Ochrona pszenicy ozimej

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Ochrona pszenicy ozimej

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Udział zbóż w strukturze zasiewów dla Polski od kilkunastu lat wynosi ponad 70 % (6,7 mln ha). Rolnicy częściej uprawiają zboża ozime ze względu na wyższy plon końcowy. Dominującym gatunkiem bezapelacyjnie pozostaje pszenica ozima, którą w roku 2013 zasiano na 2, 1 mln ha polskich pól (31, 4% wszystkich zbóż).

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Pszenżyto ozime (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) łączy w sobie cechy morfologiczne pszenicy i żyta, które zostały użyte do krzyżowania. Powierzchnia upraw pszenżyta ozimego regularnie z każdym rokiem ulega zwiększeniu. (...) lednicę zbożową, miniarki, mszyce i żółwinka zbożowego. Ważne przy ochronie upraw przed szkodnikami jest prowadzenie prawidłowego

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

Pszenica jest zbożem bardzo podatnym na choroby, a jej straty w plonie w wyniku porażenia mogą wynosić nawet 90%. Przy podejmowaniu decyzji co do zastosowania środka ochrony roślin należy ocenić (...) deszcz. Poraża pochwy liściowe, liście i kłosy. Atakuje pszenicę ozimą i może redukować jej plon od

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

wszystkich zbóż uprawianych w Polsce pszenica ozima ma największe znaczenie. Jest ona podstawowym zbożem chlebowym. Od wielu lat można zauważyć duże postępy w jej uprawie. Do krajowego rejestru co roku (...) decydujący wpływ mają warunki środowiska, agrotechnika, nawożenie azotowe i ochrona przed szkodnikami. W związku z tym

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

ziarna Wiele odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany można wybierać na podstawie wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz odporności lub podatności na uszkodzenia spowodowane przez patogeny czy szkodniki.

Pszenżyto
Wszystko, co trzeba wiedzieć o siewie pszenżyta - jak, kiedy i na jakich stanowiskach

skutkuje wolniejszym tempem wzrostu roślin pszenżyta ozimego, ponieważ stopniowemu obniżeniu ulega temperatura powietrza. Powoduje to zmniejszenie liczby kłosów, redukcję powierzchni asymilacyjnej oraz zmniejszenie gromadzenia się masy roślinnej. Pędy główne i boczne ulegają skróceniu, a w łanie zaczynają dominować rośliny o średniej i niskiej wysokości. Również opóźnienie terminu siewu pszenżyta jarego

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

ale też ograniczać stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin czy występowanie chorób, szkodników i chwastów, (...) podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe ozime, zbożowe jare, strączkowe, motylkowe wieloletnie i (...) Zalicza się do niego formy ozime żyta, pszenicy i jęczmienia, które do odpowiedniego zakorzenienia

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

nie powinna utrudniać zbioru. W największym stopniu zachwaszcza zboża ozime. Oficjalny próg szkodliwości to około 10 – (...) zapobiegać jej pojawieniu się w uprawie. Oczywiście pierwszym krokiem w ochronie naszej uprawy jest bardzo dokładne sprawdzenie (...) znacznie obniżyć ich efektywność.   Pszenica ozima Opryski pszenicy ozimej

Rzepak
Jak zwiększyć szanse na dobre przezimowanie rzepaku i zbóż?

  Pszenica ozima Bamberka. Po prawej rośliny opryskiwane ROOTER - 4 tyg. po zabiegu. W latach 2012 – 2014 wykonano 10 doświadczeń w uprawie pszenicy ozimej  z biostymulatorem Rooter  (7 dośw. ścisłych: UP Wrocław, KWS Lochow, ZDOO Masłowice; dośw. wdrożeniowe w 3 lokalizacjach).

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

i strączkowe na zielonkę zaliczane są do dobrych przedplonów pszenżyta jarego, ponieważ wcześnie schodzą z pola i (...) najmniejsza, aby ograniczyć liczbę przejazdów maszyn. Ma to na celu ochronę gleby przez zniszczeniem jej struktury i (...) w konsekwencji prowadzi do spadku plonu. Formę jarą pszenżyta ozimego można wysiewać najpóźniej do II dekady

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

rejonach kraju gdzie roczna suma opadów jest niższa. Forma ozima lepiej znosi susze w okresie wiosenno-letnim, ponieważ (...) Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby należące do kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych. Dobre plony (...) rzepaku, przedplon, racjonalne nawożenie oraz zwalczanie chwastów. Ochrona przed szkodnikami Do szkodliwych

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

zalicza się rośliny zbożowe, szczególnie pszenicę ozimą i jęczmień jary. Stosowanie ich jako przedplonów może doprowadzić do spadku plonu pszenicy jarej o 30%. Najmniejsze obniżenie plonu odnotowuje się po uprawie (...) kłosów i rdzę brunatną. Przy doborze terminu i środków ochrony należy kierować się progami szkodliwości (IOR).

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

maksymalnie 4 cm nad powierzchnią gleby. Pierwszy liść formy ozimej jest nieowłosiony lub tylko w niewielkim stopniu, (...) nasiona rzepaku mogą służyć do produkcji: olejów i smarów, powłok ochronnych (np. farby olejne), środków powierzchniowo czynnych (...) można uzyskać na glebach należących do kompleksów pszennych. Kompleks pszenno-żytni również może być wykorzystywany pod uprawę

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie zabiegów odchwaszczających rolę. Rośliny jare i niektóre oleiste są gorszymi przedplonami, ponieważ (...) na słabszych węższa. Jeśli wysiewa się roślinę ochronną, to jej ilość powinna być zmniejszona

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

Wysiewana jest w uprawę zbóż ozimych, najczęściej w żyto, ale także w pszenicę, pszenżyto oraz rzepak i rzepik. Dzięki międzyplonom, zbiory zielonki są większe. Zaznaczyć jednak należy, że tylko z (...) płodozmian, który będzie skutecznie ograniczał zachwaszczanie pola. Chemiczne środki ochrony roślin najskuteczniej zwalczają życicę we wczesnych

Rośliny lecznicze
Rdest plamisty. Zobacz, jak go zwalczać i wykorzystać w ziołolecznictwie

– roślina dojrzewa dopiero na ścierniskach, a w zbożach ozimych karłowacieje, nie mając dostatecznego dostępu do słońca. (...) kolejnych latach, tak jak stosowanie odpowiedniego nawożenia obornikiem. W przypadku ochrony ziemniaków i buraków należy pamiętać o (...) użyć bardzo wiele różnych środków. Zarówno w życie, pszenicy, pszenżycie i jęczmieniu możemy robić opryski preparatami

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

choroba, porażająca wszystkie rodzaje zbóż (pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto) i niestety pojawiająca się coraz częściej w naszych uprawach, ze względu na uproszczenia w systemie zmianowania. Schorzenie to jest jedną z czterech form fuzariozy, która może mieć także postać: zgorzeli siewek, pleśni śniegowej i fuzaryjnej zgorzeli podstawy zboża.

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

składniki pokarmowe oraz dobrze uwilgotnione. Gleby należące do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo (...) stanowisko o wysokiej wartości i najczęściej jest uprawiany po zbożach ozimych lub jarych. Jest dobrym przedplonem dla (...)   Zabiegi pielęgnacyjne Ochrona bobiku przed chwastami, korzystnie wpływa na

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

nich inne ważne gospodarczo gatunki (pszenica ozima). Gorczyca to roślina fitosanitarna, która przerywa uprawę zbóż po sobie. Zmniejsza niebezpieczeństwo występowania chorób i szkodników, ogranicza występowanie kompleksu chorób podsuszkowych, będących efektem niewłaściwego płodozmianu. Uprawa roli Najczęściej zalecanymi zabiegami przygotowującym rolę do wysiewu gorczycy białej jest podorywka (12‒15

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

najczęściej zajmuje stanowisko po zbożach (pszenicy ozimej i jęczmieniu) i kukurydzy. Za najgorsze przedplony wskazuje się rośliny z rodziny kapustowatych, w tym rzepak. Zabiegi uprawowe Do pierwszych zabiegów wykonanych jesienią należy zaliczyć podorywkę i bronowanie. Ich celem jest  obniżenie populacji szkodliwych chwastów nawet o 40%. Wykonanie

Pszenica
Pszenica Muszelka – opis i wymagania

i norma wysiewu Pszenica ozima Muszelka może być uprawiana na terenie całego kraju, choć jest średnio tolerancyjna na zakwaszenie gleby. Przy optymalnym terminie norma wysiewu powinna wynosić 350‒400 ziaren/m2. Odporność Muszelka jest odporna na mączniaka prawdziwego, pleśń śniegową, rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła i

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku ostatnich lat charakteryzują się wyższą odpornością na choroby i szkodniki oraz są bardziej plenne.

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

Pszenica ozima silnie reaguje na nawożenie mineralne i jest bardzo wrażliwa na niedobory fosforu i potasu. Najważniejsze jest jednak nawożenie azotem, ponieważ ten pierwiastek przyczynia się do zwiększania zawartości azotu w ziarnach, czyli wpływa na kształtowanie wartości wypiekowej pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne. Fosfor w uprawach pszenicy ozimej wpływa na szybkość wzrostu systemu korzeniowego, a co za tym idzie na zdolność roślin do pobierania wody i składników pokarmowych z gleby. Powoduje też zwiększenie plonów, ponieważ wpływa na wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji roślin, ich szybki wzrost w okresie wiosennym oraz lepsze zaziarnienie się kłosów.

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

są jeszcze wystarczające ilości wody pozimowej. W czerwcu i lipcu ma on mniejsze zapotrzebowanie na wodę niż pszenica. Spowodowane jest to tym, że jęczmień osiąga wcześniej dojrzałość woskową. Jeżeli posuchy (...) rośliny gorzej przezimują. Podczas okresu zimowego istotne znaczenie ma ochronna rola śniegu w przypadkach obniżenia temperatury

Pszenica
Kiedy siać pszenicę jarą a kiedy ozimą? Przedstawiamy zalecane terminy siewu

Przy wysiewie pszenicy należy bezwzględnie przestrzegać odpowiedniego terminu oraz dostosować go do danego rejonu, gdzie ma być wykonywana uprawa. Optymalny termin ma duży wpływ na wielkość plonów, a także ogranicza porażanie roślin przez wiele chorób. Jeżeli wysiew pszenicy ozimej jest wczesny, to prowadzi do silnego rozwoju roślin przed zimą. Nasilają się wtedy takie choroby, jak: mączniak prawdziwy, fuzariozy liści, septorioza paskowana liści, rdza brunatna i rdza żółta.

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

Pszenica jara plonuje nieco niżej w porównaniu do formy ozimej. Jednak ich wymagania pokarmowe są zbliżone. Wszystko za sprawą słabiej rozwiniętego systemu korzeniowego sięgającego płycej oraz krótszego okresu wegetacji w odniesieniu do pszenicy ozimej. Forma jara charakteryzuje się dużą wrażliwością na wczesnowiosenne susze, stąd też jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych w jej uprawie pozostaje niewątpliwie nawożenie mineralne.

Chwasty
Pszenica twarda – ciepłolubna i rzadko uprawiana odmiana pszenicy

zmiany temperatur, lub dużą ilość opadów. Odmiana ozima jest znacznie bardziej wytrzymała i to ona najczęściej pojawia się na terenie Polski. Wykorzystanie Ta trawa jest uprawiana głównie w celach spożywczych. Pozyskiwane z niej ziarno jest bardzo podobne do tego z pszenicy zwyczajnej, ale ma nieco więcej glutenu.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

Koniczynę czerwoną należy uprawiać na glebach należących do kompleksu: pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego (...) Przedplon Najczęściej koniczynę czerwoną wysiewa się w roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża (...) należy dokonywać po zbiorze wczesnych ziemniaków lub po jęczmieniu ozimym. Przerwy w uprawie koniczyny

Lucerna
Siew lucerny - najważniejsze fakty na temat wysiewu

mogą być prowadzone w siewie czystym lub z rośliną ochronna. Do siewu należy wykorzystywać kwalifikowane nasiona, które gwarantują wytwarzanie dobrej jakości roślin. Siew czysty lucerny powinien być wykonywany w jak najbardziej odpowiednich warunkach, nadających się pod jej uprawę. Do siewu zalecane są kompleksy: pszenny bardzo dobry i dobry, żytni bardzo dobry

Rzepak
Rzepik ozimy - roślina często mylona z rzepakiem. Poznaj sposoby jego uprawy

dużą zimotrwałością, większą od rzepaku ozimego. Najlepiej uprawiać go na stanowiskach po zbożach, na kompleksach pszennych i żytnich. Gleby przeznaczone pod jego uprawę nie powinny być zakwaszone. Poplon (...) Jego wysiew może być prowadzony w wąskie rzędy. Do ochrony upraw rzepiku przeciwko agrofagom można stosować

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

opóźnić do fazy tworzenia łuszczyn. Przykładowe fungicydy zalecane do ochrony obydwu form rzepaku zostały przedstawione w tabeli 2. Tabela 2. Fungicydy zalecane do ochrony rzepaku ozimego i jarego [1, 3, 4] Terminy stosowania: T1 – faza 4-8 liści właściwych; T2 – ruszenie wegetacji, T3 – okres kwitnienia.

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

związku z tym mogą prowadzić do wysadzania zbóż ozimych.   Uprawa (...) wysiewać również w lipcu bez rośliny ochronnej, po zbiorze jęczmienia ozimego. Wysiew może być wykonywany w roślinę ochronną, do których zalicza się zboża jare. Bardzo dobrze tą funkcję

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

jęczmienia ozimego w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych. Pomimo wysokiego plonowania, silnie wymarza, zwłaszcza w bezśnieżne i mroźne zimy. Udział jęczmienia jarego w strukturze zasiewów zbóż w naszym kraju (rok 2013) wyniósł ok 11%. Daje to drugi trzeci wynik po pszenicy i życie. Jęczmień jary może być użytkowany

Choroby roślin
Przegląd najczęstszych chorób rzepaku, a także metody ochrony i ich zwalczania!

z samosiewu rzepaku z poprzedniego sezonu wegetacyjnego. Z tego powodu do działań ochronnych powinno przede wszystkim należeć głębokie zaoranie resztek pożniwnych oraz dobór odmian roślin o dużej odporności na zgniliznę. Według wykaz COBORU z 2013 roku odo takich odmian rzepaku ozimego należą: DK Exquisite, Lohana, Marathon, Pamela, Sherpa, SY Carlo oraz

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

glebach dobrej jakości, zasobnych, przepuszczalnych, szybko nagrzewających się oraz należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego lub żytniego bardzo dobrego o wysokiej zasobności w (...) uprawiana w siewie czystym, w mieszankach z trawami czy w wysiewie w roślinę ochronną (np. ze zbożem jarym). Nasiona, uprzednio zaprawione, wysiewamy zwykle od końca

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

różni się od technologii stosowanych w innych zbożach, np. pszenicy. Wykorzystuje się tu niższe nakłady na przemysłowe (...) suszę i choroby grzybowe w porównaniu do innych gatunków zbóż ozimych: jęczmienia, pszenicy. Przedplon i (...) żyta z uwzględnieniem rodzaju gleby. Źródło: Metodyka integrowanej ochrony żyta dla producentów. Nawożenie

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

Odmiana pszenicy ozimej – Cubus, należy do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Ma ona wysoki potencjał plonowania i można uprawiać ją na wszystkich stanowiskach, po wielu przedplonach. Można ją wysiewać we wczesnym terminie, ale też w późnym i bardzo późnym. Zalecana jest do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i śląskim.

Koniczyna
Siew koniczyny - jak i kiedy? Zbiór najważniejszych informacji

Nasiona każdego gatunku koniczyny wysiewa się na głębokość 1-1,5 cm. Koniczynę czerwoną wysiewamy latem po wczesnych ziemniakach lub jęczmieniu ozimym. najczęściej wsiewana jest w ochronną roślinę, np. jęczmień jary, czy owies na zielonkę, rzadko uprawiana jest w czystym zasiewie. Jeśli decydujemy się na uprawę w zboża, to

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

kumulacji chwastów odpornych. Środki należy wybierać na podstawie aktualnego Programu Ochrony Roślin Sadowniczych i stosować się do zaleceń w nim podanych oraz informacji (...) są zaś jeszcze dostatecznie wysoko uniesione. Najczęściej wybieraną ściółką jest słoma (żytnia lub pszenna pozbawiona nasion chwastów), pocięta tak, by móc zakryć swobodnie całe międzyrzędzia.

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

Odmiana Skagen jest pszenicą ozimą należąca do grupy A, czyli jakościowej. Zaliczana jest ona do późnych odmian pszenicy, typu długiego dnia. Fazę strzelania w źdźbło rozpoczyna późno i buduje bardzo gęsty łan, dlatego też można zaliczyć ją również do typu kompensacyjnego pszenic. Może być przeznaczana na cele konsumpcyjne.

Szkodniki upraw
Chowacz brukwiaczek – uciążliwy chrząszcz zagraża rzepakowi!

jarego. Chowacz brukwiaczek należy do wyjątkowo uciążliwych szkodników żerujących na rzepaku ozimym. Pojawia się w okresie wiosennym, zwykle w marcu i pasożytuje do końca (...) przede wszystkim na: suchą zgniliznę, zgniliznę twardzikową i szarą pleśń. Sposoby ochrony uprawy Nieprawidłowo prowadzona ochrona uprawy rzepaku, czyli brak podorywek

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki