Płodozmiany intensywne

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Płodozmiany intensywne

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Zmianowanie to gospodarczo uzasadnione następstwo roślin uwzględniające ich wymagania i warunki przyrodnicze stanowiska. Może ono dotyczyć tylko jednego lub kilku pól w danym gospodarstwie. W sytuacji gdy zmianowanie lub następstwo roślin będzie rozplanowanie w czasie i przestrzeni, a więc określone na daną liczbę lat i dla konkretnych pól gospodarstwa, na których będą uprawiane kolejno zaplanowane rośliny, z których uzyskiwane będą coroczne plony wszystkich roślin, będzie to płodozmian.

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

pokarmowych, niż wprowadzono wraz z nawożeniem. Wyjałowienie można porównać do zmęczenia gleby, czyli załamania jej równowagi biologicznej. Zjawisku sprzyjają wyżej wspomniany brak płodozmianu i zbyt intensywne nawożenie mineralne. Jeśli jeden gatunek jest uprawiany na danym stanowisku przez kilka lat, gleba traci całkowitą wartość. Proces jej zmęczenia określa się od

Słownik pojęć
Czy rolnictwo plantacyjne jest korzystne dla środowiska? Koniecznie sprawdź!

z nich do wniosku, że płodozmian nie jest uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia. Według obowiązujących przepisów jedynie w rolnictwie ekologicznym i zrównoważonym płodozmian jest obowiązkowy. Natomiast w polskim rolnictwie intensywnym stosuje się zmianowanie uproszczone, a w skrajnych przypadkach monokulturę i z tego powodu pojęcie rolnictwa plantacyjnego, które kiedyś kojarzone było z

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

mogą wynosić nawet 15 %, w porównaniu do uprawy po innych przedplonach. Płodozmian zbożowy sprzyja kompensacji chwastów charakterystycznych dla upraw w monokulturze. Problematyczne staje się (...) potasem i magnezem. Od fazy strzelania w źdźbło aż do kwitnienia pszenica bardzo intensywnie pobiera potas. W pełni dojrzewania roślina może wydalać potas do środowiska.

Choroby warzyw
Uwaga na zarazę ziemniaka – szybko rozwijającą się chorobę wegetacyjną i przechowalniczą!

polega to na tym, że na samym początku należy zadbać o racjonalny płodozmian i wybór odpowiedniego stanowiska, które nie będzie narażone na zbytnie przemaczanie gruntu, (...) dni. Dla pełnej ochrony najlepiej zrobić minimum 6 zabiegów w gospodarstwach nastawionych na intensywną produkcję, a w tych ukierunkowanych na jakość i ochronę środowiska od

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

Polsce użytkowany jako roślina jadalna i pastewna. Spełnia bardzo ważną rolę w płodozmianie, ponieważ jest rośliną przerywającą częste następstwo zbóż po sobie. Jego nasiona odznaczają (...) wodne i świetlne Groch jest rośliną strączkową niewymagającą dużych ilości wody. Intensywność pobierania wody jest uzależniona od budowy okrywy nasiennej i od składu

Choroby roślin
Głownia kukurydzy – częsta choroba porażająca kukurydzę w upalne lata

plonu ziarna kukurydzy. Rozwojowi jej sprzyjają upalne lata i susze poprzedzone dość intensywnymi opadami. Objawy i szkodliwość Czynnikiem chorobotwórczym jest grzyb (...) nie powinno się uprawiać kukurydzy przez co najmniej 4 lata, dlatego ważny jest płodozmian, który ograniczy występowanie chorób grzybowych. Zaleca się również zwalczanie szkodników, które

Zabiegi agrotechniczne
Uprawa bezorkowa (bezpłużna) – przedstawiamy wszystkie za i przeciw

bezpłużna to zastąpienie orki gruberami i siew bezpośredni – polecana jest szczególnie w płodozmianach uproszczonych z przewagę zbóż, na terenach pagórkowatych, a także przy niskich i nierównomiernie (...) o sztywnych zębach, brony talerzowe i wirnikowe, spulchniacze lub inne maszyny uprawowe, które umożliwiają intensywne, lecz płytkie mieszanie odbywające się zaraz po zbiorze roślin, dzięki czemu

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

jedynie wykonać uproszczony zespół uprawek. Należy pamiętać, że w przypadku intensywnej produkcji rolnej nie należy uprawiać rzepaku po roślinach motylkowatych bądź strączkowych, ponieważ (...) rośliny na porażenie przez choroby. W związku z tym jeżeli rzepak występuje w płodozmianach zbożowych, to należy często sprawdzać odczyn gleby. Jeżeli odczyn jest kwaśny,

Rośliny pastewne
Esparceta siewna - opis, uprawa i zastosowanie

W uprawie polowej można użytkować ją przez 2-4 lata oraz wykorzystywać w płodozmianie jako roślinę przeciwerozyjną na polach za bardzo nachylonych i zakamienionych. W związku (...) jest na glebach mocniejszych np. czarnoziemach to wykazuje mniejszą trwałość. Espraceta intensywnie rozwija się przy dobowej temperaturze przekraczającej 5°C, a ze względu na

Rośliny lecznicze
Cebula siedmiolatka - siew, uprawa, stanowisko i pielęgnacja

jednym miejscu przez 3–4 lata. Planując uprawę siedmiolatki, należy wykluczyć ją z płodozmianu. W Azji częściej uprawia się ją jako jednoroczne lub dwuletnie warzywo. (...) dzieląc na trzy lub cztery dawki. Uważa się jednak, że siedmiolatka nie wymaga intensywnego nawożenia. Uprawa Siedmiolatkę zwykle uprawia się z

Gleby
Czym jest erozja gleby? Wyjaśniamy przebieg procesu i typy erozji

1. e. słaba 2. e. umiarkowana 3. e. intensywna 4. e. silna 5. e. bardzo silna (...) przez działalność człowieka. Głównie wywoływany jest przez nieprawidłową agrotechnikę, stosowanie ciężkich maszyn, brak płodozmianu roślin, niszczenie okrywy roślinnej czy pozbawienie materii organicznej i pogarszanie jej

Gorczyca
Gorczyca na poplon – szybko wschodząca, doskonała roślina fitosanitarna!

występowania chorób i szkodników, ogranicza występowanie kompleksu chorób podsuszkowych, będących efektem niewłaściwego płodozmianu. Uprawa roli Najczęściej zalecanymi zabiegami przygotowującym rolę do (...) i 30 kg P2O5/ha wysianych bezpośrednio w ścierń. Nawozy azotowe, w zależności od intensywności nawożenia rośliny przedplonowej, aplikuje się przedsiewnie w ilościach: 50 kg N/

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

wodę i składniki pokarmowe oraz potęguje wyleganie.  Rzadki wysiew sprawia, że zboże intensywnie się krzewi. W konsekwencji wrasta udział pędów niskich, płonnych, niezakończonych dojrzałym kłosem. (...) podstawy źdźbła, którą trudno wyeliminować przy użyciu zabiegów fungicydowych. To jedna z chorób płodozmianowych, pojawiająca się w monokulturze zbożowej. Ponadto, poważny problem w łanie żyta

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

ilości nasion w porównaniu z jego uprawą na ziarno. Dodatkowo należy stosować intensywne nawożenie azotem w celu uzyskania dużego plonu zielonki. Uprawa (...) ograniczających (lizyny i metioniny). Zabiegi pielęgnacyjne Przy zastosowaniu poprawnego płodozmianu łan żyta ma zdolności samoregulacji zachwaszczenia. Jednak przy jego uprawie w

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki