Produkcja drobiu

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Produkcja drobiu

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

Mięso drobiowe jest przez konsumentów cenione ze względu na dostępność (niskie ceny) oraz walory smakowe. Osoby dbające o zdrowe odżywianie także potrafią docenić cechy białego mięsa. Zawiera ono łatwo strawne białko, jest mniej kaloryczne niż mięso wołowe czy wieprzowe.

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

Choroba towarzysząca intensywnej produkcji drobiarskiej. Wywołują ją specyficzne patogeny nie posiadające ścian komórkowych. Mogą być przekazywane do znoszonych jaj. Drogi przenoszenia Drobnoustroje przenoszone są pośrednio i bezpośrednio np. drogą oddechową, poprzez katar i kaszel. Rozwojowi choroby sprzyjają niekorzystne warunki panujące na fermie, wilgoć, brak

Ryby
Hodowla szczupaka - najważniejsze informacje

w późniejszym okresie rozmnażając się, produkują drobnicę zaśmiecającą powierzchnię stawu (która zajmuje powierzchnię i konkuruje z karpiem o pokarm). Szczupak wychwytuje drobnicę, która w całkowitej ilości zaspokaja jego zapotrzebowanie pokarmowe. Szczupak żywi się również pokarmem takim jak larwy ważek, pluskwiaki, chrząszcze i kijanki, dzięki czemu oczyszcza staw. Wydajność

Kaczki
Rozród kaczek - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

jaja na zewnątrz. Reprodukcja drobiu Kaczki można rozmnażać poprzez krycie naturalne lub sztuczne unasienianie. Krycie naturalne można podzielić na krycie wolne (dobór niekontrolowany, samice i samce na stałe przebywają razem), krycie haremowe (dla kilku samic przeznacza się jednego samca) oraz krycie z ręki (dobór jednego samca

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

Drób należy do grupy zwierząt charakteryzującej się krótkim przewodem pokarmowym, szybką przemianą materii, wydajnością trawienia i wchłaniania i spożywaniem pasz o wysokiej koncentracji składników pokarmowych. W żywieniu drobiu unika się skarmiania pasz o dużej zawartości włókna lub wody. Pasze mają za zadanie zaspokoić potrzeby bytowe i produkcyjne. W żywieniu drobiu wykorzystywane są głównie pasze zbożowe oraz produkty uboczne pochodzące z ich przetworzenia. Pasz

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Coraz więcej hodowców drobiu decyduje się na ekologizację własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała, że konkurencja dla niewielkich ferm kur nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w warunkach ekologicznych są smaczniejsze, charakteryzują się większą wartością odżywczą.

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

W żywieniu drobiu stosowane są głównie pasze zbożowe i produkty uboczne pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego. Zboża mogą stanowić w dawce od 40 do 80%. Koszty pasz znacząco przekraczają inne wydatki związane z hodowlą, dlatego bardzo ważna jest optymalizacja ilości i składu mieszanek paszowych.

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

zielone, produkty uboczne przemysłu rolnego (wysłodki buraczane, melasa) oraz uprawa roślin pastewnych. Na cele paszowe przeznaczane są również inne gatunki roślin uprawnych, takie jak: zboża, ziemniaki, marchew, brukiew, buraki czy rośliny oleiste. Podział roślin pastewnych Rośliny pastewne można podzielić na pięć grup: motylkowate grubonasienne (strączkowe), motylkowate drobnonasienne,

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

przenośnik wybierający, odmierzający i przenoszący paszę do zbiornika wyrównawczego, z którego pasza wędruje do karmideł. Gniazda i grzędy Fermy drobiu utrzymujące nioski lub stada reprodukcyjne muszą być wyposażone w gniazda. W systemie podłogowym stosowane są szafy gniazdowe, wykonane z drewna, wyścielone wewnątrz świeżą słomą. Spotyka się również

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

Nieśność kur ma bezpośredni wpływ na ekonomikę produkcji drobiarskiej. Obecnie najlepsze i najbardziej wydajne nioski podczas 52 tygodni mogą wyprodukować 320 jaj. Wyniki na tym poziomie można uzyskać dzięki doskonaleniu genetycznemu cech użytkowych drobiu. Przez ostatnie lata kładziono nacisk na cechy produkcyjne czyli liczbę zniesionych jaj, masę ciała,

Drób
Choroby drobiu – przegląd, objawy i leczenie

zwierząt czasem na znaczne odległości i wzrost intensyfikacji produkcji (wiążący się ze stresem i dużym zagęszczeniem populacji) wyodrębniły się nowe podtypy dotychczas znanych zarazków. Charakteryzują się one nieco innymi właściwościami i powodują nietypowe przebiegi chorób, co niekiedy znacznie utrudnia diagnostykę. Choroby drobiu można podzielić na: choroby układu

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

W Polsce kury są najliczniejszym gatunkiem drobiu. Według ustaleń Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 roku, hodowla kur niosek stanowi 44 111 860 sztuk. Kury nieśne produkują jaja spożywcze, po spadku nieśności są oddawane do rzeźni i wykorzystywane w kierunku mięsnym.

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

hodowlanego i mają wysokie wymagania żywieniowe. Są cenione wśród hodowców drobiu ze względu na bardzo dobre przyswajanie białka z paszy, które jest szybko (...) Tą rasą jest indyk biały szerokopierśny. W Polsce i również na całym świecie produkcję mieszańców indyków fermowych przejęły trzy ogromne koncerny, które prowadzą pracę hodowlaną

Trzoda chlewna
Hodowla trzody chlewnej - co wiedzieć trzeba?

nadal maleje. Import wieprzowiny z kolei rośnie. Nasz kraj jednak charakteryzuje się dobrym potencjałem zasobów do tego typu produkcji, zajmuje korzystne położenie geograficzne i występuje duży popyt wewnętrzny. Na złą sytuację na rynku wpływa rozdrobnienie hodowli, niekorzystna krajowa struktura stada, niska efektywność produkcji i uciążliwa biurokracja dla podmiotów chcących uzyskać zgodę

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

Wyniki produkcyjne kur zależą od czynników środowiskowych i genetycznych. Gospodarz nie ma wpływu na czynniki genetyczne, poza wyborem odpowiedniego materiału do chowu, dostosowanego do warunków panujących na fermie. Efektywność produkcji drobiarskiej zależy od ogromu czynników środowiskowych, na które hodowcy mogą mieć wpływ.

Drób ozdobny
Hodowla perlic - najważniejsze informacje

wzrostu pogłowia. Perlice są traktowane jako ptaki ozdobne, hodowane bardziej dla przyjemności niż ze względu na produkty od nich pozyskiwane. Hodowla amatorska w gospodarstwach agroturystycznych nadal wzrasta, więc istnieje cień szansy na odbudowanie pogłowia tego gatunku drobiu. Pochodzenie perlic Perliczki domowe wywodzą się od dzikich przodków pochodzących

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

najbardziej popularną metodą w produkcji jaj. Jest to bowiem sposób najprostszy, najekonomiczniejszy i dający dobre efekty produkcyjne. Możliwe jest ułożenie zespołu klatek na kilka różnych sposobów. Jajka przechodzą specjalną rynienką do punktu ich zbierania. Trzymanie drobiu na rusztach ułatwia utrzymywanie higieny w kurniku. Pasze i woda zadawane są często automatycznie. Zwierzęta

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

W Polsce spożywanie mięsa z gęsi nie jest tak popularne jak u naszych zachodnich sąsiadów. Wyjątkiem jest święto Św. Marcina, kiedy w okolicach Poznania tradycyjnie spożywa się gęsinę. Przypada ono na okres końca tuczu. Produkcja drobiarska jest w Polsce rozwinięta na szeroką skalę, jednak tylko w zakresie mięsa kurcząt i indyków, gęsina ma tu niewielki udział. Około 95% wyprodukowanego towaru trafia na eksport. Za niewielką popularność tego mięsa obwinia się jego wys

Indyki
Najpopularniejsze rasy indyków. Oto nasz przegląd!

Indyk jest drugim po strusiu afrykańskim, najcięższym ptakiem hodowlanym. Ma ogromne znaczenie gospodarcze w produkcji i spożyciu mięsa drobiowego. Polska jest na trzecim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej w produkcji brojlerów indyczych oraz jest znaczącym eksporterem mięsa. W naturalnych warunkach występują dwa gatunki indyków: północnoamerykański i pawi. Indyki zaczęto sprowadzać do Europy w XVI wieku, były to indyki czarne i białe. Ptaki te były zawsze doskonalone

Słownik pojęć
Rolnictwo towarowe – główna gałąź krajowej gospodarki rolnej. Dowiedz się więcej!

rynkowym pokrywa się z wysokim poziomem kultury rolnej, dobrymi glebami lub z wyspecjalizowaniem rolnictwa w produkcji mleka, w sadownictwie i uprawie warzyw. Natomiast bardzo nielicznie gospodarstwa tego typu występują w województwach małopolskim i podkarpackim, gdzie przeważają gospodarstwa drobne, samozaopatrzeniowe. Zgodnie z prognozami, w ciągu najbliższych kilkunastu lat nastąpią zmiany struktury gospodarstw,

Drób
Choroba Mareka u drobiu – zaraźliwy i groźny nowotwór

profilaktyczne. Pomimo stosowanej profilaktyki MDV nadal sieje straty w hodowlach drobiu na całym świecie. Opisuje się też tendencje wirusa do zyskiwania coraz większej wirulencji (zjadliwości) i rosnącej jego oporności na szczepionki. Objawy kliniczne nie zawsze się ujawniają, jednak niekorzystny wpływ na produkcję pozostaje poprzez zmniejszenie przyrostów oraz obniżenie nieśności. Poza tym

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

W uprawie pod osłonami odmiany pomidora rozróżnia się ze względu na wielkość owoców, tj. drobnoowocowe 10–20 g, średnioowocowe 80–120 g, mięsiste 130–150 g, wielkoowocowe powyżej 150g. Dzieli się je także na silnie rosnące oraz samokończące. Produkcja rozsady Prawidłowo rozwinięta, nadająca się do wysadzenie, rozsada powinna mieć 5–6

Pasze dla zwierząt
Rodzaje pasz dla koni i niezbędne informacje o właściwym żywieniu koni

poprzez mechaniczne wysuszenie zielonek i drobne pocięcie lub zmielenie siana. Obecnie, dość powszechnie stosuje się brykiet z siana, czyli sprasowane drobno pocięte, wysuszone źdźbła zielonek. Susze mielone najczęściej wykorzystywane są do produkcji granulatów, gotowych pasz dla koni. Susze z zielonek mają dużą zawartość składników odżywczych, bardziej zbliżoną do świeżych zielonek niż

Bydło mięsne
Żywienie bydła mięsnego - przegląd systemów opasu i stosowanych pasz

płci, masy ciała, rasy oraz genotypu. W hodowli bydła mięsnego największy koszt produkcji, jest związany z żywieniem, może sięgać nawet 70%. Istotne jest aby zapewnić (...) żywienie TMR (total mixed ration). Metoda ta polega na zadawaniu zwierzętom zmieszanej i rozdrobnionej paszy, składającej się z pasz treściwych, objętościowych oraz preparatów uzupełniających niedobory

Słownik pojęć
Rolnictwo samozaopatrzeniowe – małe gospodarstwa z szansą na rozwój!

ponad połowę wyprodukowanej żywności. Należy jednak zaznaczyć, że udział tego typu gospodarstw w rynku jest stosunkowo niski. Na ogół gospodarstwa samozaopatrzeniowe to przedsięwzięcia rodzinne i małoobszarowe, które traktuje się jako relikt lub przeszkodę na drodze do dynamicznego rozwoju rolnictwa. Tymczasem, mimo koncentracji w rolnictwie i postępującej mechanizacji, te drobne

Gęsi
Najczęstsze choroby gęsi - przegląd i objawy

Do objawów zalicza się wypływ z oczu, potrząsanie głową, zaczerwienienie i obrzęk powiek. Może wystąpić biegunka. Straty produkcyjne wynikają z licznych upadków piskląt oraz zahamowania wzrostu starszych osobników. Pastereloza, zwana inaczej cholerą drobiu. Gęsi i reszta ptactwa wodnego są bardzo wrażliwe na zachorowanie. Jest to choroba bakteryjna.

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla bydła mlecznego i mięsnego. Sprawdź, którą wybrać!

który trwa dłużej i charakteryzuje się mniejszymi dziennymi przyrostami wystarczają pasze objętościowe wyprodukowane w gospodarstwie i zielonka pastwiskowa oraz niewielka ilość pasz treściwych. Dawka musi (...) nie rozwijają się w pełni aż do trzeciego miesiąca życia. Rozwój żwacza (mikroflory drobnoustrojów oraz błony śluzowej) jest stymulowany od momentu wprowadzenia pasz suchych. Ze

Ryby
Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

gospodarstwa specjalizujące się w produkcji wszystkich stadiów ryb. Żywienie Pstrągi żywione są najczęściej pełnoporcjowymi mieszankami treściwymi. Zaspokajają one zapotrzebowanie na takie składniki jak białko, tłuszcz, węglowodany, składniki mineralne i witaminy. W granulacie znajdują się pasze pochodzenia zwierzęcego takie jak inne gatunki ryb, mięso, podroby, odpady rzeźniane, mleko

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

funkcję szczególnie w żywieniu dużych i małych przeżuwaczy, ale również w hodowli drobiu, zwierząt futerkowych, trzody chlewnej oraz koni. Pasze dzieli się na objętościowe i (...) Do pasz objętościowych soczystych należą wszystkie zielonki, kiszonki oraz okopowe i niektóre produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego takie jak pulpa ziemniaczana, wysłodki buraczane i wywar

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

ściśle dostosowanej do warunków glebowych gospodarstwa oraz tania, łatwa technologia produkcji gwarantująca uzyskanie wyżej wymienionych parametrów, odpowiadają za powodzenie specjalizacji uprawy ziemniaków paszowych. Ziemniak to doskonała pasza węglowodanowa, wyróżniająca się wysoką strawnością. Największe zastosowanie znajduje w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. Odmiany skrobiowe o wysokiej wartości energetycznej i biologicznej

Kapusta
Jakie nasiona kalafiora warto wybrać? Zobacz!

odmiany o różach fioletowych i zielonych. W ostatnich latach znacznie wzrosła produkcja i spożycie kalafiora. Obecnie powierzchnia uprawy kalafiora wynosi ponad 13 tys. ha. (...) czarnego. Nasiona kalafiora z wyglądu są podobne do nasion kapusty, lecz są nieco drobniejsze.  Masa 1000 nasion Masa 1000 nasion kalafiora

Bydło mleczne
Nowoczesna i funkcjonalna obora, ale jaka?

się w zakresie temperatur 11-13 stopni powyżej zera. Dla utrzymania zdrowotności i produkcyjności niekiedy ważniejsze  od wartości temperatury jest utrzymanie jej na stałym poziomie. Krowa (...) mają dostęp do świeżej wody do picia. Takie warunki klimatyczne sprzyjają ponadto rozwojowi drobnoustrojów w środowisku. Gazy Do badania zawartości poszczególnych

Kaczki
Kaczki Biegusy Indyjskie - opis, hodowla i charakterystyka

o różnorodnym krajobrazie. Chętnie zjadają ślimaki, muchy, dżdżownice, a w zbiornikach wodnych rzęsę i inną drobną roślinność. Kaczki hodowane w takich warunkach spożywają dużo mniej paszy treściwej i takich dodatków jak mieszanki mineralno-witaminowe (bardzo potrzebne przy intensywnej produkcji jaj). Prawidłowo żywione kaczki, w wieku 8 tygodni mogą ważyć już

Rasy kur
Kury zielononóżki kuropatwiane – polska, ceniona rasa kur

mineralno-witaminowe muszą mieć naturalną postać. Można stosować produkty pochodzenia zwierzęcego, ale w ograniczonych ustawą ilościach. Pasze pochodzące z upraw ekologicznych mogą mieć obniżoną wartość pokarmową, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zbilansowanie dawki, by spełnić zapotrzebowanie pokarmowe kur. Główną paszą w żywieniu drobiu jest zboże, ale nie należy

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

Obornik to nawóz naturalny powstający ze zmieszania ze ściółką stałych i płynnych odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich. W zależności od rodzaju hodowli może być to obornik bydlęcy, świński, koński, owczy czy drobiowy. Skład chemiczny obornika jest uzależniony od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu użytkowania i karmienia, a także procesów zachodzących podczas jego przechowywania. Odchody bydła i trzody chlewnej zawierają więcej wody niż koni, owiec i drobiu, zaś odchody zwierząt młodych, ciężarnych oraz produkujących mleko czy wełnę są ubogie w składniki mineralne.

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe suche - siano, słoma, susz, otręby, ale nie tylko...

wiele gatunków traw, roślin motylkowatych i ziół, stanowiących różnorodny skład botaniczny dla produkowanego siana. Dzięki bogactwu gatunkowemu łąk kośnych i pastwisk suszone siano stanowi doskonały (...) wysoce chłonna i niezbędna zwierzętom w prawidłowym funkcjonowaniu (np. moszczenie gniazda świń lub drobiu). Zawartość białka ogólnego powinna stanowić 3,1-3,8%, popiołu 3,6-6,2% i

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

Bardzo charakterystyczną cechą samców przepiórek, odróżniającą ich od innych gatunków drobiu, to zewnętrzny narząd płciowy. Znajduje się nad kloaką i jest silnie ukrwiony, (...) rynienki, skąd są odbierane przez hodowcę lub mechanicznie przemieszczane do magazynu. Zwiększeniem intensywności produkcji na 1m2 jest wykorzystanie baterii. Klatki są umieszczone na sobie, w

Śliwy
Śliwa węgierka. Jak ją prawidłowo uprawiać? Odpowiadamy!

wymarznięciu wielu drzew i po licznych porażeniach chorobami, szczególnie szarką, zmniejszyła się produkcja śliwek w naszym kraju. Obecnie wzrasta ilość upraw, węgierki przechodzą renesans. (...) są dość kruche i mogą się załamywać pod ciężarem owoców, ponadto te mogą drobnieć i stawać się niesmaczne. Przez złamania mogą być narażone na srebrzystość

Aronia
Sadzonki aronii - czym się kierować i jak wybrać najlepsze?

Polska jest największym producentem aronii na świecie, nasz udział w produkcji światowej wynosi obecnie ok. 90 procent, a coroczne zbiory owoców – aż 40 tysięcy ton. Jej niewielkie czarne jagody są wartościowe dla przetwórstwa spożywczego, a dodatkowo posiadają właściwości lecznicze i działają oczyszczająco na organizm. Aronia jest blisko spokrewniona z jarzębiną. Widoczne jest to szczególnie w podobieństwie owoców, które są drobne, czerwone lub czarne. Natomiast jej uprawa jest łatwa i zbliżona do uprawy porzeczki.

Rośliny lecznicze
Pszonak drobnokwiatowy – niezbyt urodziwy chwast preferujący ugory i zaniedbane pola

witaminę C oraz sole mineralne. Ziele może być stosowane jako środek nasercowy i moczopędny. Ze wszystkich pszonaków ziele pozyskiwane z odmiany drobnokwiatowej nadal jest wykorzystywane w Bułgarii i na Węgrzech do produkcji leków nasercowych. W Polsce leki zawierające pszonak drobnokwiatowy wyszły z użycia. Obecnie w farmakologii częściej stosuje się pszonak Perowskiego.

Poziomki
Jak uprawiać poziomki? Wyjaśniamy zasady uprawy poziomek

morfologicznej do truskawki. Posiada mniejsze liście, płytszy system korzeniowy i przede wszystkim drobniejsze owoce. Wcześnie wchodzi w okres wegetacji. Pąki kwiatowe zawiązuje latem i jesienią, (...) owoce deserowe. Bardzo dobrze się zamrażają i utrzymują swoje walory, toteż coraz częściej produkowane są na mrożonki. Rzadko przeznacza się je na wszelkiego rodzaju przetwory

Pszczoły
Pyłek pszczeli - właściwości i zastosowanie pyłku kwiatowego

Regularne spożywanie pyłku pszczelego pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi i usprawnia produkcję czerwonych krwinek. Stosuje się go również pomocniczo w leczeniu zapalenia prostaty i (...) zagrożenie dla zdrowia i życia pszczół. Z tego względu zaleca się zamontowanie bardzo drobnej siatki obok płytki, tak by umożliwić wymianę powietrza. Wadą

Bydło mleczne
Choroby bydła mlecznego - objawy, zapobieganie i leczenie

kluczowe dla odpowiedniego wzrostu i rozwoju bydła, a następnie dla jego wydajności produkcyjnej.  Do najczęściej spotykanych zaburzeń można zaliczyć: Niestrawność Jest (...) wycieleniu, gdy hodowca podaje taką paszę by sprostać wymaganiom energetycznym krowy rozpoczynającej laktację. Drobnoustroje żwacza potrzebują jednak czasu, aby dostosować się do nowego systemu żywienia.

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

ciemny, cygarowy i ciemny suszony ogniowo. Inny podział to: wielkolistny, średniolistny i drobnolistny lub ciemny i jasny. W Polsce uprawiany jest tytoń jasny typu Virginia, (...) być wysiewany z nasion bezpośrednio do gleby, lecz najpierw musi być przeprowadzona jego produkcja przez rozsady. Bardzo dobrą jakość technologiczną w okresie dojrzewania liści tytoń

Choroby drzew i krzewów
Najczęstsze choroby wiśni – przegląd, objawy i zwalczanie

na nich brunatne, lekko zapadnięte plamy, na których przy sprzyjających warunkach powstają drobne brodawki z zarodnikami w postaci wycieków. Objawy choroby mogą być zaobserwowane w (...) pozostają zielone. Silnie porażone liście ulegają nekrozom i przedwcześnie opadają. Ponadto zainfekowane drzewa produkują mniejszą liczbę pąków kwiatowych i krótkopędów. Objawy na liściach mogą przypominać

Drób
Kokcydioza drobiu - groźna choroba pasożytnicza. Dowiedz się, jak ją zwalczyć!

Kokcydioza jest groźną chorobą pasożytniczą wywołaną przez pierwotniaki. Atakuje wszystkie gatunki drobiu domowego, ale największe inwazje dotyczą kur utrzymywanych w chowie ściołowym. Kokcydioza wywołana przez Eimeria u większości gatunków zasiedla przewód pokarmowy, natomiast u gęsi bytuje w nerkach. Kokcydioza jest chorobą powodującą obniżenie produkcji oraz istotne straty ekonomiczne.

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki