Oznaczanie pH gleby

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Oznaczanie pH gleby

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

Odczyn to jedna z najbardziej istotnych właściwości gleby. Nie jest to wartość stała, ciągle zmienia się pod wpływem bardzo wielu różnych czynników, na które nie mamy wpływu, a utrzymanie odpowiedniego pH gleby jest bardzo ważne w czasie prowadzenia upraw.

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

Analiza chemiczna próbki gleby badanej w laboratorium da nam pogląd na zawartość w glebie składników pokarmowych i w przyszłości ułatwi ustalenie odpowiednich dawek nawozowych. Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie dawkowanie niesie za sobą spore problemy w uprawie.

Gleby
Wyjaśniamy, czym jest gęstość gleby i jaki ma wpływ na uprawę

właściwa) i objętością wolnych porów gleb Gleba składa się z trzech faz: stałej (cząstki mineralne, mineralno-organiczne, organiczne), płynnej (roztwór glebowy) i gazowej (powietrze glebowe). We wszystkich stale zachodzą pewne procesy i zmiany, które mają wpływ na jej właściwości. Do jej podstawowych właściwości fizycznych zalicza się m.in. gęstość (dawniej

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Gleby
Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

wodorotlenków żelaza, ił koloidalny i koloidalne związki próchniczne. Poziom Bt przechodzi w poziom skały macierzystej, która może czasem zawierać węglany i wtedy jest oznaczana symbolem CCa. Odczyn gleb płowych typowych jest najczęściej kwaśny (pH 4–5). Stopień wysycenia kationami zasadowymi w poziome A wynosi 40–60%, zaś w poziomie Bt wynosi

Gleby
Gleby bagienne - charakterystyka i przegląd różnych odmian gleb mułowych i torfowych

Profil genetyczny gleb bagiennych jest następujący: PO-O-D. Litera P oznacza proces bagienny, a litera D – podłoże mineralne gleb organicznych. Można rozróżnić dwa typy gleb bagiennych: gleby mułowe i torfowe. Proces bagenny zachodzi na podtopionych terenach w warunkach beztlenowych (anaerobiozy). W jego wyniku, przy częściowej anaerobiozie, powstają z obumarłych roślin gleby mułowe, a w warunkach całkowitej anaerobiozy – torfy. Gleby te w wierzchnich warstwach zawierają duże ilości niecałkowicie rozłożonej substancji organicznej.

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

hektarów i często są dostosowywane pod uprawy różnego rodzaju. Charakterystyka Wszystkie gleby inicjalne (poza rędzinami inicjalnymi) należą do rzędu gleb mineralnych bezwęglanowych i słabo wykształconych. Oznacza to, że są to gleby znajdujące się dopiero w stadium tworzenia się ze skał. Ich podstawą są zarówno skały masywne jak

Nawożenie
Poznaj najważniejsze zasady nawożenia łąk

nawozowe często nie są równoważne z potrzebami pokarmowymi. Zależą one od rodzaju gleby, składu botanicznego łąki, sposobu użytkowania, od wielkości zbieranego lub planowanego plonu siana czy zielonki i topografii terenu. Jeżeli na łące obecne są chwasty azotolubne (np. gwiazdnica pospolita), oznacza to, że w glebie jest nadmiar azotu. Nie należy wtedy

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

Erozja gleby oznacza niszczenie jej pokrywy przez działanie wody i wiatru. Najbardziej są na nią narażone gleby lekkie o dużym rozdrobnieniu cząstek glebowych. Jej występowaniu sprzyjają duże nachylenie stoku, brak okrywy roślinnej, kiepska struktura gleby czy duży współczynnik podatności gleby na erozję.

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

stymuluje ciemnienie miąższu. Nie oznacza to, że sole potasowe powinny zostać całkowicie wyeliminowane z uprawy ziemniaka. Aby uniknąć ujemnego wpływu chloru na bulwy, nawozy te muszą być wysiane najwcześniej jak to możliwe, najlepiej 3 tygodnie przed sadzeniem. Nawozy potasowe wysiewa się jesienią pod orkę przedzimową. Szczególnie wymagają tego gleby zwięźlejsze. Stanowiska

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

granatowego określany jest przez cyfrę 0 i cyfry parzyste, zaś cyfry nieparzyste oznaczają ziarniak biały. W Polsce mieszańce dzielone są na następujące klasy wczesności: (...) zupełnie i wykształcone kolby mogą być szczerbate.   Wymagania glebowe, rejonizacja oraz ukształtowanie terenu Wymagania glebowe kukurydzy utrzymują się

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

punktu widzenia gleby rdzawe nie przedstawiają większej wartości. Są raczej rzadko używane, ale często zdarza się, że z braku innych możliwości zostają zaadoptowane do warunków rolniczych. Sposobem na ich zagospodarowanie jest silne wapnowanie i odkwaszanie, wyłącznie za pomocą CaCO3 i wzmożone nawożenie minerałami. Najczęściej należą do 7 kompleksu rolnego, co oznacza

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

zastosować trzeba wał Campbella. Zabieg ten pozwoli roślinom na wyrównane i szybkie wschody. Nawożenie Regulacja odczynu gleb Wysoka tolerancja żyta na zakwaszenie podłoża wcale nie oznacza, że w jego uprawie można zrezygnować z regulacji odczynu gleb. Optymalne pH stanowiska dla żyta z uwzględnieniem rodzaju gleby

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

Charakterystyka To pnąca, wieloletnia i rozdzielnopłciowa roślina zimująca w glebie w formie karpy, z której wiosną wyrastają nadziemne części, zarówno wegetatywne, jak (...) Łacińską nazwę chmiel zawdzięcza Rzymianom, określali go mianem Lapus Salictarus, co oznacza wilk pośród wierzb. Właściwości lecznicze i zastosowanie

Rośliny pastewne
Słonecznik zwyczajny – poznaj zasady uprawy ozdobnej rośliny pastewnej

nazwę rodzajową zawdzięcza Linneuszowi, który wywiódł ją od jego wyglądu: helios z greckiego oznacza słońce, a anthos to kwiat. To jednoroczna roślina zielna należąca do rodziny astrowatych, o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym, sięgającym nawet 1,5 m w głąb gleby. Jego łodyga jest prosta, w górnej części z reguły rozgałęziona, pokryta

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Jego przeciętne dawki na takich użytkach powinny wynosić 20–40 t/ha raz na 2–4 lata. Większe dawki należy stosować na glebach słabych, które mają zdegradowaną darń. Obornik wykazuje działanie następcze, co oznacza, że wpływa pozytywnie na plon roślin uprawianych w następnych latach po jego zastosowaniu. W pierwszym roku po rozrzuceniu

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

zebranej z roztopów wczesną wiosną. Są to najczęściej gleby bogate w wapń i magnez, przeważnie mają neutralny lub zasadowy odczyn pH. Powstanie rędzin nie jest zależne od jakiejkolwiek strefy klimatycznej, dlatego można je spotkać zarówno w strefie leśno-stepowej, jak i leśnej. Oznacza to, że stanowią odsetek ziem uprawnych zarówno

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

nawozić i w przypadku gleb ciężkich prowadzić głęboką orkę oraz odkwasić. Uzdatniają glebę do użytku rolnego należy pomyśleć zawczasu o odpowiedniej melioracji, która w pobliżu (...) do różnych kompleksów rolniczych – zarówno pszennego bardzo dobrego jak i zbożowo-pastewnego mocnego. Oznacza to, że wartość użytkowa mad waha się od 1 aż do

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie borówki amerykańskiej – radzimy, jak prawidłowo pielęgnować krzewy

Wymagania pod względem dostarczania składników pokarmowych w przypadku borówki są bardzo małe. Nie jest jednak tak, że możemy całkowicie zaniechać nawożenia. Mało w tym przypadku nie oznacza wcale. Ponieważ krzewy korzenią się płytko, roślina ma ograniczoną zdolność pobierania związków z gleby, dlatego też konieczne będzie ich dostarczanie. W związku z tym, niezależnie od warunków uprawy, potrzeby borówki są stałe i jasno określone.

Chwasty
Niepozorny jaskier ostry zagraża łąkom i pastwiskom

a wahania poziomu kwasowości go zabijają. Preferuje gleby bogate w azot, ale może pojawiać się także miejscach, które nie są zbyt zasobne w składniki mineralne. Szkodliwość Jaskier ostry rzadko pojawia się w uprawach polowych i ogródkach warzywnych. Jeżeli tak się dzieje, oznacza to, że gleba jest nadmiernie

Truskawki
Kiedy sadzić truskawki? Radzimy, co robić i kiedy, by długo cieszyć się smacznymi owocami

jest największa dostępność sadzonek, a zarazem to najlepszy czas na odpowiednie przygotowanie pola, bo gleba jest odpowiednio wilgotna. Należy pamiętać, że truskawki łatwo przemarzają i mogą uschnąć, jeśli posadzimy je zbyt późno, a opóźnienie terminu sadzenia oznacza słabsze plonowanie w pierwszym roku. Jednak najlepszy termin do zakładania plantacji jest

Czereśnie
Uprawa czereśni krok po kroku

zmieściły się w nich systemy korzeniowe naszych drzewek. Przed umieszczeniem czereśni w glebie, konieczne jest przycięcie chorych, nadłamanych lub uszkodzonych korzeni oraz delikatne, niezbyt radykalne (...) wskazuje już sama nazwa, najmniej absorbującą czasowo i wysiłkowo formą prowadzenia korony. Nie oznacza to jednak, że nie musimy robić nic, a drzewo samo się

Rośliny lecznicze
Słonecznik bulwiasty, topinambur - uprawa, zbiór, właściwości i wykorzystanie

z dużej liczby drobnych kwiatów. Słonecznik bulwiasty jest rośliną dnia krótkiego, co oznacza, że potrzebuje odpowiednio długiego okresu ciemności, żeby zakwitnąć. Wiąże się z tym (...) lata. W warunkach chłodniejszych bujniej rozrasta się zielona masa. Topinambur najlepiej rośnie na glebie żyznej i wilgotnej, w warunkach naturalnych chętnie porasta brzegi rzek. Choć

Chwasty
Szelężnik większy – trujący chwast, pasożytujący na roślinach uprawnych

przydroża, ugory i nieużytki. Preferuje gleby gliniasto-piaszczyste, próchnicze. Zachwaszcza uprawy zbóż na glebach bogatych w węglan wapnia oraz pastwiska. Charakterystyka Szelężnik (...) do sierpnia, zapylany przez błonkówki. Nazwa rodzajowa odnosi się do jego formy i oznacza kwiat w kształcie nosa. Po przekwitnięciu zaczyna wykształcać się owoc, który

Kukurydza
Siew kukurydzy najważniejszym elementem technologii produkcji

inwazję patogenów, w tym chorób fuzaryjnych. Lepiej przystosowują się do niekorzystnych warunków klimatyczno–glebowych. Niestety, ujemnym aspektem wykorzystywania odmian hybrydowych jest konieczność corocznego zakupu materiału siewnego, (...) skupia wyłącznie cech pozytywnych. Często wysokie plonowanie jest silnie, negatywnie skorelowane z wczesnością. Oznacza to, ze odmiany o FAO

Rośliny lecznicze
Rdest plamisty. Zobacz, jak go zwalczać i wykorzystać w ziołolecznictwie

WP lub Forte 65 WG. Po przeprowadzeniu zabiegu należy wmieszać środek w glebę na głębokość oko 2- 4 centymetrów. Po wysianiu buraków możemy opryskiwać rdest (...) dodatkiem rdestu plamistego należy zachować szczególną ostrożność – jest to roślina fotodynamiczna, co oznacza, że po jej spożyciu możemy być bardziej podatni na uczulenia słoneczne.

Chwasty
Jaskier rozłogowy – niepozorny chwast, potrafiący zdominować uprawę

Inne nazwy to jaskier rozesłany lub jaskier czołgający. Łacińska nazwa rodzajowa Ranunculus oznacza małą żabę i prawdopodobnie jest związana z tym, że większość jaskrów lubi (...) brzegami rzek. Pospolicie występuje na nizinach i po piętro kosodrzewiny w górach. Preferuje gleby gliniaste, mało przewietrzane, ilaste. Występuje w sadach, ogrodach i parkach. W

Chwasty
Psianka czarna, czyli czarcie jagody. Czym sobie zasłużyła na taką nazwę?

podorywek. Pojawienie się psianki czarnej na naszym polu powinno nas zaalarmować – jest to przecież roślina, która rośnie na stanowiskach o obniżonym poziomie pH. Oznacza to, że gleba jest kwaśna lub lekko kwaśna, a jak wiemy nie jest to odpowiednie stanowisko dla większości roślin uprawnych, w związku z czym warto zastanowić

Cebula
Cebula Petra - jedna z wcześniejszych odmian, idealna na świeży rynek

przylegającą, mocną, żółtobrązowej barwy suchą łuską. Cebula Petra to odmiana mieszańcowa, co oznacza, że została wyhodowana ze skrzyżowania różnych linii zyskując ich najlepsze cechy. (...) może być z powodzeniem prowadzona w przydomowym ogródku jeśli zapewnimy jej odpowiednie warunki glebowe. A najlepsze będą gleby zasobne w składniki pokarmowe i próchnicę, średnio-zwięzłe

Rośliny lecznicze
Niezapominajka polna. Urocze, drobne kwiatki to zmora niejednego rolnika!

ogórecznikowatych (szorstkolistnych). Nazwa łacińska pochodzi od greckich słów „myos” i „otis”, dosłownie oznacza mysie uszy i nawiązuje do kształtu oraz delikatnego owłosienia liści. W naszym (...) Europie, w znacznej części Azji, a także w Afryce Północnej. Najczęściej rośnie na glebach lekkich, piaszczystych, ale także na tych lekko kwaśnych, gliniastych i żyznych.

Chwasty
Szczwół plamisty - mroczne oblicze pospolitego chwastu

roślina wytwarza ok. 15 tys. nasion, które długo zachowują zdolność kiełkowania w glebie. Liścienie siewki są wydłużone, tępo zakończone, osadzone na ogonkach. Liście ułożone są (...) plamistego (Conium) jest niepewna. Najprawdopodobniej wywodzi się ona od greckiego słowa „kone”, które oznacza zabójstwo, uśmiercanie, i związana było z silnie trującymi właściwościami tej rośliny.

Trawy łąkowe
Piaskownica zwyczajna – nadmorska trawa w naszym ogródku? Tak!

jednolite łany. Sporadycznie natrafimy na nią także na innych obszarach kraju, na suchych i piaszczystych wydmach. Nazwa rodzajowa nawiązuje do upodobań glebowych tej rośliny, ponieważ jest złożeniem dwóch greckich słów: ammos oznaczającego piasek i philos – przyjaciel. Charakterystyka Piaskownica zwyczajna to gatunek wieloletniej trawy gęstokępowej, należącej do

Rośliny pastewne
Lucerna sierpowata - chwast czy roślina paszowa? Poznaj nowo powstałą odmianę lucerny

Lucerna sierpowata to roślina jednoroczna, która może przezimować, ponieważ jest hemikryptofitem. Oznacza to, że jej pąki, które pojawiają się tuż nad powierzchnią ziemi, umożliwiają (...) Występuje pospolicie na całym niżu i w niższych partiach górskich. Najlepiej rośnie na glebach bogatych w wapń i na ciepłych, suchych oraz słonecznych stanowiskach. Nie

Pomidory
Pomidor Brutus - średnio wczesna odmiana o ogromnych owocach

się możemy na średnio ciężkich, próchnicznych, bogatych w składniki pokarmowe i przepuszczalnych glebach. Gorzej rzecz ma się z ich wilgotnością, bowiem posiada większe wymagania wodne (...) czy pizzy. A Polska nazwa pomidora pochodzi od jego włoskiej nazwy pomodoro, które oznacza złote jabłko (pomo d’oro)! Autor: , inż. ogrodnictwa

Rośliny lecznicze
Czarny bez – szczegóły uprawy w Polsce. Poznaj jego właściwości i zastosowanie lecznicze!

zbliżającym się lecie, ich zapach przywołuje najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia, a dojrzewające owoce oznaczają coraz chłodniejsze noce i początek astronomicznej jesieni. To bardzo pospolity i lubiany przez (...) ma spore wymagania środowiskowe, przez hodowców jest określany jako gatunek pionierski na słabych glebach. Czarny bez lubi wapń i związki azotowe w podłożu. Do szybkiego

Rośliny lecznicze
Podbiał pospolity – lecznicza roślina, zwiastun wiosny i zasnuwający uprawy chwast

jeszcze rozwiną się liście. Łacińska nazwa rośliny pochodzi od słowa tussis, które oznacza kaszel i nawiązuje do jego wykorzystywania w medycynie już w czasach starożytnych. (...) Spotkać go możemy na obszarze nizin, wzniesień i gór w partiach kosodrzewu. Preferuje gleby zwięzłe, gliniaste, wilgotne, zasadowe, bogate w węglan wapnia. Na lżejszych glinach

Chwasty
Wilczomlecz obrotny – trujący i trudny do wytępienia chwast

wysypiskach i na polach nawożonych obornikiem, dlatego jest rośliną wskaźnikową azotu w glebie. Szkodliwość Nie opracowano progów szkodliwości dla wilczomlecza obrotnego. (...) Właściwości toksyczne Sama nazwa wilczomlecza obrotnego brzmi trochę jak ostrzeżenie. „Wilcze” oznacza przecież trujące. Poprzez nazwę, zaczerpniętą z doby staropolskiej, ludowa mądrość i

Pomidory
Pomidor Betalux - gruntowa odmiana idealna do uprawy w polskich warunkach

prawdziwie smacznych słodkawo-kwaskowych owoców. Pomidor Betalux to odmiana gruntowa mająca cechę partenokarpii. Oznacza to, że roślina ta jest w stanie wytwarzać owoce bez konieczności zapłodnienia, (...) którym będziemy chcieli wysiać nasiona, musi być półcieniste, ale i nasłonecznione; przy tym gleba powinna być nagrzana i dobrze nawodniona. Zbiór

Rośliny lecznicze
Gwiazdnica pospolita – uporczywy chwast terenów wilgotnych

mokrzyca, mrzygłód, mokrzyca średnia, muchotrzew, muszec pospolity, myszotrzew, ptasia miętka i ptasie ziele. Nazwa botaniczna Stellaria pochodzi od kształtu kwiatków, ponieważ stella po łacinie oznacza gwiazdę. Mokrzyca preferuje gleby przewiewne, żyzne, zasobne w azot i wodę, ale nie za mokre, lekko kwaśne lub zasadowe. Zachwaszcza sady, zboża, szczególnie ozime, buraki, rzepak,

Rzepak
Rzepak Arot – dobrze plonująca odmiana populacyjna rzepaku

termin początku dojrzewania i kwitnienia jest w jej przypadku późniejszy od średniego. Oznacza to, że na plon trzeba poczekać nieco dłużej niż w przypadku innych odmian. (...) wyleganie. Wymagania Odmiana Arot jest odporna na niesprzyjające warunki glebowe i może być uprawiana na wszystkich stanowiskach, nawet tych słabszych, gdzie

Łubin
Łubin Sonet – wczesna i dobrze plonująca odmiana łubinu wąskolistnego

dni, nie mają skłonności do jej przedłużania. Są przy tym termoneutralne, co oznacza, że niewielkie opóźnienie siewu nie skutkuje spowolnieniem ich rozwoju i obniżeniem plonu. (...) Łubin wąskolistny plonuje najlepiej w północnych regionach Polski. Odmiana wymaga do uprawy mocniejszych gleb, uprawiana jest na glebach kompleksów żytniego bardzo dobrego i dobrego.

Uprawa
Doniczki torfowe - dlaczego warto stosować? Zobacz!

swojej energii na regenerację, jest wzrost jest niczym nie hamowany. Dynamiczny rozwój oznacza dla nas szybsze wejście w okres kwitnienia i owocowania. Przekłada się to (...) Doniczka z flancą staje się integralną częścią podłoża. Pod wpływem wody i czynników glebowych doniczka rozkłada się. Jest to również pozytywny aspekt stosowania doniczek torfowych.

Słownik pojęć
Rolnictwo zrównoważone – gospodarowanie przyjazne środowisku. Sprawdź, na czym to polega!

azotem i stosowania innych substancji chemicznych z czasem wpływa na poprawę jakości gleby oraz środowiska. Strategia zrównoważonego rozwoju rolnictwa Gospodarstwa spełniające (...) realizowanych w ramach tego programu ze środków krajowych i Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że rolnicy którzy zdecydują się na przystąpienie do projektu będą

Pomidory
Pomidor Tukan – uniwersalna odmiana zalecana do uprawy amatorskiej

mają nawet do 130 gram. Pomidory Tukan nie mają dużych wymagań glebowych, często więc są wybierane przez hodowców i właścicieli ogródków. Chociaż ich rośliny (...) pogodowych. Zastosowanie Odmiana Tukan należy do uniwersalnych odmian pomidorów, oznacza to, że może być hodowana zarówno w uprawie polowej, jak i

Rośliny lecznicze
Pszonak drobnokwiatowy – niezbyt urodziwy chwast preferujący ugory i zaniedbane pola

żwirowe brzegi wód, pola, miejsca ruderalne, nieużytki, nasypy kolejowe i ogrody. Preferuje gleby piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, wilgotne, humusowe, luźne, bogate w składniki pokarmowe i ubogie w (...) i farmakologii Pierwszy człon nazwy gatunkowej pochodzi od greckiego słowa „eryomai” oznaczającego „pomagać”, „ratować” i wskazuje na właściwości lecznicze rośliny. Surowcem zielarskim są

Choroby warzyw
Szara pleśń atakuje! Groźna choroba owoców i warzyw

po zbiorach. Często przyczyną pojawienia się szarej pleśni na całej plantacji jest kilka zakażonych nasion. Choroba rozprzestrzenia się bardzo szybko, ale zakażona gleba nie zawsze oznacza rozwój grzyba. Najczęściej atakuje on rośliny stare, osłabione przez inne choroby, uszkodzone mechanicznie lub zniszczone przez owady. Zarodniki szarej pleśni pojawiają się tylko

Winorośl
Winorośl Alwood – doskonale sprawdzi się w aranżacjach ogrodowych!

niczym niezakłócaną wysoką plennością. Winorośl Alwood to amerykański klasyczny mieszaniec międzygatunkowy – oznacza to, że łączy w sobie cechy winorośli właściwej (Vitis vinifera) i winorośli (...) wyraźnym posmakiem truskawkowo-poziomkowym. Pielęgnacja Winorośl ta najlepiej urośnie na glebie lekko kwaśnej i umiarkowanie wilgotnej. Dobrze, gdy jesienią przysypiemy każdy krzew

Truskawki
Oprysk truskawek – konieczna interwencja przeciwko chorobom i szkodnikom

powodujący tę chorobę jest w Polsce organizmem kwarantannowym na plantacjach matecznych, co oznacza, że zwalczanie go jest konieczne. Objawy występują na wszystkich organach nadziemnych truskawki. (...) roślin zwalczających opuchlaki przed kwitnieniem. Występowanie osobników dorosłych możemy zmniejszyć opryskami roślin i gleby pod nimi zaraz po zbiorze, co zmniejszy uszkodzenia w przyszłym roku.

Truskawki
Sadzonki truskawek frigo - co to takiego? Poznaj terminy sadzenia i zbioru

pędu) sadzonki frigo dzieli się na trzy wybory: jako A+ oznacza się sadzonki duże i zarazem najwartościowsze, z koroną o średnicy powyżej 15 (...) się siedliskiem patogenów, bardzo dobrze przyjmują się nawet w mniej żyznych i suchszych glebach i rosną niezwykle szybko. Sadzonki o najgrubszych koronach wydają jednak więcej

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki