Kompleks sorpcyjny gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Kompleks sorpcyjny gleby

Gleby
Kompleks sorpcyjny gleby. Wyjaśniamy pojęcie i omawiamy jego wpływ na uprawę

Gleba, jako twór żywy, wykazuje specyficzną dla niej zdolność zwaną sorpcją, czyli pochłanianie składników i ich zatrzymywanie. O sile sorpcji decyduje kompleks sorpcyjny złożony z wielu cząstek mineralnych i organicznych, tzw. koloidów glebowych, które nadają mu ładunek elektryczny, najczęściej ujemny.

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

uzależniona od terminu siewu i kompleksu glebowego. Na kompleksie glebowym pszennym bardzo dobrym i dobrym w terminie wczesnym norma wysiewu wynosi 240-280 ziaren/m2, optymalny – 280-320 ziaren/m2, późny – 320-380 ziaren/m2, a bardzo późny – 380-420 ziaren/m2. Na kompleksie glebowym pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym można wysiewać odpowiednio: 240-280

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

Można go uprawiać na wszystkich kompleksach glebowych, jednak należy pamiętać, że na kompleksie żytnim dobrym, słabym i najsłabszym jego plon może ulec spadkowi nawet o 40% w porównaniu z kompleksem żytnim bardzo dobrym. W największym stopniu plonowanie żyta jest zależne od pogody, odpowiednich warunków wilgotnościowych oraz poziomu agrotechniki.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

– optymalnego lub opóźnionego oraz kompleksu glebowego ilość wysiewu pszenżyta jarego jest zróżnicowana. Na kompleksie pszennym bardzo dobry i dobrym można wysiewać ok. 450 ziarniaków na 1 m2, na pszennym wadliwym, żytnim bardzo dobrym i zbożowo-pastewnym mocnym 500 ziarniaków, a na żytnim dobrym i zbożowo-górskim 550. Na kompleksie żytnim słabym

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

wysiewem. Gryka dobrze rośnie na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego i dobrego, niewiele gorzej ‒ na glebach kompleksu żytniego słabego. Ma rozwinięty i aktywny system korzeniowy, który dobrze przyswaja z gleby trudnodostępny fosfor i inne składniki pokarmowe. Do kiełkowania potrzebuje minimalnie 8–10°C, zniesie przymrozki do

Owies
Kiedy siać owies? Przedstawiamy najważniejsze zasady i terminy wysiewu

Do uprawy owsa najlepsze są gleby kompleksów żytnich, jednak dzięki tolerancji na zakwaszenie glebygleb ubogich w składniki pokarmowe oraz dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu przy równomiernych opadach plonuje nawet na glebach piaszczystych, a także górskich. Uprawa roli pod owies jest taka sama jak pod inne zboża jare. Owies jest rośliną fitosanitarną

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

Właściwości fizykochemiczne i chemiczne określane są przez zawartość substancji toksycznych w glebie, zasobność w składniki odżywcze, pH i zawartość węglanu wapnia (CaCO3), skład kompleksu (...) w glebie, zasobność w składniki odżywcze, pH i zawartość węglanu wapnia (CaCO3), skład kompleksu sorpcyjnego, buforowość i odporność na degradację. Do czynników morfologicznych

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

Podczas procesu bielicowania silnie zakwaszona woda, która przemieszcza się w głąb profilu glebowego, powoduje rozpuszczenie węglanów i innych łatwo rozpuszczalnych soli. Prowadzi to do zubożenia (...) glebowego, powoduje rozpuszczenie węglanów i innych łatwo rozpuszczalnych soli. Prowadzi to do zubożenia kompleksu sorpcyjnego w wierzchnich warstwach gleby, który staje się uboższy w jony

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

saletrzano-amonowy (RSM). Na glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o dużej pojemności kompleksu sorpcyjnego można stosować przed siewem, ale należy je (...) glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o dużej pojemności kompleksu sorpcyjnego można stosować przed siewem, ale należy je dobrze przykryć i

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

próchniczny jest mało miąższy. Określane są one jako stadium przejściowe czarnoziemów i gleb brunatnych. Właściwości czarnoziemów Czarnoziemy charakteryzują się bardzo dobrymi (...) w słabo zdegradowanych wynosi 75–90%, a w silnie zdegradowanych 50–75%. Zawartość wapnia w kompleksie sorpcyjnym jest bardzo duża. Ilość azotu ogólnego w górnej części poziomu

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

w miarę wcześnie, tj. w październiku, przy optymalnym uwilgotnieniu gleby. Wiosną na glebach lżejszych, o ubogim kompleksie sorpcyjnym, wystarcza samo bronowanie. Stanowiska cięższe, bardziej zwięzłe, (...) tj. w październiku, przy optymalnym uwilgotnieniu gleby. Wiosną na glebach lżejszych, o ubogim kompleksie sorpcyjnym, wystarcza samo bronowanie. Stanowiska cięższe, bardziej zwięzłe, wymagają dodatkowego wzruszenie

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

Można wysiewać je na słabych kompleksach glebowych (żytnim słabym i dobrym), gdzie gleby są lekkie i mają niskie pH, ponieważ jest ono odporne na toksyczne działanie jonów glinu. Bardzo dobrze plonuje na glebach należących do lepszych kompleksów (np. kompleks żytni bardzo dobry). Jest mało wrażliwe na niedobory wody, jednak długotrwała

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

brukiew można uprawiać na słabszych kompleksach glebowych. Duże plony można uzyskać na glebach żyznych, a gleby mniej żyzne należy odpowiednio nawozić. Do uprawy nadają się również torfy. Najkorzystniejsze jest pH od 5,4 do 7,2. Na glebach kwaśnych brukiew może być silnie porażana przez kiłę kapuścianą. Wymagania wodne i

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

kg/ha wyki ozimej, a na glebach kompleksu żytniego bardzo słabego od 12 do 15 kg/ha. Optymalna ilość wysiewu to 8–12 kg/ha i przy takim wysiewie obsada wynosi 20–30 roślin na m2. Zbyt duża ilość wysiewu powoduje wyleganie roślin, a co za tym idzie – prowadzi do przedłużenia ich wegetacji oraz

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

dostosowywać do krzewienia odmiany i kompleksu glebowego. Odmiany słabo krzewiące na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym należy wysiewać w ilości 180-230 kg/ha, a na kompleksie żytnim bardzo dobrym i dobrym – 220-280 kg/ha. Odmiany średnio krzewiące się wysiewamy w ilości 140-190 kg/ha (kompleks pszenny bardzo dobry i dobry) lub

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

znacznie wzbogaca glebę w substancję organiczną. Zabieg jest ten głównie polecany dla gleb lekkich i bardzo lekkich, zakwaszonych, o małej pojemności wodnej i ubogim kompleksie (...) dla gleb lekkich i bardzo lekkich, zakwaszonych, o małej pojemności wodnej i ubogim kompleksie sorpcyjnym. Kukurydza jest słabym przedplonem dla ziemniaka. Triazyny wykorzystywane do odchwaszczania

Gleby
Gleby aluwialne – pozostałość po rzekach i morzach. Przedstawiamy ich charakterystykę

występujących w Polsce. Osady delt powstają przy ujściach rzek z najdrobniejszych cząstek glebowych. Złożone są często z ciężkich lub bardzo ciężkich mad. Mady rzeczne charakteryzują (...) Charakteryzują się tworzeniem warstw, podobnie jak w przypadku mad rzecznych. Odróżnia je zasobność kompleksu sorpcyjnego w jony wapnia, magnezu i niewielkiej ilości sodu (Na+ często

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

nawożenia. Nawożenie azotowe zależy od kompleksu glebowego. Na żytnim bardzo dobrym i zbożowym górskim należy stosować dawkę 40–50 kg N/ha, na żytnim dobrym 60–70 kg N/ha, a na żytnim słabym 80–90 kg N/ha. Siew Grykę należy wysiewać w I–II dekadzie maja. Opóźnienie terminu siewu powoduje obniżenie

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

-25°C. Powinna być wysiewana na kompleksie glebowym żytnim dobrym, słabym i zbożowo-pastewnym słabym. Toleruje kwaśny odczyn gleby (pH 5,6-6,5). Jest rośliną światłolubną oraz dobrze odrasta po skoszeniu. Uprawa komonicy przeznaczona na nasiona powinna być prowadzona na rędzinach, glebach bielicowych (wytworzonych z lekkich glin) oraz płowych (powstałych z lessowatych

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

słabszych. Odmiany pastewne średniowysokie wymagają gleb kompleksu żytniego bardzo dobrego lub zbożowo-pastewnego mocnego. Odmiany wysokie mogą być uprawiane również na słabszych stanowiskach: żytnim dobrym i zbożowo-pastewnym słabym. Należy jednak liczyć się z tym, że na słabszych glebach groch może słabiej plonować.   Jednym z wymogów grochu jest uregulowany

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

Owies najlepiej rośnie na glebach kompleksów żytnich, ale też owsiano-ziemniaczanych górskich, owsiano-pastewnych górskich oraz nieznacznie słabiej na pszennych. Wywnioskować można więc, że jego uprawa najlepiej udaje się na terenach górskich. Jest dość tolerancyjnym zbożem na odczyn gleby, urośnie przy pH wynoszącym 4,5–5,5, natomiast preferuje odczyn znajdujący się na poziomie

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

jej uprawa prowadzona jest na kompleksie glebowym żytnim dobrym. Ważne jest, aby lucerna nie była uprawiana po sobie, dopuszczalna jest uprawa co 3 lata. Lucerna nerkowata występuje pospolicie na całym niżu w Polsce, a także na niższych położeniach górskich. Zasiedla łąki, które wykazują zróżnicowany stopień uwilgotnienia. Może też

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

To dowód na to, że plantacje nasienne nie powinny być lokalizowane na glebach lekkich o małej pojemności wodnej i ubogim kompleksie sorpcyjnym. Przy dawce wiosennego (...) nie powinny być lokalizowane na glebach lekkich o małej pojemności wodnej i ubogim kompleksie sorpcyjnym. Przy dawce wiosennego nawożenia azotowego wynoszącej 90 kg/ ha, należy

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

gęstość łanu jest zróżnicowana. Na kompleksie glebowym pszennym bardzo dobrym i pszennym dobrym gęstość łanu powinna wynosić 500-600 kłosów/m2 i w zależności od terminu należy wysiewać: termin wczesny: 240-280 ziaren/m2; termin optymalny: 280-340 ziaren/m2; termin późny: 340-380 ziaren/m2; termin bardzo późny: 380-450

Łubin
Łubin Sonet – wczesna i dobrze plonująca odmiana łubinu wąskolistnego

mocniejszych gleb, uprawiana jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów. Odporność Mało odporna na choroby, w szczególności

Groch
Groch Batuta - nowa wysoko plonująca odmiana grochu siewnego

Groch siewny najlepiej rośnie na glebach kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego lub zbożowo-pastewnego mocnego. Z siewem nie należy zwlekać, należy go wykonać już w połowie marca w obeschniętą glebę. Nasiona wcześniej zaprawiamy przeciwko grzybom i wysiewamy je na głębokość 6-7 cm w rozstawie rzędów 15-20 cm. *Wszystkie dane

Żyto
Żyto hybrydowe ‒ nowoczesne odmiany polepszające plonowanie

wyleganiem. Odmiany mieszańcowe wymagają lepszych kompleksów glebowych (III, IV). Tylko w takich warunkach plonują wysoko i wiernie. Żyto mieszańcowe świetnie znosi abiotyczne i biotyczne warunki stresowe.   Uprawa odmian hybrydowych Warunkiem uzyskania wysokiego plonu ziarna jest jego wcześniejszy, precyzyjny wysiew. Nawet niewielkie opóźnienie sprawia, że faza

Łubin
Łubin Oskar – drobnonasienna odmiana łubinu wąskolistnego

regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Zaleca się jej uprawę jako poplony ścierniskowe, na terenach gdzie zwierzyna łowna powoduje w straty w uprawach. Odporność Odmiana wykazuje dużą odporność na choroby, w szczególności na fuzariozy. Autor: Justyna

Łubin
Łubin Dalbor – jedna z najlepiej plonujących odmian łubinu wąskolistnego

regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów. Odporność Odmiana wykazuje dużą odporność na choroby,

Łubin
Łubin Karo – gorzka roślina o niebieskich kwiatach

regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Zaleca się jego uprawę jako poplony ścierniskowe, na terenach gdzie zwierzyna łowna powoduje w straty w uprawach. Odporność Odmiana o niewielkiej odporności na choroby, szczególnie na fuzariozy. Autor: Justyna Czerwieniec

Łubin
Łubin Zeus – jedna z najwyższych odmian łubinu wąskolistnego

regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów. Odporność Odporna o dużej odporności na choroby,

Łubin
Łubin Boruta – białokwiatowa odmiana łubinu wąskolistnego

regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów. Odporność Odmiana wykazuje dużą odporność na choroby,

Łubin
Łubin Neptun – jedna z odmian o największej koncentracji białka

regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów. Odporność Odmiana mało odporna na choroby, szczególnie

Łubin
Łubin Kalif – jedna z najbardziej zaolejonych odmian łubinu wąskolistnego

regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów. Odporność Odmiana wykazuje dużą odporność na choroby,

Łubin
Łubin Regent – jedna z najwcześniejszych odmian łubinu wąskolistnego

regionach Polski. Uprawiany jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego. Należy pamiętać o tym, że rośliny łubinu wąskolistnego są narażone na znaczne uszkodzenia przez zwierzynę leśną, dlatego nie zaleca się zakładanie upraw w pobliżu lasów. Odporność Mało odporna na choroby, w szczególności

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

Ocenę rolniczej wartości gleby i jej przydatności określa się na podstawie bonitacji gleb oraz ich grupowania w kompleksy. Klasyfikację bonitacyjną opiera się na badaniach terenowych z uwzględnieniem położenia, profilu, struktury, składu granulometrycznego i właściwości gleby oraz warunków uprawy. Wyróżnia się 9 klas bonitacyjnych. Spośród trwałych użytków zielonych wymienia się 6 klas bonitacyjnych, uwzględniając głównie skład botaniczny i średni plon siana. Z kol

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

inne są im zbędne. Każdy niezbędny pierwiastek chemiczny odgrywa ważną rolę w procesach fizjologicznych roślin. Dostępność pierwiastków dla roślin zależna jest od właściwości fizycznych gleby, tj. wielkości pojemności sorpcyjnej, stosunku pierwiastków względem siebie czy odczynu gleby. Pierwiastki chemiczne ze względu na zawartość w glebie dzielimy na makro- i mikroelementy.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

się do uszkadzania systemu korzeniowego rzepaku, ponieważ powodują one ruchy gleby. Wymagania glebowe dla rzepaku Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby należące do kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych. Dobre plony można również uzyskać przy starannej uprawie rzepaku na glebach pszennych górskich, pszenno-żytnich i żytnich dobrych.

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

szacuje się na III i IV klasę bonitacyjną, o klasę niżej klasyfikuje się zazwyczaj gleby gytinowe i mułowe. Najlepsze są gleby mineralne, które najczęściej należą do III klasy bonitacyjnej, a ich kompleks przydatności rolniczej określa się jako 2, czyli pszenny dobry. Na glebach tego typu można uprawiać pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe,

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Gorczycę sarepską sieje się w Polsce rzadziej, a czarną tylko lokalnie na niewielkim obszarze, ponieważ w kraju plonuje najsłabiej. Wymagania glebowe Najodpowiedniejsze pod uprawę gorczyc są kompleksy pszenne. Można je również uprawiać na kompleksie żytnim bardzo dobrym, jeżeli znajduję się on w rejonach Polski o zwiększonych odpadach.

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

erozji stosować siew w mulcz. Wyjałowienie Najczęściej wyjaławiane ze składników pokarmowych są gleby lekkie, a tych w Polsce jest najwięcej. Naturalnie są one ubogie w składniki mineralne spowodowane ich małą pojemnością sorpcyjną. Na glebach lekkich bardzo często stosujemy nawozy mineralne, zwykle błędnie, z których i tak nierzadko

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

dojrzewania ma niekorzystny wpływ na rośliny. Uprawę bobiku najlepiej prowadzić na glebach zwięzłych, które są zasobne w składniki pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione. Gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego idealnie nadają się pod uprawę tej rośliny strączkowej. Gleby, na których ma być uprawiany

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki