Oprysk na chwasty w rzepaku

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Oprysk na chwasty w rzepaku

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

2–3 tygodnie przed siewem lub sadzeniem można stosować nawóz azotowo-wapniowy Perlka (700–1000 kg/ha), który ograniczy występowanie innych chorób i chwastów. Po posadzeniu roślin do gruntu po 10–15 dniach można stosować oprysk profilaktyczny z preparatu Ernia (0,75%, 2,5 l/ha), a po 30–35 kolejny złożony z preparatów Ernia (0,75%, 2,5 l/ha)

Chwasty
Rdestówka powojowata – uwaga na ten wijący chwast w uprawach!

pieleniu oraz dbaniu o czystość materiału siewnego i obornika. Opryski chemiczne przeciwko rdestówce wykonujemy wyłącznie w razie konieczności. W tym celu, w uprawie buraków cukrowych możemy powschodowo zastosować Golden Etho 500 SC lub Pyramin Turbo 520 SC w dawce dzielonej. Pierwszy zabieg przeprowadzamy w fazie do dwóch liści, a drugi po

Chwasty
Uwaga na szczawika żółtego w kukurydzy! Oto porady, jak go zwalczyć

Chociaż szczawik żółty zachwaszcza niemal wszystkie typy upraw, w żadnej z nich nie sprawia większego problemu. Pojawia się zarówno w zbożach jak i rzepaku, ale w największym natężeniu (...) kukurydzy wykazuje objawy rdzy, można zdecydować się na wykonanie oprysku. W tym celu używamy jedynie preparatów

Chwasty
Złocień polny - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

należy jak najszybciej niszczyć jego wschody, a przynajmniej nie dopuścić do takiego rozwoju rośliny, w którym pojawiłyby się nasiona. W przypadku dużego zagęszczenia chwastu na plantacji należy wykonać opryski chemiczne. Nie ma zarejestrowanych herbicydów, które byłyby przeznaczone do niszczenia złocieni. Można użyć na niego nieselektywnych herbicydów o dużym spektrum działania, które

Rośliny pastewne
Przelot pospolity - poznaj popularną roślinę leczniczą porastającą nasze łąki

żółty nie powinien być uprawiany po roślinach okopowych, rzepaku oraz innych łubinach. Najlepszym przedplonem są zboża. (...) powolny początkowy wzrost, bardzo łatwo ulegają zachwaszczeniu. Jeżeli rośliny osiągną wysokość 8–10 cm, to można przeprowadzić bronowanie pola i powtórzyć je po kilku dniach. Przeciwko chwastom dwuliściennym można stosować oprysk

Rośliny lecznicze
Cykoria podróżnik - opis, występowanie, zastosowanie i zwalczanie

smacznym dodatkiem do mięs. Chociaż cykoria podróżnik najczęściej traktowana jest jako chwast, który uparcie pojawia się na pastwiskach i łąkach, znane jest jej wykorzystanie (...) zakresie działania. Do herbicydów nieselektywch zaliczamy przede wszystkim środek Roundup, którym można wykonywać opryski zarówno w zbożach różnego rodzaju, jak i w rzepaku, kukurydzy i

Rośliny lecznicze
Podbiał pospolity – lecznicza roślina, zwiastun wiosny i zasnuwający uprawy chwast

Aby zlikwidować chwast, powinniśmy podjąć typowe dla odchwaszczenia dwuliściennych działania. Należy pamiętać, że chwasty w uprawie i w ogrodzie często wyrastają z nasion przyniesionych przez wiatr lub ptaki, wówczas możemy zastosować herbicyd totalny. Takiego środka używa się opryskowo po wykiełkowaniu rośliny, nie działa on na nasiona, lecz wnika przez pęd

Chwasty
Jasnota różowa – niepozorna, ale trująca dla bydła roślina!

przydroża, nieużytki, ścierniska i ogrody. Rośnie na różnych typach gleb, zwykle preferuje grunty bogate w składniki pokarmowe, próchnicze, piaszczysto-gliniaste i gliniaste. Zachwaszcza zboża ozime, rośliny strączkowe, kukurydzę, rzepak, buraki oraz koniczynę. Charakterystyka Jasnota różowa (Lamium amplexicaule) należy do rodziny jasnotowatych (dawniej wargowe). Jest rośliną jednoroczną

Truskawki
Zwalczamy szkodniki truskawek. Zwycięsko odpieramy atak!

je. Przed założeniem plantacji i w czasie jej prowadzenia należy dokładnie niszczyć chwasty. Obecnie nie ma żadnych preparatów i metod zwalczania węgorków. Niszczyk (...) przenoszony przez sadzonki, wiatr, narzędzia i owady. Należy kupować wyłącznie zdrowy, kwalifikowany materiał. Opryski środkami wykonuje się zgodnie z progami zagrożeń (przed kwitnieniem – 1

Agrest
Uprawa agrestu - wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia!

Po wyborze stanowiska, przychodzi czas przygotowania ziemi pod uprawę. Jeśli gleba jest zbyt kwaśna lub zasadowa, konieczne będzie przeprowadzenie wapnowania i doprowadzenie poziomu pH do pożądanej wartości. Pole należy także oczyścić z chwastów, czemu sprzyja posadzenie przedplonu w postaci np. roślin okopowych. Spowoduje to nie tylko wstępne odchwaszczenie, ale także

Chwasty
Szczaw kędzierzawy – niepożądany gość w uprawach

450 WG, Lancet Plus 125 WG i Pontos. Jedynym środkiem, w którym znajduje się trichlopyr jest Fernando Forte 300 EC. W przypadku zachwaszczenia szczawiem kędzierzawym, opryski chemiczne są najczęściej koniecznością. Niezwykła plenność rośliny, jej duży pokrój i bardzo rozwinięty system korzeniowy sprawiają, że jest bardzo szkodliwym chwastem.

Rośliny lecznicze
Nawłoć kanadyjska – jesienią, kwietnym kobiercem spowija pola i ugory

proces. Jeśli nawłoć się jeszcze bardzo nie rozprzestrzeniła, można spróbować wykopać poszczególne jej kępy, ze starannym uwzględnieniem podziemnych kłączy. Natomiast jeśli chwast spowija większy obszar łąk lub pól, to należy przeprowadzić głęboką orkę. W przypadku gdy warunki nam na to nie pozwalają, wówczas konieczne jest kilkukrotne w ciągu roku koszenie, które

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

z udziałem żyta oraz mieszankach zbożowo-strączkowych. Dobrymi przedplonami są ziemniaki na oborniku, rzepak oraz owies, zaś najgorszymi przedplonami są zboża ozime. Uprawa żyta (...) podorywkę lub kultywatorowanie. Ma to na celu przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych i skiełkowanie chwastów. Można również stosować uproszczenia w uprawie przedsiewnej polegające na

Chwasty
Rogownica polna - opis, występowanie i zwalczanie

żadne pędy. Roślina jest kilkuletnia, więc walka z nią może trwać przez dłuższy czas. Nadmierne zachwaszczenie, takie, które może znacznie obniżyć plon, zdarza się bardzo rzadko. W takim przypadku możemy jednak zastosować opryski chemiczne. W przypadku rogownicy polnej nie ma zarejestrowanych herbicydów, które byłyby przeznaczone specjalnie do jej zwalczania.

Chwasty
Przetacznik perski – przybyły z Azji chwast o uroczych niebieskich kwiatkach

i stamtąd szybko rozprzestrzenił się na cały obszar nizinny. Obecnie porasta pola, ogrody i doliny dużych rzek. Preferuje gleby gliniaste, wilgotne, zasobne w azot, próchnicze. Zachwaszcza zboża, rzepak, warzywa strączkowe oraz uprawy szerokorzędowe. Nazwa rodzajowa Veronica pochodzi od świętej Weroniki lub od łacińskich: „ver”, „veris”, czyli „wiosna”, „wiosenny” i zapewne odnosi

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

pszenżyta ozimego należy zwracać uwagę na jego przedplony. Ważne jest, aby pozostawiały glebę wolną od chwastów, zasobną w składniki pokarmowe oraz o strukturze gruzełkowatej. W związku z tym, forma ozima pszenżyta może być uprawiana po grochu, rzepaku, ziemniakach wczesnych i średnio wczesnych oraz po owsie. Na stanowiskach, gdzie wcześniej

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

uprawy są gleby gliniasto-piaszczyste, ciepłe, głębokie, przepuszczalne, próchniczne oraz dobrze utrzymujące wodę. Najlepszy odczyn to pH=6,8. Zmianowanie Nie powinno się uprawiać czosnku po warzywach cebulowych ze względu na możliwość porażenia przez choroby grzybowe. Przed założeniem uprawy pole powinno być oczyszczone z chwastów. Dobrym przedplonem dla czosnku ozimego

Chwasty
Jaskier polny i jego żółte kwiatki wśród zbóż to zły znak dla rolnika!

uznawany za roślinę wskaźnikową na gruntach wymagających melioracji, zatem nie powinniśmy zapomnieć o przeprowadzeniu osuszenia gruntu. W uprawach rolnych, warzywnych, sadach i na użytkach zielonych możemy zastosować herbicydy zawierające substancje typu: glifosat, chlorosulfuron, MCPA, 2,4-D np.: Chwastox Extra, Glifocyd 360 SL, Pielik 85 SP, Glean 75 WG lub Chwastox

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

on dobrym przedplonem dla roślin ozimych wymagających wczesnego wysiewu. Należą do nich rzepak, jęczmień i pszenica. Również najlepszym przedplonem dla grochu są rośliny zbożowe. Nie (...) cm, można zastosować skośne bronowanie. Ma to na celu spulchnienie gleby i zniszczenie chwastów. Jeśli groch został wysiany w szerokie rzędy, to do niszczenia chwastów

Chwasty
Wilczomlecz obrotny – trujący i trudny do wytępienia chwast

dużym stopniu ograniczyć szkodliwy wpływ wilczomlecza obrotnego na rośliny uprawne. W przypadku naprawdę dużego zachwaszczenia, lub gdy rośliny osiągnęły duże rozmiary i przez to zagłuszają uprawę, należy sięgnąć po ochronę chemiczną. Istnieje bardzo wiele herbicydów, zarejestrowanych do oprysków upraw przeciwko wilczomleczowi obrotnemu. Niestety, do oprysku w ogrodach warzywnych nie

Chwasty
Trujący dla bydła mlecz polny – nie pomylmy go z mniszkiem lekarskim!

bronowaniu połączonemu z głębszą orką na zimę. Gdy zachodzi potrzeba użycia preparatów chwastobójczych, można zastosować herbicydy doglebowo lub w postaci oprysków. Najskuteczniejsze substancje, na które (...) Gdy zachodzi potrzeba użycia preparatów chwastobójczych, można zastosować herbicydy doglebowo lub w postaci oprysków. Najskuteczniejsze substancje, na które mlecz polny jest wrażliwy, to: 2,4-D, acetochlor,

Zabiegi agrotechniczne
Wszystko, co musisz wiedzieć o podorywce - jak, kiedy i dlaczego?

to na zwiększenie żyzności gleby. Podczas podorywki można również zniszczyć chwasty pojawiające się na polu, a zatrzymana woda w glebie umożliwia kiełkowanie ich (...) podorywki może wynosić 12–15 cm. Wykonuje się ją po zbiorze zbóż, rzepaku, roślin strączkowych oraz innych roślin. Należy to robić bezpośrednio po zbiorach,

Chwasty
Perz właściwy – konkurencja dla roślin uprawnych. Sprawdź, jak go zwalczyć!

kletodym, w proporcji 240 gram/hektar, opryski tym środkiem można prowadzić na plantacjach buraków, ziemniaków i rzepaku. Najodpowiedniejszy do zastosowania na pola zboża będzie propyzamid, którego należy podać aż 1750-2500 gram (...) Wykorzystanie Perz nie jest jedynie bezużytecznym chwastem. Jest cennym składnikiem pastwiska, ze względu

Agrest
Agrest pienny – owocowa propozycja i ciekawa aranżacja ogrodu zarazem

gleb. Krzew ten preferuje stanowiska słoneczne, lecz nie suche (źle znosi suszę), osłonięte od wiatru, ale z możliwością przepływu powietrza. Sadzenie Przed założeniem plantacji musimy przygotować stanowisko, m.in. dokładnie zniszczyć chwasty trwałe oraz spulchnić glebę. W celu odchwaszczenia pola możemy na rok – 2 lata przed sadzeniem

Chwasty
Mlecz zwyczajny – powszechny, wiosenny chwast. Sprawdź, jak go wytępić

czystość materiału siewnego, niszczeniu chwastów przez staranną uprawę pożniwową, niszczeniu w zasiewach i niedopuszczaniu do zaowocowania. Jeśli działania profilaktyczne okażą się nieskuteczne, wówczas można zastosować środki chemiczne, najlepiej te zawierające: acetochlor, chlopyralid (w fazie rozety), etofumesat (doglebowo, w uprawach buraków), glufosynat amonowy, metazachlor, napropamid i triclopyr. W rzepaku i burakach możemy

Choroby warzyw
Werticilioza poraża liście! Oto wskazówki jak rozpoznać i zwalczyć tę chorobę

Systematyczne, biegnące wzdłuż liścia, jednostronne pożółknięcia są natomiast objawem werticiliozy na rzepaku, różnych odmianach gorczycy i chmielu. Więdnięcie i obumieranie liści, pędów, a czasem (...) kolejne uprawy. Nie ma żadnych oficjalnie zarejestrowanych środków zwalczających werticiliozę do oprysków już w czasie wzrastania roślin.   Autor:

Rośliny lecznicze
Lulek czarny – uporczywy chwast i dobroczynne zioło zarazem

ziołolecznictwie. W Polsce lulek czarny jest popularnym, dość uciążliwym chwastem, ale na obu kontynentach Amerykańskich, w Japonii, (...) Najlepiej rozwija się na stanowiskach intensywnie nawożonych mineralnie i po przeprowadzeniu zabiegu wapnowania. Do osiągniecia dużych rozmiarów (...) wyższe, a szczegółowe zasady dawkowania znajdują się na opakowaniach. Opryski wszystkimi wymienionymi środkami należy wykonywać nalistnie,

Choroby drzew i krzewów
Choroby winorośli – czy twoje krzewy są bezpieczne? Przekonaj się!

opadłe liście. Warto też unikać zbyt dużego zagęszczenia winorośli. Pomocne będą też opryski preparatami zalecanymi w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych (brak zarejestrowanych środków do (...) unikać zbyt gęstego sadzenia krzewów, nie stwarzać ciepłego i wilgotnego mikroklimatu. Zwalczanie można przeprowadzać zalecanymi w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych preparatami. Szara

Trawy łąkowe
Czas na sorgo sudańskie – doskonałą trawę o zastosowaniu w przemyśle i gospodarce!

rośliny konkurencyjne, sorgo ma sprzyjające warunki rozwoju, dlatego przed założeniem uprawy kukurydzy możemy użyć herbicydów totalnych, a zaraz po wzejściu chwastów zastosować środki zawierające mieszaninę dwóch substancji: floramsulfuronu z jodosulfuronem metylosodowym. Oprysku dokonujemy, używając mieszanek lub pojedynczych preparatów takich jak: MaisTer 310 WG + Actirob 842 EC, MaisTer 310 WG +

Rośliny lecznicze
Skrzyp polny - charakterystyka i zwalczanie

że rolnicy wypleniają go z taką zawziętością. Ten uporczywy, trudny do usunięcia chwast ma szereg zbawiennych dla zdrowia właściwości. Charakterystyka Pierwsze (...) koszenie, ale nie usunie go to na dobre. Według badań najlepsze rezultaty przynosi oprysk środkiem trichlopyr w dawce od 960g aż do 1920g na hektar,

Sałata
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odmianach sałaty i sposobach jej uprawy

możliwość deszczowania. W początkowym okresie uprawy można stosować mechaniczne niszczenie chwastów, po rozrośnięciu wskazane jest tylko pielenie ręczne. Dla przyśpieszenia zbiorów można zastosować (...) roślin u podstawy oraz powstawaniem białej grzybni w miejscach porażenia. Leczenie: sałatę należy opryskiwać co 4 do 7 dni po posadzeniu oraz 10 do 14

Rośliny lecznicze
Ślaz dziki - opis, występowanie, zastosowanie i zwalczanie w uprawach

jednak natężenie rośliny jest tak duże, że musimy zdecydować się na ochronę chemiczną, możemy sięgnąć po środki dedykowane dla wszystkich chwastów ślazowatych, zwłaszcza ślazu zaniedbanego, który stanowi większy problem w uprawach. Do oprysków możemy użyć preparatów, w których substancją czynną jest bentazon, glufosinat amonowy lub jodosulfuron metylosodowy. Są to między innymi:

Chwasty
Gryka tatarka – chwast czy roślina uprawna? Odpowiadamy!

problemu w uprawie. Występuje głównie w gryce zwyczajnej, ale czasami może zachwaszczać również różne zboża jare. Jest mało plenna, więc nie rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Zwalczanie Do zwalczenia tatarki nie potrzeba środków chemicznych. Zdecydowanie się na opryski jest naprawdę wyjściem ostatecznym, zwłaszcza, że ta roślina nie

Inne warzywa
Uprawa brukwi w pigułce - odmiany, wymagania, terminy siewu i zbioru

wysiewie brukwi na wczesną wiosnę należy wykonywać przerywkę co 25 cm oraz niszczyć chwasty za pomocą mechanicznych lub chemicznych metod. Najczęściej do odchwaszczania uprawy brukwi stosuje się herbicydy dla rzepaku jarego. Choroby i szkodniki Groźnymi szkodnikami występującymi w uprawie brukwi są: śmietka brukwiana, śmietka kapuściana, pchełka czarna,

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

Dlatego dobrze jest robić przegląd jakościowy pastwiska i sprawdzać, jaki udział stanowią chwasty niepożądane. Pastwiska muszą być użytkowane w odpowiedni sposób, ponieważ przy (...) polowych są rzadko stosowane, głównie dlatego, że konie niechętnie je pobierają np. gorczyca, rzepak i kapusta. W żywieniu koni stosowane są również liście buraków (przy

Chwasty
Chaber łąkowy – szkodliwy chwast pastwisk

nie stanowi zagrożenia dla poziomu plonu i nie utrudnia zbioru. Dużo częściej zachwaszcza łąki i pastwiska, gdzie nie jest mile widziany. W dużym natężeniu występuje (...) Z tego względu najczęściej nie ma potrzeby sięgania po środki chemiczne i stosowania oprysków. W przypadku tej rośliny najlepszym wyjściem jest działanie profilaktyczne. Jeśli nie

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

korzeni. Najlepiej wysiewać go w trzecim roku po oborniku. Rzepak również nie jest dobrym przedplonem. Ważne jest, (...) jesienna Po zejściu z pola zbóż należy dokładnie odchwaścić stanowisko za pomocą podorywki i kilkukrotnego (...) którego można zwalczać za pomocą zaprawy nasion lub stosowania oprysków insektycydami. Na roślinach mogą się również

Warzywnictwo
Nawozy do warzyw - podział, rodzaje, zastosowanie

przede wszystkim azotu do zasobności gleby. Jeśli zależy nam na pozbyciu się chwastów i odstraszeniu szkodników warto wysiać rzepak, nostrzyk czy rzodkiew oleistą lub grykę (...) gleby. Jeśli zależy nam na pozbyciu się chwastów i odstraszeniu szkodników warto wysiać rzepak, nostrzyk czy rzodkiew oleistą lub grykę zwyczajną.  Popularnością cieszą się też

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

siewem, aby zapobiec rozwojowi chorób na roślinach gorczycy sarepskiej, można stosować zaprawę nasienną T. Najczęściej występujący chwast w uprawie gorczycy to gorczyca polna, a szkodnikami jej są: chowacz podobnik, pryszczarka kapustnika, pchełki ziemne i słodyszek rzepakowy. Gorczycę sarepską najlepiej zbierać dwuetapowo, aby zapobiec osypywaniu się nasion z łuszczyn. Zbiór

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

łubinu są zboża. Do słabych przedplonów zaliczane są okopowe na oborniku, rzepak lub bobowate wieloletnie. Jeżeli uprawia się go po motylkowatych lub łubinach, to może dochodzić do wyłubienia gleby, co sprzyja rozwojowi szkodliwych chorób. Po zbiorze przedplonu należy wykonać zabiegi odchwaszczające glebę. Można w tym celu wykonać podorywkę, kultywatorowanie lub kilkukrotne

Pszenica
Poznaj wymagania uprawowe pszenicy jarej i dowiedz się, jak uzyskać wysokie plony

Następnie można wykonać orkę przedzimową. Jeżeli przedplonem dla pszenicy jarej były inne zboża, to można przeprowadzić pełny zestaw płytkich uprawek pożniwnych, zaś głębokie uprawki można wykonywać na polu, na którym pojawiły się chwasty rozłogowe. Po motylkowych, które zadarniają glebę, należy najpierw płytko zniszczyć darń, a następnie wykonać podorywkę. Po

Nawożenie drzew i krzewów
Zasady prawidłowego nawożenia jabłoni krok po kroku

co będzie przeszkadzało w uprawie, czyli kamienie i chwasty. Na małej powierzchni, gdy interesuje nas uprawa na użytek własny, preferowane jest mechaniczne pielenie. W przypadku plantacji prowadzonej na większą skalę, oczywiście uzasadnione będzie zastosowanie herbicydów. Skuteczny w walce jest preparat Roudup, stosowany jako oprysk na liście chwastów. Sięgnięcie po tę broń

Czereśnie
Czereśnia Sunburst - samopłodna odmiana o rekordowo dużych owocach

pamiętać o tym, by wszelkie chwasty wyrywać wyłącznie mechanicznie, ponieważ doglebowe środki chwastobójcze mogą wpłynąć negatywnie na stan rośliny. Jeżeli natomiast ziemia jest bogata w (...) swój kolor. Okazuje się jednak, że stosowanie na około trzy tygodnie przed zbiorem oprysków preparatami zawierającymi giberelinę GA3 oraz wapno wpływa pozytywnie na twardość czereśni.

Chwasty
Niepozorny przetacznik bluszczykowy. Sprawdź, jak go zwalczyć w uprawie

gleby lżejsze, świeże, żyzne, zasobne w azot, o odczynie lekko kwaśnym do zasadowego. Porasta nieużytki, przydroża, skraje lasów i zarośla nadrzeczne. Zachwaszcza zboża ozime, ugory, odłogi, uprawy warzyw okopowych i rzepak. Charakterystyka Przetacznik bluszczykowy (Veronica hederifolia L.) należący do rodziny babkowatych (dawniej trędownikowate), jest rośliną jednoroczną jarą

Chwasty
Wierzbówka kiprzyca – chwast pięknie ukwiecający łąki

swoim zielu nie zawiera składników wartościowych dla zwierząt.   Zwalczanie Nie zarejestrowano herbicydów odpowiednich od oprysków upraw przeciwko wierzbówce kiprzycy. Najczęściej jednak nie ma potrzeby przeprowadzania ochrony chemicznej, ponieważ roślin jest niewiele i nie stanowią zagrożenia dla poziomu plonu. Większym problemem jest wierzbówka kiprzyca na

Rośliny lecznicze
Ślaz zaniedbany – niechciany gość sadów i ogrodów

jak on ma właściwości kojące i przeciwzapalne. W Polsce pospolicie występuje na niżu i w niższych partiach gór. Preferuje gleby gliniaste, piaszczyste, przepuszczalne, bogate w azot oraz stanowiska ciepłe, nasłonecznione. Zachwaszcza głównie ogrody, sady, warzywa okopowe, a także ścierniska Ślaz zaniedbany zdobi swoimi jasnoróżowymi kwiatkami trawniki, ugory, odłogi, komposty, miejsca ruderalne

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

pospolitego, mniszka lekarskiego) poprawia walory smakowe zielonki. Niepożądanym składnikiem są z kolei chwasty, które nie mogą być dobrze wykorzystane przez organizm krowy. Kiszonki. (...) z pszenicy kiszą się trudno. Okopowe. Zaliczamy tu m.in. buraki, marchew, rzepak, ziemniaki. Są to rośliny cenione ze względu na znaczny udział łatwostrawnych

Pomidory
Pielęgnacja i wymagania pomidorów. Tu znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o ich uprawie

celu także znaczne spowolnienie odrastania chwastów oraz utrzymanie prawidłowego poziomu nawilżenia gleby. Do ściółkowania wykorzystuje się sieczkę, słomę, trociny lub liście, które należy rozłożyć między rzędami. Moment, w którym to robimy nie może być przypadkowy, gdyż ziemia powinna być już odpowiednio nagrzana, dlatego najlepiej przeprowadzić ściółkowanie na przełomie maja

Rośliny lecznicze
Pięciornik gęsi - opis, zwalczanie i właściwości

Zwalczanie Nie zarejestrowano herbicydów odpowiednich do zwalczania pięciornika gęsiego. Pozbycie się chwastu jest możliwe poprzez stosowanie środków nieselektywnych, ale nie jest to najbezpieczniejsze na pastwiskach i łąkach, w związku z tym, że opryski mogą prowadzić do wyginięcia innych, bardziej przydatnych roślin. Jeżeli decydujemy się na zabieg chemiczny,

1 2 3 4

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki