Krowy mleczne

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Krowy mleczne

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

Hodowla krów mlecznych ma ogromne znaczenie w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku zanotowano 5,7 mln bydła, w tym 2,4 mln to krowy mleczne. Pogłowie bydła w ostatnich latach charakteryzowało się tendencją spadkową.

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

Podstawą prawidłowego żywienia bydła mlecznego jest pełne pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe w zależności od stanu fizjologicznego zwierzęcia. Poziom żywienia bydła mlecznego zmienia się w poszczególnych okresach laktacji, w głównej mierze zależy od wielkości produkcji mleka oraz masy ciała.

Bydło mleczne
Dojenie krów mlecznych - etapy, techniki i automatyzacja doju

Dojenie krów wydaje się być najprostszą czynnością wykonywaną w procesie produkcji mleka. Hodowcy podejmują szereg starań aby uzyskać jak największą wydajność swoich zwierząt, zapewnić dobrą jakość mleka i ograniczyć straty z powodu problemów zdrowotnych. Często jednak zapominają jak ważną rolę odgrywa tu właśnie proces dojenia.

Bydło mleczne
Ile mleka daje krowa? Dowiedz się więcej o wydajności mlecznej krów

Hodowla krów mlecznych to walka o ich wydajność. Poniżej przedstawiamy pomocne informacje na temat wydajności dziennej i wydajności za laktację oraz podpowiadamy, które rasy bydła mlecznego osiągnęły w tych pomiarach najlepsze rezultaty. Ciekawych, ile krowa daje mleka, zapraszamy też do zapoznania się z wynikami amerykańskich i polskich rekordzistek.

Bydło mleczne
Jak wybrać nasienie buhajów? Wymogi dla buhajów i cechy istotne przy wyborze nasienia

krowy holsztyńsko-fryzyjskie, o użytkowości typowo mlecznej. Krowy mleczne można kryć buhajami mlecznymi lub mięsnymi. W efekcie kojarzenia z buhajem mlecznym hodowca może uzyskać jałówki hodowlane na remont własnego stada lub buhajki mleczne, które są opasane do określonych mas ciała i sprzedawane na rzeź. Krowy mleczne pokryte buhajem rasy mięsnej, wydają

Bydło mięsne
Rasy bydła mięsnego - charakterystyka i zdjęcia

wykorzystywane w krzyżowaniu towarowym z krowami mlecznymi. Zwierzęta te potrzebują dobrych warunków środowiska, aby ujawniły się ich wybitne cechy rzeźne. Charolaise Charolaise jest największą rasą francuskiego bydła mięsnego. Do niedawna uważana za najlepszą do krzyżowań towarowych. Posiada niepigmentowaną skórę, w związku z czym umaszczenie jest w

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

z krzyżowania buhajów mięsnych z krowami mlecznymi. Hodowla bydła mięsnego jest cały czas w fazie rozwoju. Najwięcej w pogłowiu bydła mięsnego stanowi rasa limousine, hereford, charolaise, angus i simental. Systemy utrzymania bydła mięsnego Wszystkie systemy utrzymania bydła mięsnego są ściśle powiązane z wypasem. Specyfika

Bydło mleczne
Bydło montbeliarde – mięsno-mleczna rasa europejska

do długowiecznych – wysoką wydajność mleczną krowy uzyskują dopiero w 3.-4. laktacji i mogą utrzymywać ją nawet przez kilkanaście lat. Od zdrowej krowy pozyskuje się 7300-7800 kg mleka o zawartości 3,6-4,4% tłuszczu i 3,0-3,4% białka. Najniższa odnotowana wydajność mleczna montbeliardów wynosi 5 tys. kg surowca. Najwydajniejsze przedstawicielki rasy produkują natomiast

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

ma jednak inne wymagania niż krowy mleczne. Opasy dobrze znoszą niskie temperatury, nawet te występujące zimą w naszym klimacie. Nie potrzebują zatem specjalnej ochrony przed mrozem. Do tego wystarczy zazwyczaj wiata osłaniająca przed przeciągami. Zadaszenie chroni przed opadami atmosferycznymi. Nakłady finansowe na oborę dla opasów są więc znacznie mniejsze niż

Bydło
Przemieszczenie trawieńca – niebezpieczna choroba układu pokarmowego bydła

genetyczne. Występuje korelacja między wydajnością mleczną krowy a jej podatnością na przemieszczenie i skręt trawieńca. Postęp genetyczny warunkujący wysokie cechy produkcyjne bydła mlecznego pociągnął za sobą także większą ilość przypadków zaburzeń tego narządu. U współczesnych krów występuje większa kubatura jamy brzusznej co umożliwia także swobodniejsze ruchy organów stanowiących jej zawartość.

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

Nieosiąganie maksymalnej możliwej wydajności u krowy mlecznej jest często związane ze złym odchowem. Do wyprodukowania mleka nie wystarczy zdrowe wymię. Wszystkie układy organizmu krowy muszą funkcjonować prawidłowo. Ich rozwój odbywa się właśnie przed pierwszym wycieleniem. Żywienie i pielęgnacja Jałówki powinny być żywione do woli. W razie

Bydło mięsne
Bydło rasy charolaise - opis, charakterystyka i walory mięsne

intensywnym. Mieszańce z krowami mlecznymi mają umaszczenie koloru kawy z mlekiem, mogą mieć różnej wielkości plamy, lub mają całkowicie rude lub czerwone umaszczenie. Cel Krajowego Programu Hodowlanego Krajowy Program Hodowlany dla Rasy Charolaise ma za zadanie utrzymanie stałej masy ciała oraz wysokości w kłębie

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

i masy ciała. Krowy mleczne Głównym źródłem energii stanowią tu węglowodany łatwostrawne (skrobia) oraz strukturalne (włókno). Proporcje tych składników mają bezpośredni wpływ na przemiany energetyczne zachodzące w żwaczu. W przypadku krów mlecznych ważnym kryterium doboru pasz jest stadium laktacji. Niedobór energetyczny w okresie okołoporodowym grozi wystąpieniem

Bydło mięsne
Bydło piemontese - rasa nazywana królową ras mięsnych. Dowiedz się, dlaczego!

przypadkach krzyżowania buhajów piemontese z krowami mlecznymi – ponieważ cielęta rodzą się niewielkie (35-42 kg) i mają małe, podłużne głowy. Cechują się przy tym niestety słabą żywotnością. Ubarwienie cieląt tuż po porodzie jest czerwonawożółte i jaśnieje z wiekiem. Intensywnie opasane buhajki osiągają wysokie przyrosty dobowe rzędu 1000-1200 g.

Bydło mleczne
Na co zwracać uwagę, wybierając metodę pojenia cieląt?

brak możliwości wykorzystania pełnego potencjału krowy mlecznej w szczycie laktacji i straty ekonomiczne. Ta metoda jest najlepsza w chowie cieląt na białą cielęcinę, kiedy to młode zostają przy matkach przez cały okres żywienia. Odpajanie cieląt z wiader Zadawanie mleka lub preparatów do wiader jest metodą prostą

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

Jej skład mineralny jest zróżnicowany. Krowy mleczne, owce i konie zajadają ją niechętnie. Jedynie bydło ma mniejsze wymagania smakowe i chętnie zjada jej rośliny. Kupkówka pospolita wykazuje właściwości mykotroficzne, czyli potrafi żyć w symbiozie z grzybami. Bardzo szybko ulega lignifikacji i drewnieniu. Kłoszenie rozpoczyna pod koniec kwietnia lub

Chwasty
Kurzyślad polny - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

wpływają negatywnie szczególnie na drób, krowy mleczne, owce i psy. Zwalczanie Jednym z najlepszych sposobów na pozbycie się kurzyśladu polnego z uprawy jest wczesne niszczenie wschodów i siewek. Dorosłe rośliny mogą być zniknąć po odpowiednio głębokiej orce i innych działaniach pożniwnych. Chociaż odradza się z łodyg

Bydło mleczne
Rasy bydła mlecznego - charakterystyka najlepszych

W Polsce, według danych Głównego Urzędu Statystycznego (2012 r.) jest 5,7 mln sztuk bydła, w tym 2,4 mln to krowy mleczne. Rasy mleczne mają typowe cechy charakteryzujące typ użytkowy mleczny. Kształt ciała wpisany w trójkąt, dobrze zbudowane, wysoko zawieszone wymię i płaskie umięśnienie.

Bydło mleczne
Bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej - najpopularniejsze w Polsce

Są to krowy o największej liczebności na całym świecie, osiągające najwyższe wydajności mleka. Do tej grupy należą tzw. „krowy rekordzistki”. Do stworzenia bydła o tak wysokiej wydajności mlecznej przyczynili się kanadyjscy i amerykańscy farmerzy prowadząc intensywną pracę hodowlaną. Doskonalono przede wszystkim mleczność wraz z zawieszeniem

Bydło mleczne
Krowa polska czerwona. Najstarsza słowiańska rasa bydła wraca do łask!

Krowa polska czerwona jest najstarszą ze słowiańskich ras bydła. Niegdyś pospolita w całej Europie Środkowej, dziś stanowi mniej niż 3% krajowego pogłowia bydła. Ze względu na wysoką zdrowotność rasy i możliwość jej użytkowania w dwóch kierunkach – zarówno mlecznym, jak i mięsnym – znaczenie naszych rodzimych czerwonych krów może jednak stopniowo wzrastać.

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

zwierzęta w każdym wieku i na każdym etapie laktacji. Objawy ogólne zauważalne przez hodowcę to spadek lub całkowity brak apetytu oraz obniżenie wydajności mlecznej. Jeśli zaburzenie dotyczy jelit krowy wykazują objawy kolkowe – stoją ze zgarbionym grzbietem lub się pokładają, kopią nogami i ryczą. Reagują bólowo na próby uciskania brzucha.

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

Krowy mleczne utrzymywane są w dwóch systemach , uwięziowym i wolnostanowiskowym. Obora wolnostanowiskowa to budynek, w którym krowy utrzymywane grupowo mogą się swobodnie przemieszczać. W każdej oborze tego typu są wydzielone strefy legowiskowa, paszowa i gnojowa.

Bydło mleczne
Bydło rasy jersey - opis, charakterystyka i zdjęcia

Bydło jersey należy do ras o jednostronnej użytkowości mlecznej. Zostało wyhodowane na wyspie Jersey w Wielkiej Brytanii. Historia rasy sięga XVIII wieku. Krowy tej rasy mają bardzo charakterystyczny wygląd, są niewielkiego wzrostu, mają łagodny temperament, a ich mleko posiada specyficzny skład.

Bydło mleczne
Jakie są sposoby określania wieku, masy ciała i kondycji u bydła?

Ocena kondycji krów mlecznych Oceny kondycji krów mlecznych dokonuje się korzystając ze wzoru (BCS-5) Wildmana (1982), który dzieli zwierzęta według pięciopunktowej skali na podstawie obecności rezerw energetycznych w postaci tłuszczu podskórnego. Oceny dokonuje się z dokładnością do 0,25 punktu. Krowy zapasione otrzymują 5 punktów, natomiast wychudzone 1 punkt.

Bydło mleczne
Bydło rasy simental - opis, charakterystyka i zalety

ponieważ posiada bardzo dobre cechy mleczne oraz mięsne. Pochodzenie i historia w Polsce Simentale pochodzą ze Szwajcarii z doliny rzeki Simme, skąd wzięła się ich nazwa. Eksport rasy do Polski rozpoczął się na przełomie XVIII i XIX wieku. Początkowo, najwięcej gospodarstw utrzymujących te krowy było zlokalizowanych na

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

  Legowiska Krowa produkuje najwięcej mleka gdy leży. Wtedy bowiem zwiększa się przepływ krwi przez wymię. Zapewnienie dostępu do legowiska, jego odpowiednie wymiary i wyścielenie jest więc bardzo istotne dla osiągnięcia maksymalnej wydajności. Postęp genetyczny w wydajności krów mlecznych pociągnął za sobą też zmiany w

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

W głównej mierze w żywieniu letnim wykorzystywane jest pastwisko, a w zimie pasze gospodarskie. Opas razówek Młode krowy, po pierwszym ocieleniu w wieku 24 miesięcy są użytkowane mlecznie, przez 100 dni, później zasuszane i opasane. Opas razówek prowadzi się około 2-3 miesięcy, do uzyskania 500 kg masy

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

jest również system całorocznego utrzymania zwierząt na pastwisku, oczywiście z dostępem do jakiegoś pomieszczenia, w którym krowy mogą się ukryć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Systemy utrzymania bydła mięsnego Bydło mięsne, tak jak mleczne można utrzymywać w oborach stanowiskowych lub wolnostanowiskowych. Najczęściej spotykanym systemem są obory wolnostanowiskowe z

Bydło mleczne
Hala udojowa - wszystko, co trzeba wiedzieć o jej rodzajach i obróbce mleka

hale udojowe. Najbardziej praco- i czasochłonnym zajęciem w oborach utrzymujących bydło mleczne są zabiegi związane z dojem, stanowią ponad 50% robocizny. Obecnie stosuje się (...) liczby krów. Pierwszym etapem, który również może być automatycznie sterowany jest przepędzanie krów. Krowy oczekujące na dój i paszę treściwą stoją w kolejce do hali

Bydło mleczne
Ketoza – częsta choroba krów mlecznych. Objawy, zapobieganie i leczenie

Ketoza to jedno z najczęściej spotykanych zaburzeń u dorosłego bydła mlecznego. Obecnie problem ten ma dużo większe znaczenie niż 20 czy 30 lat temu. Ma na to wpływ postęp genetyczny zmierzający do polepszenia potencjału produkcyjnego tych zwierząt. Dzięki niemu krowy dają więcej mleka, hodowla staje się bardziej opłacalna, natomiast zwierzęta częściej chorują.

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

trwałe użytki zielone i pasze gospodarskie przy małym udziale pasz treściwych. Bydło mięsne nie jest tak wymagające, jak mleczne jeśli chodzi o sposób utrzymania. Nie trzeba więc inwestować w nowoczesne technologie w oborach (krowy nie są dojone), czy jakoś szczególnie dostosowywać pomieszczenia dla zwierząt. Oprócz tego rzadziej chorują, a także jest

Kozy
Koza saaneńska - ceniona rasa mleczna

tłuszczowe mleka koziego są mniejszej średnicy niż w mleku krowim, dlatego jest on łatwiej przyswajalny. W Polsce spożywa się mleko nieprzetworzone, sery dojrzewające, twarogi, napoje fermentowane i lody. Jedynym pojawiającym się problemem w rozpowszechnianiu tego rodzaju mleka, jest niewielka liczba zakładów mleczarskich zajmujących się technologią i przerobem mleka koziego.

Bydło mięsne
Bydło rasy limousine - opis, hodowla i zdjęcia

% to rasy mięsne). Wołowina jest pozyskiwana głównie od ras mlecznych lub mieszańców. Rasa Limousine bardzo dobrze przystosowuje się do niekorzystnych warunków środowiska. (...) Charakterystyka rasy Limousine należy do ras bydła mięsnego średniego kalibru. Krowy uzyskują 650-850 kg masy ciała i 135 cm w kłębie, a

Bydło mleczne
Bydło białogrzbiete - poznaj polską rasę krów o dużej zdrowotności i małych wymaganiach

z terenów położonych na wschodzie od Wisły, dlatego dawniej nazywano je krowami nadwiślańskimi lub powiślańskimi. W pierwszej połowie XX w. rasa ta stanowiła blisko 10% krajowego pogłowia bydła. Po II wojnie światowej, ze względu na wzrost popularności nowszych, wydajniejszych ras bydła mlecznego, doszło do niemal całkowitego zaniku krów białogrzbietych. Pracę nad

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

godzin dziennie. Przeprowadzono szereg badań, w których porównywano wyposażenie stanowisk oraz ich wpływ na wydajność mleczną i długość odpoczynku krów. Oceniano indywidualne preferencje osobnicze, a na końcu uśredniono wyniki. Stanowiska Udowodniono, że krowy zdecydowanie bardziej wolą leżeć na suchej ściółce lub materacach gumowych niż na piasku. Więcej

Bydło mleczne
Od czego zależy wydajność mleczna krów? Odpowiadamy!

w okresie zasuszenia i na początku laktacji. Kondycja zwierząt Na 6-8 tygodni przed porodem krowy poddaje się zasuszeniu. Niewłaściwa pielęgnacja zwierząt w tym okresie jest najczęstszą przyczyną obniżenia ich mleczności. W dniu wycielenia wskaźnik kondycji zwierzęcia powinien wynosić

Bydło mleczne
Poidła dla bydła - prawidłowe pojenie w oborze i na pastwisku

Woda w żywieniu bydła odgrywa bardzo ważną rolę. Swobodny dostęp do nieograniczonej ilości wody decydująco wpływa na produkcyjność krów mlecznych i strawność składników pokarmowych u bydła mięsnego i przyrost masy mięśniowej. Prawidłowo skonstruowana obora, powinna posiadać sprawy system rozprowadzania wody pitnej dla zwierząt. Zaobserwowano, że krowy korzystają z poideł systematycznie w określonych godzinach, najczęściej po doju o godzinie 7.00-8.00 rano oraz po południu między 17.00-18.00.

Bydło mleczne
Bydło normandzkie - francuska rasa charakteryzująca się cętkowanym umaszczeniem

Bydło normandzkie to rasa typu mleczno-mięsnego, z naciskiem na pierwszy kierunek użytkowania. Byki i krowy o dużych gabarytach i charakterystycznym, cętkowanym umaszczeniu są malowniczą ozdobą francuskich pastwisk – stanowią wręcz atrakcję turystyczną, w innych krajach spotyka się je bowiem niezwykle rzadko. Bydło normandzkie wywodzi się z Francji, gdzie jego przodkowie zostali przywiezieni najprawdopodobniej przez Wikingów.

Bydło mleczne
Przebieg ciąży i poród u krów - najważniejsze informacje

krów jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ekonomikę chowu i hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Rozród bydła ma na celu uzyskanie jak największej liczby potomstwa. (...) jajowe znajdują się w pęcherzykach. Po pęknięciu na pęcherzyku wytwarza się ciałko żółte. Krowy są zwierzętami poliestralnymi, komórki rozrodcze są produkowane cały rok.

Kozy
Koza burska - rasa mięsna. Hodowla i charakterystyka

piersiowa cechuje się dużą pojemnością i głębokością. Nogi w porównaniu do ras mlecznych są krótsze i grubsze oraz szeroko rozstawione. Pęciny mają większy obwód, a (...) często kozy burskie są utrzymywane z innymi gatunkami zwierząt gospodarskich, na ogół z krowami i owcami. Mają spokojny temperament i są łagodnie nastawione do ludzi.

Bydło mleczne
Jak leczyć zapalenie wymienia o charakterze zakaźnym i środowiskowym?

mleka. Zapalenie wymienia jest najczęstszym schorzeniem występującym w stadach wysokoprodukcyjnych krów mlecznych. Stanowi aż 30% chorób zakaźnych pojawiających się na fermach utrzymujących bydło. Naraża (...) podstawowe zasady higieny doju oraz przeprowadzając dezynfekcję sprzętu. Jeżeli terapia nie daje efektów krowy chore należy poddać brakowaniu, ponieważ schorzenie nawet zaleczone będzie nawracać. Nie

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

Kozy mają znacznie skromniejsze wymagania żywieniowe niż krowy i owce. W języku funkcjonuje utarte powiedzenie, że „koza zje nawet miotłę” – nie oznacza to jednak, że zwierzęta karmione paszami słabej jakości utrzymają wysoką płodność i zadowalającą wydajność mleczną. Racjonalne żywienie kóz uwzględnia ich potrzeby związane z wiekiem, płcią i kierunkiem użytkowania oraz dostępność poszczególnych pasz w zależności od pory roku.

Kozy
Hodowla kóz mlecznych - kilka ważnych aspektów

jest w produkcji galanterii. W Polsce najbardziej popularna jest użytkowość mleczna. Mleko kozie ma wiele zalet. Jest bogate w witaminy z grupy B oraz mikro – i makroelementy. Może być spożywane przez osoby z alergią na białka mleka krowiego. Jest bardziej kaloryczne niż mleko krowie. Zawiera też więcej tłuszczu

Bydło mleczne
Bydło salers – jedna z najstarszych francuskich ras. Charakterystyka i metody hodowli

typowo mięsnych – kształtuje się ona na poziomie 56-58%, maksymalnie 63%. Zwierzęta dostarczają marmurkowate mięso bardzo dobrej jakości. W okresie laktacji krowy oddają 3050 kg mleka. Rekompensatą za niewielką wydajność mleczną i rzeźną są niskie wymagania pokarmowe i wysokie zdolności adaptacyjne, które pozwalają na utrzymywanie bydła na pastwisku przez cały rok.

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

tylko 3% całego pogłowia krów. Opasane są głównie młode buhajki i wybrakowane krowy. Poziom żywienia określonej grupy zwierząt zależy od płci, masy ciała, (...) się osobniki młode- buhajki o masie ciała 120-150 kg ras mięsnych lub krzyżówek mięsno-mlecznych. Pasze treściwe w dawce stanowią około 50% suchej masy dawki. W

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

Prawidłowy odchów cieląt ma bezpośredni wpływ na późniejsze przyrosty masy ciała, wydajność mleczną, zdrowotność oraz zdolności do rozrodu. Zapewnienie właściwych warunków odchowu to przede wszystkim (...) jakość maleje wraz z upływem godzin od porodu. Siara powstaje w gruczołach mlekowych krowy na kilka dni przed porodem i jest produkowana przez kolejnych kilka

Bydło mięsne
Bydło hereford – ceniona, angielska rasa bydła mięsnego

przez dłuższy czas. Herefordy są bardzo często wykorzystywane w krzyżowaniach międzyrasowych w celu polepszenia wydajności rzeźnej oraz dziennych przyrostów ras mlecznych. Poprawiają się wskaźniki płodności, a cielące się krowy nie mają problemów przy porodzie. Dzięki temu zwiększa się także wartość użytkowa mieszańców. Mięso charakteryzuje się marmurkowatą teksturą,

Bydło mleczne
Przybliżamy dozwolone w Polsce metody kolczykowania i znakowania bydła

podczas doju oraz kontroli wydajności mlecznej i długości laktacji. Mikroczipy są bezpieczne, trwałe i sprawiają najmniej bólu zwierzętom podczas aplikacji. Wadą tego rodzaju znakowania jest to, że odczytu numeru mikroczipa można przeprowadzić tylko z bliskiej odległości (więc na pastwisku czy w oborze wolnostanowiskowej wyszukanie konkretnej krowy może być utrudnione).

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki