Próchnica w glebie

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Próchnica w glebie

Gleby
Próchnica w glebie – decyduje o jej żyzności. Dowiedz się więcej!

Próchnica (humus) jest jednym z podstawowych składników gleb, niejednorodnym pod względem chemicznym. Składa się z wielu substancji mniej lub bardziej złożonych – produktów chemicznych i biologicznych przemian materiałów zwierzęcych i roślinnych. Jej głównymi źródłami są obumarłe części roślinne, resztki po zbiorach i pozostałe korzenie roślin wyższych, obumarłe mikro- i makroorganizmy oraz nawozy organiczne.

Pietruszka
Pietruszka – najważniejsze informacje o uprawie tego zdrowego warzywa

i dużej pojemności wodnej (czarnoziemy, gleby ilasto-glebowe). Gleby ciężkie, zlewne, kwaśne, gliniaste oraz zbyt lekkie nie są odpowiednie. Pietruszka źle rośnie na kwaśnych glebach, dlatego warto je zwapnować w roku poprzedzającym uprawę. Zaleca się uprawę pietruszki na polach, na których wcześniej nie uprawiano roślin będących żywicielami nicieni. Obecność

Gleby
Gleby brunatne - geneza głównych typów gleb uprawnych

są one uznawane za dobre gleby. Gleby brunatne zaliczane są do gleb brunatnoziemnych i dzielą się na gleby brunatne właściwe oraz gleby brunatne kwaśne. Powstają w procesie brunatnienia lessów, pyłów i skał masywnych. Tworzą się w klimacie umiarkowanym, w którym odnotowuje się duże ilości opadów. Takie warunki sprzyjają mineralizacji resztek

Gleby
Gleby kwaśne - jak je przystosować i co można na nich uprawiać?

łubin i owies tolerują zakwaszoną glebę. Gleby o odczynie kwaśnym można podzielić według pH: • poniżej 4,5 – gleby bardzo silnie kwaśne; • 4,6–5,5 – gleby kwaśne; • 5,6–6,5 – gleby lekko kwaśne. Gleby o odczynie kwaśnym są wysycone jonami wodoru i glinu. Ich pH wynosi poniżej 6,5. Mają słabo wykształconą

Gleby
Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu

okrywy roślinnej lub zmniejszanie warstwy próchnicznej gleby. Erozję wodną dzielimy na kilka rodzajów: powierzchniową, liniową, uprawową, soliflukcję oraz sufozję. Erozja wietrzna (eoliczna) Do tego typu erozji dochodzi przez działanie silnego wiatru, który odrywa cząstki gleby i przenosi je w powietrzu na dość duże odległości. Powstawaniu jej

Gleby
Wyjaśniamy, czym jest gęstość gleby i jaki ma wpływ na uprawę

właściwa) i objętością wolnych porów gleb Gleba składa się z trzech faz: stałej (cząstki mineralne, mineralno-organiczne, organiczne), płynnej (roztwór glebowy) i gazowej (powietrze glebowe). We wszystkich stale zachodzą pewne procesy i zmiany, które mają wpływ na jej właściwości. Do jej podstawowych właściwości fizycznych zalicza się m.in. gęstość (dawniej

Gleby
Czarne ziemie – cenione i bardzo żyzne gleby uprawowe

które mają bardzo duże wymagania glebowe. Gleby zdegradowane i murszaste należy dodatkowo nawozić, żeby wyrównać braki w składnikach mineralnych. Adaptując czarną ziemię pod uprawę należy również pamiętać o dostosowaniu roślin do ich lekko kwaśnego odczynu pH lub przeprowadzić zabiegi zobojętniające.   Autor:

Cebula
Cebula cukrowa - siew, uprawa, odmiany i właściwości

stanowisku, na żyznej, przepuszczalnej i próchnicznej glebie, źle reaguje bowiem na brak próchnicy. Odpowiednie są gleby I i II (ewentualnie IIIa) klasy bonitacyjnej, czarnoziemy, czarne ziemie, mady i lessy. Odczyn gleby powinien być zbliżony do obojętnego o pH=6,5–7,0. Cebula ma wysokie wymagania wodne w okresie wegetacji, szczególnie w okresie wschodów

Rośliny lecznicze
Żurawina wielkoowocowa w uprawie amatorskiej. Porady praktyczne

będą torfy i kwaśne pobagienne gleby. Gleby powinny się charakteryzować uregulowanymi stosunkami wodnymi, gdyż w okresie wegetacji krzewy źle znoszą nadmiar wody. Natomiast w okresie spoczynku tereny mogą być zalewane wodą, gdyż chroni ona rośliny przed mrozem. Do uprawy nie nadają się gleby gliniaste, zlewne czy bardzo żyzne o pH

Rośliny lecznicze
Uprawa leszczyny (orzecha laskowego) – porady praktyczne. Zobacz, bo warto!

ciepłych, napowietrzonych i zasobnych w próchnicę glebach. Odpowiednie do uprawy są czarnoziemy, lessy, rędziny, gleby brunatne czy gliniasto-piaszczyste. Unikajmy gleb ciężkich, podmokłych, zimnych, mocno zwięzłych czy zbyt ubogich i piaszczystych. Pamiętajmy o zasilaniu nawozami organicznymi i mineralnymi mało zasobnej gleby. W tym celu powinniśmy najpierw wykonać analizę chemiczną gleby, która

Rośliny lecznicze
Cebula zwyczajna - właściwości, odmiany, metody uprawy i wymagania

Najlepsze pod uprawę są gleby próchniczne, zwięzłe, o dużej pojemności wodnej. Należy pamiętać, że cebula ma krótkie i płytkie korzenie, co zmniejsza możliwości pobierania wody. Stanowisko pod uprawę powinno być starannie odchwaszczone. Odpowiednim odczynem gleby jest pH=6,5–7,0. Nie należy uprawiać cebuli na zlewnych, kwaśnych glebach. Wybiera się stanowisko o

Rośliny lecznicze
Uprawa kapusty głowiastej białej, czerwonej i włoskiej

Najlepiej rośnie na żyznych, próchnicznych glebach, takich jak mady, czarnoziemy, czarne ziemie, lessy, o pH=6,5–7,5. Na kwaśnej glebie źle wzrasta i słabo plonuje. Kapusta głowiasta ma bardzo podobne wymagania klimatyczne i glebowe co biała. Charakteryzuje się jedynie wyższą wrażliwością na susze i niedobory wody w glebie. Lepiej

Groch
Groch jadalny - najważniejsze informacje o odmianach, siewie i uprawie

Groch najlepiej rosnąć będzie na glebie próchnicznej, zasobnej w składniki pokarmowe, łatwo nagrzewającej się o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 6,6-7,2). Na słabszych glebach najczęściej uprawiamy w drugim, zaś na żyznych glebach w trzecim roku po oborniku. Planując mineralne nawożenie opierajmy dawki o analizę chemiczną gleby. Podobnie jak

Rośliny pastewne
Nostrzyk biały - opis, uprawa, wymagania i zastosowanie

Może też pojawiać się na glebach próchnicznych czy umiarkowanie suchych.   Uprawa i siew Nostrzyk może być uprawiany w czystych zasiewach, z rośliną ochronną lub jako międzyplon. Gleba przed siewem powinna być starannie odchwaszczona, ponieważ jest wrażliwy na zachwaszczenie. Przy czystym wysiewie nostrzyka w

Pigwa
Zachęcamy do uprawy pigwy – rośliny ozdobnej i wydającej aromatyczne owoce

żyznych, wilgotnych, łatwo nagrzewających się, próchnicznych gleb z dobrą gospodarką powietrzno-wodną. Nie lubi wysokiego poziomu wód gruntowych. W okresie obfitych deszczów dojrzewające owoce często pękają. Przy niedoborze lub nadmiarze wody drzewo słabiej rośnie i zrzuca zawiązki owoców. W naszym klimacie sadzi się wyłącznie pigwy rozmnażane przez sadzonki wegetatywne lub szczepienie

Chwasty
Gwiazdnica pospolita - niebezpieczna dla owiec, lubiana przez krowy i drób

często spotyka się ją na glebach próchnicznych, bogatych w azot czy wilgotnych. W związku z tym jej występowanie w danym rejonie świadczy o dużej żyzności gleby. Może też pojawiać się na stanowiskach ruderalnych i segetalnych. Częsta w uprawach zbóż, okopowych i roślin krzyżowych. Można też zaobserwować ją na łąkach, w

Uprawa
Nawozy do iglaków - rodzaje, sposoby i terminy nawożenia

żyznej i bogatej w związki próchnicy glebie, składniki pokarmowe są lepiej dostępne dla roślin. Raz na jakiś czas warto używać biohumusu, kurzaka, mączek rogowych i kostnych czy gnojówki. Nawozy naturalne układamy pod iglakami i płytko przekopujemy. Jeśli nie mamy dostępu do tego rodzaju preparatów, zaopatrzmy się w nawozy Bio lub

Rośliny pastewne
Wiechlina łąkowa - pospolita trawa o wysokiej wartości pastewnej

dobrze rozwija się na mineralnych glebach próchnicznych, torfowiskach niskich i glebach murszowych. Na nawożenie reaguje bardzo dobrze poprzez szybki rozwój i dobre plonowanie. Gleby zasobne w azot i fosfor również bardzo dobrze wpływają na jej rozwój. Często pojawia się na łąkach, pastwiskach, przydrożach, nasypach, wyrębach leśnych, skarpach, obrzeżach lasów i

Pietruszka
Uprawa pietruszki naciowej – proste sposoby na obfite zbiory

miejsce dostatecznie nawilżone, o żyznej, próchnicznej glebie. Nie powinno się jej uprawiać po warzywach korzeniowych, ze względu na ryzyko rozprzestrzenienia się nicieni, które mogłyby zaatakować korzenie, ani po niej samej. Należy również zwrócić również uwagę na to, żeby czas od ostatniego nawożenia obornikiem wynosił więcej niż 2 lata.

Zioła
Uprawa kolendry – cennej rośliny przyprawowej o specyficznym, dwoistym zapachu

słonecznych stanowiskach oraz na przepuszczalnej, próchnicznej glebie o odczynie zasadowym lub obojętnym. Nie toleruje gleb zbyt wilgotnych, zimnych i kwaśnych. Zaleca się uprawę kolendry po roślinach okopowych i motylkowych. Intensywne opady w okresie wiązania się owoców sprzyjają rozprzestrzenianiu się chorób, szczególnie bakteriozy. Ze względu na jej wysoką miododajność, zaleca

Chwasty
Niepozorna rogownica pospolita – nieszkodliwy chwast użytków zielonych

pospolitą najczęściej można na żyznych, próchniczych glebach, o dużej zawartości związków mineralnych. Szkodliwość Pojawia się w niemal wszystkich uprawach, zarówno w zbożach, jak i innych uprawach polowych. Bardzo rzadko stanowi poważne zagrożenie dla poziomu i jakości plonu, więc nie ma oficjalnych poziomów szkodliwości rogownicy pospolitej. Jej

Rośliny lecznicze
Glistnik jaskółcze ziele – niepożądany i trujący chwast pastwisk

rumowiskach i zwaliskach. Preferuje jednak gleby próchnicze, żyzne o dużej zawartości azotu – uważany jest za roślinę wskaźnikową gleb azotowych. Często pojawia się po nawożeniu mineralnym na stanowiskach zacienionych, o średnim stopniu wilgotności, ale nie podmokłych. Najczęściej pojawia się w parkach, zaroślach, przydrożach i nieużytkach. Szkodliwość

Rzepak
Oprysk rzepaku przeciw chwastom i chorobom

występują ciężkie i bogate w próchnicę gleby, można stosować zabiegi nalistne na roślinach. Na glebach lżejszych również można wykonywać nalistne zabiegi, w przypadku stosowania herbicydów przedwschodowych. Zwalczanie chwastów Zabiegi nalistne należy wykonywać w takich fazach rozwojowych chwastów, aby były one jak najbardziej wrażliwe. Najważniejszą zasadą jest

Inne warzywa
Zapomniany pasternak powraca! Podpowiadamy, jak uprawiać to zdrowe warzywo

Warzywo to należy sadzić w glebie próchniczej, przepuszczalnej, o odczynie zbliżonym do obojętnego i o dobrej kulturze. Wynika to z silnej budowy korzenia spichrzowego i stosunkowo powolnego wzrostu całej rośliny. Oprócz tego należy zadbać o dostarczenie odpowiedniej ilości wody, zwłaszcza latem, gdy tworzą się korzenie, czy też w momencie kiełkowania

Rośliny lecznicze
Jak zwalczyć żółtlicę drobnokwiatową? Podpowiadamy!

na terenie całego kraju. Preferuje gleby próchnicze i żyzne, często wybiera czarnoziemy i ziemie gliniaste, ale rozwija się również na mniej urodzajnym podłożu. Jej wzrost i bujność w dużej mierze są zależne od poziomu przepuszczalności i przewiewności gleby. Szczególnie często pojawia się na stanowiskach nawożonych azotem i wapnowanych, ponieważ do

Kapusta
Kalarepa - praktyczna uprawa i najlepsze odmiany

dniach w temperaturze 10–12°C. Preferuje gleby próchniczne, zasobne w składniki pokarmowe, o pH=5,5–6,8, dostatecznie wilgotne. Ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy ma wysokie wymagania wodne – niedobór wody powoduje drewnienie i łykowatość, a nadmiar – pękanie zgrubień. Posiada również dość duże wymagania pokarmowe. Składniki mineralne w glebie

Cebula
Cebula Topolska - smaczna odmiana o atrakcyjnych owocach

szybko nagrzewające się stanowisko z glebą próchniczną, bogatą w składniki pokarmowe, niezaskorupiającą się, ciepłą o dobrej pojemności wodnej. Z przechowywaniem nie powinno być większych problemów, dobrze się trzyma, jeśli utrzymamy odpowiednie warunki w pomieszczeniu. Nie składujmy jej jednak warstwowo, gdyż sprzyja to gniciu i zagniataniu się cebul.

Pomidory
Pomidor Faworyt – młoda polska odmiana o dużych i smacznych owocach

powinno się pamiętać o zapewnieniu próchniczej gleby. Ogólne wytyczne są podobne do tych dotyczących innych odmian amatorskich: nasiona wysiewamy do doniczek o średnicy 8–10 cm na przełomie marca i kwietnia. Następnie lekko je hartujemy, przyzwyczajając do niższej temperatury. Na samym końcu zaś przesadzamy rozsadę do gruntu w rozstawie ~70 cm

Borówka amerykańska
Borówka amerykańska Chandler – coraz popularniejsza plenna odmiana

odmiana Chandler najlepiej rośnie na glebach próchnicznych, przewiewnych, umiarkowanie wilgotnych i kwaśnych o odczynie 3,8–4,8. Przy pH powyżej 5,5 krzewy wzrost krzewu zostaje silnie zahamowany, a liście przebarwiają się na żółto – na blaszkach liściowych pojawiają się chlorozy. Preferuje stanowisko zaciszne, osłonięte od wiatru, ciepłe i słoneczne. Nie należy sadzić

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

I – gleby orne najlepsze Gleby tej klasy występują na równinach lub łagodnych pochyłach. Charakteryzują się wysoką zasobnością w składniki pokarmowe, odpowiednią strukturalnością i łatwością w uprawie. Są ciepłe, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych (nie wymagają melioracji). W głębokim poziomie próchnicznym zawierają słodką próchnicę niemającą tendencji do

Gleby
Gleby płowe - popularne gleby, które zajmują dużą część kraju. Poznaj ich rodzaje!

Budowa gleb płowych typowych to: O-A-Eet-Bt-C lub Cca. Profil gleb ornych to: Ap-Eet-Bt-C lub Cca. Poziom O (ściółki) występujący na glebach leśnych składa się z cienkiej warstwy liści i igieł, które tworzą próchnicę typu moder lub mull-moder. Poziom A lub Ap jest szaropopielatego koloru, ma niewielką miąższość i nietrwałą strukturę ziarnistą.

Gleby
Żyzność gleby - rodzaje żyzności i sposoby polepszenia produktywności gleby

Zdolność przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, ciepła oraz powietrza nazywamy żyznością gleby. Żyzność jest uzależniona od właściwości chemicznych, biologicznych i fizycznych gleby oraz jej naturalnej zasobności w składniki pokarmowe. Gleba żyzna dostarcza roślinom składników pokarmowych w niezbędnych ilościach do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Gleba żyzna nie zawsze jest glebą zasobną. Przykładowo gleby wytworzone z iłów są zasobne w składniki pokarmowe, ale nie stwarzają roślinom dobrych warunków powietrzno-wodnych. Na zasobność gleb wpływają procesy wietrzenia i tworzenia oraz gromadzenia się próchnicy. Zasobność może być kształtowana w sposób naturalny oraz agrotechniczny, czyli przez człowieka.

Gleby
Gleby inicjale – grunty słabej jakości. Oto sposoby zagospodarowania!

Gleby inicjalne należą do najsłabiej wykształconych gleb na świecie. Mały poziom próchnicy i niekorzystne warunki wiatrowo-wodne nie sprzyjają wykorzystywaniu ich w rolnictwie i sadownictwie, ale w Polsce zajmują obszar około 700 tysięcy hektarów i często są dostosowywane pod uprawy różnego rodzaju.

Gleby
Gleby bielicowe - poznaj charakterystykę gleb tworzonych przez piaski wydmowe

na kationy zasadowe. Produkty rozpadu mogą też tworzyć minerały ilaste, jednak przy dużym zakwaszeniu gleby bardzo szybko ulegają one rozpadowi bądź w ogóle nie powstają. Jeżeli nie zostaną wytworzone minerały ilaste, to powstają łatwo rozpuszczalne związki kompleksowe próchniczno-mineralne składające się z krzemionki, wodorotlenków glinu i żelaza oraz substancji organicznej, które przemieszczają

Gleby
Nie spisujmy na straty gleb murszowych. Sprawdź możliwości wykorzystania!

się bardzo bujnym plonem. Zdarza się jednak, że, źle użytkowane, jałowieją i przestają się nadawać pod uprawę. Gleby tego typu w około 20% składają się z substancji organicznej, a poziom ich próchnicy oscyluje w okolicy 30 centymetrów. O przynależności konkretnej gleby do typu murszowego można zdecydować jedynie poprzez analizę

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

wysiewać po przedplonach, które wcześnie zeszły z pola, dzięki czemu uzyska się wystarczającą ilość czasu na staranne przygotowanie roli. Rzepak nie toleruje zakwaszonych gleb, które są ubogie w próchnicę i zachwaszczone. Najlepszy do wzrostu i rozwoju rzepaku jest odczyn obojętny lub lekko kwaśny.   Agrotechnika rzepaku ozimego

Gleby
Rodzaje czarnoziemów i ich charakterystyka

kukurydzy, a także buraków. Proces czarnoziemny Czarnoziemy powstają w wyniku procesu czarnoziemnego, który polega na przekształcaniu obumarłych szczątków roślin i fauny glebowej w próchnicę. Takie gleby powstają wtedy, gdy znajduję się w nich duża ilość martwej materii organicznej. Część tej biomasy jest mineralizowana, a reszta zamienia się

Gleby
Gleby rdzawe – jak je przystosować dla potrzeb uprawy? Podpowiadamy!

Obok gleb rdzawych w rzędzie tym występują jeszcze gleby bielicowe i bielice. Gleby rdzawe to te, które stworzone są na piaskach zwałowych lub wolnolodowcowych. Ich naturalne pH mieści się w granicach między 3 a 5. Poziom próchnicowy dochodzi tylko do około 20 centymetrów i składa się głównie z próchnicy

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

nawozów potasowych, które z natury są łatwo wymywane. Obornik zawsze na tak! Główną funkcją obornika jest wnoszenie do gleby substancji organicznej, tj. wzbogacanie jej w związki próchniczne. Chcąc uzyskać wysokie plony ilościowe i jakościowe ziemniaka, konieczne jest zagwarantowanie dużej ilości łatwo przyswajalnych składników pokarmowych  Wszystko to daje

Ogórki
Uprawa ogórków gruntowych - szczegółowe porady

względną powietrza, może również wywracać pędy. Warto zastosować naturalne osłony, jakimi mogą być zboża czy kukurydza. Odpowiednimi glebami pod uprawę ogórka są gleby zwięzłe, przepuszczalne, próchniczne, z dużą łatwością nagrzewania się. Roślina ta dobrze rozwijać się będzie na lessach, czarnoziemach,  glebach piaszczysto-gliniastych lub madach o uregulowanych stosunkach wodnych. Nie

Gleby
Rędziny – powstałe z wapieni, żyzne gleby. Dowiedz się, jak je uprawiać!

działalnością roślin kserofilnych. W większości przypadków rędziny nadają się do wykorzystywania w rolnictwie, ze względu na dość wysoki poziom próchnicy i drobnoorzechową i orzechową budowę w głębszych partiach, stąd gleba szybko osycha i nie utrzymuje długo wody zebranej z roztopów wczesną wiosną. Są to najczęściej gleby bogate w wapń

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

Takie warunki sprzyjają powstawaniu dużych plonów korzeni, ale zawartość sacharozy w bulwach ulega obniżeniu. Wymagania glebowe Burak uprawiany na glebach żyznych, niekwaśnych, zasobnych w substancję próchniczne i składniki mineralne, daje duże plony. Pod uprawę najlepsze są gleby głębokie, które mają uregulowane stosunki wodno-powietrzne. Muszą też charakteryzować się

Rośliny pastewne
Dobór roślin i użytkowanie międzyplonów ścierniskowych

Wysiewanie poplonów ścierniskowych we wczesnym terminie umożliwia siew bezpośredni połączony z bezorkową technologią uprawy. Taki siew zmniejsza ugniatanie gleby, ogranicza parowanie, erozję wodną i wietrzną oraz powoduje wzrost zawartości próchnicy w glebie. Jednak maszyny do takiego siewu są bardzo drogie i wykorzystywane są jedynie w dużych gospodarstwach.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki