Odczyn gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Odczyn gleby

Rośliny pastewne
Lucerna nerkowata, chmielowa - opis, charakterystyka i uprawa

wapń. Jej wymagania co do odczynu gleby są średnie i powinien być on zbliżony do obojętnego (pH 6,6-7,2). Nie rośnie ona na glebach zbyt kwaśnych i mokrych. Najczęściej jej uprawa prowadzona jest na kompleksie glebowym żytnim dobrym. Ważne jest, aby lucerna nie była uprawiana po sobie, dopuszczalna jest uprawa co

Wyka
Kiedy i jak siać wykę? Najważniejsze zasady i terminy wysiewu

również obojętnego lub słabo kwaśnego odczynu gleby. Lubi gleby żyzne zaliczane do kompleksu pszennego dobrego i wadliwego – klasy II, IIIa, IIIb do IVa – oraz żytniego bardzo dobrego. Ma duże wymagania wodne przez cały okres wegetacji. Jest wrażliwa na suszę w okresie tworzenia pąków kwiatowych i kwitnienia.

Cebula
Jak uprawiać cebulę, aby uzyskać wysoki plon? Zobacz!

o dobrej pojemności wodnej i odczynie gleby 6,5–7,0. Największe zapotrzebowanie na wodę wykazuje od czerwca do połowy lipca, a podczas występowania suszy zalecane jest dostateczne nawadnianie. Nie znosi jednak intensywnego podlewania, a w szczególności zastoju wody, ponieważ szybko gnije.   Cebula dobrze rośnie po ogórku, ziemniakach

Bób
Omawiamy uprawę bobu – niedocenianego warzywa strąkowego

utrzymaniu obojętnego lub lekko zasadowego odczynu gleby, przy niższym rośliny będą słabo się rozwijać. Uprawa W krajowym rejestrze odmian znajduje się 18 odmian bobu przystosowanych do uprawy w naszym kraju. Różnią się między sobą długością okresu wegetacyjnego, wielkością strąków i barwą nasion. Charakteryzują się wysoką plennością

Pomidory
Kiedy siać i sadzić pomidory? Dobieramy optymalny termin

mocno zwięzła. Pamiętajmy o prawidłowym odczynie gleby, najlepsza jest lekko kwaśna o pH 5,2–6,0. Pomidor jest rośliną ciepłolubną, najlepiej więc czuje się na stanowisku nasłonecznionym, stąd też wymaganie co do gleby łatwo nagrzewającej się. Jeśli uprawiamy go pod osłonami, pamiętajmy o wyborze odpowiedniego podłoża, może być uprawiany w

Chwasty
Niegroźny sporek polny – opis, występowanie i zwalczanie

nie toleruje neutralnego ani zasadowego odczynu gleby. Najczęściej wybiera podłoża piaszczyste i gliniaste. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje dość dużego poziomu wilgotności zarówno gleby, jak i powietrza, ale za to nie ma dużych wymagań co do poziomu próchnicy i ilości składników odżywczych.  Pojawia się na całym niżu, bardzo rzadko występuje również

Kapusta
Jak uprawiać jarmuż? Jakie ma wymagania? Wszystko o jarmużu

stosunkowo mniej wymagający co do odczynu gleby w porównaniu z innymi warzywami kapustnymi, optymalne pH wynosi 6,5–6,8. Jarmuż nie ma także wysokich wymagań związanych z nawożeniem. Dawki nawozów dobiera się na podstawie analizy chemicznej gleby, zwykle dla azotu jest to 100–140 kg/ha, dla fosforu 50–70 P2O5 kg/ha, dla

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

potasowych i azotowych z uwzględnieniem odczynu gleby. Pamiętajmy również o systematycznym niszczeniu chwastów, a w sprzyjających zgniliźnie warunkach – o użyciu środków kontaktowych. Dodatkowo warto śledzić Komunikaty Instytutu Ochrony Roślin, który prowadzi monitoring zarazy na terenie kraju.   Zwalczanie chemiczne Niestety, w przypadku zwalczania

Uprawa
Nawozy do iglaków - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

przepuszczalne, próchnicze. Kluczowy jest też odczyn gleby. Do prawidłowego rozwoju rośliny iglaste potrzebują lekko kwaśnej ziemi. Wiele firm oferuje gotowe podłoża dla roślin iglastych. Nawozy wiosenne Wraz z ruszeniem wegetacji, zaczynamy zabiegi pielęgnacyjne w tym nawożenie. Pierwsza dawka nawozu powinna być podana w marcu – kwietniu.

Uprawa
Nawozy do hortensji - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

zawartości próchnicy. Ważnym aspektem jest odczyn gleby. Hortensje lubią ziemie lekko kwaśne i kwaśne o pH 4,5- 5,5. Od odczynu podłoża zależy kolor kwiatów. Na co wpływa nawożenie Pytanie niby banalne, ale w przypadku hortensji uzasadnione. Oprócz dobrze znanych zadań nawozu jest tu jeszcze jeden istotny

Rośliny lecznicze
Cebula siedmiolatka - siew, uprawa, stanowisko i pielęgnacja

pH=4,9–6,5. Lepiej rośnie na wilgotnych glebach, podczas suszy szczypior staje się twardy i suchy. Siedmiolatka nie lubi konkurencji, dlatego pole powinno być dobrze odchwaszczone. Dobrze rośnie w sąsiedztwie róż, marchwi, buraków i rumianku, może zaś obniżać wzrost wielu warzyw i innych roślin. Szczególnie źle wpływa na rozwój lucerny.

Por
Sadzenie i rozsada pora - praktyczne informacje

świetlne, wymaga słonecznego stanowiska. Odpowiedni odczyn gleby torfowej wynosi pH=5,5–6,0, mineralnej 6,0–7,5. Por uprawiany z rozsady rośnie dobrze prawie na każdej glebie, najlepiej jednak na żyznej. Produkcję rozsady rozpoczyna się od wysiewu do ciepłego inspektu lub tunelu foliowego. Zwykle nasiona sieje się w marcu do skrzynek wypełnionych podłożem.

Choroby drzew i krzewów
Efektywnie walczymy z chorobami jabłoni

bakterie rozwijają się lepiej przy odczynie gleby obojętnym lub zasadowym – nie doprowadzać do wyższego niż pH=6–6,5 moczenie korzeni w preparacie z antagonistyczną bakterią Agrobacterium radiobacter K 84 (wyłącznie zapobiega) nie prowadzić szkółek i mateczników w miejscach po uprawie buraków i plantacji malin Proliferacja

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

Gleby o odczynie kwaśnym są wysycone jonami wodoru i glinu. Ich pH wynosi poniżej 6,5. Mają słabo wykształconą strukturę gruzełkowatą, a często są jej pozbawione. Rośliny najlepiej rosną na glebach lekko kwaśnych, ale żyto, ziemniaki, łubin i owies tolerują zakwaszoną glebę. Gleby o odczynie kwaśnym można podzielić według pH: • poniżej 4,5 – gleby bardzo silnie kwaśne; • 4,6–5,5 – gleby kwaśne; • 5,6–6,5 – gleby lekko kwaśne.

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

które zostały rozrzucone na terenie całego kraju. Na terenach górskich powstają przede wszystkim z granitów. Są tworzone w procesie bielicowania. Coraz częściej gleby te są odłogowane lub zalesiane, ponieważ podczas suchych okresów są zawodne i wykazują niską produktywność. Gleby bielicowe zajmują ok. 10% powierzchni Polski. Poziomy genetyczne gleb bielicowych to: O-A-Ees-Bhfe-C,

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

go uprawiać na glebach należących do kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego oraz na trwałych użytkach zielonych na glebach mineralnych, torfowych i torfowo-murszowych. Jęczmień ma największe wymagania pod względem pH, najlepiej plonuje przy odczynie od 5,4 do 7,5. Poniżej tego zakresu plon zostaje bardzo obniżony, dlatego też nie można uprawiać jęczmienia

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego idealnie nadają się pod uprawę tej rośliny strączkowej. Gleby, na których ma być uprawiany bobik nie mogą być kwaśne. Najlepiej toleruje on odczyn obojętny lub zasadowy (pH 6,5-7,2). Uprawa bobiku na nasiona Uprawianie bobiku umożliwia wyprodukowanie

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

czarnoziemy. Po uregulowaniu stosunków wodno-powietrznych na glebach murszowych i torfowych również można je wysiewać. Należy pamiętać, że wszystkie gorczyce wymagają gleb zasobnych w wapń. Na glebach o odczynie kwaśnym gorzej rosną i plonują. Gleby podmokłe, nieprzepuszczalne i piaszczyste w ogóle nie nadają się pod uprawę tych roślin. Wymagania termiczne

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

poziomie rdzewienia brakuje substancji ilastych, w związku z czym gleba ma wyraźny niedobór związków próchniczo-ilastych. W porównaniu z innymi podtypami, gleby rdzawe właściwe, charakteryzują się największa zawartością zasad (nawet 30%) ale ich odczyn i tak jest dość kwaśny – poziom pH waha się od 3,5-5, z powodu znacznych ilości glinu. Gleby

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

niepełnego zaziarnienia kolb. Najodpowiedniejsze pod uprawę kukurydzy są gleby zaliczane do kompleksu pszennego, żytniego bardzo dobrego i dobrego oraz zbożowo-pastewnego mocnego. Ograniczenia we wzroście i rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy mogą nastąpić na stanowiskach gdzie pH wynosi poniżej 5,5, a wraz ze spadkiem odczynu pojawia się problem przyswajalności fosforu. W

Gleby
Gleby zasadowe - poznaj ich właściwości i wymagania uprawowe

Na glebach zasadowych bardzo łatwo tworzy się gruzełkowata struktura, w związku z czym takie gleby mają lepsze stosunki wodno-powietrzne. Ich pH jest powyżej 7,2. Lucerna i esparceta bezwzględnie wymagają pod uprawę gleb o odczynie zasadowym. Takie gleby występują na ok. 20% powierzchni kraju. Zasadowy odczyn gleb powstaje w wyniku przewagi jonów OH- nad jonami H+. Takie gleby najczęściej występują na rejonach suchych i półsuchych. W ich skład wchodzą kationy zasadowe, takie jak Ca2+, Mg2+ i K+. Węglan sodu, który może występować w tych glebach, zwiększa pH i jest szkodliwy dla roślin. Na takich glebach przyswajalność fosforu jest niska.

Gleby
Kompleks sorpcyjny gleby. Wyjaśniamy pojęcie i omawiamy jego wpływ na uprawę

zatrzymaną przez 100 g gleby, wykazuje grupa montmorylonitowa, najmniejszą zaś kaolinitowa. W suchych, piaszczystych glebach w kompleksie sorpcyjnym przeważają wapń i magnez (charakter zasadowy), czasem sód. W wilgotnych zaś, które częściej posiadają kwaśny odczyn, przewagę mają jony wodoru i glinu (charakter kwasowy). Gleby z większym udziałem części organicznych zatrzymują

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

spulchnia się powierzchnię gleby (4-5 cm) i ostatecznie wyrównuje agregatem uprawowym.   Nawożenie Lucerna jest bardzo wrażliwa na zakwaszenie gleby. Regulacji odczynu należy dokonać jesienią, pod przedplon lub krótko po jego zbiorze. Na glebach lekkich, o małej pojemności wodnej, stosuje się wapno węglanowe, wymagające bardzo

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

Nie zapominajmy o wymaganiach glebowych i wodnych – chmiel preferuje żyzne i dość wilgotne gleby. Aby wytworzyć 1 tonę suchej masy zużywa aż 600 l wody, największe zapotrzebowanie posiada w okresie najintensywniejszego wzrostu oraz podczas tworzenia bocznych pędów i kwitnienia. Uwaga! Nie stosujmy zamgławiania, gdyż nadmierna wilgoć

Seler
Seler korzeniowy - uprawa, siew, sadzenie i wymagania

większych chłodach mogą tworzyć pośpiechy lub źle wykształcać korzenie. Bardzo ważne jest utrzymanie wysokiej wilgotności gleby. Rośliny lepiej rosną także przy dużej wilgoci w powietrzu. Największej wilgotności, 70–80% pełnej pojemności wodnej, seler potrzebuje podczas przyrostu masy zgrubienia korzeniowego, w pozostałych fazach wystarczy 60%. Niedobór wody w glebie powoduje słaby

Czereśnie
Sadzenie czereśni – zakładamy plenny sad owocowy

stosujemy nawozów zielonych, w celu poprawienia struktury gleby oraz jej zasobności należy zastosować obornik (40 t/ha) lub kompost. Czereśnie najlepiej rosną na glebie o pH=6,8–7,1. Zwykle polskie ziemie mają kwaśny odczyn, dlatego przed założeniem sadu wykonuje się wapnowanie. Zaleca się stosowanie wapna magnezowego (dolomitowego), ponieważ czereśnie źle znoszą niedobory magnezu w

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

Ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy ma bardzo wysokie wymogi dotyczące gleby. Najlepsze do uprawy są czarnoziemne, brunatnoziemne oraz wapniowcowe gleby o uregulowanych stosunkach wodnych. Pamiętajmy, że równie istotny jest odczyn – dla gleb mineralnych pH=6,5–7,0, dla torfowych 5,5–6,5. Ważna jest również temperatura panująca w przechowalni. Jednym z

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

Jak powszechnie wiadomo, aby obliczyć dawki nawozowe musimy przewidzieć potrzeby pokarmowe rośliny oraz znać zasobność gleby – pomoże nam w tym analiza chemiczna próbek pobranych z ornej warstwy. Przed nawożeniem musimy uregulować odczyn gleby, ziemniak najlepiej rośnie przy pH=5,5-6,0. Wapnowanie może być zastosowane 2-3 lata przed sadzeniem ziemniaków, gdyż świeże wapno sprzyja porażeniu bulw parchem.

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

przypadają na okres kwitnienia, czyli w drugiej połowie lipca do pierwszej połowy sierpnia. Kukurydzę najlepiej uprawiać na glebach, których pH wynosi od 5 do 7,5. Najlepszy pod jej uprawę jest odczyn obojętny. W przypadku, gdy uprawa prowadzona jest na glebach o niższym pH, należy zastosować wapnowanie, a gdy gleby

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

niezależnie od przebiegu warunków pogodowych. Na kompleksie 3 (pszenny wadliwy) narażona jest na przemarznięcie. Słabo plonuje w latach z niewystarczającą ilością opadów. Pszenica wymaga gleb o uregulowanym odczynie (5,3- 7,5). Ponadto, jest wrażliwa na niedobór wapnia oraz podstawowych mikroelementów: glinu, manganu. Zdaniem wielu badaczy, rozkład opadów w naszym kraju nie sprzyja

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

i porastania ziarna w kłosie. Wymagania glebowe Żyto odznacza się dużą tolerancją na różne gleby, ponieważ posiada dobrze rozwinięty system korzeniowy i ma małe potrzeby wodne. Bardzo dobrze znosi kwaśny odczyn (pH 4,5–6,5) oraz toleruje jony wolnego glinu i manganu. Można go uprawiać na wszystkich kompleksach glebowych,

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

wysokimi wymaganiami wodnymi w ciągu sezonu wegetacyjnego oraz lubi ciepłą, słoneczną jesień. Uprawę buraka pastewnego zaleca się na glebach najlepszych, zaliczanych do kompleksów: pszennego bardzo dobrego, dobrego i wadliwego. Ważnym zabiegiem agrotechnicznym jest uregulowanie odczynu, przynajmniej do pH 6,5. Na plantacjach odchwaszczonych, utrzymywanych w wysokiej kulturze, plonuje najwyżej i najwierniej.

Winorośl
Pielęgnacja i wymagania winorośli. Jak osiągnąć wysoki plon w polskich warunkach? Oto nasze wskazówki!

porażeń grzybowych, ani na mocno zbrylonych utrudniających rozrost korzeni. Poziom wody gruntowej powinien utrzymywać się poniżej 1,5 m od powierzchni gleby. Najlepiej rośliny rosną na glebach o odczynie obojętnym lub zbliżonym do zasadowego (pH=6,8–7,2), choć odmiany mieszańcowe urosną nawet na glebach o niższym odczynie (pH=5,6–6,5). Stanowisko Winorośl

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

w fazie 3-4 par liści, na glebach cięższych nawożenie powinno być większe. Na glebach zakwaszonych o pH poniżej 5,5 konieczne jest dodatkowo wapnowanie, najlepiej pod przedplon. (...) Dzięki dużej zawartości błonnika wspomagają one pracę układu pokarmowego (po ich zjedzeniu dłużej odczuwamy sytość, stąd są szczególnie polecane osobom na dietach odchudzających). Dzięki obecności

Gleby
Żyzne gleby torfowe. Wszystko o ich klasyfikacji i właściwościach

stworzyć taki system melioracyjny, aby powtórne zalanie uprawy było niemożliwe. Najsłabsze ziemie po zagospodarowaniu mają IV klasę bonitacyjną, najlepsze nawet I i II. Większość gleb torfowych ma odczyn kwaśny albo bardzo kwaśny, dlatego przed uprawą należy przeprowadzać wapnowanie albo inne zabiegi zobojętniające. Ponieważ torfy przejściowe w dużej części powstały

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

gleb właściwych. Zajmują one wyżej położne miejsca w dolinie rzeki i rzadko są zalewane, a działanie procesu osadowego jest minimalne. W tych miejscach najczęściej gleba ma kwaśny odczyn, dlatego, niezagospodarowana przez człowieka, staje się stanowiskiem wrzosowisk i łąk porośniętych bliźniczką psią trawką. Warstwy profilu są trudne do rozróżnienia, ze względu na

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

na suszę, ponieważ wykorzystuje wodę pochodzącą z mgły i rosy. Dobrze znosi warunki zwiększonej wilgotności powietrza i obfitych opadów. Ma małe wymagania co do pH gleby, toleruje odczyn kwaśny i lekko kwaśny (pH 5,4–6,5). Dobrze znosi wiosenne przymrozki, a kiełkuje już w temperaturze 3–5°C. Bardzo dobrze rośnie na glebach

Morele
Sadzenie moreli – podpowiadamy, jak to zrobić prawidłowo

Rok przed założeniem sadu morelowego należy odpowiednio przygotować stanowisko. Przede wszystkim wykonuje się analizę chemiczną gleby z dwóch warstw: ornej i podornej. Jeśli w glebie wykryto niską zawartość magnezu oraz ma ona kwaśny odczyn, stosuje się odkwaszanie wapnem magnezowym w ilości 1 t/ha na gleby lekkie lub 2 t/ha na gleby ciężkie. Morela dobrze rośnie na glebie o pH=6,5–7,1. Przed założeniem sadu stosuje się obornik w dawce maksymalnej 40 t/ha pod jesienną ork

Truskawki
Wszystko, co najważniejsze o pielęgnacji truskawek

kg P oraz 115–150 kg K. Wygodniejsze, lecz droższe jest stosowanie nawozów wieloskładnikowych, takich jak Polifoska czy Azofoska. Saletrę amonową podaje się na glebie o wyższym, saletrzak o niższym odczynie. Co do nawożenia fosforem i potasem, zalecane są superfosfat zwykły lub granulowany, potrójny oraz siarczan potasu – sól potasowa zawiera szkodliwy

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

taki sam sposób jak na zieloną masę, chociaż powinno stosować się inne proporcje podczas wysiewu. Należy też pamiętać o zapewnieniu wyce rośliny podporowej, ponieważ łatwo ulega wyleganiu, a przez to plon jest obniżony. Wymagania klimatyczne i glebowe Wyka kosmata podczas zimy wytrzymuje spadki temperatury przekraczające -10°C. Jej

Rośliny lecznicze
Uprawa, pielęgnacja, zbiór i wykorzystanie gryki zwyczajnej

w rolnictwie ekologicznym.   Wymagania Ma dość duże wymagania glebowe. Przede wszystkim gleba powinna być pulchna, dobrze uprawiona o dobrych stosunkach wodno-powietrznych. Nie należy doprowadzać do spadku jej odczynu poniżej pH 5,0. Jeśli już tak się stanie, wówczas należy glebę wapnować jesienią, przed wiosennym wysiewem.

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie porzeczki czarnej - przybliżamy najważniejsze aspekty

Zaleca się również stosowanie nawozów zielonych z roślin strączkowych, zbóż lub traw. Odpowiednie pH gleby pod uprawę porzeczki czarnej wynosi 6,2–6,7. Większość gleb w Polsce ma odczyn kwaśny. Niskie pH utrudnia pobieranie makroskładników, ułatwia natomiast pobieranie metali ciężkich, które mogą kumulować się w owocach. Aby utrzymywać pH na właściwym

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki