Płodozmian

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Płodozmian

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Zmianowanie to gospodarczo uzasadnione następstwo roślin uwzględniające ich wymagania i warunki przyrodnicze stanowiska. Może ono dotyczyć tylko jednego lub kilku pól w danym gospodarstwie. W sytuacji gdy zmianowanie lub następstwo roślin będzie rozplanowanie w czasie i przestrzeni, a więc określone na daną liczbę lat i dla konkretnych pól gospodarstwa, na których będą uprawiane kolejno zaplanowane rośliny, z których uzyskiwane będą coroczne plony wszystkich roślin, będzie to płodozmian.

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

kapusty. Endemicznie występuje na taszniku pospolitym lub gęsiówce piaskowej. Zarodniki potrafią zasiedlać glebę przez 4–5 lat. By zapobiec chorobie, należy przestrzegać płodozmianu i na polu porażonym przez grzyb nie uprawiać żadnych roślin kapustnych. Ponadto należy niszczyć w otoczeniu pola wszelkie rośliny żywicielskie z tej rodziny. Kiła kapusty częściej

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

nawozy mineralne, zwykle błędnie, z których i tak nierzadko wypłukiwane są składniki pokarmowe do głębszych, niedostępnych dla roślin warstw. Często wyjałowieniu sprzyja brak płodozmianu na danym stanowisku i powodowanie ujemnego bilansu nawożenia – tj. roślina pobiera z gleby więcej składników pokarmowych, niż wprowadzono wraz z nawożeniem. Wyjałowienie można

Słownik pojęć
Czy rolnictwo plantacyjne jest korzystne dla środowiska? Koniecznie sprawdź!

a w ostatnich latach w związku ze specjalizacją gospodarstw i koncentracją zbóż w strukturze zasiewów doszło do uproszczeń w agrotechnice i zamiast systemu płodozmianów zboża, coraz częściej jest ono uprawiane w zmianowaniu bądź w monokulturze. Efektem corocznej uprawy zbóż po sobie, zwłaszcza pszenicy, jest rozwój szeregu wspomnianych negatywnych zmian, które

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Poplony ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów podgórskich i części północnej kraju. Głównym celem uprawy poplonów ścierniskowych jest zapobieganie erozji wietrznej i wodnej. Ograniczają też przenikanie azotu do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie.

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

wadliwego. Odpowiedni odczyn gleby powinien wynosić 6-7. Nie nadaje się do uprawy na glebach ciężkich, bardzo lekkich, podmokłych, zlewnych i kwaśnych. Płodozmian – dobór przedplonu W Polskich warunkach soję najlepiej uprawiać po zbożach ozimych, jarych, kukurydzy lub w trzecim roku po okopowych na oborników. Jedynie na

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

roku 2013 zasiano na 2, 1 mln ha polskich pól (31, 4% wszystkich zbóż). Pszenica ozima ma największe wymagania glebowe i płodozmianowe spośród gatunków zbóż uprawianych w naszym kraju. Przoduje na kompleksach 1 (pszenny bardzo dobry) i 2 (pszenny dobry), dając obfity plon niezależnie od przebiegu warunków pogodowych.

Choroby warzyw
Choroby i szkodniki czosnku, czyli wszystko o kłopotliwych gościach w uprawie

oraz wirus żółtej karłowatości cebuli (Onion yellow dwarf virus, OYDV). Najczęściej porażany przez choroby jest czosnek prowadzony w uprawie monokulturowej. Brak płodozmianu powoduje gnicie ząbków, żółknięcie szczypioru czy zamieranie całej rośliny. Ponadto źle wykonywane zabiegi uprawowe lub ich brak nasilają występowanie szkodników. Częste błędy w uprawie czosnku, szczególnie

Rośliny lecznicze
Uprawa owsa – wyjaśniamy najważniejsze aspekty

dokonamy, korzystając z list zalecanych odmian (LZO) dla danego województwa, które znajdują się na stronie COBORU.   Uprawa – płodozmian i siew Owies możemy uprawiać po wielu gatunkach roślin, najlepiej jednak rośnie po ziemniaku i roślinach strączkowych drobnonasiennych, takich jak lucerna czy koniczyna. Złym

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

Pielęgnacja Wśród wszystkich gatunków zbóż jarych, jęczmień zachwaszcza się najsilniej. W przypadku masowego pojawienia się chwastów, z pomocą przychodzi stosowanie odpowiedniego płodozmianu. Roślinami, zmniejszającymi prawdopodobieństwo zachwaszczenia, są okopowe i chrzan. Dobre rezultaty dają zabiegi mechaniczne, np. bronowanie. Przeprowadza się je w 3 terminach: w fazie szpilkowania lub piórkowania,

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Groch jest bardzo ważną jadalną rośliną na świecie. W Polsce użytkowany jako roślina jadalna i pastewna. Spełnia bardzo ważną rolę w płodozmianie, ponieważ jest rośliną przerywającą częste następstwo zbóż po sobie. Jego nasiona odznaczają się dużą zawartością lizyny, która wpływa na wartość odżywczą białka. Aktualnie w Krajowym Rejestrze COBORU znajduje się 21 odmian grochu siewnego. Odmiany te przede wszystkim różnią się kolorem kwiatów, szybkością wzrostu, okresem kwitnienia oraz odpornością na szkodniki.

Rośliny pastewne
Uprawa grochu pastewnego (peluszki) – na nasiona, paszę i zieloną masę

powszechnie uprawiane rośliny, dlatego jego uprawa na nasiona oraz jego wysiew w międzyplonie są ważnym przerywnikiem uproszczonego zmianowania zbożowo-rzepakowego i sposobem na urozmaicenie płodozmianu. Groch pastewny (Pisum sativum subsp. arvense L.), nazywany też peluszką, grochem polnym czy błękitnopurpurowym, to roślina pastewna strączkowa powszechnie uprawiana w całej Polsce na nasiona, paszę i

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

przemysłowe. Można ją również uprawiać po mieszankach zbożowo-strączkowych oraz po trawach w uprawie polowej i po zbożach. Jednak należy pamiętać, że jeżeli w płodozmianie na glebach słabszych występują zboża to kukurydza powinna być uprawiana na oborniku i dodatkowo nawożona. Na kompleksie pszennym i żytnim bardzo dobrym stanowisko pod kukurydzę nie

Choroby roślin
Najczęstsze choroby kukurydzy - objawy i zwalczanie

powodować: żółtą karłowatość jęczmienia na kukurydzy, smugowatą mozaikę pszenicy na kukurydzy czy mozaikę kukurydzy. Rozwojowi chorobom można zapobiegać poprzez stosowanie prawidłowego płodozmianu, izolacje przestrzenną, wczesny siew i zbilansowane nawożenie. Ważne jest też używanie kwalifikowanego materiału siewnego oraz zwalczanie chwastów i szkodników, a także dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych.

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

gleby, który zakłóca pobieranie przez niego składników pokarmowych oraz naraża rośliny na porażenie przez choroby. W związku z tym jeżeli rzepak występuje w płodozmianach zbożowych, to należy często sprawdzać odczyn gleby. Jeżeli odczyn jest kwaśny, to wapnowanie najlepiej wykonać już pod przedplon dla rzepaku. Zastosowana dawka jest zależna od zwięzłości

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

suchych, dość powszechnie występuje na niżu oraz w niższych położeniach górskich. W uprawie polowej można użytkować ją przez 2-4 lata oraz wykorzystywać w płodozmianie jako roślinę przeciwerozyjną na polach za bardzo nachylonych i zakamienionych. W związku z tym, można uprawiać ją w mieszankach z trawami, aby zapobiegać procesowi erozji.

Rośliny lecznicze
Kąkol polny - opis, zdjęcia i skuteczne zwalczanie

litrów na powierzchnię hektara. W profilaktyce najważniejsze jest dokładne sprawdzanie i czyszczenie materiału siewnego, wybieranie z niego nasion kąkoli. Dodatkowo odpowiedni płodozmian powinien zatrzymać rozrastanie się chwastu w życie. Stosowanie orki pożniwnej może zniszczyć wschodzące jesienne siewki, dzięki czemu w kolejnym sezonie roślin będzie zdecydowanie mniej.

Chwasty
Ostrożeń polny - charakterystyka, szkodliwość i zwalczanie

wysianiem. Pomóc mogą podorywki połączone z częstym bronowaniem, dzięki czemu roślina nie rozwinie się do poziomu, w którym wytwarzane są nasiona. Zachowanie rozważnego płodozmianu powinno zmniejszyć znacznie występowanie ostrożenia polnego w uprawie. Wykorzystanie W tradycyjnej medycynie ludowej ostrożeń polny wykorzystywany był w leczeniu żylaków – z

Rośliny lecznicze
Żywokost lekarski - opis, zdjęcia, właściwości i zwalczanie w uprawach

liczba chwastów przekracza pięcioprocentowy próg szkodliwości. Przed przystąpieniem do oprysków chemicznych należy wykorzystać wszystkie dostępne możliwości naturalnej ochrony plantacji. Jedną z nich jest płodozmian. Aby zmniejszyć szkody, należy sadzić bulwy w odpowiednio dużej odległości. W przypadku żywokostu lekarskiego dobrym pomysłem będzie niszczenie wschodów w międzyrzędziach, ale sposób ten przynosi skutki

Rośliny lecznicze
Cebula siedmiolatka - siew, uprawa, stanowisko i pielęgnacja

Ameryce nazywana jest zieloną cebulką. Ta wieloletnia roślina uprawiana jest na jednym miejscu przez 3–4 lata. Planując uprawę siedmiolatki, należy wykluczyć ją z płodozmianu. W Azji częściej uprawia się ją jako jednoroczne lub dwuletnie warzywo. Siedmiolatka nie zawiązuje zgrubiałych cebul, tworzy kępki, wyglądem bardziej przypomina pora. Dorasta do

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

Cebula może być uprawiana na tym samym stanowisku przez kilka lat, lecz stwarza to niebezpieczeństwo wystąpienia chorób i szkodników. Ponadto brak płodozmianu sprzyja rozwojowi wielu chwastów, które ciężko później zwalczyć. Zalecane jest zatem odpowiednie zmianowanie i uprawianie cebulowych po sobie nie częściej niż co 3–4 lata. Dobrym przedplonem

Chwasty
Świerzbnica polna – opis, występowanie i zwalczanie

naturalne sposoby. Przede wszystkim powinno w tym pomóc prowadzenie odpowiedniej i zrównoważonej gospodarki. Pierwszym działaniem po pojawieniu się świerzbnicy na polu jest wprowadzenie płodozmianu – na tym stanowisku na zmianę zaprowadzamy plantację ziemniaków lub innych roślin okopowych i zielonych ugorów. Co więcej, chwast powinien wyginąć po zabiegu nawożenia mineralnego. W

Fasola
Uprawa fasoli szparagowej – niekłopotliwego i zdrowego warzywa

to zmieniki oraz strąkowiec fasolowy. W celu zapobiegania agrofagom i zwalczania ich należy wykonywać opryski preparatami zgodnie z zaleceniami podanymi w aktualnym programie ochrony. Ponadto właściwa agrotechnika oraz płodozmian zmniejszają występowanie chorób i szkodników. Bogatą ofertę nasion fasoli do siewu znajdziesz tutaj Autor:

Choroby warzyw
Antraknoza – ekspansywna choroba wielu roślin. Objawy i zwalczanie

nasion. Sadzeniaki ziemniaków trzeba zaprawić fungicydami przeznaczonymi do zwalczania rizokotoniozy, ponieważ środki te z powodzeniem niszczą grzyba odpowiedzialnego za antraknozę. Należy również prowadzić płodozmian, unikać wysiewania roślin po sobie bądź po innych roślinach nieodpornych na choroby grzybicze. Ze względu na to, że grzyb najczęściej znajduje się w glebie,

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

można ograniczyć poprzez przestrzeganie norm wysiewu i zachowaniu odpowiedniej odległości miedzy warzywami. Dobrym pomysłem na ochronę roślin przed pojawieniem się mącznika jest prowadzenie płodozmianu, dzięki czemu zarodniki nie będą miały możliwości rozwoju. Również wysiewanie i sadzenie roślin na odpowiedniej głębokości jest koniecznością – zarodniki zimują w glebie nieco głębiej, z

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

bardzo dokładne sprawdzenie i wyczyszczenie materiału siewnego bezpośrednio przed wysianiem. Odpowiednio prowadzona gospodarka – przestrzeganie wszystkich ważnych zasad, stosowanie dobrze rozłożonego obornika i płodozmianu – powinna znacząco ograniczyć ryzyko zachwaszczenia plantacji zboża miotłą. Jest to chwast, który pojawia się głównie na stanowiskach o obniżonej zawartości wapnia – jesienne zabiegi wapnowania

Choroby warzyw
Werticilioza poraża liście! Oto wskazówki jak rozpoznać i zwalczyć tę chorobę

wymierania całej plantacji. Zapobieganie Aby zapobiec werticiliozie należy zmniejszyć nawożenie mineralne – zwłaszcza azotem. Należy również pamiętać o systemie płodozmianowym – roślin narażonych na zachorowanie nie sadzimy po sobie samych, ani po jęczmieniu, lucernie, ziemniakach, pomidorach i papryce. Odstęp czasowy między nimi powinien wynosić około czterech

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

pól rolnych. Gleba na poletkach leśnych wymaga specjalnych zabiegów agrotechnicznych oraz nawożenia, ponieważ najczęściej nie należy do jakościowo dobrych. Ważnym zabiegiem jest zastosowanie płodozmianu. Dziki muszą mieć dostęp do paszy przez cały rok. Największe szkody na polach wyrządzają od wiosny do lata. Najczęściej na poletkach wysiewa się ziemniaki, kukurydzę i

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

proces degradacji gleby, który od kilku wieków silnie przyspieszany jest przez działalność człowieka. Głównie wywoływany jest przez nieprawidłową agrotechnikę, stosowanie ciężkich maszyn, brak płodozmianu roślin, niszczenie okrywy roślinnej czy pozbawienie materii organicznej i pogarszanie jej struktury. Erozja powoduje znaczne obniżenie żyzności i jakości gleby, ograniczenie bioróżnorodności, a nawet jej utratę.

Choroby roślin
Głownia kukurydzy – częsta choroba porażająca kukurydzę w upalne lata

uprzednio zaprawione fungicydami. Na polu, na którym wystąpiły objawy głowni, nie powinno się uprawiać kukurydzy przez co najmniej 4 lata, dlatego ważny jest płodozmian, który ograniczy występowanie chorób grzybowych. Zaleca się również zwalczanie szkodników, które mogą uszkadzać tkankę roślin i sprzyjać porażeniom grzybowym, m.in. ploniarki zbożówki. Można także, w celu

Rośliny pastewne
Marchew pastewna – doskonała roślina paszowa dla młodych zwierząt

pierwszym roku marchew wytwarza korzeń spichrzowy, z którego w drugim roku wyrasta owocujący pęd kwiatostanowy długości dochodzącej do 1,5 m. Wymagania, płodozmian, uprawa Marchew pastewna ma małe wymagania uprawowe, dobrze więc rośnie w naszych warunkach klimatycznych. Niestety gorzej znosi niskie temperatury panujące jesienią i wczesną wiosną,

Choroby roślin
Pleśń śniegowa atakuje zboża! Sprawdź, jak chronić uprawy

rośliny są wówczas osłabione i bardziej podatne. Warto przed siewem zaprawiać ziarniaki przeciwko chorobom grzybowym. Pomóc może również prawidłowe zmianowanie. Zaobserwowano pozytywny wpływ płodozmianu zbóż z roślinami strączkowymi. W przypadku możliwości wystąpienia porażenia nie powinno się uprawiać zbóż po sobie! Autor: , inż. ogrodnictwa

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie jagody kamczackiej – ważny zabieg pielęgnacyjny

istotne w uprawie jagody kamczackiej jest prawidłowe przygotowanie gleby przed założeniem plantacji. Przed sadzeniem krzewów stosujemy nawozy organiczne (wieloletnia uprawa tej rośliny ogranicza płodozmian) – obornik w dawce nie większej niż 40 t/ha. Średnio dawka obornika 30 t/ha uzupełnia glebę w 150 kg azotu, 90 kg fosforu, 210 kg potasu,

Chwasty
Trujący dla bydła mlecz polny – nie pomylmy go z mniszkiem lekarskim!

na użytki zielone. Profilaktyczne działanie polega na dbaniu o czystość materiału siewnego, niszczeniu wschodów mlecza w zasiewach i ścierniskach, stosowaniu odpowiedniego płodozmianu, podorywce ściernisk, a później bronowaniu połączonemu z głębszą orką na zimę. Gdy zachodzi potrzeba użycia preparatów chwastobójczych, można zastosować herbicydy doglebowo lub w postaci oprysków. Najskuteczniejsze

Rośliny lecznicze
Natrętny powój polny. Prezentujemy sposoby walki z tym chwastem!

dlatego tym ważniejsze są działania ochronne, które powinny polegać przede wszystkim na: dbaniu o czystość materiału siewnego, używaniu dobrze rozłożonego obornika, wprowadzeniu do płodozmianu wieloletnich roślin pastewnych, np. koniczyny. Ważne przy tym, by nie uprawiać warzyw okopowych, ponieważ tego typu uprawy nie sprzyjają zwalczaniu chwastu, a wręcz pobudzają powój do

Rośliny lecznicze
Pszonak drobnokwiatowy – niezbyt urodziwy chwast preferujący ugory i zaniedbane pola

u nich zaburzenia układu pokarmowego. Zwalczanie Zwalczanie pszonaka drobnokwiatowego powinno się zacząć od działań profilaktycznych polegających na stosowaniu prawidłowego płodozmianu, pielęgnacji mechanicznej, dbaniu o czystość materiału siewnego i bronowaniu podrywek pożniwnych. Gdy te czynności zawiodą, wówczas możemy sięgnąć po środki chemiczne. Dla pszonaka nie zostały opracowane

Chwasty
Rdest ziemnowodny adaptuje się do każdych warunków. Dobrze mu w wodzie i na lądzie!

rdest i chroniącą zasiewy jest zamiana stosunków wody w podglebiu i drenaż. Ważne także, byśmy pamiętali o starannej pożniwnej uprawie roli, wprowadzeniu do płodozmianu często skaszanych wieloletnich roślin pastewnych (np. koniczyny, lucerny, komonicy) i uprawianiu warzyw okopowych. Spośród herbicydów skuteczne są te oparte na glifosacie amonowym. Środki typu

Rośliny pastewne
Życica westerwoldzka (rajgras holenderski) ‒ wyśmienita trawa paszowa!

Przy usuwaniu rajgrasu pomocne będą środki chemiczne, np. graminicydy typu: Trophy 768 EC, Perenal 104 EC. Oprócz tego powinno się stosować odpowiedni płodozmian, który będzie skutecznie ograniczał zachwaszczanie pola. Chemiczne środki ochrony roślin najskuteczniej zwalczają życicę we wczesnych fazach rozwoju. Zaniechanie odchwaszczenia jesiennego znacząco obniży plon.  

Rośliny pastewne
Życica wielokwiatowa ‒ trawa na międzyplon, pasze i pastwisko!

koniczyny. Przy usuwaniu rajgrasu pomocne będą środki chemiczne, np. graminicydy typu: Trophy 768 EC, Perenal 104 EC. Oprócz tego powinno stosować się odpowiedni płodozmian, który będzie skutecznie ograniczał zachwaszczanie pola. Chemiczne środki ochrony roślin najskuteczniej zwalczają życicę we wczesnych fazach rozwoju. Zwłoka lub zaniechanie odchwaszczenia jesiennego znacząco obniży plon.

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

to roślina fitosanitarna, która przerywa uprawę zbóż po sobie. Zmniejsza niebezpieczeństwo występowania chorób i szkodników, ogranicza występowanie kompleksu chorób podsuszkowych, będących efektem niewłaściwego płodozmianu. Uprawa roli Najczęściej zalecanymi zabiegami przygotowującym rolę do wysiewu gorczycy białej jest podorywka (12‒15 cm) i czynności przyspieszające osiadanie gleby (wał Campbella

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

kontynuować w okresie wiosnę. Najpospolitsza choroba żyta to fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, którą trudno wyeliminować przy użyciu zabiegów fungicydowych. To jedna z chorób płodozmianowych, pojawiająca się w monokulturze zbożowej. Ponadto, poważny problem w łanie żyta stanowią: rdza brunatna i rizoktonioza zbóż. Zbiór Zbiór ziarna odbywa się

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

szkodników zagrażających uprawom pszenżyta ozimego można zaliczyć lednicę zbożową, miniarki, mszyce i żółwinka zbożowego. Ważne przy ochronie upraw przed szkodnikami jest prowadzenie prawidłowego płodozmianu, używanie rekomendowanych odmian, poprawna agrotechnika oraz wykorzystywanie organizmów pożytecznych takich, jak ptaki czy płazy. Insektycydy należy stosować zgodnie z Zaleceniami Ochrony Roślin wtedy, gdy zostanie przekroczony

Słownik pojęć
Rolnictwo zrównoważone – gospodarowanie przyjazne środowisku. Sprawdź, na czym to polega!

jeden hektar; Posiadać plan działalności rolnośrodowiskowej; Posiadać aktualną analizę gleby; Stosować prawidłowy dobór i następstwo roślin w płodozmianie; Każdego roku opracowywać i przestrzegać planu nawozowego, przy czym maksymalna roczna dawka azotu pochodzącego z nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych lub nawozów organiczno-mineralnych nie może

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

zwróceniem szczególnej uwagi na niechemiczne sposoby dbania o uprawę. W praktyce polega to na tym, że na samym początku należy zadbać o racjonalny płodozmian i wybór odpowiedniego stanowiska, które nie będzie narażone na zbytnie przemaczanie gruntu, sprzyjające rozmnażaniu grzybów. Ponadto uprawa ziemniaka powinna być zmianowana z roślinami motylkowatymi, z trawami,

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

szkodliwych substancji w kłosie po porażeniu chorobą. Profilaktyka musi obejmować wieloaspektowe działania zgodne z zasadą integrowanej uprawy roślin. Najważniejszą czynnością jest stosowaniu właściwego płodozmianu, polegające na ograniczaniu nadmiernego udziału zbóż w zasiewach oraz zachowaniu przerwy w uprawie pszenicy i jęczmienia. Ponadto należy zadbać o podorywkę i głęboką orkę

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

i podstawę źdźbła pszenicy ozimej oraz jarej. Prowadzi do redukcji plonu nawet o 60%. Podstawą do zwalczania zgorzeli podstawy źdźbła jest prawidłowe zmianowanie, płodozmian, wykonywanie głębokiej orki i wczesnej podorywki oraz stosowanie obornika. Niskie temperatury powstrzymują rozwój grzyba, w związku z tym uzasadniony jest późny termin siewu pszenicy na polach,

Chwasty
Gorczyca polna - trujący chwast, który trzeba zwalczać

być rośliną żywicielską dla różnych chorób i szkodników. Gorczycę polną zwalcza się przede wszystkim poprzez dbanie o czystość materiału siewnego. Na zachwaszczonych polach należy też wykonywać podorywkę i bronowanie. Do płodozmianu można wprowadzać zboża ozime, a w ostateczności należy zastosować chemiczną ochronę. Autor: mgr inż.

Chwasty
Owies głuchy - chwast czy pożyteczny mieszaniec? Poznaj i sam zdecyduj!

się w środkowej i południowo-zachodniej części kraju. Najlepiej rośnie na glebach wapiennych, gliniastych i podmokłych. Zwalczanie Do zwalczania owsa głuchego można stosować odpowiedni płodozmian, który ma na celu odchwaszczenie gleby. Należy też dokładnie czyścić materiał siewny i stosować ochronę chemiczną. Autor: mgr inż.

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki