Konik polski - rasa

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Konik polski - rasa

Konie
Konik polski - opis, hodowla i charakterystyka

Konik polski jest jedynym na świecie bezpośrednim potomkiem tarpanów. Całkowicie udomowiony został dopiero w XX wieku, a jego środowiskiem naturalnym były polskie puszcze i lasy. Działania wojenne prowadzone w latach 1939-1945 spowodowały, że populacja koników polskich uległa znaczącemu zmniejszeniu

Konie
Konie wielkopolskie – polska rasa gorącokrwista

Konie wielkopolskie są jedną z najbardziej znanych w Polsce gorącokrwistych ras. Niestety należą do ras niedocenionych w świecie jeździectwa, a szkoda, bo mają olbrzymie możliwości w dyscyplinach typu WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego). Konie wielkopolskie zostały uznane za rasę z dniem utworzenia Księgi Stadnej Koni Wielkopolskich w 1965 roku. W 2012 roku polskie pogłowie koni rasy wielkopolskiej wynosiło około 20 tysięcy osobników. W księdze głównej Ksiąg Sta

Konie
Konie arabskie - opis, hodowla i charakterystyka

Konie arabskie należą do głównych ras gorącokrwistych. W Polsce hodowla koni tej rasy sięga XVIII wieku. Pierwsza i druga wojna światowa spustoszyła polską hodowlę koni czystej krwi arabskiej. Rezerwy (...) pustynne i półpustynne warunki, ubogie w paszę i wodę. Rasa ta jest niezwykle cenna, ze względu

Konie
Konie zimnokrwiste – najczęściej hodowane rasy w Polsce

W Polsce wyróżnia się trzy rasy, które różnią się znacznie budową i pokrojem oraz specyficznymi właściwościami fizjologicznymi organizmu. Konie reprezentują rasy gorącokrwiste, zimnokrwiste oraz rasy prymitywne. Rasy zimnokrwiste posiadają (...) mechanicznego, na terenach podmokłych, górskich i w lasach. Ta rasa wykorzystywana jest zaprzęgowo w agroturystyce, hipoterapii

Konie
Koń Przewalskiego - opis, historia i charakterystyka rasy

naściennych malowidłach w jaskiniach Europy Zachodniej. Mały, bułany konik został odkryty dopiero w XIX wieku przez (...) jaskiniach Europy Zachodniej. Trudno rozstrzygnąć, czy jest to rasa konia, czy odrębne zwierzę – różni (...) kuce Mongolskie (prawdopodobnie jest ich bezpośrednim przodkiem) i koniki polskie. Pochodzenie Według

Bydło mleczne
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej - najpopularniejsze w Polsce

Wydajność Rasa polska holsztyńsko fryzyjska odmiana czarno biała, może osiągać wydajność na poziomie 5 500-11 000 kg mleka. Mleko ma zawartość 3,9-4,2% tłuszczu i 3,2-3,6% białka. Rekordzistką jest krowa Miodunka 1 z OHZ Kamieniec Ząbkowski, która uzyskała 20 082 kg mleka w 305-dniowej laktacji. Krowy będące

Konie
Koń andaluzyjski - opis, hodowla i charakterystyka rasy

Raza Española, co oznacza Czysta Rasa Hiszpańska. Jest uznawany za wybitną rasę ujeżdżeniową o niezwykłych predyspozycjach, nie porównywalnych do innych koni hiszpańskich. Koń andaluzyjski jest rodzimą rasą hiszpańską, jego (...) się idealnie na dłuższe dystanse. Hodowla w Polsce Najbardziej znaną stadniną w

Gołębie
Rasy gołębi – dobre i rodzime odmiany hodowlane

Barwnogłówka poznańska Najstarsza rasa Polska, wyhodowana w Wielkopolsce. W literaturze opisywana jest jako jedna z najpiękniejszych. Barwnogłówka jest gołębiem o smukłej, eleganckiej posturze i wydętej piersi. Na głowie występuje koronka, oczy są perłowe, brew jest wyraźna, ale barwy cielistej. Dziób jest krótki i tępo zakończony, na tyle głowy

Bydło mleczne
Rasy bydła mlecznego - charakterystyka najlepszych

Polska czerwona Rodzima rasa Polska, objęta programem ochrony zasobów genetycznych i hodowlą zachowawczą. Polska czerwona jest znakomicie przystosowana do niekorzystnych warunków środowiska, jest uodporniona na choroby i dobrze wykorzystuje średniej jakości pasze. Należy do ras późno dojrzewających, pierwsze ocielenia obserwuje się w 30 miesiącu życia. Krowy rasy Polskiej

Chwasty
Szczwół plamisty - mroczne oblicze pospolitego chwastu

rośliną silnie trującą, zawiera alkaloidy: koniinę, koniceinę, konhydrynę, metylokoniinę, flawonoidy oraz niewielkie ilości olejku eterycznego. Wszystkie jego części kryją toksyczne substancje. Jedynie wysuszona roślina jest mniej trująca, choć w okresach chłodów i po deszczach jej toksyczność wzrasta. Obecnie zatrucia wśród ludzi zdarzają się bardzo rzadko. Ich prawdopodobieństwo związane jest z

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

- jest to najpopularniejsza w Polsce rasa bydła mięsnego. Jej osobniki wcześnie osiągają dojrzałość hodowlaną. Buhaje rosną do około 1100 kg. Mają silny instynkt stadny. Porody odbywają się raczej bez (...) Porody odbywają się w oborze, co wiąże się z koniecznością dostosowania pomieszczeń do tego celu. Dobrą

Trzoda chlewna
Świnia polska biała zwisłoucha - najpopularniejsza rasa świń w kraju

zwisłouchymi i szwedzkimi Landrace. Jako polska rasa została wyodrębniona w 1962 roku przez Ministra Rolnictwa. Konsumenci w Polsce poszukują wieprzowiny charakteryzującej się chudym mięsem i niewielką zawartością tłuszczu, a hodowcy doskonaląc pogłowie muszą mieć to na względzie produkując tuczniki rasy PBZ. Charakterystyka Polska biała zwisłoucha należy

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

jej trzy odmiany: łąkowa, uprawna i amerykańska. Najpopularniejsza jest koniczyna czerwona uprawna, która daje duży plon wartościowej paszy i ma duże znaczenie gospodarcze. Odmiana łąkowa ma mniejszą wartość użytkowa i występuje w naturalnych zbiorowiskach łąkowych, zaś odmiana amerykańska nie jest uprawiana w Polsce. Największe znaczenie w uprawie koniczyny czerwonej mają jej

Konie
Koń pełnej krwi angielskiej - opis i hodowla

Jeżeli jesteś fanem wyścigów konnych, to prawdopodobnie często widzisz przedstawicieli tej rasy. Konie pełnej krwi angielskiej są bardzo szybkie i dlatego zajmują pierwsze miejsca na wyścigach w galopie. Uznaje się też, że to najbardziej szlachetne konie na całym świecie, dlatego krzyżowanie z innymi rasami gorącokrwistymi uznaje się za uszlachetnianie gatunku.

Konie
Koń belgijski – zimnookrwista i skoczna rasa koni

Rasa belgijskich koni gorącokrwistych jest jedną z najmłodszych na świecie. Powstała dopiero po II wojnie światowej, kiedy to belgijscy hodowcy zaczęli krzyżować różne gatunki, próbując uzyskać szczególnie skoczną rasę. I osiągnęli sukces – wysokie ale stosunkowo lekkie konie belgijskie od lat zdobywają laury na najbardziej prestiżowych zawodach.

Konie
Koń fryzyjski - rasa zimnokrwista. Hodowla i charakterystyka

Konie fryzyjskie należą do ras zimnokrwistych. Nazywane są „Czarnymi Perłami”. Hodowane są głównie w okolicach wybrzeża Morza Północnego we Fryzji, północnej Holandii. Jest to rasa bardzo stara, niektórzy badacze twierdzą, że sięgająca czasów rzymskich.

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

żywionych zielonką, w której skład wchodzi. Jest również odporna na raka koniczyny. Cechy charakterystyczne Trifolium hybridum występuje w dwóch odmianach botanicznych: uprawnej i nadobnej, która ma trujące właściwości. Odmiany te występują w stanie dzikim, na całym terenie polskim z tym, że odmiana nadobna nie rośnie w warunkach

Konie
Konie huculskie, hucuły - hodowla i charakterystyka

zachodniej Ukrainy. Hucuły to typowe konie górskie, wykorzystywane były do celów jucznych i transportowych przez huculskich górali. Należą do najstarszych ras opisanych w Polskiej literaturze. Konie huculskie są bardzo (...) i genotypowych utrwalonych przez lata, bez specjalistycznej pracy hodowlanej. Rasa w zasadzie została ukształtowana górzystym środowiskiem

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

składniki odżywcze. Podczas stanówki nie powinno się podawać pasz objętościowych soczystych, ponieważ obciążają przewód pokarmowy i mogą zaburzać proces krycia. Żywienie koni roboczych W Polsce, w niektórych obszarach o niekorzystnych pod względem ukształtowania powierzchni, konie nadal są wykorzystywane w pracach polowych i leśnych. Konie robocze

Owce
Rasy owiec hodowanych w Polsce - przegląd i charakterystyka

bezrogie, natomiast u tryków mogą występować rogi. Rasa ta posiada wspaniale zaznaczone cechy wełniste. Pole obrostu wełny, jest duże i obejmuje całe ciało wraz z częścią głowy, do linii oczu oraz nogi aż do stawu skokowego oraz nadgarstkowego. Wełnę pochodzącą od merynosa polskiego cechuje delikatność, wyraźne karbikowanie, jednorodność włókien

Konie
Koń appaloosa - opis, hodowla i charakterystyka rasy

Pierwotnie appaloosy należały wyłącznie do indiańskiego plemienia Nez-Perce, które jako jedyne prowadziło systematyczną hodowlę koni, dbając o ich czystość rasową. W wyniku stopniowej kolonizacji, Indianie zostali wypędzeni z miejsca zamieszkania w okolicy rzeki Palouse, a rasa zaczęła stopniowo ginąć. Jednak na początku XX wieku, z inicjatywy amerykańskiego ranczera Claude Thompsona,

Konie
Koń trakeński - charakterystyka, opis i hodowla rasy

Traken to rasa z bardzo długą historią. Prawdopodobnie jego przodkowie brali udział w bitwie pod Grunwaldem, niosąc na grzbietach rycerzy krzyżackich. Konie trakeńskie bowiem to odmiana stworzona przez Krzyżaków poprzez mieszanie koni żmudzkich z gatunkami orientalnymi.

Konie
Koń oldenburski - opis, hodowla i charakterystyka

Dostojny koń oldenburski przez wiele lat był ulubieńcem prywatnych hodowców. Wysoki, dość ciężki, silny i elegancki, aż do połowy XX wieku uważany był za najlepszego konia zaprzęgowego. Mechanizacja rolnictwa, rozwój kolei i transportu samochodowego spowodowały jednak gwałtowny spadek zapotrzebowania na oldenburgi i rasa jest zagrożona wyginięciem.

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

roślinny ochronnej. Ma wtedy szansę wzmocnić się jeszcze przed zimą i wykształcić wysoką ścierń, która ułatwia przezimowanie. Rajowy rejestr zawiera osiem odmian koniczyny białej: 4 polskie i 4 zagraniczne. Formy polskie, pomimo posiadania wielu cennych właściwości biologicznych i plenności, nie cieszą się wysoką popularnością. Problem stanowi niska wydajność reprodukcyjna

Konie
Koń śląski – ciężka, gorącokrwista rasa koni zaprzęgowych

Kierunki jego użytkowania obejmują pracę rolnictwie i transporcie. Ponadto konie śląskie układa się do jazdy wierzchem i (...) klaczy. Potomstwo tak dobranych par poddawano dalszemu krzyżowaniu ze starymi rasami pruskimi, a później również angielskimi. (...) Hodowlę koni śląskich prowadziły nowo powstałe stadniny w Strzelcach Opolskich, Wojanowie, Strzegomiu, Koźlu, Książu i Drogomyślu.

Kozy
Rasy kóz mlecznych, mięsnych i wełnistych - przegląd

przetwórstwa mleka koziego. Typ użytkowy mleczny W Polsce użytkuje się dwie rasy, szczególnie w celu krzyżowań i poprawy wydajności mlecznej. Typ użytkowy mleczny charakteryzuje się suchą konstytucją, dużym i pojemnym wymieniem oraz wysoką wydajnością. Rasa saaneńska Kozy saaneńskie pochodzą ze Szwajcarii. Mają wybitne

Konie
Koń haflinger - opis, hodowla i charakterystyka rasy

do nauki jazdy. Są bardzo wytrzymałe, a rajdy i marsze na długie dystanse to dla nich prawdziwa radość.  Rasa charakteryzuje się niezwykłą inteligencją, bystrością i zdolnością szybkiego uczenia się. Żywienie Konie zimnokrwiste, jak haflingery,  mogą dostawać minimalnie więcej kalorii niż wskazuje na to ich dzienne zapotrzebowanie na

Rośliny pastewne
Jak uprawiać koniczynę perską? Poznaj najważniejsze zasady

W polskich warunkach klimatycznych koniczyna perska (Trifolium resupinatum) jest wielokośną, jednoroczną, jarą rośliną pastewną. Może również występować w formie ozimej. Wykorzystywana jest wyłącznie w uprawie polowej. Pochodzi z Persji i Afganistanu. Zalicza się do niej cztery populacje geograficzne: amerykańską, hiszpańską, irańską i portugalską. Do najważniejszych odmian botanicznych należy: typicum, suaveolens i clussi.

Konie
Konie pinto - niezwykłe ze względu na umaszczenie

Pinto to w zasadzie nie rasa, tylko rodzaj umaszczenia, ale koni w tym typie jest tak dużo i są tak do siebie podobne, że zaczęto je łączyć i określać jedną wspólną nazwą. Z języka hiszpańskiego „pinto” oznacza palmę i słowo to jest naprawdę najlepszym określeniem wyglądu tego konika.

Pszczoły
Rasy pszczół – charakterystyka czterech najpopularniejszych ras w polskiej hodowli

charakterystykę ras pszczół występujących w Polsce i przybliżamy zagadnienia krzyżówek międzyrasowych i międzyliniowych. Pszczoła kaukaska (Apis mellifera caucasica L.) Rasa ta, pierwotnie występująca w rejonach Kaukazu, (...) polskich warunkach jest szczególnie kłopotliwe jesienią, gdyż zachodzi wtedy konieczność szybkiego podkarmienia rodziny, by nie dopuścić

Trzoda chlewna
Rasy trzody chlewnej – przegląd i charakterystyka najlepszych

zawartością mięsa w tuszy i małym otłuszczeniem Łatwością w adaptacji do zmian środowiska W Polsce najczęściej hodowane są 4 rasy ojcowskie i jedna linia syntetyczna Duroc Rasa ojcowska trzody chlewnej, sprowadzona do Polski w latach 70-tych XX wieku. Została wytworzona w USA drogą

Morele
Jaką odmianę moreli zasadzić? Wybór nie może być przypadkowy

kilka dni po Early Orange, przeważnie pod koniec lipca i na początku sierpnia. Nie opadają przedwcześnie, za to czasem latem mają tendencje do pękania przy wierzchołku. Mają wartość deserową i przetwórczą. Odmiana wytrzymała na niskie temperatury, średnio toleruje przymrozki wiosenne. Heja Polska odmiana. Drzewo tworzy luźną, rozłożystą

Bydło mięsne
Bydło rasy limousine - opis, hodowla i zdjęcia

Limousine należy do najpopularniejszych ras bydła mięsnego hodowanego na całym świecie. W Polsce jest użytkowana w czystości rasy, jako bydło opasowe oraz jako komponent krzyżowań z rasami mlecznymi w celu doskonalenia cech mięsnych potomstwa. Populacja bydła mięsnego w Polsce jest na niskim poziomie (około 0,5 % to rasy mięsne).

Jagoda kamczacka
Jagoda kamczacka - przedstawiamy najlepsze odmiany!

jednego krzewu można uzyskać ok. 5 kg owoców. Mogą samoczynnie opadać. Dojrzałość osiągają na początku czerwca, czasem pod koniec maja. Jedna z wcześniejszych odmian. Łatwo rozmnażana przez sadzonki. Zielona Polska odmiana. Średnio plenna. Owoce średniej wielkości z bardzo dużą zawartością ekstraktu i witaminy C. Wcześnie dojrzewają, na

Owce
Merynos polski – najpopularniejsza krajowa rasa owiec

rzadziej brązowe lub srebrne. Plenność i płodność Merynos polski należy do ras dojrzewających bardzo szybko. Maciorki przeznacza się do rozrodu już (...) jagniąt rzeźnych. Zarówno potomstwo czystej rasy, jak i pochodzące z krzyżówek z innymi rasami mięsnymi, cechuje się dobrymi przyrostami i dostarcza surowca wysokiej jakości. Mięso

Króliki
Rasy królików hodowlanych – małe, średnie i duże

lub 8). Rasy średnie Biały nowozelandzki Królik sprowadzony do Polski z Anglii w 1964 r., dokąd trafił z Kalifornii. Powstał z krzyżowania olbrzyma belgijskiego, zajęczaka i ras lokalnych. Jest to najpopularniejsza rasa hodowana w celu pozyskania mięsa w Polsce. Nowozelandzkie białe króliki są

Strusie
Hodowla strusi – najważniejsze informacje i ciekawostki

(2 kg), owies (0,5 kg), zielonka z traw, lucerny lub koniczyny (2-4 kg). W okresie nieśnym należy pamiętać o zwiększeniu zawartości w dawce wapnia i fosforu odkładanego w skorupie. Dawka mieszanki pełnoporcjowej powinna stanowić 2% masy ciała dorosłego ptaka. W Polsce istnieje kilka firm paszowych produkujących specjalistyczne mieszanki dla

Bydło mleczne
Krowa polska czerwona. Najstarsza słowiańska rasa bydła wraca do łask!

powstaniem różnych typów rasy: odmiana małopolska cechowała się większą masą mięśniową, krowy mazowieckie były z kolei drobniejsze, miały ciemniejsze umaszczenie, a hodowcy położyli nacisk na podniesienie ich wydajności mlecznej kosztem (...) nierówne czoła oraz krótkie, zgrabne rogi o ciemniejszych zakończeniach. Rasa zalicza się do bydła średniego kalibru:

Konie
Rozmnażanie koni - krycie, ciąża i poród

rozrodu. W rozrodzie koni, bardzo istotną rolę odgrywa ultrasonograf, dzięki któremu można zbadać obecność i przebieg ciąży, ale również zdiagnozować choroby układu rozrodczego. Dojrzałość płciowa i (...) ciała. Na pojawienie się ciąży bliźniaczej duży wpływ ma rasa. Najlepszą metodą badania podczas ciąży jest

Dynie
Prezentujemy odmiany dyni – wybierz najlepszą dla siebie

wrażliwe na chłody, mogą nie przetrwać przymrozków, dlatego powinny być wysadzane do gruntu dopiero po 15 maja, a wysiewane pod koniec tego miesiąca. Odmiany, które są zarejestrowane do upraw w Polsce (COBORU): Astra Polka, Atena Polka F1, Kandy F1, Lajkonik, Mustang F1, Nefryt F1, Negri F1, Nimba, Omar F1,

Leszczyna (Orzech laskowy)
Odmiany leszczyny – przedstawiamy te najchętniej uprawiane

świetny ozdobnik, ponieważ ma brunatnoczerwone liście i czerwone okrywy owocowe. Dojrzewa pod koniec września. Trapezuński – odmiana pochodzenia tureckiego; plenna, o wydłużonych i smacznych orzechach. Nadaje się do każdego typu sadzenia – zarówno towarowego, jak i amatorskiego. W Polsce bardzo powszechna. Trzeba uważać, bo wykazuje wrażliwość na brunatną zgniliznę.

Gęsi
Gęś landes - rasa francuska, w Polsce traktowana jako drób ozdobny

Gęsi landes należą do popularnych ras francuskich użytkowanych do produkcji stłuszczonych wątrób, w Polsce rasa ta spotykana jest raczej rzadko. Gęsi landes pochodzą z krzyżowań dzikich gęsi- gęgawej, bernikli kanadyjskiej i garbonosej. W Polsce pierwsze osobniki pojawiły się w hodowli w 1986 roku. Sprowadziła je firma GAEC Grimaud Fréres Montfaucon. Zostały wprowadzone do zasobów genetycznych populacji gęsi w Polsce w 1991 roku.

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

popularna jak rodzima kapusta głowiasta biała czy czerwona. Coraz częściej gości na polskich stołach jako baza do surówek i sałatek. Znajdziemy ją w każdej budce (...) okresowymi przymrozkami sięgającymi nawet 4 stopni Celsjusza poniżej zera, to w okresie wchodów konieczne jest zapewnienie jej temperatury na minimalnym poziomie 16 stopni, a optymalnym

Gęsi
Rasy gęsi – opisujemy najchętniej hodowane gęsi w Polsce

jest powiązana z obszarem występowania gęsi, a więc północnym lub południowym. W Polskim pogłowiu dominują gęsi białe kołudzkie, występują również regionalne gęsi i mieszańce. (...) Gęsi Białe Kołudzkie są wykorzystywane na szeroką skalę w krzyżowaniach z innymi rasami, głównie z tymi regionalnymi, w celu doskonalenia mięsności. Gęsi

Indyki
Najpopularniejsze rasy indyków. Oto nasz przegląd!

beltsville przyczynił się do powstania polskich indyków głaznowskich czarnych. Rasa ta jest odporna na choroby (mykoplazmozy) i wykazuje się wysoką przeżywalnością piskląt w okresie wychowu.   (...) 20‒25 kg, a indyczki 10‒15 kg, przez co zachodzi konieczność sztucznego unasieniania. Wadami tego typu jest

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

pracach polowych i leśnych oraz jako dostarczyciel mięsa świetnej jakości. W Polsce hodowla bydła mięsnego w czystości rasy jest rzadkością. Najczęściej klasyczne mięsne rasy bydła wykorzystuje się w krzyżowaniu towarowym, mającym na celu poprawę wydajności rzeźnej mieszańców pochodzących z krzyżówek z rasami mlecznymi. Pierwsze osobniki importowane z Francji, do

Bydło mięsne
Rasy bydła mięsnego - charakterystyka i zdjęcia

Obecnie w Polsce hodowane są w parkach i gospodarstwach agroturystycznych. Welsh black (czarne bydło walijskie) Welsh black należy do grupy ras średniej wielkości. Krowy osiągają masę ciała około 700 kg i wzrost 130 cm, a buhaje nawet 1000 kg i 140 cm w kłębie. Rasa

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki