Podział gleb torfowych

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Podział gleb torfowych

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Poplony ścierniskowe nazywa się również międzyplonami ścierniskowymi. Wysiewane są w lecie po wcześnie schodzącej roślinie pochodzącej z plonu głównego, a zbierane się na jesieni tego samego roku. Międzyplony ścierniskowe w Polsce można uprawiać w wielu regionach, oprócz terenów podgórskich i części północnej kraju. Głównym celem uprawy poplonów ścierniskowych jest zapobieganie erozji wietrznej i wodnej. Ograniczają też przenikanie azotu do wód podziemnych i usuwają jego nadmiar w okresie jesiennym. Takie międzyplony dostarczają do gleby masę organiczną oraz przyczyniają się do lepszego, stabilnego plonowania roślin uwzględnionych w płodozmianie.

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

K2O/ha.  Na stanowiskach wymagających dostarczenia większych ilości nawozów potasowych można wysiać do 140 kg K2O/ha, jednak dawkę należy podzielić na dwie części. Pierwszą należy wysiać wiosną (50%), a drugą po zbiorze pierwszego pokosu. Jeżeli gleby są średnio zasobne w potas i fosfor to można zastosować 80 kg P2O5/ha oraz 80 kg

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

produkcji wszystkich zbóż. Średni plon tego gatunku wyniósł nieco ponad 30 dt/ha. Żyto pozostaje nieodzownym elementem polskich pól. Wynika to z wysokiego udziału gleb lekkich, słabych o małej pojemności wodnej. Oprócz tego gatunek ten ma znacznie niższe wymagania siedliskowe w stosunku do innych zbóż. Charakteryzuje go większa odporność na zakwaszenie

Owies
Nawożenie owsa. Wyjaśniamy kluczowe zagadnienia

przedplonów zbożowych, które pozostawiają po sobie słabe stanowisko, można dostarczyć do gleby w jednej dawce przedsiewnej 60-90 kg N/ha. Na glebach łatwo przepuszczalnych, w których może dochodzić do wymywania azotu należy dawkę podzielić na przedsiewną i pogłówną (faza drugiego międzywęźla lub strzelania w źdźbło). Przy stosowaniu azotu w terminie

Gleby
Kompleks sorpcyjny gleby. Wyjaśniamy pojęcie i omawiamy jego wpływ na uprawę

mniej trwałe. Na mineralną część składają się rozdrobnione pierwotne minerały i wtórne minerały ilaste, które możemy podzielić na 3 grupy: kaolinitową, montmorylonitową i illitową. Największą pojemność sorpcyjną, czyli całkowitą ilość kationów zatrzymaną przez 100 g gleby, wykazuje grupa montmorylonitowa, najmniejszą zaś kaolinitowa. W suchych, piaszczystych glebach w kompleksie sorpcyjnym

Uprawa
Uprawa chmielu w Polsce - wszystko, co trzeba o niej wiedzieć!

i przyorane z rozłożonym obornikiem do 40 t/ha (można podzielić na dwie dawki). Jesienią wykonujemy głęboką orkę, do 50 cm głębokości, która pozwoli na bezproblemowy rozrost korzeni. Przed tym zabiegiem wykonać można nawożenie, szczególnie fosforem i potasem odpowiednio do zasobności gleby i nawożenie magnezowe, jeśli w 100 g gleby

Rośliny pastewne
Jak prawidłowo uprawiać lucernę? Odpowiadamy!

Wielkości dawek nawożenia fosforowego i potasowego zależą przede wszystkim od zasobności gleb w powyższe składniki. Przy pełnym użytkowaniu lucerny w danym roku zaleca się (...) nawozy fosforowe aplikuje się tak jak dla siewu czystego. Nawożenie potasowe wymaga nowych podziałów dawek na tyle, ile pokosów przewiduje rolnik w swoim gospodarstwie.  Ważne,

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

to głębokość siewu powinna być zwiększona do 5-6 cm. Jeżeli dodatkowo wilgotność gleby jest niewielka to po wysiewie należy zwałować pole. Nawożenie (...) wysiew 30 kg N/kg, jako dawkę startową. Większą dawkę (60 kg N/ha) można podzielić na przedsiewną (30 kg N/ha) i uzupełniającą (30 kg N/ha), stosowaną

Jabłonie
Jak wybrać najlepsze sadzonki jabłoni? Odpowiadamy!

glebach piaszczystych, a nawet na glebach V klasy. Zaleca się sadzić drzewa na nasłonecznionych stanowiskach, dzięki czemu owoce będą szybciej dojrzewać. Jabłoń jest najbardziej odpornym na mróz drzewem wśród wszystkich drzew owocowych, jednak niektóre odmiany mogą być uprawiane jedynie w cieplejszych rejonach kraju. Można podzielić jabłonie na odmiany wytrzymałe

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

Odmiany samokończące najgorzej rosną na glebach lekkich i torfowych, za to najlepsze plony obserwuje się na glebach ciężkich i próchnicznych. Zmianowanie i nawożenie Pomidor najlepiej rośnie (...) na 3 części. Dawki fosforu i potasu również można podzielić, ale zaleca się podanie ich całościowo

Zabiegi agrotechniczne
Bronowanie w pigułce: kiedy, jak i czym?

parowaniem. Dodatkowo zasypuje bruzdki redliczne oraz miesza nawozy mineralne bądź herbicydy z glebą. Bronowanie na polach nieobsianych wykonuje się skośnie do kierunku orki. (...) zęby, które mogą mieć różny kształt, długość i grubość. Brony uprawowe ramowe można podzielić na bierne (lekkie, średnie i ciężkie) oraz aktywne. Standardowa głębokość bronowania

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

liczbę kłosów. Odmiany Żyto zwyczajne można podzielić na trzy grupy odmian rolniczych: populacyjne, heterozyjne (mieszańcowe) i syntetyczne. Odmiany heterozyjne wyróżniają się wyższym plonem ziarna w porównaniu z odmianami populacyjnymi, ponieważ lepiej się krzewią. Jednak mają większe wymagania glebowe i są mniej tolerancyjne na zakwaszenie gleby niż odmiany

Cebula
Sadzenie, uprawa i wymagania cebuli z dymki

wymogi dotyczące gleby. Najlepsze do uprawy są czarnoziemne, brunatnoziemne oraz wapniowcowe gleby o uregulowanych stosunkach wodnych. Pamiętajmy, że równie istotny jest odczyn – dla gleb mineralnych pH=6,5–7,0, dla torfowych 5,5–6,5. Ważna jest również temperatura panująca w przechowalni. Jednym z etapów uprawy dymki jest właśnie przechowywanie jej w przechowalniach. Cebula

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

odpowiedniej jakości. Dawka może być podzielona na dwie części. Pierwsza (2/3 dawki) może być stosowana w fazie pojawiania się liścia flagowego, a druga (1/3) na początku kłoszenia. Bardzo ważny jest odpowiedni dobór nawozów azotowych. Jako wiosenny starter można używać nitrofoski. Istotna jest również wysoka zasobność gleby w magnez, który

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

w roku 2013 wyniósł 34 dt/ha. Przedplon Najlepszym przedplonem dla jęczmienia browarnego są ziemniaki oraz burak. Pozostawiają glebę w dobrej kulturze, a silnie rozwijające się części podziemne spulchniają glebę. Ponadto, pobierają spore ilości azotu, co z punktu widzenia użytkowania piwowarskiego jęczmienia jest pozytywne. W przypadku typu pastewnego,

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

w którym roczna suma opadów wynosi od 400 do 500 mm. Temperatury w takim klimacie powinny wynosić latem średnio 25°C. W glebach tych dominuje proces humifikacji. Czarnoziemy można podzielić na dwa podtypy: czarnoziemy niezdegradowane i zdegradowane. Przede wszystkim nadają się one pod uprawę zbóż i kukurydzy, a także buraków.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

ich formy, należy zastosować przedsiewnie. Dodatkowo, nie ma tu potrzeby podziału dawek. Wiosenna aplikacja tych nawozów jest mniej plonotwórcza. Nawożenie mikroelementami,  takimi jak Mn, Cu oraz Zn, jest niezbędne w uprawie pszenicy ozimej. Niedobór manganu i cynku zanotowano dla gleb organicznych oraz lekkich, przepuszczalnych. Zwiększa się w warunkach nadmiernego

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

korzenie przybyszowe. Wrażliwa na uszkodzenia korzeni, słabo regeneruje części podziemne. Pęd główny jest prosty i (...) Papryka ma wysokie wymagania co do temperatury powietrza i gleby. Niewystarczające warunki powodują zakłócenia wzrostu, zmniejszenie (...) Nasiona wysiewa się punktowo do skrzynek wypełnionych substratem torfowym lub ziemią kompostową z torfem i

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

leśno-stepowych i leśno-łąkowych, glebach brunatnych, madach i w rędzinach. Wykazuje wysoką aktywność biologiczną, nadaje glebie najlepsze właściwości fizyczne. Jest adsorpcyjnie nasycona, wysycona kationami Ca2+. Próchnice półwodne i wodne próchnica murszowa próchnica torfowa próchnica gytiowa Próchnice półwodne i wodne tworzą się w

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

wykształcenie odpowiednio dużej liczby ziaren w kłosie. Nawożenie azotowe można wykonać na początku wegetacji roślin, a dawki można podzielić i drugą zastosować na początku fazy strzelania w źdźbło. Po rozpoczęciu wiosennej wegetacji do gleb zawierających niską zawartość magnezu można dostarczyć 60–80 kg MgO/ha. Pielęgnacja Żyto uprawiane w

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

siewną należy zapewnić odpowiednią przerwę, aby gleba mogła odleżeć. Zamiast tradycyjnej uprawy roli pod uprawę rzepaku, można stosować uproszczenia. Należy do nich system bezorkowy, który jednak nie gwarantuje właściwego rozwoju rozet rzepaku przed zimą. Optymalne dawki nawozów, stosowane pod rzepak, uzależnione są od spodziewanej wielkości plonu, stanowiska i zasobności

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

świeżej – surówki, sałatki; konserwowanie; kiszenie. Kapusta włoska Podział odmian na długość okresu wegetacji od sadzenia do zbioru: wczesne 60–90 dni; (...) do krótkotrwałego przechowywania, późne natomiast do dłuższego przechowywania. Wymagania klimatyczne i glebowe Kapusta głowiasta biała jest rośliną klimatu umiarkowanego. Do prawidłowego

Rośliny lecznicze
Uprawa leszczyny (orzecha laskowego) – porady praktyczne. Zobacz, bo warto!

opłacalne jest w rejonach, gdzie roczne opady atmosferyczne nie przekraczają 600 mm. Glebę zaczynamy nawadniać, gdy jej polowa pojemność wodna spada do 70–75%. Rozmnażanie Leszczynę możemy rozmnażać generatywnie, czyli z nasion, lub wegetatywnie, m.in.: przez podział, z odrostów korzeniowych, przez odkłady, przez kopczykowanie, przez sadzonki czy szczepienie

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

on na wiele fragmentów, z których każdy zawiera jedno nasienie. Seradelę można podzielić na dwa biotypy: wczesny i późny. Biotyp wczesny rozwija się szybko, ma (...) z dużą liczbą korzeni bocznych, które zlokalizowane są przede wszystkich w warstwie ornej gleby. Jeżeli ma ona zapewnione dobre warunki uprawowe to korzeń może wrastać

Groch
Groch jadalny - najważniejsze informacje o odmianach, siewie i uprawie

miejscu. Im później przystąpimy do siewu, tym mniejszego plonu możemy się spodziewać – końcem optymalnego terminu jest druga dekada kwietnia. Najlepiej rośnie w temperaturze 13-18°C, zniesie również przymrozki do -4°C. Pomimo niskich wymagań klimatycznych posiada stosunkowo wysokie wymagania glebowe i wodne, szczególnie podczas kwitnienia i zawiązywania strąków (podobnie jak

Nawożenie drzew i krzewów
Zasady prawidłowego nawożenia jabłoni krok po kroku

Proces nawożenia jabłoni można podzielić na dwa okresy – przed planowanym sadzeniem oraz po rozpoczęciu uprawy. W zależności od naturalnych warunków glebowych, każdy z nich będzie przebiegał inaczej, jednak cel nawożenia jest zawsze ten sam – stworzenie najbardziej optymalnych warunków wzrostu i zmaksymalizowanie zbiorów.

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

stanowiskach z dużą zawartością próchnicy (przekształcone użytki zielone). Niekiedy występują też na glebach mineralnych, średnio uwilgotnionych. Niektóre dane wskazują, że większe zagrożenie larw obserwuje się (...) cienki drut miedziany. Szkodliwość larw przejawia się w tworzeniu wżerów w bulwach, pędach podziemnych i korzeniach. Bulwy takie nie nadają się do przetwórstwa i konsumpcji.

Nawożenie
Nawożenie pszenżyta - potrzeby pokarmowe i dawki nawozów

Nawożenie pszenżyta zależy od jego potrzeb pokarmowych i zasobności gleb. Jeżeli uprawa ma być prowadzona na glebach o niskiej zasobności, to dawki nawozów powinny być odpowiednio zwiększone, tak samo jak w wtedy, gdy spodziewany plon ma być duży. Optymalne dawki nawozów fosforowych i potasowych pod uprawę pszenżyta powinny wynosić: 60–110

Maliny
Jakie sadzonki malin warto wybrać? Zobacz!

usypuje się kopczyk z ziemi. Wiosną kopczyki rozgarnia się, spulchniając przy tym glebę wokół roślin. Optymalna głębokość dołków wynosi 20-30 cm. Zalecana gęstość (...) rozmnażania korzeniowego, podczas którego wybiera się wtedy najmocniejsze pędy i przedziela szpadlem pędy podziemne łączące je z rośliną, powstają sadzonki doniczkowane, odpowiednie do zakładania plantacji.

Wiśnie
Jak prawidłowo uprawiać wiśnie? Uprawa wiśni bez tajemnic

podkładkach – siewka antypki i dzika czereśnia ptasia. Antypka nadaje się do gleb piaszczystych, czereśnia ptasia do cięższych, gliniastych. Materiał do sadzenia powinien być zdrowy, (...) takiej, jaka była zachowana w szkółce. W dołku formujemy kopczyk z mieszanki ziemi torfowej i obornika. Korzenie podcina się i umieszcza drzewko w dołku na

Jabłonie
Podpowiadamy, jak uprawiać jabłoń, by uzyskać wspaniałe plony

zdecydujemy się na konkretną odmianę, warto zwrócić uwagę nie tylko na smak, ale także przeznaczenie i warunki glebowo-klimatyczne. W zależności od odmiany, jabłonie są mniej i bardziej odporne na niskie temperatury, dlatego dokonuje się ich podziału na wrażliwe, średnio wytrzymałe i wytrzymałe. Do tych ostatnich zalicza się m.in. Antonówka. W naszych

Czosnek
Uprawa czosnku zimowego, czyli wszystko od jesiennego siewu po lipcowy zbiór

40 ton na hektar. Jesienne sadzenie czosnku wymaga specjalnego przygotowania gleby, którą na miesiąc wcześniej należy głęboko (od 25 do 30 cm) przeorać, (...) przed sadzeniem, natomiast azotowy dopiero wiosną, po wschodach roślin. Dodatkowo jego dawkę można podzielić na dwie części i pierwszą zastosować wczesną wiosną, a drugą –

Gleby
Mady rzeczne – charakterystyka i klasyfikacja żyznych gleb napływowych

mady powstają po wewnętrznej stronie zakrętów lub przy ujściach większych rzek. Materiał glebowy nanoszony jest na taras w czasie podniesienia się poziomu wody i wystąpienia (...) Ze względu na skład granulometryczny mady rzeczne, zarówno tarasowe jak i deltowe, można podzielić na pięć gatunków: Mady bardzo lekkie to te, w

Rośliny pastewne
Łubin wąskolistny - charakterystyka i metody uprawy

paszę w formie nasion i zielonki. Łubin wąskolistny można również podzielić na odmiany termoneutralne, które nie wymagają niskich temperatur, i odmiany nietermoneutralne, które (...) od 120 do 190 g.   Wymagania termiczne i glebowe Łubin wąskolistny rozpoczyna kiełkowanie w temperaturze 3°C i wytrzymuje

Rośliny pastewne
Życica trwała - popularna trawa o dużej wartości pastewnej

mają pH mieszczące się w zakresie 6–6,5. Należy unikać zakładania plantacji na glebach suchych i piaszczystych, które mają odczyn kwaśny, oraz na bardzo żyznych i (...) 100–120 kg N/ha, 100–120 kg P2O5/ha i 160–200 kg K2O/ha. Dawki azotu można podzielić, a nawozy fosforowe i potasowe wystarczy zastosować pod koniec jesieni.

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

po przeoraniu resztek pożniwnych przedplonu. Nawożenie fosforowo-potasowe Na glebach średnio zasobnych w przyswajalne formy fosforu i potasu dawki nawozowe mogą być (...) pszenicy azotem drastycznie pogarsza parametry jakościowe ziarna. Należy jednak pamiętać, że zwiększenie i podział dawek nawożenia azotowego zwiększa zawartość i jakość glutenu, co ma duże

Rośliny pastewne
Wyka siewna - różnice w uprawie na nasiona i zieloną masę

a na lżejszych wiosną. Przy bardzo niskiej zawartości potasu i fosforu w glebie dawki nawozów powinny wynosić: 55–80 kg P2O5/ha oraz 80–130 kg K2O/ha. Pod (...) wysiewana jest wraz ze zbożami to można zastosować 30–60 kg N/ha, a dawkę podzielić na dwie części. Pierwsza powinna być zastosowana przedsiewnie (60%), a reszta

Maliny
Jak prawidłowo uprawiać maliny? Wyjaśniamy!

przydomowego ogródka nie jest trudna. Po upływie trzech miesięcy od nawożenia, gdy gleba jest już dostatecznie odżywiona, wykopujemy w tym miejscu rów o szerokości około (...) ten proces kilka osób lub przeprowadzić go w sposób mechaniczny, przy użyciu sadzarki. Podział pracy pozwoli na sprawniejsze sadzenie. Podczas gdy dwie osoby wykopują dołki

Nawożenie
Nawożenie buraka cukrowego zgodne z zasadami

nadmierne wymywanie składników pokarmowych z gleby, zwłaszcza plonotwórczego azotu. Stanowiska cięższe wymagają płytszej aplikacji obornika a lżejsze głębszej. Bor Burak cukrowy potrzebuje uzupełniającego nawożenia mikroelementami, zwłaszcza borem. Niedobór tego składnika przyczynia się do rozwoju zgorzeli liści sercowych. Prowadzi to do rozległych zgnilizn części podziemnej. Ostatecznie, plon korzeni

Kapusta
Kapusta głowiasta biała - siew, sadzenie, uprawa i odmiany

(forma tlenkowa na gleby zwięzłe, węglanowa na lekkie), który dodatkowo podniesie odczyn gleby. Odmiany W doborze znajduje się ponad 30 odmian (...) z Gołębiowa, Star Bell F1, Szarada Późna F1   Podział odmian ze względu na długość okresu wegetacji: - bardzo

Nawożenie drzew i krzewów
Nawożenie winorośli – pomagamy dobrać zabiegi dla Twojej uprawy

Nawożenie winorośli można podzielić na dwa okresy: pierwszy z nich stanowi odpowiednie przygotowanie gleby i stanowiska pod uprawę, drugi to z kolei stosowanie nawozów po wejściu roślin w okres owocowania. Inny będzie sposób w przypadku upraw amatorskiej i towarowej. Niemniej zawsze dobrze dobrane i przeprowadzone nawożenie pozwoli na przyspieszenie wzrostu roślin, zwiększenie plonowania oraz poprawę jakości owoców.

Leszczyna (Orzech laskowy)
Odmiany leszczyny – przedstawiamy te najchętniej uprawiane

owoców. Odmiany leszczyny można wyodrębnić na podstawie różnych zmiennych. Przykładowo możemy je podzielić na 4 grupy ze względu na wielkość wydawanych przez nie orzechów (od (...) osiąga na przełomie sierpnia i września, jest odporna na chłód, ale wymaga żyznych gleb. Olbrzymi z Halle – odmiana pochodzenia niemieckiego; co roku

Rośliny pastewne
Koniczyna szwedzka (białoróżowa) - opis, siew, uprawa i zbiór

wysoki. Można ją wysiewać na glebach mineralnych i torfowych. Zalecana jest do uprawny na kompleksie żytnim bardzo dobrym i zbożowo-pastewnym mocnym. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego (pH>7,3). We (...) przedsiewnie pod orkę zimową, zaś dawki nawozów potasowych należy podzielić w zależności od liczby planowanych pokosów.

Choroby warzyw
Choroby kapusty - przegląd, objawy i zwalczanie

na rozsadnik. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna. Przede wszystkim nie należy prowadzić uprawy w miejscu, w którym występowała zgorzel siewek. Ponadto konieczne jest zaprawianie nasion Zaprawą Nasienną T 75 DS./WS (4 g/kg). Najlepiej jest wykonać je tuż przed siewem. Przy produkcji rozsady należy uprzednio termicznie odkazić ziemię inspektową i substraty torfowe.

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

lub pierścienia z roślinami. Uprawa w pierścieniach prowadzona jest we wczesnej uprawie tam, gdzie nie ma możliwości ogrzewania. Na glebie lub podłożu pokrytym folią ustawia się pierścienie (cylindry z winduru) wypełnione substratem torfowym, w których znajdują się rośliny. Układa się je w zagęszczeniu 3–4 roślin na 1 m2. W uprawie torfowo-wodnej

Arbuz
Gruntowa i tania uprawa arbuza w Polsce? To możliwe! Przekonaj się sam

pełnym słońcu, co sprzyja produkcji cukrów i poprawia smak i aromat owoców. Gleba powinna być żyzna, próchniczna, przepuszczalna, dobrze nagrzewająca się, o lekko kwaśnym odczynie (...) bibule w pomieszczeniu o temperaturze powietrza 20–28°C. Następnie wysiewamy je do wypełnionych substratem torfowym doniczek o średnicy 8–10 cm. Jak każde dyniowate, arbuz nie znosi

Chwasty
Rdest ziemnowodny adaptuje się do każdych warunków. Dobrze mu w wodzie i na lądzie!

gleby nizinne. Lądowa forma rdestu występuje jako chwast we wszystkich zasiewach na glebach podmokłych, głównie zachwaszczając kukurydzę i uprawy sadownicze. Charakterystyka Rdest ziemnowodny (Polygonum amphibium) jest byliną z rodziny rdestowatych. Forma lądowa ma silnie rozwinięte podziemne rozłogi. Łodyga jest wąska, podnosząca się do 60 cm wysokości. Owłosione

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki