Lucerna mieszańcowa - występowanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Lucerna mieszańcowa - występowanie

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

Lucerna mieszańcowa (Medicago sativa L. ssp. falcata x ssp. sativa) powstała z połączenia lucerny sierpowatej i siewnej. Po lucernie siewnej odziedziczyła pokrój pędów oraz barwę kwiatów, która najczęściej jest niebieska, a po sierpowatej – silnie rozgałęziony korzeń palowy oraz dużą mrozoodporność. Jest gatunkiem wieloletnim, który może być wielokośnie użytkowany. W trakcie trwania okresu wegetacyjnego najczęściej zbiera się 3 pokosy lucerny mieszańcowej, a jeżeli warunki siedliskowe i klimatyczne są sprzyjające, to można zebrać nawet 4–5 pokosów.

Rośliny pastewne
Lucerna sierpowata - chwast czy roślina paszowa? Poznaj nowo powstałą odmianę lucerny

Lucerna sierpowata (Medicago falcata) wywodzi się z północnej Azji, należy do motylkowatych drobnonasiennych. Obecnie rośnie dziko w całej Europie. Współtworzy formę mieszańcową lucerny (lucerna mieszańcowa) przez połączenie z lucerną siewną. (...) Owocem jest wielonasienny, sierpowato zgięty strąk. Wymagania, występowanie i użytkowanie Lucerna sierpowata

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

najczęściej polecaną do uprawy jest lucerna mieszańcowa. Powstała z naturalnego skojarzenia dwóch gatunków: lucerny sierpowatej i lucerny siewnej. Poszerzenie puli genowej na wskutek krzyżowania oddalonego umożliwiło kumulację wielu korzystnych cech w jednej formie mieszańcowej.  Roślina  wielokośna może wytwarzać pełną fazę generatywną w każdym odroście. Lucerna wzbogaca glebę w przyswajalne formy

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

jest chętnie zjadany przez zwierzęta. Wymagania i występowanie Bromus inermis powszechnie występuje na (...) pokosy. Może być też wykorzystywana na pastwiskach. W mieszankach z lucerną może być przeznaczana produkcji wysokowartościowych pasz. (...) polowych jest wysiewana bardzo często w mieszankach z lucerną mieszańcową lub w zboża jare. Czyste zasiewy

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

są dwa gatunki lucernylucerna mieszańcowa i siewna. Cechy charakterystyczne Istnieją dwie odmiany lucerny nerkowatej: jednoroczne lub dwuletnie i wieloletnie. W Polsce występuje dwuletnia forma. (...) jajowaty kształt oraz są matowe. Wymagania i występowanie Lucerna nerkowata jest rośliną

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

słabo kwaśny lub obojętny. Występowanie Życica trwała może występować na pastwiskach, przydrożach, ścieżkach i drogach polnych, a także na trawiastych placach. (...) rekreacyjne. Można ją wykorzystywać też w mieszankach z koniczyną czerwoną, białoróżową lub z lucerną mieszańcową i na użytkach krótkotrwałych, a także wieloletnich oraz na gruntach

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

zaliczamy rutwicę wschodnią, esparcetę siewną, lucernę mieszańcową i siewną, komonicę zwyczajną, seradelę, koniczynę białą, czerwoną oraz perską. Są one cennymi roślinami pastewnymi, które dostarczają wysokobiałkowej paszy zwierzętom. Zbierane w późnych fazach rozwojowych zawierają dużo włókna i są mniej strawne, dlatego też stosowane są wtedy w żywieniu kóz i koni.

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

a gatunkami szczególnie polecanymi są: lucerna mieszańcowa i siewna, koniczyna czerwona i inkarnatka. Trawa najlepiej plonuje przez 2- 3 lata od wysiewu. Plon kostrzewy czerwonej wysiewanej w mieszance w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego wynosi średnio 10t/ha, z czego połowa pochodzi z pierwszego pokosu. Biologia Kostrzewa łąkowa

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

trawami. Do najczęściej wykorzystywanych należy; lucerna mieszańcowa, koniczyna czerwona, biała, perska, białoróżowa, inkarnatka, komonica zwyczajna, esparceta, nostrzyk, przelot. Do produkcji zielonek z roślin strączkowych można uprawiać łubin żółty, wąskolistny, biały, bobik, peluszkę, wykę jarą lub ozimą i seradelę. Zielonki z roślin zbożowych można uprawiać w plonie głównym lub

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

E. Ponadto jest bogata w sole mineralne, głównie wapnia, potasu, magnezu i fosforu, a także zawiera duże ilości karotenu. Pasza z lucerny stanowi tani wysokobiałkowy produkt, może występować w wielu postaciach, m.in. zielonki, kiszonki czy siana. Chętnie spożywana przez zwierzęta, jest szczególnie ważna w diecie bydła mlecznego. Skarmianie zielonki

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

roślin ochronnych, wykorzystywanych w siewie lucerny, zalicza się zboża uprawiane na zielonkę oraz rośliny motylkowate grubonasienne uprawiane na zielonkę, do których zaliczamy wykę jarą czy groch wąskolistny. Można też stosować mieszanki zbożowo-strączkowe przeznaczane na zielonkę takie, jak jęczmień z wyką. Jako roślinę ochronną można również wykorzystywać mieszańcowe odmiany kukurydzy.

Lucerna
Właściwości lucerny – czy znasz je wszystkie? Znaczenie gospodarcze i lecznicze rośliny

zastosowań medycznych. Jej duża przydatność użytkowa wynika z niezwykle korzystnego składu chemicznego rośliny.   Znaczenie gospodarcze Pasza z lucerny zawierająca w sobie duże ilości białka może występować w różnych formach, takich jak zielonka, kiszonka z materiału świeżego, kiszonka z zielonki przewiędniętej, kiszonka z zielonki podsuszonej, siano lub

Pomidory
Nasiona pomidorów – siew, zdolność kiełkowania, odmiany i cechy jakościowe

nasiennej mieszańców można otrzymać od 9-14 g nasion na 1 m2 (w przypadku kwiatów kastrowanych odmian silnie rosnących) do ok. 25 g nasion na 1 m2 (w przypadku odmian samokończących z funkcjonalną męską niepłodnością). Selekcja nasion Materiał siewny powinien być zdrowy, o dużej zdolności kiełkowania. Niedopuszczalne jest występowanie

Strusie
Hodowla strusi – najważniejsze informacje i ciekawostki

W Polskiej hodowli można spotkać głównie strusie południowoafrykańskie, czarne afrykańskie i ich mieszańce. Wygląd Strusie są największymi przedstawicielami gromady ptaków. Samce (...) o wysokości 1,8 metra, uniemożliwiając tym samym ucieczkę. Cały obszar okólnika należy obsiewać lucerną, trawą lub koniczyną. Rozród i nieśność Samice

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, a co za tym idzie skutkować uzyskaniem wysokich (...) z trawami Zalicza się do niego rośliny motylkowe wieloletnie, takie jak lucerna, koniczyna czerwona, biała i białoróżowa, esparceta, komonica zwyczajna, rośliny motylkowe dwuletnie, jak

Truskawki
Zwalczamy szkodniki truskawek. Zwycięsko odpieramy atak!

Starsze gąsienice wyjadają liście, obserwuje się je na górnej stronie dziurki. Podczas zwalczania wiosną kwieciaka malinowca ogranicza się występowanie zwójek. Mogą być one również zwalczane przez pasożytnicze błonkówki.   Zmienik lucernowiec (Lygus pubescens) Dorosły pluskwiak dorastający do 6 mm długości, o różnej barwie – żółtawy,

Gęsi
Rasy gęsi – opisujemy najchętniej hodowane gęsi w Polsce

gęsi wcześnie dojrzewające mięso-tłuszczowe oraz gęsi późno dojrzewające smalcowe. Zazwyczaj szybkość dojrzewania jest powiązana z obszarem występowania gęsi, a więc północnym lub południowym. W Polskim pogłowiu dominują gęsi białe kołudzkie, występują również regionalne gęsi i mieszańce. Gęś biała włoska Gęś biała włoska została sprowadzona do Kołudy Wielkiej

Szkodniki drzew i krzewów
Szkodniki malin nadciągają! Skutecznie chronimy uprawę

objawy żerowania tego szkodnika możemy pomylić z symptomami porażeń wirusowych. Przy silniejszym występowaniu szkodnika plamy mogą się zlewać na większą powierzchnię liścia. Żerowanie przebarwiacza powoduje (...) osiewniki, opuchlaki, zwójki, naliściaki, skoczek różany, opiętek malinowiec, paciornica malinianka, galasówka maliniak, zmiennik lucernowiec, wciornastek różówek czy chrząszcze – ogrodnica niszczylistka, chrabąszcz majowy, chrabąszcz kasztanowiec

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

Owies możemy uprawiać po wielu gatunkach roślin, najlepiej jednak rośnie po ziemniaku i roślinach strączkowych drobnonasiennych, takich jak lucerna czy koniczyna. Złym przedplonem jest jęczmień, głównie ze względu na możliwość występowania tych samych chwastów i wzbogacania gleby w grzyby patogeniczne. Co ciekawe, owies jest doskonałą rośliną w płodozmianie (roślina

Dynie
Jakie nasiona cukinii wybrać do siewu? Zobacz!

rozmnożenia cukinii w sposób amatorski, to musimy go pozyskać z odmian niebędących mieszańcami. JAKIE NASIONA KUPIĆ? Ponieważ nasiona cukinii są całkiem (...) powinny być też nieskazitelne pod względem swojego koloru – nie mogą na nich występować przebarwienia, które najczęściej świadczą o zmianach chorobowych. Materiał nasienny

Gleby
Gleby zasadowe - poznaj ich właściwości i wymagania uprawowe

Na glebach zasadowych bardzo łatwo tworzy się gruzełkowata struktura, w związku z czym takie gleby mają lepsze stosunki wodno-powietrzne. Ich pH jest powyżej 7,2. Lucerna i esparceta bezwzględnie wymagają pod uprawę gleb o odczynie zasadowym. Takie gleby występują na ok. 20% powierzchni kraju. Zasadowy odczyn gleb powstaje w wyniku przewagi jonów OH- nad jonami H+. Takie gleby najczęściej występują na rejonach suchych i półsuchych. W ich skład wchodzą kationy zasadowe, takie jak Ca2+, Mg2+ i K+. Węglan sodu, który może występować w tych glebach, zwiększa pH i jest szkodliwy dla roślin. Na takich glebach przyswajalność fosforu jest niska.

Trzoda chlewna
Rasy trzody chlewnej – przegląd i charakterystyka najlepszych

średnio 13 sutków. Rasa ta jest wykorzystywana do krzyżowania towarowego, mieszańce uzyskują bardzo dobre parametry podczas oceny cech tucznych. Hampshire (...) dobre wykorzystanie paszy oraz szybkie tempo wzrostu. Wadą tej rasy jest występowanie genu kwaśnego mięsa, który powoduje zmniejszenie wydajności rzeźnej o 10% i

Bydło mleczne
Bydło rasy simental - opis, charakterystyka i zalety

drobnoustrojów w porównaniu z mlekiem innych ras. Wskazuje to na niewielkie prawdopodobieństwo występowania w stadzie zapalenia wymienia W badaniach Strzetelski (2008) stwierdził, że (...) być wprowadzenie dwukierunkowo użytkowanych simentali np. poprzez krycie krów mlecznych buhajami rasy simental. Mieszańce tych ras mają większą średnicę mięśnia najdłuższego grzbietu (polędwicy) i bardziej

Rośliny pastewne
Koniczyna biała stale popularna. Uprawa i zastosowanie

Mając na uwadze znaczenie gospodarcze roślin motylkowych w naszym kraju, koniczyna biała zajmuje trzecie miejsce, zaraz po lucernie mieszańcowej i koniczynie czerwonej. Jest uprawiana na pastwiskach oraz w warunkach polowych (w mieszankach jako komponent traw).

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

W Krajowym Rejestrze według COBORU są zarejestrowane odmiany tradycyjne (populacyjne) rzepaku oraz mieszańcowe odmiany, pochodzące z polskich i zagranicznych hodowli. Wszystkie odmiany rzepaku (...) rzepak powinien być uprawiany na glebach, które są drenowane i nie mają zagłebień. Występowanie na przemian mrozów i odwilży przyczynia się do uszkadzania systemu korzeniowego

Rośliny lecznicze
Pięciornik gęsi - opis, zwalczanie i właściwości

jego pędy są prawdziwym przysmakiem dla drobiu, zwłaszcza dla gęsi. Występowanie Pięciornik gęsi preferuje gleby torfowe różnego rodzaju i mady rzeczne (...) W dużym natężeniu porasta pobocza pól, miedze, przydroża, łąki i pastwiska. Najczęściej zachwaszcza lucerny, koniczyny i przydomowe trawniki, zwłaszcza jeżeli są położone w pobliżu zbiornika

Chwasty
Bodziszek drobny – niepozorny, lecz uciążliwy chwast

może być tak uciążliwym chwastem. Pojawia się głównie w uprawach zbóż, koniczyny, lucerny i lnu, gdzie stanowi poważną konkurencję w wyścigu o wodę i składniki (...) możliwy do usłyszenia dźwięk i rozsiewają wokół siebie średnio 100 nasion. Występowanie Bodziszek drobny jest bardzo pospolity na nizinnych częściach kraju,

Choroby warzyw
Werticilioza poraża liście! Oto wskazówki jak rozpoznać i zwalczyć tę chorobę

Przebieg choroby na truskawkach i innych krzewach owocowych jest zupełnie różny od tego na rzepaku, gorczycach, chmielu i lucernie. Różnica polega głównie na sposobie wybarwienia liści. W przypadku truskawek objawy zaczynają występować w czasie przed dojrzewaniem owoców, czyli późną wiosną. Zainfekowane zostają początkowo korzenie, przez które nie dochodzi woda i

Rośliny lecznicze
Podbiał pospolity – lecznicza roślina, zwiastun wiosny i zasnuwający uprawy chwast

wtedy, gdy zawierają glinę. Jako chwast porasta uprawy szerokorzędowe i łanowe, koniczyny, lucerny, użytki zielone, brzegi pól, nieużytki i obszary ruderalne. Opis botaniczny (...) te podczas suszenia wysypują się z koszyczków. Dobrze jest zwrócić uwagę na miejsce występowania rośliny, ponieważ rośliny, które rosną w miejscach dobrze nasłonecznionych, zawierają więcej

Chwasty
Rdest ziemnowodny adaptuje się do każdych warunków. Dobrze mu w wodzie i na lądzie!

nasiona wodnej formy rdestu przenoszone są przez ptaki. W uprawach polowych jego występowanie powinno być dla nas wskazówką o nadmiernej wilgotności gleby, zwłaszcza na madach (...) pożniwnej uprawie roli, wprowadzeniu do płodozmianu często skaszanych wieloletnich roślin pastewnych (np. koniczyny, lucerny, komonicy) i uprawianiu warzyw okopowych. Spośród herbicydów skuteczne są

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

glebie. Przedplon Najbezpieczniejszymi przedplonami dla owsa są ziemniaki, lucerna i żyto. Innymi dobrymi przedplonami są pszenica, rzepak, bobik i koniczyna. Ze (...) głębokości 5 cm, doprawia pole. Na polu, którego nie zaorano jesienią, a wcześniej występowały na nim okopowe, należy zastosować agregat z aktywną broną bądź kultywatorem,

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

luźne kępy. Występuje w formie jarej i z owsem siewnym może tworzyć mieszańce. W uprawach rolniczych uznawany jest za chwast, ale może być wykorzystywany w (...) chemiczny roślin tego chwastu jest bardzo zbliżony do składu owsa zwyczajnego. Występowanie Owies głuchy najczęściej występuje w uprawach grochu, ziemniaka, buraka

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

i przygryzanie. Koniczyna białoróżowa, szwedzka (Trifolium hybridum) jest naturalnie wytworzonym mieszańcem koniczyny czerwonej i białej. Jej cechą charakterystyczną jest duża odporność na okresowe (...) Przylistki są szerokie i również wyraźnie unerwione. Na liściach, po drugim pokosie, mogą występować w dużym nasileniu choroby grzybowe oraz niektóre wirusowe. Kwiatostanem jest główka

Kozy
Koza alpejska - opis rasy, charakterystyka i hodowla

w krzyżowaniach międzyrasowych uszlachetniających, głównie wydajność mleczną. Występowanie We Francji występuje bardzo licznie w fermach zlokalizowanych w dolinie Loary i w Savoy. W Polsce jest hodowana w czystości rasy lub jako dolew krwi do naszych lokalnych ras, jako uszlachetnienie mieszańców. Charakterystyka Kozy alpejskie

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

powoduje wzdęć u przeżuwaczy, ale sucha masa zawiera mniej białka niż u lucerny. Odmiany Aktualnie w Krajowym Rejestrze znajduje się jedna (...) wykorzystywane są strąki, ponieważ wymłócone nasiona szybko tracą zdolność kiełkowania. Wymagania, występowanie i użytkowanie Esparcetę można uprawiać na glebach ubogich i

Rośliny lecznicze
Nostrzyk żółty – chwast zaniedbanych pastwisk

zawierają dwa, zdecydowanie mniejsze nasiona. Występowanie Chwast rzadko pojawia się w uprawach w dużym natężeniu. Największe skupiska wyrastają na przydrożach, skarpach i w zaroślach, rozprzestrzenia się także w nieużytkach i na zaniedbanych łąkach i pastwiskach. Zdarza się, że zachwaszcza koniczynę i lucernę. Mało wymagający nostrzyk

Chwasty
Jaskier polny i jego żółte kwiatki wśród zbóż to zły znak dla rolnika!

odłogowy. Wystrzegać się jej powinni rolnicy uprawiający zboże ozime oraz len i lucernę na podmokłych gruntach. Charakterystyka Jaskier polny (Ranunculus arvensis (...) Zwalczanie Niestety, nie ma zarejestrowanych herbicydów zwalczających jaskra polnego. Jego występowanie można ograniczyć poprzez działania profilaktyczne, czyli niskie koszenie łąk oraz dbanie

Śliwy
Śliwa japońska - polecane odmiany i zasady uprawy

zapylenia pyłkiem pochodzącym z innego drzewa. Może to być pyłek innej odmiany, mieszańca tego gatunku lub ałyczy. Tradycyjnie uprawiane odmiany nie nadają się do tego (...) brunatna zgnilizna drzew pestkowych. Najczęściej występującym szkodnikiem jest owocówka śliwkóweczka. U odmian może występować różna podatność na choroby i szkodniki. Justyna Przasnyska

Dzikie ptaki
Pleszka - kolorowy ptak wędrowny łudząco podobny do kopciuszka

do kopciuszka. W Polsce ten wędrowny osobnik ma status ochronny. Występowanie Tego kolorowego ptaka można spotkać na terenie praktycznie całej Europy, (...) pochodził ojciec, a z którego matka. Charakterystyczne będzie jednak to, że takie międzygatunkowe mieszańce zaśpiewają w nietypowy sposób. Żywienie Pleszki są

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

słonecznik, wykę jarą, rzepę ścierniskową, pastewne odmiany grochu, seradelę i życicę westerwoldzką, mieszańcową oraz wielokwiatową. Uprawa międzyplonów po plonach późno schodzących z pola (...) Wysoka suma opadów letnich (140–160 mm) wpływa bardzo korzystnie na uprawę międzyplonów, a występowanie jesiennych przymrozków kończy wegetację roślin i ogranicza przyrost ich masy. Najodpowiedniejsza

Owce
Owca romanowska - wytrzymała rasa owiec ze wschodu

umaszczenie, skóra na pysku, nogach i brzuchu jest czarna, na sierści mogą występować liczne białe odmiany. Część twarzowa jest szeroka, garbonosa, głowa jest niewielka. Samce (...) wysoką plenność i szybkość dojrzewania. Rasa ta może mieć duży wpływ na tworzenie mieszańców mięsnych na Polskim rynku żywca jagnięcego. Typy owcy romanowskiej

Cebula
Nasiona cebuli – wskazówki pomocne przed zakupem

wybierając do sadzenia jedynie zdrowe i niewyrastające w szczypiór. Jeśli na plantacji występował mączniak, wysadki należy zdezynfekować, przetrzymując je przez ok. 8 godzin w zamkniętym pomieszczeniu (...) nasion są bardzo zróżnicowane i w dużym stopniu zależą od odmiany. Nasiona odmian mieszańcowych (F1) są droższe od tradycyjnych, ponieważ ich otrzymanie jest bardziej pracochłonne.

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

rośliny oleiste (rzepak), strączkowe (groch, bobik) oraz motylkowe drobnonasienne (np. koniczyna czy lucerna) oraz ich mieszanki z trawami. Do najgorszych przedplonów zalicza się rośliny zbożowe, (...) i środków ochrony należy kierować się progami szkodliwości (IOR). Dodatkowo na pszenicy mogą występować takie szkodniki jak mszyce czy skrzypionki. Zbiór

Kozy
Koza burska - rasa mięsna. Hodowla i charakterystyka

biała plama, dzieląca głowę na dwie części, tworząc maskę. Barwne umaszczenie może występować w kilku odcieniach od beżu, do ciemnej czerwieni, nawet wpadającej w brąz. (...) są nisko otłuszczone, wyręby kulinarne są dużo większe niż np. kóz mlecznych czy mieszańców. Kozina cechuje się wysoką smakowitością, soczystością i delikatnością. Krzyżówki

Kozy
Koza saaneńska - ceniona rasa mleczna

czystorasowe kóz saaneńskich, pochodzą z importu z Belgii i Holandii. Występowanie tych kóz na obszarze danego kraju zależy przede wszystkim od posiadania dużych (...) duży kaliber byłą używana w krzyżówkach mających zwiększyć wzrost i masę ciała u mieszańców. W Polsce przyczyniła się do udoskonalenia takiej rasy jak

Trawy łąkowe
Jęczmień płonny - opis i charakterystyka

samopylny, ale może również tworzyć mieszańce z innymi rodzajami jęczmienia i żytem zwyczajnym. Po dojrzeniu rośliny kłos się rozpada wzdłuż osi. Owocem jęczmienia płonnego jest ziarniak, ściśle otoczony twardymi plewkami. Plewy mają bardzo mocne, krótkie haczykowate ząbki, dzięki którym mogą rozprzestrzeniać się po stanowisku. Występowanie Jest to

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

strąków soja wykazuje największe zapotrzebowanie na wodę mimo, że jest przystosowana do występowania okresów suszy, ponieważ posiada bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy oraz owłosienie zmniejszające (...) soi zaliczamy: mszyce, strąkowcowate, tarczówkowate, oprzędziki, rolnice, omacnice prosowiankę, śmietka kiełkówka i zmiennik lucernowiec. Zapobieganie i zwalczanie szkodników polega przede wszystkim na prawidłowej agrotechnice, do

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

dzieli się dodatkowo na drobno- i grubobrodawkowe. Aktualnie najczęściej stosowane są odmiany mieszańcowe, których plon jest wyższy i lepszy. Wiąże się to jednak z dużo (...) plantacjach ogórka należą: śmietka kiełkówka, przędziorki, zmieniki oraz mszyce. Aby uniknąć występowania szkodników lub zmniejszyć ich ilość na polu, ważne jest przyoranie pola

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki