Lucerna mieszańcowa - ochrona

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Lucerna mieszańcowa - ochrona

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Lucerna mieszańcowa (Medicago sativa L. ssp. falcata x ssp. sativa) powstała z połączenia lucerny sierpowatej i siewnej. Po lucernie siewnej odziedziczyła pokrój pędów oraz barwę kwiatów, która najczęściej jest niebieska, a po sierpowatej – silnie rozgałęziony korzeń palowy oraz dużą mrozoodporność. Jest gatunkiem wieloletnim, który może być wielokośnie użytkowany. W trakcie trwania okresu wegetacyjnego najczęściej zbiera się 3 pokosy lucerny mieszańcowej, a jeżeli warunki siedliskowe i klimatyczne są sprzyjające, to można zebrać nawet 4–5 pokosów.

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

najczęściej polecaną do uprawy jest lucerna mieszańcowa. Powstała z naturalnego skojarzenia dwóch gatunków: lucerny sierpowatej i lucerny siewnej. Poszerzenie puli genowej na wskutek krzyżowania oddalonego umożliwiło kumulację wielu korzystnych cech (...) Dlatego, wybierając stanowisko dla lucerny, należy szczegółowo przeanalizować sposób ochrony przedplonu. Pola, na których

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

zajmuje trzecie miejsce, zaraz po lucernie mieszańcowej i koniczynie czerwonej. Jest uprawiana na pastwiskach oraz w warunkach polowych (w mieszankach jako komponent traw). Mając na uwadze znaczenie gospodarcze roślin motylkowych (...) czystym jest nieopłacalna. Roślinę najlepiej wsiewać w jarą roślinę ochronną (żyto, jęczmień jary, owies) , aplikując

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

są dwa gatunki lucernylucerna mieszańcowa i siewna. Cechy charakterystyczne Istnieją dwie odmiany lucerny nerkowatej: jednoroczne lub dwuletnie i wieloletnie. W Polsce występuje dwuletnia forma. (...) zboża jare. Można ją również siać latem bez rośliny ochronnej lub w mieszankach z trawami na

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

a gatunkami szczególnie polecanymi są: lucerna mieszańcowa i siewna, koniczyna czerwona i inkarnatka. Trawa najlepiej plonuje przez 2- 3 lata od wysiewu. Plon kostrzewy czerwonej wysiewanej w mieszance w ciągu (...) Powyższe parametry wykluczają poniekąd możliwość zastosowania jęczmienia jarego. Najlepsza ochronę kostrzewie zapewnia pszenica jara. Pszenżyto jare,

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

Ilość wysiewu życicy powinna wynosić 30–35 kg nasion/ha, a ilość wysiewu rośliny ochronnej powinna być zmniejszona o 20–40%, aby nie ograniczać wzrostu życicy. (...) rekreacyjne. Można ją wykorzystywać też w mieszankach z koniczyną czerwoną, białoróżową lub z lucerną mieszańcową i na użytkach krótkotrwałych, a także wieloletnich oraz na gruntach

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

zaliczamy rutwicę wschodnią, esparcetę siewną, lucernę mieszańcową i siewną, komonicę zwyczajną, seradelę, koniczynę białą, czerwoną oraz perską. Są one cennymi roślinami pastewnymi, które dostarczają wysokobiałkowej paszy zwierzętom. Zbierane w późnych fazach rozwojowych zawierają dużo włókna i są mniej strawne, dlatego też stosowane są wtedy w żywieniu kóz i koni.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

trawami. Do najczęściej wykorzystywanych należy; lucerna mieszańcowa, koniczyna czerwona, biała, perska, białoróżowa, inkarnatka, komonica zwyczajna, esparceta, nostrzyk, przelot. Do produkcji zielonek z roślin strączkowych można uprawiać łubin żółty, wąskolistny, biały, bobik, peluszkę, wykę jarą lub ozimą i seradelę. Zielonki z roślin zbożowych można uprawiać w plonie głównym lub

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

Plantacje lucerny mogą być prowadzone w siewie czystym lub z rośliną ochronna. Do siewu należy wykorzystywać kwalifikowane nasiona, które gwarantują wytwarzanie dobrej jakości roślin. Siew czysty lucerny powinien być wykonywany (...) jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy. Zboża uprawiane

Rośliny pastewne
Lucerna sierpowata - chwast czy roślina paszowa? Poznaj nowo powstałą odmianę lucerny

Lucerna sierpowata (Medicago falcata) wywodzi się z północnej Azji, należy do motylkowatych drobnonasiennych. Obecnie rośnie dziko w całej Europie. Współtworzy formę mieszańcową lucerny (lucerna mieszańcowa) przez połączenie z lucerną siewną. Nowo powstały gatunek otrzymał po niej silnie rozgałęziony korzeń palowy oraz dużą mrozoodporność. Lucerna sierpowata to roślina jednoroczna, która może przezimować, ponieważ jest hemikryptofitem. Oznacza to, że jej pąki, które pojawiają się tuż nad powierzchnią ziemi, umożliwiają jej odnawianie się po zimie.

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

powoduje wzdęć u przeżuwaczy, ale sucha masa zawiera mniej białka niż u lucerny. Odmiany Aktualnie w Krajowym Rejestrze znajduje się jedna (...) jej dużą wrażliwością na zachwaszczenie, można ją wysiewać również w lipcu bez rośliny ochronnej, po zbiorze jęczmienia ozimego. Wysiew może być wykonywany w

Strusie
Hodowla strusi – najważniejsze informacje i ciekawostki

można spotkać głównie strusie południowoafrykańskie, czarne afrykańskie i ich mieszańce. Wygląd Strusie są (...) duże skrzydła, ale służą im głównie do chłodzenia ciała i ochrony przed drapieżnikami. Pomieszczenia (...) śrucie poekstrakcyjnej sojowej i paszach objętościowych tj. koniczyna, trawa, lucerna. Można stosować w dawkach liście buraków,

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

wydłużenia rozwoju wegetatywnego od kiełkowania do kwitnienia. W Polsce uprawiane są odmiany mieszańcowe, które zostały przystosowane do wzrostu w warunkach dnia długiego. Należy jednak dotrzymywać (...) 12-18 cm. Siewniki mogą być wyposażone w urządzenia do aplikacji nawozów i środków ochrony roślin. Nawożenie Do nawożenia kukurydzy można stosować

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

i przygryzanie. Koniczyna białoróżowa, szwedzka (Trifolium hybridum) jest naturalnie wytworzonym mieszańcem koniczyny czerwonej i białej. Jej cechą charakterystyczną jest duża odporność na okresowe (...) idzie jej rozwój jest bardzo szybki. Jeżeli na wiosnę zostanie wysiana w roślinę ochronną, to może bardzo szybko przerastać i zakwitać, a na jesień można

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

rośliny ulegają przerzedzeniu i zagęszczenie spada do 45-50 roślin/m2. Początkowa obsada odmian mieszańcowym może być mniejsza i wynosić 60 roślin/m2. Ilość wysiewu jest uzależniona od (...) termin siewu, dobór odmian rzepaku, przedplon, racjonalne nawożenie oraz zwalczanie chwastów. Ochrona przed szkodnikami Do szkodliwych owadów, które pojawiają się jesienią

Trawy łąkowe
Rutwica wschodnia - opis, uprawa i użytkowanie

a dodatkowo nadaje się do uprawy w siewie czystym oraz w mieszankach z trawami czy rośliną ochronną. Cechy charakterystyczne Skład chemiczny plonu zielonki rutwicy wschodniej, jest bardzo zbliżony do składu chemicznego lucerny czy koniczyny czerwonej. Jednak kiszonka wyprodukowana z tej rośliny ma mniejszą wartość niż innych roślin

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

szkodliwych dla zwierząt oraz jest lekkostrawna, ponieważ rośliny seradeli drewnieją wolniej niż lucerny. Dodatkowo wpływa ona pozytywnie na wydajność mleczną krów. Cechy charakterystyczne (...) może być szersza, a na słabszych węższa. Jeśli wysiewa się roślinę ochronną, to jej ilość powinna być zmniejszona o 20%, aby nie ograniczać

Szkodniki drzew i krzewów
Szkodniki malin nadciągają! Skutecznie chronimy uprawę

zabieg możemy wykonać tylko jeden raz w sezonie. Niemniej fungicydy stosowane w ochronie przed chorobą zamierania pędów malin mogą ograniczać występowanie roztoczy, również tych pożytecznych. (...) osiewniki, opuchlaki, zwójki, naliściaki, skoczek różany, opiętek malinowiec, paciornica malinianka, galasówka maliniak, zmiennik lucernowiec, wciornastek różówek czy chrząszcze – ogrodnica niszczylistka, chrabąszcz majowy, chrabąszcz kasztanowiec

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

to rzadkość. Sukcesem hodowli nowych odmian żyta było stworzenie form mieszańcowych, plonujących wyżej w porównaniu do odmian populacyjnych. Cechami, które pozwalają na stałe (...) pH stanowiska pod uprawę żyta z uwzględnieniem rodzaju gleby. Źródło: Metodyka integrowanej ochrony żyta dla producentów. Nawożenie mineralne Spośród wszystkich

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

W pierwszym roku motylkowe wieloletnie rosną wolno i dają niewielki plon. Ostateczną wysokość plonów warunkują dobre odchwaszczenie i nawiezienie stanowiska. Ponadto koniczynę i lucernę wsiewa się w roślinę ochronną, a jej wybór zależy od warunków siedliska. Jednoroczne pastewne Zalicza się do niego wszystkie rośliny jednoroczne uprawiane w

Winorośl
Pielęgnacja i wymagania winorośli. Jak osiągnąć wysoki plon w polskich warunkach? Oto nasze wskazówki!

na glebach o odczynie obojętnym lub zbliżonym do zasadowego (pH=6,8–7,2), choć odmiany mieszańcowe urosną nawet na glebach o niższym odczynie (pH=5,6–6,5). Stanowisko (...) zapobiegają również brudzeniu się owoców nisko położonych oraz ograniczają rozwój chwastów. Ochrona Winorośl może być porażana przez wiele chorób i szkodników.

Winorośl
Poznajmy winorośl Bianca – dobrą odmianę do produkcji wysokiej jakości wina!

uprawy ekologicznej (organicznej). Winorośl Bianca to węgierski przedstawiciel mieszańców złożonych, czyli nowych mieszańców dalszych rzędów. Jest to popularna w Polsce odmiana przerobowa, którą wykorzystuje się (...) wstępie, jest to odmiana wytrzymała na wszelkie grzyby, dlatego też ogólnie nie wymaga ochrony chemicznej. Chyba że jesień będzie przykładowo mocno wilgotna – wtedy winogrona

Trzoda chlewna
Rasy trzody chlewnej – przegląd i charakterystyka najlepszych

że można ją wykorzystywać w krzyżowaniach towarowych jako komponent ojcowski, ponieważ powstałe mieszańce mają bardzo dobre cechy tuczne i rzeźne. W krajowym pogłowiu ras ojcowskich (...) podatność na stres. Puławska Jest to rasa objęta programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce. Wygląd Świnia średniej

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

odmian populacyjnych, w warunkach równomiernego rozmieszczenia roślin wiosną powinna wynosić 40-50 roślin/m2. Dla form mieszańcowych jest to 30-35 roślin/ m2. Zbyt niska obsada roślin po przezimowaniu stanowi podstawę dla korekty ustalanych dawek nawożenia azotowego i chemicznych zabiegów ochronnych. Skuteczne przeciwdziałanie stresom roślin budzi coraz większe zainteresowanie plantatorów rzepaku. Rośliny

Dzikie ptaki
Pleszka - kolorowy ptak wędrowny łudząco podobny do kopciuszka

rodziny drozdowatych, czyli do kopciuszka. W Polsce ten wędrowny osobnik ma status ochronny. Występowanie Tego kolorowego ptaka można spotkać na terenie (...) pochodził ojciec, a z którego matka. Charakterystyczne będzie jednak to, że takie międzygatunkowe mieszańce zaśpiewają w nietypowy sposób. Żywienie Pleszki są

Ogórki
Ogórek Chrobry - wysoko plonująca odmiana doskonała na przetwory

bruzdami i małymi, nielicznymi brodawkami (współczynnik kształtu 2,7:1). Ogórek Chrobry to mieszańcowa, wczesna odmiana doskonała na różne przetwory, m.in. na małosolne lub konserwowe ogórki. (...) dobrą na wirusa mozaiki ogórka. Z tychże względów nie wymaga wykonywania wielu zabiegów ochronnych, może być z powodzeniem stosowana w uprawie ekologicznej. Autor:

Inne warzywa
Uprawa bakłażana - smacznego warzywa ozdobnego o właściwościach leczniczych

wcześniej wspomnianych nieproszonych gości takich jak przędziorki, wciornastki, mszyce i mączliki szklarniowe. Ochronę chemiczną przeprowadzamy wyłącznie zgodnie z zaleceniami dla bakłażanu i instrukcjami podanymi na (...) dzisiejszy znajdują się tylko dwie odmiany: Epic i Gortina. Epic – mieszańcowa odmiana polecana zarówno do uprawy gruntowej, jak i pod osłonami, szczególnie

Sałata
Sałata Ewelina – popularna odmiana masłowa o niezwykłych walorach smakowych

sałaty masłowej Ewelina wyróżniają się niezwykłymi walorami smakowymi. Odmiana ta pochodzi z mieszańca sałaty kruchej z masłową, co daje bardzo ciekawy efekt. Jej (...) pędy kwiatostanowe, nawet przy bardzo wysokiej temperaturze. Uprawa sałaty tej odmiany nie wymaga ochrony chemicznej, ponieważ Ewelina wykazuje dużą odporność na 4 rasy mączniaka rzekomego.

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

luźne kępy. Występuje w formie jarej i z owsem siewnym może tworzyć mieszańce. W uprawach rolniczych uznawany jest za chwast, ale może być wykorzystywany w (...) ma na celu odchwaszczenie gleby. Należy też dokładnie czyścić materiał siewny i stosować ochronę chemiczną. Autor: mgr inż.

Ogórki
Ogórek Tessa F1 – pełna zalet mieszańcowa odmiana sałatkowa

dlatego warto zainteresować się jego uprawą. Ogórek Tessa F1 należy do grupy mieszańcowych odmian sałatkowych. Jest wysoce odporny na choroby, rośnie silnie i rodzi obfity (...) czy też tak groźnego mączniaka rzekomego. Dzięki temu prezentowana odmiana nie potrzebuje intensywnej ochrony chemicznej. Zastosowanie Tessa F1 wykształca tak smaczne

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

zaliczamy: mszyce, strąkowcowate, tarczówkowate, oprzędziki, rolnice, omacnice prosowiankę, śmietka kiełkówka i zmiennik lucernowiec. Zapobieganie i zwalczanie szkodników polega przede wszystkim na prawidłowej agrotechnice, do której (...) na ataki dzikich zwierząt, zwłaszcza zajęcy, które na niej żerują. Stosowanie różnych metod ochrony, zapobiega uszkadzaniu roślin przez zwierzęta. Jedną z nich jest metoda mechaniczna,

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

dzieli się dodatkowo na drobno- i grubobrodawkowe. Aktualnie najczęściej stosowane są odmiany mieszańcowe, których plon jest wyższy i lepszy. Wiąże się to jednak z dużo (...) nasiona o sprawdzonej sile kiełkowania oraz dobrej jakości. Przed siewem warto zadbać o ochronę nasion przed chorobami poprzez zaprawienie ich zaprawą. Może to być Zaprawa

Rośliny lecznicze
Pięciornik gęsi - opis, zwalczanie i właściwości

po preparaty, które w swoim składzie mają glifosat. W koniczynach, lucernach i trawnikach można używać ich punktowo, kierując bezpośrednio na siewkę czy bardziej zaawansowaną rozwojowo roślinę pięciornika. Zanim jednak zaczniemy traktować nasza uprawę chemią, powinniśmy wypróbować wszystkie pozostałe możliwości ochrony roślin. Zaorywanie zachwaszczonych pastwisk i zasadzenie na nich różnych

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

odmiany prowadzi się, uwzględniając rodzaj uprawy. W produkcji towarowej wyróżnia się odmiany mieszańcowe odporne na wybrane patogeny i szkodniki. Znakowane są one względem odporności: Tm (...) pomidora, korkowatość korzeni pomidora; Szkodniki: mączlik szklarniowy, mszyce. Do ochrony roślin należy stosować wyłącznie preparaty uwzględnione w „Programie ochrony roślin warzywnych

Truskawki
Zwalczamy szkodniki truskawek. Zwycięsko odpieramy atak!

osobnik na 1 listek liścia złożonego) i zaleceniami podanymi w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych. Można stosować drapieżne roztocza z rodziny dobroczynkowatych. Przędziorek (...) być one również zwalczane przez pasożytnicze błonkówki.   Zmienik lucernowiec (Lygus pubescens) Dorosły pluskwiak dorastający do 6 mm długości,

Rośliny lecznicze
Nostrzyk żółty – chwast zaniedbanych pastwisk

ale zabieg ten jest czasochłonny i nie znajduje zastosowania w lucernie i koniczynie. W tym przypadku należy więc dołożyć wszelkich starań, żeby zawczasu zapobiec rozprzestrzenieniu się nostrzyka. Wykaszanie nieużytków, które znajdują się w pobliżu upraw roślin mało odpornych, bywa efektywną próbą ochrony plantacji. Jeżeli działania profilaktyczne nie przynoszą pożądanego

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

Jeśli w przewadze występuje jakiś gatunek np. motylkowatych nazywane jest sianem z lucerny. Zielonka na siano jest koszona trzy razy w ciągu sezonu, (...) Bardzo ważną rolę w żywieniu koni pełnią nasiona lnu. Mają działanie dietetyczne, ochronne dla wrażliwego przewodu pokarmowego. Stanowią składnik pójła chętnie pobieranego przez konie

Gęsi
Rasy gęsi – opisujemy najchętniej hodowane gęsi w Polsce

W Polskim pogłowiu dominują gęsi białe kołudzkie, występują również regionalne gęsi i mieszańce. Gęś biała włoska Gęś biała włoska została sprowadzona (...) się lokalni hodowcy. Obecnie wszystkie wytworzone rasy północne i południowe są objęte programem ochrony zasobów genetycznych.   Odmiany północne

Inne warzywa
Uprawa cukinii – przedstawiamy wymagania tego plennego i zdrowego warzywa

i wypełniony dużą liczbą nasion. Warto wiedzieć, że większość odmian jest heterozyjna (mieszańcowa, symbol F1), co świadczy o wysokiej jakości, wyrównanym plonie i równej wielkości (...) młode cukinie mogą być atakowane przez larwy śmietki kiełkówki, ale odpowiednia pielęgnacja i ochrona pozwolą na uniknięcie strat. Z kolei z chorób najbardziej znana jest

Kury nieśne
Kura messa – doskonała, nieśno-mięsna krajowa rasa kur

również w kierunku mięsnym. Kura messa 443 i messa 445 to krajowe mieszańce ogólnoużytkowe. Charakteryzują się wysoką nieśnością, a przy tym większą odpornością na surowe (...) z grubej folii. Warto zbudować też przedsionek do kurnika, który będzie pełnił funkcję wiatrochronu. Niezwykle istotną kwestią jest dobór odpowiedniej ściółki do kurnika.

Drób ozdobny
Kaczki karolinki – barwnie upierzone ptaki ozdobne. Polecane do przydomowej hodowli

się intensywne polowania na kaczki i systematyczne wyniszczanie ich siedlisk. Dzięki programowi ochrony udało się jednak odbudować ich populację. W Europie kaczka karolinka jest gatunkiem (...) tymotka łąkowa i wyczyniec łąkowy, oraz rośliny motylkowe, uprawiane na paszę: różne gatunki lucerny i koniczyny. Cennym dodatkiem do diety są również zioła – mniszek

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

nazwę Lasko. Krajowy Rejestr zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Pszenżyto jest mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. Nie występuje (...) kłosach pojawią się septoriozy to należy użyć fungicydów. W celu jego ochrony przed chorobami, często wystarczające jest zastosowanie zaprawy ziarna przed siewem. 

Winorośl
Winorośl Kodrianka – odmiana deserowa, do uprawy pod osłonami

potrzebowała szczepienia na podkładkach odpornych na filokserę, co jest cechą większości wielkoowocowych mieszańców deserowych. Formowanie i cięcie również okazują się stereotypowe – zaleca się jedno- (...) zostać porażone przez szarą pleśń i mączniaka rzekomego – będą zatem wymagały podstawowej ochrony, czyli ok. trzech oprysków ochronnych.    

Winorośl
Winorośl Nero – odmiana wyjątkowo ceniona w Polsce! Dowiedz się, dlaczego!

w gruncie (rzadziej pod osłonami, choć również się nada). Owoce tego nowego mieszańca złożonego, wyselekcjonowanego na Węgrzech, są kojarzone przede wszystkim z celami deserowymi. Okazuje (...) pleśń, choć zauważa się, że nie poddaje się ona mączniakowi. W ramach środków ochronnych może wystarczyć nawet pojedynczy zabieg chemiczny w sezonie. Zastosowanie

Bydło mleczne
Zapalenie płuc u krów i cieląt - objawy i zapobieganie

za pompowanie powietrza. W normalnych warunkach bydło posiada automatyczny system ochrony przed wnikaniem patogenów do dróg oddechowych, który stanowi śluz produkowany przez nabłonek (...) dostające się do układu oddechowego przez zachłystywanie oraz niektóre rośliny pastwiskowe (rzepak, kapusta, lucerna). Aby zapobiec zapaleniom płuc u bydła należy zachować ostrożność

Kapusta
Nasiona kapusty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

się główki wraz z korzeniami, ale bez liści, pozostawiając jedynie 3-4 dla ochrony. Stosowana rozstawa wynosi 70 x 60 dla odmian późnych i 60 x 40 dla (...) kapusty są bardzo zróżnicowane i w dużym stopniu zależą od odmiany. Nasiona odmian mieszańcowych (F1) są droższe od tradycyjnych, ponieważ ich otrzymanie jest bardziej pracochłonne.

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

rośliny oleiste (rzepak), strączkowe (groch, bobik) oraz motylkowe drobnonasienne (np. koniczyna czy lucerna) oraz ich mieszanki z trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, (...) pszenicy jarej przez septoriozę kłosów i rdzę brunatną. Przy doborze terminu i środków ochrony należy kierować się progami szkodliwości (IOR). Dodatkowo na pszenicy mogą występować

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

Występują też odmiany pastewne, które są oleistymi formami di- i tetraploidalnymi oraz mieszańce form oleistych z warzywnymi. Wymagania Rzepik wykazuje się (...) jeśli zostanie przenawożony azotem. Jego wysiew może być prowadzony w wąskie rzędy. Do ochrony upraw rzepiku przeciwko agrofagom można stosować opryski herbicydami. Wykorzystuje się do

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki