Pasza dla indyków

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pasza dla indyków

Indyki
Efektywna hodowla indyków bez sekretów

W ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny wzrost produkcji w hodowli indyków oraz zainteresowania wśród konsumentów mięsa indyczego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2012, pogłowie indyków wyniosło ogółem ponad 9 mln sztuk. Największa produkcja indyków brojlerów skupiona była w województwach warmińsko-mazurskim, lubuskim i wielkopolskim.

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

Indyki są największymi ptakami domowymi. Zalicza się je do drobiu grzebiącego podobnie jak kury, perlice i przepiórki. W kwestii żywienia nie należy jednak traktować ich podobnie. Różnice w fizjologii tych gatunków są na tyle istotne, że zmieniają obraz przebiegu tuczu. Aby był on opłacalny trzeba koniecznie wziąć pod uwagę różne potrzeby pokarmowe tych zwierząt.

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

niską zawartość tłuszczu i wysoki poziom wartościowego białka. Indyki, w porównaniu do innych gatunków drobiu grzebiącego są dość wrażliwe na niekorzystne warunki środowiska hodowlanego i mają wysokie wymagania żywieniowe. Są cenione wśród hodowców drobiu ze względu na bardzo dobre przyswajanie białka z paszy, które jest szybko przekształcane na białko

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

paszy, podziału na grupy fizjologiczne oraz zasobów finansowych. Wyróżnia się dwa sposoby podawania paszy, dawkowany i żywienie do woli paszą, która posiada zmniejszoną zawartość energii. System dawkowany umożliwia indywidualne karmienie loch i jest bardzo dokładny. System podawania paszy do woli jest mniej dokładny, może powodować rywalizację i walki hierarchiczne

Indyki
Najpopularniejsze rasy indyków. Oto nasz przegląd!

Wylęgowość z jaj zapłodnionych kształtuje się na poziomie 85%. Dwunastotygodniowe indyki przeznaczane są na ubój, ponieważ w późniejszym okresie pod skórą zaczyna osadzać się tłuszcz. W wieku 12 tygodni młode ważą 3,2‒3,7 kg. Charakteryzują się niskim zużyciem paszy. Na kilogram przyrostu masy ciała potrzebują od 2,5 do 3,5 kg

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

chlewniach  najwięcej czasu poświęca się na zadawanie pasz, usuwanie odchodów oraz prace pielęgnacyjne. Dzięki nowym technologiom wprowadzonym do chlewni usprawnia się wiele codziennych czynności. Bardzo dobre efekty dają również systemy informatyczne wspomagające zarządzanie stadem, w których hodowca umieszcza dane dotyczące konkretnych grup zwierząt lub indywidualnych cech. Na całkowite wyposażenie chlewni składają

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

np. masła czy żółtka jaj. Trawy w produkcji polowej zapewniają paszę dla zwierząt przez cały rok, ponieważ oprócz skarmiania jej bezpośrednio po zbiorze, (...) składa się z wielu gatunków roślin- traw i ziół. Zwierzęta wypasane mają możliwość indywidualnego wyboru ulubionych gatunków roślin, natomiast zadawanie skoszonych zielonek ogranicza straty mniej

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

niska, głównie ze względu na wysokie stężenie włókna. Jęczmień jest najczęściej podawany ptakom w sezonie, kiedy nieśność jest zatrzymana, głównie u kaczek, gęsi i indyków. Zadawanie dawek paszowych o dużej zawartości procentowej jęczmienia powoduje u brojlerów (kurzych, kaczych, indyczych) twardnienie i wybielenie tłuszczu okrywowego. Jęczmień należy podawać ptakom po ześrutowaniu i

Indyki
Choroby indyków - przegląd, objawy i zwalczanie

leczy się poprzez dobranie odpowiedniego antybiotyku według wyników posiewu bakteryjnego. Choroby indyków dotyczące przewodu pokarmowego Martwicowe zapalenie jelit jest chorobą wywoływaną przez bakterie. Jej wystąpieniu sprzyjają złe warunki środowiskowe, nadmierne zagęszczenie ptaków i skarmianie paszą złej jakości. Mogą pojawiać się krwawe i śluzowe biegunki z resztkami niestrawionego

Indyki
Indyk czerwony (burboński) – średniociężka odmiana indyka. Oto porady, jak go hodować!

świetlny. Żywienie Jeżeli odchowujemy stado rodzicielskie, w doborze karmy powinniśmy się kierować wskazówkami producenta, od którego kupiliśmy pisklęta. Indyki przeznaczone na rzeź karmi się mieszankami paszowymi, dostosowanymi do ich wieku. Podstawę diety stanowią pasze roślinne o niskiej zawartości włókna surowego – ziarno kukurydzy, pszenicy i pszenżyta, rzadziej

Drób
Karmidła dla drobiu - wszystko, co musisz wiedzieć o ich rodzajach!

się na fermach utrzymujących ptaki na ściółce lub ruszcie. Główny ciąg paszowy jest zazwyczaj stalową rurką, na niezbyt dużej wysokości. Aby ptaki nie siadały na linii, zapobiegawczo ponad nią montuje się stalowy cienki drut. System kompaktowy jest wykorzystywany w hodowli indyków, kur nieśnych, brojlerów i kaczek. Karmidła

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

wczesnej obróbce cząstek pokarmowych. Kury należą do drobiu grzebiącego, podobnie jak indyki, perlice i przepiórki. Specyfika żywienia tego gatunku zwierząt wynika ze szczególnej budowy (...) także posiadanie dwóch jelit ślepych. W żywieniu kur niosek głównym składniki pasz stanowią zboża. Są pokarmem smacznym i łatwostrawnym dla tego gatunku. Jest

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

800-1000 g dziennie. Otrzymują mleko, preparaty mlekozastępcze, bardzo wcześnie dostają pierwsze dawki paszy treściwej oraz siano. Opas przy krowach mamkach, jest związany głównie (...) cieląt na białe mięso budzi coraz więcej kontrowersji. Cielęta są utrzymywane w kojcach indywidualnych, przez cały okres odchowu żywione mlekiem i preparatami mlekozastępczymi. Masa końcowa

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

się swobodnie przemieszczać. W każdej oborze tego typu są wydzielone strefy legowiskowa, paszowa i gnojowa. W zależności od strefy wypoczynkowej wyróżnia się boksy, kombiboksy, głęboką (...) część legowiskowa oddzielona od reszty pomieszczenia metalowymi przegrodami, skonstruowana tak aby zapewnić krowie indywidualne miejsce do odpoczynku i dystans od innych krów. Na każdą krowę

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

posiadają przenośnik wybierający, odmierzający i przenoszący paszę do zbiornika wyrównawczego, z którego pasza wędruje do karmideł. Gniazda i grzędy Fermy drobiu (...) z gniazd. Stosuje się w nich gniazda zatrzaskowe, aby móc prowadzić indywidualną ocenę nieśności jaj zapłodnionych. W chowie drobiu wodnego jako gniazda wykorzystuje

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

gospodarskich. Stosuje się ją w tuczu brojlerów kurzych i indyczych, w kaczym nie ma zastosowania, ponieważ po spożyciu odkłada się w ciele tłuszcz złej jakości. Kukurydza jest doskonałym zbożem dla niosek, ponieważ zapewnia optymalne stężenie karotenoidów i kwasu linolowego w żółtkach jaj. Jako pasza treściwa może być stosowana dla bydła, ale

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

W oborze uwięziowej stosuje się stanowiska, na których zwierzęta przebywają przez cały okres produkcji. Stanowisko tego typu spełnia jednocześnie wiele funkcji- paszową, legowiskową, udojową. Tego typu stanowiska umożliwiają indywidualne traktowanie krów i zmniejszają poziom stresu wywołany utrzymywanie w wielkich grupach, gdzie może dochodzić do walk hierarchicznych. Wadą stanowisk uwięziowych jest

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

praktykowany w chowie bydła od dawna. Zapewnia indywidualne podejście i obserwację zwierząt podczas karmienia lub doju. Utrzymanie krów na uwięzi powinno być rekompensowane ruchem na świeżym powietrzu, na pastwisku lub wybiegach. Rodzaje stanowisk Każde stanowisko uwięziowe składa się z legowiska, żłobu paszowego, poidła automatycznego, uwięzi oraz drabiny

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

i wykorzystanie większych ilości włókna niż ma to miejsce u kur czy indyków. Na żywienie gęsi ma wpływ kierunek produkcyjności, wiek, stan fizjologiczny (...) mogą korzystać z wolnego wybiegu do woli. Zwierzęta te nie mają wysokich wymagań paszowych i charakteryzują się szybkimi przyrostami nawet w chowie przyzagrodowym. Są też

Kaczki
Kaczki mulardy – wszystko o chowie tej rasy mięsnej

trawę oraz innego rodzaju zielonkę. Pamiętajmy, że w okresie nieśności 1 kg paszy dla kaczek powinien zawierać 3,1% wapnia, 15,6% białka i 2730 kcal. (...) przeprowadzać rano, do godziny 9. Kacze jaja można podkładać kurzym i indyczym kwokom, pod warunkiem, że dwa razy dziennie pod nieobecność mamki będziemy

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

pomieszczeniach muszą znaleźć się poidła (miskowe- jedno na 10 osobników, lub rynnowe). Bydło musi mieć wydzieloną część legowiskową, paszową i gnojową. Część legowiskowa nie musi być podzielona, na konkretne legowiska, zwierzęta kładą się według indywidualnego wyboru miejsca. Inaczej jest w przypadku krów mlecznych, gdzie najczęściej stosuje się system legowiskowy ze swobodnym

Bydło mięsne
Hodowla bydła mięsnego – żywienie, rozpłód i efektywne utrzymanie

lub płytka ściółka), nachylenia podłogi (o dużym lub małym nachyleniu) i legowiska (indywidualne boksowe, grupowe). Najlepsze i najczęściej wykorzystywane budynki służące do chowu bydła mięsnego to obory wolnostanowiskowe z głęboką ściółką. W tego typu oborze wyróżnia się część paszową, legowiskową i spacerowo-gnojową. Zużyty obornik usuwa się kilka razy w

Kaczki
Kaczki Biegusy Indyjskie - opis, hodowla i charakterystyka

kaczęta łatwo się odchowują, procent śmiertelności w zakładach wylęgowych jak niewielki.   Warunki utrzymania Biegusy indyjskie nie są wymagające. Dobrze wykorzystują nawet słabej jakości pasze na produkcję kg jaj. Rasa ta jest łatwa w hodowli i bardzo odporna na niekorzystne warunki panujące na fermie i

Bydło mleczne
Odchów cieląt i hodowla jałówek cielnych

żywienia zależy od zaplanowanego wieku pierwszego wycielenia jałówki. Masa ciała, tempo wzrostu i rozwoju zależą od rasy (rasy wcześnie, średnio wcześnie i późno dojrzewające) i indywidualnego wykorzystania paszy na kilogram przyrostu. Żywienie siarą Siara odgrywa ogromną rolę w prawidłowym odchowie cieląt. Jest substancją wydzielaną z mlekiem w

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

kaczek; nieśne, mięsne, ogólnoużytkowe i ozdobne. Do kaczek nieśnych zaliczyć można biegusy indyjskie i khaki campbell. W Polsce kaczki nie są użytkowane nieśnie, jaja spożywcze (...) środku prętem, aby ptaki nie wchodziły do wody. Kaczęta początkowo otrzymują paszę na wytłaczankach, drewnianych deseczkach i w małych karmidłach. Dorosłe kaczki otrzymują

Drób ozdobny
Paw indyjski – popularny ptak ozdobny, wymagający dużej przestrzeni

jajka na twardo. Cennym dodatkiem do takiej paszy są posiekane larwy mączlika i mrówcze jaja. Pisklęta chętnie skubią trawę, można podawać im również drobno pokrojone zioła, takie jak pokrzywa, krwawnik, mniszek lekarski, tymianek, oregano i jeżówka. Do diety sześciotygodniowych pawi stopniowo wprowadzamy granulat dla indycząt. Pokarm powinien znajdować się w korytkach,

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

jak zadawanie pasz czy usuwanie gnojowicy decydują się na szybkie i proste rozwiązania, w większości zmechanizowane i lub całkowicie zautomatyzowane. Chów trzody na głębokiej ściółce uniemożliwia zastosowanie niektórych pomocnych technologii wykorzystywanych np. w utrzymaniu rusztowym. Sektory produkcyjne W chlewni na głębokiej ściółce wydziela się specjalistyczne sektory-kojce, indywidualne

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

od 4 do 12 tygodnia życia, od 10 do 13 g. Żywienie młodych bażantów w dużych gospodarstwach powinno się opierać na paszach sypkich i granulatach, uzupełnianych premiksami mineralno-witaminowymi dla kur lub indyków. W małych fermach utrzymujących około 20 sztuk ptaków, karmienie może się opierać na paszach pochodzących z własnego

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

W warunkach naturalnych pawie pobierają różnorodny pokarm; owoce, pędy młodych roślin, owady i małe gady. W warunkach hodowlanych pawie otrzymują mieszanki paszowe dla indyków, ponieważ mają bardzo podobne potrzeby pokarmowe. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zależy od stanu fizjologicznego samicy i od fazy odrostu ogona samców. Wraz z

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

zwierząt. Wszystkie rodzaje kojców powinny umożliwiać zwierzęciu swobodę ruchów takich jak wstawanie, leżenie, podejście do paszy czy wody oraz oddawanie moczu i kału. Świnie w zależności od płci są utrzymywane grupowo lub indywidualnie, jednak zasada zawsze jest taka sama. Każdy osobnik musi mieć możliwość korzystania z określonego metrażu (minimalna

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

Polsce rozwinięta na szeroką skalę, jednak tylko w zakresie mięsa kurcząt i indyków, gęsina ma tu niewielki udział. Około 95% wyprodukowanego towaru trafia na eksport. (...) będzie stanowiło większą część pożywienia w tuczu. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest to, gdy pasze pochodzą z własnego gospodarstwa (owies, pszenica, jęczmień, kukurydza).  

Gęsi
Gęś garbonosa - coraz popularniejsza nieśna rasa gęsi o niebanalnym wyglądzie!

jest też stan ich upierzenia. Osobniki wychowane przez człowieka bądź kurzą czy indyczą mamkę mają najczęściej problemy z nawiązaniem kontaktu z gęsim stadem. Żywienie gąsiąt Do 4. tygodnia po wylęgu gąsięta muszą mieć nielimitowany dostęp do paszy. Od 5. tygodnia życia ptaki przebywają na pastwisku i nie

Drób ozdobny
Paw złoty okazały i wymagający w chowie gatunek zagrożony!

zmieszanej z paszą. Od 6. tygodnia można wprowadzić do jadłospisu małych pawi granulat dla piskląt drobiu grzebiącego. Ciekawostki Miłośnicy pawi jawajskich, którzy nie mogą sobie pozwolić na budowę dużych, ogrzewanych wolier, powinni zainteresować się pawiami szmaragdowymi. Gatunek ten został wyhodowany przez skrzyżowanie pawia jawajskiego z pawiem indyjskim

Drób ozdobny
Hodowla perlic - najważniejsze informacje

jaja nasadza się kurę albo indyczkę.   Żywienie perlic W żywieniu perlic bardzo ważny jest bilans białka, tłuszczu, aminokwasów, witamin oraz składników mineralnych. W literaturze dotyczącej żywienia tych ptaków można się natknąć na zalecenia żywieniowe identyczne jak dla kur. Dominują pasze pochodzenia roślinnego- ziarna zbóż

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

gdzie przebywają inne grupy lub być postawiony na stałe w oborach z indywidualnymi legowiskami. Dobrze sprawdzają się kojce grupowe przeznaczone na 20 ‒ 30 krów. (...) Kojce dla cieląt Kojce są miejscem odpoczynku i dokarmiania paszami treściwymi cieląt. Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28

Kury
Radzimy, jak wybrać najlepsze poidła dla kur i innego drobiu

dla 25 ptaków. Zaletą tego systemu jest to, że można odizolować wodę od ściółki i paszy poprzez wyższe podwieszenie oraz to, że można regulować wysokość zawieszenia wraz ze wzrostem ptaków. Najczęściej ten system zalecany jest dla indyków oraz kurczaków brojlerów i niosek utrzymywanych w chowie podłogowym.  

Kaczki
Kaczka staropolska – najstarsza, polska odmiana kaczki

pamiętać o regularnym odkażaniu podłoża. Żywienie Sposób żywienia kaczek zależy od kierunku ich użytkowania. Ptaki przeznaczone na mięso dokarmia się paszami dla kurzych i indyczych brojlerów. Stado rodzicielskie powinno natomiast dostawać paszę dla kur niosek, a na 4 tygodnie przed osiągnięciem dojrzałości należy zapewnić kaczkom nieograniczony dostęp

Drób ozdobny
Paw albinos zdumiewa śnieżnobiałym ogonem! Sprawdź, jak go hodować.

kurzymi jajkami, ugotowanymi na twardo, posiekanymi i wymieszanymi z twarogiem, a gdy pisklęta podrosną, można podawać im mieszankę paszową dla kurcząt z dodatkiem witamin. Ciekawostki Inne znane ozdobne mutacje pawia indyjskiego to paw czarnoskrzydły i plamkowany. Po zakończeniu okresu lęgowego – na przełomie lipca i

Bydło mleczne
Na co zwracać uwagę, wybierając metodę pojenia cieląt?

łykami w prawidłowej pozycji. Wadą tej metody jest pracochłonność przygotowywania mleka, noszenia, mycia i dezynfekcji. Pewnym ułatwieniem jest skonstruowanie systemu łańcuchowego z paszarni, gdzie przygotowuje się pokarm do kojców indywidualnych, który transportuje mleko lub preparat do konkretnego cielętnika.   Rurociąg Zastosowanie rurociągu jest wygodną metodą,

Gleby
Analiza i badanie gleby – zachęcamy do badania gruntów rolnych!

do pobrania gleby jest okres późnego lata oraz jesień. Z pobranych próbek indywidualnych tworzymy próbkę zbiorczą (mieszamy ze sobą wszystkie próbki pojedyncze), a z niej (...) (odczyn, zasobność, właściwości chemiczne i fizyczne), badaniem podłoży organicznych, pożywek, wód, nawozów czy pasz. Oferują również ocenę stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, jakości plonu pod

Kuropatwy
Hodowla kuropatw - poruszamy najważniejsze aspekty

Pisklęta do 10 tygodnia życia otrzymują mieszankę dla młodych indyków. Trzeba pamiętać, o tym, że pisklęta przez pierwsze dni życia pobierają w naturze tylko pokarm zwierzęcy. Młode powinny w tym czasie dostawać larwy mączników. Po 10 tygodniu wprowadza się paszę dla kurcząt. Bardzo istotną rolę od pierwszych dni

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

do liczby ptaków utrzymywanych w pomieszczeniu. Zazwyczaj wykorzystywane są automatyczne systemy zadające paszę, które regulują jej ilość i ograniczają pracochłonność na fermie. Woda również jest (...) ich przez hodowcę. Tego typu gniazda używa się w przypadku badań nad nieśnością indywidualną konkretnych kur. W fermach produkujących jaja na mniejszą skalę,

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

kokcydiostatyków. Kury nieśne oraz indyki reprodukcyjne powinny otrzymywać kokcydiostatyk przez pierwsze 8-16 tygodni życia. Brojlery dostają kokcydiostatyki przez cały okres produkcji oprócz okresu karencji przed ubojem. Kokcydiostatyki powinny być prawidłowo dostosowane, podawane w odpowiednich dawkach, nie mogą być toksyczne dla ludzi, powinny łatwo mieszać się z paszą. Leki te

Króliki
Klatki dla królików hodowlanych - wymiary, rodzaje i budowa

być zamontowany w taki sposób aby ułatwione było pozbywanie się resztek niedojedzonej paszy. Oba tego typu systemy chowu uniemożliwiają rozród przez cały rok. (...) w budynku. Pozytywne aspekty chowu klatkowego Chów klatkowy ułatwia indywidualną obserwację zwierząt, zapisywanie danych dotyczących rozrodu i występujących chorób. Klatki zapewniają

Kaczki
Rasy kaczek: od biegusów po piżmowe. Przegląd najchętniej wybieranych ras

jest zlokalizowanych w Azji. Najbardziej znane kaczki nieśne to biegusy indyjskie i khaki campbell. Biegusy mają bardzo charakterystyczną budowę, sylwetka jest silnie spionizowana, (...) Wydajność rzeźna tej rasy średnio wynosi 63%. Przy prawidłowym zbilansowaniu dawki paszowej względem potrzeb można uzyskać przyrost 1 kg masy ciała przy skarmieniu

Jęczmień
Jęczmień hybrydowy – wzmocniona i jeszcze lepsza odmiana o wyselekcjonowanych cechach!

jedne z najważniejszych i najstarszych zbóż. Znalazły zastosowanie nie tylko w przemyśle paszowym. Ziarno wykorzystywane jest między innymi w przemyśle spożywczym, głownie do produkcji słodu. (...) aktywności aparatu fotosyntetycznego. Stosowanie pozostałych nawozów (fosforowych i potasowych) dostosowane być powinno do indywidualnych warunków siedliskowych. Odmiany mieszańcowe jęczmienia ozimego mają mniejsze wymagania

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

przeciągami, wiatrem, deszczem i śniegiem. Muszą być chociaż częściowo zadaszone dla pawia indyjskiego, bażanta diamentowego, złocistego i srebrzystego. Gatunkom bardziej wrażliwym (tragopany) lepiej zapewnić pełne (...) podawać zboża i posiekaną zielonkę. W okresie lęgów dietę trzeba wzbogacać w mieszanki paszowe przeznaczone dla ptactwa wodnego. Lęgi Kaczki składają

Drób ozdobny
Kaczka dworka – krajowa rasa hodowlana o ciekawym, czarnym upierzeniu

z dodatkiem rozdrobnionej, świeżej zielonki i ugotowanego na twardo jaja kurzego. Między 3. a 4. tygodniem życia dawki paszowe można nieco zmniejszyć, by zapobiec otłuszczeniu się kacząt. Starsze ptaki lepiej przyswajają mieszanki dla indyków, które zawierają mniejszą ilość białka. Dojrzałe kaczki pobierają 170-220 g pokarmu na dobę. Większość dobowej

Bydło mleczne
Przybliżamy dozwolone w Polsce metody kolczykowania i znakowania bydła

obroży lub opaski na kończynie. Służą one identyfikacji zwierzęcia, zadawaniu odpowiedniej ilości paszy treściwej podczas doju oraz kontroli wydajności mlecznej i długości laktacji. (...) wybiera jedną z jednostek zajmującą się dystrybucją kolczyków dla bydła. Każde zwierzę otrzymuje indywidualny numer, który nie powtórzy się na terenie Polski. Na

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki