Przedplon dla ziemniaków paszowych

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Przedplon dla ziemniaków paszowych

Rośliny pastewne
Ziemniaki pastewne i paszowe ‒ najlepsze odmiany i najważniejsze zabiegi agrotechniczne!

Hodowla i uprawa ziemniaka paszowego przeszła do lamusa. Ich produkcję prowadzi się wyłącznie w małych, niskotowarowych gospodarstwach, gdzie użycie przemysłowych środków produkcji jest niewielkie Czynnikami determinującym plon skrobi z hektara są: ogólny plon bulw oraz procentowa zawartość skrobi w ziemniakach. Gromadzeniu dwucukru sprzyja słoneczna, ciepła pogoda przypadająca na okres lipiec‒wrzesień oraz optymalny rozkład opadów atmosferycznych w ciągu sezonu wegetac

Pasze dla zwierząt
Pasze objętościowe soczyste: zielonki, kiszonki i rośliny okopowe... Poznaj je wszystkie!

stosowanych należą okopowe bulwiaste czyli ziemniaki. Ziemniaki podaje się w zwierzętom w formie surowej, gotowanej, parowanej lub kiszonej. Ziemniaki stanowią doskonałą paszę dla bydła, drobiu i trzody chlewnej, ale posiadają też kilka wad. Zawierają substancje antyodżywcze, mogą powodować zadławienia lub nadmierną fermentację w żwaczu i wywoływać wzdęcia. W Polsce można

Zabiegi agrotechniczne
Płodozmian w pigułce – elementy zmianowania, rodzaje płodozmianów i zasady ich konstruowania

wodnych, wpływu na zachwaszczenie, a także o podobnej wartości przedplonowej. Rozróżnia się następujące elementy zmianowania: okopowe, zbożowe (...) jak buraki, marchew, cykoria, brukiew i inne, oraz bulwiaste, czyli ziemniaki i topinambur. Dobór stanowiska pod te (...) w plonie głównym, siewie czystym lub mieszankach na cele paszowe dla zwierząt: jednoroczne pastewne niemotylkowe, takie

Nawożenie
Nawożenie ziemniaków - wszystko o nawozach, dawkach i terminach

Rośliny te stanowią dodatkowo źródło substancji organicznej w glebie oraz dostarczają azotu. Coraz częściej odchodzi się od uprawy ziemniaków po poplonach ozimych. Zaburza to terminowość wykonywania zabiegów agrotechnicznych i prac w gospodarstwie. Roślina przedplonowa powinna dość szybko schodzić z pola. Nie bez znaczenia jest także odpowiedni wybór gatunku przedplonu do stanowiska.

Ziemniaki
Kiedy sadzić ziemniaki? Zdradzamy idealne terminy sadzenia bulw. Zobacz!

w okresach po 4-5 lat. Ziemniaki są mało wymagające co do przedplonu, najczęściej uprawia się je po zbożach, a same stanowią bardzo dobry przedplon dla innych roślin uprawnych. Części naziemne (...) Ziemniak to roślina uprawna wykorzystywana do celów spożywczych, paszowych i jako surowiec w przemyśle przemysłowym. Jego

Ziemniaki
Prawidłowa uprawa ziemniaków jadalnych w Polsce

Przy ciężkich glebach nie zaszkodzi również ponowna orka. Wtedy też po raz kolejny stosujemy obornik. Przed rozpoczęciem bezpośredniej uprawy ziemniaka wysypujemy nawozy azotowe, najczęściej siarczan amonu, w dawce uzależnionej od rodzaju zastosowanego przedplonu oraz planowanego terminu zbioru – im dłużej rośliny będą rosły, tym większe mają wymagania na azot. Dodatkowe dawki

Ziemniaki
Jaki nawóz pod ziemniaki? Nawożenie organiczne, mineralne i przykładowe nawozy

odczyn gleby, ziemniak najlepiej rośnie przy pH=5,5-6,0. Wapnowanie może być zastosowane 2-3 lata przed sadzeniem ziemniaków, gdyż świeże wapno sprzyja porażeniu bulw parchem. W przypadku zbyt niskiego pH gleby (4,5 i mniej) zabieg ten możemy wykonać pod przedplon lub bezpośrednio przed sadzeniem. Wymagania pokarmowe Aby uzyskać 10

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

znacznie podnoszą jej kulturę. Dobrym przedplonem są także ziemniaki uprawiane na oborniku, zbierane stosunkowo wcześnie (1. Dekada września). Nie opóźnia to terminu siewu pszenicy.  Rolę dobrych przedplonów mogą pełnić rzepak (...) plon i jakość białka. Wzrost tego składnika w ziarnie paszowym obniża jego wartość biologiczną ze względu

Buraki
Uprawa buraka cukrowego - wymagania i agrotechnika

gleby oraz dobrze zacieniają ją. Można do tego wykorzystywać antymątkwikowe odmiany gorczycy białej, rzodkwi oleistej bądź facelii błękitnej. Często jako przedplon dla buraka wykorzystuję się kukurydzę lub ziemniaka uprawianego na oborniku. Jednak stosowanie ziemniaka nie zwiększa plonu buraka, a może odbijać się ujemnie na jakość technologiczną korzeni, zaś kukurydza

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

70 % ziarna jęczmienia przeznacza się na cele paszowe. Stanowi doskonałe pożywienie dla zwierząt przeżuwających. (...) 2013 wyniósł 34 dt/ha. Przedplon Najlepszym przedplonem dla jęczmienia browarnego są ziemniaki oraz burak. Pozostawiają glebę w dobrej kulturze, a silnie rozwijające się części podziemne spulchniają

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

oborniku są najlepszym przedplonem dla pszenżyta jarego, tak samo jak strączkowe (łubin żółty, wyka ozima i seradela).   Najczęściej przedplonem dla pszenżyta jarego jest ziemniak. Po jego zebraniu wystarczy wykonać orkę przedzimową w październiku lub na początku listopada. Orka powinna być wykonywana na głębokość 18‒22 cm, a

Żyto
Żyto ozime - wszystko, co musisz wiedzieć o cennym dla naszej gospodarki zbożu

gdy jest uprawiane na glebach lekkich. Najlepiej plonuje po łubinie wąskolistnym i żółtym, grochu pastewnym, mieszance wyki ozimej z udziałem żyta oraz mieszankach zbożowo-strączkowych. Dobrymi przedplonamiziemniaki na oborniku, rzepak oraz owies, zaś najgorszymi przedplonami są zboża ozime. Uprawa żyta w monokulturze powoduje obniżenie plonu o 15–20%. Spadki

Łubin
Uprawa łubinu – rośliny, która ozłoci słabe stanowiska uprawne!

(zahamowanie syntezy chlorofilu i zamieranie części nadziemnej). Rośliny przedplonowe Za najlepsze przedplony w uprawie łubinu żółtego uznaje się: zboża, wysiewane w drugim roku po okopowych na oborniku. Bezpośrednia uprawa po burakach i ziemniakach nawożonych obornikiem sprawia, że łubin nadmiernie rozwija swoje części nadziemne i wydłuża wegetację, co

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia ozimego w pigułce - wymagania, siew, pielęgnacja i zbiór

oraz jego termin zejścia z pola. Przełom lipca i sierpnia należy do najkorzystniejszego terminu zbioru przedplonów, ponieważ na początku w III dekadzie sierpnia można już zacząć siać jęczmień. W tych miesiącach dokonuje się zbioru: grochu, rzepaku ozimego, ziemniaka wczesnego i mieszanki strączkowych na nasiona. Ze względu na zagrożenie chorobami najgorszymi przedplonami

Inne zwierzęta
Jak prawidłowo hodować dziki? Podpowiadamy!

Dziki występują licznie w całej Europie. Są zaliczane do łownej zwierzyny grubej. W latach 2008/2009 populacja dzika wynosiła około 180 tysięcy sztuk. Od czasów II wojny światowej pogłowie stale rośnie. Naturalnym środowiskiem bytowania dzików jest gęsty las mieszany zapewniający bazę paszową i schronienie. Dziki opuszczają las latem i udają się na pola uprawne, kukurydzy, ziemniaków i ścierniska.

Owies
Uprawa owsa - popularnego w Europie zboża paszowego

stopniu reaguje na niedobór wapnia i jest bardzo tolerancyjny na nadmiar wolnych jonów glinu i manganu w glebie. Przedplon Najbezpieczniejszymi przedplonami dla owsa są ziemniaki, lucerna i żyto. Innymi dobrymi przedplonami są pszenica, rzepak, bobik i koniczyna. Ze względu na dużą ilość patogenicznych grzybów oraz pojawiania się

Rośliny pastewne
Charakterystyka popularnych roślin pastewnych - co uprawiać, by mieć największe zbiory?

paszy pochodzenia roślinnego są trwałe użytki zielone, produkty uboczne przemysłu rolnego (wysłodki buraczane, melasa) oraz uprawa roślin pastewnych. Na cele paszowe przeznaczane są również inne gatunki roślin uprawnych, takie jak: zboża, ziemniaki, marchew, brukiew, buraki czy rośliny oleiste. Podział roślin pastewnych Rośliny pastewne można podzielić na pięć

Gorczyca
Gorczyca - biała, czarna i sarepska. Poznaj różnice w ich uprawie

przedplonu należy wykonać uprawki pożniwne. Ich intensywność zależy od stopnia i typu zachwaszczenia pola. Po przedplonach późnych w okresie jesiennym należy od razu wykonać orkę zimową do głębokości ok. 20 cm, a jeżeli w zmianowaniu wcześniej występowały ziemniaki, to można zastosować gruber i wykonać orkę do 15 cm głębokości. Na wiosnę

Trzoda chlewna
Paszociągi dla trzody chlewnej - rodzaje, budowa i zalety ich stosowania

lub bezpośrednio na podłogę. Z dozowników pasza może być wysypana do karmników samozasypowych, automatycznych, koryt lub stacji paszowych. Pasze wilgotne przygotowywane są w paszarniach. Mokre pasze najczęściej oparte są w głównej mierze na ziemniakach i dodatku paszy treściwej. W paszarniach znajdują się wyspecjalizowane mieszarki służące do przygotowywania paszy (mycia,

Trzoda chlewna
Żywienie trzody chlewnej. Jakie efektywne i zbilansowane?

zbożowych, uzupełnianych paszami białkowymi, aminokwasami, składnikami mineralnymi i witaminami. Tucz ziemniaczany polega na podawaniu w ilości 2-8 kg ziemniaków parowanych, kiszonych lub suszonych i uzupełnianiu ich śrutą jęczmienną. Tucz serwatkowy zakłada, że głównym komponentem paszowym jest serwatka, a dodatkowym pasza treściwa. Tucz kiszonką z ziaren kukurydzy opiera się na podawaniu tucznikom

Kukurydza
Uprawa kukurydzy na ziarno - cenne porady

bądź kultywatorowanie. Nawozy fosforowe i potasowe można wysiać pod orkę przedzimową z przedpłużkiem. Wykonywanie uprawek wiosennych prowadzi do wyrównania powierzchni pola, umożliwia zachowanie (...) musi zostać wysuszone do wilgotności 12-14%. Tańszymi metodami lepiej konserwować ziarno na cele paszowe, ponieważ jego suszenie należy do drogich procesów. Do najlepszych

Rośliny pastewne
Koniczyna czerwona (łąkowa). Wyjaśniamy zasady uprawy

na glebach, gdzie pH jest większe od 7,3. Przedplon Najczęściej koniczynę czerwoną wysiewa się w roślinę ochroną. Może być ona siana w zboża jare – jęczmień ozimy lub owies na zielonkę bądź po okopowych na oborniku – ziemniakach czy burakach cukrowych. Koniczynę łąkową można również

Rośliny pastewne
Uprawa bobiku - siew, nawożenie, wymagania i zbiór

uzyskać z jednego hektara od 3 do 6 ton nasion bobiku. Wartość paszową i pokarmową nasion określa zawartość białka. W suchej masie nasion stwierdza się (...) wysuszone łodygi mogą być również stosowane w żywieniu owiec i bydła. Przedplon Bobik roślinom następczym pozostawia stanowisko o wysokiej wartości i

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

pokarmowych z głębszych warstw gleby i transport ich do powierzchniowej części  warstwy ornej, przez co są bardziej dostępne dla gatunków następczych. Dobrym przedplonem są także ziemniaki wczesne i średnio wczesne. Jednak ze względu na niskie wymagania glebowe żyta, stanowisko po okopowych na oborników zarezerwowane jest dla innych gatunków zbóż.

Tytoń
Uprawa tytoniu w Polsce - wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Odpowiednim przedplonem dla tytoniu papierosowego jasnego są zboża lub kukurydza. Rzepak, rośliny okopowe czy motylkowate są najlepszymi przedplonami dla tytoni papierosowych ciemnych i Burley. Niezalecana jest uprawa tytoniu po sobie oraz po ziemniakach czy pomidorach. Stosowanie przedplonów zmniejsza prawdopodobieństwo pojawiania się chorób i szkodników na danej plantacji, ponieważ powszechnie tytoń

Rośliny pastewne
Saradela pastewna - wymagania, uprawa, siew i zbiór

Seradela nie ma dużych wymagań względem przedplonu. Jej uprawa na glebach lekkich udaje się po wielu roślinach. Dobry przedplon powinien zostawiać pole czyste, niezachwaszczone, dlatego też seradela może być uprawiana po ziemniakach w drugim roku po oborniku, pszenżycie ozimym i życie. Te rośliny schodzą wcześnie z pola i umożliwiają wykonanie

Trzoda chlewna
Podpowiadamy, jak wybrać automaty paszowe, paśniki i karmniki dla trzody chlewnej

do zbiorników wyrównawczych i zadaje paszę w określone miejsce rurociągiem. Pasza może trafiać bezpośrednio do koryt, autokarmników, paśników oraz stacji paszowych. Na fermach stosujących żywienie na mokro, głównie parowanymi ziemniakami z dodatkiem pasz treściwych wykorzystuje się wyspecjalizowane wózki, które czyszczą, parują, rozdrabniają oraz mieszają ziemniaki z ziarnem zbóż i

Żyto
Żyto jare - wymagania i sposoby uprawy popularnego zboża

ma dobre cechy jakościowe, może być przeznaczana na cele paszowe i wypiekowe. Ze względu na wysoką odporność (...) nawóz zielony lub zielonkę. Wymagania klimatyczne, glebowe oraz przedplon W porównaniu z innymi (...) ziarna. Najlepszymi przedplonami dla żyta jarego są rośliny strączkowe, ziemniaki, owies oraz jęczmień. Agrotechnika

Drób
Witaminy niezbędne dla drobiu - naturalne występowanie i skutki niedoboru

konkretnych witamin. Jeśli dokonujemy zakupu gotowych mieszanek paszowych, nie wymagających suplementacji możemy mieć pewność, że pasza dostosowana do wieku, użytkowości i gatunku będzie spełniać wymagania względem zawartości witamin. W gospodarstwach, które samodzielnie wytwarzają pasze lub mieszanki, należy dodawać do wody lub mokrych pasz (ziemniaki parowane) premiksy witaminowe, które na

Pszenżyto
Uprawa pszenżyta jarego - praktyczne porady dotyczące siewu, pielęgnacji i zbioru

na głębokości 18–22 cm i zostawia w ostrej skibie, dzięki czemu gleba jest rozluźniona, a jej porowatość zostaje zwiększona, co sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej. Jeżeli przedplonem jest ziemniak, to na polu zostaje duża masa łętów, którą należy przykryć, np. za pomocą grubera. Po roślinach motylkowatych można zastosować talerzowanie, a następnie orkę

Rośliny pastewne
Wyka ozima - różnice w uprawie na nasiona i na zieloną masę

stanowiskach przeznaczonych dla żyta. Taka mieszanka wcześnie zwalnia stanowisko dla następnych roślin. Przedplon i systemy uprawy Przedplonem dla mieszanki wyki ozimej z żytem mogą być jęczmień, owies oraz ziemniaki wczesne. Często uprawa wyki musi być upraszczana z powodu jej zbyt wczesnego siewu, ale przeważnie zaleca się stosowanie

Rośliny pastewne
Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka - opis i uprawa

i płytszych niż pod uprawę koniczyny czerwonej zakłada się plantacje inkarnatki na nasiona. Przedplon Najlepszymi przedplonami dla inkarnatki są rośliny wcześnie schodzące z pola takie, jak: rzepak ozimy, wczesne ziemniaki, żyto, jęczmień ozimy oraz mieszanki zbożowo-strączkowe, które są zbierane na zieloną masę. Bardzo często jest ona wysiewana

Rzepak
Rzepak jary - uprawa, termin siewu i zbiór

Zjawisko to, w najgorszym przypadku może zniszczyć ponad 15 % owoców. Przedplon i uprawa roli Za najlepszy przedplon dla rzepaku jarego uważa się rośliny okopowe na oborniku (ziemniak). Dobrze udaje się także po zbożach: przerywa monotonię resztkową, wprowadzając do gleby masę organiczną o dużej wartości nawozowej. Wpływa

Pasze dla zwierząt
Żywienie i pasze dla kaczek - jak wybrać i dopasować najlepsze?

odmiennego zapotrzebowania na składniki pokarmowe (białka, węglowodanów, witamin i składników mineralnych). Dawka paszowa powinna być zbilansowana i zapewniać prawidłowy rozwój oraz przyrosty dzienne młodych kaczek. (...) zimie aby zrekompensować brak zielonek można podawać kaczkom susz, kiszonki (lucerna, koniczyna, parowane ziemniaki) oraz okopowe. Kaczki od 35 dnia życia mogą dostawać ziemniaki gotowane

Gorczyca
Gorczyca sarepska - charakterystyka, odmiany i uprawa

kapustnych. Po zbiorze przedplonu należy przeprowadzić uprawki pożniwne. Jeżeli przedplony zostały zebrane późno, można wykonać orkę przedzimową na głębokość ok. 20 cm. Jeśli przedplonem były ziemniaki, to pług można zastąpić gruberem. Na wiosnę pole należy wyrównać za pomocą włóki lub bron. Uprawki przedsiewne powinny być wykonywane na jak najmniejszej

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie królików. Pasze, systemy żywienia i najczęstsze błędy

postaci ziaren lub śruty, takie jak pszenica, owies, jęczmień, kukurydza, ale również makuchy, śruty poekstrakcyjne i koncentraty paszowe. Tego typu pasze są podawane w formie sypkiej lub zgranulowanej. Pasze mączyste są czasami mieszane z ziemniakami parowanymi. Jako pasze wysokobiałkowe stosuje się mączki rybne lub mleko w proszku. Bardzo cenną paszą są

Rośliny pastewne
Uprawa kukurydzy - wyjaśniamy najważniejsze zasady!

głęboką orkę przedzimową na głębokość 25-30 cm za pomocą pługa obracalnego. Jeżeli przedplon został zebrany wcześniej bądź na polu pozostało dużo resztek pożniwnych, to przed (...) zależności od sposobu zbioru i wykorzystanych maszyn, uzyskany CCM może mieć zróżnicowaną wartość paszową. Najlepszy CCM – zwany CCM I, uzyskuje się z kolb pozbawionych

Trawy łąkowe
Kupkówka pospolita - opis, siew, uprawa, użytkowanie i zbiór

(do 10%). W celu uzyskania wysokich plonów o dobrej wartości paszowej należy zapewnić jej obfite nawożenie azotowe oraz częste defoliowanie runi, czyli pozbawianie (...) regularnego i częstego zbioru we właściwym stadium rozwoju.   Przedplon Najlepszym przedplonem dla kupkówki pospolitej są okopowe na oborniku,

Pomidory
Nawożenie pomidorów bez tajemnic!

Przedplon Pomidorom służy każdy rodzaj przedplonu, z wyjątkiem uprawy po innych roślinach z rodziny psiankowatych, gdyż bezpośrednie sadzenie po nich mogłoby prowadzić do zakażeń wirusami wywołującymi choroby. Wspomnieć należy przy okazji o tym, że pomidory nie powinny być sadzone po ziemniakach lub w ich sąsiedztwie. Powodem jest zagrażająca

Truskawki
Doradzamy, jak uprawiać truskawki, by cieszyć się obfitym zbiorem

perz, mniszek czy powój. Najlepszym na to sposobem jest zastosowanie przedplonu. Przedplon Najefektywniej zwalczyć chwasty trwałe pomogą nam rośliny zbożowe, korzeniowe, kapustne lub motylkowe. Rośliny wieloletnie, podobnie jak sprzyjająca grzybom wywołującym choroby uprawa pomidorów, ziemniaków i ogórków, nie stanowią dobrego przedplonu. Trawy, koniczyna czy lucerna uprawiane przed

Pomidory
Z sukcesem uprawiamy pomidory gruntowe

się wyłącznie odmiany karłowe. Należy przestrzegać zmianowania i nie uprawiać po sobie roślin psiankowatych. Szczególnie zabroniona jest uprawa pomidora po ziemniaku, ze względu na zarazę ziemniaka. Idealnym przedplonem są rośliny kapustne, motylkowe i cebula. W uprawie pomidora szczególnie ważne jest nawożenie azotem, fosforem oraz potasem. Stosując nawożenie organiczne, należy

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

do roślin motylkowatych drobnonasiennych i stanowi dobrej jakości bazę paszową w postaci zielonki, kiszonki czy słomy. Jej (...) Planując uprawę lucerny, należy przedtem zaplanować odpowiednie zmianowanie, zarówno przedplon, jak i poplon. Dobrze rośnie po (...) jest doskonałym przedplonem dla wielu roślin jarych, np. owsa, ziemniaków czy kukurydzy. Sama czy z mieszankami

Jęczmień
Jęczmień jary i ozimy – zalecane terminy wysiewu. Wyjaśniamy, kiedy siać, by mieć duże plony

Ilość wysiewu zależna jest od kierunku użytkowania, stopnia krzewistości, odmiany, jakości gleby, przedplonu i terminu siewu. Należy pamiętać o tym, by odmiany browarne siać gęściej niż (...) Właściwości Jęczmień jary może być użytkowany w dwóch kierunkach: paszowym oraz browarnym. Ziarna jęczmienia wykorzystywane są do produkcji słodu potrzebnego do

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

na żywotność roślin może wpływać: wysadzanie, wysmalanie, wyprzenie i wyginięcie. Agrotechnika Pod względem plonotwórczym najlepszym przedplonem dla rzepaku ozimego jest groch, bobik samokończący oraz wczesne i bardzo wczesne ziemniaki. Gorszymi przedplonami są zboża, jednak można uprawiać go po jęczmieniu ozimym. Po zbiorze pszenicy ozimej i jęczmienia jarego

Soczewica
Uprawa soczewicy w Polsce - odkrywamy sekrety agrotechniki

(2%), są bogate w skrobię (40%), dzięki czemu mogą być cennym substytutem ziemniaków w diecie. Wśród makroelementów dominują: potas, fosfor, magnez, wapń. Uprawne (...) wylegania, zwiększenia odporności na choroby grzybowe (szczególnie grzyby z rodzaju Fusarium). Przedplon i uprawa roli W uprawie soczewicy na nasiona dużą

Kapusta
Kapusta pekińska - wszystko o uprawie, siewie i wymaganiach

lipca, czyli m.in. po ziemniakach, grochu lub fasoli szparagowej, sałacie albo szpinaku. W związku z tym, że byłoby to rajem dla szkodników i patogenów wywołujących choroby, nie należy uprawiać kapusty pekińskiej po innych warzywach kapustnych. Jeśli chodzi o przygotowanie gleby przed uprawą, to po zbiorze przedplonu należy ją skultywatorować

Gęsi
Żywienie gęsi. Jakie efektywne i zbilansowane?

mają wysokich wymagań paszowych i charakteryzują się szybkimi przyrostami nawet w chowie przyzagrodowym. Są też relatywnie odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i rzadko chorują. Dojrzałe osobniki potrafią pobierać do 1 kg świeżej zielonki dziennie.  Poza tym dobrze wykorzystują pasze własne gospodarstwa: ziarna zbóż i okopowe (marchew, buraki, ziemniaki parowane). Potrzeba

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Telefon: 790 025 265, 790 540 404

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki