Norma siewu koniczyny

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Norma siewu koniczyny

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

Najpopularniejsze w uprawie pośród koniczyn są koniczyna czerwona i koniczyna biała, ale warte uwagi są również koniczyna białoróżowa (szwedzka), koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) oraz koniczyna perska. Stanowią one jedną z cenniejszych grup roślin występujących na łąkach i pastwiskach – dobre pasze zielonka, dlatego kwestia siewu nie powinna być nam obca.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

kg nasion na hektar. Kiedy koniczynę wsiewa się w jęczmień jary lub owies na zielonkę to można wysiać 10-12 kg nasion/ha. Jeżeli materiał siewny jest gorszej jakości to można zwiększyć wysiew do 15 kg nasion/ha. Nasiona koniczyny przed siewem można zaprawić nitraginą, która zawiera bakterie brodawkowe współżyjące. Nawożenie

Inne warzywa
Nasiona rzeżuchy - uprawa ogrodowa czy doniczkowa? Wyjaśniamy zasady!

rzeżuchę na powierzchni 0,5-1 m2. Norma siewu pieprzycy w gruncie wynosi 8-10 g/m2, zaś norma siewu pod osłonami – 120-200 g/m2. W uprawie rzeżuchy ogrodowej na nasiona wczesną wiosną wysiewa się 4-6 kg nasion na hektar w rzędy co 45 cm lub metodą pasowo-rzędową. Dokładna norma siewu i odległość rzędów

Seler
Nasiona selera – jakie wybrać? Kiedy i jak siać, by zwiększyć plony?

  Norma siewu                        Przyjmuje się, że norma siewu selera naciowego wynosi 2 g/m2, a norma wysiewu selera korzeniowego wynosi 3-5 g/m2. W uprawie selera korzeniowego do obsadzenia rozsadą ara trzeba wysiać 1 g nasion, z którego można uzyskać ok. 1500 roślin, natomiast na obsianie

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

uprawie typu browarnego. Norma wysiewu Czynnikami determinującymi ilość wysiewu są: termin siewu i zasobność gleby w składniki pokarmowe. Zwarty łan jęczmienia w średnich warunkach siedliskowych powinien posiadać 250‒350 roślin/m2. Norma wysiewu oscyluje pomiędzy 105 a 180 kg/ha. Dla formy browarnej wyniesie nieco więcej, bo 150‒150 kg/ha,

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

  Norma wysiewu Na glebach pszennych, przy średnich warunkach agrotechnicznych, optimum wysiewu pszenicy ozimej wynosi 500 ziarniaków na 1 m2. Przy gorszych warunkach siedliskowych, aby uzyskać dobry plon, należy zastosować wysiew 550-600 ziarniaków na 1 m2. Na najlepszych stanowiskach, przy optymalnych warunkach agrotechnicznych, sprzyjających

Bób
Nasiona bobu - wyjaśniamy, jak i kiedy je siać i zbierać!

w zależności od wielkości nasion. Norma siewu waha się od 200 do 400 kg/ha i jest uzależniona od masy 1000 nasion i wzrostu danej odmiany. Możliwa jest również uprawa bobu z rozsady produkowanej w inspekcie. Nasiona wysiewa się wtedy do inspektów od połowy lutego, a rozsadę wysadza n

Kapusta
Nasiona kapusty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

ze względu na silniejszy wzrost. Norma wysiewu wynosi 2-3 g/m2. Natomiast nasiona odmian późnych wysiewa się rzutowo na rozsadnik, równomiernie rozmieszczając nasiona w rzędach co 10-20 cm, i przykrywając je ziemią, a następnie włókniną lub folią perforowaną, by polepszyć warunki kiełkowania. Kapustę późną sadzimy co 70 cm w rzędach

Łubin
Uprawa łubinu w poplonie - dowiedz się, jak wykorzystać jego potencjał

należy pamiętać o zwiększeniu jego normy wysiewu o 25% w stosunku do normy zalecanej w plonie głównym w uprawie na nasiona. Najlepiej wysiewać go w mieszankach, ponieważ zmniejsza to ryzyko niepowodzenia uprawy oraz umożliwia lepsze wykorzystanie składników mineralnych z gleby. Łubin jest dobrą rośliną podporową dla roślin o

Inne warzywa
Nasiona szpinaku - zbiór najważniejszych informacji

wynosi 3-5 cm. Norma wysiewu szpinaku wynosi 2-4 g nasion na 1 m2, co w przeliczeniu wynosi 20-40 kg nasion na hektar. Zwiększenie normy wysiewu sprzyja zagęszczeniu roślin i sprawia, że mają wzniesiony pokrój, co ułatwia ich maszynowi zbiór, lecz jednocześnie prowadzi do zbyt wysokiego gromadzenia szkodliwych azotanów

Owies
Siew owsa - uwarunkowania prawidłowego wysiewu owsa

nawet 3 t/ha. Norma wysiewu Potencjał plonowania owsa w głównej mierze ogranicza jego krzewistość produktywna (zbiór źdźbeł zakończonych dojrzałym kwiatostanem). Często bywa tak, że pędy boczne tylko w 50 % są plenne. To główny argument przemawiający za zwiększeniem normy wysiewu owsa, zwłaszcza na stanowiskach suchych, ubogich

Rośliny pastewne
Kostrzewa łąkowa ‒ królowa polan i pastwisk. Wymagania i uprawa

polecanymi są: lucerna mieszańcowa i siewna, koniczyna czerwona i inkarnatka. Trawa najlepiej plonuje przez 2- 3 lata od wysiewu. Plon kostrzewy czerwonej wysiewanej w mieszance w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego (...) czysty) lub 10-15 kg/ha w połączeniu z innymi roślinami. Normę wysiewu rośliny ochronnej redukuję się około

Pszenica
Pszenica Julius – cechy odmiany i metody uprawy

na słabszych glebach. Norma wysiewu ziaren odmiany Julius jest uzależniona od terminu siewu i kompleksu glebowego. Na kompleksie glebowym pszennym bardzo dobrym i dobrym w terminie wczesnym norma wysiewu wynosi 240-280 ziaren/m2, optymalny – 280-320 ziaren/m2, późny – 320-380 ziaren/m2, a bardzo późny – 380-420 ziaren/m2. Na kompleksie

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

pokosów. W przypadku wysiewu koniczyny szwedzkiej w mieszankach z trawami można zastosować nawożenie azotowe, potasowe i fosforowe w dawkach: 40-80 N kg/ha, 40-70 kg P2O5/ha i 90-150 kg K2O/ha. Ochrona i zabiegi pielęgnacyjne Koniczyna siana w roślinę ochronną nie wymaga żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, poza

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

wynosi 450-500 ziarniaków na 1m2. Normę wysiewu należy zwiększyć na stanowiskach słabszych (kompleks żytni) do 550- 600 ziarniaków na 1m2. Często bywa tak, że w warunkach sprzyjających zimowaniu z optymalną ilością opadów, lepszymi okazują się siewy rzadsze- 300- 350 ziarniaków na 1m2. Dotyczy to wyłącznie gleb najlepszych- prowadzonych w wysokiej

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

ponieważ rośliny łatwo ulegają wyleganiu. Norma wysiewu powinna być zwiększona o 10–25%, a termin siewu powinien być opóźniony o 10–15 dni w porównaniu z terminem wysiewu wyki przeznaczonej na nasiona.   Wykę na zieloną masę najczęściej uprawia się ze zbożami i roślinami strączkowymi w plonie głównym

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

głębokość 5-7 cm. Peluszkę najlepiej wysiewać siewnikiem zbożowym w gęste rzędy o rozstawie ok. 25 cm, co sprzyja zmniejszeniu zachwaszczenia stanowiska. Jednak, aby uzyskać satysfakcjonujący poziom plonów, niezbędna jest dodatkowa chemiczna walka z zachwaszczeniem. W siewie współrzędnym zalecana głębokość siewu wynosi ok. 4 cm, a rozstawa rzędów ok. 15 cm.

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

łącznie z jęczmieniem jarym, to normę wysiewu zboża trzeba zmniejszyć średnio o 25%. Należy pamiętać, że pierwszym zabiegiem jest aplikacja ziarniaków zbóż, a następnie wysiew nasion lucerny: albo prostopadle do nich lub bezpośrednio w międzyrzędzia. W tabeli 2. Przedstawiono podstawowe parametry dotyczące siewu lucerny z uwzględnieniem terminu zabiegu.

Ogórki
Nasiona ogórka - radzimy, jakie wybrać, by uzyskać duży plon!

zbitym podłożu nasiona słabo kiełkują. Norma siewu wynosi 2-3 nasiona do pojemnika na głębokość ok. 1 cm. Po wschodach pozostawia się w doniczce jedną najsilniejszą roślinę, usuwając słabsze. Na tydzień przed sadzeniem rozsady należy ją zahartować, stopniowo obniżając temperaturę i ograniczając podlewanie. Rośliny sadzi się do gleby wraz z doniczkami,

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

trwałą bądź wielokwiatową. Najczęstszym terminem siewu koniczyny krwistoczerwonej jest III dekada sierpnia. Ten gatunek koniczyny najlepiej siać w ilości 15-20 kg/ha, w rozstawę rzędów wynoszącą 15-20 cm i na głębokość 1-2 cm. W okresie jesiennym lub wiosennym można wysiewać inkarnatkę przeznaczoną na uprawę nasion. Siewu dokonuje się w

Łubin
Jak i kiedy siać łubin? Przedstawiamy najważniejsze zasady

klimatycznych czy siedliskowych można zwiększyć normę wysiewu o 15%. Odmiany samokończące łubinu również należy wysiewać w większym zagęszczeniu, ponieważ nie wytwarzają one pędów bocznych. Zbyt mała obsada roślin powoduje silnie rozgałęzianie się roślin i sprzyja zachwaszczeniu, a zbyt duża może powodować ich wyleganie. Głębokość siewu i rozstawa rzędów

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

stokłosą bezostna. Materiał siewny wysiewa się w postaci strąków w ilości około 80-100 kg/ha. Jeżeli do wysiewu wykorzystuje się nasiona obłuskane to ilość wysiewu wynosi 50-60 kg/ha. Rozstawa rzędów esparcety przeznaczonej na paszę wynosi 20 cm, a głębokość wysiewu nasion 2-3 cm. W przypadku, gdy ma być użytkowana

Żyto
Kiedy siać żyto jare, a kiedy ozime? Poznaj najważniejsze terminy optymalnego wysiewu

im wcześniejszy termin, tym mniejsza norma wysiewu żyta ozimego, jednak nie zaleca się siać zbyt wcześnie, gdyż zwiększa się ryzyko nadmiernego rozwoju liści i zagęszczenia roślin, a co za tym idzie zwiększonej podatności na choroby, zwłaszcza na groźną pleśń śniegową. Do wczesnego siewu najlepiej nadają się odmiany, które krzewią się

Pietruszka
Nasiona pietruszki - wszystko, co trzeba o nich wiedzieć!

rzędach powinna wynosić 8-10 cm. Norma wysiewu wynosi 4-5 kg nasion na 1 hektar przy wysiewie wczesnym, zwiększając się do 6 kg w okresie letnim, do nawet 7 kg przy siewie przedzimowym.   Uprawa na nasiona Produkcja nasion pietruszki korzeniowej może być prowadzona dwoma

Marchew
Nasiona marchwi – charakterystyka dobrego materiału siewnego

odległości rzędów co 45 cm. Norma siewu na 1 ha waha się od 3 do 10 kg, w zależności od celu uprawy, rozstawy rzędów i zdolności kiełkowania nasion: siew tradycyjny 3-4 kg/ha, siew na zbiór pęczkowy – 6-8 kg/ha, siew w uprawie zimowej 8-10 kg/ha.   Uprawa na nasiona

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

rzędy. Przy stosowaniu siewnika precyzyjnego norma wysiewu to 3–4 kg nasion na 1 ha, w przypadku zwykłego siewnika 6–8 kg na 1 ha. W niektórych częściach Polski ogórek uprawiany jest z siewu nasion skiełkowanych. Uprawa ta polega na moczeniu nasion przez 24 godziny w letniej wodzie, a następnie

Sałata
Nasiona sałaty - charakterystyka dobrego materiału siewnego

siewu jest pierwsza połowa kwietnia. Norma wysiewu wynosi ok. 2 kg nasion na hektar. Rośliny przerywa się w fazie 3-4 liści, tak by odstęp między nimi wynosił 20-25 cm. Zbiór i przechowywanie nasion Nasiona dojrzewają we wrześniu i wtedy też jest najlepszy czas na ich zbiór.

Kapusta
Jakie nasiona kalafiora warto wybrać? Zobacz!

gleby folią perforowaną. Norma siewu Na obsadzenie powierzchni 1 hektara w uprawie wiosennej trzeba wysiać 200-300 g nasion, natomiast na obsadzenie takiej samej powierzchni w uprawie wiosennej potrzebujemy nawet do 500 g. Liczba roślin potrzebnych do obsadzenia hektara wynosi ok. 40 tys. dla odmian wczesnych, ok.

Facelia
Jak i kiedy siać facelię? Przedstawiamy najważniejsze zasady

o ok. 50%. Normy siewu w czystym siewie: 10-15 kg nasion/ha w mieszankach z roślinami strączkowymi: 2-3 kg nasion/ha uprawa na paszę: mieszanka facelii 3 kg i seradeli 30 kg (można użytkować dwukośnie); mieszanka facelii 3-4 kg i łubinu żółtego 80 kg/ha

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

do połowy czerwca. Normy siewu i rozstawa buraków zależne są także od przeznaczenia plonu oraz odmiany. Wysiewa się je w rzędy 25–50 cm na głębokości 2–3 cm. Odległość między rzędami na polu uprawianym ciągnikiem powinna wynosić 45 cm. Buraki na zbiór pęczkowy wysiewa się w ilości 20–25 kg/ha;

Pietruszka
Kiedy siać pietruszkę? Poznaj jej wymagania uprawowe i terminy siewu

można siać głębiej. Norma wysiewu wynosi 4-5 kg nasion na 1 hektar przy wysiewie wczesnym, zwiększając się do 6 kg w okresie letnim, do nawet 7 kg przy siewie przedzimowym. Wschody pojawiają się po 15-20 dniach, aby przyspieszyć kiełkowanie należy moczyć nasiona w ciepłej wodzie przez dobę i

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

się mniejsze i wydłużone cebule. Norma siewu wynosi 4–6 kg/ha, co daje 85–100 roślin/m2. Nasiona kiełkują po 18–20 dniach, czasem może trwać to dłużej, w zależności od warunków. Zaleca się zakup tylko tych o wysokiej zdolności kiełkowania, która daje gwarancję wyższych plonów. Uprawa z rozsady Metoda

Koper
Nasiona kopru ogrodowego - wszystko o dobrym materiale siewnym

co 25-30 cm między rzędami. Norma siewu kopru wynosi 1-1,2 g/m2, co wynosi 8-12 kg nasion na hektar. Drobne siewki należy przerywać co 25 cm. Jest to bardziej popularna metoda uprawy, ponieważ koper nie lubi przesadzania. Wysypujące się nasiona sprawiają, że sam wysiewa się po ogrodzie.  

Fasola
Nasiona fasoli – cechy jakościowe i odmianowe materiału siewnego

rzędzie i 90-120 cm między rzędami. Norma wysiewu zależy od wielkości nasion i ich zdolności kiełkowania i wynosi od 90-130 kg/ha dla fasoli szparagowej i 70-200 kg/ha fasoli uprawianej na nasiona. Zbiór nasion Zbiór fasoli na suche nasiona rozpoczyna się w momencie, kiedy liście na roślinie żółkną i

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

Nie można zapomnieć o zwiększeniu normy wysiewu o 15- 20%  (zielonka) i 25% (międzyplon) w porównaniu do uprawy na nasiona. Zbiór Łubin żółty osiąga dojrzałość pełną na przełomie sierpnia i września. Odmiany tradycyjne, podobnie jak wszystkie rośliny strączkowe, dojrzewają nierównomiernie. Aby nie doszło do nadmiernego rozgałęziania

Rośliny pastewne
Łubin żółty - roślina o dużym znaczeniu gospodarczym. Dowiedz się, jak go uprawiać!

obniżać plon nawet o 20%. Norma wysiewu łubinu żółtego wynosi 125–210 kg nasion/ha. Odmiany samokończące można wysiewać w większej ilości niż tradycyjne. Przed wysiewem nasiona można zaprawić przeciwko zgorzeli siewek, np. preparatem Vitavax 200 FS oraz Nitraginą łubinową. Głębokość siewu powinna wynosić 3–4 cm, a rozstawa rzędów 15–20 cm.

Kapusta
Nasiona jarmużu – jakie warto kupić? Odpowiadamy!

aż 2-3 kg, nasion. Dokładna norma siewu zależy od odmiany, terminu siewu, gleby i odległości rzędów. Jarmuż uprawiany z siewu wprost w pole można zbierać już po dwóch miesiącach.   Uprawa na nasiona W pierwszym roku jarmuż na nasiona uprawia się podobnie jak na

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

zwykle po 5 dniach od siewu. Siewki pikujemy do skrzyń inspektowych w rozstawie 5x5 cm, doniczek lub pierścieni o średnicy 6 cm. Okres produkcji rozsady kapusty wczesnej i średnio wczesnej trwa zwykle 7–8 tygodni, późnej ok. 6 tygodni. Aby obsadzić 1 ha pola, potrzebujemy zwykle 300–400 g nasion (późnych nawet

Groch
Zbiór popularnych odmian cukrowych i łuskowych grochu siewnego

dorastają do 60-70 cm wysokości. Norma wysiewu wynosi od 200 do 300 kg/ha. Nefryt Okres wegetacji: wczesny. Plenna odmiana o równomiernie dojrzewających strąkach z pomarszczonymi, bardzo smacznymi nasionami. Rośliny dorastają do 50-70 cm wysokości, są odporne na wyleganie. Odmiana polecana do bezpośredniego spożycia lub do mrożenia

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

85-120 kg K2O/ha. Normy wysiewu Siew pszenżyta ozimego, w zależności od części kraju, można rozpoczynać pomiędzy 10 września, a 5 października. Zbiór wykonuje się w I‒III dekadzie sierpnia. Ilość wysiewu jest uzależniona od terminu siewu i odmiany pszenżyta. Liczba ziaren powinna wynosić 350‒650 na 1 m2,

Buraki ćwikłowe
Kiedy siać buraki ćwikłowe? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

na głębokość ok. 1-3 cm. Norma wysiewu jest zależna od konkretnej odmiany warzywa, ale średnio wysiewa się ok. 1,2-1,5 g nasion na 1 m2. Podczas okresów suszy w czasie kiełkowania warzywa lub w fazie zasadniczego wzrostu trzeba regularnie je podlewać, gdyż wilgoć zapewnia młodym roślinom prawidłowy rozwój. Należy

Inne warzywa
Nasiona tykwy - charakterystyka dobrego materiału siewnego

i lekko przykrywa warstwą ziemi. Norma siewu na hektar wynosi 2-3 kg. Po wyrośnięciu siewek zaleca się ich pikowanie. Na około tydzień przed sadzeniem rozsady zaleca się hartowanie tykwy. Zahartowane rośliny przesadza się na miejsce stałe, gdy osiągną wysokość ok. 25 cm i mają po 3-4 liście właściwe.

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki