Próchnica moderowa

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Próchnica moderowa

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

Próchnica (humus) jest jednym z podstawowych składników gleb, niejednorodnym pod względem chemicznym. Składa się z wielu substancji mniej lub bardziej złożonych – produktów chemicznych i biologicznych przemian materiałów zwierzęcych i roślinnych. Jej głównymi źródłami są obumarłe części roślinne, resztki po zbiorach i pozostałe korzenie roślin wyższych, obumarłe mikro- i makroorganizmy oraz nawozy organiczne.

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

i składa się głównie z próchnicy moder albo mor. Ze względu na swoje niewielkie możliwości rolnicze, gleby rdzawe rzadko są wykorzystywane pod uprawy, częściej stanowią podstawę do zakładania lasów. Ich cechą charakterystyczna jest słabe uwilgotnienie, ponieważ podłoże jest bardzo przepuszczalne. Klasyfikacja Wyróżnia się trzy podtypy gleb

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

jest less, który występuje poniżej 100 cm oraz zawiera węglany. Czarnoziemy leśne silnie zdegradowane Czarnoziemy silnie zdegradowane zawierają warstwę próchnicy nakładowej O w typie mull/moder, która jest słabo zhumifikowana. Poziom próchniczny ma szarą barwę i miąższość 35–50 cm. Zawiera do 3% próchnicy i ma strukturę gruzełkowatą. Czasem

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

wyługowanych w siedliskach leśnych wykazuje małą miąższość, a na glebach uprawnych poziom A dochodzi do 35 cm. Poziom ten ma jasnoszarą barwę i zawiera próchnicę typu mull lub moder. Układ takiej gleby jest na ogół pulchny. Najwięcej porów dużych występuje w wierzchnich warstwach gleby, a na poziomach głębszych (Bbr)

1

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki