Jęczmień hybrydowy - pielęgnacja

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Jęczmień hybrydowy - pielęgnacja

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

Gatunki uprawne jęczmienia stanowią jedne z najważniejszych i najstarszych zbóż. Znalazły zastosowanie nie tylko w przemyśle paszowym. Ziarno wykorzystywane jest między innymi w przemyśle spożywczym, głownie do produkcji słodu. W naszym kraju uprawiana jest głownie jara forma jęczmienia. Odmiany ozime charakteryzują się niską mrozoodpornością. To sprawia, że uprawy tej rośliny skupiają się głownie w zachodniej części Polski. Ponadto wczesny termin wysiewu jęczmienia oz

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

się do wyższego udziału pędów głównych w całkowitym łanie jęczmienia. Wykształcone ziarna będą wówczas pełniejsze i dorodniejsze, (...) 15% gdy przekracza 15 dni.   Pielęgnacja Wśród wszystkich gatunków zbóż (...) Wiele kontrowersji i zaciekawienia wzbudziło pojawienie się nowoczesnych odmian hybrydowych, plonujących znacznie wyżej od tradycyjnych odmian

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

uprawa buraków po ziemniakach, ponieważ zmniejsza ona nakład pracy przy pielęgnacji i zwiększa wykorzystanie obornika. Takie stanowisko po okopowych jest doskonałe dla niemal wszystkich roślin jarych.  Zboża ozime Zalicza się do niego formy ozime żyta, pszenicy i jęczmienia, które do odpowiedniego zakorzenienia i wzrostu wymagają 30-50 dni wzrostu

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

K2O/ha w drugim roku uprawy. Jeśli koniczyna jest wsiewana w jęczmień jary lub owies na zielonkę to należy zastosować przedsiewne nawożenie azotowe w (...) 10-20 kg/ha. Molibden można stosować doglebowo w dawce 0,5-1,0 kg/ha. Zabiegi pielęgnacyjne W przypadku pielęgnacji koniczyny łąkowej uprawianej na paszę należy

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

grupy triazyn. Substancje te mogą modyfikować skład aminokwasów obecnych w białku pszenicy. Jęczmień, pszenżyto i żyto podawane są jako najgorsze przedplony. Wraz z uprawą tych (...) uprawie pszenicy ozimej. Opracowanie własne na podstawie: doradca-rolniiczy.pl.   Pielęgnacja pszenicy ozimej Istnieje szereg metody ochrony roślin, wśród których

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

wartości stanowisko. Rzepak ozimy można uprawiać po pszenicy ozimej lub jęczmieniu ozimym. Jednak te zboża późno schodzą z pola i po ich zbiorze (...) Na gorszych stanowiskach zaleca się stosowanie szerokorzędowej rozstawy (35-40 cm), co umożliwia mechaniczną pielęgnacje międzyrzędzi. Nasiona powinny być wysiewane na głębokość 1,5-2,5 cm. W przypadku

Drób ozdobny
Kura kohin – ozdobna rasa kur o łagodnym usposobieniu i ciekawym upierzeniu

i proszku owadobójczego – w ten sposób znacznie ułatwimy gęsto opierzonym kochinom pielęgnację piór i pozbywanie się dokuczliwych insektów. Piaskownicę warto umieścić na lekkim podwyższeniu, (...) kur zboża, które są bogate w węglowodany. Ptaki najchętniej zjadają pszenicę oraz kukurydzę, jęczmień i owies (śrutowane). Dawkowanie kukurydzy należy ograniczać, ponieważ spożywanie dużych ilości

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

słabo krzewi się i w niewielkim stopniu zacienia wsiewkę. Najmniej odpowiedni jest jęczmień jary, który na glebach zasadowych bardzo silnie się krzewi i ogranicza rozwój (...) w zbożową roślinę ochronną należy przedsiewnie zastosować około 60 kg N/ha. Pielęgnacja Chwasty w uprawie esparcety muszą być bezwzględnie usuwane, ponieważ

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

rotację w zmianowaniu. Uprawiany jest na oborniku oraz nawożony nawozami mineralnymi. W związku ze stosowaniem intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych pozostawia pole odchwaszczone oraz w wysokim stanie kultury. Jest on najlepszym przedplonem dla zbóż jarych, pszenicy i jęczmienia, ale nie może następować po sobie. W Polsce na glebach słabych zaleca się uprawę buraka

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Najczęściej poplony ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz po mieszankach strączkowo-zbożowych przeznaczonych na zielonkę i (...)   Zabiegi Międzyplony ścierniskowe nie wymagają zabiegów pielęgnacyjnych. Jedynie jeśli przed ich wschodami pojawi się skorupa glebowa, to należy

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla grochu są rośliny zbożowe. Nie należy (...) Rozstawa rzędów w przypadku stosowania herbicydów powinna wynosić 15– 20 cm. Podczas mechanicznej pielęgnacji roli rozstawa powinna być szersza i wynosić 25–35 cm. Węższa rozstawa

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

boczne, które przerastają pęd główny. Jednak przy zapewnieniu jej odpowiedniego przedplonu, siewu, pielęgnacji i zbioru jej plony mogą być bardzo wysokie. Przedplon (...) kg nasion/ha. W skład mieszanek zbożowych z wyką najczęściej wchodzi owies, jęczmień lub pszenica. Proporcje poszczególnych komponentów zależą od warunków klimatycznych i glebowych,

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

pszenżyta jarego mogą ulegać zmniejszeniu. Najlepszą wartość przedplonową wykazuje kukurydza, owies oraz jęczmień. Niekorzystnymi przedplonami są pszenica i żyto, które nie zostawiają korzystnego fitosanitarnie stanowiska. (...) Jeżeli przedplonami były zboża, łubin czy seradela, to należy wykonać płytką podorywkę pielęgnacyjną oraz kilkakrotnie użyć brony w celu zniszczenia siewek kiełkujących chwastów. Głębsza

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

częściej uprawiana w Polsce niż jara. W kraju uprawia się też odmiany hybrydowe, które mają około 25% udziału w zasiewach rzepaku. Odmiany (...) i bardzo wczesne ziemniaki. Gorszymi przedplonami są zboża, jednak można uprawiać go po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego trzeba stosować uproszczenia

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

do degradacji. Do podstawowych zabiegów należy wypas kwaterowy oraz prawidłowe nawożenie i pielęgnacja. Stosowanie nawozów organicznych i mineralnych użyźnia glebę i zwiększa ilość zielonej masy (...) do siana. Słoma Konie najchętniej pobierają słomę pszenną i jęczmienną. Stosowana jest również owsiana i przygotowana z motylkowatych. Słoma w żywieniu

Drób ozdobny
Paw indyjski – popularny ptak ozdobny, wymagający dużej przestrzeni

o ile możemy poświęcić im wystarczająco dużą przestrzeń. Aby osiągnąć sukces w pielęgnacji tych dostojnych ptaków, wystarczy poznać ich podstawowe wymagania. Charakterystyka (...) i mięsny. W warunkach hodowlanych utrzymuje się je głównie na mieszance zbóż: pszenicy, jęczmienia, gryki, owsa i rozdrobnionej kukurydzy. Ponadto na wybiegu polują na owady

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

na suszę i choroby grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon i uprawa roli Pomimo niewielkich wymagań (...) krzewi. W konsekwencji wrasta udział pędów niskich, płonnych, niezakończonych dojrzałym kłosem. Pielęgnacja i ochrona przed chorobami Żyto należy do gatunków potrafiących

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

ziarna. Najlepszymi przedplonami dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. Agrotechnika Po zbiorze przedplonu, a przed siewem żyta (...) do gleb zawierających niską zawartość magnezu można dostarczyć 60–80 kg MgO/ha. Pielęgnacja Żyto uprawiane w czystych zasiewach w bardzo niewielkim stopniu

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

dużą ilość patogenicznych grzybów oraz pojawiania się identycznych chwastów najgorszym przedplonem jest jęczmień. Przy uprawie owsa w monokulturze spadek plonów jest niewielki. Owies (...) na zmniejszoną zawartość cynku, molibdenu i boru.   Zabiegi pielęgnacyjne Owies jest bardzo konkurencyjną rośliną wobec chwastów. Jeżeli w

Konie
Koń oldenburski - opis, hodowla i charakterystyka

będzie mieszanie produktów o wysokiej zawartości węglowodanów, takich jak kukurydza, owies i jęczmień (do diety wprowadzamy go stopniowo) z sieczką i zielonką. Stosunkowo krótki przewód (...) będzie obciążał i opóźniał konia. Choroby i schorzenia Odpowiednia pielęgnacja konia i dbanie o jego miejsce do spania znacząco zmniejszają ryzyko

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w (...) wymaga płytszej aplikacji nasion w glebie, tj. około 2-3 cm. Zabiegi pielęgnacyjne Podstawowym zabiegiem mechanicznym, wykonywanym na plantacjach buraka pastewnego jest

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

po sobie odchwaszczone pole, takie jak rośliny z rodziny bobowatych, ogórek, seler, jęczmień i pszenica. Nie należy uprawy prowadzić po burakach ani po warzywach kapustnych, (...) dymki ze względu na często występujące w Polsce mroźne zimy. Zabiegi pielęgnacyjne Do najczęściej wykonywanych zabiegów należy spulchnianie gleby oraz odchwaszczanie.

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

Ślimaki dodatkowo otrzymują pasze treściwe w formie śrut zbożowych z owsa, jęczmienia, pszenicy, otrąb oraz mieszanki mineralne. Systemy chowu Najkorzystniejsze (...) Po sezonie letnim i zbiorze ślimaków do magazynów-chłodni, na pastwisku wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne, dosadzanie, dosiew lub opryski przeciw grzybom i mchom. Chów

Truskawki
Wyjaśniamy zasady sadzenia truskawek. Zobacz sprawdzone rady!

naszym kraju równie często sadzi się truskawki wiosną, zwykle po zbiorze ozimego jęczmienia. W glebie znajduje się wtedy więcej wody i nie ma ryzyka uszkodzeń (...)   Rozstawa Rozstawa roślin zależna jest od przyjętego sposobu pielęgnacji i wykorzystywanych maszyn i narzędzi. Na małych powierzchniach i na słabych

Inne zwierzęta
Hodowla alpak w Polsce – wszystko o wymaganiach tych peruwiańskich zwierząt

terenów. Żywienie i pielęgnacja Mają bardzo niewielkie wymagania pokarmowe. W okresie pastwiskowym roślinność pozyskiwana na wybiegach jest wystarczająca do zapewnienia zapotrzebowania pokarmowego alpak przy niewielkim dodatku siana. Zimą w skład diety powinno wchodzić siano zadawane do woli oraz pasze treściwe, w tym gnieciony jęczmień, ziarno kukurydzy. Warto

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako przedplonów może doprowadzić do spadku plonu pszenicy jarej (...) to odpowiednia dawka magnezu wynosi 80–120 kg MgO na ha. Zabiegi pielęgnacyjne Pszenica jara jest zbożem słabo konkurującym z chwastami. Jeżeli

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki