Nawożenie azotowe pszenicy

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nawożenie azotowe pszenicy

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

w żyto, ale także w pszenicę, pszenżyto oraz rzepak i rzepik. Dzięki międzyplonom, zbiory zielonki są większe. Zaznaczyć jednak należy, że tylko z tego gatunku zbierana jest zielonka, która doskonale nadaje się do produkcji tradycyjnych kiszonek. Jeśli chcemy uprawiać kąkolnicę w międzyplonie, to powinniśmy ją zasiać w końcu lata lub

Słownik pojęć
Rolnictwo intensywne, czyli wydajna i wyspecjalizowana produkcja

jakość płodów rolnych. Dodatkowo wzmożone nawożenie azotem sprawia, że owoce mają cienką skórkę, łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym i są atakowane przez patogeny i szkodniki. Gospodarstwo intensywne zwykle cechuje się wąskim wyspecjalizowaniem, co wiąże się z ograniczeniem ich samowystarczalności i wytworzeniem zależności z rynkiem producentów pasz i nawozów. Jednoczesnie

Fasola
Fasola tyczna - wymagania, siew, uprawa, odmiany i choroby

ma dużych wymagań co do nawożenia azotem, gdyż wiąże jego wolną formę z atmosfery dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, jednak jej zapotrzebowanie na potas i fosfor jest wysokie. Warto przed siewem wykonać analizę chemiczną gleby, aby móc dokładnie określić nawożenie mineralne. Optymalnie w 1 dm3 gleby powinno się

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

jest wałowanie i bronowanie posiewne. Nawożenie azotowe, w ilości 30 kg/ha należy zaaplikować krótko po wschodach rośliny. Zbiory zielonki przypadają na listopad. Zebrana masa może być wykorzystana do bezpośredniego skarmiania lub przyorana, zwałowana lub rozdrobniona rozdrabniaczem zielonek (orkan) i dopiero wtedy zaorana. Uprawa międzyplonów, niezależnie od ich rodzaju,

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

bardzo duże ilości krzemu (1,9%). Azot azotanowy kumuluje w niewielkich ilościach, a na wiosnę wytwarza dużo barwników chlorofilowych i karotenu. Śmiałek w bardzo wczesnym stadium rozwojowym charakteryzuje się bardzo dobrym składem chemicznym pod względem żywieniowym, ponieważ zawiera dużo cukrów rozpuszczalnych w wodzie. W późniejszych fazach rozwojowych bardzo szybko

Poziomki
Jak uprawiać poziomki? Wyjaśniamy zasady uprawy poziomek

że poziomki mają wyższe wymagania azotowe. Azot podaje się w dawce 30–50 kg N/ha, którą to zaleca się dzielić na 2 części. 2/3 stosuje się wczesną wiosną, resztę między owocowaniem poziomek, w pierwszej połowie lipca. Zbiór Zbiór poziomek jest pracochłonnym zajęciem. Statystycznie jedna osoba zbierze 1,0–2,0

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

wapnia w owocach oraz duże nawożenie azotem i potasem. Wrażliwe odmiany: Boskoop, Cortland, Elstar, James Grieve, Jonagold Nadmiar CO2 Miąższ w obrębie komory nasiennej owoców brunatnieje, z czasem obejmuje skórkę. Niedobór O2 Niedobór tlenu powoduje fermentację alkoholową w miąższu. Rozkład

Rośliny lecznicze
Dymnica pospolita – trujący chwast upraw i pastwisk

się na stanowiskach po niedawnym nawożeniu azotem i po wapnowaniu, gdyż jej zapotrzebowanie na te składniki jest duże. Raczej nie rozwija się na glebach o kwaśnym odczynie, a optymalne pH do jej rozwoju powinno być neutralne. Szkodliwość Oficjalny próg szkodliwości to 60 sztuk na metr kwadratowy

Choroby drzew i krzewów
Mączniak rzekomy winorośli - objawy, profilaktyka i zwalczanie

Pamiętać także trzeba o umiarkowanym nawożeniu azotem, który przyspiesza wzrost pędów i zwiększa ich wrażliwość. Kolejnym krokiem jest baczna obserwacja pędów i ewentualne odcinanie ich porażonych wierzchołków. Gdy z kolei dojdzie do masowej infekcji liści, należy je wygrabić od razu po ich opadnięciu, a następnie – zniszczyć gdzieś z dala

Leszczyna (Orzech laskowy)
Choroby i szkodniki leszczyny. Prezentujemy skuteczne metody zwalczania

prześwietlające, zmniejszające zagęszczenie roślin, zmniejszenie nawożenia azotowego oraz usuwanie szkodników niszczących owoce. Szkodniki Słonkowiec orzechowiec, syn. słonik orzechowiec (Curculio nucum) Szkodnik ten wyjada wnętrze orzechów, przez co szybko się przebarwiają. Po zakończeniu żerowania larw w owocu widoczny jest wydrążony otwór. Aby zwalczyć słonkowca, zaleca

Żyto
Żyto zwyczajne - zboże o najmniejszych wymaganiach uprawowych

Pod jego uprawę można stosować nawożenie azotem, fosforem i potasem w dawkach: 50–100 kg N/ha, 20–100 kg P2O5/ha i 30–110 kg K2O/ha. W zależności od formy żyta – jarej lub ozimej – siew wykonuje się w różnych terminach. Optymalna głębokość wysiewu nasion to 3 cm, a w zależności od odmiany

Choroby drzew i krzewów
Mączniak prawdziwy winorośli - sprawdź, jak z nim walczyć!

cięcie przerzedzające krzewy oraz ograniczenie nawożenia azotem. Co zaś się tyczy już bezpośrednio ochrony chemicznej, to opryski powinno się wykonywać przed kwitnieniem, po pojawieniu się objawów choroby, a następnie co ok. 2 tygodnie. Poleca się takie środki, jak: fungicydy siarkowe, środki IBE (inhibitory biosyntezy ergosterolu) oraz związki strobilurynowe.

Choroby warzyw
Zaraza ziemniaczana na pomidorach – objawy, ochrona i zwalczanie

siebie, a także unikajmy zbytniego nawożenia azotem. W uprawach pomidorów pod osłonami należy utrzymywać niską wilgotność powietrza oraz dbać o przewiewność, a zarazem nie dopuszczać do dużych wahań temperatury powietrza w dzień i w nocy. Warto także pamiętać o tym, że zaraza dobrze rozwija się w wilgoci, dlatego

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

należy wykonać jak najwcześniej po nawożeniu azotowym. Drugie bronowanie wykonuje się po 10–14 dniach od pierwszego zabiegu. Uprawę żyta w okresie wiosennym bronuje się tylko wtedy, gdy na plantacji zostanie zaobserwowana pleśń śniegowa. Bronowanie na obsianych polach powinno być wykonywane ukośnie do rzędów. Błędem jest wykonywanie tego zabiegu wzdłuż rzędów.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

uzyskać przy starannej uprawie rzepaku na glebach pszennych górskich, pszenno-żytnich i żytnich dobrych. Rzepak najlepiej (...) tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać (...) uzyskiwanych plonów oraz zasobności gleb w fosfor, potas i azot, należy stosować orientacyjne dawki nawozów takie,

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

glebowe można określić jako pośrednie pomiędzy pszenicą a żytem. Najlepsze warunki do rozwoju znajduje na glebach piaszczystych, pszennych o odczynie lekko kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego, a także na nadmiernie uwilgotnionych i mało zasobnych w azot terenach. Pszenżyto toleruje wysokie temperatury, lecz ma przy tym duże wymagania wodne w okresie strzelania w

Gleby
Pierwiastki chemiczne w glebie. Charakterystyka najważniejszych mikro- i makroelementów

motylkowatymi bakterie brodawkowate (Rhizobium) charakteryzują się zdolnością pobierania z atmosfery wolnego azotu i wiązania go w glebie. Fosfor (P) Fosfor występuje w glebie w postaci organicznej i nieorganicznej w małych ilościach, przez co pojawia się potrzeba odpowiedniego nawożenia. Jego formą przyswajalną są fosforany rozpuszczalne. Rośliny pobierają je

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

uprawowych. Umożliwia to dobre wymieszanie nawozu z glebą. Dla odmian zbieranych pod koniec sezonu wegetacyjnego, dawki azotu trzeba dzielić, tj. 60% dawki stosować przed sadzeniem, pozostałą część krótko przed wschodami roślin.   Nawożenie fosforem Fosfor niezbędny jest roślinom w początkowych fazach rozwojowych. Zwiększa odporność bulw

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

powinien nie tylko zwiększać żyzność gleby, wpływać na ilość azotu i jego wykorzystanie w gospodarstwie, ale też ograniczać (...) grupami obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a (...) mają one największe zapotrzebowanie na wodę. Dobrymi przedplonami dla pszenicy ozimej są owies, len i rzepak

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

W trakcie przechowywania obornika największym przemianom ulegają związki węgla i azotu. Stosunek tych pierwiastków w świeżym oborniku wynosi C:N=30:1, a po przefermentowaniu 20-15:1. Terminy Zasady stosowania nawozów naturalnych określa Ustawa z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. poz. 1033, art. 17.3).

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla pszenicy ozimej. Nie należy uprawiać go (...) gatunku roślin na drugi. Bobik najlepiej siać 4 lata po nawożeniu obornikiem, a przerwy w uprawie powinny (...) od włókowania bądź bronowania pola. Następnie można wysiać nawozy azotowe lub fosforowo-potasowe i spulchnić glebę kultywatorem

Nawożenie drzew i krzewów
Jak nawozić wiśnie? Wyjaśniamy zasady nawożenia wiśni

miesiąca przed sadzeniem jesiennym, wiosną natomiast na 1–2 tygodnie przed sadzeniem. Nawożenie młodego sadu Bardzo ważne w pielęgnacji młodego sadu jest nawożenie wiśni azotem. Nawozy azotowe zaleca się wysiewać indywidualnie pod drzewko w dawce 10–20 g N/m2, na 1,5 razy większej powierzchni od średnicy korony drzewa. Stosuje

Nawożenie drzew i krzewów
Zasady prawidłowego nawożenia jabłoni krok po kroku

wapniowo-magnezowego jednocześnie uzupełni ewentualny niedobór magnezu. Nawożenie przed sadzeniem Kolejnym krokiem w przygotowaniu gruntu pod przyjęcie sadzonek jest wysianie przedplonu z roślin motylkowych, któremu powinno towarzyszyć rozrzucenie obornika. Spowoduje on podwyższenie poziomu próchnicy w glebie i zwiększy zawartość niezbędnego azotu, fosforu i potasu w naturalny sposób. W

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie winorośli – pomagamy dobrać zabiegi dla Twojej uprawy

gleba mogła zmienić swoje właściwości i żeby nie przeprowadzać tego zabiegu w krótkim odstępie czasu od nawożenia obornikiem. Wówczas zachodzące reakcje spowodowałyby osłabienie efektu nawożenia na skutek strat azotu. Zabieg ma charakter jednorazowy, więc wysiewamy maksymalną dawkę 20 dag CaO na 1m2, cały czas mając na uwadze odmianę, jaką

Nawożenie
Nawożenie gnojowicą - kiedy je stosować? Przedstawiamy wady i zalety

zadawanych pasz. Na przydatność gnojowicy w nawożeniu roślin wpływ ma również sposób jej przechowywania i stopień rozcieńczenia. Przeciętna ilość składników pokarmowych w dawce gnojowicy bydlęcej wynosi: 0,45% N, 0,6% K2O, 0,09% P2O5, stanowi ona zatem wartościowe źródło azotu i potasu. Gnojowica trzody chlewnej

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

wprowadzamy odzywki do systematycznego nawożenia aż do końca czerwca. Tu pole do popisu jest ogromne. Pólki uginają się wręcz pod nawozami do warzyw. Możliwości jest wiele: nawozy jedno lub wieloskładnikowe. W formie płynnej lub granulowanej, dedykowane poszczególnym gatunkom lub bardziej uniwersalne. Wymienić należy spotykane grupy nawozów: Azotowe – saletry

Pomidory
Nawożenie pomidorów bez tajemnic!

nie dłużej niż w ciągu czterech następujących po sobie lat. Nawożenie mineralne Podstawą do opracowania strategii nawożenia jest przeprowadzenie analizy składu chemicznego gleby. Optymalne warunki, to zawartość azotu (na jeden litr gleby) w granicach od 90 do 120 mg, potasu od 200 do 250 mg, fosforu od

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

dobrze rozwijać, zależne jest to od poziomu kultury rolnej, nawożenia i w nieznacznym stopniu od warunków atmosferycznych. Na lżejszych rodzajach gleb tej klasy z powodzeniem wysokiego plonu można uprawiać żyto, jęczmień, owies i ziemniaki, a przy dobrej kulturze rolnej na glebach cięższych pszenicę, kukurydzę, koniczynę, buraki cukrowe i warzywa. Gleby te

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

cały okres wegetacji. Wymagania pokarmowe i nawozowe Ogórki mają umiarkowane wymagania pokarmowe, niewystarczające jest jednak nawożenie organiczne, braki należy uzupełniać nawożeniem mineralnym. Azot (N) działa na wzrost wegetatywny ogórka. Nadmiar tego pierwiastka powoduje opóźnienie owocowania i obniżenie jakości przetwórczej ogórka – puste komory nasienne u

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Obornik pełni bardzo ważną funkcję w nawożeniu tytoniu, ponieważ korzystnie wpływa na właściwości gleby. Należy go przyorywać na jesień. Pod tytonie papierosowe jasne uprawiane na glebach słabych należy rozrzucać 15–20 t/ha, a pod tytonie ciemne i Burley – 30–40 t/ha. W tabeli zostały przedstawione zalecane dawki azotu, fosforu i potasu w

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

się przed uprawą w monokulturze lub po życie i pszenżycie, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób podsuszkowych. Jęczmień, (...) rozwijające się części podziemne spulchniają glebę. Ponadto, pobierają spore ilości azotu, co z punktu widzenia użytkowania piwowarskiego (...) sprawdza się wał strunowy.   Nawożenie Wykorzystanie wszystkich niezbędnych składników

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

w składniki pokarmowe oraz próchnicę i należą do kompleksu pszennego dobrego lub wadliwego. Jeżeli dodawana jest ona (...) siewna powinna być uprawiana po zbożach w 3.–5. roku po nawożeniu pola obornikiem. Jeżeli wysiejemy ją bezpośrednio (...) kg P2O5/ha i 120–140 kg K2O/ha. Nawozy azotowe przy niskiej zawartości składników pokarmowych należy

Uprawa
Nawozy do surfinii i petunii - podstawowe zasady nawożenia

typ osmocote. Jest to wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla zapominalskich. Do możliwości sposobów nawożenia dodać należy jeszcze różnego rodzaju aplikatory, pałeczki i tabletki. To na jaki (...) wszystkim powinien być to nawóz wieloskładnikowy. Najlepiej sprawdzają się preparaty bazujące na NPK (azot, fosfor, potas) uzupełnione o mikroskładniki takie jak magnez, żelazo, mangan, molibden,

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

ok. 45 m3/ha, a gnojówka 20-30 m3/ha. Na lekkich glebach obornik dobrze zastępują nawozy zielone. Nawożenie mineralne Najczęściej stosowane są: siarczan amonu, mocznik, fosforan amonu, sól potasowa i superfosfat. Nawozy azotowe stosujemy całościowo wiosną przed sadzeniem, nawozy potasowe i fosforowe jesienią, pod przedzimową orkę (wyjątkowo wiosną).

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie aronii - poznaj najważniejsze zasady

analizę chemiczną. Organiczne nawozy podaje się wyłącznie przed sadzeniem roślin. Pod aronię wysiewa się dość niskie dawki nawozów mineralnych. Nawożenie fosforem i potasem przez pierwsze 2–3 lata pomija się, stosuje się głównie azot – w pierwszym roku 30–40 kg N/ha, w drugim można dawkę zwiększyć o 10–20 kg. Nawozy w pierwszych

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie agrestu – kiedy, jak i czym? Warto przeczytać

zasypujemy. Po upływie dwóch miesięcy możemy przystąpić do sadzenia na użyźnionej i odpowiednio spulchnionej glebie. Rodzaje nawozów i nawożenie Glebie trzeba dostarczać podstawowych składników mineralnych, takich jak potas, azot i magnez. Stosowanie nawozów, odpowiednio potasowych, azotowych i magnezowych, będzie zależne od pory roku. Do równoległego stosowania możemy,

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

hektara ziemi nawet 110 kilogramów azotu i około 70 kilogramów tlenku potasu, co może spowodować znaczny spadek plonu pszenicy, żyta, jęczmienia i buraków, który waha się w granicach od 10 (...) jednak aby zmniejszyć takie prawdopodobieństwo, należy powstrzymać się przed nawożeniem ziemi azotem i gnojówką oraz przestrzegać

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy wykorzystywać obornik, a na glebach zasadowych (...) Rynchosporioza zbóż Choroba ta występuje na roślinach żyta, pszenżyta i jęczmienia. Wywoływana jest przez Rhynchosporium (...) nie wysiewać za gęsto ziarna i nie przenawozić roślin azotem. Rośliny można opryskiwać fungicydami, np. środkami

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

Przedplon Burak pastewny najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z (...) korzeni z zachowaniem właściwej wilgotności gleby i jej aktywności biologicznej. Jesień to czas nawożenia fosforowego, potasowego i organicznego (stanowiska po żbożach). Prawidłowo wykonane

Pszenica
Pszenica orkiszowa, orkisz - wraca do łask

na niesprzyjające warunki siedliskowe: niskie temperatury, wysoką wilgotność powietrza, mało żyzne gleby, ograniczone nawożenie NPK. Niektóre wyniki doświadczeń pokazują, że wysokie dawki nawożenia mineralnego stymulują wzrost wydłużeniowy bez zwiększenia plonowania pszenicy orkiszowej. Dowiedziono, że cenne substancje odżywcze zlokalizowane są w wewnętrznej części ziarna, a nie jak dla większości gatunków zbóż, w

Winorośl
Pielęgnacja i wymagania winorośli. Jak osiągnąć wysoki plon w polskich warunkach? Oto nasze wskazówki!

winorośli, jeśli przed założeniem winnicy starannie nawieziono glebę, nie ma potrzeby nawożenia i uzupełniania podłoża w mikro- i makroelementy. Obornik stosujemy jesienią raz na dwa lata, możemy po drugim roku uzupełnić ten zabieg gnojówką. Podczas wegetacji najważniejsze jest uzupełnianie roślin w azot, a w przypadku niedoborów pokarmowych – w mikroelementy (magnez,

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

najczęściej wysiewa się po nich inne ważne gospodarczo gatunki (pszenica ozima). Gorczyca to roślina fitosanitarna, która przerywa (...) uprawowego (brona i wał strunowy).   Nawożenie Na glebach o wysokiej (...) i 30 kg P2O5/ha wysianych bezpośrednio w ścierń. Nawozy azotowe, w zależności od intensywności nawożenia rośliny

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki