Kultywatory o zębach sztywnych

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Kultywatory o zębach sztywnych

Zabiegi agrotechniczne
Kultywatorowanie – ważny zabieg spulchniający ziemię i pomagający zwalczać chwasty rozłogowe

Kultywatorowanie to potoczna nazwa drapaczowania – uzupełniającego zabiegu uprawy roli. Jego głównym celem jest spulchnienie, kruszenie i mieszanie roli bez jej odwracania. Kultywatorowanie wykonuje się przy użyciu kultywatora, który działa na znacznej głębokości gleby (10- 20 cm). Zabieg ten spełnia wiele różnorodnych zadań. Przede wszystkim przyspiesza osiadanie roli dzięki rozrywaniu i kruszeniu skib po orce na stanowiskach ciężkich i zwięzłych. Jeśli upłynęło dużo

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

pługiem, lecz narzędziami, takimi jak kultywatorysztywnych zębach, brony talerzowe i wirnikowe, spulchniacze lub inne maszyny uprawowe, które umożliwiają intensywne, lecz płytkie mieszanie odbywające się zaraz po zbiorze roślin, dzięki (...) W uprawie pożniwnej stosowane są kultywatory-grubery o sztywnych zębach zakończonych gęsiostopkami w połączeniu z sekcją

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

trwa około 2-3 lata. Łodygi esparcety osiągają wysokość nawet 1 m, są sztywne i wyprostowane oraz wyrastają z szyjki korzeniowej. Na jesień zamierają razem z (...) którym były zboża, należy przeprowadzić zespół uprawek pożniwnych i przedzimowych, do których zaliczamy kultywatorowanie połączone z bronowaniem. Ma to na celu niszczenie chwastów, które mogą

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

na początku uprawy ogórka. Niedobór powoduje zahamowanie roślin we wzroście. Wyrastają drobne, sztywne, ciemnozielone liście. Opóźnione jest dojrzewanie owoców. Potas (K) wpływa pozytywnie (...) prowadzony jest późno, stosuje się wyłącznie orkę przedzimową. Do uprawek wiosennych należą włókowanie, kultywatorowanie i bronowanie. Zestaw tych zabiegów stosuje się dla polepszenia stosunków wodno-powietrznych

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

wytwarza palowy system korzeniowy, który głęboko wnika w glebę. Jej łodyga jest sztywna i wyprostowana. Może osiągać wysokość do 120 cm i wytwarza 2–3 pędy (...) lub bron. Uprawki przedsiewne powinny być wykonywane na jak najmniejszej głębokości, za pomocą kultywatora. Optymalne dawki nawozów wynoszą ok. 30–40 kg P2O5/ha, 50–70

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

jest prosta. Składa się z łańcucha, do którego przymocowane są zgarniaki, kół zębatych i jednostki napędowej. W budynku znajduje się pozioma pętla i pochyła wyrzutnia (...) związana z wymianą części szybko zużywających się takich jak liny, łańcuchy na cięgno sztywne. Ogromnym atutem tego systemu jest możliwość dostosowania go do różnego układu

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

zaczynają się rozgałęziać przed fazą rozwoju pąków. Łodyga łubinu jest sztywna i prosta oraz odporna na wyleganie. Jest również owłosiona i osiąga wysokość (...) zbiorze przedplonu należy wykonać zabiegi odchwaszczające glebę. Można w tym celu wykonać podorywkę, kultywatorowanie lub kilkukrotne bronowanie. Jesienią należy wykonać orkę przedzimową, a

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

wykonać głęboką orkę przedzimową, pozostawić w ostrej skibie. Jeśli pole nie jest nadmiernie zachwaszczone ani nie zaobserwowano licznych, zeschniętych łętów, zamiast ziębli dopuszcza się wykonanie kultywatorowania łapami sztywnymi. Po przedplonach zbożowych i strączkowych (łubin, bobik) trzeba wykonać cały zespół uprawek pożniwnych a w październiku przystąpić do orki przedzimowej. Błędem agrotechnicznym jest

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

warstwie roli. Włókowanie na glebach lżejszych a bronowanie na zwięźlejszych przerywa parowanie z gleby, wyrównuje jej powierzchnie.  Po wysiewie nawozów glebę spulchnia się za pomocą kultywatora o sztywnych łapach lub glebogryzarki. Zwięzłość spulchnionej gleby zapewnia wałowanie i bronowanie. Nawożenie Burak pastewny należy do gatunków o dużych potrzebach

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki