Produkcja jaj

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Produkcja jaj

Kury
Od czego zależy nieśność kur niosek? Odpowiadamy!

Nieśność kur ma bezpośredni wpływ na ekonomikę produkcji drobiarskiej. Obecnie najlepsze i najbardziej wydajne nioski podczas 52 tygodni mogą wyprodukować 320 jaj. Wyniki na tym poziomie można uzyskać dzięki doskonaleniu genetycznemu cech użytkowych drobiu. Przez ostatnie lata kładziono nacisk na cechy produkcyjne czyli liczbę zniesionych jaj, masę ciała,

Kury
Hodowla kur niosek - wszystko co wiedzieć trzeba

W Polsce kury są najliczniejszym gatunkiem drobiu. Według ustaleń Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 roku, hodowla kur niosek stanowi 44 111 860 sztuk. Kury nieśne produkują jaja spożywcze, po spadku nieśności są oddawane do rzeźni i wykorzystywane w kierunku mięsnym.

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Coraz więcej hodowców drobiu decyduje się na ekologizację własnego gospodarstwa. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała, że konkurencja dla niewielkich ferm kur nieśnych stała się zbyt duża. Obecnie dąży się do powrotu tradycyjnych metod chowu, bliskich środowisku naturalnemu, bez wykorzystania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Produkty pochodzące od zwierząt utrzymywanych w warunkach ekologicznych są smaczniejsze, charakteryzują się większą wartością odżywczą.

Kury
Choroby kur niosek - rodzaje, objawy i leczenie

rozrodczego. Może dojść do zapalenia jajnika, jajowodów oraz otrzewnej. Leczenie i zapobieganie Przewlekłe, nieleczone biegunki powodują obniżenie pobrania paszy, odwodnienie organizmu, a nawet śmierć. Zapobieganie Salmonellozie jest niezwykle trudne, ponieważ kury mogą być bezobjawowymi nosicielami. Stosowane są szczepionki podawane za pośrednictwem wody jako preparat zapobiegawczy, ale

Kury
Kurniki dla kur – rodzaje, budowa, wyposażenie i wymagania

i chowu kur Produkcja jaj od kur nieśnych może być prowadzona intensywnie, półintensywnie lub ekstensywnie. Chów intensywny czyli fermowy dzieli się na system podłogowy, klatkowy oraz alternatywny. System podłogowy - ściołowy W hodowli kur najlepiej sprawdza się system podłogowy ściołowy (występuje jeszcze rusztowy i

Kury
Jakie gniazda dla kur niosek? Odpowiadamy!

kur, co może skutkować obniżeniem produkcji jaj. Ściółka w gniazdach Ściółka także zależy od systemu chowu. Wykorzystywane są wióry, słoma żytnia oraz piasek w systemach umożliwiającym kurom swobodne poruszanie się po kurniku. Tego typu ściółka musi być często dościelana lub wymieniana, aby zachować zasady higieny.

Przepiórki
Hodowla przepiórek - wszystko co warto wiedzieć!

ten umożliwia zachowanie względnej czystości jaj. Jaja staczają się po lekko nachylonej podłodze do rynienki, skąd są odbierane przez hodowcę lub mechanicznie przemieszczane do magazynu. Zwiększeniem intensywności produkcji na 1m2 jest wykorzystanie baterii. Klatki są umieszczone na sobie, w kilku kondygnacjach. Woliery zapewniają swobodę ruchu, dostęp do świeżego

Drób
Witaminy niezbędne dla drobiu - naturalne występowanie i skutki niedoboru

witaminy D najczęściej powoduje krzywicę, produkowanie jaj o słabych skorupkach i odkładanie wapnia w jelitach. Witamina E wpływa na zdolności rozrodcze i prawidłowy rozwój układu rozrodczego ptaków oraz na pracę mięśni. Niedobór witaminy E może spowodować dystrofię mięśniową, skazę wysiękową oraz wady płata mózgowego. Witamina K

Kury
Kury leghorn – ceniona i popularna rasa kur niosek

W stadach przeznaczonych na produkcję jajek, obecność koguta nie jest konieczna. Z jednej strony kogut może obronić resztę rodziny przed drapieżnikami, ale zapłodnione jaja źle się przechowują a agresywny samiec może bardzo poranić kury. Dlatego najlepszym wyjściem będzie dokupienie koguta tylko w przypadku, jeśli w planach mamy rozpłód.

Rasy kur
Kury zielononóżki kuropatwiane – polska, ceniona rasa kur

Zielononóżki wykorzystywane są głownie do produkcji jaj, po całym procesie nieśności są poddawane ubojowi i ich tuszki trafiają do sklepów w formie porcji rosołowych. Jaja i mięso pochodzące od zielononóżek z chowu ekologicznego charakteryzują się doskonałymi wartościami odżywczymi i walorami smakowymi. Oznaczane są specjalnym symbolem i wstawiane na

Kaczki
Rozród kaczek - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

posiadają tylko jeden jajnik i jajowód. Jajnik znajduje się po stronie brzusznej. Jajnik pełni trzy ważne funkcje; produkuje estrogeny, dojrzewa w nim komórka rozrodcza oraz odkłada się żółtko. Jajowód składa się z kilku części, a każdej z nich przypisana jest inna funkcja. Lejek jajowodu wychwytuje żółtko, tu również

Kury
Klatki dla kur – przedstawiamy wymagania, zalety i wady chowu klatkowego

obsady w klatkach, spowodowało niższą produkcję jaj na danej powierzchni. Obecność ściółki w nowych klatkach zwiększa nakłady robocizny oraz opłaty związane z zakupem ściółki.   Problematyczne stało się równieżgromadzenie obornika, który zajmuje więcej miejsca od samego pomiotu. Obecnie fermy korzystają z mieszanek paszowych z zakupu, w

Ryby
Hodowla pstrąga - wymagania, staw, narybek i żywienie

można pozyskać 2000-20000 jaj. Ilość produkowanych jaj zależy od wielkości samicy (na kg masy ciała ryby przypada około 1500 jaj). Samice pstrąga tęczowego osiągają dojrzałość płciową w wieku 3 lat, a samce 2 lat. Tarło w gospodarstwach trwa od maja do września. Do Polski sprowadza się również zapłodnione

Ślimaki
Hodowla ślimaków winniczków - cenne informacje

ślimaka można pozyskać około 200 jaj. Jaja są myte, umieszczane w solance i słoikach. Zainteresowanie kawiorem ślimaczym rośnie. Od ślimaków winniczków nie pozyskuje się jaj. Wymagania środowiskowe Ślimaki do optymalnego wzrostu, rozwoju i rozmnażania potrzebują odpowiednich warunków dotyczących temperatury, wilgotności oraz długości dnia świetlnego.

Kury
Wyposażenie ferm drobiu - wybiegi, poidła, karmidła, gniazda i grzędy

do magazynu jaj. W fermach reprodukcyjnych jaja zbierane są kilka razy dziennie przez obsługę bezpośrednio z gniazd. Stosuje się w nich gniazda zatrzaskowe, aby móc prowadzić indywidualną ocenę nieśności jaj zapłodnionych. W chowie drobiu wodnego jako gniazda wykorzystuje się drewniane skrzynie, pobawione ściany przedniej. Ustawia się je obok

Kury
Żywienie kur niosek: Jak i czym karmić kury nioski?

na składniki pokarmowe dla prawidłowej produkcji jaj. Do pasz przeważnie dodawane są enzymy zwiększające później strawność ich składników. Stosowane są także mieszanki witaminowo – mineralne. W chowie ekstensywnym wykorzystywane są pasze dostępne w gospodarstwie. Są to przeważnie ziemniaki, susze z zielonek, roztarta marchew, buraki czy kapusta. Poza tym

Przepiórki
Przepiórka japońska - wszystko, co warto o niej wiedzieć!

Przepiórki najczęściej wykorzystywane są w produkcji jaj spożywczych. Nioski znoszą jaja od 7 do 59 tygodnia życia, wtedy ich nieśność jest najwyższa. Nioski wymienia się po 180 dniach produkcji. Przedłużenie okresu nieśności można uzyskać stosując długie programy świetlne.   W stadach reprodukcyjnych  na okres rozrodu stosuje

Drób ozdobny
Kura kohin – ozdobna rasa kur o łagodnym usposobieniu i ciekawym upierzeniu

w znaczący sposób wpływają na produkcję jaj. Ptakom można podawać również mleko – świeże lub zsiadłe, ale nigdy kwaśne! Aby wzbogacić dietę kur w składniki mineralne, zaleca się dodawanie do paszy rozgniecionych skorup ostryg. Ptaki powinny mieć również dostęp do drobnego żwirku, który jest niezbędny do prawidłowego trawienia ziaren.

Kury
Kurniki przydomowe. Niezbędne informacje o konstrukcji i wyposażeniu

Wietrzenie Do produkcji jaj i osiągania zadowalających przyrostów masy kury potrzebują tlenu, dlatego do utrzymaniu odpowiedniego klimatu w kurniku niezbędne jest wietrzenie. Niewłaściwy rodzaj ściółki przy braku wentylacji to prosta droga do chorób: amoniak podrażnia śluzówki, co skutkuje problemami z układem oddechowym i oczami. Zbyt duże stężenie

Choroby warzyw
Nie straszny nam mączniak prawdziwy – częsta choroba warzyw!

i Curzate M, Funguran A Plus, Funguran Forte, Gwarant 500, Infinito, Konkret Mega, Miedzian 50 WP, Mildex, Planet i Ranman 400 S.C. Wszystkie wymienione środki stosuje się w dawkach około od 2-2,5 do 3 kilogramów na hektar. Ogórki można również zabezpieczyć przed mączniakiem prawdziwym poprzez zastosowanie Zaprawy Nasiennej T 75

Kury
Inkubacja jaj kurzych i wykluwanie piskląt

W produkcji kur nieśnych lub mięsnych bardzo ważną rolę odgrywa inkubacja oraz wylęganie jaj. Utrzymanie odpowiednich warunków w inkubatorze, a później w wylęgarni ma ogromny wpływ na ilość i jakoś piskląt. Rozwinięcie produkcji sztucznych lęgów było bezpośrednio powiązane z rosnącym zapotrzebowaniem na kurczęta przez cały rok, a nie tylko sezonowo

Kaczki
Kaczki Biegusy Indyjskie - opis, hodowla i charakterystyka

Biegusy indyjskie są to kaczki użytkowane jednokierunkowo, w produkcji jaj konsumpcyjnych. W Polsce ich hodowla nie jest praktykowana, ponieważ nie ma tradycji spożywania kaczych jaj. Są to kaczki o bardzo charakterystycznej budowie i chodzie.

Kury nieśne
Pielęgnacja kur niosek – przedstawiamy różne rodzaje chowu i dbania o drób

Produkcja jaj konsumpcyjnych jest rozwinięta w Polsce i całej Unii Europejskiej na szeroką skalę. Znajdują one zastosowanie w przeróżnych gałęziach przemysłu spożywczego i charakteryzują się ogromną wartość odżywczą. Zawierają bogactwo aminokwasów i innych składników pokarmowych łatwo przyswajalnych przez organizm człowieka. Hodowla kur niosek w obecnych czasach musi nie tylko cechować się dużą produkcyjnością, ale także brać pod uwagę rosnące wymagania konsumen

Kozy
Hodowla kóz - wszystko co wiedzieć trzeba!

saaneńską, obie zostały sprowadzone z zagranicy i ich hodowla jest nastawiona na produkcję mleka. Typ mięsny reprezentuje rasa burska, w Polsce jest używana do krzyżowań (...) na mechanicznym wprowadzeniu nasienia kozła do układu rozrodczego samicy, w celu zapłodnienia komórki jajowej.   Żywienie Kozy należą do

Drób ozdobny
Hodowla perlic - najważniejsze informacje

Obecnie hodowla perlic w Polsce jest znikoma. Była popularna w latach 60-tych i 70-tych. Perliczki hodowane są w małych stadach w przydomowym chowie. Pozyskuje się od nich jaja i mięso bardzo cenione przez konsumentów, uznawane jako produkt luksusowy. W Europie wzrasta zainteresowanie hodowlą tych ptaków. W Polsce za kilka-kilkanaście lat można się spodziewać intensywnego wzrostu pogłowia. Perlice są traktowane jako ptaki ozdobne, hodowane bardziej dla przyjemności niż ze względu na produkty od nich pozyskiwane.

Strusie
Hodowla strusi – najważniejsze informacje i ciekawostki

Struś afrykański należy do nadrzędu bezgrzebieniowców, których reprezentantami są również nandu, emu, kiwi i kazuar. Na tle Europy, Polska jest liderem w hodowli strusi. Obecnie szacuje się, że w 120 hodowlach strusi znajduje się około 12 tysięcy sztuk. Polska w 90% eksportuje mięso strusi do krajów Europy Zachodniej. Na Polskim rynku mięso i jaja są uznawane za produkt delikatesowy. Konsumpcja odbywa się głównie w gospodarstwach agroturystycznych.

Kaczki
Hodowla kaczek - to musisz wiedzieć!

użytkowe kaczek; nieśne, mięsne, ogólnoużytkowe i ozdobne. Do kaczek nieśnych zaliczyć można biegusy indyjskie i khaki campbell. W Polsce kaczki nie są użytkowane nieśnie, jaja spożywcze najczęściej produkuje się w Azji. Kaczki o dwukierunkowym użytkowaniu najliczniej reprezentowane są przez kaczki pekin i kaczki piżmowe. Charakteryzują się wysoką nieśnością i

Kaczki
Rasy kaczek: od biegusów po piżmowe. Przegląd najchętniej wybieranych ras

W Polsce występuje niewiele ras kaczek, większość z nich reprezentuje ogólnoużytkowy typ hodowlany. Rasy kaczek dzieli się w zależności od kierunku użytkowania. Kaczki nieśne są hodowane w celu produkcji jaj spożywczych. W Polsce nie spożywa się kaczych jaj, większość hodowli jest zlokalizowanych w Azji.

Drób ozdobny
Ozdobna kura jedwabista, silka – charakterystyka, hodowla i żywienie

powinno składać się mniej więcej z dziesięciu kur na jednego koguta (maksymalnie 15, a absolutne minimum to 4). Jaja z przeznaczeniem na wylęg należy zbierać w okresie od lutego do kwietnia, kiedy ich produkcja jest wzmożona. Możemy zdecydować się na wylęg naturalny – jeśli mamy w stadzie kwoki, bądź wylęg sztuczny

Bydło mleczne
Przebieg ciąży i poród u krów - najważniejsze informacje

dla macicy oraz rozwijającego się płodu. Macica krów jest dwurożna i posiada w swej budowie trzon oraz rogi. Do rogów macicy przylegają jajniki, pełniące funkcje regulacyjne dla gospodarki hormonalnej oraz produkują hormony i komórki jajowe. Komórki jajowe znajdują się w pęcherzykach. Po pęknięciu na pęcherzyku wytwarza się ciałko żółte. Krowy są

Indyki
Najpopularniejsze rasy indyków. Oto nasz przegląd!

jest bardzo niska nieśność (50 jaj w ciągu 24 tygodni nieśności) i małe zdolności rozrodcze. Najczęściej samce indyków białych szerokopierśnych są wykorzystywane w tworzeniu mieszańców towarowych z indyczkami lekkimi lub średniociężkimi.   Mieszańce międzyrodowe Mieszańce międzyrodowe odgrywają najistotniejszą rolę w produkcji brojlerów indyczych. Najbardziej znane

Pasze dla zwierząt
Właściwe pasze dla drobiu to podstawa prawidłowego chowu!

kury. Inne produkty uboczne przemysłu młynarskiego stosowane w żywieniu drobiu to: zarodki pszenne, gluten kukurydziany, mąki pastewne, kiełki pszenne. Gluten kukurydziany ma największe znaczenie w produkcji nieśnej jaj konsumpcyjnych, ze względu na wysoką zawartość karotenoidów i barwienie żółtek. Tłuszcze Są stosowane w dawkach dla wszystkich gatunków drobiu

Gęsi
Najczęstsze choroby gęsi - przegląd i objawy

z oczu, potrząsanie głową, zaczerwienienie i obrzęk powiek. Może wystąpić biegunka. Straty produkcyjne wynikają z licznych upadków piskląt oraz zahamowania wzrostu starszych osobników. (...) stadzie są złe warunki środowiskowe, takie jak nadmierne zagęszczenie, nieprawidłowa higiena pomieszczeń inwentarskich, niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz towarzyszące zakażenia innymi patogenami. Bakterie z rodzaju Pasteurella

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

– cechuje się dobrymi cechami reprodukcyjnymi, zdrowotnością i odpornością na złe warunki klimatyczne. Jest rasą późno dojrzewającą. Gęś Tuluska – gąsiory osiągają masę do 12 kg. Pozyskuje się z nich bardzo smaczne mięso. Rozmnażanie tych zwierząt nastręcza wiele trudności hodowcom. Samica posiada słaby instynkt wysiadywania jaj, wiele z nich

Pasze dla zwierząt
Najlepsze pasze dla kur i drobiu - przegląd i charakterystyka

Coraz bardziej powszechne staje się stosowanie w żywieniu siemienia lnianego, ze względu na dużą zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, które pozostają w tuszkach i jajach. Produkty uboczne przemysłu olejarskiego Produktami ubocznymi przemysłu tłuszczowego wykorzystywanymi w żywieniu drobiu są makuchy, ekspelery i śruty poekstrakcyjne. Zazwyczaj hodowcy

Ryby
Hodowla karpia w stawie - cenne porady

higieniczne. Podczas pierwszego roku produkcji wykorzystywane są stawy do wychowu materiału zarybieniowego czyli tarliska, przesadki I i II oraz zimochowy. Tarliska z ogrzewalnikiem Są to stawy, które służą do rozrodu ryb dojrzałych płciowo czyli tarlaków i składania ikry oraz zapładniania jaj przez samce. Najczęściej jeden

Kury
Efektywna hodowla kurczaków - brojlerów

ukierunkowane na określoną grupę konsumentów, gotowych zapłacić odpowiednio wyższą sumę za taki produkt. Kurczęta w pierwszych dwóch tygodniach życia są bardzo wrażliwe na (...) stan zdrowotny stada rodzicielskiego, prawidłowy przebieg procesu wylęgu pisklęcia. Należy ocenić jakość skorup jaj wylęgowych, masę piskląt i ich ruchliwość. W pomieszczeniu powinna

Gęsi
Gęś landes - rasa francuska, w Polsce traktowana jako drób ozdobny

znakomite przyrosty. Wskaźniki rozrodu Wartości cech reprodukcyjnych gęsi landes znacznie różnią się w chowie ekstensywnym i intensywnym, w porównaniu do innych ras zagranicznych utrzymywanych w naszym kraju. Od jednej gęsi w chowie ekstensywnym uzyskuje się około 36 jaj, z których tylko 58% jest zapłodnionych. Z jaj zapłodnionych

Indyki
Hodowla indyków brojlerów - założenia hodowli, warunki utrzymania i odchów indyków

szerokopierśny. W Polsce i również na całym świecie produkcję mieszańców indyków fermowych przejęły trzy ogromne koncerny, które prowadzą pracę hodowlaną w zakresie doskonalenia rodów i linii pod różnorakim kątem. U samic dąży się do jak najwyższej nieśności, eliminacji kwoczenia (chęci wysiadywania jaj) i jak największej wylęgowości jaj. Natomiast samce

Drób ozdobny
Hodowla bażantów. Radzimy, jak hodować, pielęgnować i żywić te ptaki

6-8 kur. Ten typ woliery jest wykorzystywany głównie podczas sezonu reprodukcyjnego. Ptaki mają do dyspozycji przestrzeń o wymiarach 5x6x2 m. Na suficie powinna znajdować się siatka rybacka, amortyzująca uderzenia ptaków i powyżej zwykła metalowa siatka, w razie przerwania siatki rybackiej przez wzbijające się ptaki. Woliery powinny do siebie przylegać

Trzoda chlewna
Rozród trzody chlewnej - najważniejsze informacje

Prawidłowy rozród trzody chlewnej jest najważniejszym elementem składowym hodowli. Ma olbrzymi wpływ na wyniki produkcji, opłacalność oraz zdrowotność stada. Zapoznanie się z budową układu rozrodczego i ewentualnymi schorzeniami, nauka obserwacji objawów rujowych, prawidłowe inseminowanie oraz dbanie o lochę i prosięta po porodzie jest niezwykle ważne w dobrze funkcjonującej fermie trzody chlewnej. Układ rozrodczy lochy składa się ze sromu, przedsionka pochwy, pochwy, macicy, jajowodów i jajników. Głównymi zadaniami tego układu jest produkcja hormonów (wykazywanie objawów rujowych) i komórek rozrodczych.

Gołębie
Hodowla gołębi – hobbystyczna, przemysłowa czy sportowa? Wybierz najlepszą dla siebie!

zbliżać się do osad ludzkich kiedy rozpoczęto hodowlę zbóż. Gołębie dostarczały ludziom jaj, mięsa, a z czasem stały się środkiem przekazu informacji. Hodowla (...) liczby osobników, specjalnie wyselekcjonowanych, konkretnych ras o masie ciała około 1 kg. Celem produkcji intensywnej jest pozyskiwanie mięsa gołębiego, które ma dużą wartość rynkową. Dobra

Drób ozdobny
Hodowla drobiu ozdobnego. Podpowiadamy, jak dbać o różne gatunki drobiu

utrzymaniu, a poza walorami estetycznymi mogą też przynieść korzyść w postaci smacznych jaj konsumpcyjnych. Bażanty Woliery mają za zadanie chronić przed (...) okresie powinno się także przeprowadzić odrobaczanie całego stada. Aby zapewnić ptakom warunki do reprodukcji najbardziej zbliżone do naturalnych, woliera musi być dość duża. Powinny się

Pasze dla zwierząt
Jak wybrać dodatki paszowe, by uzupełnić niedobory odżywcze mieszanek?

substancje stosowane w celu poprawy jakości produktów pochodzenia zwierzęcego oraz paszy. Barwniki w paszach stosuje się głównie w celu poprawy wyglądu produktów pochodzących od zwierząt np. jaj (kolor żółtka) czy tusz drobiu, ponieważ tego wymagają konsumenci. Dodatki tego typu to głównie ekstrakty np. papryki lub karotenoidy naturalne lub syntetyczne.

Bydło mleczne
Prawidłowa inseminacja bydła krok po kroku

Inseminacja jest to zabieg sztucznego unasieniania polegający na mechanicznym zdeponowaniu nasienia buhaja do dróg rodnych samicy, w celu zapłodnienia komórki jajowej i wydania na świat potomstwa. Skuteczność rozrodu ma bezpośredni wpływ na opłacalność produkcji mleka i mięsa.

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

żer jaj na pojedynczej roślinie. Ekonomiczny próg szkodliwości wyznacza obecność minimum 60 jaj. Wskazuje on przy jakim nasileniu patogenu koszty poniesione na zabiegi ochronne zrównoważą (...) Działają hamująco na zakończenia komórek nerwowych owada oraz prowadzą do zaburzeń w procesach produkcji energii. Uważa się, że stanowią one najbardziej skuteczną i najszybciej działającą

Kaczki
Choroby kaczek - objawy, zapobieganie i leczenie

fermach. Najlepszą metodą uniknięcia chorób w hodowli jest zapobieganie. Opłacalność intensywnej produkcji drobiu rzeźnego zależy od wielu czynników takich jak technika żywienia, rodzaj chowu, (...) Zasady zapobiegania chorobom kaczek Zapobieganie chorobom rozpoczyna się na poziomie jaja wylęgowego. Zanim jaja trafią do wylęgarni należy przeprowadzić badania bakteriologiczne w

Kuropatwy
Hodowla kuropatw - poruszamy najważniejsze aspekty

g. Osobniki dorosłe osiągają masę ciała około 300-500 g. Długość ciała wynosi 25-30 cm, skrzydła mają rozpiętość około 50 cm. Użytkowanie reprodukcyjne Kuropatwy wysiadują własne jaja, nie są pozbawione instynktu w niewoli tak jak np. przepiórki. Kury cechuje opiekuńczość i troskliwość w wychowie młodych. Przy prawidłowej, dyskretnej

Kaczki
Kaczka Pekin - opis, hodowla i charakterystyka rasy

użytkowanie pozwala na pozyskanie od kaczek dobrej jakości pierza, tłuszczu, mięsa oraz jaj. W Polsce utrzymuje się 7 rodów tych kaczek. Kaczki są wykorzystywane w (...) rodem ojcowskim o wybitnych cechach mięsnych, ale również osiąga znakomite wyniki w cechach reprodukcyjnych. Kaczory rodu A44 są krzyżowane z kaczkami rodu P66 i P77,

1 2 3

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki