Nawożenie ziemniaków azotem

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nawożenie ziemniaków azotem

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

składniki pokarmowe, to można ograniczyć nawożenie azotowe. Rośliny sadzone wiosną nawozi się azotem w dwóch dawkach, pierwszą (połowę) podaje się po ich przyjęciu się do gleby, czyli 2–3 tygodnie od posadzenia, drugą 4 tygodnie później. Suma nie powinna przekroczyć 80 kg N/ha. Sadząc truskawki latem, stosuje się jednorazowe nawożenie, najpóźniej

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

przedplonu, przed urwą roli. Natomiast nawożenie azotem – w całości przedsiewnie. Na glebach lekkich zaleca się nawożenie w dwóch dawkach – pół przed siewem, pół w fazie 3-4 par liści, na glebach cięższych nawożenie powinno być większe. Na glebach zakwaszonych o pH poniżej 5,5 konieczne jest dodatkowo wapnowanie, najlepiej pod

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

z udziałem żyta oraz mieszankach zbożowo-strączkowych. Dobrymi przedplonami są ziemniaki na oborniku, rzepak oraz owies, zaś najgorszymi (...) porównaniu z jego uprawą na ziarno. Dodatkowo należy stosować intensywne nawożenie azotem w celu uzyskania dużego plonu (...) co ogranicza straty składników. Optymalne dawki nawozów azotowych powinny wynosić od 50 do 100

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

Przedplon Najbezpieczniejszymi przedplonami dla owsa są ziemniaki, lucerna i żyto. Innymi dobrymi przedplonami są (...) 1 m2. Optymalna głębokość siewu wynosi 4 cm. Nawożenie Owies jest zbożem bardzo (...) od zastosowanego przedplonu i wilgotności reakcja owsa na nawożenie azotowe jest zróżnicowana. Decydujący wpływ na plon

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

ważna roślina przedplonowa, która wzbogaca glebę w przyswajalne formy azotu. Zdolność tę zawdzięcza relacjom symbiotycznym z bakteriami (...) roku po okopowych na oborniku. Bezpośrednia uprawa po burakach i ziemniakach nawożonych obornikiem sprawia, że łubin nadmiernie (...) bakteriami z rodzaju Rhizobium. Wyniki wielu doświadczeń podają, że nawożenie potasem i fosforem zapewnia wczesne i

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

do powierzchniowych części gleby. Redukcja nawożenia azotem możliwa jest tylko wtedy, gdy kostrzewa łąkowa potrafi w pełni wykorzystać azot wydzielany przez system korzeniowy rośliny ochronnej. Zielona masa pochodząca z czystych zasiewów kostrzewy może szkodzić zwierzętom, ponieważ taka pasza spożywana w dużych ilościach stymuluje biegunki.   Siew

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

w siewie czystym, nie wymaga nawożenia azotowego. Ustalając wielkości dawek składnika pod lucernę z trawami, należy oszacować wielkość oczekiwanego plonu, uwzględnić gatunek traw, udział traw w mieszance. Pierwszą dawkę, stanowiącą 40% wartości ogólnej, wysiewa się przed ruszeniem wegetacji. Pozostałą ilość, podobnie jak przy nawożeniu potasowym, trzeba dzielić na tyle części,

Kapusta
Jak uprawiać jarmuż? Jakie ma wymagania? Wszystko o jarmużu

także wysokich wymagań związanych z nawożeniem. Dawki nawozów dobiera się na podstawie analizy chemicznej gleby, zwykle dla azotu jest to 100–140 kg/ha, dla fosforu 50–70 P2O5 kg/ha, dla potasu 150–200 (...) Najczęściej uprawiany jest jako poplon po wczesnych warzywach, np. ziemniaku, marchwi, grochu, fasoli, cebuli i sałacie.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

zwiększona, co sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej. Jeżeli przedplonem jest ziemniak, to na polu zostaje duża masa łętów, (...) wytwarzają dłuższy system korzeniowy oraz mają większą masę. Nawożenie Nawozy potasowe i fosforowe (...) W zależności od pogody w danym roku efektywność nawożenia azotem jest zróżnicowana. Jeśli pogoda jest sprzyjająca,

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

Rzepak jary wymaga klasycznej uprawy roli. Po ziemniaku należy wykonać głęboką orkę przedzimową, pozostawić w (...) tak, aby zapewnić stały podsiąk płytko zaaplikowanym nasionom. Nawożenie Rzepak jary, ze względu (...) i narzędzi uprawowych.  Rzepak jary potrzebuje niższych dawek nawożenia azotowego. Biorąc pod uwagę prognozowany plon na

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

  Zmianowanie, nawożenie, uprawa roli Papryka może być uprawiana po wszystkich roślinach z wyjątkiem papryki i ziemniaków. Uprawiana jest zazwyczaj w pierwszym roku po oborniku (...) i potasem prowadzi się wiosną przed założeniem uprawy. Dawki azotu się dzieli. Pierwszą część stosuje się

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Przedsiewnie należy zastosować nawożenie azotowe w dawce od 20–30 kg N/ha. Pod odmiany jadalne intensywnie plonujące, krótko- oraz średniołodygowe, można zastosować zwiększoną dawkę do 60 kg N/ha. W dalszych etapach wzrostu i rozwoju grochu azot dostarczają bakterie brodawkowe. W zależności od rodzaju gleby dawki nawozów wapniowych

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

hemiceluloz. Nie kumuluje dużych ilości azotu azotanowego. Posiada w swoim składzie niewielkie ilości substancji antyżywieniowych, jednak nie zagrażają one zwierzętom. Jest to gatunek trawy odznaczający się bardzo dużą strawnością, która jest chętnie zjadana przez zwierzęta. Szybko rozwija się po wysiewie i w trakcie wschodów oraz bardzo dobrze odrasta

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

należy ostrożnie obchodzić się z nawożeniem azotem. Metody uprawy Uprawa polowa z siewu Uprawa z siewu znajduje zastosowanie jedynie w uprawie amatorskiej. Jest stosunkowo trudna i wymaga staranności. Nie daje gwarancji uzyskania wyrównanych główek. W uprawie towarowej jest rzadko stosowana. Gleba do wysiewu musi

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

mg% karotenu. Kumuluje niewielkie ilości azotu azotanowego. Jest bardzo smakowitym gatunkiem, chętnie zjadanym przez zwierzęta. W jej rozłogach gromadzą się długołańcuchowe fruktozany. Wiechlina łąkowa na wiosnę bardzo wcześnie rozpoczyna swój wzrost i rozwój, a po wykiełkowaniu bardzo wolno się rozwija. Kwitnie od maja do sierpnia. W okresie wegetacji

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

glebę, poprawiają jej strukturę, odchwaszczają oraz wiążą wolny azot z powietrza i dostarczają go do gleby (...) truskawek, ogórków, pomidorów, roślin kapustnych i ziemniaków. Nawożenie Przed sadzeniem należy zastosować obornik lub kompost. Nawożenie mineralne powinno być dostosowane do uprzednio wykonanej analizy chemicznej gleby

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

Z tego powodu wzbogaca glebę w azot (bakterie wiążą azot atmosferyczny) oraz poprawia jej strukturę. W krajowym (...) na życie w symbiozie z bakteriami brodawkowatymi nie wymaga szczególnego nawożenia azotem, wystarczy tylko przedsiewna dawka w (...) jest doskonałym przedplonem dla wielu roślin jarych, np. owsa, ziemniaków czy kukurydzy. Sama czy z mieszankami

Choroby warzyw
Zaraza ziemniaczana na pomidorach – objawy, ochrona i zwalczanie

której zdecydowanie nie sprzyja sąsiedztwo zbiorników wodnych, łąk, a także pól z ziemniakami lub ich wczesną uprawą pod osłonami. Niedogodnymi warunkami są też miejsca w (...) w zbyt dużym zagęszczeniu i ocierały się o siebie, a także unikajmy zbytniego nawożenia azotem. W uprawach pomidorów pod osłonami należy utrzymywać niską

Por
Uprawa pora - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia

Jeśli chodzi o nawożenie azotem, to przy uprawie pora zwykle stosuje się podział na dwie dawki – pierwszą stosowaną przed siewem czy, w przypadku uprawy z rozstawy, przed sadzeniem, zaś drugą wysiewa się w okresie wejścia roślin w fazę silnego wzrostu, czyli w praktyce po upływie dwóch miesięcy.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

stosowanych należą okopowe bulwiaste czyli ziemniaki. Ziemniaki podaje się w zwierzętom w formie surowej, gotowanej, parowanej lub kiszonej. Ziemniaki stanowią doskonałą paszę dla bydła, drobiu i trzody chlewnej, ale posiadają też kilka wad. Zawierają substancje antyodżywcze, mogą powodować zadławienia lub nadmierną fermentację w żwaczu i wywoływać wzdęcia. W Polsce można

Rzepak
Co decyduje o dobrym przezimowaniu?

Jeśli chodzi o nawożenie azotem, to należy do niego podejść z umiarem, gdyż zbyt duża jego ilość, może skutkować nadmierną stymulacją wzrostu wegetatywnego i zwiększoną podatnością na choroby. Pamiętajmy, że uprawy ozime budują plon już od jesieni, a nasze błędy i zaniedbania mogą skutkować stratami, które

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

czystym nie wymaga stosowania dodatkowego nawożenia azotowego. Przy uprawie wsiewki w zbożową roślinę ochronną należy przedsiewnie zastosować około 60 kg N/ha. Pielęgnacja Chwasty w uprawie esparcety muszą być bezwzględnie usuwane, ponieważ jest bardzo wrażliwa na zacienienie. Do ich niszczenia należy stosować odpowiednie herbicydy. Jeżeli jest uprawiana

Rośliny pastewne
Łubin żółty - roślina o dużym znaczeniu gospodarczym. Dowiedz się, jak go uprawiać!

orką przedzimową. Nie wymaga on nawożenia azotowego, ponieważ żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Oprócz nawożenia fosforowo-potasowego można stosować nawozy magnezowe w dawce 40–60 kg MgO/ha. Zabiegi pielęgnacyjne Uprawy łubinu żółtego, ze względu na jego powolny początkowy wzrost, bardzo łatwo ulegają zachwaszczeniu. Jeżeli rośliny osiągną wysokość

Poziomki
Jak uprawiać poziomki? Wyjaśniamy zasady uprawy poziomek

plantacji Poziomek nie należy uprawiać po ziemniakach i pomidorach, ponieważ porażane są przez te (...) drobniejsze w miarę starzenia się roślin. Nawożenie prowadzi się podobnie jak u truskawki, z tym że poziomki mają wyższe wymagania azotowe. Azot podaje się w dawce 30–50 kg N/ha, którą

Pszenica
Pszenica Tybalt – charakterystyka, odporność i wymagania

średnio tolerancyjne na zakwaszenie gleby. Nawożenie azotowe pod ich uprawę powinno być dostosowane do stanowiska i fazy rozwojowej roślin. Odporność Odmiana Tybalt jest odporna na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego liści, rdzę brunatną. Jej rośliny są też bardzo odporne na septoriozę liści i plew oraz fuzariozę

Słownik pojęć
Rolnictwo zrównoważone – gospodarowanie przyjazne środowisku. Sprawdź, na czym to polega!

Dodatkowo należy zaznaczyć, że ograniczenie nawożenia azotem i stosowania innych substancji chemicznych z czasem wpływa na poprawę jakości gleby oraz środowiska. Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa Gospodarstwa spełniające wspomniane postulaty rolnictwa zrównoważonego, wpisują się w działania rządu, ponieważ 25 kwietnia 2012 roku Rada Ministrów przyjęła Strategię zrównoważonego

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

K2O/ha. Nie wymaga ona dodatkowego nawożenia azotem, ponieważ żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Zbiór Przed zbiorem lucerny należy przeprowadzić desykację, wtedy gdy około 75% strąków jest w fazie dojrzałości żółtej, co przyspiesza dojrzewanie roślin oraz ułatwia ich zbiór. Pierwszy pokos w uprawie  na nasiona zbiera

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

20–35 kg MgO. Najważniejsze jest nawożenie azotowe, przy lepszej zasobności gleby w azot gryka lepiej się rozwija. Ze względu na dobrze rozwinięty system korzeniowy uprawiana gryka dobrze pobiera zawarte w glebie składniki pokarmowe. Przy uprawie ekologicznej możemy nawozić ją obornikiem, lecz nie przekraczając 40 t/ha. Zbiór

Rośliny lecznicze
Uprawa kopru ogrodowego – częstego gościa przydomowych ogródków

roślinę. Należy jednak uważać z nawożeniem azotowym, gdyż koper z łatwością kumuluje szkodliwe azotany. Uprawa Koper ogrodowy uprawiamy wyłącznie z siewu do gruntu. Wysiew zaprawionych nasion rozpoczyna się w kwietniu i można go, ze względu na krótki okres wegetacji, powtarzać kilkukrotnie na tym samym miejscu, do

Choroby warzyw
Zgorzel siewek – wiosenna choroba wielu upraw

naszą uprawę w czasie jesiennego nawożenia azotem, które powinno odbywać się tylko jeśli jest konieczne, ponieważ nadmiar azotu jest jednym z czynników zwiększających ryzyko wystąpienia choroby. Najskuteczniejszą metoda profilaktyczną będzie jednak odpowiednie zaprawienie nasion przed produkcją rozsad, a najlepszym preparatem przeznaczonym do tego celu jest Zaprawa Nasienna T75,

Żurawina
Sadzonki żurawiny - co trzeba o nich wiedzieć? Podpowiadamy!

zachodzi taka potrzeba, można zastosować nawożenie azotowe w małych dawkach. Rok później otrzymamy dobrze ukorzenione sadzonki, które można wysadzić na miejsce stałe. Na sadzonki mogą być przeznaczone też pędy pionowe, na których zawiązują się kwiaty i owoce, jednak muszą one mieć u podstawy kawałek odciętego pędu długiego. Ceny sadzonek

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

Na wiosnę zaleca się stosowanie nawożenia azotowego, również pomniejszonego o ok. 30%. Orientacyjne dawki nawozów wykorzystywane pod uprawę rzepiku ozimego powinny wynosić: 25–90 kg P2O5/ha, 80–300 kg K2O/ha i 60–150 kg N/ha. Siew i pielęgnacja Rzepik ozimy należy wysiewać w I–II dekadzie września, czyli ok. 1–2

Szkodniki upraw
Chowacz czterozębny żeruje w rzepaku wiosną i latem. Sprawdź, jak go zwalczyć!

badań wskazują na relację między nawożeniem azotem a występowaniem chowacza czterozębnego. Największe zapotrzebowanie na azot występuje u rzepaku już w bardzo wczesnej fazie okresu wegetacji wskutek rozpoczynającego się u roślin intensywnego przyrostu masy. Niemniej zastosowanie nawozu azotowego na wiosnę przyczynia się do wystąpienia tego owada, ponieważ wzrasta atrakcyjność rzepaku, a

Choroby zbóż
Rdza brunatna pszenicy – zwalczamy tę częstą chorobę zbóż

orka, niedobór potasu czy obfite nawożenie azotem. Rdza brunatna jest powodowana przed pełnocyklicznego i dwudomowego grzyba, który rzadko poraża rośliny pośrednie, głównie pszenicę. Latem rozwija się na samosiewach. Ostra i bezśnieżna zima dziesiątkuje jego zarodniki. Po przeciętnej zimie objawy rdzy pojawiają się w połowie czerwca, po łagodniej już w połowie

Słownik pojęć
Rolnictwo intensywne, czyli wydajna i wyspecjalizowana produkcja

jakość płodów rolnych. Dodatkowo wzmożone nawożenie azotem sprawia, że owoce mają cienką skórkę, łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym i są atakowane przez patogeny i szkodniki. Gospodarstwo intensywne zwykle cechuje się wąskim wyspecjalizowaniem, co wiąże się z ograniczeniem ich samowystarczalności i wytworzeniem zależności z rynkiem producentów pasz i nawozów. Jednoczesnie

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

przedplonie, wówczas można ograniczyć dawkę nawożenia azotowego, nawet do 25- 30 kg/ ha. Wysiewając facelię w międzyplonie ścierniskowym, trzeba zmodyfikować powyższe dawki: przedsiewnie 50 kg P2O5/ ha, 70 kg K2O/ ha, krótko po wschodach 30 kg N/ ha. Podstawowe parametry dotyczące siewu facelii błękitnej (uprawa na nasiona w siewie czystym,

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

wapnia. Nie należy przesadzać z nawożeniem azotem, gdyż może to powodować bączastość cebul i pogarszanie możliwości przechowywania. Wrażliwa jest również na chlor i zasolenie, dlatego zaleca się, aby potas i fosfor podawać w formie nawozów wieloskładnikowych – siarczan potasowy i superfosfat potrójny. W przypadku kwaśnej gleby i wymogu wapniowania warto

Trawy łąkowe
Śmiałek darniowy - trawa zaniedbanych łąk

bardzo duże ilości krzemu (1,9%). Azot azotanowy kumuluje w niewielkich ilościach, a na wiosnę wytwarza dużo barwników chlorofilowych i karotenu. Śmiałek w bardzo wczesnym stadium rozwojowym charakteryzuje się bardzo dobrym składem chemicznym pod względem żywieniowym, ponieważ zawiera dużo cukrów rozpuszczalnych w wodzie. W późniejszych fazach rozwojowych bardzo szybko

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

dobrym i dobrym należy stosować nawożenie azotowe w ilości od 50-90 kg N/ha, a na pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym – 40-80 kg N/ha. Odporność Odmiana Cubus jest odporna na mączniaka, ale może być porażana przez septoriozę liści i plew, rdzę brunatną, fuzariozę kłosów, choroby

Fasola
Fasola tyczna - wymagania, siew, uprawa, odmiany i choroby

ma dużych wymagań co do nawożenia azotem, gdyż wiąże jego wolną formę z atmosfery dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, jednak jej zapotrzebowanie na potas i fosfor jest wysokie. Warto przed siewem wykonać analizę chemiczną gleby, aby móc dokładnie określić nawożenie mineralne. Optymalnie w 1 dm3 gleby powinno się

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

dwukrotnie bronować w okresie wiosennym. Pierwszy zabieg należy wykonać jak najwcześniej po nawożeniu azotowym. Drugie bronowanie wykonuje się po 10–14 dniach od pierwszego zabiegu. Uprawę (...) dwukrotnie bronować w okresie wiosennym. Pierwszy zabieg należy wykonać jak najwcześniej po nawożeniu azotowym. Drugie bronowanie wykonuje się po 10–14 dniach od pierwszego zabiegu. Uprawę

Rośliny pastewne
Facelia błękitna - prawie doskonała roślina na poplon

jest wałowanie i bronowanie posiewne. Nawożenie azotowe, w ilości 30 kg/ha należy zaaplikować krótko po wschodach rośliny. Zbiory zielonki przypadają na listopad. Zebrana masa może być wykorzystana do bezpośredniego skarmiania lub przyorana, zwałowana lub rozdrobniona rozdrabniaczem zielonek (orkan) i dopiero wtedy zaorana. Uprawa międzyplonów, niezależnie od ich rodzaju,

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki