Nasiona bobu - plon

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nasiona bobu - plon

Bób
Nasiona bobu - wyjaśniamy, jak i kiedy je siać i zbierać!

Bób należy do jednej z najstarszych roślin uprawnych. Mimo to uprawa bobu w naszym kraju jest jeszcze mało rozpowszechniona. Obecnie podstawowym kierunkiem użytkowania bobu jest wykorzystanie świeżych nasion w fazie tożsamości mlecznej do bezpośredniej konsumpcji, a także jako surowca do mrożenia i konserwowania. Mniejsze znaczenie mają suche nasiona, które mogą być wysokobiałkowym składnikiem wielu zdrowych dań. Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji, które trzeba wiedzieć o nasionach bobu, przygotowując się do jego uprawy.

Rzepak
Poznaj zarejestrowane odmiany rzepaku jarego i ozimego

i dojrzewa. Wytwarza średniej wielkości plon nasion, w których zawartość tłuszczu jest mała, a glukozynolanów dosyć mała. Charakteryzuje się niewielką zawartością białka w suchej masie beztłuszczowej i średnią zawartością włókna. Ma wysoką MTZ i wytwarza rośliny o średniej wysokości, które mają przeciętną odporność na wyleganie oraz są średnio podatne na

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

Środkowej, cechującą się dużym potencjałem plonowania. Przy zastosowaniu poprawnej agrotechniki można uzyskać z jednego hektara od 3 do 6 ton nasion bobiku. Wartość paszową i pokarmową nasion określa zawartość (...) rzadziej wirusowymi. Najważniejszymi chorobami grzybowymi bobiku są: plamistość czekoladowa bobu, askochytoza bobiku, fuzarioza bobiku oraz rdza

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

  Plonowanie międzyplonów i uprawa Po zbiorze plonu głównego pozostaje niewiele czasu na odpowiednie przygotowanie roli pod wysiew poplonów. Na plonowanie poplonów wpływają warunki pogodowe występujące podczas rozwoju roślin. Wysoka suma opadów letnich (140–160 mm) wpływa bardzo korzystnie na uprawę międzyplonów, a występowanie jesiennych

Papryka
Wysokiej jakości nasiona papryki – co trzeba wiedzieć przed zakupem?

i jakość nasion Plon nasion jest uzależniony od cech odmiany i wielkości nasion, jednak z reguły jest znacznie mniejszy u form wielkoowocowych. Czy mniejszy rozmiar i masa owoców, tym mniejszego plonu nasion możemy się spodziewać. Średni plon wynosi ok. 40 t/ha. W uprawie pod folią plony wahają się

Kapusta
Jakie nasiona kalafiora warto wybrać? Zobacz!

roślina może wytworzyć do 100 nasion. Plony nasion kalafiora z hektara wahają się od 100 kg do nawet 800 kg, w zależności od odmiany. Średni plon wynosi 200-500 kg/ha. Materiał siewny kalafiora musi mieć zdolność kiełkowania nie mniejszą niż 75%, czystość analityczną nie mniejszą niż 99%, wilgotność w opakowaniach niehermetycznych

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

powoduje zwiększenie masy wegetatywnej i plonu nasion. Przenawożenie roślin azotem przedłuża ich wegetacje i opóźnia kwitnienie. Bardzo korzystny wpływ na rozwój i wzrost soi ma bor, molibden oraz mangan. W przypadku niedoboru tych mikroelementów można zastosować dolistne dokarmianie roślin. Najlepiej wykonywać je w fazie tworzenia pąków kwiatowych.

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

między sobą wielkością i jakością plonu nasion oraz zimotrwałością. Aktualnie hodowla nowych odmian rzepaku ozimego zmierza do obniżania zawartości glukozynolanów, które ograniczają przyswajalność białka. Prace odbywają się również w kierunku zwiększenia strawności i wartości energetycznej roślin rzepaku poprzez zmniejszenie zawartości włókna. Dodatkowo hodowcy pracują nad podniesieniem potencjału plonowania

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

W roku wysiewu lucerny plon nasion można uzyskać tylko z pierwszego pokosu. W następnych latach nasiona uzyskuje się z drugiego pokosu. Zbiór wykonuje się wtedy, gdy ok. 60–70% strąków jest brązowych bądź czerniejących. Można przyspieszyć zasychanie lucerny poprzez zastosowanie desykacji, a następnie zebrać ją jednoetapowo za pomocą zaadaptowanego kombajnu.

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

do silnego wylegania łanu. Przeciętny plon nasion wynosi 200 kg/ha. Jeśli seradelę uprawia się na nasiona i na paszę, to pierwszy pokos powinien być wykonywany wtedy, gdy łan zaczyna żółknąć. Jednak nie gwarantuje to dużego plonu nasion. Seradela nie dojrzewa równomiernie, a strąki mogą łatwo się łamać i

Rośliny lecznicze
Konopie siewne – wszystko, co musisz wiedzieć o ich odmianach i zastosowaniu dawniej i dziś

dojrzewają. Są niskie, dają duże plony nasion i niskie włókna. Środkoworosyjskie, zwane też środkowoeuropejskimi  (przejściowymi), obejmują największy teren uprawy, w tym również Polskę. Mają średnio długi okres wegetacji (80-120 dni) oraz średniej wielkości plony nasion i włókna. Natomiast konopie południowe (typu wegetatywnego) są dużymi krzakami o

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

mineralnych w zależności od prognozowanego plonu nasion rzepaku ozimego. Tabela 1. Wielkości dawek nawozów mineralnych w zależności od prognozowanego plonu nasion rzepaku ozimego. Na podstawie: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Fosfor Fosfor to jedna z składowych związków

Rośliny lecznicze
Uprawa gorczycy czarnej – przedstawiamy najważniejsze informacje

jedynie populacje miejscowe o niewielkim plonie nasion. Pochodzenie gorczycy czarnej (Brassica nigra L.), nazywanej również kapustą czarną lub kapustą gorczycą, nie jest do końca ustalone, ale przyjmuje się, że jest to rejon krajów śródziemnomorskich. Historia jej użytkowania sięga czasów starożytnych, jednak obecnie poza krajami Europy Południowej i Azji Mniejszej jej

Łubin
Łubin Taper – najwcześniej dojrzewająca odmiana łubinu żółtego

W latach 2005-2007 średni plon nasion utrzymywał się na poziomie 95% wzorca, natomiast w latach 2008-2009 średni plon nasion wynosił 17,4 dt z hektara. To najwcześniej dojrzewająca i samokończąca odmiana. Rośliny o żółtych kwiatach nie mają żadnych rozgałęzień bocznych. Osiągają wysokość ok. 70-75 cm i dojrzewają równomiernie. Dodatkowo

Kapusta
Nasiona kapusty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

jakość nasion Przeciętny plon nasion kapusty głowiastej z hektara wynosi 0,6-0,8 tony dla odmian wczesnych i 1-1,5 tony dla odmian późnych, zaś przeciętny plon kapusty pekińskiej z hektara wynosi 0,3-2 tony, w zależności od odmiany. Nasiona kapust powinny mieć zdolność kiełkowania nie niższą niż 80%, czystość analityczną nie mniejszą

Fasola
Nasiona fasoli – cechy jakościowe i odmianowe materiału siewnego

jakość nasion Średni plon nasion wynosi 1,5 t z 1 hektara, jednak na glebach ciepłych, żyznych i w sprzyjających warunkach pogodowych można otrzymać nawet do 3 t z 1 hektara. Aby nasiona nie uległy uszkodzeniu w czasie omłotu, ich wilgotność powinna wynosić poniżej 20%, ponieważ zbyt wilgotne łatwo

Dynie
Nasiona dyni – przeczytaj, zanim wybierzesz się do sklepu ogrodniczego

i jakość nasion Plon nasion z 1 hektara waha się, zależnie od odmiany, od 200 do 800 kg. Odmiany dyni olbrzymiej dają niższy plon niż dyni zwyczajnej. Nasiona dyni olbrzymiej muszą posiadać zdolność kiełkowania na poziomie nie mniejszym niż 80%, a nasiona dyni zwyczajnej nie mniejszą niż 75%.

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

owady, stąd dla zapewnienia wysokiego plonu nasion zalecane jest celowe ustawienie w pobliżu plantacji kilku uli pszczelich w proporcji 3-4 rodziny na hektar.   Selekcja nasion Jesienią oraz w okresie zrostu roślin kontroluje się ich zdrowotność, aby nie dopuścić do porażenia ich czarną zgnilizną,

Rzodkiewka
Nasiona rzodkiewki – jakie wybrać, aby uzyskać pokaźny plon?

i jakość nasion Plon nasion wynosi 600-800 kg z 1 hektara. Materiał siewny rzodkiewki musi mieć zdolność kiełkowania powyżej 70%. Jego czystość analityczna nie może być mniejsza niż 98%, a dopuszczalna zawartość nasion innych obcych roślin uprawnych i chwastów nie powinna przekraczać 0,2%. Selekcja nasion

Pietruszka
Nasiona pietruszki - wszystko, co trzeba o nich wiedzieć!

W naszych warunkach klimatycznych plon nasion z 1 hektara wynosi 0,8-1 ton. Materiał siewny pietruszki musi mieć zdolność kiełkowania nie niższą niż 65%. Jego czystość analityczna nie może być mniejsza niż 97%, wilgotność w opakowaniach hermetycznych nie wyższa niż 10%, a w niehermetycznych nie większa niż 7%.  

Seler
Nasiona selera – jakie wybrać? Kiedy i jak siać, by zwiększyć plony?

W naszych warunkach klimatycznych średni plon nasion wynosi ok. 0,8 tony z hektara. Jedna roślina może wykształcić nawet do 75 tys. nasion o masie 25-30 g. Do obrotu przeznacza się jedynie nasiona o średnicy powyżej 0,8 mm. Nasiona dobrej jakości powinny mieć brązowo-zielonkawy kolor, charakterystyczny zapach i lekko gorzki, piekący smak.

Inne warzywa
Nasiona szpinaku - zbiór najważniejszych informacji

Duży wpływ na wielkość plonu nasion szpinaku mają warunki atmosferyczne w okresie jego dojrzewania. Średni plon z produkcji odmian ustalonych z wynosi 12-15 q nasion z hektara, natomiast odmian mieszańcowych 8-12 q/ha. Materiał siewny sałaty musi mieć zdolność kiełkowania na poziomie 75-90%. Jego czystość analityczna nie może być mniejsza

Koper
Nasiona kopru ogrodowego - wszystko o dobrym materiale siewnym

głównego i pędów pierwszego rzędu. Plon nasion wynosi średnio 0,8-1 t/ha. Nasiona kopru zawierają od 3 do 5 % lotnego olejku eterycznego. Zdolność kiełkowania  nasion  kopru  ogrodowego  w  obrocie  handlowym  nie  powinna być niższa niż 55%, czystość analityczna nie mniejsza niż 97%, a wilgotność nie wyższa niż 10% w

Kapusta
Nasiona jarmużu – jakie warto kupić? Odpowiadamy!

i jakość nasion Plon nasion wynosi 0,6-1,6 t/ha. Zdolność kiełkowania nasion jarmużu w obrocie handlowym nie powinna być niższa niż 75%, czystość analityczna nie mniejsza niż 99%, a wilgotność nie wyższa niż 9% w opakowaniach niehermetycznych i 6% w hermetycznych. Natomiast zawartość nasion innych gatunków powinna być mniejsza

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

siewu może powodować duże spadki plonu nasion. Obsada roślin i ilość wysiewu Obsada roślin powinna być dostosowywana do wymagań poszczególnych odmian grochu. Dla odmian jadalnych średnio- i długołodygowych obsada roślin powinna wynosić 80–100 nasion na m2, dla krótkołodygowych wąskolistnych do 120 nasion na m2. Odmiany pastewne

Inne warzywa
Nasiona tykwy - charakterystyka dobrego materiału siewnego

Jest to spowodowane twardą okrywą nasienną nasion. Kiedy siać nasiona? Nasiona przed siewem powinny być zaprawione. Istotne jest, by nasiona pochodziły z tykwy, która dojrzała w naszych warunkach klimatycznych, ponieważ wtedy mamy pewność, że odmiana ta jest przystosowana i zapewni nam dobre plonowanie. Wysiew

Dynie
Nasiona dyni typu Hokkaido - najważniejsze informacje

i jakość nasion Plon nasion z 1 hektara wynosi ok. 200-300 kg. Nasiona dyni olbrzymiej muszą posiadać zdolność kiełkowania na poziomie nie mniejszym niż 80%. Dodatkowo ich czystość analityczna nie może być mniejsza niż 99%, natomiast wilgotność nie może przekraczać poziomu 10%. Materiał siewny powinien być zdrowy, o

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

się gorzki glikozyd – wicjanina, która obniża wartość żywieniową nasion. Wymagania wyki siewnej (...) i dlatego można uprawiać ją na terenie całego kraju. Największe plony uzyskuje się w rejonach południowym i (...) także mączniak prawdziwy oraz rzekomy, askochytoza wyki oraz rdza bobu i wyki. Szkodniki, które mogą wyrządzać

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

Ich wadą jest jednak słabsze plonowanie nasion, nawet o 20-30% w porównaniu do średniowysokich. Do liściastych wysokich zaliczają się odmiany Fidelia i Roch, a do wąskolistnych wysokich należy odmiana Marych. Odmiany średniowysokie plonują lepiej od wysokich. Ponadto możliwa jest likwidacja ich uprawy jesienią. Do liściastych średniowysokich (nasiennych) należą odmiany:

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

z trawami, jednoroczne pastewne, przemysłowe, poplony, plony wtóre. W wymienionych elementach mogą się znajdować rośliny o różnych wymaganiach glebowych, co również trzeba uwzględnić przy układaniu płodozmianu. Okopowe Zalicza się do niego wszystkie uprawiane rośliny korzeniowe, takie jak buraki, marchew, cykoria, brukiew i inne, oraz bulwiaste, czyli ziemniaki

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

zwiększyć wysiew do 15 kg nasion/ha. Nasiona koniczyny przed siewem można zaprawić nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie Nawożenie fosforowe powinno być wykonywane przedsiewnie, w czasie orki przedzimowej lub orki siewnej, w zależności od terminu siewu koniczyny. Dawka fosforu pod koniczynę uprawianą w pierwszym roku

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

idzie – umożliwia uzyskanie obfitego plonu nasion. Wcześnie wysiany łubin lepiej wykorzystuje wodę z gleby oraz bardzo dobrze się zakorzenia. Dodatkowo jest również bardziej odporny na zakażenie chorobami wirusowymi. Późny termin siewu wpływa na zmianę wyglądu roślin, które wyżej rosną, wytwarzają dużo zielonej masy i zawiązują mniej strąków. Jednak zbyt

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

takich warunków można uzyskać wysoki plon nasion. Rozstawa rzędów na takich plantacjach powinna wynosić 20-30 cm lub 40-50 cm.   Nawożenie makroelementami Koniczyna białoróżowa uprawiana w siewie czystym nie wymaga nawożenia azotowego, ponieważ pobiera azot z gleby oraz syntetyzuje go z powietrza za pomocą

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

jakość i ilość uzyskiwanego ostatecznie plonu nasion. Zbioru zielonki (międzyplonu ścierniskowego) dokonuje się w I. dekadzie listopada. Zielona masa może być użyta bezpośrednio do skarmiania, zakiszenia lub wykorzystana jako nawóz. Zielonka uzyskana z czystych zasiewów facelii jest średnią paszą. Wpływa na to nadmierne  owłosienie i gorzknięcie roślin po

Wyka
Odmiany wyki siewnej – poznaj najważniejsze odmiany wyki uprawiane w Polsce

jest bardzo plenna, daje duże plony nasion i zielonki. Odznacza się dużymi nasionami o brązowym zabarwieniu okrywy nasiennej z jasną plamką. Zawierają one duże ilości białka i średnie ilości alkaloidów. Wykazuje największą ze wszystkich odmian podatność na mączniaka rzekomego. Kwarta Odmiana wyhodowana przez firmę DANKO. Zarejestrowana

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

wpływa na wzrost masy korzeni, plony nasion i zielonki.   Siew Zaprawę materiału siewnego zaleca się wszędzie tam, gdzie nie uprawiano wcześniej soczewicy ani innych roślin bobowatych. Stosując środki zawierające, nitraginę zwiększa się intensywność wiązania azotu przez bakterie brodawkowe Rhizobium leguminosarum. Na plantacjach soczewicy

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

a w zależności od gatunku plony nasion są niskie i wynoszą 1,2–3 t/ha. Rośliny motylkowate drobnonasienne Do roślin motylkowatych drobnonasiennych zaliczamy rutwicę wschodnią, esparcetę siewną, lucernę mieszańcową i siewną, komonicę zwyczajną, seradelę, koniczynę białą, czerwoną oraz perską. Są one cennymi roślinami pastewnymi, które dostarczają wysokobiałkowej paszy

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

kolby. Powoduje to całkowitą utratę plonu. Nasiona przed wysianiem można zaprawiać karobsyną i tiuramem, które zapobiegają rozwojowi tej choroby. Fuzarioza kolb Choroba ta pojawia się w wyniku porażenia roślin przez grzyby z rodzaju Fusarium. Przenoszona jest przez zarodniki grzyba znajdujące się w glebie oraz przez resztki

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

za pomocą jednoetapowego kombajnu. Średni plon nasion wynosi od 0,3 do 0,8 t/ha. Słoma, która pozostała po omłocie nasion może być wykorzystywana jako pasza dla bydła, a jej średni plon wynosi 2-3 t/ha. W roku pełnego użytkowania plony zielonki lucerny nerkowatej mogą wynosić 10-15 ton z hektara, co

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

przyczynia się do gwałtownego spadku plonu nasion (nawet o 50 kg). Pomimo intensywnych prac hodowlanych, nie udało się uzyskać odmian tolerancyjnych na późny siew. W puli genowej rzepaku nie ma źródeł genetycznej odporności warunkujących powyższą cechę. W rejonach, gdzie uprawa rzepaku jest najbardziej popularna (centralna, północno- zachodnia i

Łubin
Łubin Regent – jedna z najwcześniejszych odmian łubinu wąskolistnego

drobnonasienna. W latach 2007-2009 średni plon nasion utrzymywał się na poziomie 102% wzorca. Ze względu na niewielką ilość alkaloidów uznaje się go zarówno za odmianę nasienną, jak i uprawianą na paszę. Należy do odmian o drobniejszych nasionach. Jego wadą jest wymóg większej obsady roślin niż formy tradycyjne (od

Bób
Bób Hongdown - amatorska odmiana o dużych nasionach

w uprawie towarowej. Jego duże nasiona są bardzo smaczne a uprawa nie jest zbyt wymagająca, więc cieszy się dużym powodzeniem wśród ogrodników amatorów. Ta plenna odmiana bobu jest dosyć późna. (...) do 14 strąków. Jest to odmiana o dobrej strukturze plonu, który jest bardzo wyrównany. Z jednego

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki