Nawożenie azotowe pszenicy

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nawożenie azotowe pszenicy

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

Pszenica ozima silnie reaguje na nawożenie mineralne i jest bardzo wrażliwa na niedobory fosforu i potasu. Najważniejsze jest jednak nawożenie azotem, ponieważ ten pierwiastek przyczynia się do zwiększania zawartości azotu w ziarnach, czyli wpływa na kształtowanie wartości wypiekowej pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne. Fosfor w uprawach pszenicy ozimej wpływa na szybkość wzrostu systemu korzeniowego, a co za tym idzie na zdolność roślin do pobierania wody i składników pokarmowych z gleby. Powoduje też zwiększenie plonów, ponieważ wpływa na wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji roślin, ich szybki wzrost w okresie wiosennym oraz lepsze zaziarnienie się kłosów.

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Pszenica jara plonuje nieco niżej w porównaniu do formy ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej oraz krótszego okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne.

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

odmian i różna wielkość dawek nawożenia azotowego to główne różnice w technologii uprawy jęczmieni browarnych i paszowych. W roku 2013 rolnicy mieli do wyboru 21 odmian jęczmienia jarego browarnego i 25 odmian jęczmienia jarego pastewnego. Najważniejszy azot! Poszczególne typy jęczmienia jarego mają inne wymagania co do

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

wytworzenia 8 liści właściwych.  Jesienne przenawożenie azotem pogarsza zimnotrwałość rzepaku. Sprawia, że rośliny są wybujałe przed zimą oraz mniej odporne na choroby bakteryjne i grzybowe. Ponadto, dochodzi wówczas do zwiększenia uwodnienia tkanek. Gwarancją dobrego przezimowania są następujące cechy rośliny: wysokość pąka wierzchołkowego: 3 cm, długość korzenia

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

Nawożenie pszenżyta zależy od jego potrzeb pokarmowych i zasobności gleb. Jeżeli uprawa ma być prowadzona na glebach o niskiej zasobności, to dawki nawozów powinny być odpowiednio zwiększone, tak samo jak (...) nawożenie fosforowo-potasowe należy wykonywać przed orką zimową. Azot Pszenżyto wykazuje bardzo duże

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

formie poplonów. Wiosenne nawożenie azotem wpływa na uzyskanie satysfakcjonującej zdrowotności bulw. Ważny jest nie tylko odpowiedni stosunek nawozów N:P:K wynoszący kolejno 1:1:1,5. Kluczową rolę odgrywa stosowanie relatywnie małej dawki nawożenia azotowego (80- 110 kg N /ha). Jednostronne, wysokie nawożenie azotem skutkuje nieproporcjonalnym rozwojem części nadziemnej rośliny w porównaniu

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

Zwartość białka w ziarnie pszenżyta jest dziedziczną cechą genetyczną, która jest mocno modyfikowana w zależności od warunków siedliskowych i poziomu nawożenia azotem. W związku z tym zawartość białka może (...) Ziarno i słoma pszenżyta jarego charakteryzuje się dużą zawartością azotu oraz niewielką ilością wapnia i magnezu.

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

na ich wartość technologiczną. Niedostateczne nawożenie azotem, fosforem i potasem działa niekorzystnie na wszystkie ważne procesy fizjologiczne rośliny: oddychanie, transpirację fotosyntezę, gromadzenie sacharozy w korzeniu. Niedobory pierwiastków Niedobór azotu, najbardziej plonotwórczego pierwiastka, znacząco obniża zawartość chlorofilu w liściach. W konsekwencji, wydajność fotosyntezy silnie spada. Skutkiem niezapewnienia

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

wodzie. Dodatkowo kumuluje niewielkie ilości azotu azotanowego i dzięki temu nie szkodzi zwierzętom, które ją zjadają Ma również bardzo dobry skład mineralny. Jest to trawa powolnie odrastającą, rozpoczynającą wegetację na wiosnę i kwitnąca od czerwca do sierpnia. Wymagania i występowanie Tymotka łąkowa jest rośliną mrozoodporną. Bardzo

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

wpływ mają: warunki pogodowe, siedlisko, nawożenie azotem, termin i gęstość siewu. Poważnym błędem agrotechnicznym jest stosowanie zbyt dużych dawek azotu przed zimą. Sprzyja to wzrostowi uwodnienia tkanek, stymuluje wydłużeniowy wzrost części nadziemnej. Rzepak zbyt wybujały źle znosi przerwę w wegetacji, podlega działaniu niekorzystnych zjawisk pogodowych (wysmalanie, wyprzenie, wymakanie). Podsumowując, stan

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

nawet o 50%, ponieważ wysokie nawożenie azotowe może prowadzić do ich ustępowania z runi. Stosowanie azotu zaleca się po I pokosie, jeżeli w mieszance jest duży udział koniczyny. Topografia terenu również wpływa na potrzeby nawozowe łąk. W zależności od ich usytuowania, na terenach zalewanych, popławnych, górskich czy podgórskich,

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

wykonywać na jesieni lub wiosną. Nawożenie azotowe powinno być dostosowane do warunków glebowych i przedplonu. Dawka azotu powinna wynosić 40–60 kg N/ha, a 1/3 powinna być zastosowana przedsiewnie. Zbyt niskie dawki azotu wpływają ujemnie na właściwości podporowe żyta, a za duże mogą powodować dominację żyta nad wyką.  

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

białka oraz duże ilości niepożądanego azotu azotanowego, który jest gromadzony w częściach nadziemnych roślin. Jej rośliny są ubogie w cukry oraz posiadają niewielkie ilości celulozy, hemiceluloz i lignin. Jednak zawartość węglowodanów strukturalnych i lignin zwiększa się w miarę starzenia roślin. Jej skład mineralny jest zróżnicowany. Krowy mleczne, owce i konie

Chwasty
Polecamy wysiew wiechliny łąkowej – odpornej i doskonałej na pastwiska trawy!

na wysokości 5–7 cm oraz nawożenie azotem, które powinno stosować się późną jesienią, przy ograniczonym aplikowaniu wiosną. W 2006 r. wiechlina łąkowa została wpisana do krajowego rejestru roślin uprawnych. Korzystny skład chemiczny, duża strawność i mała zawartość krzemu czynią z niej przysmak zwierząt, zwłaszcza koni i świń. Oprócz

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

długotrwałej suszy. Czynnikiem sprzyjającym jest przenawożenie azotem i potasem. Uważa się, że przez złe nawożenie azotem rośliny mają problem z pobieraniem wapnia, stąd ta choroba. Warto więc stosować profilaktyczny oprysk podczas produkcji rozsady chlorkiem wapnia 0,7%. Plamistość pieprzowa Choroba ta najczęściej występuje u kapusty pekińskiej. Powodowana

Choroby zbóż
Sporysz zbóż i traw – choroba szkodliwie wpływająca na wielkość plonów i zdrowie

400 gatunków roślin z rodziny Poaceae, przede wszystkim żyto, rzadziej jęczmień, pszenicę, pszenżyto i gatunki traw. Buławinka to forma przetrwalnikowa sporyszu, zimuje w glebie w (...) agrotechniczne, przede wszystkim przyorywanie resztek pożniwnych za pomocą głębokiej orki zrównoważone nawożenie azotem zmianowanie roślin, rotacja upraw (sklerocja przeżywają jedynie około

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

mogą modyfikować skład aminokwasów obecnych w białku pszenicy. Jęczmień, pszenżyto i żyto podawane są jako najgorsze przedplony. (...) chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne oraz wzrastająca konkurencja pomiędzy gatunkami (...) ozimych, w tym pszenicy, jest ustalenie terminu pierwszej dawki azotu. Jej skuteczność i działanie zależy od:

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

siewny i poraża wyłącznie kłosy pszenicy. Prowadzi do redukcji plonu od 5 do 60%. Można ograniczać ją poprzez stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, zaprawę nasion oraz wykonywanie podorywki i głębokiej orki (...) orkę, która niszczy resztki pożniwne. Zbyt gęsty siew, przenawożenie azotem, sąsiedztwo form ozimych i jarych tych

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon i uprawa roli (...) w mieszankach. Dzięki symbiozie z bakteriami Rhizobium wzbogacają glebę w azot. Głęboko rozwinięty system korzeniowy umożliwia roślinom (...) Źródło: Metodyka integrowanej ochrony żyta dla producentów. Nawożenie mineralne Spośród wszystkich gatunków

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

wegetacji rzepaku ozimego można zastosować nawożenie azotowe w dawce od 100 do 160 kg N/ha. Dawki te można podzielić, a pierwszą należy zastosować jak najwcześniej, najlepiej przed ruszeniem wegetacji, kiedy gleba rozmarza, w ilości 50–75% całej dawki. Do nawożenia azotowego można wykorzystywać nawóz w formie saletry amonowej bądź mocznika. Drugą

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Najodpowiedniejsze pod uprawę gorczyc są kompleksy pszenne. Można je również uprawiać na kompleksie żytnim (...) uzyskania lepszej jakości siewu. Nawożenie Jeżeli przedplonem dla gorczyc były rośliny motylkowe to należy zastosować nawożenie azotowe w dawce 60 kg N/ha. Po roślinach zbożowych dawka

Ogórki
Nawożenie ogórków - z nami dowiesz się, jak, czym i kiedy!

co wymaga naszego wsparcia – nawożenia. Nawożenie ogórka powinniśmy rozpocząć od zastosowania obornika jesienią, nie przekraczając dawki 40 t/ha. Zastąpić go możemy rozłożonym kompostem lub nawozami zielonymi przyoranymi jesienią. Nawożenie organiczne uzupełniamy mineralnym ustalając dawki w oparciu o analizę chemiczną gleby. Ogórek posiada płytki system korzeniowy, pobiera składniki pokarmowe znajdujące

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

Nie powinno się dopuścić do przenawożenia azotem, gdyż można wtedy liczyć się z kumulacją azotanów i azotynów w głowach kapusty. Do prawidłowego rozwoju potrzebne jest także nawożenie magnezem. Warto stosować wapno magnezowe. W przypadku nawożenia kapusty głowiastej czerwonej warto zwiększyć nawożenie potasem, poprawia się wtedy intensywność

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie malin - jak, kiedy i czym? Zobacz!

plantacji warto się skupić na nawożeniu azotem. Pierwiastek ten pozwala na wytworzenie przez maliny silnych pędów wegetacyjnych. Nawozy azotowe wysiewa się w rzędy, nie na całej powierzchni, gdyż młode rośliny po posadzeniu mają uszkodzony system korzeniowy niezdolny do pobierania dużych ilości składników pokarmowych. W pierwszym roku azot podaje się w

Rośliny pastewne
Wyka kosmata (ozima) - poznaj roślinę o dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce

oraz zasobnych w składniki pokarmowe, które należą do kompleksu pszennego dobrego i wadliwego. Na zbyt żyznych glebach (...) wczesne. Należy jednak pamiętać, że jeżeli na polu zostało zastosowane nawożenie obornikiem, to wykę trzeba uprawiać w (...) kg P2O5/ha i 80–130 kg K2O/ha. W przypadku nawożenia azotowego najodpowiedniejszą dawką będzie 30 kg N/ha.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego (...) należy wsiewać w zboża ozime, ponieważ wymagają one dużych dawek azotu oraz obniżają plon jeśli ich ilość (...) zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie Nawożenie fosforowe powinno być wykonywane przedsiewnie, w

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

w siewie czystym nie wymaga nawożenia azotowego, ponieważ pobiera azot z gleby oraz syntetyzuje go z powietrza za pomocą bakterii brodawkowych. Ewentualnie można zastosować nawożenie fosforem i potasem w dawkach: 35-60 kg P2O5/ha i 90-150 K2O/ha. Nawożenie fosforowe wykonuje się jednorazowo przedsiewnie pod orkę zimową, zaś dawki nawozów potasowych należy

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

i 60–100 kg K2O/ha, zaś nawożenia azotowego – 60–90 kg N/ha. Azot można dostarczać roślinom również dolistnie, za pomocą rozpuszczalnego mocznika stosowanego w dwóch dawkach po 25 kg/ha. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, to można również stosować regulator wzrostu, np. Modus 250 EC. Nawozy fosforowe i potasowe należy w

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

i nadmorskich. Najlepiej plonuje na glebach należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego, ale można też ją uprawiać (...) Wykonuje się podorywkę lub kultywatorowanie i bronowanie przedsiewne. Nawożenie Wielkość dawek nawożenia fosforowo-potasowego (...) o bardzo wysokiej zasobności nie stosuje się nawożenia. Nawożenie azotowe zależy od kompleksu glebowego. Na żytnim

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

Dodatkowo gromadzi w znacznych ilościach azot azotanowy, którego zawartość może wynosić nawet 0,25%, gdzie bezpieczna zawartość tego związku w roślinach wynosi maksymalnie 0,2%. Jednak ten gatunek traw odznacza się dużą strawnością i smakowitością oraz posiada bardzo korzystną zawartość składników mineralnych, a także jest chętnie zjadany przez zwierzęta. Wymagania

Choroby drzew i krzewów
Choroby winorośli – czy twoje krzewy są bezpieczne? Przekonaj się!

2 lata. Należy unikać intensywnego nawożenia azotem. Trzeba usuwać pędy znajdujące się blisko powierzchni ziemi oraz porażone części krzewu, a także palić opadłe liście. Warto też unikać zbyt dużego zagęszczenia winorośli. Pomocne będą też opryski preparatami zalecanymi w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych (brak zarejestrowanych środków do stosowania przeciw mączniakowi

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

na ograniczaniu nadmiernego udziału zbóż w zasiewach oraz zachowaniu przerwy w uprawie pszenicy i jęczmienia. Ponadto należy zadbać o podorywkę i głęboką orkę (...) głęboką orkę na jesieni, zastosowanie kwalifikowanego i prawidłowo zaprawionego fungicydami materiału siewnego, staranne nawożenie azotowe, dobór odmian zbóż odpornych na wyleganie i tych o krótszym

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

uprawie stosuje się 2‒3 dawki nawożenia azotowego, której wielkość zależy od warunków pogodowych i stanu roślin po zimie. Pierwszą dawkę powinno się dostarczyć tuż po wiosennym ruszeniu wegetacji. Druga przypada na przełom fazy 29/30 w skali BBCH (koniec krzewienia, początek strzelania w źdźbło). Jeśli zdecydujemy się na trzykrotne nawożenie azotem,

Szkodniki warzyw
Borykasz się z chorobami i szkodnikami pomidorów? Znamy na to sposób!

potasu i fosforu. Przesadzając z nawożeniem azotem, można spowodować niezawiązywanie owoców. Nierównomierne wybarwianie się owoców. Przyczynami mogą być zbyt wysoka temperatura lub niedobór potasu i magnezu. Często obserwuje się odbarwienie w postaci zielonej piętki. Powodem nierównomiernego wybarwiania się owoców mogą być także przenawożenie azotem i silne działanie promieni

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

rolę. Optymalne dawki nawożenia pszenżyta powinny wynosić od 80‒140 kg N/ha, 60‒100 kg P2O5/ha i 85-120 kg K2O/ha. Normy wysiewu Siew pszenżyta ozimego, w zależności od części kraju, można rozpoczynać pomiędzy 10 września, a 5 października. Zbiór wykonuje się w I‒III dekadzie sierpnia. Ilość

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

z zaleceniami, ogranicza się do nawożenia azotem. Termin stosowania nawozu azotowego zależny jest od terminu sadzenia truskawek. Jeśli sadzimy wiosną, dawki dzieli się na pół, pierwszą stosuje się po przyjęciu się roślin, czyli 2–3 tygodnie od posadzenia, drugą połowę 4 tygodnie później. W przypadku wysadzania truskawek latem podaje się jednorazową

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Kukurydza silnie reaguje na nawożenie azotowe. Do nawożenia najlepiej stosować nawozy azotowe wolno działające - mocznik, saletrę amonową, roztwór saletrzano-amonowy (RSM). Na glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o dużej pojemności kompleksu sorpcyjnego można stosować przed siewem, ale należy je dobrze przykryć i wymieszać z

Pomidory
Jaki nawóz do pomidorów? Nawożenie organiczne, mineralne i dolistne

Nie przesadźmy jednak z nawożeniem azotowym, gdyż jego nadmiar może powodować opóźnienie owocowania i przyczynić się do zmniejszenia plonu (rzadko zaś notuje się niedobór azotu). Pomidor uprawiany na polu i nawożony organicznie zwykle nie wykazuje niedoboru na mikroelementy, jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, warto zastosować mikronawóz chelatowy.

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

w okres owocowania ważne jest nawożenie azotem, bezpośrednio w rzędach. W pierwszym roku dawka wynosi ok. 30kg/ha, zaś w kolejnym możemy ją zwiększyć, ale nie powinna przekraczać 75kg/ha. W każdym roku nawóz dzielimy na dwie porcje – pierwsze nawożenie przeprowadzamy wczesną wiosną, drugie – przed wegetacją (koniec kwietnia). W trzecim

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie jagody kamczackiej – ważny zabieg pielęgnacyjny

nawozami mineralnymi. Najważniejsze jest dalej nawożenie azotowe, ale skupić się musimy również na dostarczeniu roślinom fosforu, potasu, wapnia i magnezu w odpowiednich proporcjach (zwykle przy średniej zasobności: 80–120 kg N, 50–80 kg K, 50–60 kg P). Krzewy co dwa lata możemy nawozić dobrze rozłożonym obornikiem, łącząc dawki z nawożeniem mineralnym.

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie porzeczki czarnej - przybliżamy najważniejsze aspekty

się dawki nawozowe. Najważniejsze jest nawożenie azotowe porzeczki, które przeprowadza się corocznie przed rozpoczęciem wegetacji. Młode rośliny słabo pobierają nawozy przez korzenie, jedynie te z najbliższego otoczenia. Dlatego zaleca się wysiewanie indywidualne pod krzew w dawce 100–200 g N/m2 w zależności od rodzaju i klasy gleby. Na bardziej zasobnych nie

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

do klasy jakości decyduje o możliwościach użytkowania pozyskanego ziarna. Odmiany pszenicy ozimej wpisane do krajowego rejestru z podziałem na grupy jakościowe (wg COBORU) (...) krakersy. Na jakość technologiczną ziarna decydujący wpływ mają warunki środowiska, agrotechnika, nawożenie azotowe i ochrona przed szkodnikami. W związku z tym ziarno odmian

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

świeżym. Należy pamiętać o odpowiednim nawożeniu azotowym, gdyż w przypadku nadmiernego dawkowania azotu kumuluje toksyczne dla organizmu azotany i azotyny. Związki te są szczególnie niebezpieczne dla niemowląt. Najłatwiej kumulowane są w marchwi pęczkowej. W Europie w czołówce producentów znajdują się Wielka Brytania, Francja i Polska. W latach 2010–2012

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

mineralnie. Soję najlepiej uprawiać na glebach należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego oraz wadliwego. Odpowiedni odczyn (...) jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie Soja wykazuje duże wymagania (...) lub wiosną. Soja wykazuje małe wymagania względem azotu, ponieważ ściśle współżyje z bakteriami brodawkowymi

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

po sobie dobre stanowisko, to nawożenie azotowe należy stosować w ilości 50-80 kg N/ha. Taką dawkę można użyć jednorazowo przedsiewnie bądź w fazie krzewienia. W przypadku zastosowania przedplonów zbożowych, które pozostawiają po sobie słabe stanowisko, można dostarczyć do gleby w jednej dawce przedsiewnej 60-90 kg N/ha. Na glebach łatwo przepuszczalnych,

Choroby zbóż
Rdza brunatna pszenicy – zwalczamy tę częstą chorobę zbóż

rośliny z rodzaju rutewka i zdrojówka. Objawy Na pszenicy objawy pojawiają się przede wszystkim na liściach, z tego też względu choroba (...) wysoka wilgotność (rosa, mgła). Infekcjom sprzyjają również płytka orka, niedobór potasu czy obfite nawożenie azotem. Rdza brunatna jest powodowana przed pełnocyklicznego i dwudomowego grzyba, który

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki