Pasze dla zwierząt

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pasze dla zwierząt

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

Pasze objętościowe pełnią bardzo ważną funkcję szczególnie w żywieniu dużych i małych przeżuwaczy, ale również w hodowli drobiu, zwierząt futerkowych, trzody chlewnej oraz koni. Pasze dzieli się na objętościowe i treściwe. Pasze objętościowe można wyodrębnić spośród innych pasz, patrząc na zawartość energii netto w 1 kg suchej masy. Jeśli pasza zawiera 4,1 MJ energii netto i więcej niż 18% włókna surowego w 1 kg suchej masy, możemy nazwać ją paszą objętościową. Pasze objętościowe dzieli się na dwie grupy w zależności od zawartości wody - pasze suche i soczyste.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe suche - siano, słoma, susz, otręby, ale nie tylko...

Pasze objętościowe suche są powszechnie stosowane w żywieniu zimowym zwierząt domowych. Suszenie pasz jest znaną od wielu lat metodą konserwacji zabezpieczającą przed psuciem, zachowującą cenne składniki pokarmowe, hamującą naturalny rozkład mikrobiologiczny roślin. Do pasz objętościowych suchych zaliczamy siano, słomę, plewy, susz z zielonek i niektóre otręby. Suszenie pasz odbywa się metodami naturalnymi- na pokosach, suszakach, metodami wspomaganymi – dosuszanie zimnym lub gorącym powietrzem, metodami przemysłowymi- suszarnie przemysłowe.

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

łańcuchową i wyżej ustawiony żłób paszowy. Zwierzęta mają dość ograniczoną swobodę ruchu, mogą stać lub leżeć. Stanowisko jest na tyle krótkie, że odchody są wydalane w całości na płytę gnojową. Legowiska pozostają względnie czyste, dościelanie może odbywać się rzadziej. Ten system w pełni umożliwia automatyzację usuwania odchodów z płyty gnojowej

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

przemysłowe przeznaczone dla tej grupy zwierząt. Pasze oparte są na śrutach zbożowych i komponentach białkowych. Są one dokładnie zbilansowane i wzbogacone o dodatki witaminowo – mineralne zgodnie z zapotrzebowaniem przez określoną grupę produkcyjną. Dla dobrania odpowiednich porcji paszowych okres nieśności dzieli się na dwa etapy. Początkowo podaż składników energetycznych i

Owce
Owca wrzosówka – doskonałe zwierzę na wypas usługowy!

(minimum 20% dobowej dawki suchej paszy). Zwierzęta utrzymywane na pastwiskach bardzo dobrej jakości, porośniętych roślinami wysokobiałkowymi, pobierają mniejsze ilości paszy suchej. Przyjmuje się, że jagnięta w wieku 2-3 miesięcy na 1 kg przyrostu masy ciała wykorzystują 2,5-3 jednostek owsianych i 300-350 g białka, z kolei osobniki starsze by przybrać 1

Trawy łąkowe
Prosownica rozpierzchła – trawa porastająca lasy i kwaśne gleby

kwiatowych. Jest bardzo wartościową rośliną paszową, zwiera dużo białka i niewiele celulozy. W jej zielu znajdują się również bogate złoża składników mineralnych, między innymi potasu, magnezu, wapnia, fosforu i krzemu. Prosownica rozpierzchła jest chętnie zjadana przez zwierzęta leśne i gospodarskie, ale w większych ilościach może powodować zatrucia glikozydami cyjanogennymi.

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

Żywienie stanowi 70 % kosztów produkcji trzody chlewnej. Efektywnym miernikiem jest wykorzystanie paszy na kg przyrostu zwierzęcia. Żywienie trzody chlewnej ma znaczący wpływ na jakość mięsa. Ilość i jakość paszy zależy od rodzaju zwierzęcia (locha, tucznik, prosię), stanu fizjologicznego, masy ciała i przyrostów dziennych.

Pasze dla zwierząt
Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

Dodatki paszowe to olbrzymia grupa substancji lub związków pełniąca korzystne funkcje dla organizmu zwierzęcia, środowiska i zysków hodowcy. Wyróżniono kilka grup dodatków paszowych, które pełnią określone funkcje. Przede wszystkim uzupełniają niedobory składników odżywczych mieszanek paszowych, poprawiają procesy trawienne i utrzymują homeostazę mikrobiologiczną układu pokarmowego, wspomagają produkcyjność zwierząt, eliminują niekorzystny wpływ odchodów na środowisko, poprawiają strawność pasz, zapobiegają schorzeniom.

Trzoda chlewna
Podpowiadamy, jak wybrać automaty paszowe, paśniki i karmniki dla trzody chlewnej

Wzrost koncentracji produkcji i tuczu świń na fermach do kilkuset osobników spowodował rozwój technologii związanych z przygotowywaniem i zadawaniem paszy. W chlewniach najwięcej czasu zajmują oba te procesy, mogą pochłonąć nawet 70% całkowitych nakładów robocizny na fermie. Mechanizacja i automatyzacja procesów żywienia wymaga dużych nakładów finansowych związanych z zakupem urządzeń, ale przekłada się to na zyski i szybkość obsługi zwierząt.

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

W chlewniach  najwięcej czasu poświęca się na zadawanie pasz, usuwanie odchodów oraz prace pielęgnacyjne. Dzięki nowym technologiom wprowadzonym do chlewni usprawnia się wiele codziennych czynności. Bardzo dobre efekty dają również systemy informatyczne wspomagające zarządzanie stadem, w których hodowca umieszcza dane dotyczące konkretnych grup zwierząt lub indywidualnych cech. Na całkowite wyposażenie chlewni

Trzoda chlewna
Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

Paszociągi to zautomatyzowane linie technologiczne, w których pasza jest przygotowywana, podgrzewana, rozdrabniana, mieszana i transportowana rurociągiem do karmników, stacji paszowych lub bezpośrednio do koryt rynnowych. Paszociągi stosuje się w wielkotowarowych fermach trzody chlewnej przy żywieniu wszystkich grup zwierząt. Przy pomocy linii technologicznej można rozprowadzać pasze sypkie lub mokre, w zależności od potrzeb. Dobór kolejnych elementów paszociągu zależy od rodzaju zadawanej paszy oraz ilości zwierząt.

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

Uprawa roślin pastewnych ma bardzo duże znaczenie w gospodarstwach, które nie posiadają trwałych użytków zielonych bądź ich powierzchnia jest niewielka. W związku z tym produkcja własnych pasz ma znaczący wpływ na wielkość produkcji zwierzęcej oraz na poniesione koszty chowu. Powierzchnia uprawy roślin pastewnych ciągle ulega zmianom. W związku ze spadkiem pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce zmniejsza się również powierzchnia upraw, coraz częściej zwierzęta żywi się też paszami konserwowanymi.

Bydło mleczne
Żywienie bydła mlecznego - jakie efektywne i zbilansowane?

jest pełne pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe w zależności od stanu fizjologicznego zwierzęcia. Poziom żywienia bydła mlecznego zmienia się w poszczególnych okresach laktacji, w głównej mierze zależy od wielkości produkcji mleka oraz masy ciała. Zapewnienie odpowiedniego składu dawki paszowej zapobiega występowaniu powszechnych chorób takich jak zaburzenia metaboliczne (kwasica, zasadowica,

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

określonej grupy zwierząt zależy od płci, masy ciała, rasy oraz genotypu. W hodowli bydła mięsnego największy koszt produkcji, jest związany z żywieniem, może sięgać nawet 70%. Istotne jest aby zapewnić najlepiej zbilansowaną dawkę, jak najniższym kosztem. W Polsce stosuje się trzy systemy opasu i bardzo różne zestawienia komponentów paszowych

Konie
Żywienie koni - racjonalne i zbilansowane

budowę układu pokarmowego, który wymaga zadawania pasz o odpowiedniej strukturze. W warunkach naturalnych konie spożywają pasze objętościowe często i w małych ilościach. Przewód pokarmowy jest krótki, w związku z czym przemiana materii jest szybka. Konie należą do zwierząt wrażliwych na wszelkie raptowne zmiany w żywieniu, nieświeżość pasz oraz błędy w zbilansowaniu

Kozy
Choroby kóz - rodzaje, objawy i leczenie

Zaburzenia zdrowotności stada kóz potrafią przynieść duże straty produkcyjne. Wynikają one z padnięć, gorszego wykorzystania pasz przez chore sztuki, a także ze spadku wydajności mlecznej. Szczególnie ma to miejsce w przypadku chorób zakaźnych łatwo szerzących się między zwierzętami. Wiadomo, że łatwiej zapobiegać niż leczyć.

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

motylkowate oraz produkty uboczne przemysłu spożywczego. Pasze mają za zadanie zaspokoić zapotrzebowanie na składniki odżywcze, witaminy oraz substancje mineralne. Konie mają specyficzną budowę układu pokarmowego, a prawidłowe żywienie nie jest rzeczą prostą. Przy komponowaniu dawki pokarmowej dla konia należy wziąć po uwagę masę ciała zwierzęcia, rodzaj i intensywność wykonywanej

Pasze dla zwierząt
Pasze treściwe - poznaj wartość pokarmową ziaren zbóż i nasion roślin oleistych

Pasze treściwe charakteryzują się wysoką koncentracją energii i/lub białka w suchej masie. Zaliczane są do nich ziarna zbóż, nasiona roślin motylkowatych i oleistych oraz produkty uboczne przemysłu olejarskiego. Pasze treściwe mają największe zastosowanie u zwierząt monogastrycznych, natomiast u zwierząt przeżuwających stosowane są jako uzupełnienie dawek poprawiając ich bilans. Latem niektóre dawki dla przeżuwaczy nie muszą być uzupełniane paszami treściwymi, jeśli zwierzęta mają dostęp do pastwiska.

Ryby
Czym i jak karmić ryby w stawie? Przedstawiamy najważniejsze zasady

Umiejętność właściwego doboru i dawkowania paszy jest niezbędna w chowie ryb stawowych. W jaki sposób poradzić sobie z tym zadaniem, by nie zaszkodzić zwierzętom i uzyskać jak najlepsze wyniki w ich hodowli? Radzimy, czym i jak karmić ryby w stawie. Ryby żyjące w prawidłowo utrzymanym zbiorniku mają dostęp do różnorodnego pokarmu naturalnego – zooplanktonu, roślin i narybku. W stawach hodowlanych ryby dokarmia się w celu polepszenia ich przyrostów, w ogrodowych oczkach wodnych natomiast konieczność podawania paszy jest związana ze stosunkowo dużym zagęszczeniem zwierząt przy niewielkiej powierzchni zbiornika.

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

Skarmianie zwierząt paszą wysokiej jakości, w pełni pokrywającą zapotrzebowania na składniki odżywcze powinno być priorytetowym zadaniem hodowcy. Od tego bowiem zależy prawidłowy rozwój i wysoka produkcyjność zwierząt. Na jakość paszy dla bydła ma wpływ nie tylko jej skład, lecz także przetrzymywanie (nie powinna być zmarznięta, zawilgocona, czy narażona na zanieczyszczenie).

Owce
Żywienie owiec - jakie efektywne i zbilansowane?

utrzymywane w budynku, najlepiej zadawać zielonkę skoszoną przed kwitnieniem, zawiera wtedy najwięcej składników odżywczych. Dobrze przygotowane i przechowywane kiszonki z traw są wartościową paszą i chętnie zjadaną przez zwierzęta. Niestety nie można jej podawać jagniętom do 6 miesiąca życia i maciorkom w ciąży. W żywieniu owiec dużą rolę odgrywają rośliny okopowe.

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

Drób należy do grupy zwierząt charakteryzującej się krótkim przewodem pokarmowym, szybką przemianą materii, wydajnością trawienia i wchłaniania i spożywaniem pasz o wysokiej koncentracji składników pokarmowych. W żywieniu drobiu unika się skarmiania pasz o dużej zawartości włókna lub wody. Pasze mają za zadanie zaspokoić potrzeby bytowe i produkcyjne. W żywieniu drobiu wykorzystywane są głównie pasze zbożowe oraz produkty uboczne pochodzące z ich przetworzenia. Pasz

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

celu zmniejszenie obecności szkodliwych gazów obejmują przede wszystkim poprawę systemów wentylacji. Zapylenie W skład pyłu wchodzi złuszczony naskórek zwierząt, wypadnięta sierść, zakurzona ściółka i resztki paszy. Drażni nabłonek układu oddechowego zarówno zwierząt jak i osób przebywających w oborze. Innym ważnym elementem jest dostateczne oświetlenie. Tego

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

i ilością podawanych pasz oraz z systemem utrzymania. Wybór intensywności opasu zależy od zasobów paszowych w gospodarstwie. Opas intensywny Opas intensywny ma na celu uzyskanie jak najwyższej masy ciała w jak najkrótszym czasie. Zwierzęta całorocznie są utrzymywane w budynkach inwentarskich i nie korzystają z wybiegów.

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

także decyduje o tym czym i w jaki sposób będą żywione zwierzęta. W ciągu ostatnich paru lat poprawiła się wydajność pogłowia trzody i macior w Polsce. To zjawisko zawdzięczamy importowi dobrego materiału genetycznego z zagranicy. Przy obecnych cenach zbóż i pasz przemysłowych pełne wykorzystanie cech genetycznych ma kluczowe znaczenie w opłacalności

Drób
Karmidła dla drobiu - wszystko, co musisz wiedzieć o ich rodzajach!

Rodzaj karmideł jest zazwyczaj dostosowany do systemu chowu zwierząt, do obsady oraz gatunku. W chowie ekstensywnym, ekologicznym i przydomowym można stosować karmidła w postaci korytek lub tacek, które są napełniane codziennie przez pracowników ferm lub małych gospodarstw. Wadą takiego systemu zadawania paszy jest pracochłonność czyszczenia, mycia i noszenia paszy oraz duże straty paszy przez rozsypywanie lub zabrudzenia wodą, ściółką lub odchodami.

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

Prawidłowo zaprojektowany budynek dla bydła składa się z głównego pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta oraz pomieszczeń dodatkowych. W zależności od systemu chowu i typu użytkowanych zwierząt zaplecze wyposaża się w dojarnię, pomieszczenie do chłodzenia i przechowywania mleka, paszarnię i magazyn paszowy, kuchnię mleczną do przygotowywania preparatów mlekozastępczych i mleka oraz pokój socjalny.

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

posiadają dużo włókna. Stosowane są bardzo drobno rozdrobnione susze z młodych zielonek i lucerny. Są dobrym źródłem białka i karotenoidów (wybarwiających żółtko jaja). Pasze pochodzenia zwierzęcego Pasze tego typu są bogatym źródłem białka. Mączki mięsne, mięsno-kostne, z krwi nie mogą być stosowane w Unii Europejskiej.

Bydło mleczne
Obora wolnostanowiskowa - zalety i wady rozwiązania

zabrudzeniem kałem i moczem. Kombiboksy Kombiboksy spełniają podwójną funkcję wypoczynkowo-żywieniową. Znajdują się bezpośrednio przy kanale paszowym. Kombiboksy stosowane są w zmodernizowanych oborach. Wadami tego systemu są wypróżnianie się zwierząt na część legowiska i straty paszy. Głęboka ściółka System najkorzystniejszy dla krów, umożliwia wybór

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

utrzymywane bydło mleczne, należy je dopasować do kalibru zwierząt. Przy chowie bydła mięsnego nie potrzeba również wszystkich urządzeń związanych z dojem mechanicznym oraz chłodzeniem i przechowywaniem mleka. Żywienie bydła mięsnego jest prostsze i nie wymaga tak wielu sprzętów do przygotowywania i zadawania paszy. Obecnie najczęściej bydło opasowe

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

biorącego udział w trawieniu. Część mięśniowa za to służy do rozcierania treści pokarmowej. Cechą różniącą ptaki od innych zwierząt jest także posiadanie dwóch jelit ślepych. W żywieniu kur niosek głównym składniki pasz stanowią zboża. Są pokarmem smacznym i łatwostrawnym dla tego gatunku. Jest to pasza treściwa o niskiej zawartości

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

funkcjonować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, nie powodować skażenia gleby i wód zbytnim nawożeniem oraz nie produkować dużych ilości zanieczyszczeń i odorów. Żywienie zwierząt głównie opiera się na paszach naturalnych, pochodzących z własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa powoduje zanieczyszczenie powietrza, wód, erozję gleb oraz produkcję znacznych ilości obornika, który nie

Króliki
Hodowla królików bez tajemnic. Zobacz!

wskaźnikami i parametrami rozrodu oraz tuczu wśród zwierząt gospodarskich. Wysoka płodność oraz plenność umożliwia produkcję dużej liczby potomstwa od jednej samicy w ciągu roku. Króliki wcześnie dojrzewają do rozrodu i mają szybkie tempo wzrostu, przy wysokiej wydajności rzeźnej i niskim stopniu otłuszczenia. Króliki dobrze wykorzystują paszę (1 kg przyrostu z 3,5

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

w sposób zautomatyzowany. Kurczaki potrafią efektywnie wykorzystać pasze, cechują się wysoka wydajnością rzeźną, a ich okres odchowu jest stosunkowo krótki. Przed zakupem hodowca powinien uzyskać od zakładu wylęgowego niezbędne informacje dotyczące pochodzenia genetycznego piskląt. Aby osiągnąć zadowalające efekty produkcyjne w intensywnym chowie zwierzęta muszą pochodzić z linii ściśle selekcjonowanych.

Króliki
Kokcydioza królików – najczęstsza choroba królików hodowlanych

wiek królika. Młodsze zwierzęta są znacznie bardziej narażone na ciężki przebieg choroby. Straty ekonomiczne w hodowli wynikają przede wszystkim ze spadku masy ciała zwierząt, gorszego wykorzystania przez nie paszy oraz upadków.   Objawy Do głównych objawów kokcydiozy zalicza się spadek masy ciała lub zahamowanie wzrostu

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

Pomieszczenia dla kóz powinny być czyste, ciepłe i suche. Ściółka powinna być dościelana jak najczęściej, aby zapewnić zwierzętom odpowiedni stopień komfortu. Nowoczesne koziarnie powinny być wyposażone w poidła automatyczne, paśniki lub korytarz paszowy. Do zadawania pasz objętościowych służą drabinki. Pielęgnacja Zabiegi pielęgnacyjne w chowie kóz są

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

z kurami ich przewód pokarmowy jest krótszy (bardziej zbliżony do tego u zwierząt mięsożernych).  Mają także mniejsze wole, żołądek mięśniowy i słabiej rozwiniętą wątrobę.  Przez (...) już tyle białka, witamin i minerałów. Najlepsze wyniki produkcyjne osiąga się poprzez skarmianie paszami o dużej koncentracji energii.  Najekonomiczniej wychodzi stosowanie odpowiednio przygotowanych pełnoporcjowych mieszanek. 

Bydło mięsne
Jak hodować cielaki mięsne? Poznaj klucz do sukcesu!

trwałe użytki zielone i pasze gospodarskie przy małym udziale pasz treściwych. Bydło mięsne nie jest tak wymagające, jak mleczne jeśli chodzi o sposób utrzymania. Nie trzeba więc inwestować w nowoczesne technologie w oborach (krowy nie są dojone), czy jakoś szczególnie dostosowywać pomieszczenia dla zwierząt. Oprócz tego rzadziej chorują, a także jest

Inne zwierzęta
Hodowla alpak w Polsce – wszystko o wymaganiach tych peruwiańskich zwierząt

niewielkim dodatku siana. Zimą w skład diety powinno wchodzić siano zadawane do woli oraz pasze treściwe, w tym gnieciony jęczmień, ziarno kukurydzy. Warto włączyć też rośliny okopowe, które dostarczą witamin i minerałów. Alpaki nie są zwierzętami chorowitymi i jeśli są odpowiednio utrzymywane i zadbane rzadko wymagają interwencji weterynaryjnych. Porody

Kozy
Żywienie kóz niby nic trudnego, ale czym karmić zwierzęta, by były mleczne?

Kozy mają znacznie skromniejsze wymagania żywieniowe niż krowy i owce. W języku funkcjonuje utarte powiedzenie, że „koza zje nawet miotłę” – nie oznacza to jednak, że zwierzęta karmione paszami słabej jakości utrzymają wysoką płodność i zadowalającą wydajność mleczną. Racjonalne żywienie kóz uwzględnia ich potrzeby związane z wiekiem, płcią i kierunkiem użytkowania oraz dostępność poszczególnych pasz w zależności od pory roku.

Trzoda chlewna
Kojce dla trzody chlewnej - rodzaje i wymogi. Pomagamy wybrać odpowiednie

kilka głównych grup. Najczęściej podziału dokonuje się w zależności od płci i wieku zwierząt. Wszystkie rodzaje kojców powinny umożliwiać zwierzęciu swobodę ruchów takich jak wstawanie, leżenie, podejście do paszy czy wody oraz oddawanie moczu i kału. Świnie w zależności od płci są utrzymywane grupowo lub indywidualnie, jednak zasada zawsze

Pasze dla zwierząt
Jakie pasze dla trzody chlewnej? Podpowiadamy!

jej długą użytkowość, a hodowcy ograniczyć remont stada.  Istotnymi cechami dawek pokarmowych dla tej grupy są smakowitość (pasza nieatrakcyjna organoleptycznie nie będzie chętnie przyjmowana przez lochę), komponenty mineralne dodawane w formie wchłanialnej przez jelito zwierzęcia monogastrycznego, dodatek substancji pomagających dbać o stawy, kościec i racice, składniki naturalnie stymulujące układ odpornościowy, koncentracja

Gołębie
Wszystko, co trzeba wiedzieć o żywieniu i paszach dla gołębi

Prawidłowe żywienie zwierząt opiera się na wiedzy i doświadczeniu hodowców. Znajomość procesów fizjologicznych zachodzących w przewodzie pokarmowym oraz szczegółowe zapotrzebowanie na składniki pokarmowe stwarza wielu trudności hodowcom gołębi. Gołębie mają bardzo krótki przewód pokarmowy, inne wymagania paszowe i są bardziej wrażliwe na błędy żywieniowe hodowców niż drób utrzymywany w warunkach przydomowych lub fermowych.

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

pastwiskowe. Stąd popularny jest chów ekstensywny. Charakteryzuje się małą liczbą ptaków w hodowli, z których wszystkie mogą korzystać z wolnego wybiegu do woli. Zwierzęta te nie mają wysokich wymagań paszowych i charakteryzują się szybkimi przyrostami nawet w chowie przyzagrodowym. Są też relatywnie odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i rzadko chorują.

Bydło mleczne
Żywienie cieląt - radzimy, na co zwracać uwagę, wybierając paszę

Okres żywienia cieląt dzieli się na fazy uzależnione od wieku, ponieważ zapotrzebowanie na składniki pokarmowe zmienia się wraz z rozwojem zwierzęcia oraz zaplanowanym tempem wzrostu. Cielęta powinny otrzymywać dawkę paszową zbilansowaną pod względem białka, energii, suchej masy, składników mineralnych oraz witamin. Odchów cieląt trwa do 4-6 miesiąca życia (do osiągnięcia

Trzoda chlewna
Choroby trzody chlewnej - przegląd i objawy

ze stratami w rozrodzie i odchowie. Maciory rodzą martwe lub słabe prosięta. Zwierzęta często chorują bez widocznych objawów, choć nawet wtedy choroba powoduje straty ekonomiczne. (...) trzewioczaszki, skrócenie szczęki i wycieki z nosa. Straty wynikają głównie ze słabego wykorzystania paszy i spadków przyrostów. Streptokokoza Obecnie w chlewniach

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki