Klatkowy chów kur

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Klatkowy chów kur

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

W Polsce kury są najliczniejszym gatunkiem drobiu. Według ustaleń Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 roku, hodowla kur niosek stanowi 44 111 860 sztuk. Kury nieśne produkują jaja spożywcze, po spadku nieśności są oddawane do rzeźni i wykorzystywane w kierunku mięsnym.

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

Produkcja jaj konsumpcyjnych jest rozwinięta w Polsce i całej Unii Europejskiej na szeroką skalę. Znajdują one zastosowanie w przeróżnych gałęziach przemysłu spożywczego i charakteryzują się ogromną wartość odżywczą. Zawierają bogactwo aminokwasów i innych składników pokarmowych łatwo przyswajalnych przez organizm człowieka. Hodowla kur niosek w obecnych czasach musi nie tylko cechować się dużą produkcyjnością, ale także brać pod uwagę rosnące wymagania konsumen

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło wiele korzyści rozwijającemu się rolnictwu na terenie naszego kraju. Dyrektywy UE zmusiły polskich producentów do szeregu zmian. Rozpoczęto dyskusje na temat dobrostanu zwierząt, a konsumenci zaczęli więcej wymagać od produktów rolnych. Od 2002 roku w Polsce przystąpiono do modyfikacji systemów utrzymania zwierząt, w tym również drobiu. Zaczęto zwracać większą uwagę na stan zdrowia i samopoczucia ptaków utrzymywanych w klatkach.

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

Wyniki produkcyjne kur zależą od czynników środowiskowych i genetycznych. Gospodarz nie ma wpływu na czynniki genetyczne, poza wyborem odpowiedniego materiału do chowu, dostosowanego do warunków panujących na fermie. Efektywność produkcji drobiarskiej zależy od ogromu czynników środowiskowych, na które hodowcy mogą mieć wpływ.

Króliki
Klatki dla królików hodowlanych - wymiary, rodzaje i budowa

każdej z nich można stosować chów klatkowy. Hodowla drobnotowarowa Fermy drobnotowarowe stosują chów klatkowy na otwartej przestrzeni lub w budynkach inwentarskich. Klatki na otwartej przestrzeni Klatki ustawione na otwartej przestrzeni powinny być wykonane z materiału łatwego do czyszczenia i odkażania, chroniącego zwierzęta

Kury
Kury leghorn – ceniona i popularna rasa kur niosek

będą natomiast rozkruszone muszle ostryg i innych małży. Jeżeli kury nie mają dostępu do wybiegu, powinny dostawać (...) siemienia konopi i ześrutowanych nasion pokrzywy. Wylęganie i odchów W stadach przeznaczonych na (...) ale w jego wnętrzu mogą poruszać się swobodnie. Chów klatkowy jest oczywiście opcją najgorszą z możliwych.

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

jako pasza uzupełniająca. Chów klatkowy w pomieszczeniach zamkniętych W pomieszczeniach zamkniętych ustawione są rzędy klatek, jedno lub wielokondygnacyjnych, wykonanych z siatki ocynkowanej. W każdej z klatek musi znajdować się karmidło, poidło i domek wykotowy (może być dostawiany przed porodem). Klatki muszą być wykonane w taki sposób,

Króliki
Baran francuski - opis rasy, hodowla i waga

ciała oraz nóg, która uniemożliwia chów klatkowy na małej powierzchni. Króliki dużych ras są bardziej wymagające w stosunku do podawanej im paszy. Mają wyższe zapotrzebowanie i dłużej należy je utrzymywać żeby uzyskać odpowiednie proporcje tuszki i dojrzałość mięsa od ras mięsnych. Króliki rasy baran francuski ze względu na

Króliki
Rasy królików hodowlanych – małe, średnie i duże

Termondzkie białe źle znoszą chów klatkowy, ze względu na zranienia i pęcherze kończyn. Można uniknąć tego typu schorzeń, wkładając do klatek drewniane deski. Francuski srebrzysty Francuskie srebrzyste odróżnia od innych ras, ubarwienie. Włosy są umaszczone strefowo, powierzchnia wokół oczu, nóg, ogona i pyszczka powinna być

Kuropatwy
Hodowla kuropatw - poruszamy najważniejsze aspekty

takim systemie chowu tuszki są dobrze umięśnione i charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością rzeźną (około 70%). Mięso kuropatw jest niezwykle delikatne i zawiera małą ilość tłuszczu. Posiada wyjątkowe walory smakowe.   Wychów Pisklęta po wykluciu i wyschnięciu puchu są wyprowadzane z gniazda. W warunkach naturalnych

Kury
Jakie gniazda dla kur niosek? Odpowiadamy!

spokojnym miejscu. Prawidłowa budowa i rodzaj gniazda ma usprawniać pracę na fermie (zbiór jaja oraz czyszczenie) oraz zapewniać w miarę możliwości, prywatność kurom. Najwyższe parametry czystości mają jaja z chowu klatkowego, ponieważ od razu po zniesieniu staczają się na taśmociąg. Gniazda wypełnione ściółką są najmniej higieniczne, chyba, że są dezynfekowane i

Kury
Woliera dla kur i innego drobiu. Konstrukcja i wyposażenie

Wolierowy system utrzymania kur jest alternatywą hodowlaną dla małych gospodarstw. Chów w wolierze nie jest nastawiony na zyski i wysoki obrót, ale na wybudowanie estetycznie wyglądającej ozdoby polskich podwórek wiejskich. W wolierze obsada ptaków jest mniejsza, klatka posiada różne urozmaicenia i zapewnia swobodę ruchu.

Kury
Jak odpowiednio skonstruować grzędę dla kur? Wyjaśniamy!

zapewnić kurom prawidłowe warunki chowu, należy umieścić w kurniku grzędy dla kur. Obecnie większość elementów wyposażenia kurnika, klatek czy wybiegów jest objęta przepisami prawnymi zapewniającymi minimalne warunki utrzymania zwierząt. Konstrukcja grzędy W klatkach oraz w chowie ściołowo-podłogowym i wolierowym należy umożliwić ptakom odpoczywanie na grzędzie. Grzędy wykonuje

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

mogą ułatwiać drogi rozprzestrzeniania się chorób o różnym podłożu. Nioski utrzymywane są w specyficznych warunkach. Klatki o dużej obsadzie, wilgotna ściółka i dostęp do niezabezpieczonych wybiegów mogą ułatwiać drogi rozprzestrzeniania się chorób o różnym podłożu. Kury nioski mogą zapadać na choroby związane z niedoborami składników mineralnych i witamin, choroby

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

chowie ekologicznym lub wolnowybiegowym mają grubszą i odporniejszą skorupę, ponieważ pobierają prawidłową ilość substancji mineralnych, których potrzebują oraz żółtka mają intensywniejszą barwę niż u kur hodowanych w chowie klatkowym. Korzystny wpływ na masę jaja, jakość białka i skorupy ma długość dnia świetlnego. Wraz z wiekiem kury zwiększa się wielkość jaja, ale

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

skorupek jaj konieczne jest zapewnienie odpowiednich proporcji wapnia do fosforu w paszy. Kury typu ciężkiego mają tendencję do otłuszczania się w przypadku ciągłej dostępności pożywienia. Podaż paszy zwiększa się w początkowym okresie nieśności oraz w czasie pierzenia. Wyróżnia się chów intensywny i ekstensywny (ten ostatni praktykowany jest głównie w gospodarstwach przydomowych

Króliki
Wyjaśniamy, jakie są wymagane wymiary klatki dla królików

W Polsce chów królików ogranicza się do małych ferm towarowych produkujących tuszki sprzedawane w całości. Mięso królicze na naszym rynku nie ma dużego zbytu, mimo swoich cennych wartości odżywczych i dietetycznego charakteru. Króliki są wrażliwe na niekorzystne warunki środowiska, często zapadają na schorzenia układu oddechowego, biegunki i mają uszkodzenia kończyn. Najczęstszą przyczyną tych chorób są nieodpowiednio przygotowane klatki, zbyt duża obsada oraz brak higieny.

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

Fermy drobiu z dnia na dzień stają się coraz bardziej uniezależnione od pracy ludzkich rąk. Dzięki znacznemu rozwojowi technologii i mechanizacji rolnictwa, w kurnikach można obniżyć nakłady robocizny do minimum. Na pierwszym miejscu w rankingu najmniejszych nakładów pracy stoi klatkowy - bateryjny system chowu drobiu. Drób można utrzymywać w klatkach lub w systemie podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów.

Kury
Wybieg dla kur - przedstawiamy, jak go najlepiej zaprojektować, ogrodzić i urządzić

Ani przydomowy chów drobiu na własne potrzeby, ani ekologiczna produkcja mięsa i jaj na sprzedaż, nie powiodą się bez odpowiedniego wybiegu dla kur. Podpowiadamy, jak go zaprojektować, ogrodzić i urządzić w taki sposób, żeby zapewnić ptakom maksymalne bezpieczeństwo i komfort. Kury najchętniej grzebią w pobliżu kurnika, dlatego z czasem jego okolica zmieni się w klepisko. Podczas deszczu w dołkach wygrzebanych przez ptaki powstają kałuże z błotem, w których rozwijają się szkodliwe drobnoustroje, m. in. pasożyty wywołujące kokcydiozę.

Przepiórki
Przepiórka japońska - wszystko, co warto o niej wiedzieć!

Przepiórka japońska należy do rzędu kuraków i rodziny bażantowatych. Jest powszechnie hodowanym gatunkiem drobiu. Pozyskuje się od nich jaja o wysokiej wartości biologicznej i walorach odżywczych oraz smakowite, bardzo delikatne mięso. Przepiórki zostały udomowione przez Chińczyków, a Japończycy rozpoczęli chów klatkowy tego gatunku.

Drób ozdobny
Przepiórki chińskie – ruchliwe ptaki o ciekawym upierzeniu. Doskonałe do przydomowej woliery

pomieszczeniach. Ze względu na niewielkie rozmiary można zimować je zarówno w dużych klatkach, jak i w wolierach. Całe lato powinny natomiast spędzić w wolierze ogrodowej, (...) je przed zimnymi podmuchami. W niezabudowanej wolierze koniecznie powinien znaleźć się też ocieplony kurnik. Powierzchnię podłoża należy wysypać czystym, żółtym piaskiem lub zadarnić.

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

Na obszarze łowiska można zamontować ambony obserwacyjne, umożliwiające odstrzał drapieżników. Chów zamknięty zakłada utrzymanie ptaków na terenie ogrodzonym w specjalnie przystosowanych wolierach. Woliery (...) Woliery rodzinne to osiatkowane pomieszczenia, w których zamieszkuje 1 samiec i 6-8 kur. Ten typ woliery jest wykorzystywany głównie podczas sezonu reprodukcyjnego. Ptaki mają

Drób ozdobny
Kaczka dworka – krajowa rasa hodowlana o ciekawym, czarnym upierzeniu

wszystkożerne ptaki mają doskonałe zdolności adaptacyjne, a dzięki dużym przyrostom masy ich chów w kierunku mięsnym jest łatwy i opłacalny. Choć pierwszym skojarzeniem ze słowem (...) 6-8 samic. Warunki utrzymania Do chowu kaczek służą odpowiedniki kurników, zwane kacznikami. Ocieplany domek jest dla ptaków schronieniem zwłaszcza zimą –

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

  Klatki powinny być wykonane z materiałów, które można prosto umyć i zdezynfekować. Mają podobną budowę do klatek dla kur niosek. Cała klatka wykonana jest z (...) hodowli bażantów i zwiększyć znacznie obsadę ptaków. Chów przepiórek bezpośrednio na podłodze i głębokiej

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

zboża, które będzie stanowiło większą część pożywienia w tuczu. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest to, gdy pasze pochodzą z własnego gospodarstwa (owies, pszenica, jęczmień, kukurydza).   Chów ekologiczny Ostatnio dużą popularność zyskują produkty odzwierzęce z chowu ekologicznego. Taki system hodowli gęsi domowej wiąże się natomiast z

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

Zwalczanie zakażenia pierwotniakami Eimeria jest możliwe poprzez regularne stosowanie kokcydiostatyków. Kury nieśne oraz indyki reprodukcyjne powinny otrzymywać kokcydiostatyk przez pierwsze 8-16 tygodni życia. (...) się pomocna w zwalczaniu choroby. Najbardziej korzystnym systemem chowu dla rozwoju pierwotniaków jest chów ściółkowy. Należy ją często wymieniać, również w gniazdach oraz dościelać świeżą,

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

substancji działającej silnie stymulująco na układ odpornościowy. W porównaniu z kurami ich przewód pokarmowy jest krótszy (bardziej zbliżony do tego u zwierząt mięsożernych).  (...) Żywienie indyków zależy od systemu chowu, stanu fizjologicznego i wieku. Wyróżniamy tu chów intensywny, półintensywny oraz ekstensywny. Zapotrzebowanie jest inne w różnych stadiach wiekowych.

Króliki
Królik angora - rasa ceniona ze względu na wełnę

angorskie należą do ras wrażliwych na niekorzystne warunki środowiska, dlatego wymagany jest chów w pomieszczeniach zamkniętych. Budynki przystosowane do hodowli tej rasy królików muszą być (...) strzyżeniu, a w pomieszczeniach chłodniejszych króliki przed strzyżą. Najczęściej stosowane są klatki dwukondygnacyjne o wymiarach 80x60x55 na dorosłego królika. Klatki posiadają podłogę rusztową

Drób
Karmidła dla drobiu - wszystko, co musisz wiedzieć o ich rodzajach!

tego typu mogą być stosowane w systemie podłogowym ściołowym, rusztowym, ale również klatkowym. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają zawieszenie korytka na wysokości dostosowanej dla konkretnego gatunku (...) w karmidle. System rurowo-tubusowy najlepiej sprawdza się w chowie ściołowym kaczek, gęsi i kur.   System kompaktowy System kompaktowy

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

i rozwój jałówek ma prawidłowe żywienie. Odchów cieląt Odchów cieląt na jałówki trwa około 6 miesięcy i składa się z trzech (...) dziennie. Podstawą żywienia letniego powinno być pastwisko, a zimowego kiszonka z kukurydzy lub sianokiszonka i siano. Kiszonka z kukurydzy nie powinna być jedyną

Bydło mięsne
Rasy bydła mięsnego - charakterystyka i zdjęcia

dla bydła mięsnego, czyli wpisaną w prostokąt, nogi są krótkie, szeroko rozstawione, klatka piersiowa głęboka, a grzbiet długi i szeroki. Na głowie występują rogi skierowane (...) warunków klimatycznych i doskonale wykorzystuje pastwiska niezbyt dobrej jakości. Idealnie nadaje się na chów ekstensywny, przy minimalnej pracochłonności człowieka. Angus Angus

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

Paw należy do rzędu grzebiących i rodziny kurowatych podobnie jak np. bażanty. Paw (...) Pawie powinny mieć zapewnioną swobodę ruchu, źle znoszą utrzymanie w klatkach. Najlepszym rozwiązaniem dla pawi jest chów (...) grzbiet staje się ciemniejszy. Brzuch jest brązowożółty. Wychów młodych Młode opierzają się

Kury
Radzimy, jak wybrać najlepsze poidła dla kur i innego drobiu

wysokość zawieszenia wraz ze wzrostem ptaków. Najczęściej ten system zalecany jest dla indyków oraz kurczaków brojlerów i niosek utrzymywanych w chowie podłogowym.   Poidła kropelkowe i kubełkowe są najczęściej stosowane w systemie bateryjnym klatkowym i w wychowalniach dla piskląt. Na linii głównej zamontowane są dozowniki, które po

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

im trawienie i wykorzystanie większych ilości włókna niż ma to miejsce u kur czy indyków. Na żywienie gęsi ma wpływ kierunek produkcyjności, wiek, (...) gęś podkarpacka, zatorska) i późno-dojrzewające typu smalcowego (np. gęś pomorska, kartuzka). Odchów i żywienie gęsi są relatywnie tanie. Potrafią one bardzo dobrze wykorzystać

Gęsi
Najczęstsze choroby gęsi - przegląd i objawy

odporność na infekcję i przebieg choroby jest łagodniejszy. U starszych osobników może przebiegać wręcz bezobjawowo. Drób grzebiący nie jest wrażliwy na zachorowanie, dlatego jednoczesny chów gęsi i kur w gospodarstwach nie niesie za sobą ryzyka rozprzestrzenienia się choroby na ten gatunek ptaków. U gęsi wirus powoduje zamieralność zarodków w czasie inkubacji

Gęsi
Gęś garbonosa - coraz popularniejsza nieśna rasa gęsi o niebanalnym wyglądzie!

Choć chów sztuczny jest możliwy, małe gęsi zdecydowanie najlepiej odchowują się przy matce – tak naprawdę opiekuje się wtedy nimi całe stado. Pisklęta odchowywane w sposób naturalny wcześnie rozwijają więzi społeczne, uczą się, które rośliny można bezpiecznie zjeść, lepszy jest też stan ich upierzenia. Osobniki wychowane przez człowieka bądź kurzą

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki