Łubin biały - nawożenie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Łubin biały - nawożenie

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

Uprawa łubinu białego (Lupinus albus) w Polsce nie jest rozpowszechniona z powodu braku odpowiednich odmian. Jednak ten gatunek łubinu odznacza się dużym potencjałem plonotwórczym. W bardzo korzystnych warunkach siedliskowych i klimatycznych można uzyskać nawet 3,0–3,5 tony nasion z hektara. Niestety ma on duże wymagania glebowe oraz zbyt długi okres wegetacji. Uprawia się go jedynie na nasiona, ponieważ nie nadaje się do uprawy na zieloną masę ze względu na to, że wytwarza duże nasiona, co podnosi koszty materiału siewnego.

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

nasion/m2, a samokończące 100–120 nasion/m2. Łubin biały wysiewa się w zagęszczeniu 60–80 nasion/m2. Ilość wysiewu dla łubinu żółtego i wąskolistnego powinna wynosić od 125 do 210 kg nasion/ha, a łubinu białego 180–280 kg nasion/ha. W przypadku gorszych warunków klimatycznych czy siedliskowych można zwiększyć normę wysiewu o 15%. Odmiany samokończące łubinu

Rzodkiewka
Przegląd najpopularniejszych odmian rzodkiewki. Którą wybrać?

koloru karminowoczerwonego z krótką częścią białą. Biały miąższ jest dość ostry w smaku. Charakteryzuje się dobrą strukturą plonu i dużą odpornością na parcenie. Leda Odmiana średnio wczesna, zalecana do uprawy wiosennej i jesiennej. Posiada cylindryczne zgrubienie o charakterystycznym białym kolorze skórki. Białym miąższ jest łagodny w smaku.

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

stosowania go w uprawie gorczycy białej. Przenawożenie gorczyc azotem powoduje obniżenie odporności na choroby i szkodniki oraz powoduje ich zwiększony wzrost, który prowadzi do wylegania roślin. Optymalna dawka fosforu powinna wynosić 30–60 kg P2O5/ha, zaś potasu 80–120 kg K2O/ha. Na glebach zwięzłych wysiewu nawozów powinno się dokonywać pod

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

takie jak lucerna, koniczyna czerwona, białabiałoróżowa, esparceta, komonica zwyczajna, rośliny motylkowe dwuletnie, jak przelot i nostrzyk biały, zimującą koniczynę krwistoczerwoną oraz jednoroczną jarą koniczynę perską i saradelę. W mieszance z trawami zajmują one szczególne miejsce w płodozmianie, bo mają działanie strukturotwórcze. W pierwszym roku motylkowe wieloletnie rosną wolno i dają

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

wysokiej zasobności nie stosuje się nawożenia. Nawożenie azotowe zależy od kompleksu glebowego. Na żytnim bardzo dobrym i zbożowym górskim należy stosować dawkę 40–50 kg N/ha, na żytnim dobrym 60–70 kg N/ha, a na żytnim słabym 80–90 kg N/ha. Siew Grykę należy wysiewać w I–II dekadzie maja.

Kapusta
Uprawa kalafiora - odmiany, rozsada, wymagania i pielęgnacja

od odmiany mają różną barwę: białą, kremowobiałą, zieloną i zielonofioletową. Ta ostatnia zawiera barwniki – antocyjany. Z róży wyrastają pędy kwiatostanowe osiągające 60–70 cm wysokości. Kwitną i owocują. Wytworzone nasiona utrzymują zdolność kiełkowania przez 3–4 lata, w 1 g znajduje się 350–400 sztuk. Znaczenie odżywcze i gospodarcze

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

kapusty głowiastej czerwonej warto zwiększyć nawożenie potasem, poprawia się wtedy intensywność barwy blaszek liściowych. Uważać także należy na nawożenie azotem, jego nadmiar bowiem zmniejsza zawartość antocyjanów. Uprawa Kapustę głowiastą białą i czerwoną oraz kapustę włoską uprawia się w podobny sposób. Najczęściej jest to uprawa z rozsady. Czasem

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

warunków można uzyskać wysoki plon nasion. Rozstawa rzędów na takich plantacjach powinna wynosić 20-30 cm lub 40-50 cm.   Nawożenie makroelementami Koniczyna białoróżowa uprawiana w siewie czystym nie wymaga nawożenia azotowego, ponieważ pobiera azot z gleby oraz syntetyzuje go z powietrza za pomocą bakterii brodawkowych.

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

  Azot Spośród wszystkich mikroelementów to azot charakteryzuje się działaniem najbardziej plonotwórczym. Jest składnikiem białek budulcowych i zapasowych.  Rośliny potrzebują go do wytworzenia 8 liści właściwych.  Jesienne przenawożenie azotem pogarsza zimnotrwałość rzepaku. Sprawia, że rośliny są wybujałe przed zimą oraz mniej odporne na choroby bakteryjne i

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

roli Najczęściej zalecanymi zabiegami przygotowującym rolę do wysiewu gorczycy białej jest podorywka (12‒15 cm) i czynności przyspieszające osiadanie gleby (wał Campbella i kolczatka). Przed siewem konieczne jest zastosowanie agregatu uprawowego (brona i wał strunowy).   Nawożenie Na glebach o wysokiej zasobności w fosfor

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

początku wiosny. W taki mulcz można również wsiać roślinę główną, a wtedy nie zachodzi potrzeba wykonywania właściwej orki. Nawożenie W zależności od stanowiska, na którym uprawiana jest gorczyca biała, stosuje się optymalne nawożenie wynoszące: 30–50 kg P2O/ha, 60–100 K2O/ha i 40–60 kg N/ha. Gorczyca wykazuje też duże

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

powoduje obniżenie jej jakości biologicznej, poprzez znaczące zmniejszenie udziału albumin i globulin w ogólnej ilości białka. Wzrostowi ulega zawartość białek mniej ważnych pod względem żywieniowym – glutelin i prolamin. Efektywność nawożenia azotowego jest ściśle związana z pogodą, a zwłaszcza z ilością opadów w okresie późnojesiennym i zimowym. Im więcej

Rzodkiewka
Uprawa rzodkiewki możliwa niemal przez cały rok. Poznaj najważniejsze zasady!

- odmiana o zgrubieniu cylindrycznym i szkarłatnoczerwonym zabarwieniu z białym końcem. Miąższ biały. Duża odporność na parcenia. Okres wegetacji wynosi 21-28 dni.   (...) należy uprawiać na glebach średnio zwięzłych, próchniczych, przewiewnych, o odczynie obojętnym. Nawożenie Rzodkiewka jest warzywem wymagającym. Ze względu na krótki okres

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

orka przedzimową; wiosną wyłącznie na glebach kwaśnych o nieuregulowanym odczynie. Potasolubny ziemniak Potas jest pierwiastkiem odgrywającym kluczową rolę w syntezie białka oraz skrobi. Nawożenie tym składnikiem zwiększa zdolności przechowalnicze bulw oraz zmniejsza podatność na choroby, uszkodzenia mechaniczne. Rośliny, u których stwierdzono niedobór potasu, są niskie, krzaczaste, jakby

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

jęczmienia jarego browarnego i 25 odmian jęczmienia jarego pastewnego. Najważniejszy azot! Poszczególne typy jęczmienia jarego mają inne wymagania co do nawożenia azotowego. Duża zawartość białka w ziarnie jęczmienia jarego jest niepożądana, ponieważ pogarsza wydajność i jakość ekstraktu. Im większy udział białka, tym mniejsza zawartość skrobi, a piwo

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

łąk trzeba również uwzględnić potrzeby pokarmowe poszczególnych grup zwierząt gospodarskich. Nawożenie azotowe Azot jest pierwiastkiem ruchliwym i jest szybko wykorzystywany przez (...) jej odrastanie. Odpowiednia dawka azotu poprawia strawność i jakość paszy, ponieważ zwiększa zawartość białka ogólnego w roślinach, a zmniejsza zawartość włókna i cukrów.

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

Uprawa bobiku na nasiona Uprawianie bobiku umożliwia wyprodukowanie wysokobiałkowych pasz, które mogą być przeznaczone do skarmiania bydła, trzody chlewnej i koni. (...) negatywnego wpływu jednego gatunku roślin na drugi. Bobik najlepiej siać 4 lata po nawożeniu obornikiem, a przerwy w uprawie powinny wynosić 4-5 lat. Jego pozytywne

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Początek strzelania w źdźbło wyznacza termin stosowania drugiej dawki nawożenia azotowego. Wpływa na wykształcenie sprawnego i w pełni dojrzałego aparatu fotosyntetycznego. Korzystnie działa na drugą składową plonu zbóż, jaką jest liczba ziaren w kłosie. Trzecia dawka, przypadająca na kłoszenie, podnosi procentową zawartość białka w ziarnie. Cecha ta jest szczególnie pożądana w

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

wschodów aż do fazy, w której rośliny osiągają wysokość 20-30 cm. Przy nawożeniu pogłównym można stosować granulowane nawozy saletrzane oraz saletrzano-amonowe. Od razu po wschodach (...) magnez. Wpływa on na szybszy wzrost biomasy roślin oraz zwiększanie ilości i jakości białka w ziarnie. Jego niedobory mogą objawiać się podczas kwitnienia i zapylania,

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

barwa może być czerwona, a czasem może występować też kolor różowy lub biały. Owocem jest rurkowaty, jednonasienny strąk, który ma jajowaty kształt. Nasiona mają mieszaną (...) koniczyny przed siewem można zaprawić nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie Nawożenie fosforowe powinno być wykonywane przedsiewnie, w czasie orki

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

długo. Kwiaty seradeli są drobne i najczęściej mają kolor biały, różowy lub białoróżowy. Owocem jest wielonasienny strąk, który gdy dojrzeje, to łamie się na 4–7 (...) Seradela dobrze znosi uprawę w monokulturze. Takiej kilkuletniej uprawie należy zapewnić odpowiednie nawożenie fosforowe i potasowe. Można ją również uprawiać jako wsiewkę w zboża

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

azotu do 40 kg N/ha. Jeżeli na polu pozostanie słoma, to niewielkie nawożenie azotowe przyspiesza jej rozkład. Na wiosnę dawki azotu można podzielić (...) czyli w stadium kłoszenia. Ma ona wpływ na zwiększenie masy ziarniaków i zawartości białka w ziarnie, ponieważ utrzymuje ona dobrą sprawność aparatu asymilacyjnego. Ostatnią dawkę

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

część jego pylników wysypuje pyłek po wydostaniu się z plewek.   Zwartość białka w ziarnie pszenżyta jest dziedziczną cechą genetyczną, która jest mocno modyfikowana w zależności od warunków siedliskowych i poziomu nawożenia azotem. W związku z tym zawartość białka może się wahać od 8‒20% suchej masy, zawartość

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

dostęp do pastwiska. Pasze treściwe charakteryzują się wysoką koncentracją energii i/lub białka w suchej masie. Zaliczane są do nich ziarna zbóż, nasiona roślin motylkowatych (...) 25% stanowią pola pszenicy. Wartość pokarmowa zbóż zależy od wielu czynników takich jak nawożenie, gatunek gleb i pH, warunki atmosferyczne i przechowywanie po zbiorze.

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

zawiera w sobie duże ilości wody, do 97%, reszta to niewielkie zawartości białek, tłuszczy, cukrów i witamin. Ważnym elementem w strukturze owocu ogórka są sole (...) pokarmowe i nawozowe Ogórki mają umiarkowane wymagania pokarmowe, niewystarczające jest jednak nawożenie organiczne, braki należy uzupełniać nawożeniem mineralnym. Azot (N) działa

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

przezimuje wyka i będzie przewaga żyta, to należy zwiększyć nawożenie azotowe nawet do 120 kg N/ha. Zbiór Mieszankę przeznaczoną do skarmiania kosi się w fazie kłoszenia żyta, a na zakiszanie  – w fazie pełnego kwitnienia wyki. Najlepszy plon białka ogólnego otrzymuje się przy zbiorze mieszanki 10 dni

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

mają strzałkowaty kształt. Kwiatostan stanowi grono, którego kwiaty są wielobarwne. Mogą być białe, kremowożółte, liliowe, niebieskie bądź fioletowe. Jako owoc wytwarza wielonasienny, spiralnie skręcony strąk, (...) najlepiej przygotować za pomocą kultywatora i wału strunowego.   Nawożenie makroelementami Nawożenie lucerny fosforem gwarantuje uzyskanie dużych plonów, ponieważ

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

oraz trwałych użytków zielonych w dużej mierze zależy od klasy gleby, długości okresu wegetacyjnego, opadów, nawożenia oraz częstotliwości koszenia. Cechą charakterystyczną zielonek jest 70-85% zawartości wody. Zielonki można podzielić ze względu na wysokie stężenie białka lub energii, nazywamy je wysokobiałkowe lub energetyczne. Do pasz soczystych wysokobiałkowych zaliczyć można zielonki

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

– pół przed siewem, pół w fazie 3-4 par liści, na glebach cięższych nawożenie powinno być większe. Na glebach zakwaszonych o pH poniżej 5,5 konieczne jest (...) większe plony zielonki niż kukurydza i podobne – suchej masy, dodatkowo ma większą koncentrację białka w masie zielonej i suchej. Słonecznik z czystego siewu wydaje plon w

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

się na nich dobrze rozwijać, zależne jest to od poziomu kultury rolnej, nawożenia i w nieznacznym stopniu od warunków atmosferycznych. Na lżejszych rodzajach gleb tej (...) Na płytkich rędzinach należących do klasy V uprawiać można pszenicę, esparcetę i koniczynę białą o niższych plonach, na glebach ciężkich i podmokłych natomiast brukiew, kapustę,

Truskawki
Truskawka ananasowa – odmiana z białymi owocami

niedojrzałe. A dojrzałość owoce osiągają, gdy całkowicie przebarwią się z zielonego na biały, a ich orzeszki staną się czerwone. Owoc truskawki jest rzekomy, to właśnie (...) uprawialiśmy rośliny motylkowe w przedplonie, to po przeoraniu ich na nawóz zielony inne nawożenie organiczne jest niepotrzebne. Złym przedplonem będą rośliny sprzyjające rozwojowi

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne. Pszenica jara plonuje nieco niżej w porównaniu do formy ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

oraz właściwe nawożenie.   Głownia pyląca pszenicy Powodowana jest przez Ustilago segetum var. tritici. Prowadzi do tego, że z pochwy wydobywa się brunatnoczarny kłos, ziarniaki zamieniają się zaś w ciemnobrunatną masę, w której znajdują się zarodniki grzybni. Przy początkowym porażeniu część kłosa pokryta jest srebrzystobiałą

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

źdźbło zbóż. Jeżeli wyka jest wysiewana wraz z gorczycą białą lub sarepską, to dawki azotu powinny wynosić 40–50 kg N/ha i zostać zastosowane przedsiewnie. Należy pamiętać, że przy zasiewach z dużym udziałem wyki należy stosować mniejsze dawki nawozów azotowych, a pod zboża większe. Nawożenie molibdenem bardzo korzystnie wpływa na wzrost bujny

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

się ją głównie na nasiona i zieloną paszę. Nasiona zawierają około 40% białka oraz 20% tłuszczu, są wysokiej jakości, a skład zmienia się w zależności (...) dodatkowo wilgotność gleby jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie Soja wykazuje duże wymagania względem nawożenia mineralnego. Stosowane dawki

Kapusta
Kapusta brukselska, brukselka - uprawa, odmiany i wymagania

światłolubna. Ma mniejsze wymagania glebowe niż wspomniana już kapusta głowiasta biała. Dobrze rośnie na glebach lżejszych i mniej żyznych, strukturalnych, zasobnych w wapń, (...) roku po oborniku podawanym w dawce 20–25 t/ha. Oprócz nawozów organicznych należy stosować nawożenie mineralne. Optymalna zawartość składników pokarmowych w 1 dm3 gleby wynosi: 105–120

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

Belladonna, Mira, Roberta F1, Socrates F1, Zorza. Owoce tej pierwszej mają barwę białą (dojrzałe fizjologicznie są żółtopomarańczowe), natomiast kolejnych czterech – czerwoną. Wszystkie wymienione odmiany (...) pędy i mogą z łatwością być łamane.   Zmianowanie, nawożenie, uprawa roli Papryka może być uprawiana po wszystkich roślinach

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

sól potasowa zawiera szkodliwy dla truskawek chlor. Należy pamiętać, że zbyt silne nawożenie powoduje intensywny wzrost i przyrost masy liściowej, a co za tym idzie (...) roztocza, przędziorki i chrząszcze. Porażana jest najczęściej przez choroby takie jak szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, czerwona plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, wertycylioza

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

w diecie bezglutenowej osób cierpiących na celiakię. Warto jednak pamiętać, że niektóre białka mogą wywoływać alergię. Wykorzystanie Gryka głównie wykorzystywana jest (...) szerokie międzyrzędzia i ok. 80–90 kg/ha w uprawie w wąskie międzyrzędzia. Nawożenie Dawki nawozów ustalamy zgodnie z wynikami analizy chemicznej gleby.

Winorośl
Pielęgnacja i wymagania winorośli. Jak osiągnąć wysoki plon w polskich warunkach? Oto nasze wskazówki!

1 mkw. winnicy mniejszą liczbą pąków (4–6) obciążamy rośliny plenniejszych odmian, a większą (10–12) mniej plennych.   Pielęgnacja i nawożenie gleby Winorośl najlepiej rośnie na spulchnionej i napowietrzonej glebie. System korzeniowy, jak i części nadziemne szybciej rozwijają się również przy dobrej, strukturalnej, odpowiednio wilgotnej

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

g. Skład nasion Nasiona gorczycy sarepskiej zawierają 28% białka i 34% tłuszczu, a największy udział w składzie kwasów tłuszczowych mają kwas (...) pod orkę, a nawozy potasowe można w całości na wiosnę. Na glebach lekkich nawożenie fosforowo-potasowe można wykonać wiosną, a dodatkowo do gleby dostarczyć ok. 20

Uprawa
Nawozy do hortensji - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

Głównymi źródłami są tu kompost, obornik i biohumus. Dopiero później sięgamy po nawożenie sztuczne, które doskonale uzupełni się z naturalnymi substancjami. Nawozy naturalne typu kompost (...) w nawozy do hortensji niebieskiej lub do hortensji różowych i czerwonych. Tylko hortensje białe nie poddają się zabiegom barwienia. Kolor kwiatów krzewów hortensji jest dyktowany

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

w swoich nasionach mniej białka (31–34%) i tłuszczu (6,5%) niż łubin żółty, ale odznacza się krótszym okresem wegetacji trwającym 110–120 dni. W związku z tym może być uprawiany również na północy Polski. W przeciętnych warunkach uprawy można uzyskać od 1,5 do 3 ton nasion z jednego hektara. Łubin wąskolistny może być

Rośliny pastewne
Łubin żółty - roślina o dużym znaczeniu gospodarczym. Dowiedz się, jak go uprawiać!

Łubin żółty (Lupinus luteus) ma największe znaczenie gospodarcze w Polsce. Wynika to z jego dużej zawartości białka w nasionach, które ma dobrą wartość biologiczną. Jego nasiona zawierają również mało substancji antyżywieniowych. W krajowym rejestrze jest wpisanych 8 odmian łubinu żółtego. Są to: Baryt, Bursztyn, Dukat, Lord, Mister, Parys, Perkoz i Taper. Różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim wielkością plonowania. Można je podzielić na tradycyjne (niesamokończące) i samokończące.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki