Pszenica Bamberka - odporność

Ciekawe porady, wskazówki, artykuły, informacje, opinie, komentarze i zdjęcia związane z tematem: Pszenica Bamberka - odporność

Pszenżyto
Pszenżyto jare – przedstawiamy najpopularniejsze odmiany i sposoby uprawy

zawiera aktualnie 10 odmian jarych pszenżyta. Pszenżyto jest mieszańcem międzyrodzajowym pszenicy z żytem, łączącym w sobie cechy obu gatunków. Nie występuje on w stanie naturalnym. W 1982 roku naukowcy z Poznańskiego Instytutu Roślin pozyskali pierwszą odmianę pszenżyta, którą wpisano do Rejestru Odmian Oryginalnych i nadano nazwę Lasko. Krajowy Rejestr zawiera

Choroby roślin
Fuzarioza kłosów – efekt złego zmianowania. Przedstawiamy sposoby profilaktyki i zwalczania choroby

choroba, porażająca wszystkie rodzaje zbóż (pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto) i niestety pojawiająca się coraz częściej w naszych uprawach, ze względu na uproszczenia w systemie zmianowania. Schorzenie to jest jedną z czterech form fuzariozy, która może mieć także postać: zgorzeli siewek, pleśni śniegowej i fuzaryjnej zgorzeli podstawy zboża.

Pszenica
Uprawa pszenicy ozimej - wszystko co wiedzieć trzeba!

Pogarsza to architekturę łanu.  Gdy pszenicę wysieje się zbyt późno, jesienią nie dochodzi do różnicowania stożku wzrostu. W konsekwencji, rozwijające się kłoski są mniej płodne, a powierzchnia fotosyntetycznie czynna o wiele mniejsza. Przestrzeganie zalecanych terminów siewów sprawia, że rośliny wykształcają zdrowy, silny system korzeniowy oraz są bardziej odporne na choroby. Należy

Choroby zbóż
Najczęstsze choroby pszenicy - objawy i zwalczanie

niszczy resztki pożniwne. Zbyt gęsty siew, przenawożenie azotem, sąsiedztwo form ozimych i jarych tych samych gatunków zbóż również mogą prowadzić do porażania pszenicy przez mączniaka. Na polach można uprawiać odmiany odporne na tą chorobę, takie jak: Kredo, Speedway i Arktis. Przeciwko mączniakowi prawdziwemu można stosować następujące fungicydy: Amistar 250 SC, Atak

Pszenżyto
Pszenżyto ozime – wiadomości o cechach i agrotechnice odmian ozimych

Rejestrze jest wpisanych 40 odmian pszenżyta ozimego. Spośród nich można wyróżnić odmiany tradycyjne, które są wysokie i krótkosłome. W większości są to odmiany pochodzące z polskich hodowli. Przy doborze odmiany ważna jest jej plenność i tolerancja na określone czynniki siedliskowe oraz agrotechniczne, a także odporność na choroby. Większość odmian

Pszenica
Pszenica jako królowa pól - zobacz odmiany pszenicy ozimej

latach 2011–2013 najczęściej zalecanymi odmianami pszenicy ozimej w większości województw były: Ostroga, Bamberka, Natula i Mulan. Ostroga Odmiana ta jest zalecana do uprawy w 13 województwach. (...) charakteryzuje się ościstym kłosem. Jest średnio mrozoodporna i bardzo odporna na rdzę brunatną. Na brunatną plamistość

Pszenica
Siew pszenicy ozimej i jarej - norma wysiewu, termin i technika

odmian pszenicy ozimej i jarej jest wpisanych do Polskiego Rejestru Odmian (COBORU). Wybór odpowiedniej odmiany pszenicy do uprawy umożliwia uzyskanie dobrych plonów ziarna. Odmiany można wybierać na podstawie wymagań siedliskowych, zimotrwałości, terminu i gęstości siewu oraz odporności lub podatności na uszkodzenia spowodowane przez patogeny czy szkodniki. Materiał siewny najlepiej zakupić w

Pszenżyto
Kiedy siać pszenżyto jare, a kiedy ozime? Podpowiadamy właściwe terminy wysiewu

Pszenżyto jest gatunkiem młodym, sztucznie wyhodowanym mieszańcem, który powstał ze skrzyżowania pszenicy i żyta. Małe wymagania środowiskowe, dość duża odporność na choroby, duży potencjał plonowania i wysoka wartość pokarmowa sprawiają, że stało się ono konkurencyjne dla innych gatunków zbóż. Obecne odmiany pszenżyta plonują na poziomie zbliżonym do dobrych odmian pszenicy ozimej. Warto znać zasady siewu tego ważnego w naszej gospodarce zboża.

Pszenżyto
Świadomy wybór odmiany pszenżyta – praktyczne porady

Powierzchnia uprawy pszenżyta w Polsce sukcesywnie wzrasta. Dominującą formą nieustannie pozostaje pszenżyto ozime, które w warunkach klimatycznych naszego kraju plonuje wyżej w porównaniu do formy jarej. Wszystkie odmiany zarejestrowane w przeciągu kilku ostatnich lat charakteryzują się wyższą odpornością na choroby i szkodniki oraz są bardziej plenne.

Jęczmień
Odmiany jęczmienia jarego - przegląd i charakterystyka najlepszych

oraz rynchosporiozę. Rośliny osiągają średnią wysokość wynoszącą 72 cm oraz wykazują przeciętną odporność na wyleganie. Termin kłoszenia tej odmiany jest dość wczesny, a dojrzewania – (...) Bardzo często jęczmień jary wysiewa się w mieszankach z owsem lub pszenicą. Wyrównany łan tworzą odmiany Boss i Bryl. Wysoki plon ziarna uzyskują

Nawożenie
Kiedy i czym najlepiej nawozić pszenicę ozimą? O tym musisz pamiętać!

cele konsumpcyjne. Fosfor i potas Fosfor w uprawach pszenicy ozimej wpływa na szybkość wzrostu systemu korzeniowego, a co za tym idzie (...) pobierany przez rośliny w bardzo dużych ilościach. Wpływa na ich przezimowanie oraz zwiększa odporność na suszę poprzez kontrolowanie gospodarki wodnej. Jego niedobory mogą wpływać m.in.

Chwasty
Pszenica twarda – ciepłolubna i rzadko uprawiana odmiana pszenicy

bardzo mało odporna na gwałtowne zmiany temperatur, lub dużą ilość opadów. Odmiana ozima jest znacznie bardziej wytrzymała i to ona najczęściej pojawia się na terenie Polski. Wykorzystanie Ta trawa jest uprawiana głównie w celach spożywczych. Pozyskiwane z niej ziarno jest bardzo podobne do tego z pszenicy zwyczajnej,

Pszenica
Nawożenie pszenicy jarej. Azotowe czy magnezowe? Odpowiadamy!

jest wiosna, tj.  podczas zabiegów uprawowych poprzedzających siew. Rośliny optymalnie odżywione tymi makroelementami są bardziej odporne na porażenie chorobami bakteryjnymi i grzybowymi. Azot Wielkość dawek nawożenia azotowego zależy od kierunku użytkowania ziarna pszenicy jarej oraz warunków siedliskowych. Dokładne określenie zapotrzebowania roślin na azot zmniejsza prawdopodobieństwo rozproszenia tego

Choroby zbóż
Rdza brunatna pszenicy – zwalczamy tę częstą chorobę zbóż

zrównoważone nawożenie prawidłowe zabiegi agrotechniczne opryski fungicydami o dużej skuteczności (f. triazolowe, strobilurynowe, benzimidazolowe) uprawa odmian odpornych na rdzę brunatną Odmiany pszenicy ozimej o dużej odporności na rdzę brunatną (COBORU 2013): Elipsa, KWS Dacanto, Oxal, KWS Magic, Speedway, Platin, Pengar Odmiany

Pszenica
Pszenica Toras – opis ozimej odmiany pszenicy

na cele konsumpcyjne. Toras to odmiana pszenicy ozimej należąca do klasy jakości A, wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne Odmiana Toras może być wysiewana nawet w bardzo późnym terminie. Charakteryzuje się dużą zawartością białka. Rośliny uzyskują średnią wysokość, są zimnotrwałe i odporne na wyleganie. Masa 1000 ziaren

Pszenica
Pszenica Cubus – cechy odmiany, odporność i normy wysiewy

Na kompleksie pszennym bardzo dobrym i dobrym należy stosować nawożenie azotowe w ilości od 50-90 kg N/ha, a na pszennym wadliwym i żytnim bardzo dobrym – 40-80 kg N/ha. Odporność Odmiana Cubus jest odporna na mączniaka, ale może być porażana przez septoriozę liści i plew, rdzę

Rzepak
Uprawa rzepaku krok po kroku

są duże wahania temperatury. Najgroźniejsze są ocieplenia w trakcie zimy, które obniżają odporność roślin na ujemne temperatury. Optymalna roczna suma opadów dla rzepaku (...) dla rzepaku Najlepsze pod uprawę rzepaku są gleby należące do kompleksów pszennych bardzo dobrych i dobrych. Dobre plony można również uzyskać przy starannej

Pszenica
Pszenica Skagen – charakterystyka ozimej odmiany pszenicy

rozpoczyna późno i buduje bardzo gęsty łan, dlatego też można zaliczyć ją również do typu kompensacyjnego pszenic. Może być przeznaczana na cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne Rośliny należące do tej odmiany są średnio mrozoodporne. Osiągają wysokość 90 cm i są średnio podatne na wyleganie. Termin ich kłoszenia i

Pszenżyto
Pszenżyto Algoso – charakterystyka i wymagania

Pszenżyto Algoso zaliczane jest do tradycyjnych odmian pszenżyta ozimego. Do uprawy zalecany jest w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Cechy charakterystyczne Rośliny odmiany Algoso osiągają wysokość 121 cm, są średnio odporne na wyleganie i odznaczają się przeciętną

Pszenżyto
Pszenżyto Pigmej – charakterystyka odmiany

form pszenżyta ozimego. Jej zbiory przeznaczane są na pasze. Zalecana jest do uprawy w województwie: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze w 2008 roku, a jej hodowcą jest Hodowla Roślin Strzelce. Cechy charakterystyczne Rośliny odmiany Pigmej osiągają wysokość 101 cm i są średnio odporne

Pszenica
Pszenica Natula – charakterystyka, odporność i wymagania

pszenicy ozimej. Głównie przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. Pszenica Natula to odmiana jakościowa (grupa A) pszenicy ozimej. Głównie przeznaczana jest na cele konsumpcyjne. Cechy charakterystyczne Rośliny należące do odmiany Natula charakteryzują się średnią mrozoodpornością. Osiągają dużą wysokość – 98 cm i są średnio podatne na wyleganie. Ich

Choroby zbóż
Choroby zbóż - dowiedz się, jak je rozpoznać i zwalczyć

licznych nekroz. Na życie i pszenżycie plamy te są koloru jasnobrązowego i nie mają wyraźnej obwódki. Na polach, gdzie pojawiła się ta choroba, należy stosować prawidłowe zmianowanie z 3-, 4-letnią przerwą w uprawie zbóż. Rośliny można nawozić wysokimi dawkami nawozów fosforowo-potasowych, ponieważ prowadzi to do zwiększenia ich odporności. Resztki pożniwne można

Pszenica
Pszenica Ostroga – opis, odporność i wymagania tej odmiany

Pszenica Ostroga jest to oścista odmiana pszenicy ozimej, należąca do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Jej mąka może być przeznaczana na wypiek chleba i inne cele konsumpcyjne. Odznacza się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi ziarna. Cechy charakterystyczne Odmiana Ostroga odznacza się bardzo dobrą mrozoodpornością. Termin jej kłoszenia i

Pszenżyto
Pszenżyto Grenado – charakterystyka i metody uprawy

uzyskane plony są wyższe niż w przypadku uprawy na przeciętnym poziomie. Odmiana pszenżyta Grenado zaliczana jest to krótkosłomych form ozimych. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze (...) przeciętnym poziomie. Cechy charakterystyczne Rośliny odmiany Grenado są dość mrozoodporne. Osiągają wysokość 96 cm i są bardzo odporne na wyleganie. Masa

Pszenica
Pszenica Bombona – charakterystyka odmiany

2005 roku została wpisana do Krajowego Rejestru. Odmiana Bombona zaliczana jest do pszenic jarych i została wyhodowana przez firmę DANKO. Należy do klasy jakości E, (...) charakterystyczne Rośliny odmiany Bombona osiągają średnią wysokość (99 cm) oraz są odporne na wyleganie. Tolerują słabsze stanowiska i znoszą lekko zakwaszoną glebę. Ich

Pszenica
Pszenica orkiszowa, orkisz - wraca do łask

są ważnymi elementami technologii uprawy w rolnictwie ekologicznym. Jest wysoce odporny na niesprzyjające warunki siedliskowe: niskie temperatury, wysoką wilgotność powietrza, mało żyzne gleby, ograniczone nawożenie NPK. Niektóre wyniki doświadczeń pokazują, że wysokie dawki nawożenia mineralnego stymulują wzrost wydłużeniowy bez zwiększenia plonowania pszenicy orkiszowej. Dowiedziono, że cenne substancje odżywcze zlokalizowane są w

Pszenica
Pszenica ozima Tonacja – opis odmiany i wymagań uprawowych

69,2 dt/ha. Tonacja to odmiana pszenicy ozimej, która należy do grupy jakościowej (A). Może być wykorzystywana na cele konsumpcyjne. Przy przeciętnym poziomie agrotechniki można uzyskać z niej plon ziarna wynoszący 69,2 dt/ha. Cechy charakterystyczne Rośliny pochodzące z upraw tej odmiany są średnio mrozoodporne, a ich odporność na

Pszenżyto
Pszenżyto Leontino – opis odmiany i wymagania

została wpisana w 2008 roku, a jej hodowcą jest firma DANKO. Odmiana pszenżyta Leontino jest zaliczana do tradycyjnych form ozimych. Jest rekomendowana do uprawy w (...) firma DANKO. Cechy charakterystyczne         Rośliny odmiany Leontino są średnio mrozoodporne, a ich termin dojrzewania jest średnio wczesny. Osiągają wysokość 118 cm

Pszenica
Pszenica Tybalt – charakterystyka, odporność i wymagania

dobre. Zawartość białka i glutenu jest średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS jest dobry, tak samo jak liczba opadania. Ziarno jest przeciętnym stopniu odporne na porastanie ziarna w kłosach. Ta odmiana pszenicy bardzo dobrze plonuje przy zastosowaniu intensywnego poziomu agrotechniki, który obejmuje pełną ochronę roślin. Polega ona na zastosowaniu dwóch dodatkowych

Pszenica
Pszenica Nawra – charakterystyka odmiany

jest do formy jarej pszenicy. Należy ona do grupy technologicznej A, czyli jakościowej. Charakteryzuje się wczesnym dojrzewaniem i może być wykorzystywana w mieszankach. Do Krajowego Rejestru została wpisana w 1999 roku. Cechy charakterystyczne Rośliny odmiany Nawra osiągają wysokość 83 cm i są średnio odporne na wyleganie. Masa

Groch siewny
Uprawa grochu siewnego - na nasiona, na zieloną masę lub w siewie mieszanym

rozpoczyna się już przy temperaturze 2–3°C. Na początkowym etapie rozwoju rośliny są odporne na przymrozki do -5°C, ale po osiągnięciu wysokości 20 cm mogą przemarzać (...) W związku z tym karłowe odmiany biało kwitnące powinny być uprawiane na kompleksie pszennym dobrym i żytnim bardzo dobrym, półkarłowe, biało i barwnie kwitnące –

Pszenica
Pszenica Akteur – charakterystyka odmiany

pszenicy ozimej – Akteur, zaliczana jest do grupy A, czyli jakościowej. Odmiana pszenicy ozimej – Akteur, zaliczana jest do grupy A, czyli jakościowej. Cechy charakterystyczne Rośliny odmiany Akteur osiągają wysokość 103 cm, są w niewielkim stopniu mrozoodporne oraz średnio podatne na wyleganie. Ziarno odznacza się przeciętna odpornością

Pszenica
Pszenica Bogatka – charakterystyka, wymagania i odporność

agrotechniki wynosi 80 dt/ha. Bogatka jest to chlebowa odmiana pszenicy ozimej przeznaczona do późnych siewów.  Zaliczana jest do grupy technologicznej B. Jej plon ziarna przy przeciętnym poziomie agrotechniki wynosi 80 dt/ha. Cechy charakterystyczne Odmiana ta odznacza się dobrą mrozoodpornością. Wytwarza grube ziarno, o dużej masie 1000 ziaren.

Pomidory
Jak uprawiać pomidory pod osłonami? Dzielimy się wskazówkami

zwiększa się wzrost systemu korzeniowego. Odmiany wirusoodporne powinny być szczepione na podkładkach wirusoodpornych, by nie doprowadzić do powstawania nowych ras wirusa. Szczepienie może być prowadzone (...) się, by utrzymywać stosunkowo wysoką temperaturę podłoża. Wykorzystywane są najczęściej słoma żytnia i pszenna, sprasowana w baloty po zbiorze o wymiarach 40x50x60 (lub nieznacznie większych).

Chwasty
Miotła zbożowa – uciążliwy chwast upraw zbóż ozimych

się jak najwcześniej po stopieniu zimowego śniegu. Miotła zbożowa jest szczególnie mało odporna na działanie herbicydów na początku rozwoju – do fazy krzewienia, więc najbardziej (...) 22 stopni Celsjusza może znacznie obniżyć ich efektywność.   Pszenica ozima Opryski pszenicy ozimej robimy podobnie jak te w

Pszenica
Pszenica Mulan ‒ charakterystyka i wymagania tej odmiany

220 do 430 ziaren na 1 m2. Mulan jest to odmiana pszenicy ozimej, która zaliczana jest do typu krótkiego dnia, wytwarzającego dużo ziarna. Należy (...) charakterystyczne Rośliny odmiany Mulan osiągają wysokość 96 cm i są średnio odporne na wyleganie oraz odznaczają się niską mrozoodpornością. Ich masa 1000 ziaren

Rośliny pastewne
Lucerna siewna. Dobra na poplon i jako wysokobiałkowa roślina paszowa!

się oraz należących do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego lub żytniego bardzo dobrego o wysokiej zasobności w wapń. Wymaga gleb o odczynie obojętnym lub lekko alkalicznym (pH=6,5–7,2), w przypadku stwierdzenia niższego pH należy przed orką zimową wykonać wapnowanie gleby (1–3,5 CaO/ha). Pomimo wysokiej mrozoodporności lucerny, jej siewki wrażliwe

Rośliny pastewne
Uprawa jęczmienia. Zboże dobre na kaszę, piwo i paszę!

cele paszowe. Stanowi doskonałe pożywienie dla zwierząt przeżuwających. Główną zaletą uprawowych form jęczmienia jarego jest ich wysoka odporność na przymrozki wiosenne. Ponadto, zboże to dosyć dobrze znosi uprawę po owsie i pszenicy. Przestrzega się przed uprawą w monokulturze lub po życie i pszenżycie, ponieważ sprzyja to rozwojowi chorób podsuszkowych.

Żyto
Uprawa żyta ‒ wszystko o wymaganiach i agrotechnice

większa odporność na zakwaszenie stanowiska oraz lepsze wykorzystywanie wody pośniegowej. Ponadto, dzięki wysokiej mrozoodporności, z powodzeniem sprawdza się na obszarach o srogiej, mroźnej zimie. Produkcja żyta znacząco różni się od technologii stosowanych w innych zbożach, np. pszenicy. Wykorzystuje się tu niższe nakłady na przemysłowe środki produkcji. Walkę z chwastami

Pszenżyto
Pszenżyto Atletico – opis i agrotechnika

2009 roku, a jej hodowcą jest firma DANKO. Odmiana pszenżyta Atletico należy do krótkosłomych form ozimych. Odmiana ta została wpisana do Krajowego Rejestru w 2009 roku, a jej hodowcą jest firma DANKO. Cechy charakterystyczne Rośliny tej odmiany wykazują średnią mrozoodporność oraz są dość odporne na wyleganie. Osiągają

Pszenica
Pszenica Jenga – wymagania i charakterystyka odmiany

uprawy przy wysokim poziomie agrotechniki osiągają 10 ton z hektara. Pszenica ozima odmiany Jenga zaliczana jest do grupy technologicznej B, czyli chlebowej. Plony (...) średnio podatne na porastanie. Rośliny osiągają wysokość 89 cm, są w niewielkim stopniu mrozoodporne i średnio odporne na wyleganie. Liczba opadania ziaren jest dość duża,

Pszenica
Pszenica Muszelka – opis i wymagania

Rośliny osiągają wysokość 74 cm i są odporne na wyleganie, a ich termin kłoszenia i dojrzewania jest wczesny. Cechują się niską mrozoodpornością. Wymagania i norma wysiewu Pszenica ozima Muszelka może być uprawiana na terenie całego kraju, choć jest średnio tolerancyjna na zakwaszenie gleby. Przy optymalnym terminie norma

Fasola
Fasola typu mamut - niskokaloryczne warzywo o nieco szerszych strąkach

dużych wymagań glebowych i nie potrzebuje szczególnej ochrony chemicznej – jest niezwykle odporna na antraknozę i bakteriozę obwódkową fasoli. Nie nadaje się do mrożenia i (...) do zbioru kombajnem. Zabieg przeprowadza się w momencie, gdy nasiona mają wielkość ziarenka pszenicy. Zbiór należy powtarzać kilkukrotnie, w miarę dojrzewania strąków, ale średnio odbywa

Rzepak
Rzepak ozimy - wymagania, uprawa, odmiany i agrotechnika

włókna. Dodatkowo hodowcy pracują nad podniesieniem potencjału plonowania roślin, nad zwiększeniem ich odporności na stresy abiotyczne i biotyczne oraz nad poprawą cech, które odpowiadają za (...) glebowe Najwyższe plony rzepaku można uzyskać na glebach należących do kompleksów pszennych. Kompleks pszenno-żytni również może być wykorzystywany pod uprawę rzepaku, jeżeli odczyn

Gęsi
Hodowla gęsi - odkrywamy najważniejsze aspekty

dostęp do pastwisk. Warunki utrzymania Dorosłe gęsi są odporne na zmieniające się warunki środowiska, należą do ptaków, które szybko się adoptują. (...) izolacyjnych oraz nie nadaje się do późniejszej sprzedaży. Do ścielenia wykorzystywana jest słoma pszeniczna, żytnia i jęczmienna. Oświetlenie Prawidłowe oświetlenie zapewnia

Pasze dla zwierząt
Odpowiednie żywienie indyków kluczem do opłacalnej produkcji

ze względów ekonomicznych, zaleca się stosowanie ziaren pszenicy lub kukurydzy, całych lub gniecionych. Kolejnym aspektem różniącym indyki od kur jest fizjologiczny proces koralenia, który przypada na około 7 - 10 tydzień życia. Jest to newralgiczny okres w odchowie tych ptaków. Spada wówczas odporność. Ptaki stają się bardziej wrażliwe na

1 2

Rynek Rolny to pierwszy profesjonalny branżowy portal rolniczy z giełdą rolną. Darmowe ogłoszenia rolnicze i aktualne ceny produktów rolnych. Sprzedawaj i Kupuj z nami!

Sulejkowska 56/58 lok 215
04-157 Warszawa, Polska

Email: kontakt [małpa] rynek-rolny.pl

Newsletter

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki