Perz właściwy - wykorzystanie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Perz właściwy - wykorzystanie

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

a najpóźniej do końca krzewienia. Perz właściwy najlepiej zwalczać w fazie od 4 do 6 liści właściwych. Do zwalczania chwastów jednoliściennych można wykorzystywać substancję aktywną – propyzamid, które znajduję się np. w herbicydzie Kerb 50 WP. Przy opryskach bardzo ważna jest temperatura otoczenia. Preparaty, które są zalecane do

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

żyznych utrzymywanych w wysokiej kulturze, które odznaczają się dobrymi właściwościami fizycznymi. Takie gleby powinny być przewiewne i (...) w uprawie soi są: chwastnica jednostronna, komosa biała, ostrożeń polny, perz właściwy, rdestówka powojowata i szarłat szorstki. (...) poruszania strąka. Jednoetapowy mechaniczny zbiór polega na wykorzystaniu kombajnu zbożowego z hederem (przystawką). Wysokość

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

uprawach tytoniu mogą występować, m.in.: perz właściwy, skrzyp polny, miotła zbożowa, fiołek polny, rzodkiew świrzepa czy rdesty. Regulację zachwaszczenia można prowadzić za pomocą metod mechanicznych, np. za pomocą redlenia roślin lub metod chemicznych, po określeniu liczebności oraz progów szkodliwości chwastów. Uprawy tytoniu atakują takie choroby grzybowe, jak: mączniak

Gorczyca
Uprawa gorczycy białej - wymagania, uprawa, terminy siewu i zbioru

uprawiana po orce zimowej. Jej wysiew należy wykonać jak najwcześniej, aby mogła wykorzystać zimowe zapasy wody w glebie. Gorczycę białą najczęściej uprawia się (...) taki mulcz można również wsiać roślinę główną, a wtedy nie zachodzi potrzeba wykonywania właściwej orki. Nawożenie W zależności od stanowiska, na

Rośliny pastewne
Łubin biały - duże wymagania, ale też duży potencjał plonotwórczy nasion

bylica pospolita, przytulia czepna i perz właściwy. Do najgroźniejszych chorób łubinu zalicza się: fuzaryjne więdniecie łubinu, antraknozę łubinu, opadzinę liści, szarą pleśń i wąskolistność łubinu. Głównym szkodnikiem łubinu jest oprzędzik szary, którego można zwalczać za pomocą zaprawy nasion lub stosowania oprysków insektycydami. Na roślinach mogą się również pojawiać

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

się w przedziale od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Ze względu na rodzaj podłoża wyróżnia się pięć typów gleb inicjalnych, które mają różne właściwości i wykorzystanie. Gleby inicjalne skaliste (inaczej litosole) Występują najczęściej w górach, ale można je odnaleźć również na niższych poziomach względem morza,

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

przez naturalne zespoły roślinne. Żyzność nabyta kształtowana jest przez człowieka, polega na zabiegach rekultywacji gleb przy wykorzystaniu zabiegów agrochemicznych i agrotechnicznych. Zabiegi te umożliwiają osiągnięcie wyższej żyzności gleby. Polepszanie właściwości gleb Właściwości gleb lekkich można poprawiać poprzez iłowanie i glinowanie. Niestety te zabiegi są bardzo

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

buk.   Rędziny czarnoziemne Od rędzin właściwych różnią się większą miąższością próchnicy, której poziom przewyższa 40 centymetrów. Czarnoziemny podtyp (...) dobrze rozdrobnione. Najczęściej występują na nizinach i prawie w całości znajdują się w wykorzystaniu rolniczym. Rędziny brunatne Wytwarzają się ze skał

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

one bakteriostatycznie oraz mają właściwości stymulatorów wzrostu. Z powodu intensyfikacji produkcji hodowcy często borykają się z problemami zdrowotnymi stada. Straty pojawiają się nie tylko w razie upadków zwierząt. Wiele chorób niegroźnych dla życia i relatywnie łatwych do wyleczenia obniża efekty produkcyjne poprzez zmniejszanie przyrostów i gorsze wykorzystanie paszy. Wydłużają

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

jakim utrzymuje inwentarz. Zaniedbania w tym zakresie prowadzą do strat z powodu słabego wykorzystania paszy lub nawet upadków. Przed wprowadzeniem kurcząt brojlerów należy dokładnie zdezynfekować pomieszczenia. Położona ściółka powinna być czysta, sucha i o dobrych właściwościach chłonnych. Najczęściej używa się do tego celu słomy. Kurnik powinien być

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

w tryptofan i treoninę. Dlatego pasze przemysłowe wzbogacane są o te dodatki. Dobre wykorzystanie białka zadanego z paszą zależy nie tylko od jego składu aminokwasowego, lecz także od zdolności ich wchłaniania z przewodu pokarmowego. Wpływ na to mają właściwości fizyczne (śrutowane czy gniecione stają się łatwiej dostępne dla enzymów trawiennych) i

Nawożenie
Nawożenie rzepaku – mocno wpływa na wielkość plonu

trzeciej dawki nawożenia azotowego. Stojąc przed wyborem właściwej formy nawozu azotowego, warto zwrócić uwagę na nawozy charakteryzujące się wolnym działaniem, dodatkowo wzbogaconych magnezem. Jesienią dobrze sprawdza się roztwór saletrzano- mocznikowy (RSM). Dostarczenie roślinie trzech różnych form nawozów azotowych gwarantuje dobre wykorzystanie pierwiastka w procesach metabolicznych. Siarka

Ogórki
Uprawa ogórka pod osłonami - to trzeba wiedzieć

ważne, zapewnia optymalne oświetlenie i właściwe przewietrzenie roślin. Cięcie pozwala na ograniczenie zielonej masy, usunięcie zbędnych, chorych i uszkodzonych liści i pędów bocznych oraz nadmiaru zawiązków. W ten sposób uzyskamy dobrej jakości plon. Pod osłonami ogórki zazwyczaj prowadzi się pionowo na podporach, dzięki czemu możemy optymalnie wykorzystać powierzchnię tunelu czy szklarni.

Bydło mięsne
Bydło opasowe - hodowla, systemy i rodzaje opasu

i dobrej jakości wołowinie. Opas ekstensywny Polega na wykorzystaniu dwóch sezonów pastwiskowych i pasz pochodzących z własnego gospodarstwa. Zwierzęta opasa się (...) młodego bydła składają się trzy etapy; odchów cieląt, wzrost i przygotowanie oraz opas właściwy. Odchów cieląt trwa 4-6 miesięcy, otrzymują one w tym czasie mleko

Rośliny pastewne
Jak uprawiać facelię błękitną? Odpowiadamy!

gatunkami roślin, dlatego nie jest silnie porażana przez choroby i szkodniki. Jej właściwości mątwikobójcze sprawiają, że stanowi ważny element zmianowania na polach obsiewanych burakami cukrowymi (...) I. dekadzie listopada. Zielona masa może być użyta bezpośrednio do skarmiania, zakiszenia lub wykorzystana jako nawóz. Zielonka uzyskana z czystych zasiewów facelii jest

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

czosnek rośnie, niestety produkcja spada. Najbardziej znany jest ze swoich właściwości leczniczych. Zawiera do 60% suchej masy, witaminę C, witaminę A oraz B1, (...) plonu można się spodziewać. Jeśli na baldachu pojawią się cebulki powietrzne, warto je wykorzystać do rozmnożenia. Są one tanim materiałem sadzeniowym, dodatkowo nieporażonym przez nicienie.

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

trzy podtypy mad: rzeczne właściwe, próchnicze i brunatne. Mady rzeczne właściwe są najmłodsze. Występują w tych miejscach, w których aktualnie zachodzą procesy nanoszenia (...) mineralno-organiczne. Z tego względu mada próchnicza jest bardzo żyzna i nadaje się do wykorzystania rolniczego. Jednak w niektórych miejscach już na poziomie 40 centymetrów zaczyna

Rośliny lecznicze
Nostrzyk żółty – chwast zaniedbanych pastwisk

ząbki brzegowe i szczeciniaste przylistki. Na dolnej części łodygi znajdują się liście właściwe, o jajowatym kształcie, znacznie większe i rzadsze. Nostrzyk żółty swoją (...) substancją czynną jest glifosat lub mezotrion. Oba środki należy stosować nalistnie. Wykorzystanie Mimo tego, że nostrzyk jest bardzo pospolitym chwastem, od

Zabiegi agrotechniczne
Niezastąpiona orka przedzimowa. Dowiedz się więcej!

gleby. Ponadto, dzięki głębokiemu spulchnieniu, gleba może zmagazynować większe ilości wody, którą wykorzystają rośliny zasiane na wiosnę. Orka przedzimowa (ziębla) zaliczana jest do (...) spulchniona, rozkruszona i przygotowana do spoczynku zimowego. Działanie mrozu sprawia, że tworzy się właściwa struktura gruzełkowata uprawionej gleby. Jaka głębokość? Głębokość

Rośliny pastewne
Lucerna mieszańcowa - uprawa na paszę czy na nasiona? Dowiedz się, jak ją wykorzystać!

pod uprawę lucerny powinno być odchwaszczone i oczyszczone z perzu. Jeśli lucerna jest wysiewana w terminie wiosennym, (...) Chwasty jednoliścienne zwalcza się wtedy, gdy lucerna wykształci jeden liść właściwy, a zboża znajdą się w fazie (...) Po zbiorze każdego pokosu lucerny należy wykonywać bronowanie z wykorzystaniem brony średniej lub ciężkiej. W następnych

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

2010. Po pierwsze wapnowanie! Warunkiem, który umożliwia pełne wykorzystanie wszystkich składników pokarmowych dostarczanych roślinom, jest optymalny odczyn gleby. Przyczyn sukcesywnego obniżania (...) agrotechnicznym w uprawie ziemniaka. Jego obecność w glebie zwiększa aktywność pożytecznych mikroorganizmów, polepsza właściwości fizyczne i chemiczne gleb, głównie struktury gruzełkowatej. Nawożenie obornikiem sprawia, że

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

do 220. W takich warunkach klimatycznych te odmiany osiągają właściwą dojrzałość i po zakiszeniu wytwarzają kiszonkę o (...) odmian kukurydzy, a dotyczy to przede wszystkim tych, które zwalczają perz (np. acetochlor). Najczęściej występującymi (...) kukurydzy, zbiór należy wykonywać w różnym terminie oraz z wykorzystaniem różnych maszyn. Zbioru kukurydzy

Bydło
Jałówki hodowlane – żywienie, pielęgnacja i chów

dobre rozwiązanie także dla gospodarstw, które przekroczyły kwotę mleczną. Wybór Żeby stać się właścicielem jałówek jak najlepszych pod względem genetycznym można je importować z zagranicy, zakupić od polskich producentów lub wykorzystać te rodzące się we własnym gospodarstwie. Ten ostatni sposób jest najtańszy. Niestety odchowywanie swoich cieląt jest

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

liczby ryb w zbiorniku będzie nastręczać mu dużych trudności. Z tego względu właściciele stawów hodowlanych coraz częściej posługują się kontrolowanymi metodami rozmnażania – dotyczy to (...) okresie wylęg odławia się do stawu przesadkowego. Zabiega ten zaleca się przeprowadzać z wykorzystaniem odłówek – skrzynek, umieszczanych za odpływem wody, bądź kasarków z gazy.

Słownik pojęć
Rolnictwo samozaopatrzeniowe – małe gospodarstwa z szansą na rozwój!

Rolnictwo samozaopatrzeniowe to typ mało wydajnej produkcji rolnej, która nastawiona jest na zaspokojenie potrzeb żywnościowych właściciela gospodarstwa i jego rodziny. Charakteryzuje się niewielką produktywnością, ze względu na słabe wykorzystanie maszyn i używanie tradycyjnych metod uprawy, choć nadwyżki produktów mogą podlegać wymianie z innymi rolnikami lub być sprzedawane na rynku. Z tego powodu pojawiły się pewne niejasności co do różycy między rolnictwem samozaopa

Chwasty
Złocień polny - opis, występowanie, zdjęcia i zwalczanie

dawce 600 gram na litr, substancja znajduje się na przykład w preparacie Duplosab DP 600.   Wykorzystanie Niemal wszystkie odmiany złocienia, w tym odmiana polna, mają właściwości odstraszające owady. W jego kwiatostanach znajdują się stężone substancje, które na wiele insektów działają trująco, a które są

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny motylkowe. Po pierwsze, mają właściwości fitosanitarne, oczyszczają pole z niepożądanych substancji, np. po jęczmieniu. Wpływając dodatnio na (...) podstawie dwóch założeń. Skoro pierwsza dawka to około 50% niezbędnej ilości azotu, jej wykorzystanie będzie modyfikowane przez czynniki pogodowe i uprawowe. O dokładnym ustaleniu terminu

Rośliny lecznicze
Bieluń dziędzierzawa – efektywnie walczymy z diabelskim zielem!

w granicach od 0,5 do 1,5 kilograma na hektar.   Wykorzystanie W medycynie ludowej wykorzystanie bielunia dziędzierzawy było ograniczone, ze względu na jego toksyczne i trujące właściwości. Ludowe nazwy rośliny wskazują na to, że bano się go, więc nie mógł znaleźć zastosowania jako surowiec, traktowany

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

ma wyraźny niedobór związków próchniczo-ilastych. W porównaniu z innymi podtypami, gleby rdzawe właściwe, charakteryzują się największa zawartością zasad (nawet 30%) ale ich odczyn i tak (...) naturalną roślinnością na glebach tego typu są lasy mieszane. Przystosowanie do wykorzystania w rolnictwie Z rolniczego punktu widzenia gleby rdzawe nie

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

zjawisko osuszania ziem jest jak najbardziej naturalnym procesem, który nie zmniejsza możliwości wykorzystania i żyzności gleb, jedynie zmienia ich strukturę i sposób uprawiania. Są to (...) do typu murszowego można zdecydować jedynie poprzez analizę jej profilu, gdyż ma wiele właściwości typowych dla gleb torfowych. Podtypy Ziemie murszowe

Gleby
Sprawdzamy odczyn gleby i podpowiadamy sposoby pielęgnacji gruntów

ważne w czasie prowadzenia upraw. Odczyn to jedna z najbardziej istotnych właściwości gleby. Nie jest to wartość stała, ciągle zmienia się pod wpływem bardzo (...) gleby nie jest proste, ale jest działaniem koniecznym, jeśli chcemy zmaksymalizować plony i wykorzystać potencjał ziemi. W tym celu możemy wykorzystać metody elektrometryczne bądź kolorymetryczne.

Pszczoły
Miód rzepakowy - powszechna odmiana charakterystycznego, bardzo jasnego miodu

tylko olej i materiał paszowy, ale również wartościowy miód rzepakowy. Podpowiadamy, jakie są właściwości i zastosowanie tej niezwykle popularnej w naszym kraju odmiany miodu. Pożytek rzepakowy Rzepak ozimy stanowi najważniejszy wiosenny pożytek w Polsce. Maksymalne wykorzystanie kwitnącego rzepaku do produkcji miodu nie jest jednak dla pszczelarza łatwym

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

jary może być użytkowany w dwóch kierunkach: paszowym oraz browarnym. Najważniejszym sposobem wykorzystania ziarna jęczmienia w przemyśle spożywczym jest produkcja słodu. Niezbędny jest on do (...) wynosi wówczas nawet 20%. Zabiegi uprawowe Wybór i wykonanie właściwych zabiegów uprawowych zależy od rodzaju przedplonu o terminu jego zejścia z

Kury nieśne
Kura karmazyn (rhode island red) - popularna rasa kury domowej o ciemnobrązowym upierzeniu

jasno- do ciemnobrązowego. Żywienie niosek Aby w pełni wykorzystać potencjał karmazynów jako niosek, należy prawidłowo zbilansować ich dietę. W chowie przydomowym (...) wilgotności odchodów, a to z kolei utrudnia utrzymywanie wilgotności powietrza w kurniku na właściwym poziomie. Aby zminimalizować niekorzystne skutki skarmiania nasion bobiku czy grochu, zaleca

Zioła
Nasiona bazylii - o czym należy pamiętać przed zakupem?

do jej uprawy. Bazylia pospolita należy do najstarszych roślin przyprawowych o leczniczych właściwościach. Cała roślina wydziela charakterystyczny korzenno-cynamonowy zapach. To roślina miododajna, z tego powodu (...) ziemię przy szyjkach korzeniowych. Optymalna rozstawa wynosi 20-25 x 40 cm. Dla lepszego wykorzystania ziemi można zastosować współrzędną uprawę bazylii, wysiewając przed jej wysadzeniem sałatę

Żurawina
Sadzonki żurawiny - co trzeba o nich wiedzieć? Podpowiadamy!

posadzeniem sadzonek żurawiny bardzo ważne jest dokładne odchwaszczenie stanowiska i doprowadzenie gleby do właściwego odczynu, na poziomie 3,5-4 pH. W tym celu zaleca się nałożenie 20-25-centymetrowej (...) Żurawina bardzo łatwo korzeni się również z pędów pociętych na kawałki, co można wykorzystać szczególnie na małych plantacjach przy braku dostatecznej liczby sadzonek. Zaleca się

Rośliny lecznicze
Pokrzywy zwyczajnej dwa oblicza: zioło i uciążliwy chwast w jednym

i na podwórkach, gdzie jest niepożądana głównie ze względu na swoje parzące właściwości. Najczęściej można ją zauważyć w roślinach okopowych, strączkowych i w warzywach, w (...) go używać jeszcze przed pojawieniem się wschodów aż do zbiorów.          Wykorzystanie Od wieków pokrzywa zwyczajna jest traktowana jako wartościowa roślina

Koniczyna
Poznaj lecznicze właściwości i zastosowanie różnych gatunków koniczyny

względu na różnorodność morfologiczną i fizjologiczna posiadają różne gospodarcze przydatności. Wykorzystanie Koniczyny uprawia się głównie na pasze objętościowe, na zielonki i (...) być podsuszona do minimum 35 % suchej masy. Młoda lub mokra koniczyna posiada właściwości wzdymające, a czasem rozwalniające! Koniczyny znane są z doskonałych

Fasola
Kiedy siać fasolę? Poznaj najważniejsze zasady dotyczące siewu fasoli szparagowej

z najważniejszych roślin uprawianych na świecie. W okresie letnim ze względu na swoje właściwości odżywcze jest składnikiem naszej codziennej diety. Ma wiele odmian, o żółtych, (...) i ich powolnym przejrzewaniem. Po zbiorze wczesnych warzyw wolne miejsca można wykorzystać pod kolejną uprawę. Zaleca się sukcesywne wysiewanie nasion co 7-10-14 dni

Konie
Konie zimnokrwiste – najczęściej hodowane rasy w Polsce

się trzy rasy, które różnią się znacznie budową i pokrojem oraz specyficznymi właściwościami fizjologicznymi organizmu. Konie reprezentują rasy gorącokrwiste, zimnokrwiste oraz rasy prymitywne. (...) rzeźnym. Należą do ras wcześnie dojrzewających, posiadają szybkie tempo wzrostu i dobre wskaźniki wykorzystania paszy oraz plenności. Ogiery w kłębie osiągają 155 cm i 200

Uprawa
Nawozy do iglaków - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

się do warunków naszego klimatu, mają atrakcyjny wygląd przez cały rok. Jednak by w pełni wykorzystać potencjał jaki drzemie w tych roślinach, trzeba zapewnić im odpowiednie nawożenie. Liczne preparaty oferowane przez producentów pomogą nam zadbać o właściwe dożywienie iglaków. Wybór nawozu musi być oparty na zbilansowanym składzie. Najlepiej, gdy jest on

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

zahartować rośliny, ograniczając podlewanie i wietrząc. Dobra rozsada ma 2–3 wykształcone liście właściwe oraz 15–20 cm wysokości. Przed sadzeniem należy ją obficie podlać. Rośliny sadzi (...) jesienią, na początku października, lecz wskazane jest to w cieplejszych rejonach kraju, przy wykorzystaniu większych cebul. Zabiegi pielęgnacyjne Należy starannie odchwaszczać

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

pokarmu przez pisklęta. Należy unikać zbyt niskich temperatur, gdyż występuje wtedy gorsze wykorzystanie paszy. Warto zadbać by w pożywieniu znalazły się składniki poprawiające perystaltykę (włókno), (...) Należy pamiętać, aby wszelkie zmiany w paszy, zarówno jej składu jak i właściwości fizycznych, wprowadzać do żywienia stopniowo. Przewody pokarmowe  indyków muszą mieć czas

Brzoskwinie
Różnorodność odmian brzoskwiń. Jak wybrać najlepszą? Podpowiadamy!

do początku sierpnia. Ostatnie kwestie, to plenność i przeznaczenie, które właściwie się ze sobą łączą. Jeśli przeznaczeniem owoców ma być przetwórstwo, to oczywiście (...) Redhaven – owoce tej odmiany dobrze nadają się do bezpośredniego jedzenia i wykorzystania na przetwory. Plonów możemy spodziewać się rokrocznie od momentu wejścia drzewa

Rośliny lecznicze
Babka zwyczajna – chwast pastwisk i upraw wieloletnich

rolnikowi. Babka zwyczajna (Plantago major L.) znana była ze swoich właściwości leczniczych już w czasach starożytnych. Obok babki lancetowej, zasługuje na uwagę ze (...) przy tym uwagę, by liście były młode, zdrowe i niezakurzone. Zebrany surowiec można wykorzystać na wiele sposobów. Sporządza się z niego soki, nalewki, maści, a

Rośliny lecznicze
Bylica pospolita – zuchwały i długotrwały wróg naszych pól

mieć stuprocentową skuteczność. Nikosulfuron znajduje się w Arigo 51 WG, Elumis 105 OD czy Milagro Extra 6 OD.   Wykorzystanie Bylica pospolita ma właściwości bardzo podobne do innych bylic. Ma niewielkie działanie toksyczne, ale spożywana w małych ilościach nie powinna mieć przykrych skutków. Bywa wykorzystywana

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki