Przechowywanie ziemniaków - warunki

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Przechowywanie ziemniaków - warunki

Ziemniaki
Przechowywanie ziemniaków krok po kroku - cenne wskazówki

Przechowywanie to finalny etap produkcji ziemniaków na różne cele: do bezpośredniego spożycia, na sadzeniaki, do przetwórstwa przemysłowego. W zależności od kierunku użytkowania bulw, okres przechowalniczy może mieć różną długość. Najkrócej przechowuje się ziemniaki sadzeniaki (7 miesięcy), dla pozostałych okres ten wynosi od 1 do 9 miesięcy.

Choroby roślin
Groźne choroby ziemniaków - przegląd i objawy

wraz z sadzeniakami na nowy sezon wegetacyjny. Ziemniak, tak jak inne rośliny uprawne, porażany jest (...) posadzenia, przez pełnię wegetacji aż do przechowywania, to czas, gdy ziemniak jest narażony na inwazję czynników chorobotwórczych. Aby doszło do masowego pojawienia się patogenów w środowisku, panować muszą sprzyjające im

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

plonów. Zbiór i przechowywanie ziemniaków Terminy zbiorów są silnie uzależnione od wielkości bulw oraz aktualnych cen rynkowych. Ziemniak wczesny wykopywany jest ponad miesiąc przed osiągnięciem pełnej dojrzałości. Po wykopaniu od razu sortujemy je według wielkości. Przed przeniesieniem do przechowania upewnijmy się, że nasze zbiory są odpowiednio

Zboża
Silosy zbożowe - radzimy, jak wybrać i zbudować odpowiedni magazyn zbożowy

rozwojem drobnoustrojów. Aby zapewnić prawidłowe warunki przechowywania należy utrzymać odpowiednią wagową wilgotność ziarna, niską temperaturę oraz zastosować aktywne wietrzenie (szuflowanie lub mieszanie zboża). Obecnie wyróżnia się kilka sposobów magazynowania zbóż. Ziarno przechowuje się w magazynach podłogowych płaskich, podłogowo-zasiekowych, płaskodennych i lejowych silosach oraz w bateriach silosów. Najstarszą metodą

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

i niektóre produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego takie jak pulpa ziemniaczana, wysłodki buraczane i wywar gorzelniany. Różnią się (...) od szybkiego rozwoju bakterii kwasu mlekowego i wytworzenie im dobrych warunków środowiska. W kiszonkach oprócz pozytywnych bakterii (...) w utrzymaniu dobrej jakości kiszonki pełni rodzaj zbiornika do przechowywania paszy. Rośliny okopowe

Aktualności
W lutym ruszy plan pomocy ARiMR na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

liczyć rolnicy, którzy zamierzają ulepszyć warunki przechowywania pasz soczystych oraz nawozów naturalnych, pozyskiwanych przy obsłudze zwierząt gospodarskich, tak by były one zgodne z wytycznymi obowiązującymi na danym OSN. W zakres refundowanych inwestycji wchodzą np. budowa (i przebudowa) zbiorników przeznaczonych do przechowywania gnojówki i gnojowicy. Dopłaty do budowy pojemników służących do

Rośliny pastewne
Burak pastewny - siew, wymagania, uprawa i zbiór

są bardzo wrażliwe na niekorzystne warunki przechowywania. Szybko gniją, a straty plonów sięgają nawet 40%. Optymalna temperatura przechowywania oscyluje pomiędzy 2 a 4 OC. Jej zachowanie gwarantuje dobrą kondycję korzeni i zredukowanie strat plonów do 15%. W roku 2008 w Krajowym Rejestrze figurowało zaledwie 16 odmian buraka pastewnego,

Bydło mleczne
Od czego zależy skład i jakość mleka? Wyjaśniamy!

może zmienić swoją jakość to warunki przechowywania mleka, temperatura panująca w pomieszczeniu (zbyt wysoka sprzyja rozwojowi drobnoustrojów), samochody transportujące mleko. Należy pamiętać, że prawidłowo żywione, zdrowe i utrzymywane w czystym pomieszczeniu zwierzę produkuje mleko sterylne. Wszystkie z wymienionych wyżej dróg, którymi wędruje mleko mogą znacząco wpłynąć na jakość mleka.

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

jej porowatość zostaje zwiększona, co sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej. Jeżeli przedplonem jest ziemniak, to na polu zostaje duża masa łętów, którą należy przykryć, np. za (...) chemicznych metod, należy jednak pamiętać o ochronie organizmów pożytecznych. Zbiór i przechowywanie Zbioru pszenżyta jarego należy dokonywać w III dekadzie lipca

Odmiany ziemniaków
Popularne odmiany ziemniaków. Czy masz już swój typ? Oto nasz ranking!

na zarazę ziemniaka 3/9. Uznawana przez COBORU za odmianę wzorcową w grupie średnio wczesnych. Bardzo odporna na parcha zwykłego oraz suszę. RED LADY: odmiana zagraniczna. Typ kulinarny B. Bulwy mają podłużny kształt oraz charakterystyczną, czerwoną skórkę. Miąższ koloru żółtego. Świetnie się przechowuje. Plonuje bardzo wysoko, nawet gdy warunki klimatyczno-glebowe

Szkodniki warzyw
Uciążliwa stonka ziemniaczana - zwalczanie i ciekawostki

powietrza. Aby odnaleźć roślinę żywicielską, mogą przebyć nawet 100 km. Wczesną wiosną dorosłe osobniki opuszczają glebę i rozpoczynają zasiedlanie plantacji ziemniaka. Początkowo inwazji dokonują wyłącznie na brzegach pola, aby w sprzyjających warunkach opanować cały obszar. Uwieńczeniem intensywnego żeru samic zapłodnionych w poprzednim okresie wegetacji lub w tegorocznej kopulacji jest składanie złóż

Ziemniaki
Sadzenie ziemniaków zgodne z zasadami - jak i kiedy? Zobacz!

jako sadzeniaki. Odrzucenie bulw chorych, zgnitych lub przemarzniętych zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju i rozprzestrzeniania się patogenów grzybowych i bakteryjnych. W celu zabezpieczenia ziemniaków przed przymrozkami, luźno ułożone, przesortowane bulwy należy przykryć. Dodatkowymi warunkami, które należy spełnić przy pobudzaniu ziemniaków są: 80 % wilgotność powietrza, temperatura 2-3 tygodnie, dostęp światła (niekoniecznie).  Pobudzanie ma

Ziemniaki
Dobre ziemniaki sadzeniaki na wagę złota!

umożliwia formalne rozpoczęcie produkcji nasiennej ziemniaka. Prowadzony on jest przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Każdy etap produkcji sadzeniaków wymaga szczegółowego opisu w dokumentacji tworzonej przez producenta. Minimalny czas (...) na wirusy pozwala na wybór tej najlepszej, pasującej do warunków lokalizacji plantacji nasiennej. Ma to podstawowe

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

zależności od przewidywanego plonu bulw ziemniaka. Źródło: Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. IUNG 2010. Po pierwsze wapnowanie! Warunkiem, który umożliwia pełne (...) witaminę C oraz skrobię, mają mniejszą ilość suchej masy. Przechowywanie takich ziemniaków jest utrudnione, ze względu

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

lipiec‒wrzesień oraz optymalny rozkład opadów atmosferycznych w ciągu sezonu wegetacyjnego. Cechami, którymi powinny wyróżniać się ziemniaki paszowe to: duża plenność, wysoka zawartość białka, suchej masy oraz skrobi (ponad 16%). Wybór odpowiedniej odmiany, ściśle dostosowanej do warunków glebowych gospodarstwa oraz tania, łatwa technologia produkcji gwarantująca uzyskanie wyżej wymienionych parametrów, odpowiadają

Ziemniaki
Zbiór ziemniaków – optymalne techniki i terminy. Zobacz!

wtedy jak bulwy osiągają fazę pełnej dojrzałości technicznej. Tylko ziemniaki wczesne nie są zbierane przy takiej dojrzałości. (...) a następnie ich zbiorze za pomocą kombajnu. Najlepsze warunki do zbioru ziemniaków gwarantuje ciepła i (...) infekcji bakteryjnych, co powoduje duże straty w bulwach podczas przechowywania. Podczas zbioru kombajnowego dużo częściej dochodzi

Odmiany ziemniaków
Najnowsze odmiany ziemniaków, czyli nowinki warte uwagi!

wewnętrzne bulw, nieciemnienie miąższu ugotowanego i w stanie surowym. Należy pamiętać, że kolor miąższu nie warunkuje obecności zwiększonej lub zmniejszonej ilości substancji odżywczych w bulwach. O wyborze właściwej odmiany w większej mierze decyduje jej typ kulinarny. Ziemniaki zawierające więcej skrobi (typ kulinarny C i D) są bardziej kaloryczne od grup stricte

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

Zalicza się do niego wszystkie uprawiane rośliny korzeniowe, takie jak buraki, marchew, cykoria, brukiew i inne, oraz bulwiaste, czyli ziemniaki i topinambur. Dobór stanowiska pod te rośliny ma duże znaczenie dla ich warunków wzrostu i plonowania, okopowe największe plony dają bowiem na glebach o dużej żyzności i kulturze, a takie stanowiska

Ziemniaki
Jak wybrać najlepszy oprysk na ziemniaki? Przegląd chorób i preparatów

pamiętając o prewencji. Pamiętajmy również, że środki działają najskuteczniej w różnych warunkach, tak np. pyretroidy w temp. poniżej 20°C, a karbaminiany powyżej 15°C. W sezonie można wykonać maksymalnie 2 zabiegi, z 21-dniową przerwą między jednym a drugim. Stonka ziemniaczana Stonka to od wielu lat najpopularniejszy szkodnik ziemniaka,

Jabłonie
Wybieramy najlepsze odmiany jabłoni

wielkości, jasnozielone, prawie bez rumieńca. Zbierane są w połowie października. Mogą być przechowywane do marca. Odmiana mało wytrzymała na mróz, odporna na parch i mączniaka. (...) na mróz i parch, wrażliwa na mączniaka. Doskonale się przechowuje, nawet w słabych warunkach. Przeznaczona szczególnie na przetwory. Polecane są również mutanty – Najdared oraz

Cebula
Odmiany cebuli – przegląd i charakterystyka najlepszych!

infekcje grzybowe. Nadaje się do długotrwałego przechowywania i przetwórstwa. Może być wykorzystywana do produkcji dymki. Rawska Odmiana średnio wczesna, plenna. Zalecana do uprawy w rejonach o krótko trwającym okresie wegetacyjnym, z tego względu nadaje się do produkcji dymki. Wytrzymała na mało korzystne warunki klimatyczne i glebowe. Łuska

Nawożenie
Nawożenie obornikiem - poznaj najważniejsze zasady i terminy

co kilka miesięcy. Taka metoda przechowywania obornika ogranicza straty masy nawozu i azotu, jednak nie jest zalecana ze względu na pogorszenie warunków sanitarnych w budynkach inwentarskich. Druga metoda (...) Dobrym terminem jest stosowanie obornika przed sadzeniem ziemniaków lub siewem kukurydzy. Niestety wtedy niskie

Gleby
Klasy bonitacyjne gleby – oceniamy wartość ziemi uprawnej

na nich dobrze rozwijać, zależne jest to od poziomu kultury rolnej, nawożenia i w nieznacznym stopniu od warunków atmosferycznych. Na lżejszych rodzajach gleb tej klasy z powodzeniem wysokiego plonu można uprawiać żyto, jęczmień, owies i ziemniaki, a przy dobrej kulturze rolnej na glebach cięższych pszenicę, kukurydzę, koniczynę, buraki cukrowe i warzywa.

Szkodniki upraw
Szkodniki ziemniaków ‒ objawy, szkodliwość i zwalczanie

do rodziny sówkowatych (Noctuidae), podrodziny rolnic (Noctuinae). Formy larwalne (gąsienice), żyjąc po ziemią, silnie uszkadzają bulwy ziemniaka. Larwy należące do młodszego i starszego pokolenia (ziemistoszare i brązowe), mają największe znaczenie gospodarcze. Pojawiają się licznie w warunkach wysokich temperatur (bardzo ciepłe wiosny, letnie upały). Szkodliwe gatunki rolnic występujące na plantacjach ziemniaka to:

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

CaO na 1 hektar. Przygotowanie sadzeniaków Ziemniak jest rośliną uprawianą wyłącznie wegetatywnie z bulw (kłębów). O powodzeniu uprawy decyduje wartość nasienna sadzeniaka, na którą składają się: zdrowotność bulw, ich wielkość i wiek kształtowany odpowiednią temperaturą ich zimowego przechowywania oraz wiosennym pobudzaniem i podkiełkowaniem. Wiosną należy odrzucić uszkodzone

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

jest gęsty las mieszany zapewniający bazę paszową i schronienie. Dziki opuszczają las latem i udają się na pola uprawne, kukurydzy, ziemniaków i ścierniska. Gospodarka łowiecka ma na celu opiekę nad warunkami bytowania zwierzyny grubej i drobnej, prowadzenie selekcji poprzez odstrzał oraz stałe zaopatrywanie ludności w dziczyznę. Hodowle zachowawcze dzików

Ryby
Rozmnażanie ryb stawowych - wymagania poszczególnych gatunków

Planując obsadę zbiornika warto pamiętać, że niektóre gatunki potrzebują specyficznych warunków do rozpoczęcia tarła i odchowania potomstwa. Do takich właśnie należy amur biały, (...) hodowlach od ikrzyc pobiera się jaja, które następnie są zapładniane w wylęgarni i przechowywane w aparatach inkubacyjnych aż do wylęgu. Gdy larwy zaczynają samodzielnie pływać,

Nawożenie
Czym się kierować, wybierając zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę? Podpowiadamy!

gnojowicę. Na niektórych fermach to wystarcza do przechowywania płynnych odchodów, jednak nie zapewnia to odpowiedniego mikroklimatu chlewni czy obory, ani dobrostanu zwierząt. W powietrzu utrzymują się toksyczne gazy, jeśli wentylacja prawidłowo działa część jest usuwana na zewnątrz, ale i tak nie stwarza to prawidłowych warunków do produkcji zwierzęcej. Lokalizacja

Choroby warzyw
Alternarioza ziemniaka – szczególne zagrożenie upraw! Zobacz sposoby zwalczania

kresek. Objawy mogą występować również na bulwach w postaci ciemnych, suchych, z czasem mięknących i zapadających się plam. Obserwowane są wyłącznie podczas przechowywania plonu. Infekcji mogą sprzyjać uszkodzenia skórki ziemniaków podczas zbioru i transportu oraz wysoka temperatura i wilgotność powietrza podczas przechowywania. Jak rozróżnić alternariozę od zarazy ziemniaka

Marchew
Przedstawiamy wymagania marchwi zwyczajnej oraz właściwe metody uprawy

wszystkim od odmiany, zmienia się również w zależności od warunków, tj. temperatury, zawartości wody i składników pokarmowych (...) wegetacyjnego, kształt i wielkość korzenia spichrzowego, przydatność i trwałość w przechowywaniu. Długość korzenia znajduje się w zakresie (...) przez połyśnicę marchwiankę. Dobry przedplon stanowią warzywa kapustne, cebulowe, ziemniaki i zboża. Nawożenie

Odmiany ziemniaków
Ziemniaki Asterix - smaczna odmiana typu kulinarnego o czerwonej skórce

a ich oczka są płytko osadzone. Średnia zawartość skrobi w bulwach wynosi 14,4%. Bulwy ziemniaków tej odmiany ze względu na ładny kształt mogą być przeznaczane do pakowania w stanie surowym po obraniu, ponieważ ich miąższ nie ciemnieje. Trwałość przechowywania bulw jest dobra, tak samo jak ich odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Odmiany ziemniaków
Ziemniaki Bryza - późna i smaczna odmiana

Bulwy ziemniaków z odmiany Bryza są okrągłego kształtu, a oczka są na nich średnio osadzone. Miąższ bulw jest koloru żółtego i nie ciemnieje w stanie surowym oraz po ugotowaniu. Skórka jest średnio chropowata. Bulwy są średnio odporne na uszkodzenia mechaniczne i mają średnią trwałość przechowywania.

Kury
Inkubacja jaj kurzych i wykluwanie piskląt

na których znajdują się tace klujnikowe.   Warunki inkubacji Wyniki wylęgu piskląt zależą od trzech głównych czynników; od wartości biologicznej jaj wylęgowych (żywienie, utrzymanie i zdrowotność stada rodzicielskiego), od postępowania z jajami podczas transportu i przechowywania przed inkubacją oraz od techniki i warunków inkubacji. Bardzo

Odmiany ziemniaków
Ziemniaki Tajfun - odmiana odporna na suszę

Średnia zawartość skrobi w bulwach wynosi 15,9%., a średni plon z jednego hektara wynosi 56,5 tony, z czego frakcja handlowa stanowi 90%. Trwałość przechowywania bulw ziemniaków tej odmiany jest dobra, jednak jej odporność na uszkodzenia mechaniczne (m.in. podczas zbioru) jest średnia. Wymagania Odmianę Tajfun można

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

i glebowe W Polsce ze względu na warunki klimatyczne pomidor uprawia się wyłącznie od maja (...) po sobie roślin psiankowatych. Szczególnie zabroniona jest uprawa pomidora po ziemniaku, ze względu na zarazę ziemniaka. Idealnym (...) pomidora; skoczogonki, mszyce, stonka ziemniaczana. Zbiór i przechowywanie Ze względu na dojrzałość

Drób ozdobny
Hodowla pawi - odkrywamy najważniejsze aspekty

pokarm; owoce, pędy młodych roślin, owady i małe gady. W warunkach hodowlanych pawie otrzymują mieszanki paszowe dla indyków, ponieważ mają bardzo podobne potrzeby (...) diecie mogą znajdować się ziarna zbóż- jęczmień, pszenica, owies, kukurydza, tarta marchew, gotowane ziemniaki i śruty zbożowe. W ogrodach i parkach pawie samodzielnie

Soja
Efektywna uprawa soi w Polsce? Zobacz!

siewie może być zmniejszona do 15 cm, jeżeli pole jest niezachwaszczone. W warunkach, kiedy konieczna jest międzyrzędowa pielęgnacja roślin należy zastosować zwiększoną do 40 cm (...) zastosowaniu tego preparatu do zbioru należy przystąpić po upływie 2 tygodni. Przechowywanie Nasiona po zbiorze należy dosuszyć do wilgotności poniżej 15%,

Kury
Na czym polega ekologiczna hodowla kur i produkcja jaj?

Ekologiczna produkcja drobiu i jaj opiera się na profilaktyce poprzez dobre warunki utrzymania i dbanie o zwierzęta. Ptaki korzystające z wybiegów są zazwyczaj bardziej (...) pobierają owies oraz orkisz. Można stosować rośliny okopowe –tartą marchew, gotowane lub suszone ziemniaki i buraki pastewne w niewielkich ilościach. Kury mniej chętnie pobierają rośliny

Gęsi
Hodowla gęsi domowych – wszystko o przydomowym i przemysłowym chowie

też stałym elementem gospodarstw agroturystycznych. Od szóstego tygodnia życia ptaki można żywić paszami własnymi, które w większości stanowią ziarna zbóż, świeże zielonki, siano, ziemniaki, marchew i buraki pastewne. W warunkach przydomowych gęsi mają nieograniczony dostęp do użytków zielonych. Latem i jesienią udział ziaren zbóż oraz dodatków pasz przemysłowych może być ograniczony.

Papryka
Opisujemy uprawę papryki gruntowej. Koniecznie przeczytaj nasze porady!

Wyhodowane nowe odmiany są dosyć odporne na polskie warunki klimatyczne. Z powodzeniem można je uprawiać amatorsko (...) smacznym miąższem oraz stosunkowo dużą masą. Dobrze znoszą transport i przechowywanie. Polecane są zarówno do bezpośredniego spożycia, (...) być uprawiana po wszystkich roślinach z wyjątkiem papryki i ziemniaków. Uprawiana jest zazwyczaj w pierwszym roku

Czosnek
Prezentujemy sposoby uprawy czosnku jarego i ozimego

kremowobeżową łuską. Odmiany te są szczególnie polecane dla przemysłu przetwórczego i farmaceutycznego. Mogą być przechowywane przez 10–12 miesięcy. Odmiany jare: Jankiel i Jarus.   Wymagania klimatyczne i glebowe W Polsce warunki klimatyczne sprzyjają uprawie czosnku. Potrafi on przezimować w glebie, jeśli dobrze się

Choroby warzyw
Zgnilizna twardzikowa atakuje! Jak chronić uprawy? Sprawdź!

Spośród wielu odmian zgnilizn, które atakują nasze warzywa, zgnilizna twardzikowa jest jedną z najczęściej pojawiających się w ogródkach przydomowych. Często objawia się dopiero po zbiorach, pojawiając się na zebranych warzywach, które są przechowywane w nieodpowiednych warunkach.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

mm, co w naszych warunkach jest rzadko możliwe. Przedplon Najlepszym przedplonem dla pszenicy ozimej są rośliny motylkowe. Po pierwsze, mają właściwości fitosanitarne, oczyszczają pole z niepożądanych substancji, np. po jęczmieniu. Wpływając dodatnio na strukturę gleby, znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku,

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

rejonach Polski charakteryzujących się łagodniejszym klimatem. Wysiewu należy dokonywać po zbiorze wczesnych ziemniaków lub po jęczmieniu ozimym. Przerwy w uprawie koniczyny na tym (...) marca do III dekady lipca. Jednak najlepszym terminem jest wczesna wiosna. W Polskich warunkach koniczynę czerwoną wsiewa się w roślinę ochronną, ponieważ jej wydajność jest

Szkodniki warzyw
Borykasz się z chorobami i szkodnikami pomidorów? Znamy na to sposób!

czasem miękną, powiększają się i pokrywają szarym nalotem. Owoce także mogą być porażane. Warunkami sprzyjającymi do rozwoju szarej pleśni są: wysoka wilgotność powietrza, ponad 70% względnej wilgotności, nieodpowiednia rozstawa, duże zagęszczenie roślin czy błędne hormonizowanie kwiatów. Zaraza ziemniaka. Czynnikiem chorobotwórczym jest grzyb Phytophthora infestans. Poraża pomidory uprawiane w polu

Buraki ćwikłowe
Wszystko o uprawie buraka ćwikłowego. To warto wiedzieć!

soli mineralnych niż korzenie. Burak ćwikłowy może być z powodzeniem przechowywany przed długi okres. Dzięki taniej i łatwej uprawie, dobrej przechowalności i wytrzymałości (...) i glebowe Burak ćwikłowy to roślina klimatu umiarkowanego. Dobrze rośnie w warunkach naszego kraju. Ma jednak nieznacznie większe wymagania od marchwi i pietruszki.

Bydło mleczne
Wyjaśniamy, jak działają zbiorniki do przechowywania i chłodzenia mleka

Prawidłowe przechowywanie i chłodzenie mleka ma decydujący wpływ na jakość produkowanego mleka zbiorczego dostarczanego do mleczarni. Nieodpowiednie warunki przechowywania oraz brak higieny zbiorników zmniejszają trwałość mleka oraz zwiększa się ryzyko nieprzyjęcia mleka do skupu. Mleko po doju ma temperaturę 35̊C, idealną do szybkiego rozwoju drobnoustrojów. Najlepszą metodą zahamowania tego procesu jest schłodzenie mleka.

Jabłonie
Jak wybrać najlepsze sadzonki jabłoni? Odpowiadamy!

jabłoni, po dwa lub trzy rzędy obok siebie, tak by stworzyć optymalne warunki do wzajemnego zapylania się drzew.   Rozmnażanie sadzonek (...) okulizacja wiosenna żywym oczkiem, przy użyciu zrazów zebranych w listopadzie i grudniu i przechowywanych w stanie całkowitego spoczynku. Lepszym sposobem jest okulizacja sierpniowa śpiącym oczkiem,

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki