenia jałówek następują w wieku 36 miesięcy. Najkorzystniej na cielęta wpływa wypas z

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

czasem wzrosło zainteresowanie hodowlą, ale również konsumpcją i przetwórstwem. W hodowli głównie użytkuje się ślimaka Helix aspersa (Müller), który występuje w dwóch odmianach (...) Zainteresowanie kawiorem ślimaczym rośnie. Od ślimaków winniczków nie pozyskuje się jaj. Wymagania środowiskowe Ślimaki do optymalnego wzrostu, rozwoju i rozmnażania potrzebują

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

Łowiska otwarte najczęściej prowadzone są przez kółka łowieckie. Głównym zadaniem tego typu hodowli jest zwiększenie bazy żerowej dzika w naturalnych, leśnych warunkach. W (...) dziki do korzystania z nich, zamiast z pól rolnych. Gleba na poletkach leśnych wymaga specjalnych zabiegów agrotechnicznych oraz nawożenia, ponieważ najczęściej nie należy do jakościowo

Trzoda chlewna
Świnia złotnicka biała - poznaj białą polską rasę o niewielkich wymaganiach

Świnia złotnicka biała to polska rodzima rasa objęta Programem Ochrony Zasobów Genetycznych. Są to zwierzęta o dobrym zdrowiu, odporne na czynniki chorobotwórcze, doskonale przystosowują się do regionalnych warunków środowiska, mało wymagające, dobre wykorzystują pasze słabej jakości. Jest bardzo podobna pod względem parametrów hodowlanych i wyglądu do polskiej białej zwisłouchej. Wieloletnia praca hodowlana nad poprawą cech umięśnienia dała bardzo dobre efekty, ponieważ wydajnością rzeźną dorównuje innym polskim rasom mięsnym. Największa koncentracja ferm utrzymujących świnie złotnicką białą zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim (19 hodowli).

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

tym zakresie i nie oszczędzać na zalecanych zabiegach profilaktycznych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 15 lutego 2010r. określa wymagania dla utrzymania zwierząt w hodowli trzody chlewnej. Świń nie utrzymuje się na uwięzi. Powinny być przetrzymywane w kojcach ze ściółką lub bez, pojedynczo lub grupowo. W przypadku

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

W Polsce ślimaki kojarzą się przede wszystkim ze szkodnikami upraw, podczas gdy w krajach zachodniej Europy mięso i jaja ślimacze uznawane są za kulinarny rarytas. Z tego względu hodowla ślimaków afrykańskich z przeznaczeniem na eksport jest zajęciem perspektywicznym. W jaki sposób ją rozpocząć? Podpowiadamy, co o ślimakach afrykańskich, ich cyklu rozwojowym i wymaganiach w zakresie utrzymania wiedzieć trzeba.

Drób ozdobny
Bażant bananowy - popularna i niewymagająca ozdoba naszych podwórek

Bażant bananowy jest to gatunek stworzony w warunkach hodowlanych w Włoszech, na podstawie bażanta złocistego. Bażant bananowy występuje często w hodowlach amatorskich i ogrodach zoologicznych, w chowie wolierowym. Bażanty tego gatunku, podobnie jak bażant diamentowy i złocisty nie mają wysokich wymagań dotyczących środowiska hodowlanego i wielkości woliery. Wystarczają im woliery o powierzchni 10 m2. Są to ptaki długowieczne, płodne, niezbyt wymagające jeśli chodzi o żywienie, są odporne na choroby drobiu ozdobnego.

Bydło mięsne
Bydło angus – to z niego pozyskuje się najlepszej jakości wołowinę!

27 ‒ 30 miesiącu życia jałówek. Warunki utrzymania Angus należy do ras mało wymagających. Bardzo dobrze wykorzystuje pastwisko słabej jakości. Może być całorocznie utrzymywany na pastwisku, (...) światowym najwyższe ceny. Szczególnie wysokie osiąga mięso pochodzące z hodowli ekologicznych lub powolnego chowu i utrzymania

Owce
Owce kameruńskie - charakterystyka, chów i użytkowanie

Kamerun, w tamtejszych hodowlach stanowią 60-95% pogłowia owiec. Współcześnie dąży się do uproszczenia hodowli i zminimalizowania nakładów pracy oraz kosztów żywienia owiec. Owce kameruńskie w Europie zdobywają coraz większe poparcie jako komponent do krzyżowań – odporny, szerstny, mało wymagający w żywieniu i utrzymaniu, o dobrym mięsie. Charakterystyka

Odmiany ziemniaków
Najnowsze odmiany ziemniaków, czyli nowinki warte uwagi!

o 6 nowych odmian jadalnych. W ostatnich latach dynamicznie wzrosła popularność odmian o krótszym okresie wegetacji. Głównym problemem, z którym boryka się polska hodowla ziemniaka, jest brak odpornych odmian wczesnych, które mogłyby odnieść sukces komercyjny. Wśród nowych odmian z roku 2013 znalazły się: średnio wczesne: Bogatka

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

smakowe, niską zawartość tłuszczu i wysoki poziom wartościowego białka. Indyki, w porównaniu do innych gatunków drobiu grzebiącego są dość wrażliwe na niekorzystne warunki środowiska hodowlanego i mają wysokie wymagania żywieniowe. Są cenione wśród hodowców drobiu ze względu na bardzo dobre przyswajanie białka z paszy, które jest szybko przekształcane na

Ryby
Hodowla suma afrykańskiego - najważniejsze informacje

Sum afrykański zawitał do naszego kraju blisko ćwierć wieku temu i od tamtej pory stopniowo – lecz stale – zyskuje na znaczeniu w polskim przemyśle rybnym. Choć hodowla suma afrykańskiego wymaga znacznych nakładów finansowych, gatunek ten wart jest uwagi ze względu na niskie wymagania środowiskowe i łatwość w osiąganiu doskonałych efektów tuczu.

Pszczoły
Hodowla trzmieli - popularnych zapylaczy roślin uprawnych i upraw szklarniowych

się do zwiększenia i polepszenia plonu na polach uprawnych, drzew owocowych i poprawy bioróżnorodności gatunków roślin. Trzmiele można hodować metodą sezonową na poletkach jasnoty. Hodowla trzmieli nie wymaga dużych nakładów pracy, można je utrzymywać w ogródku, na działce lub w sadach. Poletko z jasnotą białą Jasnota biała

Drób ozdobny
Hodowla perlic - najważniejsze informacje

W żywieniu perlic bardzo ważny jest stały dostęp do świeżej i czystej wody. Warunki utrzymania Perlice nie należą do gatunków wymagających pod względem warunków hodowlanych. Temperatura pomieszczeń (szop, wolier, starych obór) nie powinna w zimie spadać poniżej 0°C, ale jeśli tak się stanie to zwierzęta doskonale sobie

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

przyjętych zasad w hodowli. Najstarszą metodą odchowu piskląt w wielkotowarowej hodowli jest „utrzymanie w kręgach”, umożliwia; zapewnienie dwóch stref cieplnych (poprzez elektryczne kwoki (...) karmniki, poidła, elektryczne kwoki oraz ściółka (najczęściej słoma). Ta metoda jest najpopularniejsza, natomiast wymaga sporego nakładu czasu oraz pracy. Wygodniejszą metodą, mniej powszechną, dla hodowców

Trawy łąkowe
Kostrzewa owcza – dobra propozycja na zadarnienie trawników

jest trawą hodowlaną. Charakterystyka Kostrzewa owcza to niewysoka trawa (maksymalna długość pędów generatywnych to około 50 centymetrów), która rośnie w drobnych, położonych blisko siebie kępkach. Pędy kwiatowe wzniesione są prosto, pędy liścienne i generatywne mogą się lekko wznosić lub są płożące. Jest to roślina o niewielu wymaganiach,

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

Produkcja jaj konsumpcyjnych jest rozwinięta w Polsce i całej Unii Europejskiej na szeroką skalę. Znajdują one zastosowanie w przeróżnych gałęziach przemysłu spożywczego i charakteryzują się ogromną wartość odżywczą. Zawierają bogactwo aminokwasów i innych składników pokarmowych łatwo przyswajalnych przez organizm człowieka. Hodowla kur niosek w obecnych czasach musi nie tylko cechować się dużą produkcyjnością, ale także brać pod uwagę rosnące wymagania konsumen

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

poziomach. Roślina wykształca sztywny pęd, który nie ulega wyleganiu. Sukcesem hodowli nowych odmian łubinu żółtego było stworzenie form o niepękających strąkach, których długość okresu wegetacji wynosi od 110 do 120 dni. Poniżej prezentujemy najważniejsze aspekty związane z uprawą łubinu. Wymagania siedliskowe Roślina ma dość duże wymagania termiczne,

Ryby
Hodowla sandacza - niełatwa, lecz bardzo opłacalna. Zdradzamy sekrety hodowli!

Sandacz jest niezwykle wartościowym gatunkiem, poszukiwanym przez wędkarzy i koneserów rybiego mięsa. Hodowla sandacza należy do kosztownych i wymaga dużych nakładów pracy, jednak ze względu na wysokie ceny mięsa jest opłacalna. Podpowiadamy, jak przygotować staw do hodowli sandacza i zdradzamy sekrety odchowu narybku.

Ryby
Hodowla karpia w stawie - cenne porady

ograniczone do minimum. Dzięki czemu ryby przenosi się do mniejszych stawów zwanych zimochowami, a stawy wiosenne i letnie przygotowuje się do dalszej hodowli. Karp nie należy do ryb wymagających, ma małe zapotrzebowanie na tlen i wytrzymuje wahania temperatur oraz pH wody, dobrze znosi długi transport i sortowanie poza zbiornikiem

Buraki
Odmiany buraków cukrowych - jaką wybrać?

Najwyższym plonem korzeni, w porównaniu do wzorca*, charakteryzowała się odmiana Szach (Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego), osiągając 781 dt/ha. Najniżej plonującą odmianą była KWS Steffka (KWS (...) popełnianych błędów w agrotechnice. Ukaże swój potencjał dopiero przy zagwarantowaniu odpowiednich warunków uprawowych, wymaganego poziomu nawożenia oraz kompleksowej ochronie przed chwastami i organizmami patogennymi.

Króliki
Olbrzym belgijski - hodowla i charakterystyka rasy

Olbrzymy belgijskie są królikami wymagającymi dobrej opieki, prawidłowego żywienia oraz użytkowania. Mają wyższe wymagania pokarmowe niż króliki ras średnich. Olbrzymy belgijskie są mniej odporne na choroby oraz odchowują mniej liczne mioty od innych ras. Niestety wiele przydomowych hodowli nie przykłada dużej wagi do żywienia, co zazwyczaj powoduje karłowacenie królików i

Kozy
Koza burska - rasa mięsna. Hodowla i charakterystyka

całkowicie barwnym umaszczeniu. Sierść jest krótka, błyszcząca, broda kozłów imponuje swoją gęstością i długością. Wymagania Kozy burskie są bardzo mało wymagającymi zwierzętami w aspekcie hodowli. Z racji swojego pochodzenia, bardzo dobrze znoszą wysokie amplitudy temperatur i żywienie słabej jakości paszami. Bardzo dobrze wykorzystują pastwiska ubogie, mało różnorodne

Kozy
Hodowla kóz mlecznych - kilka ważnych aspektów

się częstotliwość dojenia do jednego razu dziennie, by po około 1 tygodniu zaprzestać całkowicie tej czynności. Kozy nie są wymagającymi zwierzętami jeśli chodzi o warunki utrzymania. W przydomowych hodowlach, gdzie trzymane są pojedyncze sztuki, zazwyczaj zagospodarowuje się niewykorzystane pomieszczenia lub wydziela się stanowiska w budynkach inwentarskich, w których znajdują

Konie
Konie arabskie - opis, hodowla i charakterystyka

mocną i jędrną budowę, są wytrwałe i niezbyt wymagające. Należą do grupy koni „do pracy”. Munighi najczęściej umaszczenie kasztanowate, budowa ciała nie jest jednorodna i wyrównana dla całego typu. Są uznawane za konie mniej wartościowe, szybkie na krótkich dystansach Praca hodowlana W kraju dąży się

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

ściśle powiązane z wypasem. Specyfika i opłacalność produkcji oraz hodowli jest uzależniona od kosztów żywienia. Każdemu hodowcy (...) na choroby i wytrzymałej w niekorzystnych warunkach środowiska oraz niezbyt wymagającej co do jakości paszy. (...) Krycie wolne polega na wprowadzeniu do stada jałówek, kilku buhajów na określony czas, np.

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

Majowych; sałata głowiasta krucha: Beata, Grenada, Loredo. W ostatnich latach przy pracach hodowlanych stworzono krzyżówkę sałaty masłowej i kruchej, która nadano nazwę batavia. (...) Sałata liściowa może występować w typie Lollo Rossa oraz Lollo Bionda. Wymagania klimatyczne do uprawy w gruncie Wszystkie sałaty potrzebują podobnych

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

dostatecznie wysokie, a siatka nie może mieć zbyt dużych oczek. Problem w hodowlach drobiu stanowią wróble, które nie tylko roznoszą choroby zakaźne, lecz także wyjadają (...) należy wziąć pod uwagę gatunek ptaka jaki będzie w nich przetrzymywany, jego specyficzne wymagania oraz wielkość planowanego stada. Warto także umożliwić wygodne przemieszczanie się osób

Ryby
Hodowla jesiotra w stawie - co trzeba wiedzieć?

z Moskwy. Uzyskano narybek, którym obsadzono eksperymentalne stawy, w celu sprawdzenia warunków hodowlanych w jakich jesiotr mógłby być utrzymywany. Początkowo połączono znane już w Polsce (...) których historia sięga 135 milionów lat. Jest gatunkiem anadromicznym, wędrownym. W cyklu rozrodczym wymaga przemieszczenia się ze środowiska wody słonej do wód słodkich.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

są zarejestrowane odmiany tradycyjne (populacyjne) rzepaku oraz mieszańcowe odmiany, pochodzące z polskich i zagranicznych hodowli. Wszystkie odmiany rzepaku jarego są podwójnie ulepszane („00”), a więc nie zawierają kwasu erukowego i glikozynolanów w swoim składzie. Wymagania termiczne i wodne dla rzepaku Rzepak ozimy jest rośliną bardziej

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

część sezonu wegetacyjnego. Wymagania siedliskowe Roślina ma wysokie wymagania termiczne. Kiełkuje w temperaturze od 3 do 4 OC. Mimo to, znosi (...) nie zawiera żadnej odmiany soczewicy. Wszystkie nasiona pochodzą z reprodukcji zagranicznej. W pracach hodowlanych dąży się do podwyższenia MTN, zmniejszenia stopnia rozgałęzień bocznych i wylegania,

Konie
Konie wielkopolskie – polska rasa gorącokrwista

Główne stada ogierów wielkopolskich znajdowały się w Sierakowie, Gnieźnie i Starogardzie. Obecnie hodowle rasy wielkopolskiej są głównie zlokalizowane w środkowej i zachodniej Polsce. (...) być wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, sportach oraz rekreacji. Są tanie w utrzymaniu, niezbyt wymagające i odporne na niekorzystne warunki środowiska. Bardzo często są utrzymywane przez

Rośliny lecznicze
Uprawa orzecha włoskiego. Podpowiadamy, jak dbać o to długowieczne i majestatyczne drzewo

(Juglans regia L.) jest gatunkiem drzewa liściastego uprawianego w Polsce od średniowiecza. Hodowlę w naszym kraju zapoczątkowali prawdopodobnie zakonnicy. Podania wskazują na dominikanina Jacka Odrowąża, (...) drzewem o obfitym owocowaniu, należy zapewnić mu odpowiednie warunki. Przede wszystkim orzech włoski wymaga stanowisk nasłonecznionych. Nie ma szczególnych wymagań glebowych, dzięki silnie rozwiniętemu systemowi

Strusie
Hodowla strusi – najważniejsze informacje i ciekawostki

budynkach podzielonych na sektory, dla różnych grup ptaków z dostępem do wybiegów. Pomieszczenia, w których utrzymywane są pisklęta i młodzież hodowlana powinny być ogrzewane w zimie. Budynek przeznaczony dla zwierząt dorosłych nie wymaga dodatkowych systemów grzewczych. Dla każdej grupy wiekowej ptaków należy dostosować wymiary kojca (Tabela 1.) i liczebność

Odmiany ziemniaków
Popularne odmiany ziemniaków. Czy masz już swój typ? Oto nasz ranking!

parcha zwykłego. Wymaga nawadniania, które m.in. ogranicza pękanie bulw. Szeroki asortyment różnych odmian ziemniaka, począwszy od bardzo wczesnych do późnych, daje rolnikowi nieograniczone możliwości wyboru tej najlepszej. Konsumenci chcą mieć dostęp do produktów najwyższej jakości. Poza tym każdy rynek, zależnie od regionu, ma własne tradycje i preferencje. Potrzeba hodowli

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

Słonecznik do wzrostu potrzebuje potasu, w umiarkowanej ilości azotu i fosfor. Wymaga intensywnego nawożenia w ilości 120 kg N, 50-80 kg P2O5 i 100-120 (...) pasza ze słonecznika ma podobną jak kiszonka z kukurydzy wartość w opasie bydła hodowlanego, gdyż od fazy kwitnienia do fazy żółtego koszyczka następuje największe przyspieszenie

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

chowu bydła mlecznego. Dlatego nieraz gospodarstwa produkujące mleko przestawiają się na hodowlę opasów wykorzystując do tego obecne budynki inwentarskie. Warunkiem opłacalności przedsięwzięcia jest posiadanie znacznego areału użytków zielonych, choć mogą być one słabej jakości. Bydło mięsne ma jednak inne wymagania niż krowy mleczne. Opasy dobrze znoszą niskie temperatury, nawet

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

słabych o małej pojemności wodnej. Oprócz tego gatunek ten ma znacznie niższe wymagania siedliskowe w stosunku do innych zbóż. Charakteryzuje go większa odporność na zakwaszenie (...) warunkach wysokiej konkurencji między roślinami, natomiast zabiegi fungicydowe to rzadkość. Sukcesem hodowli nowych odmian żyta było stworzenie form mieszańcowych, plonujących wyżej w porównaniu

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki