Poidła w oborze

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Poidła w oborze

Bydło mleczne
Poidła dla bydła - prawidłowe pojenie w oborze i na pastwisku

Woda w żywieniu bydła odgrywa bardzo ważną rolę. Swobodny dostęp do nieograniczonej ilości wody decydująco wpływa na produkcyjność krów mlecznych i strawność składników pokarmowych u bydła mięsnego i przyrost masy mięśniowej. Prawidłowo skonstruowana obora, powinna posiadać sprawy system rozprowadzania wody pitnej dla zwierząt. Zaobserwowano, że krowy korzystają z poideł systematycznie w określonych godzinach, najczęściej po doju o godzinie 7.00-8.00 rano oraz po południu między 17.00-18.00.

Bydło mięsne
Obory dla bydła opasowego - przegląd systemów utrzymania bydła mięsnego

oraz wygodnego wypoczynku zwierzętom. Podobnie jak w systemie bezściołowym obora może być podzielona na kojce. Można wyróżnić kojce boksowe, kombiboksowe i grupowe. W każdym z wydzielonych obszarów zwierzęta mają możliwość swobodnego ruchu.   Obowiązkowo w pomieszczeniach muszą znaleźć się poidła (miskowe- jedno na 10 osobników, lub rynnowe).

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

porcji. Poidła są nie mniej ważne. Aby wytworzyć 1 litr mleka krowa potrzebuje około 3 – 5 litrów wody. Najlepiej jak znajduje się ona w długich korytach stojących ok 70 cm na ziemią. Woda musi być zabezpieczona przed zamarzaniem. Obecnie obserwuje się tendencję do odchodzenia od chowu w oborach

Bydło mięsne
Pomagamy dobrać odpowiednią oborę dla opasów

największą część obory. Minimalna powierzchnia przypadająca na dorosłą sztukę to 6 m2. Dodatkowo liczy się 1,5 m2 na każde cielę. Dostęp do żłobu nie może być węższy niż 70 cm na krowę. Zwierzęta muszą mieć także dostęp do wody. Realizuje się to poprzez zainstalowanie korytkowych (najchętniej wybierane rozwiązanie) lub miskowych poideł.

Bydło mleczne
Hodowla bydła mlecznego - najważniejsze aspekty

zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Żywienie w zasuszeniu ma ogromny wpływ na pobranie paszy i wydajność w szczycie laktacji. Woda i poidła Poidła w oborze stanowią bardzo istotny element wyposażenia. Krowy mleczne korzystają z poideł około 10 razy dziennie. Na każdy kilogram wyprodukowanego mleka potrzebują 4 litry wody.

Bydło mleczne
Przedstawiamy popularne rodzaje wygrodzeń i stanowisk dla bydła

Obecnie takie stanowiska są całkowicie ścielone słomą i użytkowane jak obszar porodowy. Poidło znajduje się wewnątrz stanowiska, z przodu legowiska jest drabinka paszowa, a za stanowiskiem nie ma kanału gnojowego tylko wąska rynienka odprowadzająca mocz. Stanowiska w oborze wolnostanowiskowej tzw. wolne umożliwiają krowom swobodę ruchu, wykonywanie czynności zgodnych z

Trzoda chlewna
Wyposażenie chlewni - radzimy, co robić, by zwiększyć opłacalność produkcji

legowiskowa jest wyłożona ściółką, w pobliżu znajduje się kanał, do którego trafia obornik, natomiast strefa, w której zwierzęta spożywają paszę posiada podłogę ażurową. Niektóre grupy (...) wyposażeniem każdego kojca jest dostosowana do ilości zwierząt w grupie liczba karmideł i poideł. Kojce powinny mieć wydzielone strefy- legowiskową, paszową oraz gnojową.

Trzoda chlewna
Tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

jeść jednocześnie. W tuczarni powinno być tyle stanowisk paszowych, ile jest tuczników w danej grupie. W części paszowej znajdują się również poidła, aby ograniczyć wylewanie wody na obornik. Ogrodzenie kojców powinno być łatwo demontowalne. Wykonuje się je z drewna lub wysokich metalowych przegród. Budynki dla tuczników mogą być adoptowane

Bydło
Obora uwięziowa – praktyczne porady dotyczące rodzaju stanowisk i uwięzi

na świeżym powietrzu, na pastwisku lub wybiegach. Bydło utrzymywane jest w oborach wolnostanowiskowych bądź stanowiskowych, czyli uwięziowych. System uwięziowy jest praktykowany w chowie bydła (...) Rodzaje stanowisk Każde stanowisko uwięziowe składa się z legowiska, żłobu paszowego, poidła automatycznego, uwięzi oraz drabiny paszowej. Stanowiska mogą różnić się od siebie

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

podłogowo-ściołowym z dostępem lub bez dostępu do wybiegów. Do podstawowych elementów wyposażenia ferm drobiu można zaliczyć poidła, karmidła, gniazda i grzędy, system wentylacyjny, paszociąg oraz elementy dodatkowe, wybiegi, oświetlenie, sprzęty usuwające obornik lub pomiot i urządzenia do zbioru jaj. Poidła Poidła powinny być dostosowane do

Trzoda chlewna
Chlewnia i tuczarnia na głębokiej ściółce - wady i zalety systemu ściółkowego

centymetrów strefę paszową. W części paszowej znajdują się różnego rodzaju karmidła i poidła. Dla loch bardzo dobrym rozwiązaniem są stacje paszowe, które wydzielają paszę dostosowaną (...) karmy paszociągami, które dozują paszę wprost do koryt lub karmników. Usuwanie obornika W chlewniach o głębokiej ściółce usuwanie obornika jest problematyczne,

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

własnym zakresie i nawożenie obornikiem w ilościach odpowiadających normom. Warunki utrzymania W ekologicznej produkcji drobiu i jaj bardzo ważne są prawidłowe warunki utrzymania oraz dobrostan zwierząt. Do czynników znacząco wpływających na dobre samopoczucie i wysoką produkcję ptaków należą; jakość ściółki, obsada, dopasowane karmidła i poidła,  mikroklimat- temperatura,

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

wszystkim o tym, że kury źle znoszą niską temperaturę, wysoką wilgotność i niedobory tlenu. Szczegółowe wskazówki, dotyczące budowy kurnika doskonałego, przedstawiamy poniżej. Konstrukcja (...) Przez całą zimę ściółkę należy uzupełniać, całkowicie wymieniamy tylko jej część z okolic poideł. Pomieszczenia przeznaczone do wychowu kurcząt muszą być ogrzewane. W

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

jedną nioskę powinno przypadać 12 cm dostępu do karmidła rynnowego i dwa poidła kropelkowe lub kubeczkowe. W klatce powinno obowiązkowo znajdować się gniazdo (...) związane z zakupem ściółki.   Problematyczne stało się równieżgromadzenie obornika, który zajmuje więcej miejsca od samego pomiotu. Obecnie fermy korzystają z

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

naturalne tworzywo do wyrobów artystycznych. Kolejnym produktem ubocznym w chowie kóz jest obornik, wykorzystywany na szeroką skalę w ogrodnictwie i warzywnictwie. W Polsce (...) najczęściej, aby zapewnić zwierzętom odpowiedni stopień komfortu. Nowoczesne koziarnie powinny być wyposażone w poidła automatyczne, paśniki lub korytarz paszowy. Do zadawania pasz objętościowych służą drabinki.

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki