Obora na głębokiej ściółce

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Obora na głębokiej ściółce

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

Krowy mleczne utrzymywane są w dwóch systemach , uwięziowym i wolnostanowiskowym. Obora wolnostanowiskowa to budynek, w którym krowy utrzymywane grupowo mogą się swobodnie przemieszczać. W każdej oborze tego typu są wydzielone strefy legowiskowa, paszowa i gnojowa.

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

wolnostanowiskowych. Najczęściej spotykanym systemem są obory wolnostanowiskowe z głęboką ściółką. Utrzymuje się, że obory stanowiskowe stosowane są w przypadku kiedy hodowca posiada mniej niż 40 sztuk bydła, a wolnostanowiskowe w (...) dla zwierząt. W oborach wolnostanowiskowych na głębokiej ściółce część paszowa powinna być usytuowana wyżej

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

wolnostanowiskowe (bez jednej ściany) na głębokiej ściółce, z dostępem do wybiegów. Jałówki źle znoszą upały i duszne pomieszczenia, wolą zdecydowanie chłód. Głęboka ściółka zapewnia bardzo wygodne i ciepłe legowisko. Jałówki powinny być utrzymywane w podobnych warunkach do tych, które będą miały kiedy osiągną dojrzałość. Nie należy utrzymywać jałówek

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

Utrzymanie może odbywać się na głębokiej ściółce lub w oborze mogą znajdować się indywidualne stanowiska legowiskowe zwane boksami. Korzystanie z boksów pozwala na mniejsze zużycie słomy. Dodatkowo istnieją prawne regulacje dotyczące legowisk. Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2010 roku : W

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

z boksami, kombiboksami i z głęboką ściółką. Boksy pełnią funkcję legowiskową, mogą być wypełnione ściółką, piaskiem lub materacem. Umożliwiają krowom swobodę ruchu. W oborze powinno znajdować się tyle boksów ile jest krów. Kombiboksy pełnią jednocześnie funkcję legowiskową i paszową. Obory z głęboką ściółką nie mają wydzielonych

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

oborach są stosowane różne rodzaje ściółki (głęboka lub płytka ściółka), nachylenia podłogi (o dużym lub małym nachyleniu) i legowiska (indywidualne boksowe, grupowe). Najlepsze i najczęściej wykorzystywane budynki służące do chowu bydła mięsnego to obory wolnostanowiskowe z głęboką ściółką. W tego typu oborze wyróżnia się część paszową, legowiskową i

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

wolnostanowiskowy może odbywać się na głębokiej ściółce lub na ruszcie z podłogą szczelinową. Głęboka ściółka może znajdować się na całej powierzchni koziarni, lub zajmować jej część, wtedy resztę stanowi podłoga szczelinowa. Pomieszczenia i wyposażenie Pomieszczenia dla kóz powinny być czyste, ciepłe i suche. Ściółka powinna być

Owce
Merynos polski – najpopularniejsza krajowa rasa owiec

Owce zaleca się utrzymywać na ściółce głębokiej, wymienianej dwa razy w roku (przyrost warstwy do 1 m), lub płytkiej – w tym systemie obornik usuwa się co kilka tygodni. Niezwykle istotne jest zaprojektowanie dobrej wentylacji grawitacyjnej, ponieważ zbyt wysokie stężenie amoniaku i pary wodnej wpływa niekorzystnie na stan i kolor

Czereśnie
Czereśnia Rivan - wczesna odmiana odporna na mróz i choroby

wystarczy ją tylko na wiosnę wyściółkować obornikiem. Trzeba za to wyrzekać się gleby zbyt kwaśnej, ponieważ najlepsza to taka o pH 6,8–7,1. Gdy nie ma innego wyjścia, powinno się sięgnąć po nawóz wapnowy. Zbiór Rivan zaczyna owocować w ok. 2–3 lata po posadzeniu. Plon tej odmiany

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Obornik to nawóz naturalny powstający ze zmieszania ze ściółką stałych i płynnych odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich. W zależności od rodzaju hodowli może być to obornik bydlęcy, świński, koński, owczy czy drobiowy. Skład chemiczny obornika jest uzależniony od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu użytkowania i karmienia, a także procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody chlewnej zawierają więcej wody niż koni, owiec i drobiu, zaś odchody zwierząt młodych, ciężarnych oraz produkujących mleko czy wełnę są ubogie w składniki mineralne.

Bydło
Zgarniacz obornika - przegląd metod mechanicznych, półmechanicznych i ręcznych

W Polsce występują dwa systemy utrzymania zwierząt- ściołowy i beściołowy. W systemie bezściołowym powstaje gnojowica (odchody i mocz), która najczęściej samoczynnie spływa do kanału gnojowego, a później do zbiorników gdzie jest magazynowana. Zaletą systemu bezściołowego jest oszczędność czasu na zabiegi dościelania i sprzątania obornika. System ściołowy wymaga usuwania zabrudzonej ściółki i przeniesienia jej na płyty obornikowe. Wyróżnia się kilka sposobów usuwania obornika- metoda ręczna, półmechaniczna (kolejki zawieszane, ładowarki czołowe, szufle półmechaniczne) i mechaniczna.

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Tucz trzody chlewnej w Polsce prowadzi się głównie w systemie bezściołowym, ale coraz częściej słyszy się o powrocie do utrzymania świń na głębokiej ściółce. System ściołowy ma wiele zalet, najprawdopodobniej więcej niż wad, jednak ze względu na koncentrację produkcji, zwiększenie obsady i określone przepisami wymogi sanitarne wielu hodowców decyduje się na podłogi bezściołowe- rusztowe.

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

wyczuć, że stężenie któregoś z nich przekracza dopuszczalną normę. Dopuszczalne normy: -Dwutlenek węgla 3.000 ppm. Jego źródłem są zwierzęta, procesy fermentacji obornika czy ściółki. Zaburza proces dostarczania utlenowanej krwi do tkanek. -Amoniak 20 ppm. Unosi się z moczu i kału. Drażni błony śluzowe.

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

Utrzymanie trzody chlewnej na głębokiej ściółce nie jest w Polsce systemem powszechnym. Hodowcy z wygody i chęci ograniczenia pracochłonności niektórych czynności takich jak zadawanie pasz czy usuwanie gnojowicy decydują się na szybkie i proste rozwiązania, w większości zmechanizowane i lub całkowicie zautomatyzowane. Chów trzody na głębokiej ściółce uniemożliwia zastosowanie niektórych pomocnych technologii wykorzystywanych np. w utrzymaniu rusztowym.

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

gleby. Jaka głębokość? Głębokość orki przedzimowej zależy od gatunku, który będzie wysiany na danym stanowisku wiosną. Najgłębszej ziębli potrzebują okopowe: buraki i ziemniaki (25‒30 cm). Dla innych roślin zabieg można nieco spłycić (20‒22 cm). Zboża, które zajęły miejsce po okopowych na oborniku, wymagają orki najpłytszej (10‒15 cm).

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

na pastwisku lub wybiegach. Bydło utrzymywane jest w oborach wolnostanowiskowych bądź stanowiskowych, czyli uwięziowych. System uwięziowy (...) wymiarami, kształtem, budową oraz rodzajem uwięzi. Wyróżnia się stanowiska płytkie ściółkowe i bezściółkowe. Stanowisko długie (...) około 200 cm) jest zagłębieniem w płycie gnojowej na głębokość około 20 cm. Drabina paszowa jest

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

wyniki. Stanowiska Udowodniono, że krowy zdecydowanie bardziej wolą leżeć na suchej ściółce lub materacach gumowych niż na piasku. Więcej czasu spędzają w pozycji leżącej, jeśli mają możliwość odpoczynku na wygodnym legowisku. Jeżeli w oborze wolnostanowiskowej było mniej stanowisk legowiskowych niż krów, dochodziło do walk hierarchicznych oraz wzrastał

Bydło mleczne
Odchów cieląt - sposoby utrzymania, żywienie cieląt i zabiegi pielęgnacyjne

kojcu znajduje się poidło, karmidło na paszę treściwą oraz drabinka na siano i inne pasze objętościowe. Cielętniki mają podłogę litą, a wyściółką jest słoma, codziennie dościelana lub wymieniana. Zdarzają się obory, w których podłoga jest ażurowa, ale jej wpływ na zdrowie racic jest wątpliwy. Zapewnia lepsze warunki mikroklimatyczne i łatwiej utrzymać

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

schodzących z pola. To również je, a nie sam czosnek, nawozimy dobrze rozłożonym obornikiem w zalecanej dawce od 30 do 40 ton na hektar. Jesienne sadzenie czosnku wymaga specjalnego przygotowania gleby, którą na miesiąc wcześniej należy głęboko (od 25 do 30 cm) przeorać, a następnie wykonać bronowanie. Ponieważ zabiegi

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Odmiany rzepaku ozimego i jarego W Krajowym Rejestrze według COBORU są zarejestrowane odmiany tradycyjne (populacyjne) rzepaku oraz mieszańcowe odmiany, pochodzące z polskich (...) i żytnich dobrych. Rzepak najlepiej siać na glebach żyznych, które mają głęboką warstwę orną i są zasobne w wapń. Na glebach lżejszych (piaskach

Bydło mleczne
Wentylacja w oborze - zadania, rodzaje i wady różnych metod wentylacji

Wentylacja jest to proces odprowadzania zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku inwentarskiego i jednoczesne doprowadzanie powietrza świeżego. Wentylacja ma zadanie regulację warunków środowiska wewnętrznego budynku. W każdym typie obór wentylacja jest obowiązkowym elementem wyposażenia. Najgorsze warunki higieniczne powietrza występują w oborach o głębokiej ściółce (rzadko wybieranej), oborach rusztowych ze stałym kanałem gnojowicowym oraz w tuczarniach na ruszcie.

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie agrestu – kiedy, jak i czym? Warto przeczytać

możemy zastosować obornika. Alternatywnym sposobem poprawy jakości gleby przed uprawą agrestu jest zastosowanie nawozu potasowego w dawce od 100 do maksymalnie 150kg na hektar. Jeśli planujemy posadzenie krzewów agrestu, użyźnianie warto przeprowadzić także w przydomowym ogródku. Na dwa miesiące przez rozpoczęciem uprawy, wykopujemy niewielki rów o głębokości

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

twarde, jak słoma pszenna, żytnia i rzepakowa. Podłoże to w odróżnieniu od obornika nie stanowi źródła łatwo dostępnych składników odżywczych. Wymaga odpowiedniego przygotowania, proces ten (...) nim składniki pokarmowe. Przed rozpoczęciem uprawy podłoże powinno być odkażone lub wymienione na głębokości 30 cm. Zapobiegnie to porażeniu roślin przez patogeny. Termin sadzenia rozsady

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

też to, że słoma po kukurydzy ma dużą wartość nawozową, która jest porównywalna do zastosowania połowy dawki obornika.   Uprawa W celu przygotowania pola do uprawy kukurydzy, można zastosować głęboką orkę przedzimową na głębokość 25-30 cm za pomocą pługa obracalnego. Jeżeli przedplon został zebrany wcześniej

Uprawa
Wszystko, co trzeba wiedzieć o sadzonkach chmielu

Przed posadzeniem należy nawieźć stanowisko nawozem naturalnym oraz dobrze rozłożonymi liśćmi, a następnie głęboko przekopać ziemię. Sadzonki chmielu sadzi się w odpowiednio przygotowane podłoże, w dołki o średnicy 50 cm, umieszczając na dnie przefermentowany obornik wymieszany z żyzną glebą. Głębokość dołka powinna wynosić ok. 30cm, tak by po umieszczeniu w

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

skutek zakażenia włośników korzeniowych przez bakterie brodawkowe (Bradyrhizobium lupini). Jego rośliny rozwijają głęboki, palowy system korzeniowy z licznymi korzeniami bocznymi. Może on sięgać do 1,5 (...) przedplonami dla łubinu są zboża. Nie należy uprawiać go bezpośrednio po okopowych na oborniku, ponieważ jego wegetacja na takich stanowiskach jest wydłużona, a roślinom mogą

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

w pędy kwiatostanowe. Najlepsze do uprawy są gleby gliniasto-piaszczyste, ciepłe, głębokie, przepuszczalne, próchniczne oraz dobrze utrzymujące wodę. Najlepszy odczyn to pH=6,8. (...) inne rośliny wcześnie schodzące z pola. Uprawy często prowadzone są po roślinach nawożonych obornikiem, np. kapustne, ogórki. Bardzo dobrze rośnie w sąsiedztwie buraka ćwikłowego, truskawki,

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

i w regionie sudeckim. Przedplon Okopowe uprawiane na oborniku są najlepszymi przedplonami dla gorczyc. Do dobrych przedplonów można również zaliczyć rośliny (...) Po przedplonach późnych w okresie jesiennym należy od razu wykonać orkę zimową do głębokości ok. 20 cm, a jeżeli w zmianowaniu wcześniej występowały ziemniaki, to

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

jednego gatunku roślin na drugi. Bobik najlepiej siać 4 lata po nawożeniu obornikiem, a przerwy w uprawie powinny wynosić 4-5 lat. Jego pozytywne efekty działania (...) lub fosforowo-potasowe i spulchnić glebę kultywatorem połączonym z broną lub wałem strunowym na głębokość 10-12 cm. Jeśli gleba jest zbita to należy skultywatorować ją do

Chrzan
Uprawa chrzanu - wszystko co powinieneś wiedzieć!

pierwszym roku. Przygotowanie uprawy sprowadza się przede wszystkim do odpowiedniego nawożenia, które zaczynamy jesienią w roku poprzedzającym sadzenie. Jako że chrzan wymaga głębokiej orki, także dawka obornika musi być odpowiednio duża i wynosić od 30 do 40 ton na hektar. Wiosną, przed sadzeniem, wysiewa się nawozy mineralne,

Maliny
Jakie sadzonki malin warto wybrać? Zobacz!

Na około trzy miesiące przed sadzeniem należy wykopać rów o szerokości 75 cm i głębokości 20-25 cm w miejscu, w którym będzie znajdować się sadzonka, i wsypać do niego wieloskładnikowy nawóz. Na dnie rozprowadza się 20 l obornika lub kompostu na 1 m2 powierzchni. Przed zasypaniem rowu zaleca się również dodanie

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

oborników. Jedynie na lżejszych glebach może być uprawiana w drugim roku po oborniku. Zdarza się, że soja wysiana po roślinach okopowych przedłuża swoją wegetacje, ale (...) poprzedzającym uprawę tej rośliny, po zbiorze przedplonu, należy przeprowadzić podorywkę broną talerzową na głębokość 8-10 cm, a orkę przedzimową, na późną jesień, należy wykonać na

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

przed przedplonami ogórka – jest on wrażliwy na świeże wapnowanie. Nawożenia obornikiem nie powinno się łączyć ze stosowaniem wapnia. Uprawa Po zbiorze przedplonu stosuje się podorywkę i zabronowanie pola. Przed nadejściem mrozów zimowych wykonuje się orkę głęboką, zostawiając pole w ostrej skibie. Jeżeli zbiór przedplonu prowadzony jest

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

3–4 lata po użyźnieniu gleby obornikiem. Groch na jednym polu powinien być uprawiany co 4 lata. Uprawa roli Po zebranym przedplonie należy wykonać pełen zespół uprawek pożniwnych, a jeżeli jest to konieczne, to należy również zastosować wapnowanie gleby. Następnie późną jesienią można wykonać głęboką orkę przedzimową. Podczas

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

procesy fizjologiczne rośliny: oddychanie, transpirację fotosyntezę, gromadzenie sacharozy w korzeniu. Niedobory pierwiastków Niedobór azotu, najbardziej plonotwórczego pierwiastka, znacząco obniża zawartość chlorofilu (...) tylko w niewielkiej ilości dociera do korzeni sorbujących. Pierwiastek kumuluje się na pewnej głębokości w glebie. Rośliny, chcąc pobrać azot, tworzą korzenie spichrzowe dość płytko.

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

lucerny należy pamiętać o jego dokładnym odchwaszczeniu. Lucerna jest bardzo wrażliwa na pojawienie się rozłogów perzu. Za najlepsze przedplony uważa się wszystkie rośliny głęboko korzeniące się, tj. okopowe na oborniku oraz kukurydzę. Po starannie wykonanych zabiegach uprawowych po zbiorze rośliny przedplonowej,  lucernę wysiewa się w terminie wiosennym, przypadającym na okres od

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

podstawie analizy chemicznej gleby. Jeśli uprawę prowadzi się w pierwszym roku po oborniku, to podaje się średnio na 1 ha 100 kg N, 100–150 kg (...) CaO/ha. Nawozy fosforowe i potasowe wysiewa się jesienią i miesza z glebą na głębokości 20 cm. Cebula źle znosi chlor, dlatego nie powinno się stosować

Truskawki
Wyjaśniamy zasady sadzenia truskawek. Zobacz sprawdzone rady!

sadzeniem przez godzinę moczyć w wodzie. Przesuszone sadzonki frigo lepiej się przyjmują, nie wymagają ściółkowania. Odpowiednia technika sadzenia gwarantuje dobre przyjęcie się sadzonek. Tuż przed posadzeniem rośliny wykopuje się dołek. Truskawki muszą być umieszczone na odpowiedniej głębokości i dobrze osłonięte ziemią, która powinna przylegać do korzeni. Sadzonki układa się

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

spulchnienie gleby i rozluźnienie warstwy podornej. Ponadto, łubin pobiera składniki pokarmowe z głębokich warstw, przemieszczając i pozostawiając je roślinom następczym wykształcającym płytsze korzenie. Właściwość ta (...) w dwóch ostatnich fazach powodują zasychanie roślin oraz nadmierne opadanie zawiązków kwiatów. Ponadto, niedobory wody sprzyjają gromadzeniu się szkodliwych alkaloidów w nasionach. Spośród wszystkich uprawianych

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

uprawiana w Polsce. Odmiany W Krajowym Rejestrze według COBORU wpisanych 12 odmian koniczyny czerwonej, które mogą być użytkowane jednokośnie lub dwukośnie. (...) System korzeniowy koniczyny czerwonej składa z korzenia palowego, który może wrastać na głębokość 2 m. Posiada on dużo cienkich korzeni bocznych, które również są

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

pszenicy ozimej oraz jarej. Prowadzi do redukcji plonu nawet o 60%. Podstawą do zwalczania zgorzeli podstawy źdźbła jest prawidłowe zmianowanie, płodozmian, wykonywanie głębokiej orki i wczesnej podorywki oraz stosowanie obornika. Niskie temperatury powstrzymują rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach, gdzie wystąpiła zgorzel. Można

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

można uprawiać po roślinach strączkowych, mieszankach zbożowo-strączkowych, motylkowatych wieloletnich, okopowych uprawianych na oborniku oraz po owsie. Na glebach zwięzłych pszenżyto jare można uprawiać po kukurydzy. (...) zamiast niego można wykorzystać kultywator ścierniskowy bądź talerzówkę. Zabieg ten należy przeprowadzić na głębokości 6–9 cm, a jeżeli na polu pojawiły się chwasty, to podorywka

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

uprawa roli Uprawa gleby pod ziemniaki powinna być staranna. W okresie jesiennym wykonuje się orkę głęboką, a w wiosennym stosuje się włókę, kultywator i bronę. Ziemniak wczesny uprawia się w drugim roku po oborniku, który stosowany jest jesienią w dawce 25-30 ton na 1 hektar. Zaleca się ponadto uzupełnienie

Maliny
Jak sadzić maliny? Odkrywamy sekrety sadzenia malin

spowodować nieprzyjęcie się sadzonek, gdyż korzenie krzewu nie osadzają się zbyt głęboko w ziemi. W przypadku suchej pory oczywiście konieczne jest podlewanie, gdyż niedobór wody może doprowadzić nawet do obumierania pędów. W okresie wiosennym, dla zapewnienia odpowiedniej wilgotności gleby, ważne jest ściółkowanie. Glebę pokrywa się kilkucentymetrową warstwą np. torfu lub obornika.

Maliny
Jak prawidłowo uprawiać maliny? Wyjaśniamy!

dostarczy malinom niezbędnych minerałów. Rozsiewamy go wiosną, przed okresem wegetacji, delikatnie przekopując ziemię na głębokości nie większej niż 5cm tak, by nie naruszyć płytko osadzonego systemu korzeniowego. Na glebach mniej żyznych zasadne będzie zastosowanie nawożenia organicznego w postaci obornika. Obok systematycznego odchwaszczania, warto także zastosować ściółkowanie słomą lub trocinami.

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

3–4 lata. Najlepsza jest uprawa w drugim roku po oborniku. Bezpośrednio po oborniku obserwuje się rozwidlanie się korzeni i częste porażenia przez połyśnicę marchwiankę. Dobry (...) szkodliwych dla organizmu azotanów. Można podać całą dawkę azotu, mieszając z glebą na głębokości 10–20 cm, 2–3 tygodnie przed siewem. Uprawa

Nawożenie drzew i krzewów
Odkrywamy metody właściwego nawożenia czarnej porzeczki

opłacalne. Jeśli dysponujemy obornikiem lub kompostem we własnym gospodarstwie, możemy go wykorzystać. Takie nawożenie przeprowadzamy jesienią, a dawka pierwszego z wymienionych nawozów (dla przypomnienia) powinna wynieść 50 t/ha. Jeśli zaś chodzi o kompost, to jest to mniejsza ilość – 30 t/ha. Inną formą nawożenia naturalnego jest ściółkowanie. Zastosowanie obornika

Chwasty
Rdestówka powojowata – uwaga na ten wijący chwast w uprawach!

Rdestówka powojowata to natrętny chwast spowijający pola uprawne i będący utrapieniem rolników. Rośnie pospolicie na całym obszarze kraju, a na pola uprawne trafia wraz z obornikiem lub materiałem siewnym zawierającym jej nasiona. Gdy znajdzie się w uprawie, wówczas szybko wzrasta, zakorzenia się głęboko i zaczyna wić wzdłuż pola lub łodyg roślin uprawnych. Mimo szkodliwości, w uprawach rdestówka może być cennym składnikiem pasz. Z ciekawostek godnych zapamiętania,

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki