Kaczki - czynniki wpływające na wskaźniki rozrodu

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Kaczki - czynniki wpływające na wskaźniki rozrodu

Kaczki
Rozród kaczek - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Rozrodem kaczek brojlerów zajmują się fermy rodzicielskie, na których osobniki są selekcjonowane pod względem określonych cech oraz kojarzone. Po zniesieniu zapłodnionego jaja, trafia ono do zakładu wylęgowego, gdzie wykluwają się kaczęta, skąd transportowane są na fermy towarowe. Narządy rozrodcze kaczorów leżą po grzbietowej części ciała, w pobliżu nerek. Składają się z parzystych jąder o fasolowatym kształcie, najądrzy, nasieniowodów ora narządu kopulacyjnego ukrytego w ścianie kloaki.

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

Króliki charakteryzują się wybitnymi wskaźnikami i parametrami rozrodu oraz tuczu wśród zwierząt gospodarskich. Wysoka płodność oraz plenność umożliwia produkcję dużej liczby potomstwa od jednej (...) jak belgijski biały, baran francuski i srokacz oraz rasy średnie wcześnie dojrzewające (...) Światło jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rozród królików. W

Króliki
Rozmnażanie królików - krycie, ciąża, poród i systemy rozrodu

należą do grupy roślinożernych zwierząt futerkowych. Wskaźnikiem osiągnięcia dojrzałości płciowej jest całkowite (...) oraz prawidłowy przebieg porodu. Produkowanie komórek rozrodczych jest zależne od stymulacji hormonalnej oraz czynników zewnętrznych. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozród królików jest żywienie. Poniżej opisujemy (...) stymulacji hormonalnej oraz czynników zewnętrznych. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozród królików jest

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

warunki życia. Poniżej podpowiadamy jakie czynniki wpływają na rozmnażanie ryb stawowych. Ryby przystępują do tarła tylko w określonych warunkach, z których najważniejsze to odpowiednia jakość i temperatura wody. Nie doczekamy (...) charakteryzuje się nabrzmiałym, miękkim brzuchem. Samiec nadający się do rozrodu przy lekkim nacisku na część brzuszną

Owce
Efektywna hodowla owiec w Polsce - cenne wskazówki

zarodków. Bardzo duży wpływ na zdolności rozrodcze ma żywienie maciorek. (...) komórek jajowych. Dodatkowe metody poprawiające wskaźniki rozrodu W (...) na paszach objętościowych. Żywienie jest głównym czynnikiem wpływającym na wzrost, rozwój i zdolności rozrodcze młodych jagniąt. Owce utrzymywane w budynkach powinny być podzielone na grupy

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

wpływ na nieśność i określające ją wskaźniki mają; masa ciała, wiek, system (...) znosiły jaja o prawidłowej budowie. Czynniki wpływające na jakość jaj (...) czasie następuje wzrost ptaków, szybki rozwój układu rozrodczego oraz gromadzenie rezerw wapnia. Zmienia (...) i upadków w stadzie. Czynniki wpływające na nieśność

Trzoda chlewna
Rasy trzody chlewnej – przegląd i charakterystyka najlepszych

11129,4 tysięcy sztuk. Wyniki dotyczące wskaźników rozrodu, cech tucznych i rzeźnych potwierdzają wartościowość krajowego pogłowia. Rasy trzody chlewnej dzieli się na rasy ojcowskie i mateczne, w zależności od cech przekazywanych (...) się uwagę na cechy rozpłodowe. Lochy tej rasy mają współczynnik 10,89 żywo urodzonych prosiąt, a odchowanych

Kaczki
Rasy kaczek: od biegusów po piżmowe. Przegląd najchętniej wybieranych ras

3,0‒4,0 kg paszy. Kaczki pekin są pozbawione instynktu wysiadywania jaj i wodzenia piskląt. Ze względu na bardzo dobre wskaźniki płodności oraz wydajności rzeźnej są wykorzystywane w krzyżowaniu z (...) silnie rozwinięte. Późno osiągają dojrzałość płciową i w sezonie rozrodczym znoszą mało jaj, 60‒100 sztuk. Prawdopodobnie

Drób ozdobny
Kaczka piżmowa - opis, hodowla i charakterystyka rasy

amerykańskiej, która została przywieziona do naszego kraju w 1969 roku z Francji. Kaczkę piżmową hodowano początkowo jako ozdobę podwórek, dopiero później została spopularyzowana jako gatunek (...) spopularyzowana jako gatunek ogólnoużytkowy i przekonano się o jej walorach smakowych i dobrych wskaźnikach rozrodu. Piżmówki amerykańskie są gatunkiem dziko żyjącym na terenie Ameryki północnej,

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

pod względem budowy plemników, zawartości drobnoustrojów oraz czystości, następnie rozrzedzone i wprowadzone pipetą do przedsionka pochwy lochy. (...) najlepszych osobników ze światowych ferm, poprawiając bardzo szybko np. mięsność, wskaźniki rozrodu czy inne porządane cechy. Stosowane (...) laktacji, ale przede wszystkim od sposobu utrzymania, pielęgnacji oraz czynników stresowych. Duży wpływ na wyniki rozrodczości

Kaczki
Choroby kaczek - objawy, zapobieganie i leczenie

produkcji drobiu rzeźnego zależy od wielu czynników takich jak technika żywienia, rodzaj (...) jest zapobieganie. Zasady zapobiegania chorobom kaczek Zapobieganie chorobom (...) odporności, wywołuje biegunkę, hamuje rozwój układu rozrodczego, pogarsza wskaźniki rozrodu. Choroby wirusowe Znanym schorzeniem wirusowym kaczek jest choroba Derzsyego. Występuje w

Konie
Rozmnażanie koni - krycie, ciąża i poród

warunkach mają dużo lepsze parametry rozrodu niż w warunkach hodowlanych. Opłacalność hodowli koni jest uzależniona od wskaźników rozrodu. W rozrodzie koni, bardzo istotną rolę odgrywa ultrasonograf, dzięki któremu (...) poszukiwanie wymienia klaczy. Czasami hodowca musi pomóc w tej czynności. Źrebię powinno jak najszybciej zacząć ssać,

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na prawidłowy rozwój ślimaków jest woda. Powinna być przebadana bakteriologicznie i nie zawierać chloru. Woda tego typu służy (...) do światła pełni funkcje regulacyjne dotyczące rozrodu oraz pobierania pokarmu. Najlepsze jest (...) wybranych ze stada. Prawidłowe przyrosty są wskaźnikiem dobrego stanu zdrowia.

Trzoda chlewna
Świnia złotnicka biała - poznaj białą polską rasę o niewielkich wymaganiach

Programem Ochrony Zasobów Genetycznych. Są to zwierzęta o dobrym zdrowiu, odporne na czynniki chorobotwórcze, doskonale przystosowują się do regionalnych warunków środowiska, mało wymagające, dobre wykorzystują (...) prawidłowo umięśniony, kończyny dość długie i silne. Partia zadu odpowiednio wysklepiona. Rozród Złotnicka biała charakteryzuje się dobrymi wskaźnikami rozrodu, jest troskliwą

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

nich silny dymorfizm płciowy, w związku z czym naturalny rozród jest niemożliwy. Dorosła indyczka waży około 18 (...) osiągnąć zamierzone efekty. Na wyniki produkcyjne wpływ ma jeszcze szereg czynników takich jak jakość ściółki, traktowanie zwierząt, (...) uwzględnić płeć, typ ptaka, ród oraz linię. Do czynników wpływających na jakość odchowu zalicza się głównie

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

i produkcyjnego jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na maksymalizację produkcji mleka. Żywienie w poszczególnych okresach laktacji Przez pierwsze 2-3 miesiące (100 dni) laktacji krowy mają największe (...) i myciem strzyków, masażem wymienia oraz dojem. Rozród bydła Rozród bydła odgrywa

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

do 14% białka, które posiada wysoki wskaźnik strawności. Pszenica posiada dość wysoką (...) sezonie, kiedy nieśność jest zatrzymana, głównie u kaczek, gęsi i indyków. Zadawanie (...) Żywienie jest jednym z istotniejszych czynników wpływających na opłacalność chowu drobiu, dlatego dobór najlepszych i jednocześnie najtańszych pasz w odpowiedniej dawce jest tak ważny.

Ryby
Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

wynosi 1 samiec do 5-10 samic. Dojrzałe do rozrodu samice i samce są selekcjonowane na podstawie (...) pokarmowej należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak; temperatura wody, masa ciała ryb, zawartość tlenu w wodzie, odczyn wody i jakość paszy. Istotnym czynnikiem wpływającym na tempo wzrostu

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

Mini, Nantejski i Parmex. W zależności od długości okresu wegetacyjnego rozróżnia się odmiany: wczesne (90–110 dni), średnio wczesne (110–130 dni), średnio późne (130–150 (...) charakteryzuje się wysoką zawartością karotenoidów oraz stosunkowo niską kumulacją azotanów. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór odmiany do uprawy jest jej przeznaczenie. Odmiany późne,

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

wodnych Można uzyskać bardzo dobre wyniki hodując kaczki na wybiegach z wolnym dostępem do zbiorników (...) na uzyskanie dobrych przyrostów oraz wysokiej nieśności połączonej z dobrymi wskaźnikami wylęgowości jaj przy niskich nakładach pracy. (...) zdrowych, dobrze wykształconych i zapłodnionych jaj wylęgowych. Bardzo istotnym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na jakość jaj

Drób ozdobny
Kaczki francuskie - wszystko, co musisz wiedzieć o ich hodowli i użytkowaniu

Kaczki francuskie Kaczki francuskie należą do grupy kaczek ogólnoużytkowych. Charakteryzują się dobrymi przyrostami masy ciała, wydajnością rzeźną oraz wysokimi wskaźnikami rozrodu. Jest to jedna z najczęściej hodowanych w Polsce ras kaczek poza kaczkami Pekin. Kaczki francuskie, zwane inaczej piżmowymi wyróżnia znaczny dymorfizm płciowy w masie ciała oraz wyglądzie. Samiczki ważą 2,5 kg są drobnej, smukłej budowy, natomiast samce są masywne, ważą około 5 kg i posiadają bardzo charakterystyczne czerwone brodawki wokół okolicy nosowej.

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

stwarzają roślinom dobrych warunków powietrzno-wodnych. Na zasobność gleb wpływają procesy wietrzenia i tworzenia oraz gromadzenia się (...) przy odpowiednich nakładach finansowych. Jest ona wskaźnikiem bonitacji gleby. Urodzajność aktualna gleby to plonowanie roślin w określonych warunkach siedliska przy zastosowaniu niezbędnych zabiegów uprawowych. Czynniki kształtujące żyzność gleby

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

dni, a po kolejnych 10-15 dniach kondycjonowania zwierzęta przystępują do godów i rozrodu. Wilgotność Wilgotność względna optymalna dla rozwoju ślimaków wynosi (...) epifragma – jej wytworzenie może doprowadzić do estywacji i wad rozwojowych mięczaka. Jeśli wskaźnik wilgotności wzrośnie ponad miarę, skutkiem takiego stanu rzeczy może być wypadnięcie

Pasze dla zwierząt
Jakie pasze dla trzody chlewnej? Podpowiadamy!

była opłacalna, konieczne jest osiąganie jak największych przyrostów jak najmniejszym kosztem. Najważniejszymi czynnikami mającymi na nią wpływ są genetyka, odpowiednie pasze dla trzody chlewnej i (...) -Tuczniki Lochy Żywienie lochy zależy od fazy rozrodczej w jakiej się znajduje. Lochy ciężarne mają rosnące zapotrzebowanie

Brzoskwinie
Uprawa brzoskwiń: od sadzenia poprzez pielęgnację aż po obfity zbiór

jako źródło witamin A, B1 i C – pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Szczęśliwie świetnie nadają się (...) Pierwsze cięcie po posadzeniu wykonujemy wiosną i, aby zapobiec dysproporcji rozrośniętej góry drzewka względem jego części podziemnej, (...) przed uprawą, nie należy zapominać o sukcesywnym powtarzaniu tej czynności. Aby spowolnić proces wzrostu niepożądanych roślin,

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

w ruch posuwisto-zwrotny. Dzięki prasie można oddzielić obornik od części gnojowicy, która samoczynnie spływa do odstojnika. Obornik może wędrować za pomocą przenośników i wyrzutników bezpośrednio (...) w pobliżu budynku inwentarskiego lub na środki transportujące obornik na pole- przyczepy lub rozrzutnik.   Zalety zgarniaków Przenośnik o

Kozy
Rasy kóz mlecznych, mięsnych i wełnistych - przegląd

po kilka sztuk stada podstawowego. Istnieje kilka czynników będących przeszkodą w specjalizacji hodowli kóz w (...) saaneńska Kozy saaneńskie pochodzą ze Szwajcarii. Mają wybitne wskaźniki mleczności. Można uzyskać wydajność podczas 305 (...) zależy od pory roku) i cechują ją dobre parametry rozrodu. W ciągu dwóch lat, można uzyskać

Ryby
Budowa stawu rybnego - na co zwracać uwagę, wybierając miejsce i materiały

Staw powinien być również zaopatrzony w odłówkę – murowany zbiornik, do którego wpływają ryby podczas osuszania stawu, oraz rów odprowadzający, wyposażony w filtr z kamieni (...) rozpław sercowaty, łączeń baldaszkowaty i bobrek trójlistkowy. W części brzegowej dobrze przyjmą się kaczeniec i krwawnica. Na wilgotnym pasie wokół zbiornika panują optymalne warunki dla

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

do cen zbóż jest najprostszym parametrem decydującym o opłacalności produkcji. Na resztę czynników ma bezpośrednio wpływ hodowca. Uzyskiwane wyniki mięsności muszą być na jak najwyższym (...) woli, ale tylko delikatnymi paszami z komponentami o odpowiednim zakwaszeniu oraz jak najniższym wskaźnikiem substancji antyżywieniowych. Należy pamiętać o istotnej roli, jaką odgrywa stały dostęp

Papryka
Jak sadzić paprykę? Oto nasze wskazówki!

dzień nie spadała poniżej 25°C oraz poniżej 15° w nocy. Chłodniejsze pory wpływają niekorzystnie na jej prawidłowy wzrost, a przymrozki najpewniej spowodowałyby zamieranie rośliny. Z (...) także lekkich i wilgotnych, gdyż – obok nasłonecznienia – odpowiednie nawodnienie to drugi czynnik determinujący jej prawidłowy wzrost. W przypadku ziem mniej wilgotnych lub w

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

owoce są zielonkawe lub żółtozielone. We wcześniejszym stadium rozwoju trudno jest je rozróżnić. Owoce bywają zjadane przez zwierzęta, nasiona jednak przetrzymują działanie soków (...) o zasadowym i neutralnym poziomie pH. Chociaż nie traktuje się jej jako rośliny wskaźnikowej, rośnie na stanowiskach o wysokim poziomie azotu, którego potrzebuje do rozwoju

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

tych krajach. Niekorzystnie wpływa też nagła zmiana klimatu. Transport jest również dodatkowym czynnikiem obciążającym młode organizmy i wywołującym stres u zwierząt. Żeby zakupić odpowiedni materiał (...) witaminy i minerały. Błędy popełniane przez hodowców w odchowie cieląt negatywnie wpływają na ich przyrosty, wykorzystanie paszy i pełny rozwój narządów (w tym

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

Cielęta Cielęta rodzą się bez zdolności obrony przeciwko czynnikom zakaźnym występującym w środowisku. Taką odporność zapewniają dopiero przeciwciała znajdujące się w (...) i trzeciego dnia po porodzie można zamrozić lub przetrzymać do fermentacji. Sfermentowaną można rozrzedzić i skarmiać cielę od czwartego dnia życia. Przedżołądki nie

Drób ozdobny
Hodowla perlic - najważniejsze informacje

ich nie widać.   Określenie płci Rozróżnianie płci u tego gatunku jest bardzo trudne, ponieważ młode nie różnią się (...) ledwo wyczuwalna. Skóra Barwa skóry jest zależna od wielu czynników np. od wieku, stanu zdrowia czy żywienia. Zmiany w zabarwieniu dotyczą

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki