Kury nie składają jaj

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Kury nie składają jaj

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

Nieśność kur ma bezpośredni wpływ na ekonomikę produkcji drobiarskiej. Obecnie najlepsze i najbardziej wydajne nioski podczas 52 tygodni mogą wyprodukować 320 jaj. Wyniki na tym poziomie można uzyskać dzięki doskonaleniu genetycznemu cech użytkowych drobiu. Przez ostatnie lata kładziono nacisk na cechy produkcyjne czyli liczbę zniesionych jaj, masę ciała,

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

rzepaku można wykonywać opryskiwanie fungicydami. Termin zastosowania takich zabiegów jest uzależniony od fazy rozwojowej roślin oraz od biologii patogena. Jesienią, w fazie 4-8 liści rzepaku, chemiczne zabiegi wykonuje się przeciwko suchej zgniliźnie kapustnych, czerni krzyżowych oraz szarej pleśni. Wiosną, kiedy rusza wegetacja, w fazie wydłużania pędu głównego, można powtórzyć zabieg.

Szkodniki warzyw
Szkodniki kapusty – skutecznie zwalczany te najgroźniejsze!

połowie kwietnia. Motyle drugiego pokolenia składają jaja w lipcu. ZWALCZANIE: ponieważ samice składają jaja na chwastach, podstawowym zabiegiem profilaktycznym będzie ich systematyczne pozbywanie się. W okresie wylęgania się gąsienic stosujemy opryski preparatami: Dursban 480 EC, Klon 480 EC lub Wojownik 050 CS. Bielinek rzepnik

Szkodniki drzew i krzewów
Mówimy stanowcze „nie” szkodnikom jabłoni!

motyl, również wygryza korytarze i składa jaja. Rozpoznać go można po białym kolorze i brunatnej głowie. Samce osiągają wielkość ok. 2cm, samice – powyżej 3cm. PRZECIWDZIAŁANIE: obcinanie chorych gałęzi i, poprzez palenie, udaremnianie rozprzestrzeniania się szkodnika na inne drzewka. Środki chemiczne okazują się nieefektywne. Tarczniki –

Kury
Kury leghorn – ceniona i popularna rasa kur niosek

wyeliminowanie instynktu kwoczenia sprawiły, że kury te znoszą nawet 300 jaj rocznie, przez co stały się najczęściej hodowanymi nioskami na świecie. Kury rasy leghorn to najbardziej charakterystyczne przedstawicielki typu (...) skomponować paszę, żeby znalazły się w niej wszystkie te składniki w odpowiednich proporcjach. Najlepszym

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

Dawka herbicydu jest zależna od terminu stosowania oraz stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji. Często zalecane jest stosowanie herbicydów nalistnych, które dobierane są na podstawie występujących gatunków chwastów. Powschodowe środki ochrony roślin należy stosować wcześnie, najlepiej w 2-3 fazie liści, ponieważ kukurydza najbardziej jest wrażliwa na zachwaszczenie w 3-8 fazie liścia.

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

późnego lata (wrzesień). Przy późniejszym terminie zastosowania obornika może dochodzić do dużych strat azotu amonowego, które są powodowane przez niekorzystne warunki pogodowe, np. częste występowanie wysokich temperatur powietrza. W związku z tym obornik należy stosować przy pochmurnej pogodzie, a po jego rozrzuceniu na glebę trzeba wykonać orkę. Dobry

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

ślimaka można pozyskać około 200 jaj. Jaja są myte, umieszczane w solance i słoikach. Zainteresowanie kawiorem ślimaczym rośnie. Od ślimaków winniczków nie pozyskuje się jaj. Wymagania środowiskowe Ślimaki do optymalnego wzrostu, rozwoju i rozmnażania potrzebują odpowiednich warunków dotyczących temperatury, wilgotności oraz długości dnia świetlnego.

Ślimaki
Hodowla ślimaków afrykańskich - kulinarnego rarytasu eksportowego

niej łatwo wykopać dołki pod składanie jaj, ale jednocześnie musi dobrze utrzymywać wilgoć. Nie może oblepiać ciała ślimaka i powinna mieć odczyn neutralny, choć dopuszczalny jest też lekko zasadowy. Ślimaki zjadają ziemię, podłoże musi więc cechować się wysoką zawartością węglanu wapnia, który pokryje zapotrzebowanie zwierząt na składniki mineralne. W hodowli

Szkodniki drzew i krzewów
Owocówka śliwkóweczka - najgroźniejszy szkodnik śliw. Radzimy, jak z nim walczyć!

pokolenia wiosennego, po kwietniowym przepoczwarzeniu, składają jaja na zawiązkach owoców na przełomie maja i czerwca. Płodność samicy wynosi wtedy 35–50 jaj. Charakterystyczne jest to, że na około dzień przed wylęgiem przy powierzchni jaja zaczyna być widoczna czarna głowa gąsienicy. W około pół godziny po nim gąsienice wgryzają się do owoców

Dzikie ptaki
Cyranka - powszechnie występująca w Polsce kaczka zwana trajkotką

po roku (mimo tego zdolność składania jaj nabywają zazwyczaj dopiero po 2 latach). Ważne jest, że samiec nie pomaga samicy w wychowaniu piskląt, choć na etapie składania jaj i na początku ich wysiadywania będzie krążył wokół gniazda. Żywienie Cyranki są wyjątkowo mało roślinożerne. Zatem na ich

Truskawki
Zwalczamy szkodniki truskawek. Zwycięsko odpieramy atak!

Samice nie potrzebują zapłodnienia, by składać jaja. Roztocz atakuje młode, nierozwinięte liście. Wysysa z nich soki, jak również z pąków kwiatowych i rozwijających się kwiatów. Liście porażonych truskawek żółkną, ulegają deformacjom, mogą zasychać. Owoce słabo się wykształcają, są drobne, wolniej dojrzewają. Osłabione rośliny karłowacieją, są mniej odporne na mróz. Obserwuje

Szkodniki drzew i krzewów
Szkodniki czereśni nam niegroźne! Dzielimy się wskazówkami o rozpoznaniu i zwalczaniu

szkodnika to motyl, którego samica składa jaja w korze czereśni na przełomie czerwca i lipca. Gąsienica trociniarki czerwicy osiąga długość nawet 10 cm, a rozpoznać ją można po ciemnoczerwonej barwie grzbietu i jasnych, kremowych bokach oraz ciemnej głowie. Jeśli nie zauważyliśmy samego osobnika, co zresztą jest trudne do zaobserwowania, gdyż

Szkodniki upraw
Pchełka rzepakowa – niepozorny szkodnik rzepaku czyha!

nadlatywać na rzepak ozimy. Samice składają jaja w glebie w pobliżu roślin, na głębokości około 1 cm. W przypadku łagodnej zimy składanie jaj może trwać aż do wiosny. Larwy, które wylęgają się, wchodzą na roślinę, wgryzają się do ogonków liściowych i przechodzą do pędu głównego, gdzie spędzają zimę.

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

maju i zasiedlają drzewa. Samice składają jaja bezpośrednio do gleby. Inne gatunki, których obecność ma znaczenie wyłącznie w niektórych regionach Polski, to guniak czerwczyk i ogrodnica niszczylistka.   Drutowce Drutowce to larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych Elateridae. Pojawiają się zazwyczaj w stanowiskach z dużą

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

stanowi 44 111 860 sztuk. Kury nieśne produkują jaja spożywcze, po spadku nieśności są oddawane do rzeźni i wykorzystywane w kierunku mięsnym. W Polsce kury są najliczniejszym gatunkiem drobiu. (...) dnia świetlnego oraz zmienia paszę na bardziej skoncentrowaną w składniki pokarmowe. Okres nieśności

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

pomagających w pobieraniu i wczesnej obróbce cząstek pokarmowych. Kury należą do drobiu grzebiącego, podobnie jak indyki, (...) przełyku pełniący funkcję magazynu pokarmu, gdzie ulega on namoczeniu. Żołądek składa się z dwóch części. W gruczołowej (...) udziału w paszy ponad zalecane normy może skutkować składaniem jaj mniejszych, o przykrym zapachu i z

Kury
Jakie gniazda dla kur niosek? Odpowiadamy!

w miarę możliwości, prywatność kurom. Najwyższe parametry czystości mają jaja z chowu klatkowego, ponieważ od razu po (...) nie pozwalają na zbytnią obsadę gniazd. Po pierwsze, dlatego, że kury, które nie mają swobodnego dostępu do (...) skrzynek (np. po owocach). Podczas tworzenia nowych miejsc do składania jaj, najważniejsze jest aby móc zapewnić

Kury nieśne
Kura messa – doskonała, nieśno-mięsna krajowa rasa kur

przybierają barwę cielistą. Kury messa zaczynają się nieść ok. 160 dnia życia i rocznie znoszą do 290 jaj o kremowobiałych skorupkach. Masa jaja wynosi zazwyczaj 55-66 g. Podobnie (...) na betonowym fundamencie, który chroni przed wilgocią. Zgodne stado składa się z jednego koguta oraz przynajmniej

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

o różnym podłożu. Kury nioski mogą zapadać na choroby związane z niedoborami składników mineralnych i witamin, choroby bakteryjne, wirusowe oraz pasożytnicze. Choroby niedoborowe Niedobór (...) Niedobór wapnia i fosforu powoduje tworzenie cienkich, kruchych skorup jaj i obniżenie nieśności. Zbyt mało chloru

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

ten umożliwia zachowanie względnej czystości jaj. Jaja staczają się po lekko nachylonej podłodze do rynienki, skąd są odbierane przez hodowcę lub mechanicznie przemieszczane do magazynu. Zwiększeniem intensywności produkcji na 1m2 jest wykorzystanie baterii. Klatki są umieszczone na sobie, w kilku kondygnacjach. Woliery zapewniają swobodę ruchu, dostęp do świeżego

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Początek strzelania w źdźbło wyznacza termin stosowania drugiej dawki nawożenia azotowego. Wpływa na wykształcenie sprawnego i w pełni dojrzałego aparatu fotosyntetycznego. Korzystnie działa na drugą składową plonu zbóż, jaką jest liczba ziaren w kłosie. Trzecia dawka, przypadająca na kłoszenie, podnosi procentową zawartość białka w ziarnie. Cecha ta jest szczególnie pożądana

Kury
Kury rasy sussex - charakterystyka, hodowla i żywienie

względu na dwoje spore rozmiary, kury rasy sussex są dobrym źródłem mięsa, ale sprawdzają się również jako nioski – składają około 220 jasnych jaj rocznie o masie 54-63 gramy. (...) w którym mogą schronić się przed deszczem czy składać jaja. Ten budynek nie musi być duży

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

plonu ziarna jęczmienia jarego. Wskazano terminy stosowania nawożenia poszczególnymi pierwiastkami. Tabela 1. Wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu ziarna jęczmienia jarego ze wskazaniem terminów ich stosowania. Na podstawie: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010.  

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

podłoża. Niektóre gatunki, np. okonie, składają jaja w długich wstęgach, które owijają wokół zatopionych w wodzie obiektów. Rozwój narybku Po wylęgu larwy przez ok. 7 dni stoją nieruchomo w wodzie i żywią się zapasami z woreczka żółtkowego. Niektóre gatunki, np. karaś i lin, są wyposażone w

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

składanie złóż jaj. Osobniki żeńskie składają jaja na spodniej stronie liści w okresie od czerwca do połowy sierpnia. Każde jajo to larwa, jednak aby mogła się w pełni rozwinąć, potrzebuje dużej ilości składników pokarmowych. Przechodzą one cztery stadia wylinki  (L1- L4). Ostatnie, największe stadium larwalne chcąc przeistoczyć się w poczwarki,

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

w fazie strzelania w źdźbło. Termin zastosowania drugiej dawki można opóźnić do fazy kłoszenia, jeżeli łan jest gęsty i ciemnozielony. Przy stosowaniu bardzo wysokich dawek azotu należy dzielić je na 3 części. Trzecia dawka – uzupełniająca – polega na 1-3-krotnym dolistnym zastosowaniu azotu w formie mocznika. Nie należy stosować go

Drób ozdobny
Bażant diamentowy – egzotyczny ptak doskonale zaadaptowany do naszych warunków

od bażantów złocistych. Ciało koguta osiąga długość 140-170 cm, kury natomiast – 66-70 cm. Samiec ma niezwykle (...) sterówki w nich – czarno-biały. Również długi ogon (75-90 cm) składa się z czarno-białych piór, ułożonych w (...) które wzmacniają odporność. Znajdziemy je w marchwi, pokrzywie, żółtku jaja i tranie rybnym. Tran zawiera również

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

ogranicza się do nawożenia azotem. Termin stosowania nawozu azotowego zależny jest od terminu sadzenia truskawek. Jeśli sadzimy wiosną, dawki dzieli się na pół, pierwszą stosuje się po przyjęciu się roślin, czyli 2–3 tygodnie od posadzenia, drugą połowę 4 tygodnie później. W przypadku wysadzania truskawek latem podaje się jednorazową dawkę azotu,

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

tego pierwiastka w glebie. Optymalnymi terminami stosowania magnezu są: wiosna (gleby lekkie) przed zabiegami doprawiającymi rolę, jesień (gleby ciężkie, zwięzłe) z udziałem azotu pod orkę przedzimową. O strategicznym znaczeniu pszenicy jarej, jako doskonałemu surowcu chlebowemu i paszowemu, wiadomo od dawna. Dzięki ogromnemu potencjałowi plonotwórczemu i wartości technologicznej ziarna,

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

górnych zaleceń dawek pestycydów. Drugim terminem stosowania chemicznej ochrony jest okres pojawienia się na krzakach ziemniaka larw L1 oraz L2. Ważny aspekt to terminowe wykonanie tego zabiegu. W przypadku nieznacznego opóźnienia dochodzi do wysokich ubytków masy części nadziemnej rośliny oraz niższego plonu bulw. Wynika to z działalności niezwykle żarłocznego, starszego

Dzikie ptaki
Cietrzew - leśny ptak wyróżniający się rytualnym wiosennym tokowaniem

tokowiska, gdzie w okresie poprzedzającym składanie jaj samice odwiedzają je naprawdę chętnie i regularnie. Główne toki mają miejsce albo na odkrytej polanie, albo w bagnie. Mogą być jednak poprzedzone bulgotaniem samców jeszcze z koron drzew. Samce podnoszą wtedy swoje lirowate ogony i je rozkładają, demonstrują też białe pokrywy podogonowe. Przy

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

nawet do 10 roku życia. Jaja składają od lutego do końca czerwca. W żywieniu gęsi można wyróżnić system: ekstensywny półintensywny intensywny W Polsce występują rasy wczesno-dojrzewające typu tłusto – mięsnego (np. gęś podkarpacka, zatorska) i późno-dojrzewające typu smalcowego (np. gęś pomorska, kartuzka).

Dzikie ptaki
Wróbel - licznie występujący ćwierkający ptasi mieszkaniec Polski

Pierwsze i ostatnie jaja składane przez samicę są mniejsze od pozostałych. Poza tym to ostatnie jest zupełnie inaczej ubarwione – albo raczej niedobarwione – i, co najważniejsze, niezapłodnione. Sprawia to, że stanowczo wyróżnia się ono na tle pozostałych. Taka nietypowa sytuacja wynika zapewne z przystosowania wróbli do wyprowadzenia

Szkodniki drzew i krzewów
Wypowiadamy wojnę chorobom i szkodnikom śliwy! Oto niezbędne wskazówki

owocowiec – samice tego szkodnika składają jaja w kolorze czerwonym w zakamarkach części drzewa, które są sygnałem pojawienia się kłopotliwych lokatorów. Przędziorek może zagnieżdżać się w dowolnym miejscu na drzewie, ale najwięcej szkody wyrządza na liściach, które są podgryzane i pozbawiane soków przez larwy przędziorka. PRZECIWDZIAŁANIE: stosowanie oprysku

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki