Nawożenie ziemniaków obornikiem

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Nawożenie ziemniaków obornikiem

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

Ponadto należy pamiętać, że zakładając użytki obsiane kostrzewą łąkową, trzeba wybrać pola płaskie o południowej wystawie. Przedplon, uprawa, nawożenie Najlepszym przedplonem dla kostrzewy łąkowej są okopowe na oborniku. Trawę wsiewa się zazwyczaj w zboża jare zbierane na ziarno. Roślina nie znosi zacienienia, przy niedoborze światła znacząco redukuje

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

wynosi od 120 do 190 g.   Wymagania termiczne i glebowe Łubin wąskolistny rozpoczyna kiełkowanie w temperaturze 3°C i (...) polu, a następnie opryskać Roundupem w celu zniszczenia zachwaszczenia. Zamiast orki przedzimowej można zastosować gruber, a na wiosnę agregat uprawowy i w tak przygotowaną glebę

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

może powodować wydłużenie pierwszego i drugiego międzywęźla, co prowadzi do wylegania roślin i ich nadmiernego krzewienia. Jeżeli pszenica ozima została wysiana w optymalnym terminie to nawozy azotowe można zastosować z opóźnieniem, czyli w fazie pierwszego kolanka. W przypadku wykonania opóźnionego siewu pszenicy dawkę azotu stosuje się w okresie ruszania wegetacji wiosennej.

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

należy zaprawić zaprawą grzybobójczą oraz ewentualnie owadobójczą, a przeciwko zgorzeli siewek można stosować Sarfun T 65 DS czy Vitavax 200 FS. Dodatkowo nasiona można zaprawić (...) łubinem. Najlepiej używać do tego zabiegu nitraginy z odpowiednim szczepem bakterii. Termin siewu Jeżeli warunki pogodowe są sprzyjające, to łubin można

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

nalistnie (wyłącznie na ziemniaki) propachizafop – 50-80g/ha (rzepak, ziemniaki, buraki, rośliny strączkowe) tepraloksydym – 50-80g/ha Nie ma stuprocentowych sposobów na ochronę plantacji przed pojawieniem się perzu, jednak aby zmniejszyć takie prawdopodobieństwo, należy powstrzymać się przed nawożeniem ziemi azotem i gnojówką oraz przestrzegać czystości siewu.

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

trwającej również 2-3 doby występuje ruja właściwa. Głównym objawem wskazującym na optymalny termin pokrycia jest całkowity odruch tolerancji dla knura lub inseminatora czy hodowcy. Sprawdza (...) płciowego. Krycie lub inseminacja W rozrodzie trzody chlewnej można stosować metodę krycia „z ręki” - dopuścić knura do lochy w rui,

Inne warzywa
Uprawa pieczarek - najważniejsze terminy i zasady

podłoża. Przyjmuje się, że minimalne wymiary pieczarkarni to 400-600 m2, ale optymalna wielkość takiego budynku wynosi 1200 m2, w większych pomieszczeniach można bowiem stosować nowoczesne technologie. Termin rozpoczęcia uprawy W budynkach pozbawionych klimatyzacji pieczarki uprawia się w dwóch cyklach w ciągu roku – wiosennym (rozpoczynanym w grudniu

Chwasty
Jak rozpoznać i zwalczyć rumian polny? Odpowiadamy!

jako chwast dwuliścienny, najczęściej zachwaszcza zboża, rzepak, rośliny strączkowe, uprawy okopowe, kukurydzę, ziemniaki oraz sady. Bardzo dobrze znosi niską temperaturę. Większe występowanie rumianu powoduje straty (...) dbanie o czystość materiału siewnego; poprawa właściwości fizycznych gleby poprzez nawożenie jej wapnem i obornikiem. Dodatkowo możemy wspomóc zwalczanie chwastu,

Truskawki
Kiedy sadzić truskawki? Radzimy, co robić i kiedy, by długo cieszyć się smacznymi owocami

wtedy najlepsze warunki i szybciej się przyjmują na stanowisku oraz rozrastają. Letni termin jest zalecany również w sytuacji, gdy samemu produkuje się sadzonki. Posiadanie swoich (...) tłuszcze, a także fosfor, wapń, żelazo, mangan i potas. W medycynie ludowej były stosowane w leczeniu przeziębień i infekcji. Wykazują również działanie hamujące rozwój bakterii

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

przed sadzeniem, drugą podczas pierwszego obsypywania). Gdy gleba jest bardzo zakwaszona, można zastosować jeszcze nawożenie wapniowe w dawce 1,5-2 tony CaO na 1 hektar. (...) grube, mocno osadzone osiągną długość ok. 1,5-2,5 cm.   Terminy i głębokość sadzenia Praktycznym wyznacznikiem terminu sadzenia ziemniaków jest

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

najlepsze przedplony uważa się wszystkie rośliny głęboko korzeniące się, tj. okopowe na oborniku oraz kukurydzę. Po starannie wykonanych zabiegach uprawowych po zbiorze rośliny przedplonowej,  lucernę (...) gleby (4-5 cm) i ostatecznie wyrównuje agregatem uprawowym.   Nawożenie Lucerna jest bardzo wrażliwa na zakwaszenie gleby. Regulacji odczynu

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

wprost na pole – sposób uprawy, który jest bardzo trudny i rzadko stosowany. Przed siewem gleba musi być wilgotna, bardzo dobrze uprawiona i wyrównana. Siew (...) nieogrzewanym tunelu foliowym, inspekcie zimnym lub na rozsadniku produkuje się rozsadę w późniejszym terminie. Rozsady sadzi się pod koniec marca lub na początku kwietnia, w

Odmiany ziemniaków
Ziemniaki Lord - popularna odmiana o dużym znaczeniu gospodarczym

Ma średnie wymagania glebowe i wodne. Odporna na stres powodowany przez suszę. Można ją uprawiać na glebach lekkich i bardzo lekkich. Pod uprawę ziemniaka tej odmiany można stosować nawożenie azotowe w dawce 140–160 kg N/ha. Odporność Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego i na wirusy, ale bardzo podatna

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

25%. Do niechemicznych metod zwalczania tej choroby należą głęboka orka przedzimowa, odpowiednie nawożenie oraz uprawa odmian mniej podatnych na tę chorobę. Chemiczne metody zwalczania septoriozy (...) źdźbła jest prawidłowe zmianowanie, płodozmian, wykonywanie głębokiej orki i wczesnej podorywki oraz stosowanie obornika. Niskie temperatury powstrzymują rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest

Por
Uprawa pora - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia

Sam z kolei stanowi dobry przedplon dla innych upraw. Nawożenie Najbardziej pożądane dla uprawy pora jest nawożenie organiczne, więc powinien być uprawiany w pierwszym lub drugim roku po oborniku. Jego zalecana dawka wynosi w granicach 30-40 ton na hektar. Im więcej czasu upłynie od zastosowania

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

uprawne będą się na nich dobrze rozwijać, zależne jest to od poziomu kultury rolnej, nawożenia i w nieznacznym stopniu od warunków atmosferycznych. Na lżejszych rodzajach gleb tej klasy z powodzeniem wysokiego plonu można uprawiać żyto, jęczmień, owies i ziemniaki, a przy dobrej kulturze rolnej na glebach cięższych pszenicę, kukurydzę, koniczynę, buraki

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

orki nie zaleca się w przypadku, gdy przedplonem dla żyta jarego były ziemniaki. W takich przypadkach wystarczy zastosować gruber, aby wyrównać i rozkruszyć glebę przed (...) być zwiększona o 30 kg/ha. Optymalne dawki nawozów Wysokość nawożenia powinna być dostosowana do rodzaju gleby oraz od przewidywanego plonu. Optymalne

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

6,5 do 6,8. Aby uprawa na glebach lekkich kończyła się powodzeniem, wymaga nawożenia dużą ilością obornika. Słaby system korzeniowy jest również powodem tego, (...) 6,8. Aby uprawa na glebach lekkich kończyła się powodzeniem, wymaga nawożenia dużą ilością obornika. Słaby system korzeniowy jest również powodem tego, że kapusta

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

temperatury. Wysokie temperatury i nasłonecznienie mają bardzo niekorzystny wpływ, króliki posiadają ograniczoną termoregulację (nie pocą się). Optymalna temperatura w budynku to 18°C dla samic z (...) lub odchowu młodzieży nie trzeba doświetlać pomieszczeń. Wentylacja Najczęściej stosowanym systemem jest wentylacja grawitacyjna, a poza nim również wietrzenie pomieszczeń. Wentylacja

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

  Aby koszty produkcji nie rosły znacząco na skutek dogrzewania, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, należy zapewnić dobrą izolację termiczną budynku, a przy stawianiu nowego pomieszczenia warto stosować materiały energooszczędne o dobrym współczynniku przenikania ciepła. Unika się wtedy niepotrzebnej ucieczki ciepła na zewnątrz. Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie tzw.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

roślinach strączkowych, mieszankach zbożowo-strączkowych, motylkowatych wieloletnich, okopowych uprawianych na oborniku oraz po owsie. Na glebach zwięzłych pszenżyto (...) zostaje zwiększona, co sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej. Jeżeli przedplonem jest ziemniak, to na polu zostaje duża masa (...) a jeżeli rośliny są uprawiane na glebach zwięzłych, to nawożenie można zastosować pod orkę przedzimową. Optymalne

Kukurydza
Jak uprawiać kukurydzę na kiszonkę? Warto przeczytać!

wysokiej produkcji mięsa czy mleka, bez potrzeby stosowania zwiększonej ilości pasz treściwych. Dopuszczalna jest uprawa kukurydzy na kiszonkę w plonie wtórym, jeżeli z pola wcześnie zejdą poplony ozime. Siew Siewu kukurydzy na kiszonkę należy dokonywać jak najwcześniej, a optymalnym terminem jest I lub II dekada

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

starannie wykonanych zabiegach uprawowych po zbiorze rośliny przedplonowej,  lucernę wysiewa się w terminie wiosennym, przypadającym na okres od  II dekady kwietnia do II dekady maja. (...) podziałów dawek na tyle, ile pokosów przewiduje rolnik w swoim gospodarstwie.  Ważne, aby stosować je przed każdym odrostem. Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi, lucerna uprawiana

Jeżyna
Uprawa jeżyny bezkolcowej – prosta pielęgnacja i jeszcze łatwiejszy zbiór

Nie zaleca się uprawiania jeżyn po pomidorach, ziemniakach, papryce, malinach i truskawkach przez co najmniej (...) mamy innego wyboru, należy je przed założeniem plantacji odpowiednio nawieźć obornikiem, kompostem lub nawozem zielonym (gorczyca, rośliny (...) należy podać obornik w dawce 40 t/ha i zaorać. Nawożenie mineralne ustala się na podstawie analizy

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

najczęściej w stanie świeżym. Należy pamiętać o odpowiednim nawożeniu azotowym, gdyż w przypadku nadmiernego dawkowania azotu (...) jest uprawa w drugim roku po oborniku. Bezpośrednio po oborniku obserwuje się rozwidlanie się korzeni i częste porażenia przez połyśnicę marchwiankę. Dobry przedplon stanowią warzywa kapustne, cebulowe, ziemniaki i zboża.

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

jest samopylna. Największe znaczenie w produkcji towarowej mają odmiany Łutówka, Debreczyn (Debreceni Bötermö) i Nefris. Poniżej w tabeli znajduje się charakterystyka wybranych odmian. (...) pomidorów, roślin kapustnych i ziemniaków. Nawożenie Przed sadzeniem należy zastosować obornik lub kompost. Nawożenie mineralne powinno być dostosowane do uprzednio wykonanej

Winorośl
Pielęgnacja i wymagania winorośli. Jak osiągnąć wysoki plon w polskich warunkach? Oto nasze wskazówki!

wzrostu jest prawidłowe nawożenie. Przez pierwsze dwa lata uprawy winorośli, jeśli przed założeniem winnicy starannie nawieziono glebę, nie ma potrzeby nawożenia i uzupełniania podłoża w mikro- i makroelementy. Obornik stosujemy jesienią raz na dwa lata, możemy po drugim roku uzupełnić ten zabieg gnojówką. Podczas wegetacji najważniejsze jest uzupełnianie roślin

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

zależy od gatunku, który będzie wysiany na danym stanowisku wiosną. Najgłębszej ziębli potrzebują okopowe: buraki i ziemniaki (25‒30 cm). Dla innych roślin zabieg można nieco spłycić (20‒22 cm). Zboża, które zajęły miejsce po okopowych na oborniku, wymagają orki najpłytszej (10‒15 cm). Skutkiem wykonywania zabiegów uprawowych na jednej głębokości, w warunkach nadmiernego

Maliny
Jak prawidłowo uprawiać maliny? Wyjaśniamy!

delikatnie przekopując ziemię na głębokości nie większej niż 5cm tak, by nie naruszyć płytko osadzonego systemu korzeniowego. Na glebach mniej żyznych zasadne będzie zastosowanie nawożenia organicznego w postaci obornika. Obok systematycznego odchwaszczania, warto także zastosować ściółkowanie słomą lub trocinami. Pozwoli to nie tylko spowolnić proces odrastania chwastów, ale także

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

pielęgnacji i zbioru jej plony mogą być bardzo wysokie. Przedplon Wyka siewna powinna być uprawiana po zbożach w 3.–5. roku po nawożeniu pola obornikiem. Jeżeli wysiejemy ją bezpośrednio po uprawie roślin okopowych, to może dojść do nadmiernego rozwoju masy wegetatywnej roślin i ich wylegania. W przypadku uprawy

Cykoria
Uprawa cykorii sałatowej – niezwykle zdrowe i łatwe w pielęgnacji warzywo. Sprawdź!

sierpień i wrzesień, gdzie w Polsce jest największa ilość opadów w tym terminie, nie wymaga znacznego nawadniania i dodatkowego nakładu pracy. Nie jest wrażliwa na (...) w pośpiechy. Materiał siewny powinien posiadać nie mniejszą zdolność kiełkowania niż 60%. Warto stosować nasiona otoczkowane. Przyjmuje się głębokość siewu wynoszącą 1–1,5 cm. Nasiona wysiewa

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Burley. Niezalecana jest uprawa tytoniu po sobie oraz po ziemniakach czy pomidorach. Stosowanie przedplonów zmniejsza prawdopodobieństwo pojawiania (...) w inspektach stosuje się ogrzewanie biologiczne, np. wykorzystując jako podkład obornik. Najlepszym podłożem stosowanym pod rozsady tytoniu (...) o zróżnicowanej wielkości. Obornik pełni bardzo ważną funkcję w nawożeniu tytoniu, ponieważ korzystnie wpływa na właściwości

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

Podczas uprawek jesiennych należy przyorać nawozy fosforowe, potasowe oraz obornik za pomocą pługa z przedłużkiem, a wiosną (...) że sadzenie rozsad najlepiej wykonywać w wilgotną glebę. Nawożenie Brukiew bardzo dobrze reaguje (...) wykopania korzeni z gleby można użyć elewatorowej kopaczki do ziemniaka.

Winorośl
Pielęgnacja i wymagania winorośli. Jak osiągnąć wysoki plon w polskich warunkach? Oto nasze wskazówki!

zniszczeniu pąków głównych przez przymrozki, pędy zaczynają wyrastać z pąków zapasowych. Warunki termiczne polepszymy, sadząc winorośle na stokach o wystawie południowo-zachodniej. Na wzniesieniach mrozy są (...) czopek zastępczy. Forma Guyota to jedna z najprostszych i najpopularniejszych metod stosowanych przy formowaniu winorośli. Rośliny rozpinamy na przygotowanych wcześniej rusztowaniach lub przy

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

po wysiewie roślina nie osiąga pełni plonowania. Warunkiem uzyskania wysokich plonów kostrzewy czerwonej jest stosowanie obfitego nawożenia mineralnego. W tabeli 1. Przestawiono orientacyjne wielkości dawek nawożenia mineralnego kostrzewy łąkowej z uwzględnieniem kierunku użytkowania i terminu ich aplikacji. Źródło: Na podstawie danych Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z. o.

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

kg K2O/ha i 30 kg P2O5/ha wysianych bezpośrednio w ścierń. Nawozy azotowe, w zależności od intensywności nawożenia rośliny przedplonowej, aplikuje się przedsiewnie w ilościach: 50 kg N/ ha (po zbożach, nawożonych niskimi dawkami azotu, rzadko stosowanym oborniku, małym udziale motylkowych w zmianowaniu, dużych opadach w okresie wegetacji), 30 kg N/ha (po

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

odmian późno wznawiających wegetację wiosną i opryskiwaniu roślin. Niestety trudno jest przewidzieć dokładny termin nalotu chrząszczy, dlatego ważnym działaniem ochronnym jest systematyczne kontrolowanie ilości szkodników w uprawie. W tym celu możemy przeprowadzić obserwację bezpośrednią bądź zastosować czerpak lub żółte naczynia. Obserwacje prowadzimy od początku marca do połowy kwietnia, zawsze

Owies
Owies bezłuskowy - popularny w rolnictwie ekologicznym

jest również dobrym surowcem do produkcji różnych przetworów spożywczych, ponieważ nie wymaga stosowania zabiegu obłuskiwania, co przyczynia się do uproszczenia procesu technologicznego. Do (...) wysokość wynosząca ok. 97 cm. Ich wartość żywieniowa jest dobra. Odmiana ma średni termin wiechowania i dojrzewania, a jej rośliny uzyskują średnią wysokość. Masa 1000

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

się szczepienie nasion seradeli nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe. Dodatkowo należy też stosować takie zaprawy nasienne jak Funaben T lub Sarfun T 65 DS. Wysiew należy wykonywać wiosną, najpóźniej do 20 kwietnia. Seradelę można również wysiewać jako międzyplon ścierniskowy w terminie letnim, w III dekadzie lipca. Jeżeli seradela przeznaczona jest na

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

wzrost jest bardzo wolny. Najlepiej wysiewać ją 1–2 tygodnie przed optymalnym terminem siewu żyta. Najczęściej termin ten przypada na I dekadę września. Wykę najczęściej sieje się z żytem w siewie łącznym, a ilość wysiewu musi być dostosowana do rodzaju gleb. Na glebach należących do kompleksu żytniego dobrego należy wysiewać 6–8 kg/ha

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

gleby. Urodzajność aktualna gleby to plonowanie roślin w określonych warunkach siedliska przy zastosowaniu niezbędnych zabiegów uprawowych. Czynniki kształtujące żyzność gleby Żyzność (...) rozkładu porów w glebie i podglebiu oraz gospodarki wodnej, właściwości wodnych, powietrznych i termicznych, a także podatności na erozję. Do właściwości wodnych gleby zalicza się

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

Liczba stanowisk paszowych i dostępu do wody również powinna być dostosowana do liczby zwierząt, chyba, że wykorzystywane są nowoczesne stacje paszowe. (...) Do kojców porodowych trafiają lochy będące w ciąży, na około tydzień przed terminem oproszenia. Kojec powinien być dokładnie posprzątany, wymyty i zdezynfekowany po poprzedniej

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

powinno być dobrze odchwaszczone, poddane uprawkom pożniwnym i przyorane z rozłożonym obornikiem do 40 t/ha (można podzielić na dwie dawki). Jesienią wykonujemy głęboką orkę, do 50 cm głębokości, która pozwoli na bezproblemowy rozrost korzeni. Przed tym zabiegiem wykonać można nawożenie, szczególnie fosforem i potasem odpowiednio do zasobności gleby i

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

nich swoje główki. Oprócz walorów dekoracyjnych słonecznik znajduje również duże zastosowanie w przemyśle, co sprawiło, że coraz częściej jest sadzony nie tylko w (...) dnia, co sprawia, że można go wysiewać na terenie całego kraju w różnych terminach i na różnych glebach, zarówno kompleksów pszennych, jak i żytnich.

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

tak niską wartość przechowalniczą. Stanowisko i nawożenie Nie zaleca się uprawiania po (...) cebul. Złym przedplonem są również burak, ziemniak, marchew i pietruszka.   Cebulę uprawia się w pierwszym roku po oborniku na słabszych glebach oraz w drugim roku

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

Instytutu Stawowej Gospodarki Karpiowej. Uczeni na podstawie wieloletnich obserwacji opisali zależności między terminami tarła a okresami kwitnienia różnych gatunków roślin: karp przystępuje do tarła w (...) kulorzęska, przyczyniającego się do znacznych strat narybku. W tarle naturalnym suma zaleca się stosować naturalny substrat dla ikry – w roli gniazd świetnie sprawdzają się

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki