Nawożenie rzepaku azotowe

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nawożenie rzepaku azotowe

Rzepak
Wiosenne nawożenie rzepaku - poznaj najważniejsze zasady

Rzepak największe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe wykazuje w trakcie wiosennej wegetacji. Szybkość przyrostu masy roślin zależy od składników mineralnych znajdujących się w glebie. Największy wpływ na rozwój roślin ma zawartość makroelementów, m.in. azotu, fosforu i potasu. Niedobory azotu spowalniają wzrost rozety liściowej, a na późniejszych etapach prowadzą do przyspieszonego kwitnienia roślin. Po kwitnieniu rośliny mają mało pędów bocznych, łuszczyn oraz nasion w łuszczynach.

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

producenta. Tylko dobrze przygotowana strategia nawożenia pozwala na pełne wykorzystanie przez rzepak najbardziej plonotwórczych pierwiastków, jakimi są w pierwszej kolejności azot, następnie zaś fosfor i potas. Agrotechnikę rzepaku (...) i orki (gleby zwięźlejsze).   Azot Spośród wszystkich mikroelementów to

Jęczmień
Nawożenie jęczmienia jarego. Doradzamy właściwy dobór dawek i nawozów

odmian i różna wielkość dawek nawożenia azotowego to główne różnice w technologii uprawy jęczmieni browarnych i paszowych. W roku 2013 rolnicy mieli do wyboru 21 odmian jęczmienia jarego browarnego i 25 odmian jęczmienia jarego pastewnego. Najważniejszy azot! Poszczególne typy jęczmienia jarego mają inne wymagania co do

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

formie poplonów. Wiosenne nawożenie azotem wpływa na uzyskanie satysfakcjonującej zdrowotności bulw. Ważny jest nie tylko odpowiedni stosunek nawozów N:P:K wynoszący kolejno 1:1:1,5. Kluczową rolę odgrywa stosowanie relatywnie małej dawki nawożenia azotowego (80- 110 kg N /ha). Jednostronne, wysokie nawożenie azotem skutkuje nieproporcjonalnym rozwojem części nadziemnej rośliny w porównaniu

Rzepak
Siew rzepaku - jeden z najważniejszych elementów agrotechniki

jeden z najważniejszych elementów agrotechniki rzepaku. Rzepak wysiany w zalecanym terminie bardzo szybko osiąga (...) zimy, wpływ mają: warunki pogodowe, siedlisko, nawożenie azotem, termin i gęstość siewu. Poważnym błędem agrotechnicznym jest stosowanie zbyt dużych dawek azotu przed zimą. Sprzyja to wzrostowi uwodnienia tkanek, stymuluje wydłużeniowy

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

na ich wartość technologiczną. Niedostateczne nawożenie azotem, fosforem i potasem działa niekorzystnie na wszystkie ważne procesy fizjologiczne rośliny: oddychanie, transpirację fotosyntezę, gromadzenie sacharozy w korzeniu. Niedobory pierwiastków Niedobór azotu, najbardziej plonotwórczego pierwiastka, znacząco obniża zawartość chlorofilu w liściach. W konsekwencji, wydajność fotosyntezy silnie spada. Skutkiem niezapewnienia

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Azot Wielkość dawek nawożenia azotowego zależy od kierunku użytkowania ziarna pszenicy jarej oraz warunków siedliskowych. Dokładne określenie zapotrzebowania roślin na azot zmniejsza prawdopodobieństwo rozproszenia tego pierwiastka w środowisku. Ponadto, nadmierne odżywianie pszenicy azotem drastycznie pogarsza parametry jakościowe ziarna. Należy jednak pamiętać, że zwiększenie i podział dawek nawożenia azotowego

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

wodzie. Dodatkowo kumuluje niewielkie ilości azotu azotanowego i dzięki temu nie szkodzi zwierzętom, które ją zjadają Ma również bardzo dobry skład mineralny. Jest to trawa powolnie odrastającą, rozpoczynającą wegetację na wiosnę i kwitnąca od czerwca do sierpnia. Wymagania i występowanie Tymotka łąkowa jest rośliną mrozoodporną. Bardzo

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

glebach pszennych górskich, pszenno-żytnich i żytnich dobrych. Rzepak najlepiej siać na glebach żyznych, które mają (...) tylko dzięki wieloletniej starannej uprawie i przy zastosowaniu odpowiednio dobranego nawożenia mineralnego. Rzepaku ozimego nie można uprawiać (...) uzyskiwanych plonów oraz zasobności gleb w fosfor, potas i azot, należy stosować orientacyjne dawki nawozów takie,

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

nawet o 50%, ponieważ wysokie nawożenie azotowe może prowadzić do ich ustępowania z runi. Stosowanie azotu zaleca się po I pokosie, jeżeli w mieszance jest duży udział koniczyny. Topografia terenu również wpływa na potrzeby nawozowe łąk. W zależności od ich usytuowania, na terenach zalewanych, popławnych, górskich czy podgórskich,

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak i owies, jeśli były odpowiednio chronione przed (...) chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się także nawożenie mineralne oraz wzrastająca konkurencja pomiędzy gatunkami (...) ozimych, w tym pszenicy, jest ustalenie terminu pierwszej dawki azotu. Jej skuteczność i działanie zależy od:

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

w okres owocowania ważne jest nawożenie azotem, bezpośrednio w rzędach. W pierwszym roku dawka wynosi ok. 30kg/ha, zaś w kolejnym możemy ją zwiększyć, ale nie powinna przekraczać 75kg/ha. W każdym roku nawóz dzielimy na dwie porcje – pierwsze nawożenie przeprowadzamy wczesną wiosną, drugie – przed wegetacją (koniec kwietnia). W trzecim

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie winorośli – pomagamy dobrać zabiegi dla Twojej uprawy

Niemniej zawsze dobrze dobrane i przeprowadzone nawożenie pozwoli na przyspieszenie wzrostu roślin, zwiększenie plonowania oraz poprawę jakości owoców. Nawożenie winorośli można podzielić na dwa okresy: pierwszy z nich stanowi odpowiednie przygotowanie gleby i stanowiska pod uprawę, drugi to z kolei stosowanie nawozów po wejściu roślin w okres owocowania. Inny będzie

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

zawiera bardzo dużo białka oraz duże ilości niepożądanego azotu azotanowego, który jest gromadzony w częściach nadziemnych roślin. (...) wysokich plonów o dobrej wartości paszowej należy zapewnić jej obfite nawożenie azotowe oraz częste defoliowanie runi, czyli (...) dla kupkówki pospolitej są okopowe na oborniku, rośliny strączkowe, rzepak i mieszanki zbożowo-strączkowe. Jeżeli gleba w

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

wykonywać na jesieni lub wiosną. Nawożenie azotowe powinno być dostosowane do warunków glebowych i przedplonu. Dawka azotu powinna wynosić 40–60 kg N/ha, a 1/3 powinna być zastosowana przedsiewnie. Zbyt niskie dawki azotu wpływają ujemnie na właściwości podporowe żyta, a za duże mogą powodować dominację żyta nad wyką.  

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

od warunków siedliskowych i poziomu nawożenia azotem. W związku z tym zawartość białka może się wahać od 8‒20% suchej masy, zawartość błonnika 3-4%, a średnia zawartość skrobi ‒ około 65%. Białko pszenżyta ma lepszy skład aminokwasów egzogennych niż białko pszenicy. Charakterystyczną cechą ziarna pszenżyta jest wysoka zwartość składników

Chwasty
Polecamy wysiew wiechliny łąkowej – odpornej i doskonałej na pastwiska trawy!

na wysokości 5–7 cm oraz nawożenie azotem, które powinno stosować się późną jesienią, przy ograniczonym aplikowaniu wiosną. W 2006 r. wiechlina łąkowa została wpisana do krajowego rejestru roślin uprawnych. Korzystny skład chemiczny, duża strawność i mała zawartość krzemu czynią z niej przysmak zwierząt, zwłaszcza koni i świń. Oprócz

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

długotrwałej suszy. Czynnikiem sprzyjającym jest przenawożenie azotem i potasem. Uważa się, że przez złe nawożenie azotem rośliny mają problem z pobieraniem wapnia, stąd ta choroba. Warto więc stosować profilaktyczny oprysk podczas produkcji rozsady chlorkiem wapnia 0,7%. Plamistość pieprzowa Choroba ta najczęściej występuje u kapusty pekińskiej. Powodowana

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

z zaleceniami, ogranicza się do nawożenia azotem. Termin stosowania nawozu azotowego zależny jest od terminu sadzenia truskawek. Jeśli sadzimy wiosną, dawki dzieli się na pół, pierwszą stosuje się po przyjęciu się roślin, czyli 2–3 tygodnie od posadzenia, drugą połowę 4 tygodnie później. W przypadku wysadzania truskawek latem podaje się jednorazową

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

Wiąże się to z tym, że nasiona np. rzepaku mogą przeleżeć w glebie nawet kilka lat, (...) uzyskania lepszej jakości siewu. Nawożenie Jeżeli przedplonem dla gorczyc były rośliny motylkowe to należy zastosować nawożenie azotowe w dawce 60 kg N/ha. Po roślinach zbożowych dawka

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

nieodwracalnych procesów uwsteczniania. Nawożenie azotowe Żyto należy do grupy roślin dobrze wykorzystujących azot glebowy, zarówno ten zmineralizowany na wiosnę, jak i pochodzący z resztek pożniwnych przedplonu. Efektywne wykorzystanie pierwiastka, niezależnie od wielkości stosowanych dawek nawozowych, to gwarancja wysokiego plonu i jakości ziarna żyta. Tabela

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

wykorzystuje 135 kg azotu. Dawki nawożenia azotowego są uzależnione od stanowiska i przedplonu. Po przedplonach niezbożowych nie zaleca się stosowania azotu na jesieni, po przedplonach zbożowych należy zaś zastosować niewielką dawkę azotu do 40 kg N/ha. Jeżeli na polu pozostanie słoma, to niewielkie nawożenie azotowe przyspiesza jej rozkład.

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

powinien nie tylko zwiększać żyzność gleby, wpływać na ilość azotu i jego wykorzystanie w gospodarstwie, ale też ograniczać (...) grupami obejmującymi rośliny o podobnych wymaganiach dotyczących specyfiki uprawy, sposobu nawożenia, wymagań wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a (...) i sposobu użytkowania. Jednoroczne pastewne są dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego, zbóż ozimych i poplonów ścierniskowych.

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

przechowalniczą. Ważną cechą jest brak skłonności do gromadzenia szkodliwych azotanów. Dodatkowo odmiany kapusty włoskiej rozróżnia się ze (...) dużym procencie pozbawione chwastów. Należy jednak liczyć się z wysokim nawożeniem, kapusta pobiera bardzo dużo składników pokarmowych (...) wysadzeniem w pole należy zahartować. Należy pamiętać o odpowiednio przeprowadzonym zabiegu, gdyż źle wykonany prowadzi do

Ogórki
Nawożenie ogórków - z nami dowiesz się, jak, czym i kiedy!

co wymaga naszego wsparcia – nawożenia. Nawożenie ogórka powinniśmy rozpocząć od zastosowania obornika jesienią, nie przekraczając dawki 40 t/ha. Zastąpić go możemy rozłożonym kompostem lub nawozami zielonymi przyoranymi jesienią. Nawożenie organiczne uzupełniamy mineralnym ustalając dawki w oparciu o analizę chemiczną gleby. Ogórek posiada płytki system korzeniowy, pobiera składniki pokarmowe znajdujące

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie malin - jak, kiedy i czym? Zobacz!

plantacji warto się skupić na nawożeniu azotem. Pierwiastek ten pozwala na wytworzenie przez maliny silnych pędów wegetacyjnych. Nawozy azotowe wysiewa się w rzędy, nie na całej powierzchni, gdyż młode rośliny po posadzeniu mają uszkodzony system korzeniowy niezdolny do pobierania dużych ilości składników pokarmowych. W pierwszym roku azot podaje się w

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

zielonkę to należy zastosować przedsiewne nawożenie azotowe w dawce 60 kg N/ha. Większe dawki azotu mogą przyczyniać się do wylegania zbóż. W roku pełnego użytkowania nie należy wykonywać nawożenia azotem. Koniczyna pozytywnie reaguje na wapnowanie gleb kwaśnych, a dawki CaO (tlenku wapnia) powinny być wysiewane pod przedplon.

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

w siewie czystym nie wymaga nawożenia azotowego, ponieważ pobiera azot z gleby oraz syntetyzuje go z powietrza za pomocą bakterii brodawkowych. Ewentualnie można zastosować nawożenie fosforem i potasem w dawkach: 35-60 kg P2O5/ha i 90-150 K2O/ha. Nawożenie fosforowe wykonuje się jednorazowo przedsiewnie pod orkę zimową, zaś dawki nawozów potasowych należy

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

i 60–100 kg K2O/ha, zaś nawożenia azotowego – 60–90 kg N/ha. Azot można dostarczać roślinom również dolistnie, za pomocą rozpuszczalnego mocznika stosowanego w dwóch dawkach po 25 kg/ha. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, to można również stosować regulator wzrostu, np. Modus 250 EC. Nawozy fosforowe i potasowe należy w

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

resztki pożniwne. Zbyt gęsty siew, przenawożenie azotem, sąsiedztwo form ozimych i jarych tych samych gatunków zbóż również mogą prowadzić do porażania pszenicy przez mączniaka. Na polach można uprawiać odmiany odporne na tą chorobę, takie jak: Kredo, Speedway i Arktis. Przeciwko mączniakowi prawdziwemu można stosować następujące fungicydy: Amistar 250 SC, Atak

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

najczęściej na zacienionych stanowiskach, które były jesienią intensywnie nawożone azotem. Występowanie Choroba pojawia (...) również rośliny dyniowate, na przykład cukinia, bakłażan, patison, jak i rzepak, rzepik i różne odmiany gorczycy. Na (...) zwrócić szczególną uwagę na naszą uprawę w czasie jesiennego nawożenia azotem, które powinno odbywać się tylko

Rośliny pastewne
Stokłosa bezostna - mało popularna w Polsce trawa pastewna o dużej wartości pokarmowej

Dodatkowo gromadzi w znacznych ilościach azot azotanowy, którego zawartość może wynosić nawet 0,25%, gdzie bezpieczna zawartość tego związku w roślinach wynosi maksymalnie 0,2%. Jednak ten gatunek traw odznacza się dużą strawnością i smakowitością oraz posiada bardzo korzystną zawartość składników mineralnych, a także jest chętnie zjadany przez zwierzęta. Wymagania

Choroby drzew i krzewów
Choroby winorośli – czy twoje krzewy są bezpieczne? Przekonaj się!

2 lata. Należy unikać intensywnego nawożenia azotem. Trzeba usuwać pędy znajdujące się blisko powierzchni ziemi oraz porażone części krzewu, a także palić opadłe liście. Warto też unikać zbyt dużego zagęszczenia winorośli. Pomocne będą też opryski preparatami zalecanymi w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych (brak zarejestrowanych środków do stosowania przeciw mączniakowi

Gryka
Jak uprawiać grykę? Poznaj najważniejsze zasady

wysokiej zasobności nie stosuje się nawożenia. Nawożenie azotowe zależy od kompleksu glebowego. Na żytnim bardzo dobrym i zbożowym górskim należy stosować dawkę 40–50 kg N/ha, na żytnim dobrym 60–70 kg N/ha, a na żytnim słabym 80–90 kg N/ha. Siew Grykę należy wysiewać w I–II dekadzie maja.

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

uprawie stosuje się 2‒3 dawki nawożenia azotowego, której wielkość zależy od warunków pogodowych i stanu roślin po zimie. Pierwszą dawkę powinno się dostarczyć tuż po wiosennym ruszeniu wegetacji. Druga przypada na przełom fazy 29/30 w skali BBCH (koniec krzewienia, początek strzelania w źdźbło). Jeśli zdecydujemy się na trzykrotne nawożenie azotem,

Szkodniki warzyw
Borykasz się z chorobami i szkodnikami pomidorów? Znamy na to sposób!

potasu i fosforu. Przesadzając z nawożeniem azotem, można spowodować niezawiązywanie owoców. Nierównomierne wybarwianie się owoców. Przyczynami mogą być zbyt wysoka temperatura lub niedobór potasu i magnezu. Często obserwuje się odbarwienie w postaci zielonej piętki. Powodem nierównomiernego wybarwiania się owoców mogą być także przenawożenie azotem i silne działanie promieni

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

ze znacznym opóźnieniem w pierwotnie skażoną rolę. Rzepak jary wymaga klasycznej uprawy roli. Po ziemniaku (...) tak, aby zapewnić stały podsiąk płytko zaaplikowanym nasionom. Nawożenie Rzepak jary, ze względu (...) i narzędzi uprawowych.  Rzepak jary potrzebuje niższych dawek nawożenia azotowego. Biorąc pod uwagę prognozowany plon na

Nawożenie
Nawożenie kukurydzy - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Kukurydza silnie reaguje na nawożenie azotowe. Do nawożenia najlepiej stosować nawozy azotowe wolno działające - mocznik, saletrę amonową, roztwór saletrzano-amonowy (RSM). Na glebach zasadowych można stosować siarczan amonu. Takie nawozy na glebach o dużej pojemności kompleksu sorpcyjnego można stosować przed siewem, ale należy je dobrze przykryć i wymieszać z

Pomidory
Jaki nawóz do pomidorów? Nawożenie organiczne, mineralne i dolistne

Nie przesadźmy jednak z nawożeniem azotowym, gdyż jego nadmiar może powodować opóźnienie owocowania i przyczynić się do zmniejszenia plonu (rzadko zaś notuje się niedobór azotu). Pomidor uprawiany na polu i nawożony organicznie zwykle nie wykazuje niedoboru na mikroelementy, jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, warto zastosować mikronawóz chelatowy.

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

owczy czy drobiowy. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje z zakresu nawożenia obornikiem. Skład obornika (...) się  jako ściółki, w swoim składzie zawiera takie pierwiastki, jak: azot, fosfor i potas. Najczęściej wykorzystywana jest (...) obornik. Płyta obornikowa musi być wyposażona w utwardzoną i nieprzepuszczalną płytę ze spadkiem oraz instalację, która

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie jagody kamczackiej – ważny zabieg pielęgnacyjny

nawozami mineralnymi. Najważniejsze jest dalej nawożenie azotowe, ale skupić się musimy również na dostarczeniu roślinom fosforu, potasu, wapnia i magnezu w odpowiednich proporcjach (zwykle przy średniej zasobności: 80–120 kg N, 50–80 kg K, 50–60 kg P). Krzewy co dwa lata możemy nawozić dobrze rozłożonym obornikiem, łącząc dawki z nawożeniem mineralnym.

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

jest zapobieganie erozji wietrznej i wodnej. Ograniczają też przenikanie azotu do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar (...) ścierniskowe wysiewa się po wczesnych ziemniakach, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, życie oraz po mieszankach strączkowo-zbożowych (...) i wykorzystywane są jedynie w dużych gospodarstwach. Nawożenie Przed wysiewem międzyplonów należy

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie porzeczki czarnej - przybliżamy najważniejsze aspekty

się dawki nawozowe. Najważniejsze jest nawożenie azotowe porzeczki, które przeprowadza się corocznie przed rozpoczęciem wegetacji. Młode rośliny słabo pobierają nawozy przez korzenie, jedynie te z najbliższego otoczenia. Dlatego zaleca się wysiewanie indywidualne pod krzew w dawce 100–200 g N/m2 w zależności od rodzaju i klasy gleby. Na bardziej zasobnych nie

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

oraz zaszczepić nitraginą zawierająca bakterie Bradyrhizobium japonicum. Szczepienie należy przeprowadzić 3 dni przed siewem nasion lub można (...) jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie Soja wykazuje duże wymagania (...) lub wiosną. Soja wykazuje małe wymagania względem azotu, ponieważ ściśle współżyje z bakteriami brodawkowymi

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki