Odczyn gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Odczyn gleby

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

Odczyn to jedna z najbardziej istotnych właściwości gleby. Nie jest to wartość stała, ciągle zmienia się pod wpływem bardzo wielu różnych czynników, na które nie mamy wpływu, a utrzymanie odpowiedniego pH gleby jest bardzo ważne w czasie prowadzenia upraw.

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

Analiza chemiczna próbki gleby badanej w laboratorium da nam pogląd na zawartość w glebie składników pokarmowych i w przyszłości ułatwi ustalenie odpowiednich dawek nawozowych. Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie dawkowanie niesie za sobą spore problemy w uprawie.

Gleby
Wapnowanie gleby i trawnika - odczyn, termin, zalety i zasady

Większość roślin do prawidłowego wzrostu wymaga lekko kwaśnego odczynu gleby, zbliżonego do obojętnego. Tylko nieliczne gatunki dobrze rosną w kwaśnym i bardzo kwaśnym podłożu. Większość roślin nie może w nim prawidłowo pobierać składników pokarmowych. Niskie pH bardzo często wiąże się z niedoborami fosforu, potasu i magnezu w glebie. W celu podwyższenia odczynu podłoża przeprowadza się wapnowanie.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

Rzepak źle znosi kwaśny odczyn gleby, który zakłóca pobieranie przez niego składników pokarmowych oraz naraża rośliny na porażenie przez choroby. W związku z tym jeżeli rzepak występuje w płodozmianach zbożowych, to należy często sprawdzać odczyn gleby. Jeżeli odczyn jest kwaśny, to wapnowanie najlepiej wykonać już pod przedplon dla rzepaku.

Truskawki
Nawożenie truskawek korzystnie wpływa na owocowanie

Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Truskawki mają stosunkowo małe potrzeby nawozowe i pokarmowe. W ich uprawie bardzo ważne jest dobre przygotowanie stanowiska. Mogą rosnąć prawie na każdej glebie. Gleby słabe muszą być jednak uzupełnione w składniki pokarmowe. Przed

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

trawienia zwierząt. Po wcześniejszym zbadaniu odczynu gleby i po ustaleniu jej zakwaszenia określa się dawki nawozów wapniowych. Wapnowanie łąk należy wykonywać późną jesienią, kiedy sezon wegetacyjny roślin jest zakończony. Wymagają go gleby mineralne lekkie i średnie, które mają bardzo kwaśny odczyn. Przy takim odczynie gleby należy stosować nawozy wapniowe bądź

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

pokarmowych dostarczanych roślinom, jest optymalny odczyn gleby. Przyczyn sukcesywnego obniżania się pH roztworu glebowego jest wiele. Rolnicy, chcąc utrzymać gleby w wysokiej kulturze rolnej, powinni nieustannie monitorować ich poziom zakwaszenia. Przy odczynie poniżej 4,5 wapnowanie jest konieczne. Wapno tlenkowe (nawóz o szybkim działaniu) można stosować zarówno jesienią jak i wiosną.

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

jest zbliżone do obojętnego. Jeżeli odczyn gleby jest zbyt kwaśny, to może prowadzić to do ograniczenia nitryfikacji, zaś uprawa na glebach zbyt zasadowych powoduje zmniejszenie przyswajania z gleby żelaza, magnezu, manganu i boru. Brak tych składników prowadzi do zmniejszenia wielkości plonu i jego jakości.   Przedplon

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

Nawożenie Regulacja odczynu gleb Wysoka tolerancja żyta na zakwaszenie podłoża wcale nie oznacza, że w jego uprawie można zrezygnować z regulacji odczynu gleb. Optymalne pH stanowiska dla żyta z uwzględnieniem rodzaju gleby przedstawiono poniżej: Tabela 1. Optymalny zakres pH stanowiska pod uprawę żyta

Borówka amerykańska
Dowiedz się więcej o uprawie borówki amerykańskiej! Radzimy, jak sadzić i dbać o krzewy

centrach ogrodniczych. Gdy już poznamy odczyn gleby, możemy ją odpowiednio zakwasić, używając siarki ogrodniczej i stosując podaną na opakowaniu właściwą dawkę dla uzyskania pożądanego odczynu. Siarka zakwasza glebę, jednak dzieje się to dość powoli, dlatego właśnie wskazane jest wykonanie zabiegu w roku poprzedzającym uprawę.   Sadzenie

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

przysporzyć ogromna wrażliwość na kwaśny odczyn gleby i nieprawidłowe warunki wodno-powietrzne w wierzchniej warstwie roli. Wynika to z krótkiego okresu wegetacyjnego rośliny oraz słabego systemu korzeniowego, co większa jego podatność na wyleganie. Jęczmień jary plonuje na niższym poziomie niż forma ozima. Średni plon w roku 2013 wyniósł 34 dt/ha.

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

czarne ziemie, mady i lessy. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego o pH=6,5–7,0. Cebula ma wysokie wymagania wodne w okresie wegetacji, szczególnie w okresie wschodów i fazie silnego wzrostu latem (czerwiec – sierpień). Posiada słaby system korzeniowy, przez co źle znosi susze. Ponadto woda w obrębie upraw cebuli szybko

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

zdecydowanie mniejszą zawartość węglanów, dlatego odczyn gleb jest wyraźnie kwaśny lub lekko kwaśny. Mają niewielki poziom próchnicy, w którym znajduje się niewiele substancji organicznych. Podobny poziom próchnicy mają również gleby z piątego podtypu – czarne ziemie zdegradowane. Poziom próchniczy przybiera szary kolor, a zawartość składników mineralnych jest procentowo niewielka. Również

Rośliny pastewne
Tymotka łąkowa - opis, użytkowanie, uprawa i zbiór trawy pastewnej

oraz nie tolerujący dużego zasolenia gleby. Podczas wzrostu potrzebuje dużych ilości wody, a jeżeli podczas lata wystąpi susza, to może przyczynić się do ograniczania liczby pędów bądź nawet do zamierania roślin. Jest również mało wrażliwa na odczyn gleby i może być uprawiana na glebach lekko kwaśnych. Tymotka jest

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

bardzo dokładną analizę i zbadać odczyn gleby. Może się okazać, że jest bardzo kwaśny i wtedy trzeba kilka razy powtórzyć zabieg wapnowania. Gleby tego typu nie nadają się pod hodowlę bardziej wymagających roślin jak jęczmień, chmiel czy tytoń, ale można uprawiać na nich zboża różnego typu, również mieszankę, rzepak, ziemniaki

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

wysokim poziomie wód gruntowych. Najlepszym odczynem gleby jest ten o pH=6,5–7. Co ciekawe, ogórek uprawiany przy niskim natężeniu światła oraz przy niskiej temperaturze powietrza produkuje często więcej kwiatów żeńskich. Zmianowanie Zalecane jest nieuprawianie na tym samym miejscu ogórka i innych dyniowatych po sobie nie częściej niż

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

bardzo dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Odczyn gleby powinien mieścić się w przedziale pH 6,6-7,2. Może być też wysiewna na glebach, gdzie pH jest większe od 7,3. Przedplon Najczęściej koniczynę czerwoną wysiewa się w roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

kwaśnym o pH 5,1–6,5. Jeżeli odczyn gleby jest obojętny lub zasadowy, to jakość liści ulega zdecydowanemu obniżeniu, a dodatkowo rośliny mogą być porażane przez zgorzel korzeniową. Przedplon Odpowiednim przedplonem dla tytoniu papierosowego jasnego są zboża lub kukurydza. Rzepak, rośliny okopowe czy motylkowate są najlepszymi przedplonami dla

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

zauważyć korzystny wpływ manganu. Im odczyn gleby bardziej kwaśny, tym dostępność manganu dla owsa ulega zwiększeniu. Przy niskim pH dawki powinny wynosić 5-8 kg Mn/ha, a przy wyższym (powyżej 6) – 10-15 kg Mn/ha. Owies najsłabiej reaguje na brak boru (Br). Można jednak zaobserwować w jego uprawach niekorzystne

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

dobrego, dobrego oraz wadliwego. Odpowiedni odczyn gleby powinien wynosić 6-7. Nie nadaje się do uprawy na glebach ciężkich, bardzo lekkich, podmokłych, zlewnych i kwaśnych. Płodozmian – dobór przedplonu W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku po okopowych na

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

nagrzewająca się oraz średnio wilgotna. Odczyn gleby obojętny po lekko kwaśny, pH 5,2–6,0. Odmiany samokończące najgorzej rosną na glebach lekkich i torfowych, za to najlepsze plony obserwuje się na glebach ciężkich i próchnicznych. Zmianowanie i nawożenie Pomidor najlepiej rośnie w 2. lub 3. roku po oborniku.

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

W przeciwieństwie do czarnoziemów zdegradowanych odczyn gleby wzrasta wraz z głębokością profilu na skutek wymywania węglanu i innych związków zasadowych do poziomu iluwialno-węglanowego (Bbrca). Jest on przeważnie obojętny lub lekko kwaśny. W zależności od poziomu degradacji czarnoziemów można wyróżnić czarnoziemy słabo zdegradowane i silnie zdegradowane. Najczęściej degradacja jest

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

Łubin wymaga wyważonej regulacji odczynu gleb. Jeśli pH stanowiska jest niższe od 5, wówczas zaleca się wapnowanie. Zabieg należy przeprowadzić krótko po zbiorze przedplonu lub nieco wcześniej, pod inne gatunki przedplonowe. W glebach zakwaszonych notuje się dużą koncentrację jonów glinu, które hamują rozwój włośników korzeniowych i zmniejszają aktywność brodawek.

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

bardzo duże wymagania co do odczynu gleby, dlatego też najlepiej rośnie na glebach wapiennych (rędzinach lub madach) o pH większym od 7,3. Nie należy uprawiać na glebach zwięzłych i podmokłych. Jeżeli uprawiana jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie rozwija się przy dobowej

Sałata
Uprawa sałaty – siejemy i zbieramy dorodne warzywa

dobrze rośnie na glebach torfowych. Odczyn gleb mineralnych powinien mieć pH 6,5, natomiast torfowych 5,5.   Warunki uprawy pod osłonami Światło jest jednym z ważniejszych czynników podczas produkcji rozsady. Sałata jest wrażliwa na jego niedobór, produkuje wtedy niekształtne, luźne główki. Doświetlanie jest szczególnie ważne

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

tym fosforu. Uregulowanie odczynu gleb to pierwszy i podstawowy zabieg, o jakim rolnicy muszą pamiętać przed rozpoczęciem uprawy rzepaku. Wykonuje się go w roku poprzedzającym siew, najlepiej pod przedplon. Wcześniejsza aplikacja nawozów wapniowych sprzyja całkowitej hydrolizie związków w glebie. Jednak przy wysokim odczynie siedliska często ujawnia się niedobór

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

wykorzystywany pod uprawę rzepaku, jeżeli odczyn gleby wynosi powyżej pH 5,8. Uprawy rzepaku czasem są prowadzone na kompleksie żytnim dobrym, jednak rośliny mogą znacząco obniżać na nim plon w skutek wystąpienia posuchy późnowiosennej. Ważne jest, aby gleby pod rzepak były zasobne w próchnice i głębokie. Najlepiej nadają się

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

powinno być starannie odchwaszczone. Odpowiednim odczynem gleby jest pH=6,5–7,0. Nie należy uprawiać cebuli na zlewnych, kwaśnych glebach. Wybiera się stanowisko o niskim poziomie wód gruntowych. Najlepsze do uprawy są czarnoziemy, czarne ziemie, lessy i mady. Stanowisko powinno być równej powierzchni i otwarte – osłonięte tereny mogą przyczyniać się

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

deszczach, może powodować pękanie owoców. Odczyn gleby powinien wynosić pH=6,8–7,1. W przypadku kwaśnej gleby przed planowanym sadzeniem drzew lub pod przedplon stosuje się wapnowanie, najlepiej wapnem magnezowym ok. 1–3 t/ha. Najlepsze są gleby o poziomie wody gruntowej wynoszącym 150 cm. Należy wybierać stanowisko słoneczne i osłonięte od wiatrów. Rzędy drzew

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

komponentów oraz ich wymagań. Toleruje odczyn gleby zasadowy bądź obojętny. Uprawa wyki siewnej na nasiona Dużym nieudogodnieniem w uprawie wyki na nasiona jest jej opóźnione kwitnienie i dojrzewanie spowodowane przez pędy boczne, które przerastają pęd główny. Jednak przy zapewnieniu jej odpowiedniego przedplonu, siewu, pielęgnacji i zbioru

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

nawożenia azotowego skorelowana jest z odczynem gleby. Na stanowiskach kwaśnych zaleca się wyższe nawożenie azotowe. Wynika to z wolniejszej nitryfikacji oraz uboższego zasiedlanie gleby przez bakterie wiążące wolny azot atmosferyczny. Burak cukrowy wymaga dwuetapowego nawożenia azotowego. Pierwszą dawkę należy zastosować przed wiosennymi zabiegami uprawowymi wykonanymi np. agregatem (50%

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

na lekkie), który dodatkowo podniesie odczyn gleby. Odmiany W doborze znajduje się ponad 30 odmian polecanych do uprawy, które różnią się między sobą długością okresu wegetacyjnego, wysokością głąba, wielkością, kształtem i twardością głowy. Odmiany (podane w Krajowym Rejestrze COBORU):  Amager Polana, Benia F1, Brunświcka,

Kapusta
Kapusta brukselska, brukselka - uprawa, odmiany i wymagania

przez kiłę kapusty. Przy niskim odczynie gleby zalecane jest wapnowanie, lecz nie bezpośrednio przed uprawą, najlepiej pod jesienną orkę.   Wymagania pokarmowe, nawozowe i zmianowanie Brukselkę uprawia się w pierwszym lub drugim roku po oborniku podawanym w dawce 20–25 t/ha. Oprócz nawozów organicznych należy

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

z wymogów grochu jest uregulowany odczyn gleby wynoszący 6-7 pH. Niezbędny jest też dobry rozkład opadów atmosferycznych, zwłaszcza w okresie kiełkowania nasion czy kwitnienia i zawiązywania strąków. W zbyt suche lata rośliny słabiej kiełkują i szybko zasychają, natomiast w zbyt wilgotne rośliny słabiej kwitną i zawiązują strąki. Jest przy

Gorczyca
Kiedy i jak siać gorczycę? Zbiór najważniejszych informacji

Wymaga obojętnego lub prawie obojętnego odczynu gleby. Do jej uprawy nie nadają się jedynie gleby bardzo zwięzłe i bardzo lekkie piaszczyste oraz suche. Nie lubi też gleb zakwaszonych i podmokłych. Dobrze znosi przymrozki w okresie wschodów i kwitnienia, ale jest wrażliwa na okresowe susze, które powodują

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

Jest dość tolerancyjnym zbożem na odczyn gleby, urośnie przy pH wynoszącym 4,5–5,5, natomiast preferuje odczyn znajdujący się na poziomie pH 5,5–6,5. Odmiany – owies oplewiony i nieoplewiony Obecnie w krajowym rejestrze znajdują się 23 odmiany oplewione różniące się wyglądem łuski okrywającej ziarniak i terminem dojrzewania oraz

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

bardzo dobrym i zbożowo-pastewnym mocnym. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego (pH>7,3). We wschodniej Polsce zaleca się jej uprawę z koniczną białą i czerwoną, ponieważ wykazuje ona dużą zimotrwałość i po wymarznięciu koniczny czerwonej może zająć jej miejsce w łanie. Może być stosowana na trwałych łąkach i użytkach naprzemiennych,

Rośliny pastewne
Komonica zwyczajna - ciekawa roślina. Opis i uprawa

i zbożowo-pastewnym słabym. Toleruje kwaśny odczyn gleby (pH 5,6-6,5). Jest rośliną światłolubną oraz dobrze odrasta po skoszeniu. Uprawa komonicy przeznaczona na nasiona powinna być prowadzona na rędzinach, glebach bielicowych (wytworzonych z lekkich glin) oraz płowych (powstałych z lessowatych utworów wapiennych).  Komonica często występuje na glebach piaszczysto-gliniastych

Trawy łąkowe
Trzęślica modra - opis i charakterystyka

który jest tolerancyjny na różny odczyn gleby oraz uwilgotnienie. Występowanie Trzęślica modra występuje na terenie całego kraju, ponieważ jest gatunkiem pospolitym. Pojawia się na nienawożonej runi, jednokośnych łąkach oraz w lasach. Jest gatunkiem występującym na bardzo ubogich użytkach zielonych i stanowiskach nie łąkowych, których gleby mogą

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

Rozwojowi tego grzyba sprzyja zasadowy odczyn gleby, a sam grzyb powoduje duże straty w plonie w zależności od tego, w którym stadium zaatakuje rośliny. Zwalcza się go poprzez stosowanie 3-letniego zmianowania, a jako przedplon na polach można stosować wczesnego ziemniaka, rzepak lub fasolę. Do nawożenia należy wykorzystywać obornik, a na

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

jara wymaga siedlisk o uregulowanym odczynie gleby (optymalne pH 6,5 i powyżej). Pierwsze, pozytywne efekty wapnowania widoczne są już w drugim roku od wykonania zabiegu. Na glebach lekkich, piaszczystych należy zastosować wapno węglanowe, na ciężkich, zwięzłych lepiej sprawdza się jego forma tlenkowa. Optymalnym terminem wysiewu nawozów wapniowych jest czas po

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki